Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyszerű előzetes
  2022-11-17 21:33:18, csütörtök
 
  Nagyszerű előzetes

Textus: Jn 11,43-44

Szeretitek a filmeket? Vannak akik szeretik. Vannak akik nagyon várják és élvezik a filmelőzeteseket. Ha egy jó új filmről amely hamarosan megjelenik a mozikban elkészítik az előzetest, akkor azt látni akarják. Vannak nagyszerű előzetesek, és a filmrajongók alig várják, hogy megnézzék a filmeket. Az előzetesek bizonyos akciókat, robbanásokat vagy hasonlókat, vagy néhány fontos drámai jelenetet mutatnak be, hogy felkeltsék az emberek érdeklődését a filmek iránt és hogy rávegyék őket, hogy megnézzék a filmeket amikor azok bemutatásra kerülnek a mozikban. A vígjátékfilmről készített előzetes bemutatja a film néhány vicces részletét. De a probléma néhány vígjáték-előzetessel az, hogy ha a film nem különösebben jó, a legjobb jeleneteket bemutatják az előzetesben. Az előzetes nagyszerű, és azt sugallja, hogy a film fantasztikus lesz. Aztán elmegy az ember a moziba, arra számítva, hogy még több nagyszerű jelenetet fog látni, de ehelyett csak másodrangú vígjátékot kap. Az előzetes nagyszerű, és jól megszerkesztett, de maga a film csalódásra ad okot.

Az igeszakaszunkban egy előzetest kapunk arról, hogy Jézus mit fog tenni a jövőben. Az előzetes egészen fantasztikus. Feltámasztja barátját, Lázárt a halálból. Ez annyira nagyszerű, hogy első pillantásra azt gondolhatnánk,

Mi lehet(ne) ennél jobb?

De amire ez az előzetes mutat, az sokkal nagyobb, sokkal dicsőségesebb, mint az előzetes. Ehhez képest az előzetes elhalványul. Mindkét dolog kivételesen jó, de a második annyival jobb, hogy alig tudjuk befogadni. De be kell fogadnunk, mert óriási változást hoz az életünkben, ha megragadjuk. Ezért ma reggel szeretném összehasonlítani Lázár feltámadásának néhány aspektusát (vonását) azzal, amit Jézus fog tenni az Ő népéért az utolsó napon.

1. Lázár feltámadása csodálatos esemény volt!Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. El tudjátok képzelni, milyen csodálatos volt ez Mária és Márta számára? El tudom képzelni őket, amint ott ülnek a testvérükkel, miután Jézus feltámasztotta őt a halálból, és elönti őket a megkönnyebbülés és az öröm. Látom őket, amint azt mondják Lázárnak:

"Nem tudom elhinni, hogy visszatértél. Azt hittem, hogy elvesztettünk. Ez több mint csodálatos és elképesztő."

Lázár feltámadása a legjelentősebb esemény lehetett, amelynek valaha is tanúi voltak. Minden ami történt, olyan hihetetlennek, álomszerűnek tűnhetett.

Vettem részt virrasztókon és temetéseken, és a gyász és a szomorúság tapintható volt. Az emberek teljesen összetörtek, és tudtam és ők is tudták, hogy az életük már soha nem lesz ugyanolyan. Mindannyian vesztettünk el valakit vagy valakiket akik sokat jelentettek nekünk. És az elvesztésük összetört és fájdalommal töltött el. És ha valami csoda folytán az elvesztett személy feltámadott volna a halálból, az olyan hihetetlen lett volna! A megkönnyebbülés, az öröm, a boldogság, ami ezután következett volna, azt semmihez sem lehetett volna hasonlítani, hiszen ahhoz foghatót soha nem tapasztaltunk. Úgy éreztük volna akkor magunkat és azt gondoltuk volna, hogy ez a legjobb dolog ami valaha velünk és feltámadott szerettünkkel történt és hogy nincs semmi ennél jobb ami érhetne bennünket.

Voltak emberek akik már átélték ezt. El tudjátok képzelni, mit érzett Jairus és a felesége, amikor Jézus feltámasztotta a lányukat a halálból? Ez lehetett életük legnagyobb, legjobb pillanata. Életük legrosszabb dolga, a lányuk halála a legdicsőségesebb dologgá változott.

Vagy gondoljunk csak a naini özvegyasszonyra. Egyetlen fiának temetési menetében hagyta el a várost. Jézus odament hozzá, és azt mondta neki, hogy ne sírjon. Aztán megérintette a koporsót, és azt mondta a halottnak, hogy keljen fel. A fiatalember felült, és beszélni kezdett. Jézus visszaadta őt az édesanyjának. El tudjátok képzelni a csodát, amit az asszony átélt? El tudjátok képzelni a megkönnyebbülését, az örömét? Valószínűleg ez volt élete legboldogabb, legmeghökkentőbb napja. Ha történne velünk is valami ilyesmi, az messze meghaladná a reményeinket és várakozásainkat.
Mária és Márta, Jairus és felesége, a naini özvegyasszony számára, ami velük történt, olyan nagyszerű, csodálatos, hihetetlen volt, hogy talán csodálkoztak volna és megdöbbentek volna, ha valaki akkor azt mondotta volna nekik, hogy van ennél jobb is. Azt kérdezték volna:

Mi lehetne ennél jobb? Hogyan lehetne bármi is ennél jobb?

De lehet. Az Isten Igéje azt mondja, hogy lehet.

2. Azok a feltámadások csupán előképei (előzetesei) voltak annak, amit Jézus az utolsó napon tenni fog az Ő népéért!

Ami azokon a napokon történt, amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, Jairus leányát és a naini ifjút, az csak árnyék volt ahhoz a dicsőséghez képest, amit Jézus az Ő eljövetelének nagy napján fog tenni!

Lázár feltámadt, de újra meghalt. Ugyanez történt Jairus lányával és a naini özvegyasszony fiával is. Ami velük történt, hogy feltámadtak az életre, az megdöbbentő és fantasztikus volt - de ez csak átmeneti volt. Romlandó testben támadtak fel. A testük még mindig ki volt téve a halálnak. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig éltek, miután Jézus feltámasztotta őket a halálból, de akár néhány év, akár néhány évtized volt, a halál ismét rájuk tört. Meghaltak. A feltámadásuk ideiglenes volt.

3. De a feltámadás az utolsó napon, az nem lesz ideiglenes, hanem örökké fog tartani.

Az 1Korinthus 15:53-54 bemutatja azt a feltámadást, amelyet Jézus az utolsó napon fog megvalósítani.

Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: ,,Teljes a diadal a halál fölött!"

Romolhatatlan (elpusztíthatatlan), halhatatlan - micsoda dicsőséges szavak! Feltámadásunk az utolsó napon nem lesz ideiglenes. A halált elnyeli majd a győzelem. A 2Timóteus 1:10 arról a kegyelemről beszél, amely az idők kezdete előtt adatott nekünk. Azt mondja:
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által.

A keresztyének számára Jézus eltörölte a halált. A Jelenések 20:14 beszél a nagy ítélet egyik következményéről. Azt mondja:

A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

A halál megszűnik. Örökre száműzve lesz, el lesz pusztítva. Nem lesz helye az új égben és az új földön. A nagy ítélet után a tűz tavába vetik, ahonnan soha többé nem tér vissza. Milyen csodálatos jövőkép ez Isten népe számára. Milyen csodálatos dolog az amit Jézus tenni fog az Ő népéért.

Egy másik igeszakasz, amely arról szól, hogy a Jézus általi feltámadásunk az utolsó napon nem lesz ideiglenes, az 1Thesszalonika 4:14, 16-17.

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt... Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Az Úrral leszünk mindörökké. A Jelenések 22:5 ezt mondja rólunk akik a mennyben leszünk:

,,uralkodnak örökkön-örökké."

A Jelenések 22:14 szerint azoknak akik megmossák ruháikat:

,,joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba."

Az élet fája. Ebből fogunk részesülni.

És milyen lesz a testünk? A Filippi 3:20-21 azt mondja:
Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

Az új égben és az új földön lakva testünk olyan lesz, mint Megváltónk, Jézus dicsőséges teste. És mi az Ő testének egyik jellemzője? A Jelenések 1:17-18-ban Jézus azt mondta János apostolnak.

Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké.

Részünk lesz ebben az örök életben. Ahogy Jézus mondta a juhairól a János 10:28-ban.

Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.

Lázár feltámadása valóban csak halvány előképe volt annak, ami a keresztyénekre vár az utolsó napon.

De van még más is. Itt ennél többről van szó. Amit eddig mondtam, az csak a fele a valóságnak.

4. Figyeljétek meg, hogy Mária és Márta Jézussal volt, amikor Lázárt kihívta a sírból.

Ugyanez volt igaz Jairusra és feleségére, valamint a naini özvegyasszonyra is. Jelen voltak, amikor Jézus feltámasztotta szeretteiket a halálból. Milyen nagy áldás volt ez. Az az öröm, amelyet szeretteik halálból való feltámadásának látványa okozott nekik, nagymértékben felerősödött és sokszorosára nőtt, mert látták Jézus dicsőségét. Amikor látták, hogy Jézus feltámasztotta szerettüket, rájöttek, megértették, hogy egy egészen rendkívüli személy jelenlétében vannak. Nem tudom pontosan, hogyan magyarázhatnám ezt meg, hacsak nem azzal a példával, amikor Nabukodonozor király látott, miután elrendelte, hogy Sidrákot, Misákot és Abednegót dobják a tüzes kemencébe, és amikor belenézett a kemencébe, akkor látott ott négy alakot, akik a tűzben járkáltak, a kötelékektől szabadon és sértetlenül, és akkor ő azt mondta: (Dániel 3:25).
A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.

Vagy gondoljunk csak arra a reakcióra, amikor az Úr megjelent Manoah feleségének, aki elmondta férjének, hogy Isten embere eljött hozzá. Azt mondta: (Bírák 13:6)

Isten embere jött el hozzám. Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes.

Később, amikor mindketten meglátták őt, és áldozatot készítettek neki, ezt olvassuk(Bírák 13:19-20).

Ő (az Úr) pedig csodát tett Mánóah és felesége szeme láttára. Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az ÚR angyala pedig felszállt az oltár lángjában. Ennek láttán Mánóah és felesége arccal a földre borult.

Gyanítom, hogy amikor Mária és Márta meglátta, hogy szerettük életre kelt, tekintetük nem sokáig időzött az éppen életre kelt Lázáron, hanem gyorsan Jézus felé fordult. A halálból visszatért szerettük látványa csoda volt - de a sokkal nagyobb csoda Jézus volt, az, akinek hatalma volt feltámasztani a halottakat, életet adni a halottaknak. Akkor és ott látták Jézus dicsőségének egy részét. Jézus mindent megváltoztatott.

Az Ószövetségben Mózes nem láthatta Isten arcát. Senki sem láthatta Istent úgy hogy életben maradjon. Amikor Mózes kérte, hogy láthassa Isten dicsőségét, csak Isten hátát láthatta.

Jézus azonban kinyilatkoztatta nekünk az Atyát. Emlékezzünk arra, amikor Fülöp azt mondta Jézusnak: (János 14:8).

Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk.

Jézus erre ezt mondta (9-10 versek): Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit.

A tanítványok az Atyát látták Jézusban. A megdicsőülés hegyén Péter, Jakab és János látta Jézust elváltozni. Ott látták, hogy: arca fénylett, mint a nap.

És mégsem haltak meg. Nem emésztettek meg. Ehelyett megörvendeztette őket a látvány. Péter azt mondta: (Máté 17:4)

Uram, jó nekünk itt lenni!

Bármilyen nagyszerű is volt, hogy Jézust látták elváltozni előttük, ez csupán egy halvány felvillanása volt annak, hogy Jézus jelenléte mit fog okozni az Ő népének, amikor újra eljön. Az 1János 3:2-ben az apostol azt írja.

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.

Mária és Márta számára nagyszerű volt, hogy láthatta Jézust és vele lehetett, amikor feltámasztotta testvérüket a halálból.

5. De amikor Jézus feltámaszt minket a halálból, és mi látjuk Őt, az átalakít minket, és hasonlóvá tesz Őhozzá.

,,amikor ez nyilvánvalóvá lesz (amikor megjelenik), hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában."

Milyen dicsőséges lesz ez. Milyen dicsőségesek leszünk.

Nemcsak örök életünk lesz, hanem szabadok leszünk a bűntől. Tiszták leszünk, mint Jézus. Isten képmása bennünk tökéletesen helyre lesz állítva. A 2Korinthus 3:18 szerint éppen most:


Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
Amikor az utolsó napon feltámadunk, ez az átalakulás teljes lesz, és képesek leszünk tökéletesen visszatükrözni az Ő dicsőségét. Milyen dicsőségesek leszünk, Jézus igazságába öltözve, az Ő képmására megújulva. A Jelenések 22:4 azt mondja:

Látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.

G. K. Beale ezt mondja erről a versről és a dicsőségben elfoglalt helyünkről:

"A megváltottak egész közössége a templomban szolgáló papoknak tekintendő, akik kiváltságosként láthatják Isten arcát az új szentek szentjében, amely most már az egész templom-várost magába foglalja. Hogy ez Istenre vagy a Bárányra vonatkozik-e, nem világos, de az istenfélők mindkettő jelenlétében lesznek...".

A Máté 13:43-ban Jézus azt mondta az Ő örökkévaló királyságáról.

Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!

Úgy fogunk ragyogni, mint a nap, mert olyanok leszünk, mint Jézus! Testvérek, már most sokmindent tudunk Jézusról. És ez csodálatos. De megismerni Őt és Hozzá hasonlóvá lenni - micsoda dicsőség lesz az!

6. Ott Jézus gondoskodik minden szükségletünkről.

Figyeljük meg, mit mondott Jézus, amikor Lázár kijött a sírból. Azt mondta: (János 11:44)


,,Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!"


Ez hasonló volt ahhoz, amit Jairusnak és feleségének mondott, amikor feltámasztotta a lányukat a halálból. Azt mondta nekik, hogy adjanak neki enni. Amikor Jézus feltámasztotta őket a halálból, megemlítette a szükségleteiket, és gondoskodott arról, hogy ezek a szükségletek teljesüljenek. Leon Morris írja:
"Jézust soha nem ragadta el annyira a csodáinak csodája, hogy elfelejtette volna az ember szükségleteit".

De mint a többi dolog ebben a történetben, ez is csak egy kis ízelítő abból, amit Jézus tesz majd az Ő népéért, amikor feltámasztja őket a halálból az utolsó napon. A János 14-ben Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy elmegy, hogy helyet készítsen nekik. És micsoda hely lesz az. Az 1Korinthus 2:9 azt mondja:

Hanem amint meg van írva: ,,Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek."

János elbeszéli, hogy hallotta, amint egy hatalmas hang a trón felől ezt mondta (Jelenések 21:3-5).

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!

A Jelenések 22:5 azt mondja a megdicsőült szentekről:

Nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.

7. Testvérek, micsoda Megváltónk van Jézusban.

Micsoda jövő vár ránk Őbenne. Bízzatok Benne. Kálvin János megemlíti, hogy ez a parancs Lázár pólyáinak és kendőjének levételére felnagyítja a csoda dicsőségét, hogy a zsidók,

,,a saját kezükkel is érintsék azt az isteni cselekedetet, ami a szemük előtt zajlott le. Krisztus ugyanis leoldhatta volna a kötelékeket Lázárról, vagy megtehette volna, hogy azok maguktól leoldódjanak, de Krisztus a jelenlévők, mint tanúk kezeit akarta erre felhasználni... a parancs a zsidóknak adatott avégett, hogy a kételkedés, vagy vonakodás minden alapját elvegye tőlük."
Nektek, testvérek bíznotok kell az Ő szavában. Higgyetek benne. Lázárt nevén szólítva hívta ki a sírjából. Az utolsó napon titeket is ki fog hívni sírjaitokból. D. A. Carson írja:

"Jézus tekintélye olyan nagy, hogy ha nem nevezte volna meg Lázárt, akkor az összes sír átadta volna halottját a feltámadó életnek".

Jézus eljön érted, és elvisz az igazi otthonodba. Milyen dicsőséges lesz az. És mindez Jézusnak köszönhető.

Testvérek, ne csalódjatok Jézusban, mint Mária és Márta. Mi keresztyének gyakran csalódottak vagyunk az életünkben lévő események miatt, mert a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan terveztük. A jövőben a dolgok sokkal jobban fognak alakulni számunkra, mint ahogyan azt valaha is terveztük. Testvérek, ámuljatok el azon, hogy Jézus mit fog tenni értetek a jövőben. Dicsőséges lesz, és örökké fog tartani! Ami vár ránk a dicsőségben az Jézusnak és a halál fölötti győzelmének köszönhető. Azért tette ezt, mert szeret minket. Örvendezzünk Jézusban. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: következményéről, halhatatlanságba, filmelőzeteseket, igeszakaszunkban, kinyilatkoztatta, szükségletünkről, megörvendeztette, halhatatlanságot, legmeghökkentőbb, legdicsőségesebb, összehasonlítani, kiváltságosként, megszerkesztett, vígjátékfilmről, özvegyasszonyra, megkönnyebbülés, megváltoztatott, várakozásainkat, szükségleteiket, feltámasztotta, visszatükrözni, feltámadásának, megjelentetett, legjelentősebb, keresztyénekre, magyarázhatnám, tanítványainak, feltámasztani, romolhatatlan, dicsőségesebb, özvegyasszony, gondolhatnánk, megtartónknak, ószövetségben, megvalósítani, eljövetelének, mozikban elkészítik, filmrajongók alig, előzetesek bizonyos, emberek érdeklődését, filmek iránt, filmeket amikor, vígjátékfilmről készített, film néhány, probléma néhány, legjobb jeleneteket, előzetes nagyszerű, film fantasztikus, film csalódásra, előzetest kapunk, előzetes egészen, előzetes mutat, Isten Igéje, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztust, Ahogy Jézus, Márta Jézussal, Ószövetségben Mózes, Amikor Mózes, Amikor Jézus, Leon Morris, Bízzatok Benne, Kálvin János, Örvendezzünk Jézusban,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
A vélemény az emberi tudás leg...  Facebookon kaptam  Természetes fájdalomcsillapítá...  Lustaság  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Más nő karjai közt  Zeller  Facebookon kaptam  Sóhegyek Iránban  Zavarba hoz, ha egy nő kezdemé...  Facebookon kaptam  Más nő karjai közt  Meghalt kerék Imre  Facebookon kaptam  Farsangoló  Királypingvinek  Szent Balázs a néphiedelemben  Facebookon kaptam  Meghalt kerék Imre  Facebookon kaptam  Az áruló arca  Facebookon kaptam  Egy feje tetejére állt világ  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Mint a jégdarab  Egy világ ünnepli - Vízkereszt...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  képre írva  képre írva  Az immunrendszer támogatása eg...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zsuzsa A. Túri :Nélküled  Facebookon kaptam  Az immunrendszer támogatása eg...  Vikunya  Barátkozás neten  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Magyarok az olimpián – 1...  Facebookon kaptam  Esti ima !  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Éppen ilyenkor a legjobb  Téli immunerősítő saláták citr...  Egy fázós reggelen  Jó éjszakát  Szép estét  Facebookon kaptam  Az idő, már rendbehozott minde...  képre írva  Facebookon kaptam  Bárcsak nagyon megáldanál enge...  Szent Balázs a néphiedelemben  képre írva  A vélemény az emberi tudás leg...  Most áll a Farsang  Tél tábornok  Vikunya  Facebookon kaptam  Te csak szeress...!  Hintersee, Németországban  Egy nő titok nélkül  Jegesmedvék  Vikunya  Alvó cica  Szurikáták  Akinek hiányzol  Zavarba hoz, ha egy nő kezdemé...  Az I. világháború 1914-1918.  Facebookon kaptam  képre írva  Áldott vasárnapot!  Éppen ezért...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Miért csüggedsz el lelkem, és ...  Az óceán színei  képre írva  Kelbimbó és gyulladáscsökkenté...  Áldott vasárnapot!  Amig az út tart  Űzik már a Farsangot  Facebookon kaptam  Áldott vasárnapot!  Lustaság  Facebookon kaptam  H. Gábor Erzsébet: Csalódott h...  Hosszúszárnyú bálna  Déli sziklaugró pingvinek  Facebookon kaptam  Jegesmedvék 
Bejegyzés Címkék
mozikban elkészítik, filmrajongók alig, előzetesek bizonyos, emberek érdeklődését, filmek iránt, filmeket amikor, vígjátékfilmről készített, film néhány, probléma néhány, legjobb jeleneteket, előzetes nagyszerű, film fantasztikus, film csalódásra, előzetest kapunk, előzetes egészen, előzetes mutat, sokkal nagyobb, előzetes elhalványul, második annyival, utolsó napon, legjelentősebb esemény, szomorúság tapintható, emberek teljesen, elvesztésük összetört, elvesztett személy, olyan hihetetlen, legjobb dolog, lányuk halála, legdicsőségesebb dologgá, naini özvegyasszonyra, fiatalember felült, asszony átélt, messze meghaladná, naini özvegyasszony, feltámadások csupán, napokon történt, naini ifjút, csak árnyék, dicsőséghez képest, halál ismét, feltámadásuk ideiglenes, halandó halhatatlanságba, halál fölött, halált elnyeli, kegyelemről beszél, idők kezdete, evangélium által, keresztyének számára, nagy ítélet, pokol pedig, halál vettetének, tűznek tavába, második halál, tűznek tava, halál megszűnik, amit Jézus, másik igeszakasz, mennyben leszünk, élet fájához, élet fája, örök életben, egészen rendkívüli, tüzes kemencébe, tűzben járkáltak, kötelékektől szabadon, negyedik pedig, történt ugyanis, láng felcsapott, oltár lángjában, földre borult, éppen életre, halálból visszatért, elég nekünk, maga cselekedeteit, megdicsőülés hegyén, halvány felvillanása, átalakít minket, tükörben szemléljük, képre formálódunk, átalakulás teljes, dicsőségben elfoglalt, megváltottak egész, templomban szolgáló, egész templom-várost, istenfélők mindkettő, igazak fénylenek, szükségletek teljesüljenek, csodáinak csodája, ember szükségleteit, többi dolog, hatalmas hang, trón felől, elsők elmúltak, igék megbízhatók, megdicsőült szentekről, parancs Lázár, csoda dicsőségét, saját kezükkel, isteni cselekedetet, szemük előtt, kötelékeket Lázárról, , ,
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 148 db bejegyzés
Összes: 33558 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 299
  • e Hét: 5124
  • e Hónap: 11989
  • e Év: 98721
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.