Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten korlátlan hatalma és a közbenjáró imádság
  2021-10-11 07:14:05, hétfő
 
   
  Isten korlátlan hatalma és a közbenjáró imádság

Textus: 1Kir 17,17-24

I. Isten korlátlan hatalma megmutatkozik a fiú halálában.

17 - 18 versek: ,,Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház úrnőjének a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat?"

A dolgok hamar meg tudnak változni. Isten korlátlan hatalma megmutatkozott a fiú halálában. Jób szavai az első fejezetben.

Jób 1,21: ,,Az ÚR adta, az ÚR vette el..."

Mindenünk amink van a kegyelem ajándéka. Isten adta. Minden ajándék. Nem követelőzhetek. Istennek jogában áll elvenni tőlünk azt ami az övé. Minden az övé. Ha valamit visszavesz tőlünk az Isten az nem probléma. A halál mindig Isten fenséges erejéről beszél. Isten öl és elevenít. A halál elválaszt. Isten elküldi a halál angyalát akihez akarja. Isten mindenkihez szól minden halál eseten keresztül hogy rendelje el házát mert meg fog halni. Emlékeztető, hogy egyszer meghalunk és utána következik az ítélet. Készülünk-e találkozni Istennel? Megtesszük-e az ehhez szükséges lépéseket? A nehéz időkben Isten leckéket tanít nekünk. Sok oka van annak amiket Isten cselekszik. Az egyik lecke amire tanította az asszonyt és minden gyermekét az, hogy Ő szabadon azt cselekedhet minden emberrel amit akar. Jogában áll azt cselekedni velünk amit akar, ami neki tetszik. Ő a szuverén Úr. Ő teljesíti az ő tervét, véghez viszi akaratát minden körülmények között. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink és utai nem a mi utaink. Magasabbak. Meg kell hajoljunk Isten szuverenitása alatt. Szenvedések nélkül soha nem tennénk meg ezt. A másik lecke az, hogy nagy áldások ideje gyakran kikövezi az utat nagy nyomorúságokhoz. Elrendel rossz napokat azért hogy hozzá meneküljünk, rajta csüngjünk, hogy növekedjen a kapcsolatunk Vele és hogy elmélyítse és kiszélesítse a tapasztalatunkat Róla és a kegyelméről. A harmadik lecke amiről tanította és tanít bennünket is az, hogy mi érdemtelen bűnösök vagyunk az Ő szemében. Micsoda bővölködő kegyelem és irgalom Krisztusban számunkra. Csak akkor tudjuk ezt értékelni, ha látjuk a bűnösségünket. Ez az asszony érezte Isten ellenállhatatlan erejét a fia halálában.

Vannak helyzetek amikor úgy tűnik számunkra mintha Isten következetlen lenne. Isten a 14-dik versben ígéretet tett, hogy megtartja az asszonyt és a fiát és úgy tűnt mintha nem tartotta volna magát az ígéretéhez miután megölte az asszony fiát. Isten következetes. A próbában úgy tűnik gyakran nekünk hogy Isten nem következetes. A próba végén mindig kiderül, hogy Isten következetes.

Jakab 5,11: ,,Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr."

14 vers : ,,Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az ÚR esőt nem bocsát a földre."

Olyan Izráel Istene mint a többi isten? Félünk attól, hogy mikor jól alakulnak a dolgok az életünkben akkor talán rosszra fordulnak egy napon. Megváltozik az életünk rossz irányba.

Különös vigasztalás. Amikor veled így bánik az Isten , akkor olvasod a Bibliát és azt találod benne, hogy másokkal is hasonlóképpen bánt és így vigasztal az Isten. Úgy tűnik számodra néha mintha Isten következetlen lenne. Mintha nem tartaná magát az ígéretéhez. A Szentírás őszinte.
Elmondja nekünk hogy másoknak is volt problémájuk az Isten útjaival. Isten áld és összezavar. Nem értjük sokszor az Úr utait.

18 vers: ,,Az asszony így szólt Illéshez: Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat?"

Ha vissza tudnánk menni az időbe, akkor odamennénk hozzá és átölelnénk és azt mondanánk neki: ,,Nem, hanem az Isten Fia fog meghalni a bűnödért."

II. A próféta közbenjáró imádsága

19-21 versek: ,,Ő ezt mondta neki: Add ide a fiadat! És kivette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az ÚRhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, URam! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát?! Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az ÚRhoz: Istenem, URam! Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe!"

Úgy tűnt itt mintha az isteni gondviselés szembe ment volna az Isten ígéretével. Feszültséget okoz ez a hívők életében. Hol van Uram az ígéreted? Miért nem tartod be a szavad? Kétségbeejtő volt a helyzetük. Isten kegyelmének a megnyilvánulása az is amit ebben a helyzetben Illés tett. Az özvegyasszony teljesen össze van törve. A próféta ellenben cselekszik. Próbáljuk magunkat belehelyezni az adott helyzetbe. A prófétában együttérzés és könyörület van. A hangsúly itt az imádságon van. Közbenjár a fiúért. Könyörög az Úrhoz. Ez az alázatáról beszél. Isten irgalmában bízunk. Önmagunknak meghaló koldusok kell legyünk.
Mi jellemezte az imádságát? A közbenjáró imádságát? Buzgó közbenjárás. A szövetség Istenéhez imádkozott. Együttérzés. Isten ellenállhatatlan ereje megmutatkozott Illés imádságában aki életért könyörgött a fiú számára. Illés érezte Isten korlátlan hatalmát a fiú feltámasztásáért való könyörgésben. Nagy próba volt ez Illés számára is. Felvállalja a felelősséget. Nagy hite volt Illésnek. Hitte hogy Isten csodát fog tenni, és feltámasztja a fiút. Az asszony engedte, hogy elvegye tőle a fiát és felvigye a szobájába. Nem ellenkezett úgy ahogy némelyek állítják.

Zsid 11,35: ,,Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat." Miről beszél ez? Arról, hogy a szíve mélyén, a kérdései ellenére ennek az asszonynak volt némi reménye és hite Istenben, hogy Ő aki öl képes megeleveníteni. Illés kiöntötte a szívét Isten előtt egy erőteljes imádságban. 20-21versek; Mit tanít itt nekünk Isten a közbenjáró imádságról? A körülmények és az imádság összekapcsolódnak. A legjobb imádságainkat a körülmények motiválják. Isten felindítja lelkünket hogy imádkozzunk.

1. A titkos imádság értékességéről tanít
Nem az asszony előtt támasztja fel a fiút. Jákób is egyedül harcolt imádságban az Úrral. A legjobb dolog ez. Kiönteni szívünket az Úr előtt egyedül. Szenvedélyesen imádkozni Őelőtte. Isten ereje mutatkozik meg az imádságban. Mennyire értékes az Istennel való beszélgetés a titkos helyen!


2. Helyettes imádság.

20 vers: ,,... megölöd a fiát?!" v. 18 vers: ,,...megöld a fiamat?"

Úgy imádkozik mint ahogy valószínű ő imádkozott volna. Magát belehelyezi az ő helyzetébe, azonosul vele az imádságban. Úgy imádkozzál értük (a szeretteidért például akik még nincsenek megtérve) mint ahogy ők imádkoznának ha képesek lennének rá.

3. Vitatkozik Istennel a helyzetről.
Isten elé terjeszti a helyzetet. Miért említi ezt a próféta? Azért mert Isten számára fontosak az özvegyek és az árvák. Odafigyel rájuk. Törődik velük. Mert ő azt mondta, hogy Ő az árvák atyja és az özvegyek védelmezője. Isten különösen odafigyel rájuk és gondoskodik róluk. Ezt kell tegyük mi is. Jakab elmondja, hogy mi az igaz istentisztelet: meglátogatni az özvegyeket és az árvákat. Mert ilyen Istenünk van nekünk, aki hozzánk jött amikor árvák voltunk és bevezetett a családjába, örökbefogadott bennünket. Uram, könyörülj ezen az özvegyasszony, hiszen te irgalmas vagy és nagy szeretettel vagy az özvegyek iránt. Milyen fontos az Isten ismerete az imádságainkra vonatkozóan is. ,,Akinek én a vendége vagyok..." ,,Jót tett velem. Befogadott. Megosztotta velem mindenét. Könyörült rajtam. (Péld 19,17; Péld 22,9; Mt 10,40-42) Uram, a nevedet gyalázni fogja ez a nép ha megölöd ennek az asszonynak a fiát." Az asszony azt fogja mondani: ,,Én bíztam Benne. Ő csalódást okozott nekem." Az istentelenek örülni fognak. ,,Uram, a neved dicsőségére nem könyörülsz ezen a fiún?"

3. Ez egy buzgó, szenvedélyes imádság volt.
Utat enged az érzelmeinek. ,,Az Úrhoz kiáltott..."

4. Könyörgött az imádságban. Az Úr nevére hivatkozott. A Te nevedért Uram támaszd fel a fiút. A Te nevedért Uram könyörülj meg rajta.

5. Ez egy egyszerű imádság volt.

Imádkozott. Ennyit tehetett. 21-dik vers.
21 vers: ,,...Azután háromszor ráborult a gyermekre..." A prófétákra jellemző volt hirdették az igét és cselekedtek. Ezzel kifejezte a próféta azt a kívánságát, hogy megosztaná szívesen az erejét és életét ezzel a fiúval. Istenem adjál ennek a fiúnak életet! A tehetetlen ember cselekvése : az imádság. Imádkozik - megalázkodik. Elismeri ezáltal a tehetetlenségét, a képtelenségét, hogy ő nem tud segíteni a fiún és hiszi, kéri, hogy Isten segítsen rajta. Magához öleli a fiú tisztátalanságát Isten előtt és ezáltal tisztátalanná teszi magát és ezáltal alkalmatlanná tette magát arra, hogy belépjen Isten jelenlétébe.
Magához ölelte a tisztátalanságot a fiú életéért. A számon keresztül a lelki élet terjedt mások fele a te igéd ereje által, nem lehet hogy a testemen keresztül is a te igéd ereje által fizikai életet kapjon ez a halott fiú a te dicsőségedre? Jézus meghalt, hogy mi éljünk örökké. Magára vette tisztátalanságainkat, bűneinket.

6. Ez egy alázatos, kitartó imádság volt.

7. Ez egy bátor, konkrét imádság volt.

8. Ez egy hitből való imádság volt.

III. Isten korlátlan hatalma megmutatkozik a fiú feltámadásában.

22 vers: ,,Az ÚR meghallgatta..." - csodálatos. Feltámasztotta a fiút. Miért vette el az asszonytól a fiát? Azért hogy visszaadja neki úgy mint hívőt. Többet adott neki vissza mint amennyit elvett tőle. Isten szuverenitása, ellenállhatatlan ereje megmutatkozott a halálból való feltámadásban. Isten győzött.

22 - 24 versek

Isten nemcsak az éhínség fölött győztes, hanem a halál fölött is. Isten bárkit bármikor ki tud szabadítani a halál hatalmából. Jézus uralkodik a betegségek és a halál fölött is. A halál nem tud fogva tartani bennünket, mert Jézus feltámaszt fizikailag az örök életre amikor visszajön és végleg leszámol minden ellenségével, köztük a halállal is.

Az asszony megerősítést kapott arról, hogy Izráel Istene az egy élő igaz Isten és hogy Illés az Ő szolgája. Isten igaz. Isten minden szava igaz. Ő az Úr. Nézzétek, él az Isten az Isten Fia! Feltámadott! Nem maradt a sírban. Higgyétek hogy meghalt a bűneitekért és feltámadott a halottak közül, hogy örök életetek legyen! Ő él! Örüljünk mi is ennek a jó hírnek. Azért élünk mert Ő él, mert Ő feltámasztott bennünket a lelki halálból, hogy Vele együtt éljünk mindörökké.

Két kérdés: Bízunk Istenben? és Kihez mehetünk? Csak Istenhez. Aki meghökkent, meghallgat és feltámaszt téged. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: tapasztalatunkat, ellenállhatatlan, tisztátalanságot, tisztátalanságát, feltámasztásáért, tehetetlenségét, megnyilvánulása, nyomorúságokhoz, értékességéről, feltámasztotta, örökbefogadott, szenvedélyesen, feltámadásában, megeleveníteni, megmutatkozott, istentisztelet, követelőzhetek, imádságainkat, szeretteidért, imádságainkra, özvegyasszony, hasonlóképpen, következetlen, tisztátalanná, bűnösségünket, képtelenségét, megbetegedett, alkalmatlanná, feltámadásban, megmutatkozik, feltámasztott, szuverenitása, szenvedélyes, istentelenek, következetes, dicsőségedre, közbenjáró imádság, dolgok hamar, első fejezetben, kegyelem ajándéka, halál mindig, halál elválaszt, halál angyalát, ehhez szükséges, nehéz időkben, egyik lecke, másik lecke, utat nagy, kapcsolatunk Vele, tapasztalatunkat Róla, harmadik lecke, asszony érezte, Izráel Istene, Olyan Izráel Istene, Isten Fia, Vitatkozik Istennel, Bízunk Istenben, Csak Istenhez,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Az igazi Mikulás  Ünnepi diszben !  Delerium - Silence 2008  Megismerhető a gyümölcseiről  Szép estét kedves látogatóimna...  Minden fontos az Oltási akciór...  Sírjunk vagy ne sírjunk?  Facebookon kaptam  Csak egy nő vagyok.  Mikulásvirág.......  Üdvözlet Szegedről.....  A fokhagyma jótékony hatása a ...  Jó éjszakát  Mikulás várás  Alvó cica  Hamuból lett árnyék  Jó kívánságom !  Mikulás várás  Állati......  Prága az ünnep fényében - Cseh...  Gondoltam : - szólok ! ......  A házadnak kutya szaga van.......  Facebookon kaptam  Üdvözlet Szegedről.....  Kálnay Adél: Kérdés  A hastánc  Esti kép  William W. Purkey mondatai  Kellemes teázást  Jó kívánságom !  Viszlát November !  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Állatvilág......  Facebookon kaptam  Csak attól élek...  Izland.......  Megigazulás  Facebookon kaptam  Nézzetek fel!  Facebookon kaptam  Alvó cica  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Létezésünk lényege a szeretet  Velence- Szent Márk tér..........  Facebookon kaptam  Gondolat.....  A házadnak kutya szaga van.......  Hasselback csirkemell recept  Mostanában sokszor hallani, ha...  Szép estét kedves látogatóimna...  Imádat  Ha indul a nap, mert fordul a ...  Facebookon kaptam  Alvó cica  Facebookon kaptam  A testhőmérséklet szabályozói  Az igazi Mikulás  A testhőmérséklet szabályozói  Gondolat.....  Mikulás várás  Facebookon kaptam  Drága Télapó! Kedves, öreg Tél...  Szép estét, jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Madárvilág........  Facebookon kaptam  Utaspanasz  Delerium - Silence 2008  Az élet.....  Mikulás várás  Igehirdetés  Facebookon kaptam Krisztina b...  Franciasaláta az ünnepre........  Facebookon kaptam  Isten ajándéka  Facebookon kaptam  Szeged- Szent Miklós templom.....  Mostanában sokszor hallani, ha...  Png rózsa  Hasselback csirkemell recept  Állatvilág......  A végső kihallgatás  Hit  Megtölteni a termet  Kereszt  Megtölteni a termet  Delerium - Silence 2008  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Drága Télapó! Kedves, öreg Tél...  Facebookon kaptam  Árvák mikulása  Délutáni mosoly.......  Imádság  Kellemes teázást  Madárvilág........  Mikulás várás  Imádság 
Bejegyzés Címkék
közbenjáró imádság, dolgok hamar, első fejezetben, kegyelem ajándéka, halál mindig, halál elválaszt, halál angyalát, ehhez szükséges, nehéz időkben, egyik lecke, másik lecke, utat nagy, kapcsolatunk Vele, tapasztalatunkat Róla, harmadik lecke, asszony érezte, 14-dik versben, ígéretéhez miután, asszony fiát, próba végén, többi isten, életünkben akkor, életünk rossz, próféta közbenjáró, felső szobába, ágyra fektette, vendége vagyok, lélek ebbe, isteni gondviselés, hívők életében, helyzetben Illés, özvegyasszony teljesen, próféta ellenben, adott helyzetbe, prófétában együttérzés, alázatáról beszél, közbenjáró imádságát, szövetség Istenéhez, asszony engedte, szíve mélyén, kérdései ellenére, asszonynak volt, szívét Isten, erőteljes imádságban, közbenjáró imádságról, imádság összekapcsolódnak, legjobb imádságainkat, körülmények motiválják, titkos imádság, asszony előtt, legjobb dolog, titkos helyen, szeretteidért például, árvák atyja, özvegyek védelmezője, igaz istentisztelet, özvegyek iránt, imádságainkra vonatkozóan, nevedet gyalázni, istentelenek örülni, neved dicsőségére, egyszerű imádság, prófétákra jellemző, fiúnak életet, tehetetlen ember, számon keresztül, lelki élet, testemen keresztül, hitből való, halálból való, éhínség fölött, halál fölött, halál hatalmából, örök életre, asszony megerősítést, halottak közül, lelki halálból, tapasztalatunkat, ellenállhatatlan, tisztátalanságot, tisztátalanságát, feltámasztásáért, tehetetlenségét, megnyilvánulása, nyomorúságokhoz, értékességéről, feltámasztotta, örökbefogadott, szenvedélyesen, feltámadásában, megeleveníteni, megmutatkozott, istentisztelet, követelőzhetek, imádságainkat, szeretteidért, imádságainkra, , ,
2021.11 2021. December 2022.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 73 db bejegyzés
e év: 2077 db bejegyzés
Összes: 31609 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2448
  • e Hét: 2448
  • e Hónap: 25692
  • e Év: 578836
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.