Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten miért küldte el a szolgáját egy kiszáradó patakhoz?
  2021-09-05 22:17:44, vasárnap
 
   
  Isten miért küldte el a szolgáját egy kiszáradó patakhoz?

Textus: 1Kir 17,1-7

Isten miért küldte el a szolgáját egy kiszáradó patakhoz? Mire akarta ezáltal tanítani? Jelképesen mondva, Isten miért küld el bennünket egy kiszáradó patakhoz?

Amikor Isten oda küldte Illést a Kerit patakhoz akkor ezáltal próbára tette a hitét. Hollók és a kiszáradó patak.

I. Először is, Isten azért küldte el szolgáját egy kiszáradó patakhoz, hogy megtanulja mennyire fontos követni Isten akaratát lépésről lépésre.

Hogy megtanulja követni Isten akaratát lépésről lépésre. Isten adott neki egy küldetést, egy feladatot. Menjen és adja át az üzenetét Aháb királynak. Illés átadta. Majd miután befejezte az első küldetését, a szolgálatot amivel Isten megbízta, azután szólt Isten hozzá és adta neki a következő parancsot. Azután közölte Ahábbal, hogy mi az akarata vele, hogy mit kell megtennie. Illés addig nem tudta, hogy a mi a második lépés, a következő lépés amíg nem adta át Isten üzenetét a királynak és Isten nem mondta meg neki, hogy: ,,Eredj el innen..." Amikor Aháb király előtt állt akkor még nem tudta, hogy mi a következő lépés számára. Mit kell tennie utána. Isten csak azután jelentette ki akaratát Illésnek miután az üzenetét átadta a királynak. Nem kellett aggódnia Illésnek amiatt, hogy mit fog tenni azután miután a királynak átadta az Isten üzenetét. Ami érdekelte, ami foglalkoztatta az volt, hogy mi az Isten akarata most. Egyszerűen csak engedelmeskednie kellett Istennek és rábíznia magát Istenre, az ő gondviselésére. Isten vezet lépésről lépésre. Tedd meg az első lépést és várd meg amíg ő elmondja neked hogy mi a következő lépés. Hit által kell éljük e földi életünket. Életünket Isten Igéje kell hogy irányítsa. De hol a hit abban ha mi az egész előttünk álló utat akarjuk ismerni, ha mindent előre tudni akarunk egészen az út végéig, ha mi az egész utat akarjuk látni a végéig, ha mi előre minden lépést akarunk tudni. Ha előre tíz lépésben akarjuk tudni hogy mit kell tennünk akkor hol van abban a hívő élet, a hitből való élet? Hol van abban az Úrban való bizodalom? Hol van abban a Isten Igéjétől való függés? Ha előre minden meg van adva nekünk, akkor hogyan tanulunk meg az Isten Igéje által vezetve élni? Isten annyi világosságot ad, hogy egyszerre egy lépést meg tudjunk tenni az engedelmesség útján, hogy megértsük azt, hogy az adott helyzetben mi az Ő akarata, mit kér tőlünk, hogy cselekedjünk. Jézus szavai: ,,Ne aggódjatok a holnap miatt. Elég minden napnak a maga baja." Látásban akarunk járni és ezért nehéz megtanulnunk ezt a leckét, hogy hitben járjunk. Szeretnénk mindent mi irányítani, mindent kézben tartani, mindent ismerni, mindent előre tudni. Nem szeretjük a rossz meglepetéseket az életben. Félünk a rossz meglepetésektől. A test az értelemre támaszkodik. A hitetlenség előre mindent akar tudni. Nem tud várni az Úrra, a következő szóra, a következő utasításra, a következő lépésre. A hitetlenség független Istentől. Ha Isten nem mutatja meg a következő lépést, akkor majd megteszem én, eldöntöm a logikám, a megfigyelésem alapján hogy mi számomra a legjobb az adott helyzetben és azt teszem. Nem várom meg az Urat.

Péld 3,5-6: ,,Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet."

Ígéret. Ha Illés a saját eszére támaszkodott volna, akkor az utolsó dolog lett volna az, hogy a Kerit patakhoz menjen, hogy ott elrejtőzzön. Szerintem ha a maga értelmére támaszkodott volna akkor elindult volna egy evangélizációs körútra az országban. Lerombolni a bálvány szobrokat, leszámolni a tévtanítókkal. De még nem jött el az ideje ennek. Isten Igéje munkálkodik a szívében ott a kiszáradó patak mellett is. Amikor úgy tűnik hogy hasztalanul tölti a napjait ott a kiszáradó patak mellett, Isten csendben munkálkodik a szívében ott is az Ő szava által. Szól hozzá. Meg kell tanulja, hogy kövesse az Isten akaratát lépésről lépésre. Várni az Úrra. Ne vegyük kezünkbe a dolgok irányítását. Nem várunk hasztalan az Úrra. Nem igaz az, hogy ilyenkor haszontalanok vagyunk. Egy lépést tegyünk meg előre hitben és a következő lépést is tegyük meg hitben.

,,Igen, de ha megteszem ezt a lépést akkor nehézségbe kerülök". ,,Tedd meg ezt a lépést" - mondja az Úr - ,,és bízzál Bennem a következő lépést illetően. Bízd magad rám a következő lépést illetően." Illés megtette az első lépést. Átadta az üzenete a királynak. És akkor szólt az Úr hozzá. Nem előtte. Csak miután megtette az első lépést. Miután engedelmeskedett az Úrnak és elvégezte a feladatot. Isten azután megmutatta a következő lépést neki. Az akarata az volt, hogy menjen el és rejtőzzön el a Kerit-pataknál. Isten akkor közli velünk az akaratát ha először engedelmeskedünk neki. Amíg nem tesszük meg az első lépést, addig nem mutatja meg a következőt.

Példa: Ifjú lelkész. Első gyülekezete. Megtartotta az istentiszteletet. Mindenki el volt ragadtatva tőle. Második Úr Napján is ugyanazt az igehirdetést mondta el. Azt mondták a tagok, hogy lusta a lelkész. Harmadik Úr Napján ugyancsak azt az üzenetet mondta el. Erre odamentek hozzá, és mondták, hogy nagyon aggódnak miatta, hogy mindig ugyanarról prédikál és valami baj van vele. Miért ugyanazt prédikálja? Válasz: Azért mert valamit nem tettetek meg ami első alkalommal elhangzott. Azért prédikálok ugyanarról mert várom hogy mikor teszitek meg azt amiről első alkalommal prédikáltam. Ugyanígy az Úr. Csodálkozunk hogy miért nem kapunk több vezetést. Minél inkább engedelmeskedünk neki, annál többet kijelent nekünk az ő akaratáról. Meg kell tanuljunk Benne bízni teljesen lépésről lépésre. Félelemmel tesszük meg talán azt a lépést. Bízzuk magunkat az Úrra. Neki gondja van reánk. Hitben kell megtegyük azt a lépést. A hitünk növekszik és így meg tudjuk tenni a következő lépést.

II. Másodszor, Isten a szolgáját a saját biztonsága érdekében küldte el, egy kiszáradó patakhoz.

Aháb fenyegetést jelentett Illés életére. De a legnagyobb fenyegetést Illés számára ő maga jelentette. Pál apostol - tövis adatott a testébe, a Sátán angyala gyötörte a kijelentések nagysága miatt amiben részesült. Miért? Azért, hogy el ne bizakodjon, hogy fel ne fuvalkodjon. A büszkeség jelentette a veszélyt, a fenyegetést Pálra és Illésre is. Aháb előtt hirdette Isten üzenetét. A szavára Isten bezárta az eget. Ezek mind azt a veszélyt hordozták magukban, hogy Illés felfuvalkodjék, hogy elbízza magát, hogy elteljen magával. Ezért Isten el kellett küldje az emberek közül hogy megalázza őt és hogy felkészítse őt egy még nagyobb megtiszteltetésre, egy még nagyobb szolgálatra. Önfegyelem tanítása és arra is tanította hogy a mindennapi betevő falat tekintetében is tőle függjön, rá támaszkodjon. Alázatosan alávesse a saját akaratát Isten akaratának. Szüksége volt a Kerit pataki időszakra, az egyedüllétre, kiképzésre mielőtt részesült volna a Kármel hegyi megtapasztalásban. Szeretnénk a Kármel hegyi megtapasztalásokat, de a Kerit pataki megtapasztalásokat nem annyira. Ahhoz hogy Isten használni tudjon bennünket az ő szolgálatában, ahhoz meg kell alázzon bennünket. El kell vezessen oda ahol meglátjuk hogy tehetetlenek vagyunk, semmik vagyunk, kicsik vagyunk, teljes mértékben rászorulunk, és tőle függünk. Megtanít arra hogy teljesen tőle függjünk, ráhagyatkozzunk, Benne bízzunk. Amikor fontosaknak tartjuk magunkat, nélkülözhetetleneknek, pótolhatatlanoknak, szükségeseknek az Úr munkájában. Megtanít arra, hogy nem vagyunk nélkülözhetetlenek az Ő munkájában, hogy Ő nincs reánk szorulva, hogy nálunk nélkül is elvégezheti amit akar, elvégezheti az Ő munkáját. Nem Neki van szüksége reánk, hanem nekünk Reá. A kiszáradó patak - az alázat iskolája.

III. Harmadszor, Isten a szolgáját azért küldte el egy kiszáradó patakhoz, hogy fontos leckéket tanítson meg neki a hívő életről.

Az egyre apadó patak látványa. Apadó népszerűség megtapasztalása - Keresztelő János. A fogyatkozó patak megtapasztalása - némelyek megtapasztalják az egészségük elfogyatkozását. Az anyagi bővölködés elapadó pataka. Munkahely elvesztése. A hollóknak parancsolt hogy ott gondoskodjanak róla. Nem pánikolt be Illés. Nem ment el onnan. Ott maradt és az Úrban bízott, hogy Ő gondoskodik róla úgy ahogyan megígérte. Isten nem hagyott el. Nem feledkezett el rólad.

1.A próba helyén (a kiszáradásban levő Kerit-pataknál) Isten a szolgáit az ő abszolút szuverenitásának az igazságáról tanítja.

Parancsolt a hollóknak. Olyan Istenünk van aki korlátlan hatalommal rendelkezik. Uralkodik minden fölött. Az ördög fölött is. Parancsol mindenkinek és mindennek. Nem függ senkitől és semmitől. Amit akar azt megcselekszi. Tőle függ mindenki. Ő tart kézben mindent. Népének ellenségeit is képes népének jóakaróivá tenni.

Róm 8,28: ,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott."

2. A próba helyén (a kiszáradásban levő Kerit-pataknál) Isten arra tanítja a szolgáit, hogy értékeljék az imádkozás és a Vele való közösség titkos helyét.

Illés Istennel volt együtt. Nem volt ott semmi külső dolog ami elvonhatta volna a figyelmét. Semmi tevékenység nem volt. Imádkozás - erő. Kevés imádság - kevés erő. Keveset vagyunk Istennel. Tanít, hogy Hozzá menjünk és imádkozzunk, imádkozzunk, imádkozzunk Hozzá.

3. A próba helyén (a kiszáradásban levő Kerit-pataknál) Isten tanítja a szolgáit, hogy mit jelent bízni Benne fenntartás nélkül.

A patak apadt és apadt és apadt. Nem tudjuk hogy Illés szorongott-e emiatt, Mi talán szoronganánk, aggódnánk. Az Úr nem szólt hozzá addig amíg teljesen ki nem száradt a patak. Illés meg kellett tanuljon teljesen megbízni az Úrban.

3a.) Testvérek, nekünk egy olyan Istenünk van akiben teljesen megbízhatunk minden körülmények között.

4vers: ,,A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad."

6vers: ,,A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott."

Ott kellett maradjon ahová Isten helyezte őt megbízva Benne, az Ő szavában. Megtanulta a leckét Illés - látjuk ezt amikor a sareptai özvegyasszonytól kéri hogy először neki süssön pogácsát a kevés lisztből és minden rendben lesz. Látjuk a Kármel hegyén ahol egy csomó vizet önt az áldozatra és az árokba és bízik hogy tűz által válaszol az Úr Neki.

4. A próba helyén (a kiszáradásban levő Kerit-pataknál) Isten felkészíti a szolgáit, hogy továbblépjenek a következő szakaszba a céljának megvalósításában. Felkészíti szolgáit a következő szolgálatra.

Ne add fel amikor Isten a hitedet próbára teszi. Tartsál ki egészen addig amíg a próba végetér.

1Pt 1,4: ,,hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre."

Küldjél ahová akarsz Uram, csak gyere Velem. Ha arra van szükségem, hogy a Kerit-pataknál legyek, hogy bizonyos leckéket ott megtanuljak, akkor küldjél oda, hogy az ott tanult leckék által hasznosabb szolgád legyek a Te országodban, a Te munkádban. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: özvegyasszonytól, engedelmeskednie, engedelmeskedett, megvalósításában, engedelmeskedünk, szuverenitásának, istentiszteletet, megparancsoltam, ráhagyatkozzunk, meglepetésektől, megtapasztalják, elfogyatkozását, megtapasztalása, gondoskodjanak, megjelenésekor, foglalkoztatta, továbblépjenek, felfuvalkodjék, szükségeseknek, gondviselésére, evangélizációs, meglepetéseket, tévtanítókkal, engedelmesség, kiszáradásban, szolgálatában, haszontalanok, megfigyelésem, tehetetlenek, támaszkodott, szoronganánk, megtanulnunk, egyedüllétre, megbízhatunk, igehirdetést, tekintetében, kiszáradó patakhoz, kiszáradó patak, üzenetét Aháb, első küldetését, szolgálatot amivel, következő parancsot, akarata vele, második lépés, következő lépés, üzenetét átadta, királynak átadta, első lépést, egész előttünk, egész utat, hívő élet, hitből való, Amikor Isten, Amikor Aháb, Életünket Isten Igéje, Isten Igéjétől, Isten Igéje, Második Úr Napján, Harmadik Úr Napján, Ezért Isten, Keresztelő János, Olyan Istenünk, Illés Istennel, Jézus Krisztus,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Fehérvári Stop előtt  Facebookon kaptam  Ki is az a Dolores Cannon ?  Devecseri Gábor: Minden, ami v...  Október 15  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Harmonia.......  Korán van  Minden cselekedet egyszerűsége...  Nagyon szép.......  Az áramló víz, nem poshad meg  Facebookon kaptam  Az áramló víz, nem poshad meg  Facebookon kaptam  Reggeli gondolatok  Őszi este  Csanádi Imre: Őszköszöntő  A spenótról  Arcod a kezedben  Bájos  szeresd meg ellenségedet...  Facebookon kaptam  Kit érdekel  Egy nép boldogulásáról  A kis lovas gif  Kit érdekel  Facebookon kaptam  Iszol eleget?  Ezt hozta az ősz.  Kék ég alatt  Facebookon kaptam  Erdő csendjében  Facebookon kaptam  Sárhelyi Erika: Őszi dal  Facebookon kaptam  A kis lovas gif  A magnézium sokat segíthet az ...  Néhány nyugis nap  Régi konyha  Korhatár nélkül  Az emberi szó és Isten igéje  A rendes férfi kerestetik .......  Kislány őszi levéllel  Szép mai napot !........  Napraforgók  Jó éjszakát!  Nyuszi  Jézus hív, légy kész  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Meleget várunk, vénasszonyok n...  Facebookon kaptam  Fájdalmas dalt zeng . . .  Facebookon kaptam Krisztinától  Imádlak  Facebookon kaptam  Napraforgók  A shiitake gomba  Amikor szerelmes vagy.......  Meleget várunk, vénasszonyok n...  Facebookon kaptam  Csak figyelj Míg fiatal voltál...  Jó éjszakát!  Felhők  Egyszer sokáig  A szervezet méregtelenítése cs...  Palacsinta  Meteorit  Facebookon kaptam  Ürge  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Sík Sándor : Az első sárga lev...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Vót valami  Bagoly az odúban  Balettforgás  Halló Október!  Harmonia.......  Egyszer sokáig  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam  Madárijesztő  Vót valami  Facebookon kaptam Krisztinától  Régi konyha  Ürge  Devecseri Gábor: Minden, ami v...  Facebookon kaptam  A kutyus mászni tanít :-)  Szép őszi napokat!  Elő a plédekkel!  Mai napi mosoly.....  Meleget várunk, vénasszonyok n...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Nadányi Zoltán: Csöndes ének ... 
Bejegyzés Címkék
kiszáradó patakhoz, kiszáradó patak, üzenetét Aháb, első küldetését, szolgálatot amivel, következő parancsot, akarata vele, második lépés, következő lépés, üzenetét átadta, királynak átadta, első lépést, egész előttünk, egész utat, hívő élet, hitből való, engedelmesség útján, adott helyzetben, holnap miatt, maga baja, rossz meglepetéseket, rossz meglepetésektől, értelemre támaszkodik, hitetlenség előre, következő szóra, következő utasításra, következő lépésre, hitetlenség független, következő lépést, megfigyelésem alapján, magad eszére, saját eszére, utolsó dolog, maga értelmére, evangélizációs körútra, bálvány szobrokat, ideje ennek, dolgok irányítását, lépést tegyünk, lépést akkor, igehirdetést mondta, üzenetet mondta, hitünk növekszik, saját biztonsága, legnagyobb fenyegetést, kijelentések nagysága, büszkeség jelentette, fenyegetést Pálra, szavára Isten, veszélyt hordozták, emberek közül, mindennapi betevő, saját akaratát, alázat iskolája, szolgáját azért, hívő életről, egyre apadó, fogyatkozó patak, egészségük elfogyatkozását, anyagi bővölködés, hollóknak parancsolt, próba helyén, kiszáradásban levő, igazságáról tanítja, ördög fölött, patak apadt, olyan Istenünk, patakból majd, hollóknak pedig, hollók hordtak, patakból pedig, leckét Illés, sareptai özvegyasszonytól, kevés lisztből, csomó vizet, következő szakaszba, céljának megvalósításában, következő szolgálatra, hitedet próbára, próba végetér, özvegyasszonytól, engedelmeskednie, engedelmeskedett, megvalósításában, engedelmeskedünk, szuverenitásának, istentiszteletet, megparancsoltam, ráhagyatkozzunk, meglepetésektől, megtapasztalják, elfogyatkozását, megtapasztalása, gondoskodjanak, megjelenésekor, foglalkoztatta, továbblépjenek, felfuvalkodjék, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 37 db bejegyzés
e év: 1614 db bejegyzés
Összes: 31146 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1491
  • e Hét: 3750
  • e Hónap: 35946
  • e Év: 445388
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.