Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Akit szeretsz
  2022-07-09 20:33:08, szombat
 
  Akit szeretsz

Jn 11,1-6 : ,,Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt."

Van egy könyv amely két azonos nevű fiú igaz történetét meséli el, akik egymástól egy háztömbnyire laktak, és akik ugyanabban az évben születtek Baltimore-ban. Mindketten hasonlóan indultak, az utcasarkokon lógtak a barátaikkal, és mindkettőjüknek meggyűlt a baja a rendőrséggel. De aztán az életük szétvált. Az egyikük Rhodes-ösztöndíjas, kitüntetett harci veterán, a Fehér Ház ösztöndíjasa és sikeres üzleti vezető lett. A másik erőszakos és bűnös életet élt, és életfogytiglani börtönbüntetését tölti. A könyvet mindketten közösen írták, hogy betekintést nyújtsanak abba, hogy a döntések hogyan befolyásolták életük alakulását.

A könyv végén a sikeres Wes Moore azt írta, hogy nehéz meghatározni egyetlen olyan tényezőt, amely miatt az életük ennyire másképp alakult, de elmondta, hogy a családja és a közösség támogatása nagyon pozitív hatással volt rá. A másik Wes Moore nem kapta meg ugyanezt a szeretetet és támogatást.

A szeretet, vagy annak hiánya óriási hatással lehet egy ember életére. Az a tudat, hogy valaki szeret, nagyon megnyugtató lehet. Ha nincs valaki, aki szeret, az nagyon nyugtalanító lehet. Olvastam olyan gyerekekről, akik azért szenvedtek traumát, mert úgy érezték, hogy az egyik vagy mindkét szülőjük elhanyagolta és nem szereti őket. Ha az anya vagy az apa elhagyja őket, összetörik a szívük, és még azt is érezhetik, hogy ők voltak az okozói. Nagyon boldogtalan gyermekkoruk van, és általában nem a legjobban beilleszkedett emberekké válnak. A sebek, amelyeket hordoznak, soha nem múlnak el.

Ugyanez a helyzet a felnőttekkel is. Ha egy feleség vagy férj úgy érzi, hogy a házastársa nem szereti, mert a házastárs visszatartja a szeretetet, akkor magányt és nagy szomorúságot él át. Ezzel szemben azok a házastársak, akik élvezik a férjük vagy feleségük szeretetét, sokkal boldogabbak, teljesebbek és jobban beilleszkedettek.

Ugyanígy nektek, keresztyéneknek is biztosan tudnotok kell, hogy Jézus szeret benneteket. Ahogyan az anya és az apa szeretete pozitív hatással lehet a gyermekeikre, úgy az a tudat, hogy Jézus szeret titeket, nagyon pozitív hatással lehet az életetekre. Sikeresebb keresztyén életet élhettek, jobban fogjátok tudni kezelni a nehézségeket, jobban fogjátok tudni szolgálni és dicsőíteni Istent.

A mai témánk tehát: Jézus nagy szeretete az Ő népe iránt. Az ami kihangsúlyozva van a fejezet első részében az, hogy:

Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt.

Ezt emeli ki a szövegünk. Jézus mindhármukat szerette. Az 5. versben azt olvassuk:
,,Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt."

Tudták, hogy Jézus szereti őket. Amikor Lázár megbetegedett, a nővérek üzenetet küldtek Jézusnak: (3. vers)

,,Uram, íme, akit szeretsz, beteg."

Jézus szerette Lázárt. Ez a 36. versből is kitűnik. Amikor elvitték Jézust Lázár sírjához, Jézus megtört és sírt. Az emberek látták ezt, és azt mondták:

,,Íme, mennyire szerette!"

Jézus nagyon szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Mindegyiküket szerette. Egyénenként szerette őket. Nem csak a családjukat szerette. Nem, mindegyikük különleges volt Jézus számára.

Ezt mindannyiunknak fel kell ismernie. Jézus mint egyént szeret minket. Jézus nem csak csoportként szereti az Ő gyülekezetét. Ő szeret minket, mint egyedi egyéniségeket. Az Ézsaiás 43:1-ben Isten azt mondta az Ő népének:

,,Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!"

Ő nevünkön szólított minket. Ebben a szövegben Izraelre, mint csoportra utal, de ez azt is mutatja, hogyan bánik mindannyiunkkal. Mindannyiunkat, mielőtt hinnénk, megszólított, magához hívott Isten. Amikor Isten hívta Sámuelt, azt mondta:

,,Sámuel!"

Amikor Jézus Lázár sírja előtt állt, Lázárt nevén szólította. Nagy hangon mondta: (János 11:43):

,,Lázár, jöjj ki!"

Az 1Korinthus 1:26-31 az egyéni korinthusi keresztyénekre vonatkozik.

,,Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van írva: ,,Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."

Ez mind az egyénekről szól. Voltak köztük bölcsek, voltak befolyásosak, voltak gyengék, voltak ostobák, voltak alantasak, voltak megvetettek. Mindannyian különbözőek voltak, de Isten mindegyiküket elhívta. Név szerint hívta őket. A Jeremiás 1:4-5-ben olvashatjuk:

,,Így szólt hozzám az ÚR igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek."

Isten ismerte Jeremiást, mint egyént. Ismerte Jákobot, mint egyént. (Róma 9:13)

,,Jákobot szerettem."

Ő ismer téged, mint egyént. Egyénként szeret téged.

Gyakran elgondolkodhatsz azon, hogy Jézus gondol-e rád, vagy elfeledkezett rólad. Ezek a gondolatok különösen akkor jönnek, ha rosszul mennek a dolgaid, vagy ha magányos vagy.

Ezt gondolhatjuk, részben azért, mert azok az emberek, akik szeretnek minket, elfeledkezhetnek rólunk vagy elhagyhatnak minket. Mi is megtehetjük ezt más emberekkel. Van egy dal, amelynek az a címe: Említette a nevem? A dal arról szól, hogy valaki találkozik egy régi barátjával a szülővárosából, sok mérföldre az otthontól. Különböző dolgokról kérdezősködik a várossal kapcsolatban, például, hogy még mindig van-e jég a folyóban, még mindig ugyanazok-e az öregek, még mindig lángol-e a hazai csapat? Még mindig megnyerik az összes meccset? És aztán azt mondja,

"És egyébként említette a nevemet? Csak úgy mellékesen említette a nevem?"

Azt szeretné tudni, hogy egy régi szerelme emlékszik-e még rá. Vágyott rá, hogy megtudja. Vajon elfelejtette őt?

De Isten soha nem felejti el a nevünket. Amikor bajban vagy veszélyben vagyunk, vagy magányosak vagyunk, Ő soha nem felejti el megemlíteni a nevünket. Még akkor is, amikor az emberek elrontották a dolgokat, Jézus emlékszik a nevükre, és megemlíti őket. Emlékeztek, amikor Péter megtagadta Jézust. Később, amikor az asszonyok a sírhoz mentek, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött fiatalember ül a sírban. Azt mondta nekik: (Márk 16:6-7)

,,Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."

Jézus emlékezett Péterre. Az angyal név szerint említette Pétert. Ezt soha ne felejtsétek el, mert ez rátok is vonatkozik.

A 139. zsoltár azt mondja nekünk, hogy Isten ismeri a ki- és bejöveteleinket. A Máté 10:30-ban Jézus azt mondta:

,,Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva."

A Zsoltár 56,8 azt mondja Istenről: ,,Te számon tartod forgolódásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben!"

Isten tudja, mikor forgolódsz az ágyadban. Könnyeinket palackba teszi, bejegyzi őket a könyvébe. A János 14:21-ben Jézus azt mondta: "Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat."
Róm 1,7: ,,Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek."

1Thessz 1,4: ,,mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok."

2Thessz 2,13: ,,Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr."

Jud 1,1: ,,köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott."

Az Ézsaiás 43:1 azt mondja Isten népének, hogy ne féljen. Isten emlékezteti őket arra, hogyan teremtette és formálta őket. A továbbiakban Isten azt mondja nekik, hogy amikor átmennek a vizeken, Ő velük lesz, és amikor átmennek a folyókon, azok el nem borítják őket. Amikor átmennek a tűzön, nem fognak megégni, a lángok nem fogják megperzselni őket - mert Ő az Úr, az ő Istenük, Izrael Szentje, az ő Megváltójuk. Aztán a 4. versben Isten azt mondja:

,,Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket."

A mi szövegünk összhangban van mindezekkel a szövegekkel. Isten szeretetét hangsúlyozza e három személy iránt. János a 3. versben a fileó, az 5. versben pedig az agapé szót használja. Gyakran mondják nekünk, hogy a fileó a barátságra, az agapé pedig az áldozatos szeretetre utal. De, ahogy egy kommentátor megjegyzi, a mi fejezetünkben úgy tűnik, hogy ezek szinonimák (rokon értelmű szavak), vagyis hogy ugyanazt fejezik ki. Együtt használva így foglalják magukban Jézus széles és mély szeretetét az Ő népe iránt. Ahogy az Efézus 3:17-19-ben olvassuk.

,,a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok."

Meg kell értenünk, hogy milyen nagy Krisztus szeretete. Sok jót tesz nekünk, vigaszt, örömöt, békét és nagyszerű jólétet ad.

Mit jelent ez?

1) Először is, testvéreim legyetek meggyőződve arról, hogy Jézus szeret benneteket.

Mária, Márta, Lázár - ők pont olyanok, mint ti. Jézus szerette őket. Ő ugyanúgy szeret titeket is. Az Ézsaiás 40:11 azt mondja a Jó Pásztorról:

,,Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti."

Soha ne engedd el ezt a gondolatot. Még minden hibáddal, hiányosságoddal és romlottságoddal együtt is - Jézus szeret téged, drágán, mélyen. Ez a szeretet soha nem fog elengedni. Micsoda vigaszt és örömet kell merítened ebből a tanításból.

2) Másodszor, a 3. vers nagyszerű tanulságot, leckét tartalmaz számunkra. Amikor egy másik keresztyénért imádkozol, akkor hivatkozzál rá úgy, mint akit Jézus szeret.

Amikor valakiért imádkozol, aki beteg, használd ezt a kifejezést,

"Uram, akit szeretsz, beteg."

Használd a nevét az imádságodban, ahogy általában szoktad, de azt is tedd hozzá, hogy "Uram, akit szeretsz, beteg". Nem arról van szó, hogy Istent kell emlékeztetni arra, hogy szeret valakit. Inkább magunkat kell emlékeztessük arra, hogy Isten nagy szeretettel van minden egyes gyermeke iránt, és ennek segítenie kell abban, hogy buzgón imádkozzunk értük. Ez egy jó módja az imádságnak: "Akit szeretsz, beteg".

3) A harmadik tanulság, lecke amit a szövegünkből láthatunk, az, hogy szeretni kell a többi keresztyént!

Az egyház egyik nagy tragédiája, hogy sok viszály van benne. Ennek a viszálynak egy része jó és szükséges. Óvakodnunk kell a báránybőrbe bújt farkasoktól, a hamis prófétáktól és az eretnek tanítóktól.

De az igazi keresztyének között nem jó az ha viszály van, nem szabad, hogy harcoljanak egymás ellen. Mégis gyakran előfordul. Sajnos néha a keresztyének nem keresztyénként viselkednek.

Mi keresztyének nem szeretjük egymást úgy, ahogyan kellene. Néhány keresztyén úgy viselkedik, mintha gyűlölné a többi keresztyént - rosszat beszél róluk, becsapja őket, nem tiszteli őket.

Testvéreim, gondoljatok arra, hogy Jézus minden egyes gyermekét szereti. Még azokat is, akiket idegesítőnek találunk, akik próbára teszik a türelmünket, akik elkeserítenek minket, akik becsapnak minket, akik visszaélnek a szeretetünkkel, akik ki akarnak tenni minket a gyülekezetből - Jézus szereti őket. Ez azt jelenti, hogy neked is szeretned kell őket.

4) A negyedik tanulság, lecke amit a szövegünkből látunk, az, hogy Krisztus irántad való szeretete nem mentesít a pillanatnyi gondoktól.

Az egyik dolog, amivel tisztában kell lennünk, hogy Jézus késlekedése, hogy nem ment azonnal Lázár segítségére, nem a Mária, Márta és Lázár iránti szeretet hiánya miatt történt. Lázár meghalt. Mária és Márta gyászolt. Jézus nem akkor érkezett, amikor Mária és Márta várta. Még akkor sem indult útnak, amikor meghallotta a hírt. Kálvin János azonban megjegyzi:

"ez a késedelem az ő részéről arra tanít bennünket, hogy ne abból az állapotból vagy helyzetből ítéljük meg Isten szeretetét, amit a szemünk előtt látunk".

Ez egy fontos dolog. Győződjetek meg róla, hogy értitek miről van szó. Az, hogy rossz dolgok történnek veled, nem jelenti azt, hogy Isten kevéssé szeret téged. Jézus szerette Jóbot, és ennek ellenére Jób nagyon szenvedett. Istvánt halálra kövezték, és mégis megnyílt az ég, és István látta Jézust az Atya jobbján állni. Jézus készen állt arra, hogy ilyen meleg fogadtatásban részesítse őt a mennyben. A hagyomány szerint János kivételével az összes apostol vértanúhalált halt. Jézus mégis nagyon szerette őket. Jézus azt mondta az Ő népének, hogy ne féljenek azoktól, akik megölik a testet. Jézus azt mondta a szmirnai keresztyéneknek, hogy gazdagok az Ő szemében! De aztán azt mondta (Jelenések 2:10):

,,Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját."

A jólét evangéliuma az evangélium félremagyarázása. Igaz, hogy Isten valóban megáld néhány keresztyént jó egészséggel és sok anyagi javakkal. De az 1Péter 4:12-13 azt mondja:

,,Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek."

Emlékezzünk arra is, hogy Jézus azt mondta nekünk (Lukács 9:23):

,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!"

Jézus azért küldött titeket ebbe a sötét világba, hogy az Ő tanúi legyetek, hogy átmenjetek a vízen, hogy átmenjetek a tűzön. Az, hogy ezt teszitek, nem jelenti azt, hogy Ő kevésbé szeret titeket. Sőt, éppen az ellenkezőjét jelenti - nagyon is kedvesek vagytok Neki!

Testvérek, örüljetek annak, hogy Isten szeret benneteket. Dicsérjétek Őt ezért az elképesztő szeretetért! Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: parancsolataimat, megpróbáltatásul, börtönbüntetését, megszentelődéssé, elfeledkezhetnek, elgondolkodhatsz, beilleszkedettek, félremagyarázása, megszenteltelek, mindannyiunknak, mindkettőjüknek, életfogytiglani, keresztyéneknek, bejöveteleinket, hiányosságoddal, mindannyiunkkal, elhívatásotokat, romlottságoddal, keresztyénként, forgolódásomat, keresztyénekre, szeretetünkkel, megfeszítettek, megformáltalak, szülővárosából, megszégyenítse, kihangsúlyozva, megjelenésekor, csodálkozzatok, nyomorúságotok, tanítványainak, mindannyiunkat, megváltottalak, beilleszkedett, gyülekezetből, szólítottalak, beteg ember, nővérei megüzenték, helyen maradt, könyv amely, háztömbnyire laktak, évben születtek, utcasarkokon lógtak, életük szétvált, másik erőszakos, könyvet mindketten, döntések hogyan, könyv végén, életük ennyire, közösség támogatása, ember életére, nagyon nyugtalanító, Amikor Jézus, Isten Fia, Fehér Ház, Amikor Lázár, Jézust Lázár, Amikor Isten, Amikor Jézus Lázár, Krisztus Jézusban, Ismerte Jákobot, Atya Isten, Jézus Krisztus, Izrael Szentje, Kálvin János, Dicsérjétek Őt,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Prédikálás  Mosolyogtál már ma ? .......  Elcsavarogtál, hazaviszlek ! ....  Szép keddi napot ! ......  A legtöbb ember nem is él, csa...  Imádság és bűn  Szeret, nem szeret........  Molyhos madárhúr  Napi horoszkóp  „Aki túl óvatos,  Borsmenta – illatos, ízl...  Így is szeretnek a nők ! ........  Imádság  A törött vízhordó edény - kína...  Jó éjszakát  Céklával a magas vérnyomás ell...  Tanítás  Nagyon szép.......  Őszi teendőim  Bűnbocsánat  Egyház  Imádság  Szép mai napot !........  Keresztury Dezső - Elmondhatat...  Istentisztelet  Viharos hétfő  Elcsavarogtál, hazaviszlek ! ....  Levélhulláskor  Egér és oroszlán  Levélhulláskor  A kollin gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Gecsemáné és kereszt  Állatok világnapjára  Mexikói narancsvirág  Ember és imaélet  Imádság  Imádság  Szép mai napot !........  A győzelem titka  A kávészemek története  Elment Péter tököt venni  Kutyavilág........  Facebookon kaptam  Lángos recept  Imádság  Facebookon kaptam  Szentségtelen hozzáállás  Molyhos madárhúr  Így is szeretnek a nők ! ........  Szentségtelen hozzáállás  A felnőtt ember arca sohasem ...  A soha meg nem változó Krisztu...  Jó pihenést ! .......  Imádság  „Az emberek soha  Ember és imaélet  A szorongás és álmatlanság gyó...  Imádság  Lépj be  Az Ige ismerete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  „Megpróbáljuk  Facebookon kaptam  Lyukas dió  Szép estét kedves látogatóimna...  Robot telefonnal  Kellemes hetet kívánok!  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin - Lassíts és né...  Facebookon kaptam  Szegfűszeggel a gyulladás és a...  Imádság  Facebookon kaptam  Elfáradt a bölcsiben.......  Szegfűszeggel a gyulladás és a...  Lépj be  Népszerű evangélista és valódi...  Facebookon kaptam  Ősz írja színekkel, meséinkkel  Egy nap...  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kis herceg - részlet  Szép éjszakát......  Imádság  Szeptember végi nap, s minden ...  Mosolyogtál már ma ? .......  Az ember, néhány dolgot, csak ...  Facebookon kaptam  Balatonfüred minden időjárásba...  Harmonia.......  Szentírás  Facebookon kaptam  Isten ajándéka az életem 
Bejegyzés Címkék
beteg ember, nővérei megüzenték, helyen maradt, könyv amely, háztömbnyire laktak, évben születtek, utcasarkokon lógtak, életük szétvált, másik erőszakos, könyvet mindketten, döntések hogyan, könyv végén, életük ennyire, közösség támogatása, ember életére, nagyon nyugtalanító, egyik vagy, anya vagy, legjobban beilleszkedett, feleség vagy, házastárs visszatartja, férjük vagy, fejezet első, nővérek üzenetet, emberek látták, családjukat szerette, szövegben Izraelre, egyéni korinthusi, világ szemében, egyénekről szól, világra jöttél, gondolatok különösen, régi barátjával, várossal kapcsolatban, hazai csapat, összes meccset, régi szerelme, emberek elrontották, sírhoz mentek, fehér ruhába, názáreti Jézust, hajatok szála, szeret engem, továbbiakban Isten, agapé szót, agapé pedig, áldozatos szeretetre, kommentátor megjegyzi, szeretetben meggyökerezve, anyajuhokat szelíden, szeretet soha, másik keresztyénért, harmadik tanulság, szövegünkből láthatunk, többi keresztyént, egyház egyik, báránybőrbe bújt, hamis prófétáktól, eretnek tanítóktól, igazi keresztyének, negyedik tanulság, szövegünkből látunk, pillanatnyi gondoktól, egyik dolog, állapotból vagy, szemünk előtt, fontos dolog, hagyomány szerint, összes apostol, szmirnai keresztyéneknek, ördög börtönbe, élet koronáját, jólét evangéliuma, evangélium félremagyarázása, szenvedés tüze, sötét világba, ellenkezőjét jelenti, elképesztő szeretetért, parancsolataimat, megpróbáltatásul, börtönbüntetését, megszentelődéssé, elfeledkezhetnek, elgondolkodhatsz, beilleszkedettek, félremagyarázása, megszenteltelek, mindannyiunknak, mindkettőjüknek, életfogytiglani, keresztyéneknek, bejöveteleinket, hiányosságoddal, mindannyiunkkal, elhívatásotokat, romlottságoddal, keresztyénként, forgolódásomat, keresztyénekre, szeretetünkkel, , ,
2022.09 2022. Október 2022.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 114 db bejegyzés
e év: 1226 db bejegyzés
Összes: 33061 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1576
  • e Hét: 5205
  • e Hónap: 6201
  • e Év: 787238
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.