Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jézus könnyei
  2022-10-09 21:45:38, vasárnap
 
  Jézus könnyei

Textus: Jn 11,28-37

Egy fiatal pár, egyik városból másik városba költözött. Az Úr Napján elmentek az egyik gyülekezetbe és beszélgetni akartak a lelkipásztorral az istentisztelet után. Azért költöztek abba a városba, mert a feleség jó állást kapott. Rövid idő után azonban a munkahelyén, az ő szemszögéből nézve, ok nélkül felmondtak neki. Dühös és keserű volt Istennel szemben, mert azt hitték, hogy Őt követték, amikor odaköltöztek. Munka és pénz nélkül maradtak és nem tudták, hogy mit tegyenek.
A lelkész beszélt nekik arról, hogy az Úr irányítja nehéz helyzetüket, és hogy sok leckét akar tanítani nekik, ha bíznak benne. A férjnek jó volt a hozzáállása, és taníthatónak tűnt, de a feleség nem hallgatott arra amiket a lelkész mondott nekik. Továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy Isten cserbenhagyta őket. Később a férj további tanácsért felkereste a lelkészt, mert az asszony dühösen elhagyta őt, hogy visszatérjen a korábbi helyükre.
Ez az asszony szomorú példája annak, hogyan ne reagáljunk mi, keresztyének, amikor hirtelen megpróbáltatások érik az életünket. A Biblia ad nekünk egy másik lehetőséget: Ahelyett, hogy dühbe gurulnánk és elzárkóznánk az Úrtól, inkább közeledhetünk hozzá, engedelmeskedve szuverén kezének, tudva, hogy Ő gondoskodik rólunk. Nem baj, ha a bánat és a zavarodottság könnyeivel közeledünk Hozzá. A lényeg, hogy engedelmes szívvel közeledjünk hozzá, bízva az Ő szuverén szeretetében és gondoskodásában.
Mária, Márta nővére ezt tette, amikor Jézus Betániába jött testvérük, Lázár halála után. Márta ment először az Úrhoz, amikor Ő a falujukba érkezett, Mária azonban a házban maradt. Aztán a Jézussal való beszélgetés után Márta visszament Máriához és titokban ezt mondta neki (11:28): "A Mester itt van és hív téged". Mária erre nem azt mondta: "Most túl dühös vagyok ahhoz is, hogy beszéljek vele!" Hanem azt tette, amit nekünk is tennünk kell a bajban: Gyorsan felállt, és odament Jézushoz (11:29). Sírva borult a lábaihoz, és megismételte, amit Márta mondott (11:32): "Uram, ha itt lettél volna, a testvérem nem halt volna meg".
A figyelemre méltó dolog itt az, hogy Jézus nem dorgálta meg őt a könnyeiért vagy a hit hiánya miatt. Hanem azt olvassuk a 11:35 -ben: "Jézus sírt". Úgy vélem, hogy János azt akarja, hogy lássuk Krisztus együttérzését ezekkel a nővérekkel a veszteségükben. Ez a történet azt ábrázolja, amit a Zsidókhoz írt levél 4:15-16 kijelent:

Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud együttérezni a mi gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett, mint mi, de bűn nélkül. Azért közeledjünk bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk a szükség idején való megsegítésre.

Igeszakaszunk arra tanít bennünket, hogy ...

A Mester hívása és könyörülete arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy megpróbáltatásainkban közeledjünk hozzá.

János azt szeretné, ha a nehéz időkben, személyesen alkalmaznánk Márta szavait (11:28): "A Mester itt van és hív téged".

1. Krisztus a Mester, és Ő hív, hogy jöjjetek hozzá, és tanuljatok tőle a megpróbáltatásaitokban.

A. Krisztus iskolájában akkor tanulunk a legtöbbet, ha megpróbáltatásainkban közeledünk Hozzá.

A Mester leghatékonyabb leckéi gyakran akkor vannak, amikor a leginkább szenvedünk. Gyakran vagyunk úgy az Úrral, hogy azt hisszük, hogy egyedül is meg tudjuk csinálni, az Ő segítsége nélkül.
De aztán jönnek a megpróbáltatások, és rájövünk Jézus szavainak igazságára (János 15:5): "Nálam nélkül semmit sem tehettek". A nyomasztó időkben tanulhatjuk a legtöbbet Krisztus mindenre elégséges voltáról, ha közeledünk hozzá.

Egy lelkipásztor ezt írta:

Amíg nem tanultam meg bízni, addig nem tanultam meg imádkozni;
És nem tanultam meg teljesen bízni, amíg a bánat el nem jött az utamba.
Amíg nem éreztem gyengeségemet, az Ő erejét nem ismertem;
És még álmomban sem gondoltam volna, amíg nem sújtott, hogy Ő át tud vinni.
Aki legmélyebben issza a bánatot, az issza legmélyebben a kegyelmet;
Ő küldi a vihart, hogy Ő maga legyen rejtekhelyünk.
Az Ő szíve, mely legfőbb javunkat keresi, Tudja jól, mikor idegesítenek a dolgok;
Nem vágynánk a mennybe, ha a föld csak örömöt tartogatna.

És így a megpróbáltatások vagy a gyász idején ismerd fel, hogy Krisztus iskolájába vagy beiratkozva, és Ő éppen most adott neked egy nagyszerű lehetőséget, hogy többet tudj meg az Ő mindenre elégséges voltáról.

B. Krisztus minden egyes tanuló számára a tanuló szükségleteihez igazítja a leckéit.

Márta az irányító, mindent elintéző nővér volt. Ő volt az (Lukács 10:38-42), aki azzal volt elfoglalva, hogy elkészítse az ételt, amikor Jézus meglátogatta a házukat, míg nővére, Mária Jézus lábainál ült, és hallgatta, ahogy tanít. Ő szemrehányást tett az Úrnak ez alkalommal, mert nem mondta Máriának, hogy álljon fel és segítsen neki. Az Úr azonban gyengéden megdorgálta Mártát, amiért annyi minden miatt aggódott és nyugtalankodott, míg Mária a jobbik részt választotta.
A János 11-ben, amikor Márta meghallotta, hogy Jézus jön, felállt és odament hozzá. Jézus tanbeli szinten foglalkozott vele, azt állította, hogy ő a feltámadás és az élet, majd kihívást intézett hozzá (11:26): "Hiszed-e ezt?" Tudta, hogy Mártának szüksége van erre a tanbeli alapra, hogy megdicsőítse Őt ebben a próbatételben.
De amikor Mária sírva borult Jézus lábaihoz, Ő együtt érzett vele és sírt, anélkül, hogy bármiféle bibliai igazságot megvitatott volna vele. Tudta, hogy szüksége van arra, hogy érezze, lássa az Ő együttérzését, és hogy később dicsőíteni fogja Őt, mert Ő belépett a bánatába, mert vele együtt szomorkodott és sírt.
Két alkalmazás: Először is, ismerd fel, hogy az Úr mindig a személyiségednek megfelelően bánik veled, hogy megtanítson arra, amire szükséged van ahhoz, hogy minden próbatételben növekedj. Minden szülő, akinek egynél több gyermeke van, tudja, hogy minden gyermek más és más. Nem tudsz velük pontosan ugyanúgy bánni, mert másképp vannak programozva, és másképp tanulnak. A Mester is ezt teszi a gyermekeivel. Egyénileg oktat, úgy, ahogyan a gyermekei a legjobban meg tudják tanulni a leckéket. De meg kell próbálnod megérteni az imádság és az Ige által: "Mit szeretne a Mester, hogy megtanuljak e próba által?"
Másodszor, érzékenynek kell lennünk mások egyedi személyiségére, amikor megpróbáljuk megvigasztalni vagy segíteni őket nehéz helyzetekben. Lehet, hogy egyeseknek szükségük van egy bátorító szóra, míg másoknak nincs szükségük szavakra, csak arra, hogy velük legyél és együtt sírj velük. Nincs "egy méret jó mindenkire" vagy ,,mindenkinél ugyanaz a módszer", amikor arról van szó, hogy segítsünk másoknak a szükség idején. Imádkozzatok tehát érzékenységért és bölcsességért, amikor segíteni próbáltok.
Ahhoz azonban, hogy Jézusban mint Mesterünkben bízhassunk a megpróbáltatások idején, ismernünk kell Őt. Minél jobban tudjuk, hogy ki Ő, annál könnyebb bízni benne. Ezért János megmutatja nekünk, hogy...

2. A Mester, aki hív minket magához, teljesen Isten és teljesen ember; ezért tud segíteni nekünk a megpróbáltatásainkban.
Ez a fejezet megmutatja nekünk Jézus emberségét és istenségét egyaránt. Emberi mivoltát nagyon világosan látjuk a 11:34-35-ben, ahol Jézus megkérdezi a sír helyét, majd sírva fakad. De istenségét már korábban is látjuk a fejezetben, amikor tudja, hogy Lázár halott, és hogy fel fogja támasztani őt a halálból (11:11,14); és amikor azt mondja Mártának, hogy Ő a feltámadás és az élet, és hogy aki hisz benne, az élni fog, még ha meghal is, és soha nem hal meg (11:25-26).

Az a tény, hogy Jézus teljesen ember, azt jelenti, hogy képes azonosulni és együttérezni a problémáinkkal. Az a tény, hogy Ő teljesen Isten, azt jelenti, hogy szuverén módon uralkodik felettük, és tud segíteni azokkal nekünk. (Természetesen az Isten, aki teremtett minket, teljesen megért minket, és tele van könyörülettel irántunk; Zsoltárok 103:13-14. De Jézus embersége különösen alkalmassá teszi Őt arra, hogy együtt érezzen velünk; Zsid 4:15). Jézus emberségének három vonását látjuk kirajzolódni az igeszakaszunkban:

A. Jézus ugyanúgy átélte (megtapasztalta) a gyászt és a mély érzéseket, mint mi.

Ézsaiás (53:3) megjövendölte, hogy Jézus "fájdalmak embere lesz, és a bánat ismerője". Az a tény, hogy Jézus Lázár sírjánál sírt, azt mutatja, hogy bármi legyen is a mi bánatunk, a gyászunk Jézus ismeri azt, és velünk együtt részt vesz abban.

B. Jézus nem szégyellte az emberi érzelmeket.

Jézus visszafoghatta volna a könnyeit. Végül is tudta, hogy hamarosan feltámasztja Lázárt. Emellett a könnyeit félreértelmezhették volna, úgy tekintve azokra, mint gyengeségre vagy csalódottságra, ahogy azt néhány zsidó félre is értelmezte (11:37). Jézus azonban nem aggódott emiatt. Ő teljesen ember volt (bűnös természet nélkül), és könnyei azt mutatják, hogy nem rossz, ha kifejezzük érzéseinket, amíg szívünk engedelmes Istennek. Az ÚSZ háromszor állítja, hogy Jézus sírt (itt; Lukács 19:41, Jeruzsálem hitetlensége miatt; és Zsid 5:7, a Gecsemáné kertben), de soha nem állítja, hogy nevetett volna (de lásd Lukács 10:21).

Érdemes megjegyezni, hogy János a sírásra más szót használ (11:33) Mária és a gyászolók hangos jajgatásának leírására, mint a 11:35-ben, amelyet úgy lehetne fordítani, hogy "Jézus könnyekre fakadt". Jézus sírt, de nem kétségbeesésében sírt. Pál apostol szavaival (1Thessz 4:13) a hívőknek szomorkodniuk kell, de nem úgy, mint azoknak, akiknek nincs reményük. Jézus belépett ezeknek a nővéreknek a szomorúságába. Részt vett a bánatukban. Együtt szomorkodott velük. Ahogy egyre jobban hasonlítunk Megváltónkhoz, nem érzéketlenebbé válunk, hanem olyan emberekké, akik istenfélő érzelmeket fejeznek ki.

C. Jézus szeretete áll minden cselekedete hátterében.

A 11:36-ban Jézus sírására válaszul ezt olvassuk: "A zsidók ezt mondták: "Íme, mennyire szerette!". És igazuk volt, mert János már korábban kiemelte Jézus szeretetét Márta, Mária és Lázár iránt (11:3,5). Valójában Jézus szeretete e kedves barátok iránt volt az oka annak, hogy két nappal tovább maradt ott, ahol volt, és hagyta Lázárt meghalni (11:6). A szeretet mindig a legnagyobb jót keresi a szeretett személy számára, és a legnagyobb jó bárki számára az, hogy nagyobb látást kap Isten dicsőségéről, és így növekszik a hitben. E két cél állt Jézus késlekedése mögött, hogy azonnal Betániába menjen (11:4,15,40).
A zsidók közül azonban néhányan megkérdőjelezték mind Jézus szeretetét, mind hatalmát, amikor azt mondták (11:37): "Ő aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?" Nem tudták összeegyeztetni Jézus szeretetét és hatalmát Lázár halálával. A súlyos megpróbáltatások idején az ellenség azt suttoghatja neked: "Isten biztosan nem szeret téged, vagy nem képes megakadályozni az olyan megpróbáltatásokat, mint amiken most keresztülmész. Nem szabad bíznod benne!"
De ilyenkor soha ne értelmezd Isten szeretetét a nehéz körülményeid alapján, hanem értelmezd a körülményeidet az Ő szeretetével. Ő megakadályozhatta volna a megpróbáltatásodat. De ahogy az egyik írásmagyarázó írta: "Ő soha nem enged meg próbát az életedben anélkül, hogy ne lenne neked arra szükséged és hogy az ne az irántad való szeretetéből fakadjon".
Tehát Krisztus a Mester, és Ő hív, hogy jöjjetek Hozzá, és tanuljatok Tőle a megpróbáltatásokban. És a Mester, aki magához hív minket, teljesen Isten és teljesen ember; ezért Ő tud segíteni nekünk a megpróbáltatásainkban. Végezetül,

3. A megpróbáltatásaitokban úgy jöjjetek a Mesterhez, ahogy vagytok, gyorsan és alázatosan.

Márta szavai Máriához (11:28) az Úr szavai hozzánk, amikor szenvedünk: "A Mester itt van és hív téged".

A. Jézus mindig jelen van, és várja, hogy próbatételeidben Hozzá fordulj.

Jézus ott volt, de Máriának fel kellett kelnie és oda kellett mennie hozzá. Még ha nem is érzed mindig a jelenlétét, Ő mindig jelen van, és rendelkezésedre áll, hogy kegyelmet adjon, ha odamész hozzá a megpróbáltatásaidban.

B. Jöjj Jézushoz úgy, ahogy vagy, és oszd meg vele az érzéseidet.

Mária azonnal odament, amikor meghallotta, hogy a Mester ott van és hívja őt. Nem azt mondta: "Négy napja sírok. A szemeim a sírástól pirosak és duzzadtak. Így nem mehetek Jézushoz! Először rendbe kell hozzam magam."
De mi gyakran így viselkedünk az Úrral szemben. Egy próbatétel vagy probléma közepén vagyunk, és azt gondoljuk: "Nem mehetek az Úrhoz, amíg nem szedem össze magam jobban. Várok, amíg megnyugszom és jobban uralom az érzelmeimet". A kegyelem az érdemteleneknek szól, nem az érdemesek számára. Menj Jézushoz a könnyeiddel, és Ő veled együtt fog sírni.

Ha még soha nem jöttél Krisztushoz az üdvösségért, akkor csak úgy jöhetsz, ahogy vagy. Ha megpróbálod megtisztítani az életedet, vagy elfogadhatóbbá tenni magad előtte, akkor nem érted az Ő kegyelmét. Ahogy egy régi angol himnusz szól:

Pontosan úgy, ahogy vagyok, semmi érdem nélkül,
Hanem az értem kiontott véred alapján,
És azért mert Te mondtad, hogy jöjjek Hozzád,
Ó, Isten Báránya, jövök! Jövök!

C. Gyere gyorsan Jézushoz.

Mária "gyorsan felkelt, és odament hozzá" (11:29). A barátai ott voltak mellette és vigasztalták őt. Gondolhatta volna azt: "Mit fognak gondolni, ha otthagyom őket, és Jézushoz megyek?". Vagy azt is gondolhatta volna, hogy az ő vigasztalásaik elégségesek. De bármennyire is vigasztalóak a barátaink, nem helyettesíthetik a Mestert, aki magához hív minket. Ne késlekedjetek! Menjetek gyorsan Jézushoz! Minél hamarabb mentek, annál hamarabb megtapasztaljátok az Ő vigasztalását és könyörületét.

D. Jöjj Jézus lábaihoz.

Mária odament és Jézus lábaihoz borult (11:32). Minden alkalommal, amikor Máriával találkozunk az evangéliumokban, Jézus lábainál van. A Lukács 10:39-ben "az Úr lábainál ült, és hallgatta az Ő szavát". Igeszakaszunkban Jézus lábainál önti ki bánatát. A János 12:3-ban megkente Jézus lábát a drága valódi nárdusolajjal, és a hajával törölte meg, előkészítve őt a temetésére. Ebben példát mutat nekünk: Először is, hallgasd Isten igéjét Jézusról. Akkor megismered Őt, és így a gyász idején hozzá tudod vinni a bánatodat. Ez meg azt fogja eredményezni, hogy imádod Őt, mint aki meghalt a bűneidért.

Következtetés

Egy amerikai misszióvezető meglátogatott egy kenyai iskolát, ahol hallgatta, ahogy tizenéves lányok mesélték, milyen áldást jelentett számukra, hogy a Bibliát a saját nyelvükön hallhatták. Az egyik lány azt vallotta, hogy a legnagyobb hatással rá a Máté 5:4-dik verse volt: "Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak". Egy másik lány azt mondta, hogy a legnagyobb hatással rá a János 11:35-dik verse volt: "Jézus sírt". Azt mondta, hogy amikor éjszaka sírt, tudta, hogy Jézus vele együtt sír.
A misszióvezető csodálkozott, hogy ez a két lány miért gyászol és sír. Arra gondolt, hogy talán azért választották ezeket az igeverseket, mert rövidek és könnyen megjegyezhetőek. De az iskola tanára odahajolt hozzá, és azt súgta neki, hogy mind a két lány AIDS-ben vesztette el a szüleit. Jézus együttérzése vigasztalta őket veszteségükben. A Mester ugyanígy hív téged is, hogy könnyeiddel járulj hozzá. Ő törődik veled, és együtt fog veled sírni. Jöjjetek Hozzá! Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megpróbáltatások, megkérdőjelezték, gyengeségeinkkel, igeszakaszunkban, személyiségednek, helyettesíthetik, kétségbeesésében, próbatételeidben, összeegyeztetni, érdemteleneknek, megjegyezhetőek, rendelkezésedre, szükségleteihez, evangéliumokban, nyugtalankodott, gondoskodásában, engedelmeskedve, lelkipásztorral, érzékenységért, csalódottságra, leghatékonyabb, érzéketlenebbé, elfogadhatóbbá, megkísértetett, megtapasztalta, megvigasztalni, veszteségükben, problémáinkkal, körülményeidet, istentisztelet, megakadályozni, személyiségére, visszafoghatta, vigasztalásaik, meglátogatott, vigasztalását, egyik gyülekezetbe, istentisztelet után, lelkész beszélt, lelkész mondott, férj további, asszony dühösen, korábbi helyükre, asszony szomorú, másik lehetőséget, zavarodottság könnyeivel, falujukba érkezett, házban maradt, figyelemre méltó, könnyeiért vagy, kegyelem trónjához, szükség idején, Jézus Betániába, Mária Jézus, Ezért János, Jézus Lázár, Valójában Jézus, Tehát Krisztus, Jöjj Jézushoz, Menj Jézushoz, Isten Báránya, Jöjj Jézus, Igeszakaszunkban Jézus, Jöjjetek Hozzá,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Babfélék  Barátaink előtt  Jó éjszakát  Mandarin  Az arany középúton élve  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Amikor a szívünk után megyünk  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Richie Rich - Rosszcsont befor...  Eper  Facebookon kaptam  képre írta más  Mandarin  Zúgó szélvészben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A sármos színész  Igazi tél van a Mátrában, álom...  Piros grapefruit  Atyámhoz esengek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Himnusz emlékműről  Kislány gyertyával  Dinnye-citrom-füge  Facebookon kaptam  Ha nyelvemre vigyázni tudnék  Téli este  Varga János Veniam - De jó len...  Dinnye-citrom-füge  Mi Atyánk,aki a mennyekben vag...  Finom gyümölcsök  képre írva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Létem  képre írva  Ahol nem érdekel semmi  Körte  Himnusz emlékműről  Természetesen fontos  Zúgó szélvészben  Facebookon kaptam  Sárgabarack  Az arany középúton élve  képre írta más  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A szeretet kiolthatatlan örök ...  Facebookon kaptam  Kívánok áldott - békés estét -...  Facebookon kaptam  Háborúban fegyver nélkül  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ahol nem érdekel semmi  Lelkes gazdi gif  Őszi gyümölcsök  Egyetlen szál sem fut véletle...  Szép téli kép  Dinnye-citrom-füge  Háborúban fegyver nélkül  Facebookon kaptam  Létem  Gyümölcskosár  Kacsamesék (sorozat)  200 éves nemzeti imádságunk, a...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vadkáposzta - brokkoli  Facebookon kaptam  Varga János Veniam - De jó len...  Angyalok  Őszibarack  Minden Isten terve szerint tör...  Barátaink előtt  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Ha az igazat mondod  Narancslé  Sárgabarack  Sárgabarack  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Finom gyümölcsök  Reggel mikor felébredtem két k...  Szeretettel tekintek vissza a ...  Reggel mikor felébredtem két k...  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Áfonya tálban  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
egyik gyülekezetbe, istentisztelet után, lelkész beszélt, lelkész mondott, férj további, asszony dühösen, korábbi helyükre, asszony szomorú, másik lehetőséget, zavarodottság könnyeivel, falujukba érkezett, házban maradt, figyelemre méltó, könnyeiért vagy, kegyelem trónjához, szükség idején, nehéz időkben, leginkább szenvedünk, nyomasztó időkben, legtöbbet Krisztus, issza legmélyebben, föld csak, megpróbáltatások vagy, gyász idején, nagyszerű lehetőséget, tanuló szükségleteihez, jobbik részt, tanbeli alapra, személyiségednek megfelelően, bátorító szóra, megpróbáltatások idején, fejezet megmutatja, mély érzéseket, bánat ismerője, gyászunk Jézus, emberi érzelmeket, gyászolók hangos, hívőknek szomorkodniuk, szeretet mindig, szeretett személy, zsidók közül, súlyos megpróbáltatások, nehéz körülményeid, egyik írásmagyarázó, életedben anélkül, irántad való, sírástól pirosak, próbatétel vagy, érdemteleneknek szól, érdemesek számára, régi angol, értem kiontott, drága valódi, hajával törölte, amerikai misszióvezető, kenyai iskolát, saját nyelvükön, egyik lány, legnagyobb hatással, másik lány, misszióvezető csodálkozott, iskola tanára, megpróbáltatások, megkérdőjelezték, gyengeségeinkkel, igeszakaszunkban, személyiségednek, helyettesíthetik, kétségbeesésében, próbatételeidben, összeegyeztetni, érdemteleneknek, megjegyezhetőek, rendelkezésedre, szükségleteihez, evangéliumokban, nyugtalankodott, gondoskodásában, engedelmeskedve, lelkipásztorral, érzékenységért, csalódottságra, leghatékonyabb, érzéketlenebbé, elfogadhatóbbá, megkísértetett, megtapasztalta, megvigasztalni, veszteségükben, problémáinkkal, körülményeidet, istentisztelet, megakadályozni, személyiségére, visszafoghatta, , ,
2022.12 2023. Január 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 115 db bejegyzés
e év: 115 db bejegyzés
Összes: 33525 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 334
  • e Hét: 1864
  • e Hónap: 83215
  • e Év: 83215
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.