Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Győzedelmes hit
  2022-09-15 20:32:53, csütörtök
 
  Győzedelmes hit

Textus: Jn 11,17-27

Hogyan kezeled a gyászt? Ha még nem kellett megbirkóznod vele, majd meg fogsz. Hogyan fogod kezelni? Hogyan kell megbirkóznod vele?
Elisabeth Kubler-Ross 1969-ben megjelent híres könyvében, A halálról és a haldoklásról, a gyász öt általános szakaszát határozta meg. Bár nem mindenki megy végig mind az öt szakaszon sorrendben vagy egyforma intenzitással, gyakran a gyászoló emberek a szakaszok közül egy vagy több fázissal találkoznak, amikor jelentős veszteséggel szembesülnek: (1) tagadás; (2) harag; (3) alkudozás; (4) depresszió; és (5) elfogadás. Bár ezeket a szakaszokat sokan megkérdőjelezték és rosszul alkalmazták, a legtöbben közülünk azonosulni tudunk néhányukkal, ha elvesztettük valamelyik szerettünket. De ami hiányzik ebből a könyvből és más ezzel a témával foglalkozó világi könyvből, és ez elvárható egy világi forrástól, az az örökkévaló, Isten-központú nézőpont (szemszög): Hogyan kell a Krisztusban hívőknek a gyászt kezelniük?
Néhány keresztyén úgy gondolja, hogy mindig el kell legyünk telve örömmel és dicsőítéssel, hogy nem szabad sokat gyászolnunk, ha egyáltalán szabad ilyesmit tegyünk. Sok keresztyén azt gondolja, hogy ha igazán erős a hited, akkor nem fogsz sokat szomorkodni, ha egyáltalán szomorkodsz. Vágj boldog arcot, és dicsőítsd Istent! - ez a mottójuk.
A másik véglet az amikor hívő emberek ugyanúgy szomorkodnak, mint a hitetlenek, akiknek nincs reménységük. Egyszerűen nem tudnak megbékélni azzal a veszteséggel ami érte őket. Pál néhány viszonylag új hívőnek írta a következőket (1Thessz 4:13):
"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük." A továbbiakban az Úr eljöveteléről beszélt nekik és a halottak feltámadásáról Krisztusban, amikor eljön.
Az apostol arra célzott, hogy bár a hívők is gyászolnak, a Krisztus eljövetelébe vetett reményük és a feltámadás ígérete miatt a mi gyászunknak másnak kell lennie, mint a világ gyászának.
A felolvasott igeszakasz Jézus és Márta beszélgetését tárja elénk, miután Márta testvére Lázár meghalt. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. A nővérek és elhunyt testvérük valószínű előkelő család volt a faluban, mivel a zsidók közül sokan eljöttek, hogy megvigasztalják őket a fájdalmas veszteség miatt ami érte. A Mártával való beszélgetésében Jézus egy óriási kijelentést tett arról, hogy Ő a feltámadás és az élet. Aztán nekiszegezte a kérdést Mártának (11:26), "Hiszed-e ezt?"
James Boice felhívja a figyelmet arra, hogy Jézus nem azt kérdezte tőle: "Most már jobban érzed magad, Márta? Megnyugtattak ezek a gondolatok? Úgy érzed a régi optimizmusod visszatért?" Majd Boice megjegyzi: "Jézus szerint nem az volt a fontos, hogy Márta mit érez, hanem az, hogy mit hisz". Jézus azt akarta, hogy ez a gyászoló asszony a Belé vetett hitnek magasabb szintjére jusson, hogy jobban megismerje Őt. Tudta, hogy a Belé vetett hit a gyászunk és más nagy megpróbáltatások kezelésében fontos összetevő számunkra.
Én ezt "győzedelmes hitnek" nevezem, mert ez tesz képessé minket arra, hogy felülkerekedjünk a gyászon és a veszteségen. Miután Pál apostol megemlítette a nyomorúságot, a szorongattatást, az üldözést, az éhínséget, a mezítelenséget, a veszedelmet és a fegyvert (Róm 8:35), hozzátette (8:37): "De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket". Ez a diadal hallgatólagosan magában foglalja, az Úr Jézus Krisztusba vetett győzedelmes hitet.

Isten azt akarja, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett győzedelmes hittel nézzünk szembe az élet elsöprő megpróbáltatásaival.

A győzedelmes hit hét tulajdonsága van itt bemutatva nekünk, amely segít nekünk abban, hogy átvészeljük az élet nyomasztó megpróbáltatásait és veszteségeit, és hogy ne úgy gyászoljunk, mint a hitetlenek, akiknek nincs reménységük:
1. A győzedelmes hit az Úrhoz viszi a nyomasztó megpróbáltatásokat.

Az Ige elmondja nekünk, hogy a csoda amit Jézus véghez vitt, nyomasztó helyzetben, nehéz körülmények között történt. Lázár négy napja a sírban volt. Halott volt. A teste bomlásnak indult, amint arra Márta felhívta az Úr figyelmét, amikor az megparancsolta, hogy távolítsák el a követ a sír bejárata elől (11:39). Nem volt emberi megoldás erre a helyzetre. A nővérek helyesen jártak el, amikor üzenetet küldtek az Úrnak, hogy Lázár beteg. De miközben Ő két napig még távol maradt, aközben Lázár meghalt. Ilymódon egy minden emberi reményt felülmúló helyzet állt elő.
Mindannyian tudjuk, hogy Isten az élet szerzője és adományozója, és hogy egyedül neki van hatalma arra, hogy a halottakat fizikailag feltámassza. De azt is tudjuk, hogy mind a Biblia, mind az emberi történelem, ritkán tesz említést olyan esetről amikor valaki feltámadt a halottak közül. Az Ószövetségben csak néhányról olvasunk (1Királyok 17:17-24; 2Királyok 4:17-37; 13:21). Az evangéliumok feljegyzik, hogy Jézus három embert támasztott fel a halálból: A naini özvegyasszony fiát (Lukács 7:11-17); Jairus lányát (Lukács 8:41-56); és Lázárt. Figyelemre méltó, hogy Keresztelő Jánost nem támasztotta fel, amikor az mártírhalált halt meglehetősen fiatalon. Az Úr nem támasztotta fel Jakabot, János testvérét, amikor Heródes kivégeztette őt. Péter feltámasztotta Dorkaszt és Pál feltámasztotta Eutykhoszt (ApCsel 9:35-41; 20:9-12). Nem tudhatjuk tehát, hogy Isten miért támasztott fel néhányat és másokat nem, még akkor is, ha megvan a hatalma, hogy feltámasszon bárkit, akit akar.
De azok a ritka példák, amelyekkel rendelkezünk, képek arról, hogy Isten mit tesz lelkileg minden alkalommal, amikor megment egy bűnöst. Pál azt mondja, hogy mindannyian természetünknél fogva halottak voltunk vétkeinkben és bűneinkben, de Isten kegyelmesen életre keltett minket Krisztussal együtt (Ef 2:1-5). Egy bűnös megmentése nem kisebb csoda, mint egy halott test feltámasztása. Ugyanaz a hatalom szükséges hozzá, amelyet Isten használt, amikor feltámasztotta Krisztust a halálból (Ef 1:19-20). És ha Isten képes volt erre, akkor képes arra is, hogy a segítségünkre siessen, és szuverén szándéka szerint cselekedjen amikor nyomasztó helyzetekbe kerülünk. Tehát követnünk kell Jézus eme barátainak példáját, és vigyük hozzá a szükségeinket.

2. A győzedelmes hit abban bízik, hogy Isten irányítja minden körülményünket.

Márta és Mária is ugyanazt mondta Jézusnak (11:21,32): "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem." Szavaikból látjuk, hogy hittek abban, hogy Jézus képes lett volna meggyógyítani a testvérüket, ha ott lett volna amikor Lázár még élt. De azt is látjuk, hogy a hitük keveredett némi hitetlenséggel. Valószínűnek tartom, hogy Márta és Mária hallották, hogy Jézus hogyan gyógyította meg a királyi hivatalnok fiát a távolból (4:46-54). Jézusnak nem kellett fizikailag jelen lennie ahhoz, hogy meggyógyítsa Lázárt a halála előtt. A nővérek szavai tehát azt tükrözik, hogy nem ismerték fel, nem értették meg, hogy Isten irányította a körülményeket, hogy Ő rendezte úgy, hogy Jézus távol maradjon amikor Lázár megbetegedett és meghalt, hogy Tőle volt az is hogy Lázár megbetegedjen és meghaljon.
Amikor próbatételben vagyunk akkor a legtöbben úgyanúgy gondolkodunk ahogy Márta és Mária gondolkodtak a próbatételükben: Bárcsak másképp alakultak volna a dolgok! Újra lejátsszuk magunkban gondolatban: "Ha nem tettem volna azt, amit tettem, a baleset nem történt volna meg!"
"Ha más lett volna az időzítés, a tragédia nem történt volna meg!" De ez valójában ellentmondás, ha azt mondjuk, "Uram, bárcsak másképp alakultak volna a dolgok." Ha Ő az Úr, akkor Ő irányít minden körülményt. Bizonyára nem aludt, vagy nem volt figyelmetlen amikor a tragédiánk történt!
A Biblia többször is megerősíti, hogy Isten irányít mindent, beleértve a tragédiákat is (Jób 42:2; Zsoltárok 103:19; 115:3; Ézs. 46:10; Ef 1:11). A Zsoltárok 135:6 kijelenti: "Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengerekben". Majd szól a továbbiakban az egész földön előforduló ködről, villámlásról és szélről, majd folytatja az egyiptomi csapásokkal és a kánaániták legyőzésével. Más szóval, a természeti jelenségektől kezdve el egészen a nagy, nemzeteket megváltoztató eseményekig Isten irányít mindent.
Bízom benne, hogy hiszitek ezt, de sajnos vannak, akik hívő embereknek vallják magukat, de tagadják, hogy Isten szuverén lenne (uralkodna) a gonoszság vagy a tragédiák felett, hogy az Ő irányítása alatt történnek ezek.
A vizsgált igeszakaszunk arra tanít, hogy Jézus irányította Lázár halálát. Szándékosan két nappal tovább maradt ott, ahol volt, ami Lázár halálát eredményezte, azért hogy ez a csoda Isten és az Ő dicsőségét mutassa meg és hogy követői növekedjenek hitükben (11:4, 15). Tehát még akkor is, ha gyakran nem értjük a megpróbáltatásaink okát, tudhatjuk, hogy az Úr azt akarja, hogy bízzunk Benne, és hogy egy nagyobb látást, ismeret nyerjünk, szerezzünk az Ő dicsőségéről.

3. A győzedelmes hit nem korlátozza Istent.

Márta szavai Jézushoz kissé zavarosak, de ez érthető, hiszen a gyász, a fájdalom elborította (11:21-22): "Uram, ha itt lettél volna, a testvérem nem halt volna meg. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked az Isten." A 21-dik versben az Úr gyógyító képességét az Ő fizikai jelenlétére korlátozza és az időre vonatkozóan is (Ő tehetett volna valamit, ha négy nappal korábban ott lett volna); de a következő versben megvallja Jézus képességét, hogy bármit kérhet Istentől, mivel Isten megadja neki.
Első látásra úgy tűnik, mintha a 22-dik vers azt jelezné, hogy Márta hitt abban, hogy Jézus még négy nap után is ha azt kéri Istentől, hogy támassza fel Lázárt a sírból akkor Isten feltámasztja.
A 11:23-24 és 39 azonban azt jelzi, hogy ő nem erre gondolt. Ezek a versek inkább egy asszony ingadozó érzelmeit tükrözik, aki a gyász és a remény között ingadozik (William Hendriksen). Vagy a 22-dik versben található megjegyzése Mártának csupán arról szól, hogy annak ellenére, hogy a testvére meghalt, ő hitt Jézusban és Jézusnak az Atyjával való bensőséges közösségében. (D. A. Carson).
Előfordul, hogy nem tudjuk hogyan imádkozzunk a megpróbáltatásban, mivel nem ismerjük Isten szuverén akaratát. Lehet, hogy az Ő akarata az, hogy csodálatosan meggyógyítson vagy lehet, hogy az Ő akarata az, hogy megdicsőüljön, azáltal, hogy bízunk Benne a megpróbáltatásban, a
veszteségünk ellenére is. De imádkozhatunk és imádkoznunk is kell (az Ef 3:20 szerint),
"Uram, tudom, hogy mindent megtehetsz sokkal bőségesebben, mint ahogy kérem vagy gondolom. Ha ez a Te akaratod, gyógyulást kérek [vagy, bármi legyen is a szükség]. De mindenesetre azt kérem, hogy Te dicsőíttessél meg ebben a nehéz helyzetben."
Tehát a győzedelmes hit a nyomasztó helyzeteket az Úrhoz viszi, felismerve, hogy Ő irányít mindent. Ezenkívül nem korlátozza Istent.

4. A győzedelmes hit bízik Isten örökkévalóságra vonatkozó ígéreteiben.

Miután az Úr azt mondja Mártának, hogy a testvére fel fog támadni (11:23), ő ezt válaszolja (11:24): "Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon". Bár nem értette meg, Jézus ígéretét, hogy még aznap feltámasztja Lázárt, Márta mégis kifejezte Isten örökkévalóságra vonatkozó ígéreteibe vetett hitét. Számos ószövetségi Ígéret van a halottak jövőbeli feltámadására vonatkozóan (Zsoltárok 16:9-11; 17:15; 49:15; 73:24, 26; Jób 19:25-27; Ézs 26:19; Dán.12:2). Az Újszövetség pedig még világosabban megerősíti, hogy a halottak feltámadnak (1Kor 15). Jézus azt tanította (János 5:28-29): ,,Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel."
A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy nem minden rosszat fognak jóvátenni ebben az életben, hanem az örökkévalóságban lesznek helyrehozva. Heródes kivégeztette Keresztelő Jánost, és néhány évig még fényűzésben élt. De Heródes meghalt, és ítélet elé nézett, míg János elment, hogy együtt legyen az Úrral. Egy istenfélő házaspár felnőtt lányuk elment egy dél-kaliforniai bevásárlóközpontba, hogy ajándékot vegyen az egyik barátnőjének az esküvőjére. A lányt elrabolta két gengszter, akik megerőszakolták és megölték. Az egyetlen módja túlélni az ilyen fajta
tragédiát, ha bízunk Isten örökkévalóságra vonatkozó ígéreteiben.
5. A győzedelmes hit személyesen alkalmazza Isten igazságát a jelenre.

Láttuk, hogy Márta hitt Isten örökkévalóságra vonatkozó ígéreteiben. Jézus azonban azt akarta, hogy alkalmazza ezt az ígéretet a jelen helyzetére. Azt akarta, hogy higgyen abban, hogy Lázárt még aznap fel tudja és fel is fogja támasztani.
Könnyebb elhinni, hogy Isten egy napon minden megpróbáltatásainkat javunkra fordítja, mint hinni abban, hogy Ő jelenleg is azt a megpróbáltatást amiben vagyunk a javunkra fordítja.

6. A győzedelmes hit középpontjában Jézus Krisztus személye áll.

Jézus azt mondta (11:4), hogy ez a csoda ,,az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.". Jézus kinyilatkoztatta dicsőségét mind azáltal, hogy hatalma által Lázárt kihívta a sírból, mind a Mártához intézett szavai által (11:25-26): "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Ez Jézus ötödik "Én vagyok" kijelentése János evangéliumában.
Ez egyértelműen az istenségére vonatkozó állítás; senki más, mint az emberi testet öltött Isten
mondhatta azt, amit Jézus itt mondott. Nem csupán azt mondta, hogy Ő feltámadást és életet adhat, ami elég csodálatos lett volna, hanem ennél többet, ennél nagyobbat állított. Azt mondta, hogy Ő maga a feltámadás és az élet. Ezek a tulajdonságok lényének szerves részei.
Amikor azt állította, hogy "Én vagyok a feltámadás", Jézus arra utalt amit az 5:28-29-ben mondott, hogy egy napon szól, és minden halott fel fog támadni, egyesek az örök életre, mások az ítéletre. Jézus ezt tovább magyarázza, amikor hozzáteszi (11:25), hogy "aki hisz énbennem, ha meghal is, él." Az "élni" szónak itt az a jelentése, hogy "életre kelnek", és a hívők végső feltámadására utal az utolsó napon." (Carson)
Azokat a szavait, hogy "Én vagyok ... az élet", Jézus tovább magyarázza a záradékkal: ,,aki él és hisz énbennem, nem hal meg soha". Jézus nem azt érti ezalatt, hogy a hívők fizikailag soha nem fognak meghalni, hiszen Ő épp az imént utalt arra, hogy a hívők meghalnak. Hanem azt érti alatta, hogy azok, akik hisznek Benne, lelkileg soha nem fognak meghalni. Örök életet kapnak Jézustól. Az 5:21-ben Jézus azt mondta: ,,Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar." Ez az örök élet abban a pillanatban kezdődik, amikor hiszünk Jézusban és nem szakad meg a fizikai halál által. Sőt, a halál sokkal inkább az Úr jelenlétébe vezet bennünket, ahol várni fogjuk a testünk feltámadását, amikor Krisztus visszatér.
Márta már hitt Jézusban, mint Krisztusban, Isten Fiában (amint ezt a 11:27-ben megvallja). Jézus azonban többet vár és kér tőle. Azt akarja, hogy Márta higgyen Benne, mint a feltámadásban és az életben (11:26): "Hiszed-e ezt?" Más szavakkal: "Hiszed-e ezeket a konkrét igazságokat rólam?" A hit, amely legyőzi az élet megpróbáltatásait, magában foglalja a konkrét tanbeli tartalmat Jézus Krisztus személyéről és munkájáról. Nem elég egy homályos, általános hittel rendelkezni Krisztus felől. Meg kell ismerned Őt úgy, ahogyan Ő kijelentve van Isten Igéjében. Ez a fajta hit fog megtartani téged a megpróbáltatások idején.
A győzedelmes hit az Úrhoz viszi a nyomasztó megpróbáltatásokat. Megérti (felismeri), hogy Isten irányítja az összes körülményt, beleértve a jelenlegi próbatételt is. Nem korlátozza Istent. Bízik az Ő örökkévalóságra vonatkozó ígéreteiben, de ezeket az ígéreteket a jelenlegi megpróbáltatásokra is alkalmazza. Jézus Krisztus személyére összpontosul. Végezetül,

7. A győzedelmes hit hisz abban, amit ismer, és abból növekszik.

Márta megvallja a Krisztusba vetett hitét (11:27): "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba." Ez egy hatalmas hitvallás, amely egyenrangú Péter nagy vallomásával (Mt 16,16): "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia". Márta felismerte, hogy Jézus a megígért Messiás. "Akinek el kell jönnie a világba" tisztázza, vagy újból kihangsúlyozza messiási szerepét.
Nem tudjuk biztosan, hogy mennyi teológiai igazságot ismert (rendelkezett) Márta, Péter, Keresztelő János (János 1:34) és Nátániel (1:49), amikor megvallották, hogy Jézus az Isten Fia.
Legalábbis összekapcsolták ezt Isten Dávidnak tett ígéretével, hogy Isten Atyja lesz a fiainak, és hogy ők ülnek majd a trónján örökké (2Sám 7:13-14; Zsolt 2:7). De ahogy János evangéliuma mutatja, az "Isten Fia" kifejezés a Jézus és Atyja közötti egység és meghittség egyedülálló kapcsolatát ábrázolja. (Carson). Márta hitte azt, amit János akart, hogy az ő olvasói higgyenek, vagyis, hogy "Jézus a Krisztus, az Isten Fia", és e hitben életünk legyen az ő nevében (20:31).
De miközben Márta vallomása szilárd és mély volt, valószínű ő még nem értette meg teljesen, hogy Jézus az örök Isten volt emberi alakban. Úgy tűnik, hogy válasza nem kapcsolódik közvetlenül ahhoz, amit Jézus állít a 11:25-26-ban. Gyászában valószínűleg nem tudta azonnal felfogni, Jézus szavainak a jelentését, hogy Ő a feltámadás és az élet. De megvallotta azt, amiben hitt, és onnan kiindulva valószínűleg később megértette, amit Jézus mondott neki. Ő tudta, miben hisz, megvallotta azt, és onnan növekedett (fejlődött) tovább.
A nyomasztó megpróbáltatások idején térj vissza ahhoz, amit biztosan tudsz: Jézus az Ószövetségben megígért Messiás, Ő az örökkévaló Ige, aki emberi testet öltött és meghalt a bűneidért, és feltámadott a halálból. Telepedj le ezekre az igazságokra és le tudod győzni a jelenlegi nehézségeidet.

Következtetés

Egy lelkipásztor ezzel az igeszakasszal kapcsolatosan a következőket fogalmazta meg: ,,Semmi sincs - se körülmény, se baj, se próba - ami valaha is megérinthet addig, amíg először át nem ment Istenen és Krisztuson, el egészen hozzám. Ha eddig eljutott, akkor egy nagyszerű céllal jött, amit talán nem értek pillanatnyilag. De mivel nem vagyok hajlandó pánikba esni - mivel felemelem
szemeimet Őhozzá - és elfogadom, hogy ez a dolog az Isten trónjától jön, valami nagy áldás céljából a szívem számára, ezért soha semmilyen bánat nem fog megzavarni, semmilyen próbatétel nem fog lefegyverezni, semmilyen körülmény nem késztet majd aggodalomra - mert meg fogok nyugodni annak örömében, ami az én Uram. Ez a győzelem nyugalma."

Ez a győzedelmes hit! Az Úr azt akarja, hogy mindannyian úgy tekintsünk Őrá bánatunkon és könnyeinken keresztül, mint Aki a feltámadás és az élet és válaszoljunk az Ő kérdésére: "Hiszed-e ezt?" Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megpróbáltatások, felülkerekedjünk, megkérdőjelezték, örökkévalóságban, kinyilatkoztatta, örökkévalóságra, diadalmaskodunk, természetünknél, megvigasztalják, beszélgetésében, összekapcsolták, hallgatólagosan, szorongattatást, próbatételükben, megpróbáltatást, megerőszakolták, kihangsúlyozza, hitetlenséggel, körülményünket, megparancsolta, szomorkodnátok, evangéliumában, feltámasztotta, mezítelenséget, csodálkozzatok, pillanatnyilag, középpontjában, feltámadásáról, igeszakaszunk, meggyógyítson, jelenségektől, megdicsőüljön, nehézségeidet, feltámadásban, próbatételben, ószövetségben, gyászoló emberek, szakaszok közül, vagy több, szakaszokat sokan, legtöbben közülünk, témával foglalkozó, világi forrástól, gyászt kezelniük, másik véglet, amikor hívő, elhunytak felől, halottak feltámadásáról, apostol arra, feltámadás ígérete, világ gyászának, felolvasott igeszakasz, Elisabeth Kubler-Ross, Amikor Márta, James Boice, Majd Boice, Miután Pál, Jézus Krisztusba, Keresztelő Jánost, William Hendriksen, Jézus Krisztus, Isten Fia, Isten Fiában, Isten Igéjében, Keresztelő János, Isten Dávidnak, Isten Atyja,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Egyedül is teljes ember vagy  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem ártok senkinek  Benedek Elek - Kertem szélén v...  Facebookon kaptam Krisztinától  Istennel vagyunk mi győztesek  Esti kép  Boys tánc :-) gif  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Alvó cicák  Istennel vagyunk mi győztesek  A bocsánat kérés fontos .....  hólabda torta  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Az életet élvezni kell  Facebookon kaptam  Szép új hetet! .....  Üdvözlet Szegedről !.......  Angyalszárny gif  Egy olyan világban  Facebookon kaptam  Boys tánc :-) gif  Én hiszem  Ha örökké szeret: kutya  Esti kép  Diák szerelem  Menyecske ruha.......  Facebookon kaptam  Te kit, mit választanál ? .......  Spurgeon - November 24  Borítsa homály  Facebookon kaptam  Vannak hibák......  Facebookon kaptam  Kellemes napot........  Erkély jelenet  Erkély jelenet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Mindegy hogy érzed magad  Esti képek  Alvó cicák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ááááááááá :-) gif  Szép estét ! ......  Üdvözlet Szegedről !.......  Boys tánc :-) gif  Szép új hetet! .....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Magam bizony magam  Sok dióval jó rumosan az igazi  Facebookon kaptam  Én hiszem  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Figyelmeztető jelek arra, hogy...  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Gondolat.....  Erdő mélyén… /Mentovics ...  Szilágyi Sándor - Egy csendes ...  Köhögés ellen  Csillaglesen  Virág öntözés  Facebookon kaptam  Boys tánc :-) gif  Facebookon kaptam  Istennel vagyunk mi győztesek  Üdvözlet Szegedről !.......  Kellemes napot........  Én hiszem  A hajdina csökkenti a cukorbet...  Búcsú- Dsida Jenő  Rezsicsökkentés.....  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Diák szerelem  Áprily Lajos: Ködös évszak elő...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sok dióval jó rumosan az igazi  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az asztma megelőzésére: táplál...  Wass Albert Dal Mikor az e...  Szép napotok legyen ! ...... 
Bejegyzés Címkék
gyászoló emberek, szakaszok közül, vagy több, szakaszokat sokan, legtöbben közülünk, témával foglalkozó, világi forrástól, gyászt kezelniük, másik véglet, amikor hívő, elhunytak felől, halottak feltámadásáról, apostol arra, feltámadás ígérete, világ gyászának, felolvasott igeszakasz, zsidók közül, fájdalmas veszteség, óriási kijelentést, kérdést Mártának, figyelmet arra, régi optimizmusod, gyászoló asszony, diadal hallgatólagosan, élet elsöprő, élet nyomasztó, csoda amit, sírban volt, teste bomlásnak, nővérek helyesen, minden emberi, élet szerzője, halottakat fizikailag, emberi történelem, halottak közül, evangéliumok feljegyzik, naini özvegyasszony, mártírhalált halt, ritka példák, bűnös megmentése, halott test, hatalom szükséges, segítségünkre siessen, hitük keveredett, királyi hivatalnok, halála előtt, nővérek szavai, legtöbben úgyanúgy, tragédiánk történt, mélységes tengerekben, egész földön, egyiptomi csapásokkal, kánaániták legyőzésével, természeti jelenségektől, gonoszság vagy, tragédiák felett, vizsgált igeszakaszunk, csoda Isten, nagyobb látást, fájdalom elborította, 21-dik versben, időre vonatkozóan, következő versben, 22-dik vers, sírból akkor, versek inkább, asszony ingadozó, remény között, 22-dik versben, testvére meghalt, nehéz helyzetben, nyomasztó helyzeteket, utolsó napon, halottak jövőbeli, halottak feltámadnak, sírban vannak, életre támadnak, rosszat cselekedték, ítéletre támadnak, örökkévalóságban lesznek, istenfélő házaspár, egyik barátnőjének, lányt elrabolta, egyetlen módja, ilyen fajta, jelen helyzetére, napon minden, megpróbáltatást amiben, javunkra fordítja, csoda &#8222, istenségére vonatkozó, emberi testet, tulajdonságok lényének, napon szól, örök életre, hívők végső, hívők fizikailag, imént utalt, hívők meghalnak, örök élet, pillanatban kezdődik, , ,
2022.10 2022. November 2022.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 46 db bejegyzés
e év: 1427 db bejegyzés
Összes: 33262 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5831
  • e Hét: 14284
  • e Hónap: 101215
  • e Év: 983782
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.