Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Titokzatos kegyelem
  2021-10-07 20:26:44, csütörtök
 
   
  Titokzatos kegyelem

Textus: 1Kir 17,17-24


Hallva a történetet azt kérdezhetjük: Vajon megéri igaznak lenni? Vajon megéri a helyes dolgot cselekedni? Vajon megvalósulnak Isten ígéretei? Vajon igaz amit olvasunk a:

Zsolt 37,4: ,,Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!"

Vagy mit szólunk ahhoz amit olvasunk a:

Zsolt 112,5-8: ,,A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire."

Figyeljük meg ezt a sareptai özvegyasszonyt. Segített Illés prófétán. Könyörületes volt iránta és megosztotta vele az eledelét. Isten megáldotta őt egy ideig. A liszt és az olaj nem fogyott el. De aztán meghalt a fia. Úgy tűnt mintha megszűnt volna Isten áldása és valóra váltak a legrosszabb félelmei. Azt tette ami helyes volt - enni adott Illésnek és elrejtette őt Jezábel apja elől. De ahelyett hogy Isten nagy jutalomban részesítette volna a helyes magatartásáért - Isten nagy szenvedéssel sújtotta.

Nem egyedül volt ezzel. Ugyanez történt a sunemi asszonnyal is. A 2Kir 4-dik részében olvasunk arról, hogy miképpen gondoskodott Isten másik prófétájáról Elizeusról - mégis a jutalom amiben részesült emiatt az volt, hogy a fia fiatalon meghalt.

Jób is megtapasztalta ezt a bánásmódot. Ő volt a legistenfélőbb ember a földön az ő idejében - könyörületes és nagylelkű volt a szegényekkel (Jób 31,16). Mégis Isten keze reá nehezedett - elveszítette a javait, a gyerekeit, az egészségét.

István vértanú volt az egyike az első diakónusoknak az egyházban. (ApCsel 6)
Segített a szegényeknek. Az Úrban bízott és hirdette Jézust mint Urat az embereknek. Mégis halálra kövezték.

Van amikor rossz dolgok érik az istenfélőket. Az ellenkezője is igaz ennek - van amikor jó dolgok érik a gonoszokat.

Zsolt 73,3-5: ,,Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket."

Folytatja: Zsolt 73,12-14: ,,Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel."

Néha úgy tűnik hogy nem éri meg igaznak lenni. Hogy jobb dolguk van a gonoszoknak mint az igazaknak. A sareptai özvegyasszony ezt megtapasztalta. Összezavarta az ahogyan Isten bánt vele. Azt tette ami helyes, bízott Istenben és engedelmeskedett Neki - és mégis valami szörnyű dolog történik vele. Meghal a fia.

Mit kell ebből megtanuljunk? Az igazság amire itt tanít minket Isten az, hogy:

I. Amikor Ő rossz dolgokat küld reánk, akkor Ő ezzel megpróbál megtanítani nekünk valamit.

Ahhoz, hogy ezt lássuk, ahhoz oda kell figyeljünk a történet befejezésére. Miután Illés visszaadta az asszonynak a halott fiát, akit Isten feltámasztott a halálból, az asszony ezt mondta:

,,Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!"

Isten megtanította neki ezt a leckét. Ez a lecke volt a megpróbáltatás egyik nagy célja. Az ami vele és a fiával történt az elvezette az asszonyt arra a meggyőződésre hogy Illés Isten embere, hogy Illés Istene az Úr, és hogy mindaz amit hallott Illéstől amíg Illés ott volt náluk az igaz beszéd, az Isten beszéde, az az igazság. Mert még mindig nem ismerte eléggé az Istent. A hite megerősödött. Eltűnt belőle a kételkedés és bizonyossága lett. Közelebb került Istenhez. Jobban bízott Istenben mindezek után. Még jobban dicsérte és dicsőítette az Urat. A Szentlélek beszél erről nekünk:

1Pt 1,6-7: ,,Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre."

A szenvedésekkel amiket Isten az utunkba küld az a terve és célja hogy szentebbekké, alázatosabbakká, Krisztushoz hasonlóbbakká tegyen minket szeretetben és igazságosságban. Az a célja és terve ezek által az életünkben hogy jobban megismerjük és megértsük hogy ki Ő és milyen Ő.

Látjuk ezt az igazságot a Naamán történetében. Naamán leprás volt. Isten meggyógyította őt Elizeus prófétán keresztül. Miután meggyógyult azt mondta Elizeusnak (2Kir 5,15):

,,Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben."

Látjuk ezt Jób történetében. A megpróbáltatása végén Jób azt mondta Istennek (Jób 42,2-6):

,,Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? - kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek! - kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! - felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban."

Látjuk ezt Izráel népe történetében és szenvedésében Egyiptomban. Miután Isten az egyiptomiakat elveszítette a Vörös tengerben és az izraelitákat megszabadította, Mózes és Mirjám éneket énekeltek az Úrnak (2Móz 15):

,,Éneket mondok az ÚRnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az ÚR vitéz harcos, ,,az ÚR" az ő neve. Szekereit, hadát a fáraónak tengerbe vetette, válogatott, legjobb harcosai belevesztek a Vörös-tengerbe. Elborította őket a mélység, kőként szálltak a mélybe. Jobbod, URam, dicső az erőtől, jobbod, URam, szétzúzza az ellenséget. Nagy fenséggel elsöpröd támadóidat. Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint tarlót a tűz. Haragod szelétől föltornyosultak a vizek, gátként megálltak a futó habok. Megmerevedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm, megvan! - így szólt az ellenség. - Zsákmányt osztok mindjárt, kitöltöm a bosszúmat rajtuk. Kardomat kirántom ellenük, kezemmel kiirtom őket. Rájuk fújtál szeleddel, s elborította őket a tenger. Mint ólom merültek el a hatalmas vízben. Kicsoda olyan az istenek között, mint te, URam? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Kinyújtottad jobbodat, és elnyelte őket a föld. Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted őt szent hajlékodba. Hallják a népek, s beleremegnek, fájdalomban vonaglanak Filisztea lakói. Megrémülnek majd Edóm fejedelmei, Móáb hatalmasait rettegés fogja el, kétségbeesik Kánaán minden lakosa. Rettentő félelem szakad rájuk, hatalmas karodtól néma kővé válnak, míg átvonul a néped, URam, míg átvonul ez a nép, amelyet kiváltottál. Beviszed, és elülteted őket örökségednek hegyén, melyet lakóhelyednek készítettél, URam, a szent helyen, URam, mit kezed tett szilárddá. Az ÚR uralkodik örökkön-örökké!"

Mit tanított Isten az izraelitáknak a bajaik által Eszter idejében? Mit tanított Isten nekik azzal, hogy Hámánt felakasztották az általa készíttetett akasztófára? Mit tanított Isten nekik azzal, hogy ellenségeiket megölték azon a napon amikor azok azt tervezték hogy őket megölik?

Mindig emlékeznünk kell arra az igazságra amit Pál apostol mond nekünk a Róma 8,28-ban:

,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott."

Amikor bajokon mész keresztül, tudd, hogy Isten tisztogat téged. Tudd, hogy a próbák azért vannak mert Isten azt akarja hogy bizonyos leckéket tanítson meg neked.

A második dolog amit látunk ebben az igeszakaszban ezekről a leckékről az, hogy:

II. Ezek nem mindig nyilvánvalóak.

Van amikor a leckéket könnyű felismerni és van amikor nem könnyű azokat felismerni. Ez az amit itt látunk. Az özvegy össze volt zavarodva. Nem értette, hogy mi történik. Arra következtetett, hogy a bűne miatt halt meg a fia. Rosszul gondolta. A fia halálának nem volt semmi köze az ő bűnéhez. Nem ezt tanította neki Isten. Isten nem büntette őt az ő bűnéért ahogyan ő azt gondolta. Valójában valami egészen más történt.

Tévedett, de ezt a tévedést mások is elkövetik. Sokan téves következtetéseket vonnak le Isten gondviseléséből. Ezt tette Jób három barátja. Azt gondolták, hogy Jób képmutató és hogy csak megjátssza az igazat, miközben ő bűnös. Nem fogták fel az igazi leckét amit Isten tanított. Elszállt a fejük felett. Nem értették meg, hogy Jób azért szenvedett mert ő volt a legigazabb ember a földön.

Izráel fiainak felvigyázói teljesen szem előtt tévesztették a leckét amire Isten tanította őket amikor Mózes elment a fáraóhoz és válaszként a fáraó megnehezítette a szolgálatukat. Dühösek voltak Mózesre és azt mondták neki (2Móz 5,21):

,,Nézzen rátok az ÚR, és ítéljen meg benneteket, mert gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és udvari emberei előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket!"

Fogalmuk nem volt hogy mit cselekszik Isten.

Néha ilyenek az Isten leckéi, hogy nem értjük őket. Hosszú ideig Jób nem tudta, hogy mi történik. Csak a végén értett meg valamit belőle. De még akkor is, elismerte hogy nagyon keveset tud. Isten leckéit gyakran nagyon nehéz felismerni és megérteni. Amikor közöttük vagy - néha nem látod a lényeget. Csak a végén válik világossá Isten néhány célja. Látjuk ezt az igeszakaszunkban. Amikor az asszony kérdezte Illést a fia halálával kapcsolatban akkor Illésnek nem volt rá válasza. Nem tudta az okát. Nem volt válasza, hanem csak egy kérdése volt Isten felé. Azt kérdezte:

,,Istenem, URam! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát?!"

Isten útjai gyakran zavarba ejtőek. Nehéz meglátni hogy mire is akar tanítani bennünket. Olvastam egy példát egy hívő emberről akinek a fiútestvére meghalt. Az ember elmondja, hogy tudta hogy Isten valami leckéket akar ezáltal neki tanítani de az volt a benyomása, hogy nem érti igazán hogy mire is akarta őt tanítani. Néhány leckét látott ebben. Azt, hogy készülnünk kell a halálra. Azt hogy mi keresztyének jól kell meghaljunk. Azt, hogy nagy hitünk kell legyen a halállal szemben. Azt, hogy a lehető legtöbbet kell kihozzuk a rendelkezésünkre álló időből. Azt, hogy vigyáznunk kell hogy ne a keresztyénség kis dolgaira összpontosítsunk és szem elől tévesszük közben a nagy dolgokat. Azt mondja még az ember, hogy ez az eset segített neki jobban megérteni a szenvedést és a halált és jobban értékelni Krisztust, az Ő munkáját és a szeretet irántunk.

De ugyanakkor azt mondja, hogy továbbra is ott van benne az a kérdés hogy Isten mire is akarja őt ezáltal tanítani. Úgy gondolja hogy a lényeget nem érti, nem látja, a nagy leckét. Talán az lenne, hogy jobban értékelje Krisztust, a szenvedéseit és a halálát - teszi fel a kérdést. De nem biztos benne.

Isten leckéi nem mindig nyilvánvalóak. Ez azt jelenti, hogy bíznunk kell Istenben még akkor is amikor nem értjük az Ő útjait. Isten utai nem a mi utaink. Magasabbak a mi utainknál. (Ézs 55)
Jóbnak erős hite volt Istenben. Semmi sem tudta eltüntetni. A nagy szenvedés közepette azt mondta (Jób 13,15):

,,Bár megöl engem, mégis reménykedem benne."

Amikor nem érted, hogy Isten mit cselekszik - bízz Benne, keresd Őt. Kérd, hogy nyissa meg szemeidet, hogy meglásd a leckéket amiket tanít neked.

III. A harmadik nagy igazság amit látunk ebben az igeszakaszban, bármilyen furcsán is hangozzék ez, az, hogy Isten nagy kegyelemben részesítette az asszonyt.

Első látásra úgy tűnhet mintha Isten a haragját öntötte volna ki erre az özvegyasszonyra. De pontosan az ellenkezője történt. Isten kegyelme keresi őt.

Illés nemsokára elhagyja ezt az özvegyasszonyt és visszatér Izraelbe. Ha úgy ment volna el a próféta tőlük, hogy az özvegyasszony fia nem hal meg, akkor az asszony sok kegyelemből kimaradt volna. Ha a fia nem halt volna meg és nem lett volna visszahozva az életbe akkor az asszony került volna közel az Úrhoz. Az a lecke, hogy a liszt és az olaj nem fogyott el, nem volt elegendő ahhoz hogy az asszony kötődjön az Úrhoz. Úgy tűnik, hogy ebből az asszony még nem értette meg, hogy Isten számára mennyire fontos. Nem került még elég közel az Úrhoz az első csodán keresztül. Nem gyakorolt reá akkora hatást amekkorát kellett volna. Nagyobb kellett volna legyen a hite Isten hűségében, szeretetében, hatalmában. De nem volt. Amikor a fia meghalt akkor a hite mintha eltűnt volna. Azt mondta Illésnek:

,,Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat?"

Nem volt olyan erős a hite mint Ábrahámé és Jóbé. Isten célja az volt, hogy olyanná tegye a hitét.

Emlékeztek Ábrahám hitére (Zsid 11,17-19):

,,Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: ,,Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni." Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett."

Bízott és engedelmeskedett.

Ugyanezt a hitet látjuk Jóbban. Amikor mindenét elveszítette - a hite továbbra is erős volt Istenben. Mit tett a borzalmas hírek hallatán? Imádta Istent.

Jób 1,20-21: ,,Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el, áldott legyen az ÚR neve!"

Erős (nagy) hite volt Istenben.

Istennek a célja ezzel a próbatétellel az volt, hogy nagyobb kegyelemben részesítse az özvegyasszonyt és fiát. Az özvegyasszonynak szüksége volt arra, hogy megtudja, hogy Illés Isten embere és hogy az Úrnak beszéde az ő ajkán: igazság. Szüksége volt arra, hogy jobban megismerje a bűnösségét és Istent. Szüksége volt arra, hogy jobban higgyen Isten szavának, hogy jobban bízzon Istenben. Ezért Isten próbára tette. Egy rövid időre elvette tőle a fiát, hogy ezáltal mindezt megadja neki, hogy ezáltal ilyen nagy kegyelembe részesítse. Ez az egész történet a kegyelemről szól - Isten üdvözítő kegyelme hozzá jön és üdvözíti.

IV. Végül azt szeretném mondani azoknak akik nem keresztyének, hogy ez az igeszakasz felhívja a figyelmeteket, hogy szükségetek van nektek is arra, hogy az Isten kegyelme hozzátok jöjjön és üdvözítsen.

Isten kegyelmén kívül halál van. A halál jött el ehhez a fiúhoz. Isten kegyelmén kívül nem volt számára semmi reménység. Szükségetek van Isten kegyelmére. Forduljatok Jézushoz. Meghalt azért, hogy akik Benne hisznek éljenek. Forduljatok Jézushoz. Szenvedett és meghalt és ily módon legyőzte a nagy átkot a halált amely ellenünk van.

Forduljatok Jézushoz. A múltbeli bűneitek nem akadály Isten kegyelme számára. Ezt az asszonyt megmentette Isten a múltbeli bűne ellenére. Isten magához vonta őt a kegyelmével. Ő vár hogy hozzá jöjj imádságban, hogy könyörüljön rajtad. Kérjél kegyelmet tőle. Bízzál Benne, Ő megadja. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megszomorodtatok, engedelmeskedett, ártatlanságomban, rendelkezésünkre, igeszakaszunkban, összpontosítsunk, özvegyasszonynak, özvegyasszonyra, alázatosabbakká, föltornyosultak, megpróbáltatása, igazságosságban, gondviseléséből, megszabadította, csodálatosabbak, megnehezítette, özvegyasszonyt, megpróbáltatás, következtetett, legistenfélőbb, felakasztották, háborítatlanul, megjelenésekor, magatartásáért, megszabadított, megtapasztalta, meggyógyította, szenvedésekkel, meggyőződésre, igeszakaszban, diakónusoknak, egyiptomiakat, figyelmeteket, özvegyasszony, nyilvánvalóak, feltámasztott, helyes dolgot, rossz hírtől, sareptai özvegyasszonyt, legrosszabb félelmei, helyes magatartásáért, sunemi asszonnyal, 2Kir 4-dik, jutalom amiben, legistenfélőbb ember, első diakónusoknak, bűnösök jólétét, emberek gyötrelmében, gonoszoknak mint, sareptai özvegyasszony, ahogyan Isten, igazság amire, Segített Illés, Mégis Isten, Amikor, Miután Illés, Illés Isten, Illés Istene, Jézus Krisztus, Miután Isten, Emlékeztek Ábrahám, Ábrahám Izsákot, Imádta Istent, Ezért Isten, Forduljatok Jézushoz, Bízzál Benne,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szánkozó kislány  képre írva  A szeretetre nem sóvárogni k...  A zárt száj mögött zárt szív v...  Menjen!  Tudsz-e beszélni?  Szép estét kedves látogatóimna...  Kereslek  Az A-vitamin-hiány 4 jele  Facebookon kaptam  Alvó cica  Facebookon kaptam  Nincs Cím  Földön  Volt az a pont...  Áprily Lajos Rímjáték a havase...  Facebookon kaptam  Amíg vannak emlékeink  Kellemes délutánt kívánok  Idézet  Facebookon kaptam  Minden kultúra  Örök ünnep  Png nő  Szép reggelt  Kellemes délutáni pihenést  Jó reggelt a koránkelőknek!  A napfény egészségügyi hatásai  Földön  Áprily Lajos Rímjáték a havase...  Mert az élet repül velünk  A modern élet sajátossága ? g...  Jó játék  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Alvó cica  Olyan a hatása, mint az aszpir...  Földön  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Gyökössy Endre _ A Boldogmondá...  A legyengült immunrendszer jel...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot  Facebookon kaptam  Szép estét  Akinek egész nap a gondolataib...  Anyám  Png róka  Reggeli torna  NIght by Máv II.  Nincs Cím  Baranyi Ferenc: Hajsza  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Furcsa hét  Magyar kultúra napja  Ez ám a férfi  Facebookon kaptam  Áprily Lajos Rímjáték a havase...  Füredem  Szép napot  Gyökössy Endre _ A Boldogmondá...  Vártalak!  Szépséges tájak !  A dió jó agyi egészséget bizto...  Tiltakozás  Legendákra  Facebookon kaptam  Png cica  Gábor Andor: Hull a hó...  Előfordulhat  Reggeli torna  A műveltségnek  Szép napot és hétvégét kíváno...  Facebookon kaptam  Földön  Gyurkovics Tibor: Kérdés  Vigyázz a párodra... mert ha n...  Vártalak!  Szép reggelt  A hála minden helyzetben megta...  A modern élet sajátossága ? g...  Gábor Andor: Hull a hó...  Vártalak!  Jézus és Nikodémus  Menjen!  Facebookon kaptam  Előfordulhat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png rózsa  Szivar füst  Unokámnak  Legendákra  NIght by Máv II.  Az izomgörcs gyors és hatékony... 
Bejegyzés Címkék
helyes dolgot, rossz hírtől, sareptai özvegyasszonyt, legrosszabb félelmei, helyes magatartásáért, sunemi asszonnyal, 2Kir 4-dik, jutalom amiben, legistenfélőbb ember, első diakónusoknak, bűnösök jólétét, emberek gyötrelmében, gonoszoknak mint, sareptai özvegyasszony, ahogyan Isten, igazság amire, történet befejezésére, halott fiát, lecke volt, megpróbáltatás egyik, fiával történt, asszonyt arra, meggyőződésre hogy, igaz beszéd, hite megerősödött, kissé megszomorodtatok, szenvedésekkel amiket, utunkba küld, életünkben hogy, egész földön, megpróbáltatása végén, egyiptomiakat elveszítette, tengerbe vetett, fáraónak tengerbe, futó habok, tenger szívében, bosszúmat rajtuk, hatalmas vízben, istenek között, szent helyen, bajaik által, általa készíttetett, napon amikor, igazságra amit, próbák azért, második dolog, igeszakaszban ezekről, leckéket könnyű, özvegy össze, bűne miatt, tévedést mások, igazi leckét, fejük felett, legigazabb ember, leckét amire, fáraó megnehezítette, végén értett, végén válik, asszony kérdezte, kérdése volt, vendége vagyok, hívő emberről, fiútestvére meghalt, ember elmondja, halállal szemben, lehető legtöbbet, rendelkezésünkre álló, nagy dolgokat, eset segített, szeretet irántunk, nagy leckét, halálát &#8211, nagy szenvedés, leckéket amiket, harmadik nagy, haragját öntötte, ellenkezője történt, próféta tőlük, életbe akkor, asszony került, asszony kötődjön, első csodán, hite Isten, hite mintha, hite mint, ígéreteket kapta, halottak közül, feltámadás példájává, hitet látjuk, hite továbbra, borzalmas hírek, földre esve, célja ezzel, özvegyasszonynak szüksége, rövid időre, egész történet, kegyelemről szól, igeszakasz felhívja, halál jött, nagy átkot, halált amely, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 8 db bejegyzés
e hónap: 140 db bejegyzés
e év: 140 db bejegyzés
Összes: 31975 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1581
  • e Hét: 5433
  • e Hónap: 67897
  • e Év: 67897
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.