Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Előrehaladás a keresztyén életben
  2021-09-15 21:39:38, szerda
 
   
  Isten hogyan ad előrehaladást népének a keresztyén életben?

Textus: 1Kir 17,1-16

Az élet tele van bizonytalanságokkal. Nem tudjuk hogy mit tartogatnak számunkra a napok. Látjuk ezeket a bizonytalanságokat Illés életében is. Miután Isten parancsára átadta Isten üzenetét Aháb királynak, Illés ugyancsak Isten parancsára elment egy kiszáradó patakhoz, a Kerit-patakhoz és leült a patak mellett. Ott lakott elrejtettségben legalább egy évig. Szeretném majd megkérdezni egy napon Illést a mennyben, hogy mit csinált ott a patak mellett egy évig. Az a hely egy nagyon magányos hely volt. Semmi nem volt ott ami magára vonhatta volna a figyelmét. Az egyedüli esemény minden nap az volt amikor a hollók reggel és este húst és kenyeret vittek neki az Isten által kijelölt időpontban. Nehéz hely lehetett a számára azt gondolom, hiszen egyedül volt ott legalább egy évig. Egy magányos embernek ez hosszú idő. De ugyanakkor az ott eltöltött idő Illés számára a felkészülés ideje volt. Isten felkészítette szolgáját egy nagyobb szolgálatra, továbbá, hogy hasznosabb legyen az Úr munkájában és egy nagyobb hitre. Ezen a helyen is várnia kellett az Úrra. Az ott eltöltött idő alatt Isten növelte a hitét, a hasznosságát és növekedett Isten kegyelme az életében. Illés válsággal kellett szembenézzen ahogyan mi is sokszor válsággal kell szembenézzünk. A patak amely a vizet biztosította az életben maradásához kiszáradt. Kiszáradt mert nem volt eső. Eső pedig azért nem volt mert Isten megvonta az esőt az országtól. A király és a nép gonoszsága, bálványimádása miatt vonta meg Isten az esőt tőlük. Illés Isten nagy szolgája együtt szenvedett a néppel. Szenvedett ő is Isten ítélete alatt ami az országon volt. Illés nem tudta hogy mit tartogat számára a jövő. Nem tudott ott maradni víz nélkül. Illésnek is mint Isten minden gyermekének szüksége volt a kegyelem mélyebb munkájára az életében. Hozzánk hasonló természetű ember volt. Szüksége volt arra, hogy a kegyelem növekedjék az életében, hogy nagyobb legyen a hite Istenben, hogy nagyobb legyen az ereje a szolgálatban. Az egyedüli mód arra, hogy hasznosabb legyen az Úr munkájában, hogy növekedjen a hite, hogy jobban hasonlítson Krisztushoz, az Isten gondviselése által lehetséges, Aki olyan helyekre vezet el bennünket ahol próbára tesz bennünket és ahol bizonyítanunk kell a hűségünket iránta. Isten az ő gondviselésében nehéz helyzetekbe vezet bele minket amikkel nem könnyű megküzdeni azért hogy növekedhessünk a hitben, hogy előre haladhassunk a megszentelődés útján.

Erről szeretnék ma este beszélni : Isten hogyan viszi előre az ő népét?

I. Olyan helyre vezet el bennünket ahol próbára teszi az ígéretébe vetett hitünket. Ha azt kéred Istentől, hogy vezessen előre a megszentelődés útján, hogy adjon neked növekedést a hitben, a kegyelemben, hogy tegyen még érettebbé lelkileg, hogy vezessen el a lelki felnőttkorúságra, akkor biztos lehetsz abban, hogy olyan helyre visz el téged ahol próbára teszi, megvizsgálja az ígéretébe vetett hited.

7vers: ,,Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban."

A Kerit-patak csendes hely volt a próféta számára ahol közösségben lehetett az Úrral, ahol gondolkodhatott azon, hogy mi Isten akarata az életre nézve, hogy mire van szüksége a népnek. Sok ideje volt elmélkedni Istenen, a helyzetén. Azt mondanám magamban, egy ilyen helyzetben, látva, hogy a hollók minden nap hozzák nekem a húst és a kenyeret: ,,Isten szeret engem hiszen minden nap gondoskodik rólam, miközben mások éheznek vagy éhen halnak. Mennyire gondomat viseli Isten! Mennyire jó hozzám az Isten!" A probléma az ilyen helyzettel az, hogy egy idő után elkényelmesedsz. Hozzászoksz. Elkezded természetesnek venni. Első alkalommal olyan csodálatos volt amikor láttad érkezni a hollókat, olyan csodálatos volt az ő kegyelme irántad és az hogy az Úr veled van. Isten megígérte hogy gondodat viseli. Ott vagy és látod hogy nap mint nap gondoskodik rólad. És ezt megszokod. Természetesnek veszed. Nem értékeled már annyira. De itt előrehaladásról van szó. Növekedésről. Szeretnénk lelkibbek, szentebbek lenni.

Majd látta, hogy a patak egyre kisebb lesz és az Úrtól nem jött semmi parancs. Majd kiszáradt a patak mielőtt az Úr igéje szólt volna hozzá. Szeretném megkérdezni Illés egy napon a mennyben, hogy mennyi idő telt el aközött, hogy kiszáradt a patak és aközött, hogy az Úr szólt hozzá. De kiszáradt.

Kísértés. Ilyenkor mire szokott gondolni a hívő ember, amikor kifogy a készlet, amikor megszűnik a gondoskodás? Erre: Mi rosszat tettem? Mi a baj velem? Isten megígérte, hogy a patakból ihatok, de most nem ihatok mert nincs benne víz. Nem vagyok többé próféta? Isten haragszik reám? Nem élhetek víz nélkül. Az egyik legnehezebb dolog amivel a hívő ember szembesül az amikor Isten ad neki egy ígéretet, majd olyan körülmények közé helyezi ahol az az ígéret többször is beteljesül majd hirtelen ennek vége szakad. Nehéz helyzet az amikor az ellátás és a kényelem megvonva vannak. És ilyenkor abba a téves gondolkodásba esünk hogy az egész csak véletlen volt, szerencsés egybeesés, és nem az isteni kegyelem bizonyítéka, jele. Kritikus helyzetben találta magát a próféta. Mit fogok tenni? Isten kudarcot vallott? NEM. Az ígérete jó volt továbbra is. Ő hű volt továbbra is.

Az a tény hogy a patak kiszáradt csupán arról szólt, hogy Isten valami jobbhoz vezeti el a szolgáját és ezt kellett elhinni. Ez egyáltalán nem a vég volt. Ez valami újnak, nagyobb hasznosságnak a kezdete volt. Az Úr vezette el őt a patakhoz. Most pedig azt akarta, hogy Illés menjen el egy másik helyre, és hogy megtapasztaljon nagyobb áldásokat és nagyobb kegyelmet. Isten egyáltalán nem hagyta el őt. Az hogy kiszáradt a patak és hogy ezáltal megszűnt az ellátás csupán azt jelentette, hogy Isten adni fog a szolgájának további útmutatást, parancsot. Lejárt a kiképzés ideje. Illés hittel várt az Úrra. Nem ment el sehova. Várt az Úrra további vezetésért. Ezt kell tegyük mi is amikor kiszáradnak a patakaink, elfogynak a készleteink, amikor az Úr ígéretébe vetett hitünk megpróbálva van. Imádkozol hogy tegyen Isten Krisztushoz hasonlóvá, lelkileg érettebbé stb. Isten azt mondja rendben, akkor próbára teszem az ígéretemben vetett hited. Légy csendben. Nehéz csendben lenni a nehéz időkben és várni türelmesen. Lelki kiszáradás: amikor nem megy az imádkozás, az igeolvasás, amikor hideg a szívünk, nincs remény, nincs hit, akkor is el kell higgyük, hogy ő nem hagyott el minket. Elhagyott az Úr? Nem. Kivezetett minket abból a nyomorúságos állapotból. Megpróbálja, megvizsgálja az ígéretében való hitünket. Ő mindig hű a szavához. Bármilyen mélyen legyél lelkileg várjál az Úrra. Ő nem fog csalódást okozni. Nem fog cserben hagyni.

Isten úgy visz előre, hogy próbára teszi az ígéreteibe vetett hitünket.

II. Másodszor Isten úgy visz előre, hogy ad nekünk egy új próbát, ami abból áll, hogy próbára tesz bennünket, hogy engedelmeskedünk-e a szavának.

Akarunk megújult kegyelmet, megújult hitet, megújult reménységet. Az Úr azt mondja: rendben. Adok neked egy új próbát. Próbára teszlek téged, hogy engedelmeskedsz-e a szavamnak és ezáltal előre viszlek téged. Mert az Isten Igéjének való engedelmesség mindig előrehaladás, az engedetlenség pedig visszafelé haladás.

Új parancs. Próba: engedelmeskedik Isten akaratának, szavának Illés? Az Isten akaratának való engedelmesség kapcsán fontos, hogy megértsük az Isten akaratát. Mi Isten akarata számomra az adott helyzetben amiben vagyok? Mit kér tőlem? Pál apostol felhívja a figyelmünket arra, hogy keressük az Isten akaratát és igyekezzünk megérteni az Isten akaratát. Ha Isten az Uram, akkor megcselekszem azt amit ő parancsol nekem.

Hogyan ismerhetjük fel, érthetjük meg az Isten akaratát?

1. Isten akaratát a Szentírásból ismerjük és értjük meg. Isten akarata észrevehető, felismerhető a Szentírásban.

Isten akarata Illés számára kijelentve volt az Úr igéje által.

8-9 versek: ,,Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad."

Isten a szava által közölte az akaratát a sareptai özvegyasszonnyal is.

Ha növekedni akarsz a hitben, előrehaladni a lelki érettségben akkor Isten Igéjéhez kell forduljál. Tévedhetetlen az Ige, Tévedhetetlenül közli nekünk Isten akaratát. Az életünk meg kell feleljen Isten Igéjének. Ha nem felel meg akkor az nem Isten akarata. Ha valaki azt mondja, hogy ő Isten akaratát cselekszi. De ha nem azt cselekszi amit Isten Igéje mond akkor nem az Isten akaratát cselekszi. Ha meg akarod tudni Isten akaratát rád nézve akkor ne menj az érzéseid vagy a körülményeid után.

Illés engedelmes volt Isten akaratának minden egyes alkalommal amikor az kijelentve volt neki. Ezen nem kell elcsodálkozzunk. Ugyanis azt látjuk hogy Isten szava előkelő helyet foglalt el az életében, Isten szava nagy fontossággal bírt számára.

Mennyire fontos számunkra Isten szava? Mindenben az vezet?

Isten Igéje nem népszerű napjainkban. Ezért van akkora tudatlanság sokakban az Isten akarata kapcsán. Nem ismerik.

2.Isten akarata felismerhető, észrevehető a kellő időben.

Isten szólt Illéshez, közölte az akaratát Illéssel pont akkor amikor szükségben volt Illés, amikor a patak kiszáradt. A kellő időben szólt hozzá és közölte az akaratát a szolgájával. Ugyanígy a kellő időben adta ki a parancsot a sareptai özvegyasszonynak, amikor a készlete majdnem teljesen elfogyott, csupán annyija maradt hogy neki és a fiának egyszeri étkezésre volt elég. Sokan bizonyságot tudnak tenni, hogy amikor egy fontos döntés előtt álltak, amikor erős kísértéssel néztek szembe, amikor nagy szükségben voltak akkor Isten Igéje szólt hozzájuk és közölte velük hogy mit kell tenniük. Nem kell aggódni, nem kell kétségbeesni. Isten hűséges és közli akaratát. Azonban mi hűségesen kell olvassuk, hallgassuk, tanulmányozzuk az Ő szavát. Életünk része kell ez legyen.

3. Isten akarata felismerhető, észrevehető, megérthető szakaszokban, részekben.

Isten egyszerre egy lépést jelentett ki Illésnek és az özvegyasszonynak is. Így tanít meg minket Isten hogy szokásunkká váljék a szavának való engedelmesség és a Benne való bízás. Elég minden napnak a maga baja. A ma része. Ha többet akarunk megtudni Isten akaratából akkor engedelmeskedjünk annak amit Isten nekünk megparancsolt és így haladunk előre a keresztyén életben, a lelki fejlődésben. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: özvegyasszonnyal, engedelmeskedünk, felnőttkorúságra, özvegyasszonynak, elrejtettségben, gondolkodhatott, elcsodálkozzunk, megtapasztaljon, gondviselésében, engedelmeskedsz, megparancsoltam, engedelmeskedik, elkényelmesedsz, előrehaladásról, tévedhetetlenül, tanulmányozzuk, természetesnek, bálványimádása, megszentelődés, növekedhessünk, felkészítette, engedelmesség, megcselekszem, szembenézzünk, hasznosságnak, tévedhetetlen, engedetlenség, gondolkodásba, bizonyítanunk, megparancsolt, előrehaladást, szentírásból, felismerhető, nyomorúságos, növekedésről, megvizsgálja, keresztyén életben, élet tele, kiszáradó patakhoz, patak mellett, napon Illést, nagyon magányos, egyedüli esemény, volt amikor, hollók reggel, magányos embernek, felkészülés ideje, nagyobb szolgálatra, nagyobb hitre, patak amely, vizet biztosította, életben maradásához, Miután Isten, Illés Isten, Isten Krisztushoz, Másodszor Isten, Isten Igéjének, Isten Igéjéhez, Isten Igéje,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Hozzám tartozol  Őszi dekoráció  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi csokor  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Epidot és unakit kristály  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Kislány őszi levéllel  Mosoly mára........  Őszi kép  Facebookon kaptam  Kavics szív  Repül az idő  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Mihai Eminescu: Künt őszi szél...  Kvarc kristály  Őszi csokor  Facebookon kaptam  Minden embernek kell, legyen e...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Napraforgók  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Őszi csokor  Facebookon kaptam  Őszi kép  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Pillangó  Facebookon kaptam  Kislány őszi levéllel  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Kvarc kristály  Kellemes meglepetés  Kikapcsolódás  Kellemes kávézást  Zafír  Apám síremlékére  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Az Országház.......  Őszi csokor  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Nő őszi levelekkel  Kislány őszi levéllel  Őszi kép  Facebookon kaptam  Bécs-Botanikus kert........  Aranygyűrű  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az Országház.......  Szép estét  Boldog születésnapot a ma ünne...  Törmelék és szilánkok  Fogd a kezem  Zafír  Isten nem akarja megijeszteni ...  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Amíg az ember fiatal  Jó éjszakát!  Kazlak  - Figyelj - haver !  Facebookon kaptam  Akvamarin gyűrű  Bécs-Botanikus kert........  Vallásos külsőségek  Tanzanit kristály  Facebookon kaptam  Esti fények Szegedről.......  A lényeg......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Lapozós  Facebookon kaptam  Őszi kép  Jean de La Fontaine - A Róka,...  Facebookon kaptam  Őszi dekoráció  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Szép estét  Szergej Jeszenyin verse  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Esti fények Szegedről.......  Facebookon kaptam  Kicsi talpak 
Bejegyzés Címkék
keresztyén életben, élet tele, kiszáradó patakhoz, patak mellett, napon Illést, nagyon magányos, egyedüli esemény, volt amikor, hollók reggel, magányos embernek, felkészülés ideje, nagyobb szolgálatra, nagyobb hitre, patak amely, vizet biztosította, életben maradásához, esőt tőlük, országon volt, kegyelem mélyebb, kegyelem növekedjék, hite Istenben, hűségünket iránta, megszentelődés útján, ígéretébe vetett, lelki felnőttkorúságra, próféta számára, életre nézve, ilyen helyzetben, hollók minden, ilyen helyzettel, patak egyre, patak mielőtt, hívő ember, patakból ihatok, egyik legnehezebb, amikor Isten, kényelem megvonva, téves gondolkodásba, egész csak, isteni kegyelem, patak kiszáradt, kezdete volt, másik helyre, hogy kiszáradt, ellátás csupán, szolgájának további, kiképzés ideje, ígéretemben vetett, nehéz időkben, nyomorúságos állapotból, ígéretében való, ígéreteibe vetett, engedetlenség pedig, adott helyzetben, figyelmünket arra, szava által, sareptai özvegyasszonnyal, lelki érettségben, érzéseid vagy, körülményeid után, kijelentve volt, kellő időben, akaratát Illéssel, sareptai özvegyasszonynak, készlete majdnem, fiának egyszeri, fontos döntés, lépést jelentett, szavának való, maga baja, lelki fejlődésben, özvegyasszonnyal, engedelmeskedünk, felnőttkorúságra, özvegyasszonynak, elrejtettségben, gondolkodhatott, elcsodálkozzunk, megtapasztaljon, gondviselésében, engedelmeskedsz, megparancsoltam, engedelmeskedik, elkényelmesedsz, előrehaladásról, tévedhetetlenül, tanulmányozzuk, természetesnek, bálványimádása, megszentelődés, növekedhessünk, felkészítette, engedelmesség, megcselekszem, szembenézzünk, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 56 db bejegyzés
e év: 1633 db bejegyzés
Összes: 31165 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 790
  • e Hét: 11232
  • e Hónap: 43428
  • e Év: 452870
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.