Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
"Hiszen isten ő!"
  2021-12-02 19:57:53, csütörtök
 
   
  ,,Hiszen isten ő!"

Textus: 1Kir 18,27-29


Bevezetés: Mohammed Ali nehézsúlyú ökölvívó világbajnok esete a repülőgépen. Nagyon egoista fickó volt. Nem kapcsolta be a biztonsági övet. Így szólt hozzá az utaskísérő:

,,Kérem, kapcsolja be a biztonsági övet!"

,,A szuperembereknek nincs szükségük biztonsági övre."

,,A szuperembereknek nincs szükségük repülőgépekre sem."

Jó válasz volt. Ali bekapcsolta az övet. A hölgy a humort használta, hogy rámutasson az ostobaságára.

Illés ezt tette a Kármel hegyen. Humorral, valójában maró szarkazmussal hívta fel Izrael népének a figyelmét arra a tényre, hogy Baal prófétái tévelyegnek, becsapva vannak és hogy a Baal egyáltalán nem isten. Ez az, amit ma este megvizsgálunk - a humor, a szarkazmus, a nevetés szerepét az evangélium védelmében.

Szarkazmus jelentése: Gúnyos, ellenséges, csípős stílus, melynek célja, hogy nevetségessé tegyen vagy megbántson valakit. Gyakran jellegzetes hanghordozás kíséri. A hagyományos értelemben vett szarkazmusnak az irónia valóban a része lehet, de ez nem kötelező. (Lexiq.hu - idegen szavak).
Az irónia jelentése: Humort és gúnyt ötvöző csipkelődés, kesernyés, maró gúny. (Wikipédia)

Van itt két nagy lecke a számunkra.

I. Először is ez az igerész azt tanítja nekünk, hogy: a keresztényeknek időnként szembesíteniük kell a világot az ostoba tetteivel.

Néha a világ tévedései nevetségesek, és mint ilyeneket le kell őket leplezzük. Ezt cselekedve nem helytelen a szarkazmus és humor használata.

Ezt látjuk Illés esetében a Kármel hegyen. Miután Baal prófétái az egész délelőttöt azzal töltötték, hogy Baálhoz imádkoztak, hogy tüzet kérjenek az égből - Illés gúnyolni kezdte őket:

,,Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten ő! Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred."

Jelen van itt a szarkazmus! A Baal prófétái semmit nem értek el azzal, hogy a Baal oltára körül sántikáltak. Illés kigúnyolja őket.

,,dolgát végzi" - ,,elfoglalt"; ,,belépett az égi férfiszobába"; ,,talán beszél valakivel vagy kint ül a WC-n"
Bármilyen fordításról legyen szó, az kétségtelen, hogy Illés itt kigúnyolja Baált és a prófétáit.

Amit Illés itt tesz, az emlékeztet arra, amit Pál apostol írt a Galata 5:12-ben a törvényeskedőkről, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a férfi nem zsidó keresztényeket körül kell metélni ahhoz, hogy üdvözüljenek. Pál ezt mondta róluk:

,,Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket!"

Gúnyos, csípős megjegyzéssel illeti Pál azokat a törvényeskedőket. Meghamisították az evangéliumot és Pál keményen cáfolja a tévtanításukat. Nem akarja, hogy bárki is hallgassa őket - eretnekséget tanítottak és meg kellett állítani őket.

Látunk szarkazmust a János 9-dik fejezetben is. A vakságból kigyógyított ember használta a farizeusokkal szemben. Jézus meggyógyította és visszaadta látását. A farizeusok kivizsgálták az esetet és azt mondták az embernek (Jn 9,24):

,,Dicsőítsd az Istent."

Majd Jézusról azt mondták: ,,mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös."

Az ember erre így válaszolt: ,,Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok."

Majd megkérdezték tőle, hogy Jézus hogyan nyitotta meg a szemeit, mire a meggyógyított ember ezt felelte:

,,Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?"

Tetszik nektek is, úgy-e, ahogyan megválaszolt nekik az az ember? Aztán kezdték szidni és sértegetni őt és azt mondták neki, hogy ők Mózes tanítványai és hogy ők nem tudják, hogy Jézus honnan való. Erre az ember így válaszolt nekik:

,,Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni."

Az az ember akit Jézus meggyógyított bölcsen megválaszolt a vallási tanácsnak. Tudta, hogy kellett volna higgyenek Jézusban, hogy Isten megcáfolhatatlan jelt adott nekik Jézus személyére vonatkozóan - mégis ők elutasították, hogy higgyenek. Felszólította őket, hogy higgyenek és gúnyosan, ironikusan szólt hozzájuk - helyesen tette!

Helyénvaló az, ha a keresztények időnként szarkazmust használnak, amikor az evangélium igazságáért küzdenek. Amikor az evangélium ellenzői becsukják a szemüket az igazság előtt ami világossá lett téve a számukra - és ehelyett kitartanak a hazugság elhívésében -, akkor szarkazmust kell alkalmazni velük szemben.

A Baal prófétái bolondok voltak, és a Szentlélek megmutatja nekünk, hogy Illés nem késlekedett, kigúnyolni, és nevetségessé tenni őket. Ugyanígy, néha a világgal való összeütközéseink során helyénvaló az, hogy ha szarkasztikusak vagyunk. Néha nem árt nevetni a világon az ostoba, bolond ötletei végett. Illés ezt tette.

Némely elképzelés, amelyeket a hitetlen emberek ma vallanak, nevetségesek.

Például, többen is ragaszkodnak a világban ahhoz a felfogáshoz, hogy: nincsenek abszolútumok.

De ez nevetséges. Azok akik a relativizmushoz ragaszkodnak azt fogják mondani neked:

,,Nos, lehet hogy az igaz számodra, de az nem igaz számomra."

Azt hiszik, hogy az igazság változhat személyről személyre. Az ő gondolkodásukban például így hangzik a következő állítás: ,,Lehet igaz számodra az hogy van Isten, de az nem igaz számomra."

Ez ostobaság. Az igazság tárgyilagos és nem szubjektív. Ha 2+2=4 igaz nekem, akkor igaz neked is és mindenkinek.

Sokan azt mondják neked, hogy nincs jó és rossz, nincsenek abszolútumok. Az előfeltevésük egy logikai ellentmondást rejt magában. Ha a ,,nincsenek abszolútumok" állítás igaz, akkor van legalább egy abszolútum - az hogy nincsenek abszolútumok. De ez logikailag ellentmondásos. Ez nevetséges.

Némelyek azt mondják, hogy : minden vallás igaz.

George Lucas a Csillagok háborúja sorozatának a rendezője ezt a nézetet képviseli.

"Emlékszem, amikor 10 éves voltam, megkérdeztem anyámat: "Ha csak egy Isten van, miért van olyan sok vallás?" Azóta is töprengek ezen a kérdésen, és arra a következtetésre jutottam, hogy minden vallás igaz."

De ez nem lehetséges. Sok vallás egymásnak ellentmond. A kereszténység azt állítja, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez. A János 14:6-ban Jézus azt mondta:

,,Én vagyok az út és az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához hanem ha énáltalam."

Ha a kereszténység igaz, minden más vallás hamis. Nem lehet minden vallás igaz. Nevetséges az az elképzelés, hogy minden vallás igaz.

Aztán találkozol olyanokkal akik azt fogják mondani neked, hogy nem ismerheted meg a természetfölöttit.

A 80-as években volt egy népszerű sorozat a világegyetemről, aminek a szerkesztőjét úgy hívták, hogy Carl Sagan, aki a következő híressé vált állításával indította el a sorozatot:

,,A Kozmosz minden, ami van vagy valaha volt, vagy valaha is lesz."

Ez egy hihetetlenül arrogáns állítás. Úgy beszél mintha Isten és más lelki lények vagy valóságok nem léteznének. A filozófus Immanuel Kant nyomdokait követi. Kant azt tanította, hogy még ha lenne is Isten, ő nem lenne képes arra, hogy kijelentse magát nekünk. Azt tanította, hogy az ember nem ismerheti sem Istent, sőt, hogy Isten maga sem ismertetheti meg magát az emberrel. Az Isten is ugyanolyan tehetetlen mint az ember. Tagadják a 19-dik zsoltár igazságát, állítását:

,,Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig."

Azt is tagadják amit Jézus mondott a János 14. részben. Amikor Fülőp kérte Őt, hogy mutassa meg nekik az Atyát, akkor Jézus azt mondta:

,,Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit."

Kant és Sagan hazugnak állítják be Jézust. Állításaik vakmerőek és nevetségesek. Isten nevet az ilyen állításokon. Nevessünk mi is az ilyen állításokon. Azt olvassuk azokról akik fellázadnak Isten ellen a Zsoltár 2. részben:

,,Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket."

Találkozhatsz olyan személyekkel akik azt mondják, hogy a halál jó dolog.

Steve Jobs, az Apple elektronikai cég vezetőjét idézem:

,,A halál valószínűleg az Élet legjobb találmánya. Ez az Élet változást munkáló ügynöke. Eltakarítja a régit, hogy helyet csináljon az újnak."

Ostoba és nevetséges állítás. Mennyire megtéveszti az ördög az embert. Mennyire elveszi a bűn az ember józan, értelmes gondolkodását. Mennyire megsötétedett az ember balgatag szíve. Mondd ezt el amit Steve Jobs hitt a halálról, egy kisfiúnak vagy kislánynak, aki éppen most veszítette el az édesanyját. Mondd el nekik, hogy:

,,Aranyom, az élet jó. Jó az hogy édesanyád meghalt. Halála helyet készít mások számára."

Próbáld ezt elmondani azoknak a szülőknek akik éppen most veszítették el a gyereküket - tudják, hogy ez ostobaság, bolondság.

Ha a halál jó, az élet legjobb találmánya - akkor mi a baj az emberek megölésével? Mi volt a baj Hitler politikájával? Mi volt a baj a holokauszttal? Mi volt a baj Sztálin tömeggyilkosságaival? Ha a halál jó, akkor nem mondhatod, hogy ezek rosszak voltak.

Az ember Isten képmására teremtetett és azért, hogy örökké Istennel éljen, hogy dicsőséget szerezzen Istennek azáltal, hogy szereti őt és engedelmeskedik neki. Isten azért helyezte az embert a Kertbe, hogy hajtsa uralma alá és uralkodjék a teremtett világ felett Isten dicsőségére - tökéletes boldogságban és áldásban. Ez volt a Paradicsom.

A bűn mindent tönkretett, és halált hozott. A halál szörnyű és félelmetes valóság. A fizikai halálban nincs semmi jó. Amikor ránézel valakinek az élettelen testére, és tudod, hogy örökké, dicsőségben kellett volna élnie Istennel, és tudod, hogy a bűn véget vetett ennek - akkor tudod, hogy a halál nem jó. Amikor megérted, hogy a fizikai halál nem meríti ki ezt a félelmetes valóságot, mivel a Biblia beszél második halálról is, ami abból áll, hogy a tűz tavába dobják a gonoszokat (Jelenések 21:8), akkor tudod, hogy a halál nem jó, hanem egyike az elképzelhető legszörnyűbb valóságok közül.

A lelked többet ér, mint az egész világ. (Máté 16:26) Ne veszítsd el a tűz tavában.

Steve Job elképzelései a halálról értelmetlenek. Ne hidd el azokat. Nevetségesek. A halál szörnyű valóság. Az egyetlen dolog, ami valódi reményt ad nekünk a halállal szemben, az Jézus Krisztus halála és feltámadása.

Találkozhatsz olyan személyekkel akik azt fogják mondani neked, hogy nincsenek rossz emberek.

Ez nevetséges. De ezt mondják nekünk. Leginkább gyerekekről hallani, de sokan mindenkire vonatkoztatják ezt a gondolatot. Azt mondják nekünk:

,,Van rossz viselkedés, de nincsenek rossz gyermekek."

Azt mondják nekünk, hogy: az, hogy az emberek rossz dolgokat tesznek, még nem jelenti azt, hogy ők rosszak.

Valóban? Egy tizenkét éves lány, Alberta-ból, Kanadából, részt vett apja, anyja és öccse meggyilkolásában. Az egész úgy kezdődött, hogy felhívta 23 éves barátját, és elmondta neki, hogy meg akarja ölni a szüleit, mert gonoszak vele. (Idegesek voltak rá, mert volt egy 23 éves pasija. Melyik szülő nem lenne az?) A barátja átment hozzájuk és lemészárolta a lány anyját és az apját, majd a lány megkéselte az öccsét. Az öccse könyörgött neki, hogy ne ölje meg. Azt mondta:

"Félek. Túl fiatal vagyok ahhoz, hogy meghaljak."

De mégis megszúrta.

Nincsenek rossz gyerekek? Ez nevetséges.

Egy fiatalembert letartoztattak azzal a váddal, hogy meggyilkolta a 26 éves terhes barátnőjét. A fiatalember nagynénje azt mondta róla az eset után egy tévé stábnak:

,,Nagyon nehéz elfogadni a történteket. Sokan úgy néznek rá, mint egy rossz emberre, de nem az, tényleg nem az."

Valóban?

Honnan ered a rossz viselkedés? Óriási szakadék van az emberek és viselkedésük között? Az egész szókincsünket meg kellene változtatnunk, ha lenne. Ha valaki megöl valakit, helytelen lenne gyilkosként emlegetni, mert az illető és a viselkedése között eltérés van. Ahelyett, hogy gyilkosnak neveznénk, inkább ,,jó embernek" kell neveznünk. Ugyanez igaz lenne a nemi erőszakra, a gyermekmolesztálásra vagy a gyermekbántalmazásra stb. Helytelen lenne ezeket a címkéket ráhelyezni az ilyen emberekre, és erőszakolóknak és pedofiloknak nevezni őket - mert ők ,,jó emberek". Ez hülyeség. Ez nevetséges. Ez ostobaság.

Az 5Mózes 18:12 szerint, ha az Úr előtt utálatos az, amit teszel, akkor te magad is utálatos vagy az Úr előtt. A jellem és a viselkedés között nincs különbség. A Máté 7:17-19-ben Jézus azt mondta:

,,Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket."

Mt 12,33: ,,Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát.

Mk 7,14-23: ,,Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná...Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül? Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette: Ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert."

Jézus azt mondja, hogy ha valaki rossz viselkedést tanúsít akkor az azért van mert ő egy rossz ember, mert a szíve gonosz.

Tehát Hitler, Sztálin, Mao, az a 12 éves lány, aki megölte a szüleit és a testvérét, az a fiatalember aki megölte a barátnőjét - mind rossz emberek. Ez ennyire egyszerű. A rossz viselkedés nem jó emberektől származik. Rossz emberektől származik. Jézus azt mondta: gyümölcséről ismeritek meg a fát.

Ha azt látod, hogy valami rosszat csinálok, az nem azért van, mert jó ember vagyok, hanem azért, mert rossz ember vagyok. Ez ennyire egyszerű. Bűnös vagyok. Bűnös vagy. Mindannyian rosszak vagyunk. Ezt tanítja a Biblia. A Róma 3:23 azt mondja:

,,Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül."

Zsolt 14,2-3: ,,Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem."

Amikor a világ azt mondja, hogy nincsenek rossz emberek - akkor azzal tagadja, hogy az emberiségnek megmentésre van szüksége. Tagadja, hogy szüksége van Jézusra. Ez nevetséges. Figyeld meg a körülötted lévő világot. Mit látsz? A gyűlöletet, az embertelenséget, amit az emberek kifejeznek egymás iránt. Látod az elkövetett bűnöket - mindaz, nem jó emberektől származik. Rossz emberektől származik, bűnösöktől, akiknek hallaniuk kell Jézus Krisztus evangéliumát, hogy elforduljanak ezektől a tetteiktől és igaz cselekedeteket tegyenek. Nevetséges tagadni, hogy vannak rossz emberek a világon. Ez nevetséges.

Tehát mindebből azt látjuk, hogy sok ostoba ötlet, elképzelés, gondolat és filozófia létezik, amelyekhez napjainkban az emberek, nemcsak egyszerű hanem még tanult emberek is ragaszkodnak. Titeket, testvéreim Isten arra hívott el, hogy rámutassatok, hogy e dolgok közül némelyek mennyire ostobák. Meg kell tegyétek - mert ameddig nem látják meg elképzeléseik ostobaságát, addig az emberek nem fordulnak Krisztushoz.

De természetesen itt is, a szarkazmus használata esetében óvatosnak kell lennünk.

A szarkazmus veszélyes lehet.

Arthur Pink ezt írja: ,,A szarkazmus veszélyes fegyver..."

Sok okból veszélyes, de ezek egyike az, hogy visszaüthet. Nagyon óvatosnak kell lennünk a használata során, mert ha nem vagyunk óvatosak, a tréfa vagy a gúny elsülhet rosszul, rajtunk csattanhat és akkor nagyon rosszul fogunk kinézni, és nagyon rosszul fog kinézni az evangélium.

Például 500 évvel ezelőtt egyes keresztények gúnyolódtak, amikor a csillagászok azt mondták nekik, hogy a Föld a Nap körül kering. Börtönbe zárták Galileót. A Zsoltárok 93:1-ből idéztek, és azt mondták, hogy ez alátámasztja az álláspontjukat.

,,Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon."

De ők tévedtek.

Biztosra kell mennünk, hogy nem tévedünk. Biztosra kell mennünk, hogy nem ragaszkodunk ostoba és téves elképzelésekhez, és nem támogatjuk azokat. Mert ha nem megyünk biztosra és mi tévedünk, és mi ragaszkodunk ostoba és téves elképzelésekhez és támogatjuk azokat, akkor úgy fogunk kinézni mint bolondok.

Ostobaságok amiket némely keresztyének terjesztenek: megjósolják, hogy pontosan mikor jön el a világ vége; Isten elszólítja őket ebből a világból, ha nem gyűjtenek össze, egy bizonyos pénzösszeget; dogmatikai előadást tartanak néhány tragédiáról és közvetlenül összekapcsolják a tragédiát azon személyek bűneivel akiket érintett a tragédia. A világ megdöbben ettől, nevet rajtuk és kigúnyolja őket ostobaságaik miatt, és joggal.

Tehát vigyáznunk kell, hogy helyesen értelmezzük Isten Igéjét, és hogy az állításaink Isten Igéjének helyes alkalmazásai legyenek. Óvatosnak kell lennünk. Mielőtt humort vagy szarkazmust használsz a hitetlenek előtt - legyél teljesen biztos abban (győződj meg róla), hogy a tények rendben vannak. Illés így járt el.

Mindazonáltal fel kell ismernünk, hogy a szarkazmus hasznos eszköz lehet.

A szarkazmus használata azért indokolt, mert hatékony fegyver lehet.

Arthur Pink a szarkazmusra utalva ezt írja: Használata teljes mértékben indokolt a tévedés nevetséges látszatának leleplezésében, és gyakran elég hatékonyan képes meggyőzni az embereket módszereik, utaik, szokásaik, viselkedésük ostobaságáról és észszerűtlenségéről.

Isten felhasználhatja szarkazmusunkat, hogy felnyissa a hitetlenek szemét. Vagy felhasználhatja arra, hogy menthetetlenné tegye őket. Isten mindkét dolgot megtette Illés gúnyolódásain keresztül.

Ti, akik nem vagytok keresztények, meg kell értsétek, hogy a Bibliában lévő szarkazmus össze kell törje a szíveteket. Meg kell mutassa nektek, hogy tévedtek, hogy vékony jégen jártok, hogy meg kell fordulnotok és el kell fogadnotok Jézust. Lehet,hogy a világ ostobaságnak tartja az evangéliumot, de ez csak azért van, mert ők ostobák. Jézus Krisztus evangéliuma az egyetlen dolog, amely a bűn átkával foglalkozik - ami a halál. Jézus eljött és meghalt a bűnösök helyett. Aki hisz Őbenne, nem vész el, hanem örök élete van. Csak ez foglalkozik a bűn átkával. Nincs ennél semmi sem észszerűbb. Bízzál Jézusban. Bízzál még ma.

Az utolsó dolog, amit meg akarok itt jegyezni, az az, ahogyan használja Illés a szarkazmust. Más szóval a gúnyolódásának a módjáról szólnék néhány szót.

Illés úgy gúnyolódott Baal prófétáin hogy kirívó különbségeket mutatott be, hangsúlyozott ki Baál és az igazi Isten között.

Ezt mondta Illés: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten ő! Talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred.

A mi Istenünk nem nagyothalló. Ő soha nincs túl messze ahhoz, hogy segítsen nekünk. Ő sohasem túl elfoglalt ahhoz, hogy segítsen nekünk. Ő nem fárad el és nem lankad el. Nem alszik.

Illés nem azért gúnyolta a Baal prófétáit, hogy szórakoztassa a népet. Nem, hanem ezáltal megpróbálta felnyitni a nép szemét az igaz Isten dicsőségére. Ezáltal mindenkinek megmutatta, hogy Baál egy hamisítvány, egy bálvány, egy hamis isten aki valóban nem létezik, és hogy akik őt szolgálják, hiábavalóan teszik, és hogy a reményük semmit nem ér.

Testvéreim, az Isten, akit szolgáltok, végtelen, mindenható, dicsőséges, mindenütt jelenlévő, mindentudó - tulajdonságai végtelenek.

A világ megtévesztve van az ördögtől. Sokan a földi élet értelmetlen dolgai után futkosnak. Néha megragadnak egy szalmaszálat, azt gondolva, hogy értelmet találnak valamiben, ami jelentéktelen az Isten megismeréséhez képest. Hipertér című könyve végén Michio Kaku elméleti fizikus arról ír, hogyan ismerhetjük meg a természet legmélyebb titkait. Ezt írja:

,,Ez ad értelmet az életnek? ... nekem úgy tűnik, hogy meg vagyunk áldva értelemmel azért hogy kiderítsük a természet végső titkait, ami kellő értelmet ad az életnek."

Téved. A természet megismerése, a kozmosz ismerete csak a kezdet - mert Isten teremtette ezeket, és ezek a dolgok csupán visszaverődései az Ő dicsőségének. Amire az embereknek igazán szükségük van az, az, hogy megismerjék Istent az Ő Fián, Jézuson keresztül. A mi dolgunk, hogy figyelmüket Őreá irányítsuk. Ezt cselekedjük és ezt cselekedjük jól. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: szuperembereknek, meggyilkolásában, megcáfolhatatlan, összeütközéseink, gondolkodásukban, törvényeskedőket, embertelenséget, meghamisították, összekapcsolják, engedelmeskedik, szarkazmusunkat, felhasználhatja, keresztényeknek, szarkasztikusak, világegyetemről, következtetésre, visszaverődései, relativizmushoz, elképzelésekhez, menthetetlenné, keresztényeket, megismeréséhez, tévtanításukat, meggyógyította, gyümölcseikről, cselekedeteket, vonatkoztatják, szembesíteniük, leleplezésében, álláspontjukat, gúnyolódásának, erőszakolóknak, letartoztattak, ellentmondásos, cselekedeteit, tisztátalanná, biztonsági övet, szuperembereknek nincs, humort használta, figyelmét arra, nevetés szerepét, evangélium védelmében, hagyományos értelemben, irónia valóban, része lehet, irónia jelentése, keresztényeknek időnként, ostoba tetteivel, világ tévedései, egész délelőttöt, dolgát végzi, emlékeztet arra, Mohammed Ali, Miután Baal, Amit Illés, Majd Jézusról, George Lucas, Carl Sagan, Immanuel Kant, Amikor Fülőp, Steve Jobs, Steve Job, Jézus Krisztus, Tehát Hitler, Arthur Pink, Isten Igéjét, Isten Igéjének, Bízzál Jézusban, Michio Kaku,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Vidám napot ! ......  Jó éjszakát !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kifakult életút  Png róka  A magyar kultúra napja  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog Névnapot Ági!  A hála minden helyzetben megta...  Png rózsa  Tudsz-e beszélni?  Igazán  Elég lenne csak egy parányi hi...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Az A-vitamin-hiány 4 jele  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kellemes délutánt kívánok  Téli este  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Magyar kultúra napja  Spurgeon - Január 23  Facebookon kaptam  A szétszórtság az Istentől val...  Petőfi Sándor: A XIX. század k...  Mint szelíd, alázatos virág  Szép napot  Facebookon kaptam  Szép napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Füveskönyvről  A műveltségnek  A szétszórtság az Istentől val...  Facebookon kaptam  Hóvirágok  Twitterről hoztam  Facebookon kaptam  A nappali álmosság 6 leggyakor...  Legendákra  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A narancsról  Jégcsapok  Facebookon kaptam  Png kutya  Alvó cica  Mai harmónia kártyám  Téli este  Szép estét kedves látogatóimna...  Kellemes vasárnapot!  képre írva  Mikor az élet...  Png kutya  Petőfi Sándor: A XIX. század k...  Bizalom . . .  Kellemes teázást  Amíg vannak emlékeink  Kétféle szerelem van.  Humor  Négysoros  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png róka  Jégcsapok  Facebookon kaptam  A hosszú és jó élet titka  Szép napot és hétvégét kíváno...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Nincs Cím  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Kellemes vasárnapot!  Vízcseppes rózsák  Füredem  Facebookon kaptam  Anyám  Édes anyanyelvünk a világ egyi...  Twitterről hoztam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Kifakult életút  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A hosszú és jó élet titka  Füredem  Jó éjszakát !  Most öleld magadhoz  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
biztonsági övet, szuperembereknek nincs, humort használta, figyelmét arra, nevetés szerepét, evangélium védelmében, hagyományos értelemben, irónia valóban, része lehet, irónia jelentése, keresztényeknek időnként, ostoba tetteivel, világ tévedései, egész délelőttöt, dolgát végzi, emlékeztet arra, vakságból kigyógyított, farizeusokkal szemben, farizeusok kivizsgálták, ember bűnös, ember erre, meggyógyított ember, tanítványai akartok, vakon született, vallási tanácsnak, keresztények időnként, evangélium igazságáért, evangélium ellenzői, igazság előtt, számukra &#8211, hazugság elhívésében, világgal való, hitetlen emberek, világban ahhoz, relativizmushoz ragaszkodnak, igaz számodra, igazság változhat, következő állítás, igazság tárgyilagos, logikai ellentmondást, abszolútum &#8211, hogy nincsenek, nézetet képviseli, következtetésre jutottam, kereszténység igaz, 80-as években, népszerű sorozat, következő híressé, hihetetlenül arrogáns, filozófus Immanuel, 19-dik zsoltár, egek hirdetik, nappalnak adja, éjjelnek adja, egész földre, világ végéig, maga cselekedeteit, ilyen állításokon, föld királyai, fejedelmek együtt, mennyben lakozó, halál valószínűleg, ember józan, ember balgatag, kisfiúnak vagy, hogy édesanyád, szülőknek akik, gyereküket &#8211, élet legjobb, emberek megölésével, ember Isten, teremtett világ, halál szörnyű, fizikai halálban, élettelen testére, fizikai halál, félelmetes valóságot, elképzelhető legszörnyűbb, lelked többet, egész világ, halálról értelmetlenek, egyetlen dolog, halállal szemben, emberek rossz, tizenkét éves, barátja átment, lány anyját, lány megkéselte, öccse könyörgött, fiatalembert letartoztattak, fiatalember nagynénje, eset után, tévé stábnak, rossz emberre, rossz viselkedés, egész szókincsünket, viselkedése között, nemi erőszakra, címkéket ráhelyezni, ilyen emberekre, viselkedés között, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 141 db bejegyzés
e év: 141 db bejegyzés
Összes: 31976 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1436
  • e Hét: 8330
  • e Hónap: 70794
  • e Év: 70794
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.