Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az Úr szava eltávozik
  2021-09-05 22:08:42, vasárnap
 
   
  Az Úr szava eltávozik

Textus: 1Kir 17,2-7

A Szentírás azt tanítja, hogy az áldás és Isten Igéje együtt járnak. Isten azt kérte Izráel népétől. hogy a szava iránti engedelmességben éljenek és akkor számukra a föld ahol laknak tejjel és mézzel folyó föld lesz.

De azt látjuk az 1Kir 16,29-34 versekben, hogy bűn és hitehagyás volt az országban. A nép elfordult az Úrtól és parancsaitól és ezért Isten átkot bocsátott az országra. Illés azt mondta Aháb királynak, hogy nem lesz eső az országban hanem csak az ő szavára. Aztán egy figyelemre méltó dolog történt. Isten azt mondta Illésnek, hogy hagyja el az embereket.

,,Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre! A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad."

I. Az első fontos dolog amit látunk ezekben a versekben az, hogy Isten az Ő szavát eltávolítja az országból, Isten megvonja az Ő szavát a néptől.

A próféták voltak Isten szóvivői. Ők képviselték Istent a nép előtt. Illés neve szó szerint azt jelenti, hogy ,,Az Úr az én Istenem." A prófécia képviselője az Ószövetségben. Amikor Isten megparancsolta hogy menjen ki az emberek közül és később hogy hagyja el az országot akkor ez azt jelentette, hogy a prófétai funkció megszűnt Izráelben. Megszűnt a prófécia és az átok volt az országon.

Illés hirtelen bukkant fel. Váratlanul. Nem tudunk sokat a származásáról. Gileádban lakott. A szüleit nem ismerjük. Isten csendben készítette az előtte álló szolgálatra amivel majd megbízza őt. Nem volt angyal mint ahogyan némely rabbi gondolja. Hozzánk hasonló természetű ember volt; bűnös természettel rendelkezett mint mi és érzelmei voltak. Szenvedélyesen imádkozott. Szenvedélyesen hirdette az Úr szavát. Volt amikor nagy örömmel örvendezett és volt amikor el volt csüggedve és meg akart halni. Isten hűséges szolgája volt. Hirtelen megjelent és kihirdette Aháb királynak az átkot, hogy nem lesz eső azokban az esztendőkben a király és a nép gonoszsága miatt. Majd Isten megparancsolta neki hogy távozzék el onnan és rejtőzzön el a Jordántól napkeletre a Kerit patak mellett. Hasonló volt a helyzet mint amiről a zsoltáros a Zsoltár 74,9-ben ír:

,,Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még."
Az egyedüli különbség az, hogy a nép Illés idejében tudta, hogy a szárazságot években kell számolni.

Az is érdekes, hogy Illést Isten napkeletre küldte. Ezt mondta neki:

,,Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett, a Jordántól keletre!"

A Szentírás néha a napkelet irányt úgy használja mint ami kapcsolatban van Istennek az emberek iránti ítéletével. Először ezt az 1Móz 3,24-ben látjuk. Miután Ádám vétkezett és Isten kiűzte őt és Évát az Édenből azt olvassuk:

,,És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet."

A kelet irány úgy van használva mint ami kapcsolatban van az ítélettel, amikor az emberektől meg van vonva Isten áldása.

Ezékiel könyvében is látjuk ezt a kapcsolatot. Az Ez 10,18-19-ben olvassuk, hogy a próféta látta eltávozni Isten dicsőségét a pusztulásra ítélt templomból a keleti kapun át.

Ez 10,18-19: ,,Akkor elvonult az ÚR dicsősége a templom küszöbétől, és megállapodott a kerúbok fölött. A kerúbok pedig fölemelték szárnyaikat, szemem láttára fölemelkedtek a földről, és elindultak a kerekekkel együtt. Az ÚR háza keleti kapujának a bejáratánál megálltak, és Izráel Istenének dicsősége ott volt fölöttük."

Tehát az a tény, hogy Isten Illést napkelet fele küldte jelentőséggel bírhat. Ábrázolhatja az ítélet nagyságát és borzalmát ami a népen volt. Isten Illésnek aki a prófécia képviselője volt az Ószövetségben azt parancsolta hogy hagyja el Isten népét. A prófécia el lett távolítva. A nagy próféta keletre ment. Isten eltávolította a szavát, az áldását, a jelenlétét Izráel népétől. Átok alatt lettek hagyva. Nagy nyomorúság ez számukra. Vétkeztek az Úr ellen. Figyelmen kívül hagyták a törvény tanítását és semmibe vették Isten prófétáinak figyelmeztetéseit. Ezért Isten átkot bocsátott az országra.

Sok lecke van itt számunkra amit meg kell tanulnunk.

I. Először is, értékelnünk és megbecsülnünk kell az Úr beszédét mivel az Igének való engedelmesség által részesülünk Isten áldásaiban.

Az Úr szava eltávozott Izráel országából és éhínség volt. Az áldás csak az Úr beszédének a jelenlétéből származik.

Testvérek, szeressétek az Igét. Építsétek be az életetekbe. Ez a ti életetek. Az ennek való engedelmesség az áldás forrása. Legyetek Dávodhoz hasonlóak aki ezt mondta:

Zsolt 119,72: ,,Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst."

Zsolt 119,103: ,,Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz."

Zsolt 119,70: ,,Én pedig törvényedben gyönyörködöm."

Zsolt 119,41-48: ,,Teljesedjék be rajtam kegyelmed, URam, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden."

Az ami történt Izráel országában Illés prótéfa idején, vagyis a nagy szárazság és éhínség, a fizikai és lelki áldások megvonása, az Úr Igéjének megvonása a néptől, az evangélium eltávozása az országból, félelmetes és nagy figyelmeztetés számunkra, hogy őrizkedjünk attól, hogy megszomorítsuk a Szentlelket.

Ef 4,30: ,,És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára."

Ő ,,szent" Lélek. Ő bennünk lakik. Minden bűn vagy szentségtelenség az életünkben támadás ellene. Az Ő megsértése. Amikor vétkezünk akkor megbántjuk Őt. Megsebezzük Őt akitől az üdvösségünk függ. Ha nem is vonul vissza véglegesen azoktól akikben lakozik, mégis amikor megszomorítva van, Ő visszatartja jelenlétének megnyilvánulásait.

II. Másodszor, azt látjuk az igeszakaszunkból, hogy a keresztyének gyakran másokkal együtt szenvedik azokat a következményeket amiket mások bűnei okoznak.

A keresztyének gyakran szenvednek a mások engedetlensége miatt.
Illés szenvedett a nép bűnei miatt.

Szenvedett amikor a Kerit-pataknál volt. Egyedül volt. Nem volt Izráel népe között - Isten választottai között. Isten irányítása alatt ő hirtelen megjelent, kihirdette az átkot majd nyomtalanul eltűnt. Nem maradt a nép között, hogy áldás legyen számukra. Isten megparancsolta, hogy menjen el kelet felé, és rejtőzzön el a Kerit-patak mellett, a Jordántól keletre, az emberektől távol.

Ez nehéz próba lehetett a próféta számára. Ugyanis az egyik legnagyobb vágya azoknak akik az Urat szolgálják az, hogy másoknak segítsenek - hogy az áldás eszközei legyenek, és nem az átok eszközei. Nem szeretik azt látni amikor Isten népe meg van büntetve, amikor Isten népe szenved.

Látjuk ezt a vágyat és szeretet Mózesben a Mózes 2-dik könyve 32-dik fejezetében. Amikor a nép vétkezett azáltal, hogy aranyborjút készítettek miközben Mózes fenn volt a hegyen, hogy átvegye Istentől a Tízparancsolatot, akkor Mózes közbenjárt értük. Azt mondta Istennek (31-32 versek):

,,Ó, jaj! Nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból istent csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!"

Látjuk ezt a vágyat és szeretet Pál apostolban a Római levél 9-dik részében a harmadik versben, ahol azt mondja, hogy annyira szereti az ő népét, Izráelt, hogy ha lehetséges lenne, akkor vállalná értük még azt is, hogy ő maga legyen átok alatt, Krisztustól elszakítva, csakhogy ők üdvözülhessenek.

Pál szerette, ha az emberek hűségesek Istenhez. Erre kapunk utalást az 1Thessz 2,19-20 versekben. Pál azt mondta a thesszalonikai keresztyéneknek:

1Thessz 2,19-20: ,,Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk."

Pál szerette szolgálni Istent oly módon, hogy szolgálata nyomán emberek térjenek meg Istenhez akik hűségesek Hozzá és engedelmeskednek Neki - ez az apostolt nagy örömmel töltötte el.

De Illésnek nem volt ilyen szolgálata az ő elhívásának ebben az időszakában. Kihirdetett egy átkot és azután Isten parancsára eltávozott az emberektől. Nem tudjuk, hogy mennyi időt tartózkodott a Kerit-pataknál, de azt tudjuk, hogy három és fél évig távol volt az ő népétől. Egyedül volt. Nem tudta segíteni népét, kivéve az imádságai által, mégis ő nem tudott esőért imádkozni addig amíg Isten erre nem adott parancsot.

A nép bűnei lelki értelemben nagy gyötrelmet, fájdalmat okoztak a prófétának. Szenvedett lelkileg. Nem tudott szolgálni feléjük az Isten Igéjével.

De szenvedett külsőleg is a körülmények miatt. Szenvedett fizikailag. Nem volt fedél a feje fölött. Nem volt ahova lehajtania a fejét.

De nem Illés volt az egyetlen igaz ember aki szenvedett.

Bár Illés azt gondolta, hogy csak ő egyedül maradott aki hűséges az Úrhoz, az Úr később elmondta neki, hogy van még rajta kívül 7000 ember akik hűségesek maradtak Hozzá.

1Kir 19,18: ,,De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg Baal előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt."

Óbadjá a királyi palota felügyelője. 100 próféta a barlangban.

A 7000 hűséges szolgája az Úrnak nagyon szenvedtek. Egy részben az éhínség miatt, de még inkább amiatt, hogy Illés nem volt velük, hogy hiányzott nekik az ő tanítása. A többi próféta is el volt rejtve előlük, távol voltak tőlük. Nagy nehézséget kellett elszenvedniük.

Jézus beszélt erről a nehézségről az országban abban az időben.

Lk 4,25-26: ,,Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izráelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz.

Nagy éhínség volt. Ők is éheztek. Nem voltak tanítóik. Sokan közülük meghaltak. A 18-dik fejezetben értesülünk arról, hogy Jezábel sok prófétáját az Úrnak megölette.

Mit jelent ez számodra?

1. Először is ez azt jelenti számodra, hogy ha akkor is szenvedsz amikor hűséges vagy az Úrhoz, ne csüggedj el.
Nemcsak te szenvedsz mások bűnei miatt. Illés is szenvedett. Minden korban sok-sok keresztyén szenvedett. Jézus is szenvedett. Többet mint te vagy én. Ő nem a saját bűneiért szenvedett ugyanis Ő bűntelen volt. Ő tökéletes volt. Mások bűnei miatt szenvedett - a mi bűneink miatt. Tehát ha mások bűnei miatt szenvedsz - akkor lásd meg, hogy jó társaságban vagy - valójában a legjobb társaságban. Szenvedj türelmesen, örvendezve, tudva, hogy az Úr megtart és megszabadít téged.

2. Másodszor, ez azt jelenti számodra, hogy kész kell legyél alávetni magad Isten akaratának szívedből, még akkor is, ha nehéz.

Nem lehetett könnyű Illésnek otthagyni Izráel népét és elmenni a Kerit-patakhoz ahol egyedül volt. De engedelmeskedett. Az egyik legnagyobb kívánsága az volt, hogy áldás legyen népe számára. Amikor Isten azt mondta, hogy menjen ki a népe közül és évekig maradjon távol tőlük akkor nem lehetett könnyű engedelmeskedni. De engedelmeskedett.

Ábrahámnak sem lehetett könnyű engedelmeskedni Isten parancsának amikor Isten azt parancsolta neki, hogy áldozza fel Neki egyetlen fiát Izsákot. De engedelmeskedett. Micsoda példa számunkra Ábrahám.

1Móz 22,3: ,,Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki."

Milyen nehéz lehetett Jézus számára kiinni a poharat amit az Atya készített el számára. Emlékeztek az Ő gyötrelmére a Gecsemáné kertben? Verejtéke olyan volt, mint a nagy vércseppek. Azt mondta a tanítványainak, hogy szomorú a lelke mind halálig. Kérte az Atyát, hogy ha lehetséges legyen eltávolítva tőle a pohár. Amikor jöttek a katonák hogy elfogják és Péter kirántotta a kardját, hogy megakadályozza ezt, akkor Jézus ezt mondta neki (Jn 18,11):

,,Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?"

Isten Igéje kért tőled olyant aminek nagyon nehéz volt engedelmeskedni? Még ha nagyon nehéz is engedelmeskedned az Igének, akkor is engedelmeskedjél. Ha megtetszik neked egy nem keresztyén lány és el akarod venni feleségül, vagy megtetszik neked egy nem keresztyén fiú és hozzá akarsz menni feleségül, akkor mit teszel? Az Isten Igéjének engedelmeskedsz amely azt mondja, hogy ne házasodjál össze nem keresztyén személlyel vagy pedig a szívedre hallgatsz amely azt mondja, hogy meg kell házasodjál? Engedelmeskedjél Istennek még akkor is ha nehéz. Isten Igéje azt mondja, hogy dicsérd Istent akkor is ha szenvedsz, hogy adjál hálát Neki minden körülmények között még akkor is ha elveszi tőled azt aki (vagy ami) számodra a legdrágább. De lehet hogy a szívedben annyira csalódott vagy, annyira lesújtva vagy, hogy Jób feleségének szavai visszhangoznak a füleidben (Jób 2,9):

,,Átkozd meg az Istent és halj meg!"

Mit teszel ilyenkor? Engedelmeskedj Istennek még akkor is ha nehéz.

Isten Igéje azt mondja, hogy az igazat mondjad minden körülmények között. Arra gondolsz hogy ha az igazat mondod, akkor emiatt bajba kerülsz. Mit teszel végül? Engedelmeskedj Istennek még akkor is nehéz.

Isten Igéje azt mondja, hogy ne öld meg a magzatot. De talán ott van a szívedben, hogy ha életben hagyod akkor szégyen és nehézség vár reád. Hogy döntesz? Istennek engedelmeskedj még akkor is ha nehéz.

3. Harmadszor, az Illés eltávozásából azt látjuk, hogy Illés nem tudott segíteni a népnek.

A néptől való eltávozása a tehetetlenségére mutat rá. Nem tudott áldás lenni számukra. Egy átkot mondott ki rájuk, majd otthagyta őket és elment tőlük távol egy bizonyos helyre ahol hónapokig egyedül volt. Bizonyos értelemben, tehetetlen volt, hogy segítsen rajtuk.

Mózes sem tudott segíteni a népnek. Ő is tehetetlen volt egy bizonyos értelemben. A nép vétkezett azzal, hogy aranyborjú szobrot csináltatott magának és azt imádta, miközben Mózes fenn volt Istennel a hegyen. Kérte Istent, hogy bocsássa meg a nép bűnét. Hogy hagyja őket életben. De nem tudta az életét adni a népért. Nem tudott helyettük meghalni. Minden amit tudott mondani ez volt (2Móz 32,32) :

,,Mégis, bocsásd meg vétküket! Mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!"

Ebben mind Mózes, mind Illés rámutat arra a tényre, hogy egy nála nagyobb kell hogy jöjjön. Jézusra irányítják a figyelmünket.

Jézus nagy szeretettel jött el a bűnösökért, és Mózessel és Illéssel ellentétben meg tudta menteni őket. Nem volt tehetetlen. Mózessel ellentétben Jézus nem mondta Istennek, hogy ha nem bocsátod meg bűneiket, akkor törölj ki engem az általad írt könyvből. Illéssel ellentétben nem ment ki a kapun kívül hiába szenvedni. Nem, Jézus szenvedett és meghalt a bűnösök helyett. Magára vette a bűneikért járó átkot és eleget tett Isten igazságos követelményének. Feltámadott a halottak közül és felment a mennybe, hogy helyett készítsen az övéinek.

3a. Testvérek, örüljünk Jézusnak!

Megszabadított bűneinkből. Eltávolította azokat tőlünk olyan messzire amilyen messze van napkelet napnyugattól. Isten családjába vezetett be bennünket. Megvásárolt magának a drága vérével. Nem vagyunk átok alatt - hanem áldás alatt és az Áldottban. Örvendezzünk a mi nagy Megváltónknak!

3b. Azoknak akik nem vagytok keresztyének azt akarom mondani, hogy szükségetek van Jézusra.

Csak Ő üdvözíthet benneteket. Mózes nem tudta megmenteni atyjafiait. Illés sem tudta megmenteni. Nem tudtak meghalni a bűnösök helyett mivel ők maguk is bűnösök voltak. Ha meghaltak volna, a saját bűneikért kellett volna meghalniuk. Nem mentheted meg magad. A bűn átka halál. Mi lesz? Meghalsz és szenvedsz örökké a bűneidért - vagy Jézushoz fordulsz imádságban és kéred Őt, hogy üdvözítsen? Most fordulj Jézushoz. Kérd hogy mentsen meg és bízzál Benne. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedjél, engedelmeskedett, engedelmeskednek, tehetetlenségére, engedelmességben, következményeket, szentségtelenség, igeszakaszunkból, özvegyasszonyhoz, parancsolataidat, engedelmeskedned, tízparancsolatot, rendelkezéseiden, engedelmeskedni, üdvözülhessenek, követelményének, keresztyéneknek, engedelmeskedsz, megparancsoltam, megparancsolta, megszabadított, megszomorítsuk, tanítványainak, engedelmeskedj, megakadályozza, figyelmeztetés, szenvedélyesen, engedetlensége, gondoskodjanak, thesszalonikai, visszhangoznak, engedelmesség, fölemelkedtek, eltávolította, megszomorítva, elszenvedniük, szava iránti, föld ahol, országban hanem, figyelemre méltó, patakból majd, hollóknak pedig, első fontos, próféták voltak, prófécia képviselője, emberek közül, országot akkor, prófétai funkció, átok volt, előtte álló, helyzet mint, egyedüli különbség, Isten Igéje, Amikor Isten, Majd Isten, Illést Isten, Miután Ádám, Izráel Istenének, Isten Illést, Isten Illésnek, Ezért Isten, Legyetek Dávodhoz, Isten Szentlelkét, Megsebezzük Őt, Urunk Jézus Krisztus, Isten Igéjével, Izráelben Illés, Isten Igéjének, Engedelmeskedjél Istennek, Engedelmeskedj Istennek, Kérte Istent, Csak,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Egy fokozata van  Szilágyi Domokos tollából  Mai harmónia kártyám  Az ősz  Míg élek  Mai napi mosoly.....  Képes idézet !  Reggeli gondolatok  Elő a plédekkel!  Levél hullás  Pozitívum......  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Angyalkák  Jézus hív, légy kész  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Nyárvégi reggel  Sírig tartó ölelkezés......  Képes idézet !  Angyalkák  Erdő csendjében  Szilágyi Domokos tollából  - Az emberi természet  Mai napi mosoly.....  Felhők  Koratavasz  Kicsi angyal jókívánsága !  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Az ősz  Csakugyan azt mondta Isten?  Pihi  Facebookon kaptam  Juhász Gyula: Idegen erdőben  Szép mai napot !........  Koratavasz  Isten kgyelmet ad az érdemtele...  Vidám hetek a Balatonnál (Rég...  Kicsi angyal jókívánsága !  Itt a kávé  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kicsi angyal jókívánsága !  - Az emberi természet  Szép mai napot !........  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  A szervezet méregtelenítése cs...  Ősz Anyu  Néhány nyugis nap  Ahol nincs  Csak körül néztünk  Vannak olyan  Régi konyha  Kellemes hétvégét ! .....  Imádlak  Sík Sándor : Az első sárga lev...  Lesana-fenyőszesz gyógyhatásai...  Dsida Jenő – Confiteor  Cica mosoly  Meleget várunk, vénasszonyok n...  Pozitívum......  A rendes férfi kerestetik .......  Ravatal  Az áramló víz, nem poshad meg  Néhány nyugis nap  A kutyus mászni tanít :-)  A pénz nem minden .......  Facebookon kaptam  Bagoly az odúban  Facebookon kaptam  Aranyosak  Facebookon kaptam  Korán van  Kislány őszi levéllel  Vitaminbombaként emlegetik az ...  Vita magammal  Piros  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  A kis lovas gif  Aranyosi Ervin: Legyen a világ...  Hogy vagy  Szép estét kedves látogatóimna...  Villámlás  Egy fokozata van  Ősz Anyu  Őszi levél  A spenótról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kalapos kisfiú  Devecseri Gábor: Minden, ami v...  Arcod a kezedben  Ősz Anyu  Facebookon kaptam  Cica mosoly  Október 15  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
szava iránti, föld ahol, országban hanem, figyelemre méltó, patakból majd, hollóknak pedig, első fontos, próféták voltak, prófécia képviselője, emberek közül, országot akkor, prófétai funkció, átok volt, előtte álló, helyzet mint, egyedüli különbség, szárazságot években, napkelet irányt, emberek iránti, villogó lángpallost, élet fájához, kelet irány, próféta látta, pusztulásra ítélt, keleti kapun, templom küszöbétől, kerúbok fölött, kerúbok pedig, kerekekkel együtt, bejáratánál megálltak, ítélet nagyságát, népen volt, nagy próféta, jelenlétét Izráel, törvény tanítását, áldás csak, jelenlétéből származik, ennek való, áldás forrása, igazság beszédét, nagy szárazság, evangélium eltávozása, megváltás napjára, életünkben támadás, üdvösségünk függ, keresztyének gyakran, következményeket amiket, mások engedetlensége, átkot majd, emberektől távol, próféta számára, egyik legnagyobb, áldás eszközei, átok eszközei, harmadik versben, emberek hűségesek, thesszalonikai keresztyéneknek, apostolt nagy, imádságai által, körülmények miatt, feje fölött, egyetlen igaz, királyi palota, 7000 hűséges, éhínség miatt, többi próféta, országban abban, egész vidéken, 18-dik fejezetben, saját bűneiért, legjobb társaságban, népe közül, poharat amit, nagy vércseppek, lelke mind, katonák hogy, szívedre hallgatsz, szívedben annyira, igazat mondjad, igazat mondod, néptől való, tehetetlenségére mutat, átkot mondott, bizonyos helyre, bizonyos értelemben, életét adni, nála nagyobb, kapun kívül, bűnösök helyett, bűneikért járó, halottak közül, drága vérével, saját bűneikért, bűneidért &#8211, engedelmeskedjél, engedelmeskedett, engedelmeskednek, tehetetlenségére, engedelmességben, következményeket, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 37 db bejegyzés
e év: 1614 db bejegyzés
Összes: 31146 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1347
  • e Hét: 3606
  • e Hónap: 35802
  • e Év: 445244
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.