Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Józsué átka
  2021-08-20 07:38:48, péntek
 
   
  Józsué átka

Textus: 1Kir 16,34

A Bibliában vannak figyelmeztetések és fenyegetések. Vannak akik figyelmen kívül hagyják ezeket. Olyan dolgokat cselekesznek amiket a Biblia tilt. Ugyanakkor azt gondolják hogy minden rendben van velük. Azt hiszik, hogy a fenyegetések nem válnak valóra. Életüket a szexuális erkölcstelenség, a kapzsiság, a bálványimádás, a harag és gyűlölet jellemzi - ennek ellenére ők azt gondolják magukról, hogy jó emberek és hogy amikor meghalnak akkor a mennybe kerülnek. Nincs bennük tisztelet Isten Igéje iránt és azt hiszik, hogy nyugodtan semmibe vehetik a Biblia fenyegetéseit és figyelmeztetéseit, hogy nem lesz annak semmilyen rossz következménye rájuk nézve.

Ilyen emberek voltak Aháb király és a bételi Hiél. Hatszáz évvel korábban miután Isten lerontotta Jerikó falait - Józsué ezt az átkot mondta (Józs 6,26):

,,Átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót! Elsőszülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit!"

Aháb és Hiél úgy gondolták, hogy nyugodtan figyelmen kívül hagyhatják Isten átkát. Hiél elkezdte újjáépíteni Jerikót.

1Kir 16,34: ,,Az ő idejében építette újjá a bételi Híél Jerikót. Elsőszülött fián, Abírámon vetette meg annak az alapját, és legkisebb fián, Szegúbon állította fel a kapuját, az ÚR szava szerint, amelyet megmondott Józsué, Nún fia által."

Az isteni átok beteljesült. Isten figyelmeztetéseit komolyan kell venni mivel azok valóra válnak. Miért íratta le Isten ezt a történetet? Milyen lelki igazságokat tanít nekünk Isten ezáltal?

I. Azt tanítja nekünk, hogy tisztelnünk, szeretnünk kell Isten Igéjét.

Nagyra kell értékeljük. Miért?

1. Először is azért, mert aki semmibe veszi a Szentírás figyelmeztetéseit arra nyomorúságra és szenvedés vár.

Ez történt Hiéllel. Két fia meghalt. A legnagyobb fia akkor halt meg amikor megvetette a város alapját; a legkisebbik fia pedig akkor amikor felállította a város kapuját. Ők ketten biztosan meghaltak. Néhány írásmagyarázó ugyanis azt állítja, hogy a héber kifejezésmód itt arra utal, hogy Hiél összes gyereke meghalt amikor a várost újjáépítette. Mindenesetre nagy szomorúság érte Hiélt és családját. Az egyik legnagyobb szomorúság ami érhet egy szülőt az, ha a gyereke vagy gyerekei előtte halnak meg. Ez történt Hiéllel. A Szentírás figyelmeztetéseit aki semmibe veszi arra nyomorúság és szenvedés vár.

Ezt az üzenetet hallania kell a világnak. Ma sokan úgy gondolják, hogy a bűn az az út amelyen járniuk kell. Azt gondolják, hogy ha követik Isten parancsait akkor ezzel megfosztják magukat sok jó dologtól amit ez élet kínál. Sokan úgy tekintenek Isten parancsaira mint valami negatív dologra, ami korlátozza a szabadságukat, ami akadályozza őket abban hogy maximálisan élvezzék az élet jó dolgait. Az egyik oka annak, hogy sokan bűnt követnek el az, hogy azt gondolják, hogy így jobb nekik.

De ennek az ellenkezője igaz. Isten Igéje az életed.

Péld 4,13: ,,Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed!"

Az első zsoltárban arról olvasunk, hogy ki az áldott ember.

Zsoltár 1,1-3: ,,Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz."

Az áldott szót úgyis lehet fordítani, hogy boldog - nem annyira az érzelemre mint az ő egész életére utal - aki igazán betelve van az élettel.

Ugyanezt a dolgot látjuk a 119-dik zsoltárban. Kik a boldogok?

Zsoltár 119,1-7: ,,Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet."

Isten parancsai az életed. Ha semmibe veszed Isten Igéjének figyelmeztetéseit és azt teszed amit tilt - akkor el kell szenvedned ennek következményeit. Úgy Aháb mint Hiél ezt megtapasztalták. Ennek következményei: nyomorúság és halál.

Testvérek, mondjátok el ezt az üzenetet azoknak akik nem keresztyének. Isten parancsai nem rosszak hanem jók. Nem megkötözik az embert hanem szabaddá teszik. A bűn kötöz meg. A bűn hoz szenvedést és nyomorúságot az ember életébe.

Példa: gondoljatok az AIDS betegségre. Milliók haltak meg ebben a betegségben. Afrikában több millió gyerek maradt árván ennek következtében. Micsoda borzalmas szenvedés és nyomorúság. Miért történt mindez? Alapvetően azért mert az emberek nem engedelmeskedtek Isten parancsainak.

Isten parancsai nem boldogtalanná hanem boldoggá és megelégedetté teszik az embert. A János 10,10-ben Jézus a tanítványaira utalt és ezt mondta:

,,Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."

2. Másodszor azért kell tisztelnünk, szeretnünk Isten Igéjét mert van egy szoros kapcsolat Isten szava és maga Isten között.

A Józsué 6-dik részében Józsué világossá tette, hogy az átok amit elmondott nem az övé volt hanem az Úrtól volt. Azt mondta:

,,Átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót!"

Amikor Hiél élt akkor Józsué már 500 éve halott volt. Nem az ő átka volt, hanem Istené. Isten volt az aki halállal sújtotta Hiél két fiát.

Mégis Józsué volt az aki kimondta az átkot. De ő csupán szócsöve volt Istennek. Józsué azt mondta, amit Isten megparancsolt neki, hogy mondjon. A szavak Istentől voltak. Amikor Hiél nem hallgatott az Úr szavára amelyek Józsuén keresztül voltak elmondva - akkor elszenvedte a következményeket. Tisztelnie kellett volna mindazt amit Józsué mondott, tisztelnie kellett volna Isten Igéjét, tisztelnie kellett volna Istent. Mind e három szorosan kapcsolódik egymáshoz. Péter apostol erre utal.

2Pt 1,19-21: ,,Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek."

Ha nagy tiszteletet tanúsítasz a Biblia iránt, akkor találkozhatsz olyan személlyel aki azzal vádol meg, hogy bálványozod a Bibliát. Azt mondja neked, hogy a Bibliát imádod nem pedig Istent. De ő azért mondja ezt neked, mert ő nem tiszteli a Bibliát. Megvet részeket a Bibliából és azt mondja neked, hogy te is tedd azt. Próbálja elhitetni veled, hogy azok a részek nem Istentől vannak, hanem csupán emberi gondolatok amelyeket el kell vetni. Aki a Bibliából részeket vet meg, az Istent veti meg. Az az ember nem ismeri igazán az Istent. Az az ember nem a Biblia Istenét imádja hanem az általa elképzelt istent.

Mi nem imádjuk a Bibliát, hanem tiszteljük. Úgy tekintünk arra, mint Isten Igéjére és engedelmeskedünk neki.

Valójában azok követnek el bálványimádást akik megvetik Isten Igéjét. Ha megveted Isten szavát és valami mást teszel mint amit az Ige mond - akkor eltévedtél. Nem Istent imádod, hanem a képzeleted szüleményét. Manapság ezt teszik sokan.

A Hegyi Beszédben Jézus ez ellen figyelmeztetett. Ezt mondta (Mt 7,21):

,,Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát."

Más szóval, nem azok üdvözülnek akik azt mondják, hogy szeretik Istent- hanem azok akik cselekszik az Ő akaratát.

Sokan mondják, hogy ők követik és imádják Istent miközben megvetik az Ő szavát. Valójában azt mondják Istennek:

,,Szeretlek Isten. De nem tetszik az amit mondasz. Egyáltalán nem értek egyet azzal. Azt fogom tenni amit jónak látok. De szeretlek és imádlak téged."

Hazugság. A szomorú az, hogy sokan így élnek. Azt állítják, hogy igazán imádják Istent miközben megvetnek, semmibe vesznek részeket a Bibliából. Például a homoszexuálisak (melegek). Az egyik igehely amit semmibe vesznek a Judás 1,7.

,,Ugyanígy Sodoma és Gomora meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik."

Vannak olyan magukat keresztyéneknek valló személyek akik azt állítják, hogy Iskáriótes Júdás aki elárulta Jézust egyáltalán nem volt rossz ember. A Júdás evangéliuma alapján állítják ezt és azt mondják, hogy mi félreértjük Júdást, hogy ő volt Jézus tanítványai közül az egyetlen aki megértette Jézust és engedelmeskedett neki. A Júdás evangéliuma apokrif írat amely tévtanításokat tartalmaz. Úgy mutatja be Júdást mint egy hőst, aki azáltal hogy elárulta Jézust segített neki megszabadulni a testétől, ami eredendően gonosz úgy mint ahogy az egész anyagi világ - a gnosztikusok szerint. Szerintük csak a lélek jó.

Micsoda ostobaság! Mit mondott Jézus Júdásról? Ezt mondta:

Mt 26,24: ,,Az Emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik."

Az Újszövetség nem tanítja, hogy az anyagi dolgok eredendően gonoszak - hanem ehelyett ünnepli Jézus testi feltámadását.

Júdás bűnös volt. Nem hallgatott Jézusra. Megszegte a parancsolatokat. Megvetette Isten szavát. Tolvaj volt. Kapzsi volt. Elárulta az Urát.

Ne hagyjátok hogy bárki is elbolondítson benneteket. Az Isten Igéje iránti tisztelet kéz a kézben jár maga az Isten iránti tisztelettel. Aki nem tiszteli az Isten szavát, az nem tiszteli Istent. Szoros kapcsolat van Isten és az Ő szava között.

3. Harmadszor azért kell legyen bennünk tisztelet és szeretet Isten Igéje iránt mert az Isten szavának való engedelmesség által mutatkozik meg az Istenben való bizodalom.


Vajon Isten miért mondott átkot arra aki elkezdi újjáépíteni Jerikó városát? Vajon ez csupán egy önkényes dolog volt vagy egy lelki alapelv volt emögött?

Egy lelki alapelv volt emögött. Jerikó városa Kánaán határán feküdt. Ez volt az első város amellyel Izráel fiai találkoztak és amelyet elfoglaltak. De nem a saját erejükkel hódították meg. Isten megmutatta nekik, hogy hadakozik érettük, hogy nekik adja az ígéret földjét - hogy bízhatnak Benne.

Józsué pontosan emiatt mondta ki az átkot Jerikó fölött. A kérdés ez volt - Izráel népe Istenben fog bízni vagy az emberi erőben?

Erről szólt az átok. Jerikó városa az Ígéret földjének a bejáratánál feküdt. Kánaán kapuja volt. Isten megparancsolta Izráel népének, hogy hagyják a földet védtelen, olyan értelemben, hogy ne építsék újjá a várost és annak falait. Isten azt akarta, hogy Izráel népe bízzon Benne hogy Ő megvédi őket.

Miért nem akarta Isten, hogy újjá legyen építve ez a város? Azért mert azt akarta, hogy a csodáinak hangját meghallja Izráel népe minden időben. Jerikó városa egyszer az Úr hatalmas tetteinek a színtere volt. Maga Isten rombolta le a város falait. A győzelmet nem lehetett semmilyen módon Izráel seregének tulajdonítani - sem az erejének, sem a fegyvereiknek - hanem csak Isten csodálatos beavatkozásának. Az egykor hatalmas fal romjai hirdették Izráel Istenét és az Ő hatalmas, korlátlan erejét mindazoknak akik arra jártak el.

Jerikó falait maga Isten rombolta le. Azt hirdették minden arra elmenőnek, hogy egyetlen katonai erő sem tudja legyőzni azokat akik Őbenne bíznak. Isten hatalma a létező legbiztosabb határvédelem.

De Aháb nem bízott Istenben. Úgy gondolta, hogy ha újjáépítteti Jerikót és annak kőfalait, akkor lesz biztonságban az ország. Fenyegetve érezte magát a szomszédos Móáb országának növekvő hatalma által. Attól félt, hogy Móáb elfoglalja az országnak azt a részét.

Tehát Aháb azt gondolta, hogy szüksége van neki és népének arra, hogy Jerikó és várfalai legyenek újjáépítve. Nemcsak hogy nem bízott meg Istenben, hanem eltávolíttatta azt a jelt amely Isten korlátlan erejére mutatott rá ami elérhető mindazok számára akik Őreá néznek, akik Benne bíznak.

A város és falainak romjai arra emlékeztették az arra elmenő izráelitákat, hogy Isten adta nekik ezt a várost úgy mint kegyelmi ajándékot amit ők hit által vettek át Istentől.

Isten népe meg kell bízzon Istenben hogy Ő gondoskodik róluk. Őreá kell tekintsenek amikor bajban vannak. Jerikó falai nem katonai erő vagy stratégia miatt omlottak le. Nem, hanem az Ő népének hite által rombolta le Isten a falakat.

4. Negyedszer azért kell értékelnünk, tisztelnünk, szeretnünk Isten Igéjét, mert az Igének való engedelmességünk által dicsőítjük Istent.
Jerikó falai előtt Izráel népe hitt Istenben és ő megdicsőítette magát előttük lerombolva a falakat. Mindaddig amíg Izráel fiai otthagyták a fal köveit szanaszét heverve a földön, az engedelmességük által Istent dicsőítették. Isten hatalmát, nagyságát és tetteit hirdették azok a földön heverő kövek; valamint Isten igazságosságát a büntetésben és az Ő nagylelkűségét. Továbbá az emberi nagyság összeomlását amely szembeszáll Istennel és Isten kegyelmének és erejének dicsőségét amely felmagasztalja az embert.

Isten és a sátán közötti harc. Két egymással szemben álló alapelv amelyek által élnek az emberek. Az ember vagy kegyelemből a hit ereje által él vagy a saját erőfeszítései alapján az érdemeinek ereje által. Isten kegyelmének jelét vagy az emberi nagyság és erő jelét hordozza Kánaán és Isten szövetséges népe? Kinek a hírnevét hirdeti Kánaán, és kinek a becsületét közvetíti? A Kánaánba vezető kapu fölött az Úr ezt írta: ,,Hit által kapott tisztán kegyelmi ajándék." Aháb és Hiél ellentmondtak ennek és átírták ezt a felíratott a következőre: ,,Egyedül Aháb ereje és Hiél zsenialitása által." Az Úr kijelentette: ,,E városnak romjai az én hatalmamat és tetteimet kell hirdessék." Aháb és Hiél ehelyett ezt jelentette ki: ,,Az újjáépített falak hirdetni fogják az ember nagyságát, dicsőségét és függetlenségét, akinek nincs szüksége a kegyelmi ajándékokra."

5. Ötödször azért kell tisztelnünk, becsülnünk Isten Igéjét mert Kánaán földjének nyitottsága előre mutatott Sion jövőbeli nyitottságára.

Jel 21,13;25: ,,Kelet felől három kapu, észak felől három kapu, dél felől három kapu, és nyugat felől három kapu. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka."

Több mint kétezer évvel ezelőtt Jézus bement Jeruzsálembe hogy meghaljon értünk. Keresztülment Jeruzsálem kapuin. Az Ő váltságmunkája biztosítja hogy az Új Jeruzsálem kapui mindörökké nyitva maradjanak. Jézus meghalt a bűnösökért. Élete, halála és feltámadása az Új Jeruzsálem alapja - a szabadságának, a biztonságának alapja. Ott örökké biztonságban leszünk, biztonságban együtt a mi Urunkkal, biztonságban mivel legyőzte minden ellenségünket. Mindenki aki ellenünk szegült és harcolt - a tűznek tavába lesz vetve és ott fognak maradni örökké.

II. Végül, azt szeretném mondani azoknak akik nem keresztyének, hogy oda kell figyeljetek a Szentírás figyelmeztetéseire, mert ha nem, akkor fenn áll annak a lehetősége, hogy megkeményedtek a bűnben és elvesztek.

Hiél tovább folytatta Jerikó újjáépítését legnagyobb fia Abirám halála után. Vigyázz hogy ne ugyanez történjék veled. Vagy ne engedd, hogy az történjék veled ami sokakkal a Jeruzsálem lakói közül történt a Jézus idejében. Nem fogadták el Jézust királyuknak és nem dicsérték amikor bement Jeruzsálembe útban a kereszthez. Elutasították és ezzel az egyetlent utasították el aki megmenthette volna őket.

Lk 19,41-44: ,,Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.

Most fogadjátok el Jézust. Kérjétek hogy mentsen meg; hogy ne kelljen átok alatt maradnotok és örökké Isten haragja alatt élnetek. Jöjjetek Hozzá hogy életet találjatok Benne; hogy áldásában éljetek örökké. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedett, engedelmeskedtek, engedelmességünk, engedelmeskedünk, következményeket, figyelmeztetések, rendelkezéseidet, következményeit, parancsolatokat, figyelmeztetett, megparancsoltad, beavatkozásának, homoszexuálisak, elsőszülöttjére, keresztyéneknek, engedelmességük, parancsolatodra, megtapasztalták, erkölcstelenség, tévtanításokat, megkeményedtek, nagylelkűségét, paráználkodtak, igazságosságát, bálványimádást, eltávolíttatta, váltságmunkája, megparancsolta, meglátogatásod, következményei, felmagasztalja, függetlenségét, megdicsőítette, szabadságának, ellentmondtak, találkozhatsz, szexuális erkölcstelenség, mennybe kerülnek, bételi Hiél, átkot mondta, bételi Híél, isteni átok, város alapját, város kapuját, héber kifejezésmód, várost újjáépítette, egyik legnagyobb, gyereke vagy, üzenetet hallania, ellenkezője igaz, első zsoltárban, áldott ember, Isten Igéje, Híél Jerikót, Isten Igéjét, Isten Igéjének, Amikor Hiél, Mégis Józsué, Biblia Istenét, Isten Igéjére, Hegyi Beszédben Jézus, Szeretlek Isten, Ugyanígy Sodoma, Iskáriótes Júdás, Jézus Júdásról, Megvetette Isten, Vajon Isten, Maga Isten, Izráel Istenét, Tehát Aháb, Egyedül Aháb, Keresztülment Jeruzsálem, Jöjjetek Hozzá,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
mi legyen, ki ne legyen miközü...  Facebookon kaptam  Isten veled Bajnok!  Minden....  Esti kép  Ő ad erőt  Facebookon kaptam Krisztinától  Házi Áldás  Tulipánfa  Facebookon kaptam  A női szem fénye  Jácintok  Hegyi falu  Magnólia  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli este  Facebookon kaptam  Salátaboglárka  Datolya  Személyiségtesztem.......  Karácsonyi filmek: A karácson...  Szép estét kedves látogatóimna...  Tulipánok és nefelejcsek  Út vége  Tanúi lehettünk annak,  Facebookon kaptam Krisztina b...  Az Úr az én oltalmam  Alvó cica  Visszapillantó tükör  É(r)vek, képek és más varázsla...  A kígyó  Jó reggelt a most ébredőknek  Facebookon kaptam  A régi ház  4 különböző töltelékkel elláto...  Téli kép  Fehér orgona  Megtanulni élni  Napfelkelte  Salátaboglárka  Boldog Névnapot!  Hallom könyörgő imáját  Ne hagyd, hogy a tűz kialudjon...  Facebookon kaptam  Én nem vagyok se pótlék, se vi...  Facebookon kaptam  É(r)vek, képek és más varázsla...  Napfelkelte  Facebookon kaptam  A régi ház  Aszalt szílva  Az Úr az én oltalmam  Facebookon kaptam  Idézet  Csillagvirágok  Ha el tudnánk adni  Üdvözlet Szegedről !.......  Búzavirágok-pipacsok  A magányos vadász télen  Facebookon kaptam Krisztinától  Kék virágözön  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Méz és fahéj  Ebéd, kávé, pihenés  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Hegyi falu  Üdvözlet Szegedről !.......  Isten Veled, Bajnok 22 éve egy...  Kislány kutyával  Korhatár nélkül  Weöres Sándor: Üdvösség  A magányos vadász télen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Karácsonyi filmek: A karácson...  É(r)vek, képek és más varázsla...  mi legyen, ki ne legyen miközü...  A bajnok szavai  Eörsi István: A harmonikus éle...  Ne sírjatok!  Ne kutass, ne keress!  Pipacsok  Te tudtad csak  Téli kép  Fehér orgona  Színes tulipánok  Boldog Névnapot!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Korhatár nélkül  Bizonyos fajta  Mit is akartam  Facebookon kaptam  Virágpark Japánban  Magnólia  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
szexuális erkölcstelenség, mennybe kerülnek, bételi Hiél, átkot mondta, bételi Híél, isteni átok, város alapját, város kapuját, héber kifejezésmód, várost újjáépítette, egyik legnagyobb, gyereke vagy, üzenetet hallania, ellenkezője igaz, első zsoltárban, áldott ember, bűnösök tanácsa, vétkesek útjára, csúfolódók székére, folyóvíz mellé, áldott szót, érzelemre mint, dolgot látjuk, 119-dik zsoltárban, útja tökéletes, üzenetet azoknak, embert hanem, ember életébe, tanítványaira utalt, szoros kapcsolat, átok amit, szavak Istentől, prófétai beszédet, hajnalcsillag szívetekben, általa elképzelt, képzeleted szüleményét, mennyek országába, amit mondasz, egyik igehely, körülöttük levő, egész anyagi, gnosztikusok szerint, anyagi dolgok, önkényes dolog, lelki alapelv, első város, saját erejükkel, ígéret földjét, átkot Jerikó, emberi erőben, bejáratánál feküdt, földet védtelen, csodáinak hangját, színtere volt, város falait, fegyvereiknek &#8211, egykor hatalmas, létező legbiztosabb, szomszédos Móáb, jelt amely, arra elmenő, engedelmességük által, földön heverő, emberi nagyság, sátán közötti, ember vagy, saját erőfeszítései, érdemeinek ereje, hírnevét hirdeti, becsületét közvetíti, újjáépített falak, ember nagyságát, kegyelmi ajándékokra, biztonságának alapja, tűznek tavába, történjék veled, egyetlent utasították, békességre vezető, szemed elől, engedelmeskedett, engedelmeskedtek, engedelmességünk, engedelmeskedünk, következményeket, figyelmeztetések, rendelkezéseidet, következményeit, parancsolatokat, figyelmeztetett, megparancsoltad, beavatkozásának, homoszexuálisak, elsőszülöttjére, keresztyéneknek, engedelmességük, parancsolatodra, megtapasztalták, erkölcstelenség, tévtanításokat, megkeményedtek, nagylelkűségét, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 143 db bejegyzés
e év: 143 db bejegyzés
Összes: 31978 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4010
  • e Hét: 15871
  • e Hónap: 78335
  • e Év: 78335
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.