Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Légy kezdeményezője a jónak!
  2021-07-30 07:40:44, péntek
 
   
  Légy kezdeményezője a jónak!

Textus: 2Kir 4,8-13

Figyeljük meg a súnémi asszonyt. Látta, hogy Elizeus, Isten embere a falújába jött, Súnembe. Látta, hogy az Úr munkáját végezi és hogy nincs nála semmi étel. Nem várta meg azt, hogy Elizeus kérjen tőle ennivalót, vagy szálláshelyet. Nem, hanem ő kezdeményezett. Marasztalta, hogy egyék náluk. A marasztalni héber szónak van egy olyan jelentése is, hogy nem fogad el nemleges választ. Rámenősen marasztalta hogy egyék náluk. Néha ez a szó olyan értelemben van használva, hogy valaki szorosan megmarkol valamit és nem engedi el. Amikor Mózes botja átváltozott kígyóvá, akkor az Úr azt parancsolta neki (2Móz 4,4):

,,Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál!"

Egy másik példa az 1Sám 15,27-ben található. Sámuel közölte Saul királlyal, hogy engedetlensége miatt Isten megvetette őt, hogy ne legyen király Izráel felett. Majd Sámuel megfordult, hogy elmenjen és ekkor azt olvassuk:

,,Saul megragadta felső ruhájának szárnyát, és leszakadott."

A súnémi asszony kényszerítette Elizeust, hogy egyék az ételéből. Majd később, anélkül, hogy őt megkérdezte volna, ő és a férje építettek Elizeusnak egy kis felső szobát, hogy ott szálljon meg amikor a környéken járt. Az ok ami miatt fiat kapott Istentől, az ok ami miatt Isten feltámasztotta a fiát visszavezethető oda, hogy kezdeményezője volt ama szolgálat elvégzésének amit Isten eléje helyezett. Ez volt az egész kezdete.
Ugyanezt a kezdeményezést látjuk Elizeus prófétánál is. Ez az asszony és férje nagy szeretettel fogadták be az otthonukba. Elizeus nem várta meg, hogy az asszony kérjen tőle valamit, hogy kérje őt, hogy tegyen meg valamit érte. Hanem ő kezdeményezett és magához hívatta az asszonyt és megkérdezte tőle, hogy mit tehet érte. Azt mondta neki (2Kir 4,13):

,,Látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodsz rólunk. Mit tehetek érted? Nincs-e valami, amiről szót válthatnék az érdekedben a királlyal vagy a hadseregparancsnokkal?"

Elizeus nem volt megelégedve a válaszával, amikor az asszony azt felelte neki, hogy meg van elégedve, hogy nincs szüksége semmire mivel itt lakik, a saját népe körében. Megkérdezte a szolgáját, hogy mit lehetne tenni érette, hogy nélkülöz-e valamit az asszony. Kezdeményezett és az első úttorlasz nem állította meg. Van itt egy dolog amit követnünk kell. Látjátok, hogy miről van szó? Mindegyikük kezdeményezte, hogy valami jót tegyen a másikért.
Néha a keresztyének azon gondolkodnak, hogy mi az Isten akarata velük, hogy mit vár tőlük Isten és közben elfelejtik ezt az alapelvet - végezd azt a munkát amit Isten elődbe helyezett.

Isten azt tanítja nekünk ebben az igeszakaszban, hogy:

Legyünk kezdeményezők a jócselekedetekben.

Annyira buzgó kell legyél a jónak megcselekvésében, hogy amikor látod, hogy ott van előtted valaki akinek szüksége van valamiféle segítségre, akkor megpróbálsz segíteni rajta. A Márk 5. részben látjuk, hogy Jézus ezt teszi. Jézus ment, hogy gyógyítsa meg Jairus lányát. Jauris odament Jézushoz és kérte, hogy gyógyítsa meg a lányát, aki haldoklott. Miközben Jézus és Jairus elindultak a Jairus háza felé, nagy sokaság követte őket és sokan tolongtak Jézus körül. Egy asszony aki 12 évig vérfolyásban szenvedett, hátulról odament Jézushoz és megérintette a ruhája szélét. Azt gondolta, hogy elég ha megérinti Jézus ruhája szélét ahhoz, hogy meggyógyuljon. És valóban elég volt. Azonnal meggyógyult. De amikor Jézus megérezte, hogy erő áradt ki belőle akkor megállt és megkérdezte, hogy ki érintette meg a ruháját. A tanítványai meglepődtek hogy ilyent kérdez Jézus, mivel sokan tolongtak körülötte. El tudjuk képzelni, hogy Jairus mit érezhetett akkor? Az ő lánya haldoklott, és Jézus megáll, hogy egy látszólag jelentéktelen dologgal foglalkozzék. De az nem jelentéktelen dolog volt. Jézus megállt, hogy foglalkozzék azzal az asszonnyal aki megérintette a ruháját. Az asszonynak nemcsak fizikai gyógyulásra volt szüksége. Nyilvánosan el kellett ismerje, hogy Jézus őt meggyógyította és tisztelnie kellett őt. Ezért tehát Jézus megállt és foglalkozott vele.

Ugyanezt a dolgot látjuk az irgalmas samaritánusról szóló példázatban. Az irgalmas samaritánus kezdeményezője volt a jónak, azáltal, hogy segített a megsebesült zsidó emberen. Azoknak akik utaznak néha szoros az időbeosztásuk. Zsúfolt a programjuk. Sok a tennivalójuk. Talán ez volt a helyzet a pappal és a lévitával akik elmentek a bajban levő ember mellett és nem segítettek rajta. Vagy talán féltek. Néha a rablók állítanak ilyenszerű csapdát. Talán a samaritánus is sietségben volt. De megállt és bekötözte a bajban levő ember sebeit, feltette őt a szamarára és elvitte őt a vendégfogadóba. Más tervei voltak, de amikor látta maga előtt a segítségre szorult embert, akkor azonnal a segítségére sietett. Kezdeményező volt a jónak megcselekvésében.

Ezt meg kell jegyezzük. A szükségben levőkre akiket Isten elénk helyez viseljünk gondot.

1973-ban a Princeton Egyetemen különleges kísérletet végeztek, teológia szakos hallgatók részvételével. A diákok úgy tudták, a vizsgálat a hivatásról és a vallásos oktatásról szól, ám a kutatók valójában egészen másra, a segítségnyújtási hajlandóságukra voltak kíváncsiak. Mégis hogyan? A kísérlet második felében a hallgatóknak vagy egy semleges témáról, vagy pedig az irgalmas samaritánus történetéről kellett előadást tartaniuk. Ez előtt a kísérletvezetők a vizsgált személyeket három csoportba osztották, attól függően, hogy mennyire kellett sietniük erre az előadásra. Voltak, akiknek azt mondták, nagyon sietniük kell, hogy időben átérjenek a másik egyetemi épületbe, illetve voltak, akiknek közepesen vagy kevéssé kellett sietniük. Menet közben a kutatók beépített embere szakadt ruhában és láthatóan bajba kerülve várta őket az út szélén. Vajon hány teológus hallgató állt meg, hogy segítséget nyújtson?
A nagy sietségben lévő személyek csupán 10 százaléka segített a bajba jutott emberen, míg ez az érték a közepesen sietők esetében 45, a nem sietők csoportjában pedig 63 százalék volt. Ez az arány meglehetősen szomorú, ha azt vesszük, hogy a kísérlet egy meglehetősen speciális (noha kevés számú) mintával dolgozott: olyan jövőbeni papokkal, akik az irgalmas samaritánus példázatáról terveztek beszélni! Az persze előfordulhatott, hogy a résztvevők már a nyilvános szereplésükre koncentráltak, így nem jól mérték fel a helyzetet. Ugyanakkor az utólagos interjúkból az derült ki, hogy a személyek nagyon is tudatában voltak annak, hogy szükség lett volna a segítségükre.
A felmérés elszomorító eredménye arra mutat rá, hogy ha valamit meg kell tanuljunk akkor az az, hogy segítsünk azokon akik ott állnak előttünk és segítségre szorulnak.
A Szentírás is ezt tanítja sok helyen. ApCsel 3-ban Péter és János felmennek a templomba imádkozni. Ott van egy sánta ember aki alamizsnát kér tőlük. Péter azonnal megragadja az alkalmat és beszél neki Jézusról és meggyógyítja.
Dávid elmegy az izraeliták táborába, hogy ennivalót vigyen a nagyobb testvéreinek. Miközben beszélget az emberekkel a táborban, meghallja amiket Góliát kiabál. Azonnal elhatározza, hogy kiáll Góliát ellen. Dávid ezt nem tervezte el előre. Ez az alkalom akkor adódott számára amikor ott volt és ő élt a lehetőséggel.
Készek kell legyünk elvégezni azokat a munkákat amiket Isten előnkbe helyez
Brownlow North egy kiváló evangélista volt, aki Skóciában élt az 1800-as években. Az 1859-es ulsteri ébredés egyik fontos szereplője volt. Tudjátok hogyan kezdett el prédikálni? Látszólag, mintha véletlenül történt volna. Életének nagy részében egy durva ember volt. 45 évesen tért meg. Megtérése után akart valamit tenni az Úrért ezért elkezdett traktátusokat osztogatni. Egyik nap egy nő elküldte őt az unokahúgához aki haldoklott. North elment ahhoz a fiatal nőhöz aki haldoklott és megtudta hogy a lány keresztyén. A haldokló lány azt mondta neki:
,,Ó, uram, ne törődjön velem. de mondjon valamit az apámnak, mert apa rossz ember."
North beszélt a lány apjával és a szavai megérintették őt és a feleségét aki hallotta amiket a férjének mondott. Két másik ember akik éppen akkor ott voltak, fültanúi voltak annak amiket North mondott és rájuk is nagy hatással voltak a szavai. Az apa keresztyén lett. A hír gyorsan elterjedt a környéken és a következő napokban amikor North meglátogatta a lányt - akkor a szomszédok összegyűltek a lány szobájában, hogy hallhassák North beszédét. Néhány nap múlva egy asszony arra kérte, hogy beszéljen a férjével:
,,mert ő is rossz ember és azt gondolom, hogy ön jót tehet vele."
North találkozott azzal a férfival és a végén arra kérte a férfi, hogy még látogassa meg őt és beszéljen neki és a barátainak Isten dolgairól. A férfi cipész volt és amikor North újra elment hozzá, akkor egy csomó cipész várta őt a házban. A végén arra kérték, hogy újból menjen el hozzájuk és amikor újból elment akkor több mint 50 személy várt rá. Sokan megtértek. Végül annyira híressé vált North hogy ezrek előtt prédikált. Miért történt mindez? Azért mert elvégezte azt a munkát amit Isten eléje helyezett. Elment, hogy beszéljen egy haldokló lánnyal és onnan jött az áldás.
Tudjátok, hogy ki nem végzi el a munkát amit Isten eléje helyez?
A gonosz ember!
Példázat a talentumokról. ,,Gonosz és rest szolga." Az úr parancsot ad a szolgáinak, hogy vessék ki a külső sötétségre. A juhok és kecskék történetében, az embernek Fia ezt fogja mondani a bal felől állóknak (Mt 25,41-46):
,,Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre! Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."
A pap és a lévita az irgalmas samaritánusról szóló példázatban. Ha nem teszed azt amit az Úr eléd helyez, akkor nem vagy a követője.
De ha azt teszed amit az Úr eléd helyez, akkor Isten megáld.
Az ember Fiának a jobb keze felől állók bementek a dicsőségbe. A súnemita asszonyt Isten megáldotta. Történetét minden nemzedék olvashatja. Korneliuszt és háza népét Isten megáldotta az evangéliummal és ezáltal üdvösséggel. Miért?
ApCsel 10,2;4: ,,Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez... Erre az angyal ezt mondta neki: Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra."
Az ApCsel 9-ben olvasunk Tábitáról aki sok jót tett és bőven osztott alamizsnát. Meghalt. Isten feltámasztotta.
Az egyik ok, amiért kezdeményeznünk kell a jócselekedetet, az az, hogy:
Jézus kezdeményezett velünk szemben.
Megvoltunk halva a bűnökben és vétkekben és Isten megmentett minket. Amint az 1Jn 4,19 mondja:
,,Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket."
Látva hogy a mi esetünkben Isten kezdeményezett, nekünk is kezdeményeznünk kell és el kell végezzük azt a munkát amit Isten elénk helyez. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megcselekvésében, segítségnyújtási, kezdeményeznünk, visszavezethető, kísérletvezetők, előfordulhatott, hajlandóságukra, kezdeményezője, kényszerítette, vendégfogadóba, feltámasztotta, meggyógyította, samaritánusról, engedetlensége, kezdeményezett, jócselekedetet, kezdeményezést, időbeosztásuk, jelentéktelen, kezdeményezte, részvételével, kezdeményezők, koncentráltak, szereplésükre, megérintették, evangéliummal, traktátusokat, szálláshelyet, igeszakaszban, talentumokról, meggyógyuljon, meglehetősen, történetéről, tennivalójuk, példázatáról, foglalkozzék, súnémi asszonyt, falújába jött, marasztalni héber, olyan jelentése, másik példa, súnémi asszony, férje építettek, környéken járt, fiát visszavezethető, egész kezdete, kezdeményezést látjuk, asszony kérjen, királlyal vagy, saját népe, első úttorlasz, dolog amit, Amikor Mózes, Majd Sámuel, Miközben Jézus, Princeton Egyetemen, Brownlow North,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét kedves látogatóimna...  Pompás gólyaorr virág  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Nagyon szeretem a szőlőt  Őszinteség  Alvó baby  Mikor a szív fázik......  Kegyelem és békesség  Kellemes délutánt kívánok  Gazdag aki  Vadludak  Vadludak  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  A föld szolgái az emberek  Lelki béke  Facebookon kaptam  Szinpompa  Alvó cicák  Szégyen  Boldog ember  Őszi kép  Csendélet a szőlőhegyen  Közbenjáró  Próbák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gazdag aki  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Az élet esős idők sorozata  Szinpompa  Facebookon kaptam  Adjon Isten jó éjszakát !  Harmonia.......  Aranyosi Ervin: Legyen az élet...  Kegyelem és igazság  Harmonia.......  Reggeli fények... Gleb Golou...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Legyen az élet...  Rád gondolok  Facebookon kaptam  Bárány és farkas  Korhatár nélkül  Mai mosoly  Facebookon kaptam  Az otthoni négy fal  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Próbatétel  Hormonegyensúly megteremtése  Facebookon kaptam  Mikor a szív fázik......  Őszi kép  Szinpompa  Vár a természet  Dália  Öröm  Korhatár nélkül  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A kiváló bor titka  Kompromisszum  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Csokor  Valami szépet  Éles látást segítő szemvitamin...  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Legyen az élet...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  A föld szolgái az emberek  Lelki béke  Próbák  Facebookon kaptam  Közbenjáró  Az örökkévalóság kapuja előtt ...  Facebookon kaptam  Őszidő  230 éve született a legnagyobb...  Bibliai igazságok  Naplemente  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ördögszem virág  Kékvércse  Próbák  Bolond szél fúj  Érik a szőlőnk  Örökké  Facebookon kaptam  Reggeli fények... Gleb Golou... 
Bejegyzés Címkék
súnémi asszonyt, falújába jött, marasztalni héber, olyan jelentése, másik példa, súnémi asszony, férje építettek, környéken járt, fiát visszavezethető, egész kezdete, kezdeményezést látjuk, asszony kérjen, királlyal vagy, saját népe, első úttorlasz, dolog amit, keresztyének azon, alapelvet &#8211, munkát amit, jónak megcselekvésében, ruhája szélét, tanítványai meglepődtek, látszólag jelentéktelen, asszonynak nemcsak, dolgot látjuk, irgalmas samaritánusról, irgalmas samaritánus, megsebesült zsidó, lévitával akik, bajban levő, rablók állítanak, segítségre szorult, segítségére sietett, szükségben levőkre, vallásos oktatásról, kutatók valójában, segítségnyújtási hajlandóságukra, kísérlet második, hallgatóknak vagy, semleges témáról, vizsgált személyeket, másik egyetemi, kutatók beépített, nagy sietségben, bajba jutott, közepesen sietők, arány meglehetősen, meglehetősen speciális, persze előfordulhatott, nyilvános szereplésükre, utólagos interjúkból, személyek nagyon, felmérés elszomorító, templomba imádkozni, sánta ember, izraeliták táborába, nagyobb testvéreinek, alkalom akkor, munkákat amiket, kiváló evangélista, 1800-as években, 1859-es ulsteri, durva ember, fiatal nőhöz, lány keresztyén, haldokló lány, lány apjával, szavai megérintették, férjének mondott, következő napokban, lányt &#8211, szomszédok összegyűltek, lány szobájában, asszony arra, végén arra, barátainak Isten, férfi cipész, csomó cipész, haldokló lánnyal, gonosz ember, külső sötétségre, legkisebbek közül, örök büntetésre, igazak pedig, örök életre, ember Fiának, jobb keze, súnemita asszonyt, megcselekvésében, segítségnyújtási, kezdeményeznünk, visszavezethető, kísérletvezetők, előfordulhatott, hajlandóságukra, kezdeményezője, kényszerítette, vendégfogadóba, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 106 db bejegyzés
e év: 1519 db bejegyzés
Összes: 31051 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 341
  • e Hét: 2255
  • e Hónap: 38187
  • e Év: 404562
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.