Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jó önzőnek lenni?
  2022-11-28 18:19:15, hétfő
 
  Jó önzőnek lenni?

Textus: Jn 11,47-48

Jó önzőnek lenni?

Az az érdekes, hogy a mai társadalomban az önzést gyakran jónak tekintik. Van egy cikk, amelynek az a címe, hogy "Miért jó neked az önzés?". Ennek egy része így hangzik:

,,Ha úgy érzed, hogy most nem tudod irányítani az életedet, akkor nagy valószínűséggel nem vagy elég önző. Annyi más dolgot, felelősséget és embert helyeztél a saját igényeid fölé. Most itt az ideje, hogy önző legyél. Itt van, hogy miért. Az önzőség jobb kapcsolatokat teremt... Az önzőség javítja a mentális egészségedet... Az önzőség növeli az önértékelésed érzését."

Társadalmunk egésze kezdi ünnepelni az önzést. Egy másik idézet így hangzik:

,,Önzőnek lenni csak azt jelenti, hogy önmagadat helyezed előtérbe, és az önmagaddal való törődés nem rossz dolog. Én azt állítom, hogy ez valójában önzetlen cselekedet, mivel lehetővé teszi, hogy jobban tudj gondoskodni mindenki másról. Azzal, hogy tiszteletben tartod a saját szükségleteidet, megmutatod magadnak és a körülötted lévő világnak, hogy méltó és értékes vagy."

Az ilyen emberek azt mondják, hogy nem rossz önzőnek lenni. Azt mondják, hogy önzőnek lenni jó. Jobban jársz, ha csak magaddal törődsz.
,,Vigyázz az egyes számúra. Ha te nem teszed, senki más nem fogja."
Egy másik idézet az önzést "egészségesnek" nevezi.
,,Mielőtt észrevennéd, egészséges szokássá válik, hogy mindenki más elé helyezed magad."

A mai társadalmunk azt mondja nekünk, hogy legyünk önzők, hogy magunkat helyezzük előtérbe. Még a 19. században is Ralph Waldo Emerson filozófus azt írta:

"Önmagad lenni egy olyan világban, amely folyamatosan mást akar belőled csinálni, a legnagyobb teljesítmény."

Hogy önmagad légy. Még abban sem vagyok biztos, hogy ez mit jelent. De azt hiszem, azt jelenti, hogy kövessük a saját ösztöneinket. Emerson hitt az emberekben rejlő jóságban. De teljesen világos, hogy vannak emberek, akik gonoszak. Az ő tanácsa Hitler, Sztálin és a veszélyes bűnözők számára katasztrófa lenne. Az ilyen emberek számára önmaguknak lenni nem nagy teljesítmény. Valójában ez a legrosszabb tanács, amit valaha is kaphatnak, mert ez csak bátorítja őket.

Ennek a tanácsnak az ellenpéldája az amit egyszer valaki eképpen fogalmazott meg:
,,A dal, amit akkor énekelnek, amikor az emberek belépnek a pokolba, a következő: 'Végigjárom saját utam'."

Azt hiszem, igaza van.

- Rabbi, mi a véleményed az önzésről?-kérdezte egy ifjú a mesterét.
- Nézz ki az ablakon-szólt a mester- Mit látsz?
- Két ló húz egy földművest, aki a piac felé tart.
- Rendben.Most nézz bele a tükörbe. Mit látsz?
- Mit kellene látnom, rabbi? Természetesen magamat látom.
- Gondold meg: az ablak üvegből készült és a tükör is üvegből van. Elegendő egy vékonyka ezüstréteg az üveg mögé és az ember már csak magát látja.

Láttuk tehát, hogy a világ szerint jó az, ha az ember önző. De vajon mit tanít Jézus és a Biblia ebben a kérdésben?

1.Jézus és a Biblia tanítása messze eltér az önzéstől. Más szóval, Jézus és a Biblia azt tanítja, hogy nem jó önzőnek lenni.

Az 1Kor 13,5 azt mondja, hogy a szeretet: ,,nem keresi a maga hasznát."
Az 1Kor 10,24 azt mondja, hogy: ,,Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét."
A Filippi 2:3-4-ben Pál azt mondta, hogy másokat kell előtérbe helyeznünk. Azt írta:
,,Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is."

Tudjuk, hogy szeretnünk kell felebarátainkat, ellenségeinket és mindenki mást. Úgy kell szeretnünk őket, ahogyan magunkat szeretjük. Úgy kell szeretnünk őket, ahogyan Jézus szeretett minket. Ezt mondta Jézus a tanítványainak a János 15:12-ben:

,,Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket."

Egy 80 éves férfi minden reggel reggelit visz a feleségének.
Kérdezték tőle:
- Miért van az Ön felesége öregek otthonában?
Ő azt válaszolta:
- Mert Alzheimer kórban szenved.
Ekkor azt kérdezték tőle:
- Az Ön felesége foglalkozna azzal, ha Ön egy reggel nem hozna reggelit neki?
A férfi azt válaszolta:
- Ő nem emlékszik... Nem tudja azt sem, hogy én ki vagyok. Öt éve nem ismer már meg.
Meglepetten mondták neki:
- Milyen csodálatos dolog! Ön még mindig viszi a feleségének a reggelit annak ellenére, hogy ő már nem is ismeri meg Önt?
A férfi elmosolyodott, a szemeibe nézett, megszorította a kezét, aztán azt mondta:
- Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy Ő kicsoda!

És mi a legnagyobb szeretet? Jézus folytatta: ,,Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért."
Ha valaki az életét adja valaki másért, abban nincs önzés. Egyáltalán nincs. Hanem ez a legnagyobb szeretet.

A Máté 23,25-ben Jézus azt mondta: ,,Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel."
Jézus elítélte kapzsiságukat és önzésüket. Az Efézus 4:22 azt mondja:
,,Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott."
De még ennél is többről van szó. Nemcsak azt kell tennünk, hogy másokat magunk elé helyezzünk, hanem azt is, hogy ne keressük a saját érdekeinket, mert Jézus dicsőségét kell előtérbe helyeznünk. Ehhez meg kell tagadnunk önmagunkat. Ahogy Jézus mondta a Lukács 9:23-ban:
,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!"

Keresztelő János azt mondta magáról és Jézusról.
Jn 3,30: ,,Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem."

Keresztyénként nem szabad arra összpontosítanunk, hogy magunknak tetszelegjünk. Inkább arra kell összpontosítanunk, hogy mi a legjobb Jézus Krisztus országának. A Filippi 2:21-ben Pál apostol bírálta az embereket, amiért önmagukat helyezik előtérbe. Azt írta:
,,Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval."

Az 1Korinthus 10:33-ban Pál arra buzdította a keresztyéneket, hogy kövessék a példáját, és az evangélium érdekében mások szükségleteit helyezzék előtérbe. Azt írta:
,,Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek."

Korábban ebben a könyvben kritizálta a korinthusi keresztyének egy részét, amiért túlságosan buzgón törődtek a saját érdekeikkel. Néhányan közülük másokat pereltek be. Pál keményen bánt velük. Ezt írta:
1Kor 6,7: ,,Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?"

A személyes igazságtalanságok elengedése néha a legjobb módja a reagálásnak. Áron vétettünk meg. (1Korinthus 6:20; 7:23) Nem vagyunk a magunkéi. Kálvin János A keresztény vallás rendszere (3:7) című művében úgy foglalta össze a Biblia tanítását a keresztyén életről, hogy az önmagunk megtagadása.

,,Mi nem önmagunkéi, hanem az Istenéi vagyunk." "a hívőknek kötelességük testeiket élő, szent és kedves áldozatúl adni Istennek és ebben áll Istennek törvényes tisztelete" [Róm 12:1]. Ebből van véve annak az intésnek anyaga, hogy 'ne alkalmazkodjanak a hívők ennek a világnak képéhez, hanem értelmük megújhodása folytán alakuljanak át, hogy kitapasztalhassák, mi az Úr akarata' [Róm 12:2]. Már az is nagy dolog, hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánlva, hogy ezentul mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Szent dolgot ugyanis nem lehet az Isten ellenében elkövetett különös sérelem nélkül istentelen célokra használni."

Az előttünk lévő igeszakaszban megrendítő példát látunk arra a rosszra, ami abból fakad, hogy az emberek önmagukat helyezik előtérbe, hogy saját érdekeikre gondolnak. Ez vezetett a világtörténelem legnagyobb bűncselekményéhez.

2. Az önzés vezetett Jézus keresztre feszítéséhez.

Az egész zsidó nagytanács önző volt. Azt vették figyelembe, hogy ez az esemény milyen hatással lesz rájuk. A saját érdekeiket keresték. Ezt mondták arról, hogy Jézus továbbra is sok csodatételt tett:
Jn 11,48: ,,Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is."

Ez oda vezetett, hogy Jézust letartóztatták, bíróság elé állították és keresztre feszítették. Aggódtak a helyükért és a nemzetükért. Önérdekük megőrzése érdekében hajlandóak voltak megölni Jézust.
Két nagy tanulság van itt az önzésről.

A.Először is, az önzés káros azoknak, akik gyakorolják.

Isten figyeli és megfigyeli, hogyan élnek az emberek. Megbünteti az önzőket. A Róma 2:8-ban a Szentlélek figyelmeztet, hogy kerüljük a haszonlesést, az önzést. Pál azt írta:
,,Azoknak pedig, akik haszonlesők (önzők), akik ellenállnak az igazságnak, és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd."
A Biblia azt mondja, hogy azt aratjuk, amit vetünk. A Galata 6:8-9 azt mondja:
,,Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk."

B. Hová vezetett a zsidó nagytanács önzése?

Pontosan ahhoz vezetett, amitől féltek. Elvesztették a helyüket és a nemzetüket!
Kr. u. 66-ban a rómaiak megelégelték a zsidó lázadásokat, és úgy döntöttek, hogy egyszer s mindenkorra véget vetnek ezeknek. Seregeiket Júdába küldték, és egy négyéves háború következett. Kr. u. 70 áprilisában megostromolták Jeruzsálemet, majd ugyanezen év augusztusában betörtek a városba, lemészárolták a lakosok nagy részét és lerombolták a második templomot. Mindössze a ma is létező Nyugati Falnak nevezett rom maradt meg belőle. A túlélő zsidók közül sokakat rabszolgasorba taszítottak és eladtak más országokba. Sok más zsidó a gazdasági nehézségek miatt hagyta el Izraelt. A zsidó nemzet megszűnt létezni, és a zsidók szétszóródtak. Az önzőség nem tett jót a zsidó nagytanácsnak.

3. Az áldás útja az, hogy bízunk Istenben és jót cselekszünk.

A Máté 6:33-ban Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne azzal foglalkozzanak elsősorban, hogy mit egyenek, mit igyanak, miben öltözködjenek és más ezekhez hasonló dolgokkal, amelyek után a pogányok futnak. Azt mondta:
,,Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek."
A Mk 9,35-ben Jézus azt mondta:
,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája!"
A 2Kor 9,6-8-ban Pál apostol azt írta:
,,Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert ,,a jókedvű adakozót szereti Isten". Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre."
Péld 3,9-10: ,,Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból."
Préd 11,1: ,,Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt!"

4. Testvérek, gondoljatok Jézusra és az Ő példájára.

2Kor 8,9: ,,Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

Testvérek, legyünk önzők? Emlékeztek, mi történt Illéssel? Szárazság volt az országban, és nem volt élelme. Az Úr azt mondta neki, hogy menjen a Jordántól keletre, és bújjon el a Kerít-patak mellett. Isten azt mondta:

,,A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad."
A hollók reggel kenyeret és húst, este pedig szintén kenyeret és húst vittek Illésnek. Ihatott a patakból. De aztán a patak kiszáradt. Isten megfeledkezett Illésről? Nem. Ami ezután történt, az nagyon tanulságos. Ezt olvassuk:
,,Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő ÚRra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az ÚR esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is meg az asszony és a háza népe is mindennap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki az ÚR ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által, megmondta az ÚR."

Legyünk önzők? Távol legyen ez tőlünk. A Máté 6:28-32-ben Jézus azt mondta tanítványainak:
,,Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?
Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre."

Micsoda Megváltónk van Jézusban. Ő gondoskodik rólunk. Ahogy Dávid írta a Zsoltárok 37:25-ben:
,,Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált."

Isten népe vagyunk. Ő mindent megad nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy Őérte és az Ő dicsőségére éljünk. Ne legyünk önzők. Ez csak gonoszsághoz vezet. Ehelyett keressük Jézus dicsőségét. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: meggazdagodjatok, alkalmazkodjanak, özvegyasszonynak, felebarátainkat, kényszerűségből, szükségleteidet, valószínűséggel, világtörténelem, dicsőségvágyból, megparancsoltam, megtisztítjátok, bosszúállással, letartóztatták, tanítványainak, féktelenséggel, rendelkezzetek, ellenségeinket, megfeledkezett, keresztyéneket, foglalkozzanak, megostromolták, keresztyénként, rabszolgasorba, gondoskodjanak, kérdezgessétek, szükségleteit, önértékelésed, kapcsolatokat, kicsinyhitűek, rablásvággyal, utánakiáltott, cselekvésében, özvegyasszony, természetesen, megszorította, kapzsiságukat, önzést gyakran, saját igényeid, önzőség jobb, önzőség javítja, mentális egészségedet, önzőség növeli, önértékelésed érzését, másik idézet, önmagaddal való, saját szükségleteidet, körülötted lévő, ilyen emberek, egyes számúra, olyan világban, legnagyobb teljesítmény, saját ösztöneinket, Ralph Waldo Emerson, Mert Alzheimer, Ahogy Jézus, Keresztelő János, Jézus Krisztus, Krisztus Jézuséval, Kálvin János, Seregeiket Júdába, Nyugati Falnak, Urunk Jézus Krisztus, Izráel Istene, Micsoda Megváltónk, Ahogy Dávid,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó éjszakát  A tévé a legfőbb,  Jó reggelt, jó napot!  A boldog emberek 10 szokása am...  Imádkozás az ellenségeidért  Cicák kosárban  A mult nem a tied  Benedek Elek: Szegény madárkák...  képre írva  Facebookon kaptam Ani barátnő...  Facebookon kaptam  A zene olyan, mint a víz  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Sós pereceim...  A stressz és a gyomorfekély &#...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  József Attila : Szelíd, búcsúz...  Facebookon kaptam  Pingvinek  Alvó cica  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tűzszekerek  Alvó cica  képre írva  képre írva  Facebookon kaptam  Szent Balázs a néphiedelemben  Mi az, ami pénzbe nem kerül: &...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Éppen ezért...  Petrovácz István verse  Facebookon kaptam  Szent Balázs a néphiedelemben  Látogatás  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szt Balázs napján  Mitől és hogyan maradjunk ébre...  Facebookon kaptam Ani barátnő...  Szép napot kívánok  Téli este  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Ani barátnő...  Hidd  képre írva  Süni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Egy dolgot tudok  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ez nagyon szép és megható ! ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Spárga Alzheimer-kórban szenve...  Hidd  Facebookon kaptam  Mitől és hogyan maradjunk ébre...  Téli képek  Facebookon kaptam  Egy az Úr, egy a hit, egy az ú...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  József Attila : Szelíd, búcsúz...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vörösrókák  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Utolsó tánc  Versek a télről: Február  Alvó kutyus  Az arcolajat sem használhatja ...  Hóember  Facebookon kaptam  Vörösrókák  Facebookon kaptam  Az arcolajat sem használhatja ...  A mult nem a tied  Facebookon kaptam  Alvó kutyus  Kellemes teázást  Nem kivánok  Téli immunerősítő saláták citr...  A rizsvíz elkészítése a haj sz...  Téli képek  képre írva  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Az I. világháború 1914-1918.  Áldott vasárnapot! 
Bejegyzés Címkék
önzést gyakran, saját igényeid, önzőség jobb, önzőség javítja, mentális egészségedet, önzőség növeli, önértékelésed érzését, másik idézet, önmagaddal való, saját szükségleteidet, körülötted lévő, ilyen emberek, egyes számúra, olyan világban, legnagyobb teljesítmény, saját ösztöneinket, emberekben rejlő, veszélyes bűnözők, legrosszabb tanács, amit egyszer, emberek belépnek, piac felé, ablak üvegből, vékonyka ezüstréteg, üveg mögé, világ szerint, ember önző, maga hasznát, maga javát, reggelit annak, férfi elmosolyodott, szemeibe nézett, legnagyobb szeretet, életét adja, régi élet, saját érdekeinket, legjobb Jézus, maga dolgával, evangélium érdekében, magam hasznát, könyvben kritizálta, korinthusi keresztyének, saját érdekeikkel, személyes igazságtalanságok, legjobb módja, keresztény vallás, keresztyén életről, önmagunk megtagadása, hívőknek kötelességük, intésnek anyaga, hívők ennek, világnak képéhez, előttünk lévő, emberek önmagukat, világtörténelem legnagyobb, önzés vezetett, egész zsidó, esemény milyen, saját érdekeiket, önzés káros, gonoszságnak engednek, maga testének, maga idejében, zsidó nagytanács, rómaiak megelégelték, zsidó lázadásokat, négyéves háború, lakosok nagy, második templomot, túlélő zsidók, gazdasági nehézségek, zsidó nemzet, zsidók szétszóródtak, zsidó nagytanácsnak, áldás útja, pogányok futnak, jókedvű adakozót, patakból majd, hollóknak pedig, hollók reggel, patak kiszáradt, nagyon tanulságos, város bejáratához, falat kenyeret, marék liszt, kevés olaj, fiadnak csak, asszony elment, háza népe, mező liliomait, mező füvét, kemencébe vetik, pogányok törik, meggazdagodjatok, alkalmazkodjanak, özvegyasszonynak, felebarátainkat, kényszerűségből, szükségleteidet, valószínűséggel, világtörténelem, , ,
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 145 db bejegyzés
Összes: 33555 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 978
  • e Hét: 4001
  • e Hónap: 10866
  • e Év: 97598
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.