Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A feltámadás és az élet
  2022-09-26 07:18:06, hétfő
 
  A feltámadás és az élet

Textus: Jn 11,25-26

Leon Morris így jellemzi ezt a verset: "Jézus egyik nagy kijelentése" János evangéliumában. Bizonyára az is. Nagy igazságokat tartalmaz, amelyek segítenek, hogy még jobban higgyünk nagyszerű Megváltónkban.

1. Az első dolog, amit a szövegünkből láthatunk, az az, hogy ezek az igazságok, a "feltámadás" és az "élet", Jézus Krisztus személyében gyökereznek.

Jézus nem azt mondta, hogy "azért jöttem, hogy feltámadást hozzak". Nem azt mondta, hogy "azért jöttem, hogy életet hozzak". Nem. Ezek a dolgok nem külsődlegesek számára, hanem Őhozzá tartoznak. Hozzá vannak kötve. Ezek az igazságok Jézus Krisztus személyével azonosulnak. R.C.H. Lenski írja:

"Nincs feltámadás és nincs élet, hacsak nem Jézusban testesülnek meg. Amikor ő nincs jelen, a feltámadás és az élet hiányzik; amikor jelen van, a feltámadás és az élet jelen van".

William Hendriksen hozzáteszi:

"Jézus a feltámadás és az élet személyesen. Mint ilyen, ő az oka és forrása a hívők dicsőséges feltámadásának és örök életének is".

A feltámadás és az élet elválaszthatatlanul összekapcsolódik Jézus Krisztus személyével.

Figyeljük meg, hogyan fogalmazza meg ezt János. Az "én vagyok" rész számunkra nem tűnik szokatlannak, de a görögben valóban szokatlan. Nagyon hangsúlyos. János egyetlen görög szóval is kifejezhette volna az "én vagyok" kifejezést, de ő kettőt használt. Az első, amit használt, az a nagyon hangsúlyos személyes névmás, az "én". János ezt kiegészíti az "én vagyok" igével. Ha szó szerint fordítanánk, akkor ez így hangzana:

"Én, én vagyok."

Ez nagyon erőteljes. Jézus valóban kihangsúlyozza ezt a dolgot. Ő a feltámadás és az élet. Jézus nem azt mondja, hogy hisz a feltámadásban, vagy hogy tanítja a feltámadást - azt mondja, hogy Ő maga a feltámadás. Leon Morris azt mondja:

"A feltámadás és az élet annyira összekapcsolódik vele, hogy azt mondja, hogy ő maga a feltámadás és az élet".
Ez egy fontos dolog. A feltámadás és az élet nem Jézuson kívüli dolgok - ezek benne testesülnek meg. Jézus egy igazságot mond el Mártának önmagáról. Nem mint elvont fogalmakról beszél a "feltámadásról" és az "életről". Ő ezekről a dolgokról beszél, és azt mondja, hogy ezek Őbenne testesülnek meg. Azt mondta:

"Én vagyok a feltámadás és az élet."

Jézus gyakran tett ilyen kijelentéseket. Gyakran azonosította magával az üdvösség különböző kifejezéseit. Valójában Jézus itteni kijelentése egyike Jézus nagy "Én vagyok" kijelentéseinek. János evangéliumában hét ilyen kijelentés található, amelyeket általában egy csoportba szoktak sorolni. Mindegyikben hangsúlyos a kezdet. "Én, én vagyok". A János 6:35-ben Jézus azt mondta:
"Én vagyok az élet kenyere", és hogy aki hozzá jön, soha nem éhezik meg, és aki hisz benne, soha nem szomjazik meg. A János 8:12-ben Jézus azt mondta: "Én vagyok a világ világossága" és hogy aki Őt követi, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A János 10:9-ben Jézus azt mondta: "Én vagyok az ajtó" és aki rajta keresztül megy be, az üdvözül. A János 10:11-ben Jézus azt mondta: "Én vagyok a jó pásztor" és hogy a Jó Pásztor az életét adja a juhokért. A János 14:6-ban Jézus azt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet" és hogy senki sem mehet az Atyához, csakis rajta keresztül. A János 15:5-ben Jézus azt mondta: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők".

Van valami közös mind a hét mondásban. Az, hogy Ő maga ezek a dolgok. Nem külsődlegesek Őhozzá képest. Nem rajta kívül vannak. Mindegyik igazság szerves kapcsolatban áll Jézussal. Szorosan kapcsolódik hozzá. Ahogy R.C.H. Lenski mondja a feltámadásról és az életről a szövegünk kapcsán, hogy ezek:

"valójában és szó szerint Jézusban testesülnek meg".

Jézus a feltámadás és az élet. Ő a világ világossága. Ő az élet kenyere. Ő az ajtó, a szőlőtő, az út, az igazság és az élet.

Mindezek az állítások az üdvösség kifejezései, amelyek együttesen rámutatnak Jézus nagyszerű "Én vagyok" kijelentésének igazságára a János 8:58-ban. Jézus azt mondta az embereknek:

"Bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok."

Jézus nyomatékosan kijelentette, hogy Ő maga Jahve, az, aki kinyilatkoztatta magát Mózesnek az égő csipkebokorban. Ő a nagy szövetséges Isten. Ő az ő Megváltójuk. Ő az, aki az Atyától jött.

Mindezek az állítások azt mutatják, hogy csak Jézus, csak maga Isten képes megmenteni minket a bűneinktől. A bűn átka a halál. Senki más nem képes ezt legyőzni. Csak Ő jött az Atyától. Csak Ő tud megmenteni minket a haláltól. Csak Ő adhat nekünk életet. Csak Ő vezethet minket az Atyához. Csak Ő támaszthat fel bennünket, csak Ő adhat nekünk életet.

Mindezek a dolgok egy vitathatatlan igazságra mutatnak rá.
2. Azt mutatják és ez a második dolog, hogy az üdvösség a Jézussal való kapcsolatról szól. Ő általa nyerjük el a feltámadást és az életet.

Ő az egyetlen út Istenhez. Ő a feltámadás és az élet. Ez nem önmagunkban van. Ez benne van. Életbevágóan fontos, hogy megragadjuk ezt az igazságot.

Nem elég hinni Istenben. Nem elég hinni a feltámadásban. Nem elég elhinni, hogy létezik az örök élet. Amire mindannyiunknak szüksége van, az a Jézus Krisztus személyével való kapcsolat. Erről szól az újjászületés. A Lélek megnyitja a szívünket, hogy meglássuk Jézus dicsőségét és szépségét, és bízzunk benne, és elkötelezzük magunkat neki. Bízunk benne, hogy megment minket, hogy lemossa bűneinket, hogy örök életet ad nekünk.

Manapság oly sok ember gondolja azt, hogy úgy ahogy van rendben van. Nem gondolják, hogy szükségük van Jézusra. Nem gondolják, hogy bízniuk kell benne. Azt gondolják, hogy figyelmen kívül hagyhatják az Ő parancsolatait, és úgy élhetnek, ahogyan akarnak. Azt gondolják, hogy amikor meghalnak, ha van mennyország, akkor oda fognak menni. Azt hiszik, hogy ha van Isten, akkor Ő el fogja fogadni őket. Lényegében azt hiszik, hogy a feltámadás és az élet nem Jézusban van, hanem önmagukban. Ennél nagyobbat nem is tévedhetnének.

Mai társadalmunk nem szereti, hogy a Biblia és a keresztyénség azt tanítja, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez. Úgy gondolják, hogy ez egy arrogáns állítás. Nem akarják, hogy ehhez tartsuk magunkat. Azt akarják, hogy csak egy vallás legyünk a sok közül. Azt akarják, hogy minden vallásban értéket, igazságot, és üdvösséget lássunk. Azt akarják, hogy mondjunk le erről a kizárólagos igényről.

Mi azonban ezt nem tehetjük. Ez lehetetlen. A tény az, hogy az üdvösség egyedül Jézus által van. Csak Ő tud minket megmenteni. Csak Ő alkalmas és képes a mi megváltásunkra. Csak Ő elég erős. Ahogy a Jelenések 5-ben láttuk, csak Ő méltó arra, hogy kézbe vegye a könyvet és felnyissa azt és feltörje a pecséteket. (9. vers) Senki más a mennyben vagy a földön nem tudta felnyitni a könyvet, vagy akár csak belenézni abba. De Jézus, a földi élete, halála és feltámadása révén - méltó arra, hogy a könyvet kezébe vegye és feltörje a pecséteket. Ahogyan a 24 vén énekelte a Jelenések 5:9-10-ben:

,,Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből; és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön."

Senki más nem találtatott méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet. A nagy "Én vagyok" kijelentéseket csak Jézus mondhatta ki. Az Ő hatalmára, dicsőségére, szeretetére, áldozatára mutatnak rá. Senki sem hasonlítható Jézushoz. Annak köszönhetően, hogy ki Ő és mit tett - Jézus képes minket megmenteni. Ő az egyetlen, aki képes erre.

Vannak akik azt mondják, hogy nincs történelmi bizonyíték arra, hogy Jézus egyáltalán élt. Mások azt mondják, hogy Ő soha nem állította, hogy Isten. Azt mondják, hogy Jézus soha nem állította magáról, hogy több lenne, mint egy tanító. Vannak akik azt mondják, hogy Ő egy nagyszerű próféta volt. Vannak akik azt mondják, hogy Ő soha nem halt meg a keresztfán. Vannak akik azt mondják, hogy Ő csak egy ember volt, és hogy hiba lenne másként kezelni Őt.

Ezek az állítások távol állnak az igazságtól. Akik ezeket az állításokat teszik, azok teljesen elutasítják a Szentírás világos tanítását. Jézus a nagy "Én vagyok". Ő az egyetlen, aki meg tud minket menteni.

Nemcsak mint egyén kell ragaszkodnunk ehhez az igazsághoz, hanem mint gyülekezet is hirdetnünk kell, hogy az üdvösség csak Jézus Krisztus által lehetséges.

Az egyik nagy igazság, amit az egyháznak hirdetnie kell a mai világnak, az, hogy szükségük van Jézusra. Csak Jézus tudja őket megmenteni. Álljatok ki ezért az igazságért. Higgyetek benne. Hirdessétek.

Ha maga Jézus a feltámadás és az élet - ez azt jelenti, hogy minden más vallás hamis. Nem fognak és nem tudnak Istenhez vezetni. Csak a keresztyénségnek van igaz üzenete.

Ezt nem azért mondjuk, hogy arrogánsak legyünk. Azért kell ezt mondanunk és azért mondjuk mert szeretjük Istent és az Ő igazságát. Azért kell ezt mondanunk és azért mondjuk, mert szeretjük az embereket, és azt akarjuk, hogy üdvözüljenek. Nem az arroganciáról szól ez. Ez soha nem az arroganciáról szólt. Péter apostolban és az ő prédikálásában nem látunk arroganciát. Pál apostol prédikálásában sem látunk arroganciát. Amit az ő prédikációjukban láttok, az a bűnösök iránti szeretet és az a vágy, hogy az emberek Jézusban megtalálják az életet. Ő az egyetlen út Istenhez. Ők tudták ezt, és ezért bátran hívták fel erre az emberek figyelmét.

3. A harmadik dolog, amit a szövegünkben látunk, hogy "hinni" kell Jézusban ahhoz, hogy elnyerjük a feltámadást és az életet.

Jézus azt mondta: ,,aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."

Bíznunk kell Jézusban.

Hogyan lehet a miénk a feltámadás és az élet? Hogyan részesülhetünk ezekben? Vajon úgy, hogy magunkra nézünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból?

Nem, hanem a Jézusba vetett hittel. Bűnösök vagyunk. A bűnös zsoldja a halál. Abba kell hagynunk, hogy magunkra nézünk, és el kell kezdenünk Jézusra nézni. Látnunk kell, hogy Ő az egyetlen reményünk. Látnunk kell, hogy Ő meghalt helyettünk. Magára vette, elhordozta a bűn átkát és megfizette bűneink árát.

Csak úgy üdvözülhetünk, hogy bízunk benne, hogy Ő megment minket. Ez egy ajándék. Ahogy az Efézus 2:8-10-ben olvassuk:

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk."


4. A negyedik dolog, amit a szövegünkben látunk, az két nagyszerű ígéret, amelyet Jézus azoknak ad, akik hisznek benne.

Jézus azt mondta: ,,aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."

Két ígéret van - feltámadás és élet. Jézus azt mondta: "Én vagyok a feltámadás" - vagyis aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Azt is mondta: "Én vagyok az élet" - vagyis aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.

Ha valaki, mint Lázár, aki hisz Jézusban, meghal, tovább él lélekben és újra élni fog testben, akár azonnal, mint Lázár, akár a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus életre vonatkozó ígérete azt jelenti, hogy egyetlen élő hívő sem fog soha meghalni - végső értelemben. A halál uralma csak illúzió a hívő számára. Jézus azt mondta, hogy Lázár aludt. A halál uralma csak részleges és átmeneti. A keresztyének, akik meghalnak, azonnal az Úrral lesznek, és az utolsó napon feltámadnak testben, hogy örökké Istennel éljenek testben. Ha van életed Jézusban, akkor örökké élsz.

Azok számára, akik nem keresztyének, Jézus szavai azt jelentik, hogy hinniük kell Jézusban.

Vele együtt lehet feltámadásotok és életetek. Nélküle csak a halál van. Szükségetek van Jézusra. Hiszitek ezt? Ha nem hiszitek, akkor a pusztulás felé tartotok. Imádságban forduljatok Jézushoz. Most. Kérjetek tőle kegyelmet, hogy tudjatok hinni Benne, úgy mint Uratokban és Megváltótokban. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: összekapcsolódik, prédikációjukban, kinyilatkoztatta, keresztyénségnek, cselekedetekért, mindannyiunknak, kijelentéseinek, parancsolatait, evangéliumában, feltámadásotok, prédikálásában, részesülhetünk, kijelentéseket, feltámadásának, megváltásunkra, kihangsúlyozza, megváltótokban, csipkebokorban, cselekedetekre, kijelentésének, feltámadásról, tévedhetnének, ragaszkodnunk, vitathatatlan, feltámadásban, külsődlegesek, arroganciáról, keresztyénség, üdvözülhetünk, megváltónkban, feltámadáskor, szövegünkben, mindegyikben, nyomatékosan, üdvösségetek, kifejezhette, első dolog, szövegünkből láthatunk, igazságok Jézus, élet hiányzik, élet jelen, élet személyesen, hívők dicsőséges, görögben valóban, élet annyira, fontos dolog, igazságot mond, dolgokról beszél, üdvösség különböző, csoportba szoktak, élet kenyere, világ világossága, Leon Morris, Jézus Krisztus, William Hendriksen, Valójában Jézus, Ahogy, Csak, Csak Jézus, Krisztus Jézusban,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Hello december  Nulla  Jó éjszakát ! ......  Facebookon kaptam  Esti képek  Facebookon kaptam  Mindenkinek Jó reggelt, kellem...  Csillagos ég gif  Mikor kicsik voltunk...  Facebookon kaptam  Helló December!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Advent első vasárnapján fel lo...  Advent növeli  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Facebookon kaptam  Évszak váltás  Remény  Szeretet  Harmonia.......  Csillagos ég gif  Búcsúzom november  Gyümölcstorta gif  Érkezett  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Helló december.......  Ékszer és könyv csendélet gif  Helló december.......  Facebookon kaptam Annuska bar...  Mindenki azt nézi  St Elisabeth Cathedral Szlová...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Fagyi gif  Facebookon kaptam  Búcsúzom november  Gondolat.....  Facebookon kaptam  Szép estét  Coach  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Viszlát november  Facebookon kaptam  Lenmagolaj – segíthet a ...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Pécs, advent  Vidám szép napot ! .......  Facebookon kaptam  December  Facebookon kaptam  Kínai bölcsesség  Mindenkinek Jó reggelt, kellem...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Négy gyertya meséje Egyszer vo...  Menyecske ruha.......  Esti kép  Jó önzőnek lenni?  A mélyből kiáltok Jézus, oly s...  Szép mai napot !........  Coach  Üdvözlet Szegedről !.......  Az idő egy tolvaj.  Adventi gondolatok 2022  A mélyből kiáltok Jézus, oly s...  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Csillagszórós csendélet  Nem reagálni a másokban lévő e...  kellemes  Facebookon kaptam  Helló december.......  Nulla  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Szeretet  Viszlát november.......  Gyümölcstorta gif  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Jó éjszakát ! ......  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Üdvözöllek december  kellemes  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Kedves november itt hagy minke...  DSIDA JENŐ: December A horizon... 
Bejegyzés Címkék
első dolog, szövegünkből láthatunk, igazságok Jézus, élet hiányzik, élet jelen, élet személyesen, hívők dicsőséges, görögben valóban, élet annyira, fontos dolog, igazságot mond, dolgokról beszél, üdvösség különböző, csoportba szoktak, élet kenyere, világ világossága, élet világossága, életét adja, szövegünk kapcsán, üdvösség kifejezései, nagy szövetséges, vitathatatlan igazságra, második dolog, örök élet, arrogáns állítás, vallás legyünk, kizárólagos igényről, üdvösség egyedül, mennyben vagy, földi élete, könyvet kezébe, nagyszerű próféta, ember volt, állítások távol, állításokat teszik, üdvösség csak, egyik nagy, egyháznak hirdetnie, arroganciáról szól, arroganciáról szólt, emberek Jézusban, emberek figyelmét, harmadik dolog, szövegünkben látunk, legjobbat kihozni, bűnös zsoldja, egyetlen reményünk, negyedik dolog, utolsó napon, halál uralma, hívő számára, pusztulás felé, összekapcsolódik, prédikációjukban, kinyilatkoztatta, keresztyénségnek, cselekedetekért, mindannyiunknak, kijelentéseinek, parancsolatait, evangéliumában, feltámadásotok, prédikálásában, részesülhetünk, kijelentéseket, feltámadásának, megváltásunkra, kihangsúlyozza, megváltótokban, csipkebokorban, cselekedetekre, kijelentésének, feltámadásról, tévedhetnének, ragaszkodnunk, vitathatatlan, feltámadásban, külsődlegesek, arroganciáról, keresztyénség, üdvözülhetünk, megváltónkban, feltámadáskor, szövegünkben, mindegyikben, nyomatékosan, üdvösségetek, kifejezhette, azonosította, kifejezéseit, üdvözüljenek, újjászületés, elkötelezzük, , ,
2022.11 2022. December 2023.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 1439 db bejegyzés
Összes: 33274 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 299
  • e Hét: 299
  • e Hónap: 4551
  • e Év: 993739
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.