Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Minden kegyelem
  2022-06-12 20:39:49, vasárnap
 
  Minden kegyelem

Lekció: 2Kir 5,2-16
Textus: 2Kir 5,13-14

Bevezetés: Keresztyén énekszöveg:

MINDEN KEGYELEM

Az ember gyakran változik
Néha égbe száll és álmodik
Máskor porban csúszik, alig jár
És mindene fáj.

Jól csak az Isten látja őt,
Ki kézben tartja az időt,
Múltat, jelent és jövőt
Együtt lát...

Utak váltakoznak, fény, mélységes éj
De minden kegyelem, minden kegyelem, ne félj!


A felolvasott igeszakasz a kegyelemről szól. Elmondja, hogyan lett Naamán az igaz Isten követője. Isten magához vezette Naamánt. A kegyelem Isten hozzánk való jóságáról, irántunk való jóindulatáról szól. Az egyik dolog, amit Isten kegyelmével kapcsolatban meg kell jegyeznünk, az az, hogy Ő mindent elmondott nekünk róla. Isten az egész Bibliában beszél nekünk az Ő kegyelméről. Isten kegyelme olyasvalami, aminek tudatában kell lennünk és értékelnünk kell. Mégis, sokan, még mi, keresztyének is, gyakran nem értjük vagy nem értékeljük, hogy Isten kegyelme kiterjedt ránk. Nem gondolunk rá, vagy ha mégis, akkor nem értékeljük annyira amennyire kellene. De ennek nem így kellene lennie.

I. Isten kegyelme mindent kell jelentsen számunkra.

Ha felismerjük Isten kegyelmének mértékét, akkor sokkal jobb keresztyénekké válunk.

Üdvösségünket Isten kegyelmének köszönhetjük Jézus Krisztusban a Lélek által. Mindenki, aki valaha is üdvözült, kegyelemből üdvözült. A Titusz 2:11 utal erre:

,,Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek."

ApCsel 18,27: ,,akik a kegyelem által hívőkké lettek."

A Szentlélek kegyelemből távolította el vakságunkat, hogy láthassuk Jézus dicsőségét. (2Korinthus 4:6)

Minden jó cselekedetünk Isten kegyelmének eredménye. Az Efézus 2:8-10 szerint (lásd még 1Péter 4:10).

,,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk."

Isten kegyelmének köszönhetjük, hogy keresztyénként azok vagyunk, akik vagyunk. Az Efézus 2 első része kijelenti, hogy az efézusiak halottak voltak vétkeikben és bűneikben - de Isten mindezt megváltoztatta. Életre keltett minket. Minden jó bennünk kegyelemből származik. Az 1 Korinthus 15:10-ben Pál apostol azt írja:

,,De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme."

2Tim 2,1: ,,Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van."

Pál és Barnabás szolgálata így van összegezve az ApCsel 14,3-ben: ,,aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett."

Ha segítségre van szükségünk, hová menjünk? A Zsidókhoz írt levél 4:16 azt mondja, hogy:

,,Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk."

Tit 3,7: ,,az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek."

Kegyelemre van szükségünk a jövőben. Az 1 Péter 1:13-ban Péter azt mondta a keresztyéneknek, hogy:

,,Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok."

Keresztyénként helyes látásunk kell, hogy legyen Isten kegyelméről. John Frame írja:


"Isten minden áldása Isten szuverén kegyelme által jut el hozzánk. Az ő kegyelme nélkül semmik vagyunk. A kegyelem által kapjuk bűneink bocsánatát, a jó cselekedetekre való erőt és a képességet, hogy Isten népét szolgáljuk".


Naamán története a kegyelemről szól. Ezen az istentiszteleten a kegyelem jelenlétére fogok rámutatni a történetben, hogy segítsek felismerni Isten irántunk való kegyelmének csodáját. Ha igazán megértjük és értékeljük Isten kegyelmét, az segíteni fog bennünket a büszkeség bűne ellen. Hogyan is lehetnénk büszkék, ha felismerjük, hogy minden jó dolog, amink van, Isten kegyelmének köszönhető? Isten kegyelmének felismerése és megértése segíteni fog nekünk a hálaadásban. Segíteni fog abban, hogy megköszönjük, dicsérjük és tiszteljük Istent a velünk szemben tanúsított jóságáért. Segíteni fog nekünk abban, hogy dicsőítsük Istent, úgy ahogyan azt kell tennünk. Isten kegyelmének felismerése és megértése sokféleképpen segít nekünk.

Tekintsünk most Naamánra és megtérésére, valamint az ezzel járó kegyelemre.

II. Isten kegyelme, és az ahogyan megmentette Naamánt.

Annyi példát látunk Isten kegyelmére. Isten kegyelmét látjuk abban, hogy az izraeli leány beszélt az úrnőjének a samáriai prófétáról. Látjuk a kegyelmet abban, hogy Naamán felesége odament hozzá, és elmondta neki, amit a kis rabszolgalány mondott.

IIa) Látjuk Isten kegyelmét abban, hogy Naamán elment a királyához.

Itt látjuk a hit kezdetét Naamánban. Pislákol. Csak egy kis szikra. Nevethetett volna, amikor a felesége elmondta neki a kislány javaslatát. Elvégre megvoltak a saját isteneik. Ott volt Rimmon. Azonosították Rammanuval, a szél, az eső és a vihar asszír istenével.

Izrael idegen nemzet volt, és nagyon szokatlan lett volna, ha egy szíriai átáll Izrael vallására. Bizonyos emberek számára ez árulásnak minősülhetett volna. Naamán azonban hitt a lánynak. Úgy döntött, hogy elmegy a barátjához, a királyhoz, hogy engedélyt kérjen.

Isten kegyelme ott volt. Naamán kétségbe volt esve. Kétségtelenül minden orvost kipróbált már. Imádkozott a szíriai istenekhez. De a lepra még mindig rajta volt. Ezért elment a királyához, és engedélyt kért. Ez volt a kezdete annak, hogy Isten kegyelme működött benne.

IIb) Aztán Isten kegyelmét látjuk abban, hogy a király sürgette őt, hogy keresse fel a prófétát.

2Kir 5,5: ,,Menj csak el, én meg küldök egy levelet Izráel királyának."

Milyen szokatlan volt ez. Számomra ez váratlan. Azt gondolnánk, hogy a szíriai király ugyanúgy reagál, mint később Naamán, amikor Elizeus követe azt mondta neki, hogy menjen és mosakodjon meg a Jordánban. Azt kérdezte Naamán:

2Kir 5,12: ,,Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abáná és a Parpar Izráel minden vizénél?"

Az ember azt várná, hogy a pogány király ellenálljon annak, hogy Naamán Izraelbe menjen. De a szíriai király teljes mértékben támogatta. Nem tudjuk ennek az okát. Talán a Naamánnal való szoros kapcsolata miatt, a barátságuk miatt elnéző volt vele. Vagy talán, ahogy Izrael királya később mondta, megpróbált harcot szítani Izraellel. De a végső ok, amiért a szíriai király megengedte Naamánnak, hogy elmenjen, az az volt, hogy ez volt Isten akarata. Kegyelmet adott Naamánnak. Isten elhatározta, hogy meg fogja gyógyítani Naamánt, és hívővé fogja tenni, ezért arra hajlította a szíriai király szívét, hogy teljesítse Naamán kérését.

Péld 21,1: ,,Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja."

Isten kegyelme ott volt. Jelen volt.

IIc) Isten kegyelme Naamánnal volt, amikor Elizeus próféta érte küldött.

Izrael királya elkeseredett, amikor Naamán eljött hozzá az arám király levelével. Megszaggatta a ruháját, és azt hitte, hogy az arám király harcot akar kirobbantani vele.

Úgy tűnt, hogy Naamán nem fog meggyógyulni. De amikor Elizeus próféta meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, üzenetet küldött, hogy küldje el hozzá Naamánt. Ez megint csak kegyelem volt, amiben Isten Naamánt részesítette.

De volt egy hatalmas probléma. Amikor Naamán elment Elizeus házához, Elizeus még csak ki sem ment a házából, hogy üdvözölje őt. Itt volt egy fontos ember, és Elizeus még azt az udvariasságot sem adta meg neki, hogy találkozzon vele. Küldött hozzá egy követet, aki azt mondta neki, hogy 7-szer fürödjön meg a Jordán folyóban. Naamán megharagudott, és elment. Csalódott volt. Azt gondolta, hogy a szíriai folyók jobbak, mint a Jordán. Megsértődött, hogy Elizeus nem ment ki eléje, és hogy nem tette rá a kezeit és nem tett valami nagy dolgot vele.

Ezt megelőzően Naamánban ott volt a hit kezdete. Elhitte, amit a kislány mondott. Volt elég hite ahhoz, hogy elmenjen és engedélyt kérjen a királyától. Volt elég hite ahhoz, hogy elmenjen Samáriába.

De most megingott a hite. Haragszik Elizeusra. Néhány pillanatra úgy tűnik, hogy minden elveszett. Úton van vissza Szíriába. A kis izraeli leány már semmit sem tehet érte. A felesége nincs ott, hogy tanácsot adjon neki. Elizeus nem tud segíteni neki. Befejezte Elizeussal.

Honnan is jöhetne számára segítség? A legvalószínűtlenebb helyről jött.

IId) Isten kegyelme Naamánhoz a szolgáitól érkezett.

Odamentek Naamánhoz, amikor Naamán dühös volt, és arra biztatták, hogy fürödjön meg a Jordánban, ahogyan Elizeus mondta neki.

Ezt találom a legmeglepőbbnek. Sok meglepő dolog van a történetben. Meglepő, hogy az izraeli kislány beszélt az úrnőjének Isten prófétájáról aki Samáriában élt. Meglepő, hogy az úrnője hallgatott rá, és beszélt a férjének a prófétáról. Meglepő, hogy Naamán hitelt adott a kislány szavának. De megtette, és elment a királyához engedélyt kérni. Meglepő, hogy a király bátorította őt, hogy menjen. Mindezek a dolgok meglepőek.

De ez a meglepetés ami itt történt talán a többit felülmúlja. Naamán megharagudott. Meglepő, hogy a szolgái odamentek hozzá, és arra biztatták, hogy tegye meg, amit Elizeus mondott.

Ez két szempontból is meglepő.

A. Először is, veszélyes megpróbálni értelmesen beszélni valakivel, aki dühöng.

A dühét rajtad töltheti ki. Gyakran jobb távol maradni valakitől, aki igazán dühös. Először talán vártak egy kicsit, de a szövegben a két dolog együtt van. Naamán dühöngve ment el, és a szolgái odamentek hozzá.

A második elem, ami itt meglepő, hogy

B. Naamán szolgái tették ezt.

Mint sok más esetben a történetben, azt mondhatnánk, hogy minden ezen múlott. Ha Naamán továbbra is haragudott volna, ha a szolgái nem sürgetik, hogy azt tegye, amit Elizeus mondott - minden elveszett volna. Naamán nem gyógyult volna meg. Undorodva ment volna vissza a saját országába.

Nem csak egy hanem több szolgája volt. Kik voltak ők? Miért látták bölcsnek azt, amit Elizeus mondott?

Nem tudjuk. Talán néhányan közülük olyanok voltak, mint a kislány, és Izraelből származtak. De figyelemre méltó, hogy a szolgái lettek a tanácsadói. Bizonyos értelemben Bálám szamarára emlékeztetnek. Ezek az alázatos szolgák nagyobb megértéssel, bölcsességgel rendelkeztek, mint a gazdájuk.

Gondoljatok bele a helyzetbe. Naamán megharagszik. Olyan, mint Péter, aki megtagadja az Urat, és átkozódik.

Mire volt szükség mindkét helyzetben? Kegyelemre. Isten kegyelmet adott Péternek Jézus tekintete által, ahol Jézus megragadta Pétert, és észhez térítette. Itt Isten kegyelme az, ami Naamánhoz jött a szolgáin keresztül.

Miért adna Isten kegyelmet Naamánnak haragja fényében? Naamán biztosan nem érdemelte meg. Ez világos. Haragszik Elizeusra. Haragszik Istenre.

Naamán ezen a ponton a tarzuszi Saulra emlékeztet a damaszkuszi úton. Saul gyűlölte a keresztyéneket, és Damaszkuszba készült, hogy láncra verjen minden keresztyént, akit ott talál. Mégis, pontosan ezen a ponton Isten kegyelmet küldött neki, kegyelmébe fogadta.

Hát nem figyelemre méltó Isten kegyelme? Naamán, Péter, tarzuszi Saul. Honnan eredt ez a kegyelem, amely eljött hozzájuk? Kálvin János írja:


"a kegyelem, helyesen szólva, Istenben van; ami pedig bennünk van, az a kegyelem hatása".Isten kegyelme csodálatos. ,,A kegyelem Isten szuverén, meg nem érdemelt jóindulatáról szól, amelyet azoknak ad, akik megérdemlik az ő haragját". - John FrameÍgy volt ez Naamánnal, Péterrel, a tarzuszi Saullal. Így van ez veled és velem is.

Testvérek, engedjétek, hogy Isten kegyelme térdelő állásba vezessen benneteket. Nem érdemeltétek meg, hogy megmeneküljetek. Isten mégis megmentett benneteket Jézusban. Az Ő kegyelme irántatok figyelemre méltó. Éppen a megfelelő időben, éppen a megfelelő helyen - Isten kegyelme eljött hozzád. Sőt, már a világ teremtése előtt elkezdődött.

2Tim 1,9: ,,Mert ő (Isten) szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk."

Mivel Naamánnak már az idők kezdete előtt megadatott a kegyelem - ezért több kegyelemben részesült élete során, amikor a felesége beszélt hozzá, amikor a királya arra biztatta, hogy menjen Samáriába, amikor a szolgái arra biztatták, hogy mosakodjon meg a Jordánban. És akkor, amikor megmosakodott a Jordánban - meggyógyult, és Izrael Istenének követője lett.

Alkalmazás:

A. Először is, testvérek, dicsőítsétek a Szentháromság Istent és az Ő kegyelmét.

Örüljetek Őbenne. Adjatok neki dicséretet, tiszteletet és dicsőséget. Szüntelen hálát adjatok Neki. Kegyelme nélkül semmik lennétek.

B. Másodszor, testvérek, legyetek alázatosak.

Talán mindannyian olyanok szeretnénk lenni, mint Dávid Góliát előtt. Vagy olyanok, mint Dániel vagy Sidrák, Misák és Abednegó.

Naamán olyan volt, mint ma sokan. Azt akarják, hogy úgy bánjanak velük mások, mint akik fontosak. Azt akarta, hogy Elizeus menjen ki hozzá. Nagy produkciót akart. A figyelem középpontjában akart lenni. De Elizeus ezt nem adta meg neki. Ehelyett küldött egy követet, hogy mondja meg Naamánnak, hogy hétszer fürödjön meg a Jordánban.

Krisztus útja az alázat útja. Naamánnak ezt meg kellett tanulnia.

Szeretnél nagy dolgokat tenni az Úrért? Ha igen, akkor foglald el az utolsó helyet. Kövesd a Mestered útját.

C. Végül, a segítségre szorulóknak, beszélj Jézusról.
Az izraeli kislány ismerte ezt az alapelvet. Amikor az emberek kétségbe vannak esve, akkor van itt az ideje, hogy beszélj nekik Jézusról. Isten gyakran megnyitja az emberek szívét, amikor szükségük van rá. Ezt meg kell szívlelnünk.

De lehet, hogy többet kell mondjunk annál, mint amennyit az izraeli kislány mondott. Sokan körülöttünk nem látják a szükségüket, és nem akarják, hogy mások erre felhívják a figyelmüket. Gyakran beszélnünk kell nekik a bűneikről, és arról, hogy bűnbánatra van szükségük, és hogy Jézushoz kell fordulniuk. George Whitefield mondta:


"az evangélium minden hirdetését azzal kell kezdeni, hogy feltárjuk a hallgató bűnét és azt, hogy szüksége van a megváltásra".


Testvérek. Beszéljetek másoknak Jézusról és a csodálatos üdvösségről, amit Őbenne kaphatnak. Éljetek úgy, hogy életetek olyan élet legyen, amely Isten kegyelmét hirdeti másoknak. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: istentiszteleten, keresztyéneknek, megmeneküljetek, cselekedetekért, legmeglepőbbnek, megváltoztatta, bizonyossággal, középpontjában, reménykedjetek, cselekedetekre, keresztyénként, keresztyéneket, megjelenésekor, keresztyénekké, cselekedeteink, rabszolgalány, szentháromság, cselekedetünk, jóindulatáról, megmosakodott, udvariasságot, üdvösségünket, sokféleképpen, megharagudott, emlékeztetnek, minősülhetett, azonosították, bölcsességgel, kétségtelenül, rendelkeztek, elkeseredett, kapcsolatban, érdemeltétek, köszönhetjük, damaszkuszba, keresztyének, ember gyakran, felolvasott igeszakasz, kegyelemről szól, igaz Isten, kegyelem Isten, egyik dolog, egész Bibliában, kegyelem által, efézusiak halottak, kegyelem trónusához, örök életnek, kegyelem jelenlétére, büszkeség bűne, velünk szemben, ezzel járó, ahogyan megmentette, MINDEN KEGYELEM, Üdvösségünket Isten, Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztus, John Frame, Látjuk Isten, Azonosították Rammanuval, Aztán Isten, Parpar Izráel, Naamán Izraelbe, Isten Naamánt, Amikor Naamán, Haragszik Elizeusra, Befejezte Elizeussal, Odamentek Naamánhoz, Péternek Jézus, Haragszik Istenre, Kálvin János, Mivel Naamánnak, Izrael Istenének, Szentháromság Istent, Örüljetek Őbenne, Dávid Góliát, George Whitefield,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Gratulálok  Mi az érettség  Facebookon kaptam  Csak remélni tudom a férfiak i...  Szép mai napot !........  Ha majd nekem is lesz kicsi un...  Régen volt  Kellemes napot és hetet kíváno...  Facebookon kaptam  Soha nem késő  Őszi levelek  Jó éjszakát  Nagy Isten és Kis Én  Kellemes kávézàst  Másokkal megosztva  Minden rendben  Őszi rekviem  Kedves nagyi szeretlek Kedves ...  Facebookon kaptam  Trigliceridszint-csökkentés eg...  Idézet  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Szívemberek  Szép mai napot !........  Belső vívódás verse  Láttalak.  Az év, amikor nagymama lettem  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fejfájáscsillapítók  Kellemes kávézàst  Gratulálok  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Az év, amikor nagymama lettem  Ne engedjük magunkat  Facebookon kaptam  Már kezdtem azt gondolni...  Őszi hangulatban  Őszi reggeli  Régen volt  Mi az érettség  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Nagymamám mondta nekem, réges ...  Facebookon kaptam  Üzenet  Harmonia.......  Háború  Facebookon kaptam  Szép új hetet! .....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyógytea receptek a füvesember...  Szép mai napot !........  Ne engedjük magunkat  Facebookon kaptam  Ha megrekedtél  Lábduzzanat ellen  Mikor megszületik egy várva vá...  Fekete rózsa  Spurgeon - Szeptember 25  Lábduzzanat ellen  Facebookon kaptam  Viharban csak az a fa marad á...  Láttalak.  Facebookon kaptam  Hogyan  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egészség, boldogság.......  Facebookon kaptam  Istennel vagyunk mi győztesek  Kedves nagyi szeretlek Kedves ...  Facebookon kaptam  Háború  A vén hülye öregek  A mentális egészség fenntartás...  Facebookon kaptam  Megyek a kertbe - hallgat a ma...  Amit mi sajátos jellemnek látu...  Fekete rózsa  Vas István - Őszi ének  Szép új hetet! .....  Facebookon kaptam  Fejfájáscsillapítók  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A vöröshagyma  Szomorú őszi,  Amit mi sajátos jellemnek látu...  Facebookon kaptam  "A csecsemő lelke, tiszta lap"  A nagymama azért olyan kövér, ...  Kellemes napot és hetet kíváno...  Facebookon kaptam  Jean of Ormesson - Az élet von...  Amíg az ember fiatal,...  Régen és most........ 
Bejegyzés Címkék
ember gyakran, felolvasott igeszakasz, kegyelemről szól, igaz Isten, kegyelem Isten, egyik dolog, egész Bibliában, kegyelem által, efézusiak halottak, kegyelem trónusához, örök életnek, kegyelem jelenlétére, büszkeség bűne, velünk szemben, ezzel járó, ahogyan megmentette, izraeli leány, samáriai prófétáról, kegyelmet abban, felesége elmondta, kislány javaslatát, saját isteneik, vihar asszír, szíriai átáll, szíriai istenekhez, kezdete annak, király sürgette, levelet Izráel, szíriai király, pogány király, barátságuk miatt, király szíve, patak vize, arám király, hatalmas probléma, fontos ember, szíriai folyók, kislány mondott, felesége nincs, szolgáitól érkezett, izraeli kislány, úrnőjének Isten, úrnője hallgatott, kislány szavának, királyához engedélyt, király bátorította, dolgok meglepőek, többit felülmúlja, szolgái odamentek, dühét rajtad, második elem, saját országába, hanem több, szolgái lettek, alázatos szolgák, szolgáin keresztül, tarzuszi Saulra, damaszkuszi úton, ponton Isten, tarzuszi Saullal, megfelelő időben, megfelelő helyen, világ teremtése, idők kezdete, kegyelem &#8211, felesége beszélt, királya arra, szolgái arra, figyelem középpontjában, alázat útja, utolsó helyet, segítségre szorulóknak, emberek kétségbe, emberek szívét, evangélium minden, hallgató bűnét, csodálatos üdvösségről, istentiszteleten, keresztyéneknek, megmeneküljetek, cselekedetekért, legmeglepőbbnek, megváltoztatta, bizonyossággal, középpontjában, reménykedjetek, cselekedetekre, keresztyénként, keresztyéneket, megjelenésekor, keresztyénekké, cselekedeteink, rabszolgalány, szentháromság, cselekedetünk, jóindulatáról, megmosakodott, udvariasságot, üdvösségünket, , ,
2022.08 2022. Szeptember 2022.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 102 db bejegyzés
e év: 1094 db bejegyzés
Összes: 32929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 477
  • e Hét: 5557
  • e Hónap: 44017
  • e Év: 774221
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.