Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A bűnöd meg fog találni
  2021-06-24 22:57:11, csütörtök
 
   
  A bűnöd meg fog találni

Textus: 4Móz 32,23

Egy kisvárosban élt egy középkorú lelkipásztor. Az emberek tisztelték, nagyra értékelték.
Amikor egy napon a felesége tudomást szerzett arról, hogy férje kettős életet él, hogy viszonya van két nővel, akkor a lelkész véget akart vetni az életének. Beszedett egy marék altatót. Nem halt meg.
A kórházban megszerették. Azonban nem figyeltek rá eléggé, és egy napon a kórházban felakasztotta magát. Nem bírta elviselni a szégyent, ami a bűnének a leleplezésével járt együtt.
A bűne megtalálta. Bűne napvilágra került.
Ez az egyik igazság, amit a felolvasott igeversünk tanít.
Az igevers üzenete szövegkörnyezete arról szól, hogy Rúben és Gád fiai azzal a kéréssel fordulnak
Mózeshez, hogy adja nekik a Jórdántól keletre eső területet, amelyet Izráel fegyverrel elfoglalt, mivel sok állatjuk volt és az a föld alkalmas volt a jószágtartásra.

4Móz 32,5: ,,Ha jóindulattal vagy hozzánk - mondták -, hadd kapják meg szolgáid ezt a földet tulajdonul, és ne vigyél át bennünket a Jordánon!"

Mózesnek először nem tetszett a kérés, mert azt gondolta, hogy ők nem akarnak együtt harcolni a testvéreikkel. De Rúben és Gád vezetői megnyugtatták, hogy nem erről van szó, hogy igenis segíteni fogják testvéreiket, hogy birtokukba vegyék az ígéret földjét.
Akkor Mózes jónak látta a kérésüket és azt mondta, hogy ha állják a szavukat és együtt harcolnak a testvéreikkel, akkor övék lehet a földterület.
De Mózes még ezt is mondta nekik: 4Móz. 32,23: ,,De ha nem így tesztek, vétkeztek az Úr ellen; tudjátok meg ( és bizonyosak lehettek afelől ), hogy bűnötök meg fog találni. (bűnötök napvilágra kerül, utolér)"
Magyar fordítások szerint: ,,.......utolér benneteket vétketek büntetése."

Az alapelv, amit itt látunk az, hogy:

1. Van egy elválaszthatatlan kapcsolat a bűn és büntetés között.

A bűn megtalál téged. Utolér.
A büntetés együtt jár a bűnnel. Ez elkerülhetetlen. A bűn itt abban a versben megszemélyesítve van.
Úgy beszél róla az ige, mint egy személyről, aki minden előtte álló akadályon keresztül megy, hogy megtalálja a bűnöst. Az 1Móz 4,7 - ben is a bűn meg van személyesítve, ahol az Ige úgy beszél róla, mint egy ördögről,aki az ajtó előtt leselkedik és azt várja, hogy rávesse magát arra, aki bentről kimegy. Más szóval a bűn következményei elkerülhetetlenek. Ha Rúben és Gád fiai nem teljesítik
ígéreteiket és nem vesznek részt az Úr harcában, akkor az Úr megbünteti őket.
Isten bosszúállása annyira összekapcsolódik a bűnnel, hogy nem lehet elválasztani tőle.
A bűn egy fáradhatatlan üldöző, amikor arról van szó, hogy behajtsa az ő bérét, ami neki jár. a részét, amivel a vétkes neki tartozik. Olyan, mint egy cápa, amely vért érzékel, és amely soha nem hagyja magára a sebesült úszót. Jön fáradhatatlanul és keresi, követeli a zsoldját, ami nem más, mint örök, lelki halál. A bűnt Isten meg kell hogy büntesse. amivel a bűn célja az Isten elpusztítása.
Isten ellensége, amely Isten helyett akar uralkodni a mindenség fölött.
Ezért a bűnt meg kell állítani.
Mivel Isten ellen minden jó és nemes dolog ellen van. Istennek fel kell lépnie ellene, meg kell büntesse, le kell győzze.
Bavinck: ,,Ha Isten magára hagyná az emberiséget és kiszolgáltatná őket szívük kívánságainak, akkor a föld pokollá válna, és nem lenne sem emberi társadalom, sem emberi történelem."
A bűn büntetése része annak a lelki harcnak, amely évszázadokon keresztül folyik a felülről való Lélek és az alulról való lélek között. Krisztus és az anti-Krisztus között, Isten és a Sátán között. A bűn gonoszság. Igazságos és törvényes, hogy meg legyen büntetve.

Hogyan alkalmazhatjuk ezt a tanítást az életünkre?

A. Először is úgy, hogy gondoskodjunk arról, hogy az életünkben levő bűnöket kiirtsuk.

Mathew Henry: ,,A bűn kétségtelenül előbb vagy utóbb megtalálja a bűnöst. Ezért azon kell legyünk, hogy megtaláljuk bűneinket, hogy megvalljuk ezeket és elhagyjuk, nem várva meg azt, hogy a bűneink találjanak meg bennünket a mi tönkremenetelünkre és zavarodottságunkra."
John Owen: ,,Öld meg a bűnt, vagy az öl meg téged!"
Sok példa van erre, nemcsak a Bibliában, de az emberiség történelmében is.
Ott van Dávid király, a nagy hős, aki legyőzte Góliátot. Bűnbe esett és lehetőséget adott az Úr ellenségeinek hogy gyalázzák az Urat. Nátán próféta ezt mondta neki:

2Sám 12, 7 - 14: ,, Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek föl Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.
Ezt mondja az ÚR: A tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izráel előtt, napvilágnál cselekszem meg ezt!
Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked."

Dávidnak nem kellett volna otthon maradnia Jeruzsálemben, amikor a királyok hadba szoktak menni, hanem vezetnie kellett volna a seregét a harcban. (2Sám 11,1) Nem lett volna szabad, hogy Betsabén tartsa a tekintetét, aki fürdött. A bűn elakarta pusztítani Dávidot. Isten kegyelme mentette meg.

Testvérek, ne adjunk helyet az ördögnek az életünkben. (Ef 4,27) Néha azt gondoljuk, hogy egy kis bűn nem árthat nekünk. Hogy elmehetünk messzire és majd biztonságosan visszavonulunk. De a bűn természete nem olyan, hogy elengedjen minket.

Példa: Jártunk befagyott folyón? Kockázatos rajta járni, nemde? Olyan biztonságosnak tűnik, hogy aztán a következő pillanatban, hirtelen beszakad a jég az ember lába alatt aki rajta jár és máris a víz, a jég alatt van az ember. Ilyen gyorsan történik az is, hogy a bűnt elkövető ember azt gondolja, hogy uralja a bűnt, miközben a bűn máris teljesen az ellenőrzése alatt tartja.

Ne szórakozz a bűnnel, mert ha szórakozol elkap téged és uralkodni fog rajtad. Add az életedben levő bűnöket halálra. Jób mondta (Jób 31,1):

,,Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre."

Ne hagyd, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen benned. Ne adj helyet a haragnak az életedben. Vigyázz, hogy ne a megbocsátás hiánya jellemezze életedet.

Öld meg a bűnt! Ne tűrd meg az életedben! Ananiás és Safira azt gondolták, hogy eltudják rejteni a kapzsiságukat. (ApCsel 5,1-2) Eladtak egy mezőt és hazudtak a gyülekezetnek az eladási árt illetően. De a bűnük megtalálta őket és ez az életükbe került. Szigorúan kell kezelnünk személyes bűneinket. Ki kell irtsuk az életünkben levő bűnöket.

B. A második lecke amire ez az igevers tanít az, hogy : legyünk nagyon hálásak Istennek a mi Megváltónkért Jézus Krisztusért.

Testvérek miért nem vagyunk a bűné? Miért nem vagyunk a pokolra vetve a bűneinkért? Miért nem vagyunk azonnal megbüntetve amikor vétkezünk? Válasz:

Jézus kegyelme az, ami megszakítja a kapcsolatot a bűn és büntetés között.

2Kor 5,21 mondja Jézusról: ,,Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne."

Bűneink halált követelnek. Ez a bűn átka. Bűneink büntetést érdemelnek. Isten igazságossága megköveteli ezt. Mégis ezt mondja a Zsolt 103,8-12:

,,Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket."

Hogyan lehetséges ez? Válasz:

JerSir 3,22-23: ,,Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!"

Azért mert Jézus magára vette a bűneinkért járó büntetést. Meghalt helyettünk. Minden kegyelem.

Akik Krisztusban vagyunk, azokat a bűnök soha nem találják meg, nem érik utol. A kereszten minden bűnünk Krisztust találták meg, érték utol és szétszaggatták őt fizikailag, érzelmileg, lelkileg. Ezért függött ott egyedül, elhagyottan, üresen. Minden hitetlenségünk, önzésünk, bűnös vágyaink, rágalmazásaink, pletykálkodásaink, hazugságaink, büszkeségünk, zúgolódásaink - minden bűnünk rátámadott és bántalmazta őt a kereszten, behajtva rajta a bűneinkért járó büntetést. Milyen csodálatos az Isten kegyelme! Kitöltve van reánk nap mint nap. És nemcsak reánk, hanem a hitetlenekre is. Ez elvezet minket a harmadik leckéhez.

C. Nem szabad visszaéljünk Istennek az irántunk való jóságával, kedvességével.

Hajlamosak vagyunk a bűnre. Isten türelmes. Gyakran látunk embereket vétkezni úgy, hogy bűneiknek nincs azonnali következménye. Erről ír a 73-dik Zsoltár.

Zsolt 73,4-7: ,,Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak."

De tovább megy és beszél arról, hogy csúszós talajon vannak, hogy hirtelen elpusztítva lesznek. Mit csinálnak? Visszaélnek Isten jóságával, kedvességével. Ad nekik időt a megtérésre.

Róma 2,4: ,,Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz?"

Isten jóságának a rendeltetése az, hogy megtérésre vezessen téged. Ne élj vissza Isten jóságával! Fordulj el a bűneidtől! Csak azért mert nem vagy azonnal megbüntetve, nem azt jelenti, hogy folytathatod tovább a vétkezést. Hanem az ellenkezőjét jelenti: azt jelenti, hogy sietve ki kell irtsd az életedben levő bűnöket.

Préd 8,11-13: ,,Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív gonosz indulattal, úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosztettet hosszú időn át. De én mégis tudom, hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk, mert félik őt. A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga..."

D. A negyedik lecke amire tanít az igeversünk az, hogy: Ez az alapelv a nemzetekre is vonatkozik.

Népünk folyamatosan vétkezik. Nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Izráel az északi országrész vétkezett az Úr ellen és Isten végül megbüntette őket. Az asszírok a tíz északi törzset legyőzték és elvitték fogságba. Száz évvel később a káldeusok legyőzték Júda népét és elhurcoltak őket Babilóniába. Miért történt ez velük? Válasz:

2Krón 36,15-21: ,,Pedig őseik Istene, az ÚR idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az ÚR haragja népe ellen, hogy már nem volt menekvés.
Ezért felhozta ellenük a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban; nem szánt meg se ifjat, se szüzet, se vént, se aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának valamennyi fölszerelését, a legkisebbtől kezdve a legnagyobbakig meg az ÚR házának kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitette. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították.
Azokat, akik az öldöklést átvészelték, fogságba vitette Babilóniába, és őt meg fiait kellett szolgálniuk mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az ÚRnak Jeremiás által mondott igéje: Amíg le nem telnek az ország nyugalmának évei, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes hetven évig."

A bűn büntetést von maga után. Legyetek szentek! Mondjátok el másoknak is, hogy forduljanak Jézushoz és nála életet és szentséget találnak! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megszemélyesítve, összekapcsolódik, meggyilkoltattad, szövegkörnyezete, fáradhatatlanul, elkerülhetetlen, alkalmazhatjuk, biztonságosnak, hitetlenségünk, elpusztították, visszavonulunk, legnagyobbakig, jószágtartásra, következményei, szétszaggatták, kiszolgáltatná, leleplezésével, rágalmazásaink, gyalázkodásra, jeruzsálemben, beteljesedjék, kedvességével, felakasztotta, kapzsiságukat, felnövekedjen, ellenségeinek, következménye, biztonságosan, megnyugtatták, kívánságainak, testvéreikkel, istenfélőknek, fölszerelését, fáradhatatlan, mészároltatta, személyesítve, középkorú lelkipásztor, emberek tisztelték, felesége tudomást, lelkész véget, marék altatót, kórházban megszerették, kórházban felakasztotta, leleplezésével járt, bűne megtalálta, egyik igazság, felolvasott igeversünk, igevers üzenete, kéréssel fordulnak, földet tulajdonul, ígéret földjét, elválaszthatatlan kapcsolat, Akkor Mózes, Mivel Isten, Mathew Henry, John Owen, Nátán Dávidnak, Izráel Istene, Dávid Nátánnak, Megváltónkért Jézus Krisztusért, Akik Krisztusban, Visszaélnek Isten, ÚRnak Jeremiás,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Balatoni Hajózás Napja - szep...  Nyunyóka  Kíváncsi természet  Pásztorgém  Egy nap majd rájössz,hogy amit...  Klóros víz és gázszag buktatta...  Mellőzés  Áprily Lajos: Carpe diem... M...  Facebookon kaptam  Ahogy az évszakok változnak  "A nap öröme"  Jó éjszakát!  Balatoni Hajózás Napja - szep...  Fecskék  Vonat  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Torokfájás ellen  Pirkadat Ma még a Nap fénye ra...  Az IBS tüneteinek megszüntetés...  Facebookon kaptam  Reggeli imádság  Ha nehezedre esik másoktól tám...  Magány  Facebookon kaptam  Békés - szép estét kívánok !  Facebookon kaptam Annuska bar...  Világosságom és segítségem az ...  Vörös kisróka  Lumma  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Váci Mihály: Hegedű  Nem kell távol keresgélni  Lumma  Nem átjáróház  Magány  Sárga rigó  Kávézzunk  Kétszínű emberek - Idézetek  Kék turmalinkristály  Volt egyszer egy tanár  Az IBS tüneteinek megszüntetés...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Müller Péter idézet  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Sárga rigó  Nem átjáróház  Madármama szeretet  Szupertáplálékok, melyekkel nö...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Boldogság teli szép napot kívá...  Facebookon kaptam  Vörös Judit versei 2.  Nyunyóka  Sajnálom  Harmonia.......  Névnapra  Minden egyes pillanat az élet ...  Sziklán  Sziklán  Minden szónak a helyén kell le...  A kókuszolaj nem csak egészség...  Kék turmalinkristály  A hazugság lényege  Fütyülő réce  Boldogság teli szép napot kívá...  Facebookon kaptam  Istenem add, hogy tudjak megpi...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Müller Péter idézet  Nyunyóka  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aludj jól, álmodj szépeket.  Pirkadat Ma még a Nap fénye ra...  Ahogy az évszakok változnak  Facebookon kaptam  Csökkenti az étvágyat és a kol...  Örökké  Egy nap majd rájössz,hogy amit...  Pillangó  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Nyunyóka  Trombitás sivatagi pinty  A fájdalom súlya alatt más emb...  Csak pár szóval...  Aludj jól, álmodj szépeket.  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Béke ül a tájra .  Béke ül a tájra .  Szentjánosbogarak az erdőben 
Bejegyzés Címkék
középkorú lelkipásztor, emberek tisztelték, felesége tudomást, lelkész véget, marék altatót, kórházban megszerették, kórházban felakasztotta, leleplezésével járt, bűne megtalálta, egyik igazság, felolvasott igeversünk, igevers üzenete, kéréssel fordulnak, földet tulajdonul, ígéret földjét, elválaszthatatlan kapcsolat, büntetés együtt, versben megszemélyesítve, ajtó előtt, fáradhatatlan üldöző, vétkes neki, sebesült úszót, bűnt Isten, mindenség fölött, föld pokollá, lelki harcnak, felülről való, alulról való, anti-Krisztus között, életünkben levő, bűneink találjanak, emberiség történelmében, hettita Úriást, feleségét feleségül, ammóniak fegyverével, hettita Úriás, tulajdon házadból, feleségeiddel hálni, tettel okot, királyok hadba, következő pillanatban, ember lába, bűnt elkövető, ellenőrzése alatt, életedben levő, keserűség gyökere, megbocsátás hiánya, bűnük megtalálta, életükbe került, második lecke, igevers tanít, pokolra vetve, föld fölött, istenfélők iránt, bűneinkért járó, bűnök soha, kereszten minden, harmadik leckéhez, irántunk való, 73-dik Zsoltár, emberek gyötrelmében, kevélység nyakláncát, erőszak köpenyébe, ellenkezőjét jelenti, gonosz tettek, emberi szív, vétkes százszor, istenfélőknek lesz, bűnösnek azonban, negyedik lecke, északi országrész, káldeusok legyőzték, káldeusok királyát, kezébe adott, legkisebbtől kezdve, vezető emberek, öldöklést átvészelték, perzsa királyság, ország nyugalmának, pusztulás egész, megszemélyesítve, összekapcsolódik, meggyilkoltattad, szövegkörnyezete, fáradhatatlanul, elkerülhetetlen, alkalmazhatjuk, biztonságosnak, hitetlenségünk, elpusztították, visszavonulunk, legnagyobbakig, jószágtartásra, következményei, szétszaggatták, kiszolgáltatná, leleplezésével, rágalmazásaink, gyalázkodásra, jeruzsálemben, beteljesedjék, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 1477 db bejegyzés
Összes: 31009 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 441
  • e Hét: 1040
  • e Hónap: 36972
  • e Év: 403347
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.