Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ha hiszel Krisztusban, meglátod az Isten dicsőségét
  2022-10-09 21:48:45, vasárnap
 
  Ha hiszel Krisztusban, meglátod az Isten dicsőségét

Textus: Jn 11,38-57

Van egy ismert mondás: "Aki lát, az hisz", de lelki kérdésekben ez nem feltétlenül igaz. Néha a szkeptikusok azt mondják: "Mutass egy csodát, és hinni fogok". De még ha valódi csodát látnának is, akkor is kételkednének benne, vagy természetes magyarázatot keresnének, és más okokat találnának arra, hogy továbbra is hitetlenkedjenek.

Mint már többször láttuk, János azért írta meg az evangéliumát, és különösen azt a hét csodatételt, amelyeket Jézus a halála előtt tett, "hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében" (20:31). De nem mindenki, aki személyesen látta Jézus csodáit, hitt benne, ahogy ma sem hisz benne mindenki, aki az evangéliumokban olvassa a Jézus csodáiról szóló szemtanúk beszámolóit. A hit akadálya az, hogy szeretjük a bűneinket. Ahogy Pál apostol a Róma 1:18-20-ban rámutat arra, hogy minden embernek megfelelő bizonyíték áll rendelkezésére Isten örökkévaló hatalmáról és istenségéről a teremtett világon keresztül, azonban ők az igazságot hamissággal feltartóztatják, az Isten igazságát hazugsággá változtatták. Ha Isten létezik és mindent teremtett, akkor a bűnösök tudják, hogy nagy bajban vannak. Ezért kitalálnak mítoszokat, mint például az evolúció, hogy kitérjenek Isten valósága elől, és hogy tovább folytathassák a bűnös életüket.

Ha bármelyik csodának azt kellett volna eredményeznie, hogy minden jelenlévő arcra boruljon és Istenként imádja Jézust, akkor az a Lázár feltámasztása kellett volna legyen. Már négy napja halott volt, úgyhogy a teste már kezdett bomlásnak indulni. Amikor azonban Jézus így kiáltott (11:43): "Lázár, jöjj ki!", az élet visszatért a halott testébe, teljesen fel lett építve, helyre lett állítva és kisétált a sírból, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve és az orcája kendővel volt leborítva. Ennek eredményeként sokan hittek Jézusban, de a hitetlen szívek keménységének elképesztő megnyilvánulásaként mások elmentek, hogy jelentsék a zsidó vezetőknek a történteket. Ahelyett, hogy elismerték volna azt, hogy félreismerték Jézust és megtértek volna hozzá, ahelyett ők még inkább arra törekedtek, hogy megöljék őt.

A történetben Jézus ezt mondja Mártának (11:40): "Nem mondtam-é neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?" A hit a látást eredményezi. De (a 11:45-46-ban) mások, akik látták ezt a hatalmas csodát, nem hittek, és ostoba szívük megsötétedett (Róm 1:21). A tanulság a következő:

Ha hiszünk Krisztusban, látni fogjuk Isten dicsőségét; de ha csodákat látunk anélkül, hogy hinnénk, megkeményedünk a bűneinkben.

1. Ha hiszünk Krisztusban, látni fogjuk Isten dicsőségét.

Jézus Mártának tett megjegyzése (11:40), miszerint ha hisz, meglátja Isten dicsőségét, valószínűleg korábbi megjegyzésére utal (11:4), amelyet a küldöttek közöltek Mártával és Máriával : "Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia". Jézus célja minden cselekedetével az volt, hogy az Atyát dicsőítse (17:1-5). Jézus Isten dicsőségének kinyilatkoztatása számunkra. Ahogy János mondta (1:14): "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal". A mennyben meglátjuk Jézus dicsőségét a maga teljességében (17:24).

Isten dicsősége az Ő lényegi és belső ragyogása. A héber szónak súly vagy súlyosság a jelentése, és Isten méltóságára, hírnevére és tiszteletére utal. A Bibliában a hangsúly a dicsőségen, mint az Ő tulajdonságainak megnyilvánulásán van. Így írja Kálvin: "Isten dicsősége az, amikor megismerjük, hogy kicsoda ő és milyen ő". Azt is megjegyezte: "Soha nem dicsekszünk igazán Őbenne, amíg teljesen el nem vetjük saját dicsőségünket ... aki önmagában és önmagával dicsekszik, az Isten ellen dicsekszik".

Ebben az esetben Márta hite azt eredményezné, hogy meglátja Isten dicsőségét, amint az Jézusnak az Atyával való bensőséges kapcsolatában és abban a hatalmában mutatkozik meg, amellyel Lázárt a sírból kihívta. Ez a csoda igazolja Jézus meghökkentő állításait a János 5:21-ben: "Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar." Hozzátette (5:28-29): "Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírokban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek; ...". Mivel Jézus feltámasztotta Lázárt, tudhatjuk, hogy teljesíti ígéretét, és egy nap minden halottat feltámaszt, akár az örök életre, akár az ítéletre. Ennek a csodának tehát azt kell eredményeznie, hogy belássuk, elismerjük, elhiggyük azt a tényt, hogy Jézus a fizikai és az örök élet szerzője és adományozója, és hogy minden hatalma megvan a halál felett.

Jézusnak a Mártához intézett szavait (11:40): "ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét", alkalmaznunk kell magunkra. Először is, mindig csatlakoznunk kell Mózeshez az ő imádságában (2Mózes 33:18): "Kérlek, mutasd meg nekem dicsőségedet!" Ez egy bátor kérés volt! Mózes már látta az Urat az égő csipkebokornál. Látta Isten hatalmát az Egyiptomot sújtó tíz csapásban. Látta, ahogy az Úr megszabadította népét a Vörös-tengeren át, ahogy a sziklából vizet adott, és minden reggel mannát a mennyből. Valószínű, hogy nekem elég lett volna, ha Isten dicsőségének bármelyik megnyilvánulását láthattam volna! De Mózes többet akart, és mi is többet kell akarjunk! Ahogy egyre többet látunk Isten dicsőségéből, az átalakít minket az Ő képmására (2Kor 3:18). Imádkozz tehát mindig azért, hogy Isten több hitet adjon neked, hogy többet láss az Ő dicsőségéből.

C. H. Spurgeon úgy alkalmazta ezt a verset, hogy felszólította gyülekezetét, hogy higgyenek Istenben, hogy Ő képes a bűnösöknek, akik erkölcsileg ugyanolyan romlottak, mint Lázár teste, megtérést adni az életre. Néha látunk olyan embereket, akik züllött bűnösök, és azt gondoljuk: "Kizárt, hogy ez az ember valaha is üdvözüljön". Ha az üdvösség emberi akaraterőből származik, akkor ez igaz. De ha az üdvösség az Úrtól van, akkor Ő elég hatalmas ahhoz, hogy megmentse a legnagyobb bűnösöket is.

János Jézus csodáit "jeleknek" nevezi (11:47). A jelek arra mutatnak ami rajtuk túl van. A fizikai csodák mélyebb lelki igazságra mutatnak. Lázár, mint halott ember, akinek teste romláson ment keresztül, a bűnösök képe, akik halottak a vétkeikben és bűneikben (Ef 2:1), elszakítva Isten életétől, és erkölcsileg romlottak az Ő szent jelenlétében. Halott emberként Lázárnak nem volt hatalma arra, hogy feltámassza magát a halálból. Szüksége volt az új életre, amely csak Istentől származik (János 6:63). Jézus életadó szavára volt szükség ahhoz, hogy a halálból az életre hívja őt. Ez minden alkalommal igaz, amikor egy bűnös újjászületik.

Kérdezheted: "Nem a bűnösnek kell eldöntenie, hogy hisz-e?" A Biblia egyértelmű igennel válaszol erre a kérdésre. A bűnösnek kell eldöntenie, hogy higgyen. Azonban senki, aki halott a bűneiben, nem dönthet úgy, hogy hisz, amíg Isten Lelke fel nem támasztja őt a halálból. Ezt látjuk a János 1:12-13-ban: "Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek." Azok, akik hisznek, nem az akaratukból tették ezt (amely nem "szabad", hanem a bűnben megkötözött), hanem azért, mert Isten az ő nagy irgalmából újjászülte őket (1Pét 1:3).

Hittel imádkozzatok tehát az Atyához, és kérjétek Őt, hogy mentse meg azokat, akik annyira halottak a bűnben, hogy bűzlenek! És Jézus szavait adjátok át mindazoknak akik még nem bíznak benne az üdvösségükre nézve: Ha hiszel benne, meglátod az Ő szeretetének, kegyelmének és igazságosságának dicsőségét a kereszten. Ha hiszel Krisztusban, meglátod Isten dicsőségét.

2. Jézus csodáinak azt kell eredményezniük az életünkben, hogy higgyünk Benne, mint Megváltónkban és Urunkban.

Először is, meg kell erősítenünk, hogy...

A. Jézus valóban feltámasztotta Lázárt a halálból.

János azért számolt be erről a csodáról, hogy higgyetek Jézusban, és örök életet nyerjetek az Ő nevében. De a Sátán mindig megtámadja a lényeges igazságokat. Nem véletlen tehát, hogy a liberális kritikusok vitatják, hogy ez a csoda valóban megtörtént. Azt mondják, hogy János csak kitalálta ezt a történetet, hogy bizonyos lelki igazságokat szemléltessen ezzel Jézusra vonatkozóan.
Pál azt írja, hogy ha Krisztus nem támadt fel szó szerint a halálból, akkor a hitünk semmit sem ér (1Kor 15:1-19). Az aki tagadja a halálból való testi feltámadást, annak a hite semmit nem ér. Ha Jézus nem szó szerint támasztotta fel Lázárt a halálból, akkor János hitelessége, mint Jézus dicsőségének szemtanúja, értéktelen. Akkor az egész evangéliuma csak egy mese.
Egyértelmű, hogy János egy olyan eseményt mond el, amelyet a saját szemeivel látott megtörténni. A történet egyszerű és valósághű, a tényeket mondja el. Még Jézus ellenségei is elismerték, hogy Jézus sok csodát tett (11:47). Nem tudták megkérdőjelezni, hogy Lázár halott volt, és most él. Jézus akkori kritikusai tehát nem kételkedtek abban, hogy Lázár feltámadt a halálból, de sajnos a ma élő kritikusok igenis kételkednek ebben! Milyen szomorú dolog.
Tehát nem egy példázatot vagy mesét olvasunk, hanem egy történelmi beszámolót arról, hogy Jézus egy bomlásnak indult holttestet feltámasztott az életre. János azt akarja, hogy ezt a tényleges csodát alkalmazzuk az életünkre:

B. Ez a csoda azt kell eredményezze benned, hogy higgyél Jézusban, mint Megváltódban és Uradban; és ha már hiszel, akkor azt, hogy növekedjen a belé vetett hited.

János a Krisztusba vetett hitet egyszerre tekinti kezdeti és folyamatos hitnek. Az 1. fejezetben a tanítványok hittek Jézusban, de a 2. fejezetben, miután Jézus a vizet borrá változtatta, ezt olvassuk (2:11): "Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne." A 6:69-ben Péter megerősíti: "És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek Szentje". De itt, a 11. fejezetben Jézus azt mondja a tanítványoknak (11:15): "Örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek". Márta egyértelműen megvallja a Krisztusba vetett hitét (11:27): "Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba". De (a 11:40-ben) Jézus még mindig felszólítja őt, hogy higgyen.

Alkalmazd ezt magadra: Ha még soha nem bántad meg bűneidet, és nem bíztál Krisztusban mint Megváltódban és Uradban, akkor nincs Vele való kapcsolatod, mivel a Vele való kapcsolat ezzel kezdődik. Amikor ezt a lépést megteszed, akkor átlépsz a lelki halálból az örök életbe. Ha nem hiszel Jézusban mint Megváltódban és Uradban, akkor még mindig Isten haragja alatt vagy (3:36). A Biblia azt parancsolja, hogy higgy Jézusban és üdvözülsz (ApCsel 16:31).

De nem szabad leragadnod a kezdeti hitnél. A Krisztusba vetett hitednek növekednie kell, és növekedni is fog, ahogy egyre többet és többet látsz abból, aki Ő, ahogy egyre jobban megismered Őt. Ez a csoda megmutatja, hogy Jézus az Ószövetségben megígért Messiás. Ő, ahogyan Mártának is mondta (11:25), a feltámadás és az élet. Ő Isten örökkévaló Fia, aki emberi testet öltött, és önként adta életét a kereszten, hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen (3:13-17).

Ez a csoda azt mutatja, hogy Jézus képes arra, amire egyszerű emberek nem képesek. A vallás nem tudta feltámasztani a halottakat. A zsidók csak annyit tehettek, hogy vigaszt nyújtottak Máriának és Mártának. Az írástudók és a farizeusok nem tudták feltámasztani a halottakat. Még a modern orvostudomány sem képes minden fejlett tudásával együtt életre kelteni egy bomlásnak indult testet. Jézus azonban képes volt arra, amire egyetlen egyszerű ember sem. Szólt, és Lázár azonnal életre kelt.

Ez a csoda szemlélteti a mi elégtelenségünket és Krisztus mindenre elégséges voltát. Az egyik oka annak, hogy nem bízunk az Úrban a mindennapi életünkben, az, hogy úgy érezzük, azt gondoljuk, hogy mi elégségesek vagyunk és alkalmasak megoldani a problémáinkat és elintézni dolgainkat. Lehet, hogy néha-néha kérünk tőle egy kis segítséget, de nem ismerjük el, amit a tanítványoknak mondott (15:5): "nálam nélkül semmit sem cselekedhettek".

Amikor felismerjük és elismerjük saját elégtelenségünket és tehetetlenségünket, akkor az Úrra bízzuk magunkat, és hitünk növekszik, ahogy Ő válaszol a könyörgéseinkre. Ahogy Hudson Taylor, a nagy kínai úttörő misszionárius mondta: "Isten minden óriása gyenge ember volt, akik azért tudtak tenni nagy dolgokat Istenért, mert számítottak arra, hogy Isten velük van".

De ez a történet nem csak arról szól, hogy higgyünk Krisztusban, hogy meglássuk Isten dicsőségét, vagy arról, hogy a csodák látása a hitünkben való növekedést kell eredményezze. Ez egy figyelmeztetés is, hogy ne hitetlenül nézzük Isten hatalmas tetteit:

3. A csoda látása hit nélkül a szív további megkeményedéséhez vezet.

Ez a beszámoló Lázár feltámasztásáról egy esettanulmány a hitetlenség ijesztő természetéről. Három leckét tanulhatunk a hitetlenségről:

A. A hitetlenség nem azon alapszik, hogy nincs elegendő bizonyíték.

Nem elég bizonyíték Isten hatalmáról az, mint amikor az ember érzi a rothadó test szagát, amikor elhengerítették a követ a sírról, amikor hallja Jézus hangos parancsát, majd látja, ahogy a korábban halott ember kibotorkál a sírból, még mindig körülkötve pólyákkal? Mégis, néhányan, akik tanúi voltak ennek a látványnak, elmentek, hogy értesítsék Jézus ellenségeit, hogy azok fokozhassák a tervüket, hogy letartóztassák és kivégeztessék!

Természetesen nem ez volt az első csoda, amelynek Jézus ellenségei a szemtanúi voltak. Elismerik, hogy sok jelt tett (11:47). Látták, hogy a 38 éve béna ember, aki korábban a bethesdai medencénél koldult, most jár, mert Jézus meggyógyította (5:1-14). Tudták, hogy a vakon született ember, aki a templom kapuja mellett koldult, most lát, mert Jézus meggyógyította (9:1-34). De mindkét csodát elutasították, mert Jézus szombaton tette őket. És most Jézus megteszi a végső csodát azzal, hogy megparancsolja Lázárnak, hogy jöjjön ki a sírból. Milyen további bizonyítékot kérhetnének még? Hitetlenségük nem azon alapult, hogy nem volt elegendő bizonyíték.

Ugyanez igaz ma is. Megvan a beteljesedett próféciák bizonyítéka, beleértve több mint 300 próféciát, amelyeket Jézus beteljesített. Szemtanúk beszámolói vannak tanításáról és csodáiról. Ott van Jézus üres sírjának bizonyítéka, amelyet a tanúk megváltozott élete is alátámaszt, akik eleinte mindannyian kételkedtek a feltámadásában, de később hajlandóak voltak szenvedni és meghalni, mert tudták, hogy Ő él. Ott van a bizonyíték a bonyolult tervezésre az egész teremtésben, a molekuláris szinttől egészen a globális szintig. De az emberi szív keménysége miatti hitetlenség elnyomja a bizonyítékokat.

B. A hitetlenség önző érdekeken alapszik.
A hitetlenség lényege az, hogy a saját utadat keresed, miközben kihagyod Istent. Itt két csoportról van szó, amelyek a hitetlenség két szintjét képviselik.

Először is látjuk Kajafás, a főpapok és a farizeusok hitetlenségét (11:47-53). Hitetlenségük alapja világos (11:48): "Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is". Érdekük fűződött a rendszerhez, úgy, ahogy volt, és féltek, hogy elveszítik azt. Ha az emberek hisznek Jézusban mint Messiásban, attól féltek, hogy a rómaiak közbelépnek, és elveszítik a hatalmukat és a kényelmes megélhetésüket a templom ellenőrzése révén. A sors iróniája, hogy a Messiásuk megölésével éppen az, amitől féltek, Isten ítéleteként érte a nemzetet, amikor Titusz Kr. u. 70-ben lerombolta Jeruzsálemet és a templomot.

Kajafás, aki a főpap volt, ravasz, számító politikus volt. Először is hitelteleníti (lejáratja) azt, amit mindenki más mondott, azzal, hogy határozottan kijelenti (11:49): "Ti nem értetek semmit". Aztán úgy állítja be magát, mint aki aggódik a népért (11:50): "... jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen". Ezzel azt akarta mondani: "Ha valóban törődünk a nemzetünkkel, akkor kiiktatjuk ezt a bajkeverő, Jézust". De ő nem igazán a nemzetért aggódott, hanem a saját önérdeke és hatalma miatt.

János azonban megmutatja Kajafás szavainak iróniáját: főpapként akaratlanul is megjövendölte, hogy Jézus a népért fog meghalni, és (11:52) "nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse". János Isten minden választottaira utal szerte a világon. Ők még nem voltak Isten gyermekei, de ahogyan Isten mondta Pálnak Korinthusban (ApCsel 18:10): "Sok népem van ebben a városban". Még nem voltak üdvözültek, de Pál igehirdetése által üdvözülni fognak, mert ők Isten kiválasztottjai voltak. Ahogy Jézus mondta (János 6:39): ,,Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon".
A lecke, amit meg kell tanulnunk, az, hogy nem lehet meghiúsítani Istent és az Ő szuverén szándékát és célját. Szembeszállhatsz Vele, és egy ideig úgy tűnhet, hogy sikerrel jársz. Megölték Jézust. De végül mindig Isten győz. Ez a Biblia utolsó könyvének üzenete: Isten győzni fog, és mindenki, aki szembeszáll vele, veszíteni fog.
A második csoport, amely nem hitt, a köznép volt (11:55-57), amely felment Jeruzsálembe a húsvétra. Nem voltak nyíltan ellenségesek Jézussal szemben, de nem is kötelezték el magukat, hogy kövessék őt. Csak kíváncsi szemlélői voltak a Jézus és a zsidó vezetők közötti konfliktusnak. Elégedetten folytatták a vallási ünnepüket, miközben arról vitatkoztak, hogy vajon Jézus megjelenik-e, és hogy mi fog történni, ha megjelenik. De nem mertek kiállni Jézus mellett, mert ezzel a vallási hatóságokkal kerültek volna szembe. Így hát a biztonságuk érdekében passzívak maradtak, miközben a vallási vezetők meggyilkoltak egy ártatlan és jó embert.

A tanulság ebből az, hogy semlegesnek lenni Jézussal szemben azt jelenti, hogy hitetlennek lenni. Az énközpontúság a hitetlenség szíve. Önérdekük (önzésük) eredménye kontraproduktív volt, mivel Jézus elment, mert még nem jött el az Ő ideje (11:54). Ha Jézus visszavonul tőled, az a legnagyobb tragédia! A harmadik lecke a következő:

C. Még az odaadóan vallásos emberek is lehetnek hitetlenek.

Ismét egy ironikus figyelmeztetés olvasható a 11:55-ben: "Közeledett a zsidók páskaünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak". Ez a hitetlenek második csoportjára utal, amelyet láttunk. Nem voltak nyíltan ellenségesek Jézussal szemben, de nem is voltak elkötelezettek. "Jó templomba járók" voltak, akik végigcsinálták a külső szertartásokat, de nem voltak hajlandók nyíltan kiállni Krisztus mellett.
Remélem, hogy ez nem jellemez téged! Lehetséges, hogy valaki odaadóan vallásos legyen, rendszeresen járjon templomba, magához vegye az úrvacsorát, de mégsem teljesen elkötelezett Jézus Krisztus mellett, különösen akkor, ha ez az elköteleződés valamibe kerül.

Következtetés

A Zsidókhoz írt levél szerzője a 3:12-dik versében ekképpen figyelmeztet bennünket : "Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel". A zsidó vezetők megkérdezték (11:47): "Mit tegyünk (ezzel a csodatevővel)?" Ez egy jó kérdés, amit érdemes feltenni magunknak: "Mit tegyek Jézussal?" A lehetőségek a következők: (1) Szembeszegülsz Vele; (2) semleges leszel vele szemben, miközben a vallásodat gyakorolod; (3) hiszel benne mint Megváltódban és Uradban, bármi áron is. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét Krisztusban. De ha látod az Isten Igéjében leírt csodákat, és nem hiszel, megkeményedsz a bűneidben, és a Megváltó vissza fog vonulni tőled. Ne akarj odajutni! Ámen! 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megnyilvánulását, feltámasztásáról, tulajdonságainak, megnyilvánulásán, szembeszállhatsz, hitetlenkedjenek, igazságosságának, megkérdőjelezni, megszabadította, feltartóztatják, kiválasztottjai, egyszülöttjének, evangéliumokban, könyörgéseinkre, megtisztuljanak, kontraproduktív, elhengerítették, feltámasztotta, meggyógyította, választottaira, figyelmeztetés, megélhetésüket, csodálkozzatok, tanítványoknak, rendelkezésére, letartóztassák, megparancsolja, szembeszegülsz, bizonyítékokat, eredményezniük, cselekedhettek, csipkebokornál, elkötelezettek, szertartásokat, cselekedetével, végigcsinálták, ismert mondás, halála előtt, evangéliumokban olvassa, teremtett világon, igazságot hamissággal, bűnösök tudják, bűnös életüket, élet visszatért, halott testébe, orcája kendővel, hitetlen szívek, zsidó vezetőknek, történetben Jézus, látást eredményezi, hatalmas csodát, küldöttek közöltek, Isten Fia, Ahogy Pál, Jézus Mártának, Jézus Isten, Ahogy János, Mivel Jézus, Látta Isten, János Jézus, Isten Lelke, Istennek Szentje, Ahogy Hudson Taylor, Titusz Kr, János Isten, Pálnak Korinthusban, Ahogy Jézus, Szembeszállhatsz Vele, Megölték Jézust, Jézus Krisztus, Szembeszegülsz Vele, Isten Igéjében,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Kellemes ébredést kívánok!  Hosszúszárnyú bálna  Berda József: Vizafogó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Lélekdal  Az áruló arca  Ébredj derűsen!  Facebookon kaptam  Királypingvinek  Kellemes ébredést kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A rizsvíz elkészítése a haj sz...  Február - Télutó  H. Gábor Erzsébet: Csalódott h...  Goose-sziget, Montana, USA  Reviczky Gyula: Tavaszodik  Veletek előfordul  József Attila : Szelíd, búcsúz...  Facebookon kaptam  Babits Mihály: Ősz és tavasz k...  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Vasárnapi suttógó  Egy fázós reggelen  A rizsvíz elkészítése a haj sz...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zeller  Az omega-3 zsírsav hajra gyako...  Facebookon kaptam  H. Gábor Erzsébet: Csalódott h...  Szenvedésed  Facebookon kaptam  A keringési rendszer támogatás...  Az árpafű gyógyhatásairól  Az ő születési helyük már nem ...  A Hála ereje Van egy szó, mely...  Facebookon kaptam  Van az úgy  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zavarba hoz, ha egy nő kezdemé...  Szőllősy Sándor: Tarcal  Zakariás pap szolgálata a temp...  Facebookon kaptam  Paluska Jánosné - Tél fia, Feb...  Egy öreg zarándok  Olympic Nemzeti Park  Az ő születési helyük már nem ...  Zakariás pap szolgálata a temp...  Facebookon kaptam  Zeller  A zene olyan, mint a víz  Goose-sziget, Montana, USA  Természetes fájdalomcsillapítá...  Facebookon kaptam  Káposztás pogácsa  Bárcsak nagyon megáldanál enge...  képre írva  Az idő, már rendbehozott minde...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy fázós reggelen  Önbecsülés, önszeretet  hóesés  Az idő, már rendbehozott minde...  Az ő születési helyük már nem ...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szent Balázs a néphiedelemben  Életünk örök követője . . .  Ha mások dühe kirobban ellened  Benedek Elek: Szegény madárkák...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vikunya  Téli táj  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Mint a jégdarab  Benedek Elek: Szegény madárkák...  Facebookon kaptam  A Szerelem jött, és vérré vált...  Olympic Nemzeti Park  Palamós, Spanyolországban  Berda József: Vizafogó  Olympic Nemzeti Park  Isten türelmetlen?  Facebookon kaptam  Az immunrendszer támogatása eg...  Hintersee, Németországban 
Bejegyzés Címkék
ismert mondás, halála előtt, evangéliumokban olvassa, teremtett világon, igazságot hamissággal, bűnösök tudják, bűnös életüket, élet visszatért, halott testébe, orcája kendővel, hitetlen szívek, zsidó vezetőknek, történetben Jézus, látást eredményezi, hatalmas csodát, küldöttek közöltek, mennyben meglátjuk, maga teljességében, héber szónak, esetben Márta, hatalmában mutatkozik, sírból kihívta, csoda igazolja, sírokban vannak, örök életre, csodának tehát, örök élet, halál felett, bátor kérés, sziklából vizet, átalakít minket, ember valaha, üdvösség emberi, legnagyobb bűnösöket, jelek arra, fizikai csodák, bűnösök képe, életre hívja, bűnös újjászületik, bűnösnek kell, férfi akaratából, akaratukból tették, bűnben megkötözött, üdvösségükre nézve, lényeges igazságokat, liberális kritikusok, csoda valóban, hitünk semmit, halálból való, hite semmit, egész evangéliuma, olyan eseményt, saját szemeivel, történet egyszerű, tényeket mondja, példázatot vagy, történelmi beszámolót, bomlásnak indult, tényleges csodát, belé vetett, tanítványok hittek, vizet borrá, galileai Kánában, lépést megteszed, lelki halálból, örök életbe, kezdeti hitnél, csoda megmutatja, zsidók csak, modern orvostudomány, csoda szemlélteti, mindennapi életünkben, tanítványoknak mondott, nagy kínai, csodák látása, hitünkben való, csoda látása, szív további, beszámoló Lázár, hitetlenség ijesztő, ember érzi, rothadó test, korábban halott, első csoda, szemtanúi voltak, bethesdai medencénél, vakon született, templom kapuja, végső csodát, beteljesedett próféciák, tanúk megváltozott, bonyolult tervezésre, egész teremtésben, molekuláris szinttől, globális szintig, emberi szív, hitetlenség önző, hitetlenség lényege, saját utadat, farizeusok hitetlenségét, emberek hisznek, , ,
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 148 db bejegyzés
Összes: 33558 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 377
  • e Hét: 5202
  • e Hónap: 12067
  • e Év: 98799
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.