Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kajafás megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért
  2022-12-05 07:51:39, hétfő
 
  Kajafás megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért

Textus: Jn 11,49-53

Isten ószövetségi prófétáinak az volt a feladata, hogy Isten szavait hirdesse Izrael és Júda népének. Üzenetük néha vigasztalásból és bátorításból állt Isten népe számára. Néha pedig a bűnre és az engedetlenségből fakadó büntetésre való figyelmeztetésből állt. De Isten igazi prófétáival kapcsolatban az a lényeg, hogy mindig Isten igazságát mondták. Néha szarkasztikusak voltak, és kigúnyolták a hitetlen királyt azzal, hogy azt mondták neki, amit hallani akart - de a király mindig felismerte a szarkazmust, és a próféta elmondta a királynak, amit Isten mondott.

A hamis próféták viszont általában hazugságokat mondtak. Nem mindig hazudtak, mert még a hazugok is mondanak néha olyan dolgokat, amelyek igazak. De amikor azt mondták: "Ezt mondja az Úr...", akkor nem mondtak igazat. Erre találunk egy példát az 1 Királyok 22-ben. Aháb király folyamatosan engedetlen volt az Úrral szemben. Gyilkolt, javakat és földeket lopott, és nem engedelmeskedett Istennek. Istennek a türelme iránta végül elfogyott. Elküldte hozzá Mikeás prófétát, hogy megmondja neki, hogy a csatában fog meghalni Rámót-Gileádnál. De az összes hamis próféta, aki ott volt, arra buzdította a királyt, hogy támadja meg Ramót-Gileádot, mert győzni fog.

Ez általában így működik, de néha Isten gonosz embereket használt arra, hogy hirdessék az Ő igazságát. Amikor ezt látjuk, akkor oda kell erre figyelnünk, mert gyakran két fontos dolog történik. Először is, világosan meg van fogalmazva egy fontos igazság. Egy igazság, amit nem szabad szem elől tévesztenünk. Másodszor, Isten olyan módon hívja fel rá a figyelmet, ahogyan senki más nem tudná - a legrosszabb ellenségeit használja fel arra, hogy hangosan hirdessék azt.

Az egyik hely, ahol ezt látjuk, Jézus Pilátus előtti pere. Jézus azért jött, hogy meghaljon népe bűneiért. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, bűntelennek kellett lennie. Jézus soha semmi rosszat nem tett, így képes volt meghalni helyettünk, és magára venni a büntetésünket. Mégis nyilvánosan bíróság elé állították és halálra adták. A római helytartó, Poncius Pilátus gonosz ember volt, aki tudta, hogy Jézus ártatlan. Mégis a zsidók kedvében akart járni, ezért átadta Jézust kivégzésre. Isten azonban azt akarta, hogy egy dolog teljesen egyértelmű legyen - hogy Jézus semmi rosszat nem tett, hogy teljesen és kétségtelenül ártatlan.

Ez azért volt fontos, mert sokan vagyunk olyanok, hogy ha valakit letartóztatnak, könnyen feltételezzük a bűnösségét. Azt gondoljuk:

"Ha nem tett volna semmi rosszat, nem tartóztatták volna le."

De ez nem igaz. Rengeteg olyan embert tartóztatnak le, akik semmi rosszat nem tettek. Még ha valaki, akit letartóztatnak, meg is ússza, gyakran a gyanú árnyéka vetül rá. Sokan azt fogják gondolni:

"Nos, elkövette a bűncselekményt, de megúszta".

Isten nem akarta, hogy bárkinek is oka legyen ezt gondolni Jézusról. Ezért Isten úgy intézte, hogy Pilátus az egész nép előtt nyomatékosan kijelentse, hogy Jézus ártatlan. Pilátus újra és újra (János 18:38, 19:4, 19:12) kijelentette Jézus ártatlanságát a vérszomjas tömeg előtt. Azt mondta:

,,Én nem találok benne semmiféle bűnt."

Amikor Pilátus nem tudta lebeszélni a zsidókat arról a szándékukról, hogy Jézust ki végeztessék, Pilátus (Máté 27:24): ,,a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok!"

Pilátuson keresztül Isten mindenki számára világossá tette, hogy Jézust igazságtalanul ítélték halálra. Nem tett semmi rosszat.

Fontos, hogy mi, keresztyének teljes mértékben bízzunk Jézusban és az Ő képességében, hogy Ő képes megmenteni minket. Ahhoz, hogy megmentsen minket, bűntelennek kellett lennie. Máskülönben a saját bűneiért halt meg. Ahhoz, hogy üdvözítő hitünk legyen, ahhoz teljes mértékben bizonyosak kell legyünk Jézus tisztaságában. Isten ezt kristálytisztán kijelentette az Igében.

Az előttünk lévő igerészben van egy másik példa arra, hogy Isten egy nagyon gonosz embert használt fel arra, hogy az Ő igazságát hirdesse, és nagyon világos, hogy Isten miért tette ezt. Bizonyos értelemben ez párhuzamos azzal, amit Pilátus tett. Csak ezúttal nem arról volt szó, hogy Jézus ártatlan, hanem arról, hogy Jézus hogyan mentette meg az Ő népét. Ez azután történt, hogy Jézus feltámasztotta barátját, Lázárt a halálból. Kihívta Lázárt a sírjából, és Lázár visszakerült a családjához, Ezután (János 11:47-52):

,,Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse."

Kajafás gonosz ember volt. A szövegünkben Jézus meggyilkolása mellett érvel, mondván, hogy jobb az ha Jézus hal meg egyedül, minthogy az egész nemzet elpusztuljon. Azzal érvelt, hogy egy gonosz cselekedet elkövetése nagyobb jóhoz vezet (nagyobb jót eredményez). Kajafás ravasz ember is volt. Ő is azok közé tartozott, akik azt szorgalmazták, hogy ne tartóztassák le Jézust a páska-ünnep alatt. Azt mondták (Máté 26:5):

"Ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között."

Kajafás vezető szerepet vállalt Jézus perében és elítélésében. A per egy bohóckodás volt. Hamis tanúkat engedtek tanúskodni. Jézus azonban nem volt hajlandó válaszolni a vádjaikra. Végül Kajafás így szólt Jézushoz (Máté 26:63):

,,Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!"
Jézus így felelt: ,,Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin."
Kajafás ekkor így szólt: ,,Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok?"

Azt válaszolták, hogy méltó a halálra. Ekkor Kajafás megengedte, hogy a foglyot bántalmazzák. Az arcába köptek, ököllel ütötték, mások pedig pofon vágták és gúnyolták. Az, hogy Kajafás ezt megengedte, megmutatta, mennyire gonosz volt. Kajafás tudta, hogy Jézus csodákra képes. Tudta, hogyan támasztotta fel Lázárt a halálból. A Szanhedrin (zsidó nagytanács) tudta, hogy Jézus sok csodát és jelet tett. (47. vers) Mégsem hittek Benne.

1. Ennek ellenére, Isten kegyelméből, Kajafás tudtán kívül világos próféciát hirdetett Urunk helyettes áldozatáról.

Ezt mondta: ,,Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen."

Hogyan üdvözül az ember? Jézus munkája által üdvözülünk. Ő meghalt helyettünk. Szenvedett és meghalt a bűneinkért.
Fontos, hogy ezt keresztyénként felismerjétek. Nagyon gyakran a régi természetünk, az önértékelésünk becsap minket, és ha nem vigyázunk, akkor elkezdünk a saját cselekedeteinkben bízni, nem pedig Jézus cselekedeteiben. Ezt nem szabad megtennünk.

A másik ok, amiért ezt az igazságot, hogy Jézus meghalt helyettünk, a középpontban kell tartanunk, az az, hogy ezt támadják, még a gyülekezetekben is. A Sátán nem szereti, ha az evangélium igazsága lelepleződik, ezért mindenféle emberek és prédikátorok nagyon ellenzik azt a tant, hogy Krisztus helyettünk halt meg, hogy Jézus meghalt a bűneinkért. Ők ezt "szörnyűséges tanításnak" nevezik. Azt mondják, hogy ezt mindenáron el kell kerülni.

De testvérem, gondolkozzál el azon amit Isten cselekszik itt.

2. Úgy intézte, hogy Kajafás, a főpap az egész nagytanács előtt kijelentette, megjövendölte hogy Jézus az Ő népe helyett és az Ő népéért meg fog halni.

János a Szentlélek sugallatára hívja fel rá a figyelmünket. János azt írta (János 11:51-52):
,,Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse."

Kajafás, a főpap, Jézus nagy ellensége, világosan elmondja nekünk, miért halt meg Jézus.
Kálvin János írja: ,,Kajafásnak tehát mondhatjuk, hogy abban a pillanatban két nyelve volt, kiokádta ugyanis a Krisztus meggyilkolásának bűnös és barbár célját, amit a sajátelméjéből agyalt ki, Isten azonban más célra is felhasználta a nyelvét, hogy kétértelmű szavakkal egyben egy jóslatot is kimondjon. Isten azt akarta, hogy a mennyei jövendölés a főpapi székből hangozzon el, s így a zsidóknak kevesebb mentségük maradhasson."

3. Tehát mindannyiunknak világosan meg kell értenünk, miről szól a keresztyénség, és hogyan üdvözülünk.

Sokan azt hiszik, hogy a keresztyénség arról szól, hogy jónak kell lenni, és ki kell érdemelni egy helyet a mennyben. De ez egyáltalán nem igaz. Az igaz, hogy jót kell tennünk. Isten arra hív minket, hogy szentek legyünk. (1Péter 1:15) A Biblia azt mondja, hogy szentség nélkül senki sem fogja látni az Urat. (Zsidókhoz írt levél 12:14) De a cselekedeteink nem mentenek meg minket.

A probléma azzal, hogy megpróbáljuk bedolgozni magunkat a mennybe, az, hogy ez nem működik. A Róma 3:20 azt mondja:
,,Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon."
Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian nélkülözzük Isten dicsőségét. A bűn zsoldja a halál. A bűn átka a halál - halál a maga teljességében - fizikai, lelki és örök halál a tűz tavában.
Az Efézus 2 azt mondja nekünk, hogy halottak vagyunk vétkeinkben és bűneinkben, hogy természetünknél fogva Isten haragjának tárgyai vagyunk. Ezen nem tudunk változtatni, bármennyire is próbálkozunk. Emiatt önmagunkban elveszettek vagyunk.

De Isten mindent megváltoztatott. Az Efézus 2:4-5 azt mondja:
,,De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek!"
Jn 3,16: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Miért jött Jézus? Miért született szűztől? Miért tartotta meg tökéletesen a törvényt? Miért halt meg a kereszten?

4. Azért, mert ez volt az egyetlen módja annak, hogy megváltson bennünket.

Isten egyszerűen büntetlenül hagyhatná a bűneinket. Az Ő igazságossága ezt nem engedné meg. Hogy megmentsen minket, az Atya elküldte szeretett Fiát, hogy meghaljon helyettünk. Bűneinket Jézus számlájára írta. Amikor szenvedett és meghalt, azért szenvedett és halt meg, hogy minket megmentsen. Ez volt az egyetlen út. A Gecsemáné kertben, amikor bűneink Jézusra kerültek, ezt mondta (Márk 14:34):
,,Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok!"
Majd imádkozott az Atyához: (Máté 26,39): ,,Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te."
De ez nem volt lehetséges. Ahhoz, hogy bárki közülünk üdvözülhessen, Jézusnak a keresztre kellett mennie és meghalnia. A 2Korinthus 5:21 ezt így írja le:
,,Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne."
1Pt 3,18: ,,Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket."
Gal 3,13: ,,Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: ,,Átkozott, aki fán függ"

Herman Bavinck írja: "Krisztus közösséget vállalt velünk, nemcsak fizikai (természetes) értelemben, azáltal, hogy magára öltötte a mi természetünket, testünket és vérünket, hanem jogi értelemben és etikai (erkölcsi) értelemben is, azáltal, hogy közösséget vállalt a mi bűneinkkel és halálunkkal. Ő áll a mi helyünkbe; Ő helyezi magát abba a viszonyba Isten törvényével, amelyben mi álltunk; Ő veszi magára a mi bűneinket, betegségeinket, bánatunkat, büntetésünket."

Az egész ószövetségi áldozati rendszer Jézusra mutatott. Az Ószövetségben bárányokat, bikákat és kecskéket áldoztak. Az egyik szertartáshoz tartozott, hogy Áron, a főpap ráhelyezve mindkét kezét (3Mózes 16:21):
"az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izráel fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére."
De az ószövetségi emberek tudták, hogy a bikák és kecskék vére nem tudja elvenni a bűnt. Ők a Messiást várták. Ez volt Jézus. Amikor eljött, Keresztelő János meglátta Őt, és ezt mondta (János 1:29)
"Ime, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!"

Keresztelő János és a többi bibliai író tudta, hogy Jézus miért jött. De Isten azt akarta, hogy mindenki tudja, és az akkori főpap hirdesse ki. Abban az évben Kajafás volt a főpap. De a probléma az volt, hogy ő Jézus egyik ellensége volt. Gyűlölte Jézust. De Isten világosan kijelentette vele:
"Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen."
Majd János így folytatta:
,,Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse."
Jézus helyettünk halt meg. Ő az egyetlen, aki megmenthet minket.

Hogyan nyerhetjük el ezt az üdvösséget? Ez Isten ingyen ajándéka. A bűnösök számára, mindenféle bűnös számára - nagy bűnösök számára és olyanok számára, akik nem vétkeznek olyan sokat. Hinned kell Jézusban, bíznod kell Benne, oda kell menned Hozzá.
Bízol Jézusban? Ez a legfontosabb kérdés számodra. Ha nem bízol, akkor elveszett vagy. Még mindig a bűneidben vagy. Az a veszély fenyeget, hogy elpusztulsz. De van remény számodra. Fordulj Jézushoz imádságban, kérjed Őt, hogy bocsássa meg bűneidet, és fogadjon be a családjába. Ha ezt teszed, Ő biztosan befogad téged. Tedd meg most. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: meggyilkolásának, engedelmeskedett, engedetlenségből, gyülekezetekben, természetünknél, szarkasztikusak, kristálytisztán, mindannyiunknak, megváltoztatott, cselekedeteiből, cselekedeteiben, istenkáromlást, természetünket, önértékelésünk, letartóztatnak, sajátelméjéből, feltámasztotta, cselekedeteink, igazságtalanul, keresztyénként, vigasztalásból, betegségeinket, bűncselekményt, kényszerítelek, szétszóródott, megjövendölte, szorgalmazták, szertartáshoz, keresztyénség, meggyilkolása, kétségtelenül, üdvözülhessen, ószövetségben, feltételezzük, igazságossága, teljességében, engedetlenségből fakadó, hitetlen királyt, király mindig, próféta elmondta, hamis próféták, türelme iránta, összes hamis, fontos igazság, legrosszabb ellenségeit, egyik hely, római helytartó, zsidók kedvében, dolog teljesen, gyanú árnyéka, vérszomjas tömeg, zsidókat arról, Jézus Pilátus, Poncius Pilátus, Ezért Isten, Amikor Pilátus, Kihívta Lázárt, Végül Kajafás, Isten Fia, Ekkor Kajafás, Kálvin János, Bűneinket Jézus, Mert Krisztus, Herman Bavinck, Keresztelő János, Isten Báránya, Gyűlölte Jézust, Majd János, Bízol Jézusban, Fordulj Jézushoz,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Hosszúszárnyú bálna  Akik rösszat mondanak rólad  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Facebookon kaptam  A vélemény az emberi tudás leg...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  József Attila : Szelíd, búcsúz...  Facebookon kaptam  Az árpafű gyógyhatásairól  Zavarba hoz, ha egy nő kezdemé...  Facebookon kaptam  Önbecsülés, önszeretet  Facebookon kaptam  Reviczky Gyula: Tavaszodik  képre írva  Facebookon kaptam  Orrszarvúk  Vitaminok, amelyek az agyra ha...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Orrszarvúk  Főleg  Lélekdal  A sötét nagyúr  Miért csüggedsz el lelkem, és ...  Itt a Farsang, áll a bál  Goose-sziget, Montana, USA  Lélekdal  Ha mások dühe kirobban ellened  A Szerelem jött, és vérré vált...  Egy nő titok nélkül  A tévé a legfőbb,  Űzik már a Farsangot  Facebookon kaptam Mírjam barát...  József Attila : Szelíd, búcsúz...  Facebookon kaptam  Mint a jégdarab  képre írva  H. Gábor Erzsébet: Csalódott h...  Facebookon kaptam  Február - Télutó  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Déli sziklaugró pingvinek  Cigánypecsenye szaftosan  Facebookon kaptam  Farsangoló  Magyarok az olimpián – 1...  Facebookon kaptam  Az omega-3 zsírsav hajra gyako...  Te csak szeress...!  Facebookon kaptam  Veletek előfordul  Facebookon kaptam  Vázsonyi Judit: Hódolat  Facebookon kaptam  Jegesmedvék  Az óceán színei  Babits Mihály: Ősz és tavasz k...  Más nő karjai közt  Jöjj a Golgotára!  Nostradamus leghátborzongatóbb...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Istennel vagyunk mi győztesek  Facebookon kaptam  Éppen ilyenkor a legjobb  Facebookon kaptam  Lőrinczi Emese - Jött a világ ...  Jó éjszakát  Benedek Elek: Szegény madárkák...  Szőllősy Sándor: Tarcal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Most áll a Farsang  Jöjj a Golgotára!  Facebookon kaptam  képre írva  Hintersee, Németországban  Ébredj derűsen!  képre írva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A tévé a legfőbb,  képre írva  Farsangoló  Jó reggelt, jó napot!  Az omega-3 zsírsav hajra gyako...  Akik rösszat mondanak rólad  Jó éjszakát  Zakariás pap szolgálata a temp...  A zöld üstökös.  Akinek hiányzol  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Sóhegyek Iránban  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
engedetlenségből fakadó, hitetlen királyt, király mindig, próféta elmondta, hamis próféták, türelme iránta, összes hamis, fontos igazság, legrosszabb ellenségeit, egyik hely, római helytartó, zsidók kedvében, dolog teljesen, gyanú árnyéka, vérszomjas tömeg, zsidókat arról, sokaság előtt, igaz embernek, saját bűneiért, előttünk lévő, másik példa, nagyon gonosz, ember ugyanis, szövegünkben Jézus, egész nemzet, gonosz cselekedet, páska-ünnep alatt, bohóckodás volt, foglyot bántalmazzák, arcába köptek, régi természetünk, önértékelésünk becsap, saját cselekedeteinkben, középpontban kell, evangélium igazsága, egész nagytanács, sajátelméjéből agyalt, mennyei jövendölés, főpapi székből, zsidóknak kevesebb, keresztyénség arról, probléma azzal, törvénynek cselekedeteiből, törvény által, maga teljességében, vétkek miatt, egyetlen módja, keresztre kellett, törvény átkától, viszonyba Isten, egész ószövetségi, egyik szertartáshoz, főpap ráhelyezve, ószövetségi emberek, világ bűnét, többi bibliai, akkori főpap, évben Kajafás, bűnösök számára, legfontosabb kérdés, bűneidben vagy, meggyilkolásának, engedelmeskedett, engedetlenségből, gyülekezetekben, természetünknél, szarkasztikusak, kristálytisztán, mindannyiunknak, megváltoztatott, cselekedeteiből, cselekedeteiben, istenkáromlást, természetünket, önértékelésünk, letartóztatnak, sajátelméjéből, feltámasztotta, cselekedeteink, igazságtalanul, keresztyénként, vigasztalásból, betegségeinket, bűncselekményt, kényszerítelek, szétszóródott, megjövendölte, szorgalmazták, szertartáshoz, keresztyénség, meggyilkolása, kétségtelenül, üdvözülhessen, ószövetségben, , ,
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 148 db bejegyzés
Összes: 33558 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 377
  • e Hét: 5202
  • e Hónap: 12067
  • e Év: 98799
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.