Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A jászolban fekvő Magasságos Fia
  2022-12-25 19:54:50, vasárnap
 
  A jászolban fekvő Magasságos Fia

Lekció: Lk 2,1-11
Textus: Lk 2,6-7

Soha nem szabad elfelejtenünk ennek a gyermeknek, Mária elsőszülött fiának a személyazonosságát. Ez az a gyermek, aki felől Máriának kilenc hónappal korábban Gábriel szólt. Az angyal azt mondta: "Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." (Lk 1:32-33). Ez a csecsemő "a Magasságos Fia". Micsoda mérhetetlenség és magasztosság rejlik ezekben a szavakban, és mégis a szénán alvó kis Úr Jézusra összpontosulnak. Ami a Magasságos, mindaz a Magasságos Fia is. Ő is az a magasságos és magasztos, aki a Magasságos Fiaként örökké Isten abszolút szuverenitásának, végtelen hatalmának és mindenhatóságának szférájában lakott. Hogyan félhetnénk bármitől is, amikor nincs senki és semmi nagyobb a mi Urunk Jézus Krisztusnál?

Hogyan szólítjuk meg az Urat, amikor imádkozunk? Úgy, mint "a magasságost és magasztost, aki az örökkévalóságban lakozik, akinek neve Szent"? Micsoda tiszteletet fejez ki ez a cím, ez a név. Nincs a világon semmi szebb, mint az Istenhez való tiszteletteljes közeledésünk. Megborzongunk-e attól, amikor halljuk, hogy valaki tiszteletlenül beszél Istenről és amikor valaki tiszteletlenül imádkozik Istenhez? Fájdalmat okoz-e nekünk, ha hallunk egy embert, aki Istent a saját szintjére alacsonyítja le? Az arkangyal azt mondta, hogy az Úr Jézus Krisztus a Magasságos Fia, és ő nagyobb az angyaloknál, nagyobb a szenteknél; végtelenül nagyobb az arkangyaloknál, és a megdicsőült lelkeknél a mennyben. Ő mindezek és mindenek fölött való. Mégis, a dicsőségnek ez az Ura valami istállóban született. A magasságos és magasztos a hátsó lépcsőn jött le Betlehembe, nehogy túlzott fényével elvakítson bennünket. Isten egyszülött Fia Mária elsőszülött Fiává lett.

A nagy Isten, az Isten végtelen Fia az, aki mindent tud, aki mindenütt jelen van, aki minden hatalommal és tekintéllyel rendelkezik, akinek csak szólnia kell, és máris megtörténik, akinek csak azt kell mondania: "Legyen világosság", és máris világosság van. Pontosan tudjuk, hol volt több mint 2000 évvel ezelőtt. Egy betlehemi istállóban, egy jászolban feküdt. Magára öltött egy testet, egy emberi testet, amely most már örökkön-örökké az övé - karok, lábak, szemek, orr, száj, fülek, haj és minden belső szerv. Ott feküdt, egy igazi kisfiú, igazi emberi természettel. Ezzel én most megpróbálom megölni egy ősi eretnekség, a "doketizmus" kígyóját, amely azt állította, hogy Jézus emberi természete nem volt valódi. Ezek az eretnekek azt mondták, hogy bár a teste emberinek látszott, de nem volt valóban emberi test. Egyfajta jelenés volt; nem egészen szellem, de inkább szellemszerű, mint emberszerű, olyan hologramszerű mint amilyeneket bizonyos filmekben látunk. A doketizmust eretnekségként ítélték el. Ha Jézus nem volt teljesen ember, csontunkból való csont és húsunkból való hús, akkor nem tudott volna megmenteni minket; akkor nem válhatott volna a Megváltónkká.

Lukács itt meghív bennünket, hogy lépjünk be a komor istállóba, és nézzük meg ezt a valódi csecsemőt, aki egyben a Magasságos örökkévaló Fia is. Ő egy személy akiben két természet van, aki mint újszülött körülnéz azon a helyen, ahol megszületett. Látja csecsemőként azokat az állatokat amelyek lenéznek rá. A jászolban fekszik ahonnan enni szoktak, és elképzelem, hogy most a kis Úr Jézus felnéz rájuk. Ő az örökkévaló Teremtő, aki megteremtette az állatokat. Szólt, és létrejöttek. Ez a megtestesülés megdöbbentő volta; ott fekszik, és közelről vizsgálja, amit ő maga teremtett, és izgatottan és csodálkozva nézi, amit felfedez. Ezek az első benyomások a mi életünkről egy bukott világban, amelyek érik az Istenembert a nagy felfedezőútja során. A dicsőség Ura megkezdte azt az utazást, amely több mint három évtizedig fog tartani, és amely a kereszten fog véget érni. Most látja először teremtményként, az emberi állapot alacsonyságát. Időnként elcsodálkozik dolgokon, ahogyan mi is tesszük, amikor látunk valami érdekes dolgot; a Magasságos Fia csodálkozik abból az új szemszögből, amelyet a megtestesülés hozott számára, hogy emberi szemmel és közelről látja azt, amit ő, a Magasságos Fia teremtett. Máskor meg sírni fog.

Amikor az istállóra gondolunk, a szemünk nem a sötétségre, a pókhálókra és a porra szegeződik; nem nézünk semmilyen állatot; még csak nem is Józsefet vagy akár Máriát nézzük, hanem a szemünk Jézus Krisztusnak, a Magasságos Fiának arcára szegeződik. Ha szülő vagy, akkor emlékezhetsz arra a pillanatra, amikor megérkezett a világra az elsőszülötted. Egyfajta hitetlenkedő csodálkozás, hogy a szülési folyamaton keresztül a gyönyörű lányod vagy fiad a világra jött. Ott van a karjaid között, ruhákba öltöztetve, mint Jézus, és lélegzik, sír, szipog, él és meleg. Megmarkolja az ujjadat, amikor megérinted a kezét. Itt Betlehemben, Jeruzsálemtől mintegy hat mérföldre délnyugatra, beléphettél volna a legszerényebb épületbe, amelyből erős állatszag áradott ki az ott élő állatoktól, és láthattad volna a Magasságos Fiát, az ég és föld örökkévaló Istenét az édesanyja keblén. Szegény lett értünk, noha mérhetetlenül gazdag volt. Nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Most teljesen az édesanyjára van utalva, egy tizenéves lányra, aki gyorsan megtanulja, hogyan kell gondozni első gyermekét. Neki kell etetnie, szoptatnia és pelenkáznia. Lukács evangéliumának e korai fejezetei teljes mértékben megfejthetetlenek - valójában felfoghatatlanok. A Magasságos örökkévaló Fia Szentlélektől fogantatott, szűz Máriától született, és jászolba fektették, mert nem volt más hely a születésére. Tegyük fel a kérdést, hogy miért ezt a helyet jelölte ki Isten az ő világába születendő egyszülött Fia világra jövetelére?

1. Ez a születési hely feltárta az emberi probléma mélységét.

Amikor megjelent C. S. Lewis Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című művének filmváltozata, akkor egy filmkritikus írt róla egy kritikát az egyik brit országos napilapban, amelyben dühöngött a film ellen, különösen az oroszlán, Aslan halálában megjelenő véráldozat képe ellen. Azt írta: "A véráldozat az, ami a vallásban a leggyűlöletesebb... . Nem kértük Istent, hogy ezt tegye meg értünk". Nem kértük Istent, hogy ezt tegye; ez igaz. A kezdeményezés mind Istentől származott, és ez teszi Isten eme ajándékát olyan lenyűgözővé. Jézus nem a szülei döntése, vagy a fogadós döntése, vagy József szerencsés botlása miatt születik ott. Isten a mennyben határozta el: "Az istálló! Ott fog megszületni a Fiam". Nem küldte a Fiát olyan emberek világába, akik véráldozatot kérnek Istentől; nem lett világméretű kérvény terjesztve a Mindenható elé, ezzel a kéréssel: "Kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, küldd el nekünk a Fiadat, hogy meghaljon értünk. Alatta egy csomó aláírással!". Nem kérték ezt tőle, ámde a világnak szüksége volt rá, és szüksége van rá most is. Ez a radikális Ajándék rámutat a mi radikális szükségünkre. Mi másért küldte volna Isten az ő egyszülött Fiát Mária méhébe, hogy aztán egy istálóbban megszülessen, és egy jászolban el aludjon? Mi a probléma az emberiséggel? Bizonyára éppen egy ilyen ajándék radikalitása utal arra, hogy nagyon sok minden elromlott: mi magunk is mindannyian megromlottunk bűnös szívünk által. Irgalomra és megbocsátásra van szükségünk, és Isten Fiának ez a kéretlen érkezése már önmagában is tudatja velünk, hogy ő az egyetlen reménységünk. Az embernek nagy bajban kell lennie ahhoz, hogy Istennek ezt meg kelljen tennie értünk.

Ennek a születésnek így kellett megtörténnie, a Szentlélektől való fogantatás, a szűztől való születés elengedhetetlen volt, a betlehemi istállóra és jászolra szükség volt; a menekülés Egyiptomba nem volt elkerülhető. Mindennek így kellett történnie, a teljes megaláztatásnak, hogy Krisztus szenvedése által eljöjjön a megváltás. Ha Isten úgy küldte el Fiát, hogy szegény család sarjaként szülessen meg mostoha körülmények között, akkor ez a tény azt üzeni nekünk, hogy minden reményünket a bűnbocsánatra, az életre és a dicsőségre nem szabad emberi teljesítményekre alapozzuk, hanem erre a rendkívüli személyre kell alapozzuk, aki kezdettől fogva önmagát megüresítette.

2. Ez a születési hely hangsúlyozta a megalázottság állapotát, amelybe az Isten Fia belépett.

A Magasságos Fia a dicsőségben való elő-létezésből szándékosan azért jött, hogy "megvetett, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője" legyen. Azért jött, hogy "gyökér legyen a száraz földből". Annak tudatában jött, hogy "nem lesz hová lehajtania a fejét". Ő, aki örökké gazdag volt, szegénnyé tette magát. Van egy szentimentális karácsonyi ének, címe: "A kis dobos fiú". Fülbemászó dallama van, és a dalszöveg írója kitalálta a bölcsek csapatát kísérő dobosfiú személyét, aki a csillagot követve keletről Betlehembe érkezett. Amikor a bölcsek mindannyian odaadták az aranyat, tömjént és mirhát, és távoztak, a kis dobosfiú egyedül megy be az istállóba, de nincs mit adnia Jézusnak. Ott áll, nézi a kisbabát, és végül azt mondja: "Én is szegény fiú vagyok". Ez kitaláció, de tény, hogy bármelyik szegény fiú a környékről, akit a csecsemősírás vonzott, besurranhatott az istállóba, meglátta Máriát, amint Jézust eteti, és azt gondolta: "Ő is szegény fiú lesz, mint én". Így küldte Isten a Fiát a világra.

Azért jött, hogy megváltson minket azáltal, hogy meghalt a kereszten, és így nem lett volna illő, hogy ezt a gyermeket születésekor bíborba öltöztessék, nem igaz? Vajon helyénvaló lett volna, hogy az, akit egy kölcsönzött sírba temetnek, máshol szülessen, mint a legszerényebb helyen és a legszerényebb módon? Isten Bárányaként halt meg, ezért illő módon olyan helyen született, ahol juhokat tartottak. A Megváltó földi életének két végpontja a jászol és a kereszt volt. Az egyik volt az Istenember életének kezdete, a másik pedig annak csúcspontja. Kérdezem, nem úgy tűnik-e, hogy a jászol és a kereszt tökéletesen illeszkedik egymáshoz? Nem kéz a kézben járnak? Nincs közöttük feszültség; a jászol szegénysége annyira illik a kereszt szégyenéhez. Egymásba foglalják a rendkívüli önmegalázkodás egyetlen zökkenőmentes üzenetét; következetesek, nem ellentmondásosak. Ezek mind egyformák, nem ellentétek. Jézus életében olyan ruhát viselt, amilyet bármelyik asztalosműhelyben dolgozó ember visel. Halászokkal társult, és a tanítványai is ugyanilyenek voltak; mindannyian parasztruhát viseltek. Amikor belépett ebbe a világba, letette a mennyei jelvényeket. Betlehemi születése volt a belépője a teljes megaláztatással teli életbe, ahol szolgai alakot öltött. Azt mondom, hogy azért lett odafektetve, hogy felnagyítva legyen a megaláztatása.

3. Ez a születési hely kijelentette, hogy Krisztus a szegények Királya.

Ki az ott az istállóban, akinek a lábaihoz borulnak a pásztorok? Ő a szegények és a jogfosztottak, az emberi faj elnyomottjai és megvetettjei, az üldözöttek királya, azoké a szegény embereké, akik például Szudán déli részén hatalmas menekülttáborokban élnek, amelyek a mai világ legnagyobb szégyenfoltjai, amelyeknek megszüntetése érdekében a nagyhatalmak semmit sem tesznek. Az Isten megtestesült Fiának evangéliumát kell elmondanunk a szegényeknek. Vannak akik örömmel hallgatják. Az Úr Lelke volt ezen a felkent csecsemőn, a Messiáson, mert Isten felkente, hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek. A szegények mindig tudtak vele azonosulni, mert ő közülük való volt. Nem kellett munkásosztálybeli akcentust színlelnie vagy parasztruhát kölcsönöznie, hogy kontextusba helyezze az üzenetét, vagy hogy utcai hitelességet adjon neki. Mindez természetéből fakadóan az övé volt. Lehet, hogy egy szegény asszonyt annyira elöntött a szégyen, hogy úgy érezte, nem tud közeledni Jézushoz. Mi volt ő? Egy senki és egy semmi, de ő észrevette, és mosolyogva, kedvesen szólt hozzá: ,,Jöjj, Isten hozott! Én magam is egy istálóbban születtem". A tizenkettedik versben az angyal azt mondta a pásztoroknak: "A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban". Minek a jele? Az azonosság és az összeférhetőség jele, amely üdvözli a pásztorokat.

A szegények látják a palota magas falait és korlátjait; látják a nap 24 órájában szolgálatban lévő őrséget. A palota egy olyan hely, ahol a férfiak és a nők finom ruhákat viselnek és halkan beszélgetnek. Mindezek közül semmi sem kelti fel a pásztorok lelkesedését, de egy olyan ember, aki a saját szintjükön van, vonza őket, hogy meghallgassák az üzenetét. Ez a Betlehemben született király úgy tűnt, hogy a szegények közös sorsához tartozik. Királynak született, és mégis mennyire különbözött attól a királytól, akit a szegények megpillantottak, amikor szekerén elhaladt mellettük, Nagy Heródestől. Ez a Jézus bizonyára soha nem felejtette el szerény származását, és így tudott az ő szegénységükről, és emlékezett arra, milyen nehéz volt számukra az élet, és megértette helyzetüket, és együtt érzett velük - a vámszedők és bűnösök barátja volt.

A pásztorok családjai és barátai bizonyára egy következtetésre jutottak, hogy itt van a nép fejedelme, nemes származású, akinek ereiben Dávid király vére folyik. A népből kiválasztva őt is a népért választották, egy olyan igazságos királysággal, amely nem ismer véget. A jászol bölcsőjéből mutatkozik be minden nemzetnek, mint a Béke Fejedelme, a nép vezetője és tanúja, és a pogányok meghajolnak előtte, és aranyat és tömjént hoznak. Az emberi gazdagság, és nagyság nem számít neki. Jézus Krisztus nem szégyellte, hogy e jászolban a szegények királyának nyilvánítják, és amikor megkezdte a szolgálatát, az egyszerű emberek örömmel hallgatták őt. Ez nem így lett volna, ha más módon lépett volna be a világba. Akkor miért látjuk őt a jászolban feküdni? Azért, hogy a szegények királyának hirdessük őt.

4. Ez a szerény születési hely az, ahová Ő a legnyomorultabb férfiakat és nőket hívja.

Sokan félnének egy trónushoz közeledni, de ki fél egy jászolhoz közeledni? Ahhoz, hogy megközelíthess egy trónt, meg kell mutatnod a kapuban álló őröknek a meghívódat; meg kellene tanuld a királlyal való találkozás szabályait, hogy mit viselhetsz, hogyan szólíthatod meg az uralkodót, hová állhatsz. Ahhoz, hogy megközelíts egy öreg, poros jászolt, minderre nincs szükséged, hanem csak légy önmagad.

Sem a földön, sem a mennyben soha nem volt megközelíthetőbb lény, mint Isten Krisztusa. Egyetlen fegyveres őr sem űzte el azokat, akik a kéréseikkel hozzá jöttek, az ő ruhájának szegélye mindig elérhető közelségben volt számukra, mindig készen állt arra, hogy kezet nyújtson a betegeknek, és mindig nyitott volt a füle a kiáltásaikra.

A próféták azt mondták, hogy a Messiás a népe közül választott pap lesz. Igen, ő zsidó volt, Dávid vérvonalából származott, tehát a népéből származott, de ez a jászol egyúttal egy együttérző és megértő főpapnak is mutatta őt. El tudjátok képzelni, hogy Kajafás vagy Annás főpapok egy jászolban születtek volna? Hol vette Jézus az első lélegzetét? Abban az istállóban, és ez nem egy sötét családi titok volt, amelyet az oknyomozó újságírók évekkel Krisztus halála után tártak fel; "Írd le ezt az evangéliumban, hogy mindenki olvashassa" - mondta a Szentlélek Lukácsnak. Nem voltak csontvázak Jézus szekrényében; nem volt eltussolva, elrejtve a szerény körülmények között történő születése - önmagát megüresítette. Nem szégyellte, hogy olyan állapotban találtatott mint ember. Ez Krisztus dicsősége. Ez teszi képessé, a mi Főpapunkat arra, hogy "meginduljon gyarlóságainkon".

Mindez összhangban volt az élete többi részével: együtt evett és ivott a vámszedőkkel és bűnösökkel, hagyta, hogy egy bűnös asszony könnyeivel öntözze a lábait, és a hajával szárítsa meg azokat. Apostolait "tudatlan és tanulatlan embereknek" nevezték. Azt mondom, hogy amint az istállóra tekintünk, és nézzük ezt a csecsemőt, ő úgy jelenik meg előttünk, mint a bűnösök barátja. Úgy vélem, hogy maga Krisztus személye - az, aki Betlehemben megtestesült, eltekintve attól, amit valaha is mondott - evangéliumi meghívást jelent. "Tekintsetek erre a nagy és hatalmas csodára! Íme, egy jászolban fekszik az, aki a csillagos eget alkotta! Nem fogadjátok-e be ezt a Jézust a saját életetekbe?" Az örökkévalóságban elrendeltetett az istállóban és a jászolban való születés. "Megközelíthető Megváltó leszek" - határozta el, és ide jöttek a pásztorok. A pogány bölcsek messziről jöttek, hogy lássák őt, amikor még gyermek volt. Később mindenhonnan jöttek, hogy meghallgassák prédikálását. "Jöjjetek!" Ez volt a leggyakrabban elhangzó szó az ajkán.

Voltak idők, amikor néhány buzgó követője megpróbált akadályokat építeni közte és az emberek közé, és azt kiabálták: "Mit csináltok, hogy idehozzátok azokat a gyerekeket?". De Jézus megdorgálta őket a durvaságukért. Még mindig vannak olyanok, akik akadályokat gördítenek az emberek útjába, hogy ne jussanak el Jézus Krisztushoz . Ők az általuk előírt módon akarják, hogy az emberek Jézushoz jöjjenek; egy püspökön, egy hitgyógyítón, egy oltáron és bizonyos általuk meghatározott szertartásokon keresztül, hogy jöjjenek Jézushoz; de Jézus ebből semmit sem tűr meg; ezekhez neki semmi köze. Jöjjetek Krisztushoz! Jöjjetek Krisztushoz most! Úgy, ahogy vagytok, jöjjetek hozzá! Gondoljatok bele... egy palota, Salamon trónja,egy jogar és egy korona, ez mind az övé volt, de kezdettől fogva levetette mindezeket a királyi kellékeket; ezek távol tarthattak volna egy alkalmatlan kis bűnöst. Dávid Fiának jászla csak hívogat. Meghívása gyöngédségből, szánalomból és aggodalomból fakad: meghívásai a mi kíváncsiságunknak szólnak: "Ki ez? A királyok Királya, aki egy istállóban született, és egy jászolban fekszik? Tudjátok, hogy ki ez? Ki tudja? Tudja valaki? Menjünk és nézzük meg. Derítsük ki magunk... Menjünk most mindannyian." A kérdés élő meghívás volt a tudatlan és szegény emberek számára.

5. Ez a születési hely egy egyszerű istálló volt, és így szabad (ingyenes) volt mindenki számára, aki úgy döntött, hogy belép oda.

Kinek van szüksége nyomtatott meghívóra ahhoz, hogy sétáljon a parkban, hogy körülnézzen a piacon, hogy leüljön egy padra, vagy hogy belépjen egy bevásárlóközpontba? Ezek a helyek mindenki számára szabadok. Ahogy az istálló is, ahol Isten Fia találtatott. Ez egy olyan hely része volt, amely mindenki számára szabad volt, aki úgy döntött, hogy belép oda. Ha valóban a fogadóhoz tartozott, ahol a vendégek lovait és öszvéreit éjszakára kikötötték - "nincs szobám, de az istálló ma éjjel üres" -, akkor nem adtak számlát Józsefnek és Máriának azért, hogy ott töltötték az éjszakát és ott született meg a gyermek! Ma az egészségügyi és biztonsági ellenőrök súlyos bírságot szabnának ki egy ilyen vendéglősre, amiért megengedte, hogy egy engedéllyel nem rendelkező helyen gyermek született. Ma sok esetben az van, hogy ahhoz, hogy helyet kapjunk valamelyik szállodában, előre foglalást kell tegyünk és előleget kell fizetnünk. Az emberiség korábbi napjaiban az emberek megtiszteltetésnek tartották, hogy idegeneket vendégül látnak az otthonukban. Később, ahogy az emberiség létszámban megnőtt, és ahogy az utazás és a kereskedelem egyre gyakoribbá vált, minden közösségben kijelöltek egy-egy házat, ahol vendégül látták az idegeneket, és ahol biztonságban tudták az állataikat a tolvajoktól. Az állatok számára vizet és takarmányt biztosítottak, és a belépésért nem kellett fizetni; a vendéglátás önellátás kérdése volt. Urunk korában az idegenek számára fenntartott szálláshelyek gyakorlatilag mindenki számára ingyenesek voltak, legyen az ember vagy állat.

Mária egy istállóban lévő jászolba fektette Jézust; az ajtót nem őrizték őrök. Az emberek szabadon beléphettek és láthatták a gyermeket. Hadd hallja meg minden látogató a meghívást: "Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más!" Mostantól kezdve Isten szent gyermekének, Jézusnak az evangéliumát az egész világnak kell hirdetni; senki sincs kizárva a meghívásból, bár csak azok kapják meg a bocsánat és az élet ígéretét, akik eljönnek. Senki sem tekintheti magát kizártnak, de sajnos vannak, akik kizárják magukat. Mégis mindenki meghívást kap, hogy tekintsen erre a Szentre, a tanult és udvarias, a tudatlan és durva, a szerencsejátékos és a szenvedélybeteg, a COVID-ban haldokló és a nemi betegségben szenvedő, a művelt és a műveletlen, mindannyian szívesen vannak látva, hogy tekintsék meg a jászolban született Magasságos Fiát. Az ajtó nyitva van. Jöjjetek, Isten hozott!
A meghívás, hogy szemeteket Istenre, a Fiúra szegezzétek, mindenki számára ingyenes, és így személyesen számotokra is ingyenes. Nincs kizárva semmilyen osztály vagy kaszt, a belépéshez nem szükséges semmilyen etikett. Ha egy bűnös vágyik arra, hogy Krisztushoz jöjjön, akkor most és úgy jöhet, ahogy van. Jézus nem olcsó, de ingyen van. Jézust nem lehet megvenni; az ára több, mint az egész világegyetem és a mennyország is, de ő ingyen kínálja magát neked az evangéliumban. A bűnösök néha azt képzelik, hogy a gonoszságuk olyan nagy, hogy örökre elzárták magukat Krisztustól, a kegyelemtől és az evangéliumtól. Úgy érzik, túlságosan beszennyeződtek, és hogy emiatt még egy istállóban sincs helyük. Nem tudják magukat elképzelni egy olyan helyen, ahol egy kisgyermek van. De én azt mondom, jöjjetek, Isten hozott erre a helyre, szívesen vagytok itt látva. Senki sincs felhatalmazva arra, hogy távol tartson benneteket. Jézus egy olyan helyen született, amely szabadon hozzáférhető volt mindenki számára, aki odament, aki arra járt, akinek szüksége volt rá és aki beakart oda menni, hogy lássa őt. Akinek a legcsekélyebb vágya is van, az valóban eljöhet Isten szent gyermekéhez, Jézushoz. Itt, az ő tágas, szerető paraméterein belül teljes és ingyenes üdvösséget találhat. Néha az emberek megkeseredett lelkiismerete azt mondja nekik: "Ez a kegyelem evangéliuma nem neked való", de ha Isten nem zárt ki téged az istállóból, akkor te se zárd ki magadat. Az ajtó nyitva van, és odabenn van hely,van hely Jézusnál és ha komolyan gondolod és akarod, hogy lásd Jézust, akkor ettől semmi sem fog tudni téged távol tartani; még az sem, hogy egy jászolban találod őt; jobb egy jászol Krisztussal, mint egy palota nélküle.

Higgyétek el nekem, hogy ahogy a jászol ingyen van, úgy Krisztus is ingyen van, és ő képes megmenteni mindazokat, akik általa Istenhez járulnak. Bátorkodjatok hozzá menni, és szabadnak fogjátok találni őt minden jövevény számára. Isten ezt a várandós anyát és Józsefet egy istállóba irányította, és Mária az újszülöttet egy jászolba fektette. Miért? Hogy megmutassa, hogy Krisztus és az ő kegyelme, üdvössége és megváltása szabadon hozzáférhető, ingyen van mindazok számára, akik megalázzák magukat és odamennek ahhoz, aki azt mondja: "Mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek".

6. Ez a születési hely a háziállatok megszokott lakhelye volt.

Az Istentől elszakadt embereknek nincs viszonyítási pontjuk, hogy megértsék önmagukat, és így arra kényszerülnek, hogy állatokhoz hasonlítsák magukat. Az evolúció elméletéből táplálkoznak abban a reményben, hogy az majd önismeretet ad nekik. Az evolúcióban nincs megváltás. Az önmegértés nem sokat fejlődik abból, ha azt vizsgáljuk, hogyan viselkednek a sakálok, a kenguruk, a delfinek és a békák. A természet foggal-körömmel nyers. Ha az állatokhoz fordulunk inspirációért, az azt jelenti, hogy a mennyei élettől az állatkerti élet felé fordulunk, és ezt az életet minden vágy azonnali kielégítése jellemzi. Pál írt Titusznak, aki Jézus Krisztus evangéliumának terjesztésén dolgozott Kréta szigetén, és emlékezteti Tituszt a szigetlakók állatiasságára, akik oly sokáig a pogányságban éltek: "Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: 'A krétaiak... gonosz vadállatok'. Ez a vélemény igaz". (Tit 1:12-13). Pál írt a római keresztyéneknek, és leírta az ember teljes romlottságát. Kígyókhoz hasonlítja az embereket: "Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon." (Róm3:13). Az Úr Jézus a farizeusokhoz fordult és azt mondta nekik: "Kígyók, viperafajzatok! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől?" (Mt 23,33). Heródes királyt "rókaként" jellemzi.

A huszadik század tanúja volt annak, hogy a bűn által megrontott európai, afrikai és ázsiai vezetők lelkiismeretükben és viselkedésükben teljesen embertelenné és állatiassá váltak. Dániel könyvének négy fenevadjára emlékeztetnek bennünket, akik egymás után jönnek, hogy rettegésben tartsák a világot. Ma tömegek élnek a fenevadak uralma alatt; igen, a fenevad bélyege van rajtuk. Hát nem rosszabbak az emberek az állatoknál? Sokkal rosszabbak! Őszintének kell lennünk, és el kell ismernünk, hogy a vadállat nem mond ellent saját ösztöneinek, de az Isten képmására teremtett - racionális, szépérzékkel rendelkező, szerény, önmegtagadó, önfeláldozó - ember dacolhat és dacol is az ilyen Isten által létrehozott ösztönökkel. Ez az, ami az embert rosszabbá teszi az állatoknál.
Vajon ma, ebben a 21. században nem ilyen dolgok miatt állunk-e ítélet alatt? Napjaink erőszakosságáról beszélek, a kéjvágyról, a drogokról, a hedonizmusról, a bandákról, fegyverekről, háborúkról ahol az emberi élet olyan olcsó; "Megbántott engem, én meg lelőttem".

Milyen reményük van a városainkban élő fiatalembereknek? A sok bűn miatt amit elkövettek könnyű nekik azt gondolni, hogy nincs számukra semmi remény a megbocsátásra, a megváltásra nézve. Börtönbe kerülnek, és azt mondják nekik: "Gondoljatok az áldozataitokra . ...gondoljatok az áldozataitokra. . gondoljatok arra, hogy mit tettetek az áldozataitokkal!" Micsoda kétségbeesés! Milyen remény lehet egy megváltás nélküli világban?

A mi Urunkat egy olyan jászolba fektették, amelyből állatok ettek, hogy az állatokhoz hasonló emberek tudhassák, hogy van valaki, akihez fordulhatnak és élhetnek. Isten keze alatt egyetlen emberi teremtmény sem eshet olyan mélyre, hogy Krisztus ne tudná felemelni. Legyenek bár az emberek a földi pokolban, Krisztus elérheti és felemelheti őket. A bennük lévő romlott állatiasság nem riasztja el őt. Nem kell csiszoltnak és udvariasnak lenni ahhoz, hogy megmenthető legyen az ember! Valóban a bűn miatt vagyunk megmenthetőek. Vidd oda a szörnyűségedet Krisztushoz. Mondd neki: "Rosszabb vagyok az állatnál, de te irgalmas vagy".

Ha eljutsz arra a pontra, ahol megutálod magad, és ahol meg vagy győződve arról, hogy senki sem törődik a lelkeddel, akkor jogosult vagy arra a helyre jönni ahol az állatok esznek. Ha ide jössz és itt táplálkozol, ahol Mária lefektette Jézust, akkor egy drága Krisztussal fogod táplálni a lelkedet; ez a jászol teológiája.

7. Krisztus születésének helye abban a pillanatban, hogy visszatértek Názáretbe, ismét olyan hely lett, ahol az állatok ettek.

Miután Krisztus elhagyta a jászolt, az állatok ismét ott ettek. A jászol még mindig jászol volt, nem volt más, visszatért a korábbi használatához. Mi hozta a különbséget a jászolban? Egyedül Jézus. Egyedül Jézus hozta a dicsőséget az istállóba, és amikor elment, a dicsőség eltűnt. Ha néhány pásztor másnap visszatért, egyáltalán nem találtak semmit! Csak egy bűzös istállót.

A lényeg az, hogy ha Krisztust eltávolítják egy civilizációból, akkor az a civilizáció visszatér a sötétség árnyékába. Ha Krisztust eltávolítják egy egyházból, akkor az az egyház a Sátán zsinagógájává válik, és ha Krisztust el lehetne távolítani az emberi szív jászolából, akkor az a szív újra olyan lealacsonyodottá válna, mint amilyen korábban volt. Az istállónak és a jászolnak megvolt a maga haszna Isten elméjében és céljában, csak addig, amíg Isten így akarta. Ő különítette el, és amíg Krisztus ott volt, addig szent volt; így használta, amíg a Magasságos Fia ott volt. Azután az istálló visszatért evilági használatához, a dicsőség eltávozott a jászolból.

Hol van és mi az a jászol ma? A betlehemi jászol beteljesítette a célját, és megszűnt bármiféle jelentőséggel bírni. Hogyan érint mindez bennünket? Úgy, hogy vajon ez nem azt a tévedést és ostobaságot hirdeti-e nekünk, hogy a kegyelem eszközeit összetévesztjük magával a kegyelemmel? Nem azt hirdeti-e nekünk, hogy egy épület, egy istentiszteleti hely csak addig hasznos, amíg az élő Krisztus ott van? Legjobb esetben sem több, mint eszköz. Nem a hely, ahol Isten találkozott a lelkeddel, mentett meg, hanem az, hogy a lelked találkozott az élő Krisztussal. Krisztust nem lehet és nem szabad egyetlen földrajzi vagy fizikai helyhez sem kötni. Ahol a hit szavát hirdetik, ott van Krisztus. A betlehemi istálló és a jászol, amelyben Krisztus feküdt, szolgálta a célját, majd elkorhadt, és egy napon lebontották, és nem hullott érte könny. Egy nap József felvette Jézust, kikísérte Máriát az istállóból, felsegítette az öszvér hátára, odaadva neki a fiukat, és elindultak vissza Názáretbe. Azon a helyen nem maradtak isteni rezgések. A dicsőség eltávozott onnan. Ha ráteszed a kezed arra a meleg szénára, ahol egy perccel korábban a csecsemő feküdt, az ujjaidat nem gyógyítja meg a szemölcsöktől! Krisztus eltávozott onnan, és az állatok ismét ott ettek, amíg el nem jött az idő, hogy levágják őket, hogy az emberek táplálkozzanak belőlük. De az igazság nem távozott Mária életéből. "Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta." (Lk 2,19). Ott kell lennie a jászolnak. A szívünk kell legyen a jászol.

Mária oda fektette Jézust, ahová a többi gyermekét sem fektette volna, egy jászolba, egy istállóban lévő jászolba. Ez betöltötte a célját. A Magasságos Fia különítette el és így szentelte meg, amíg benne feküdt; nélküle nem volt más, mint egy jászol, és visszatért ehhez a használathoz, amikor a gyermek eltávozott. Ez az, amit az elmúlt másfél évszázadban az evangélium néhány hirdetője a jászol teológiájaként értelmezett. Befogadtátok-e Jézust, a Krisztust a saját lelketek sötét istállójába? Szívetek jászlában fekszik? Krisztus szent szívvé teszi azt jelenlétével? Nélküle minden sötét, de vele a sötétség elmúlt, és most az igazi fény ragyog. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: örökkévalóságban, ellentmondásosak, szerencsejátékos, felfoghatatlanok, teljesítményekre, leggyűlöletesebb, lealacsonyodottá, fiatalembereknek, szuverenitásának, erőszakosságáról, megközelíthetőbb, viselkedésükben, megaláztatással, keresztyéneknek, szenvedélybeteg, áldozataitokkal, menekülhetnétek, megaláztatásnak, összpontosulnak, beszennyeződtek, tiszteletteljes, szegénységükről, legnyomorultabb, következtetésre, összeférhetőség, összetévesztjük, istentiszteleti, elengedhetetlen, gyarlóságainkon, megpillantottak, tiszteletlenül, megközelíthess, mérhetetlenség, szentimentális, önmegalázkodás, következetesek, jászolban fekvő, szénán alvó, örökkévalóságban lakozik, világon semmi, saját szintjére, megdicsőült lelkeknél, hátsó lépcsőn, nagy Isten, betlehemi istállóban, jászolban feküdt, emberi testet, igazi kisfiú, teste emberinek, doketizmust eretnekségként, komor istállóba, valódi csecsemőt, Magasságos Fia, Magasságos Fiának, Magasságos Fiaként, Urunk Jézus Krisztusnál, Jézus Krisztus, Jézus Krisztusnak, Magasságos Fiát, Lewis Az, Fiát Mária, Isten Fiának, Isten Fia, Isten Bárányaként, Nagy Heródestől, Béke Fejedelme, Isten Krisztusa, Szentlélek Lukácsnak, Megközelíthető Megváltó, Jézus Krisztushoz, Jöjjetek Krisztushoz, Dávid Fiának, Miután Krisztus, Egyedül Jézus, Befogadtátok-e Jézust,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kezdjük a napot citromos vízze...  Alvó kislány  Alvó cica  A húr nem lehet  Szibériai Scylla virág  Minden mulandó.  Egyed Ágnes - Kökörcsin  Facebookon kaptam  Várom az Urat  Amikor öreg leszel  Jó éjszakát  Egyed Ágnes - Kökörcsin  A nők után a virág a legkedves...  Facebookon kaptam  A sok fruktóz akár még májbete...  Ahogy nézlek Téged elszáll min...  Tóth Árpád : Kora márciusi nap...  Négy jele annak, hogy nem ez a...  Hegedűtorta csokiból  Himnusz Gyümölcsoltó Boldogass...  Szibériai Scylla virág  Facebookon kaptam  Alvó cica  3 rövid ima ami erővel tölti f...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  3 rövid ima ami erővel tölti f...  Amikor öreg leszel  Facebookon kaptam  Egy estén majd eljövök ide  Facebookon kaptam Mírjam barát...  A menyben otthonom  Facebookon kaptam  Bagolypihi  Szibériai Scylla virág  Jó éjszakát  Szabad hét  Tóth Árpád : Kora márciusi nap...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  A bölcsnek  Facebookon kaptam  Gyönyörű  Facebookon kaptam  Rozványi Dávid Gyümölcsoltó Bo...  Facebookon kaptam  Andrea napra  Fontos kipróbálnunk  Tavaszi óraátállítás  Kezdjük a napot citromos vízze...  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Az óraátállítá...  Terjed az SMS-NYAK szindróma  Gabi születésnapja  Tudod kik a seenagerek?  Szibériai Scylla virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Angyalka  Facebookon kaptam  A csoda ott van, ahol hisznek ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  A sok fruktóz akár még májbete...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Add át Istennek a terhedet!  Ne változtass  Légy ember mindenütt  Bébi alpaka  Márta napra  Tavaszi ablak  Annyi minden...  Facebookon kaptam Krisztinától  Nagyapa, hány éves is vagy? Ha...  Tollpihe  Bertalan László: - RÍ A BŰV-VI...  Nyavalygás  Érett nő, csak akkor lehetsz  Rozványi Dávid Gyümölcsoltó Bo...  Anyós sütemény  Gyöngyös báliruha  Facebookon kaptam  Hóvirágok  Terjed az SMS-NYAK szindróma  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ne csüggedj!  A húr nem lehet  Facebookon kaptam  Tüdőtisztító ételek  Veszélyes  Rejtőzködő villák és története...  Facebookon kaptam  Hagymatea  Fontos kipróbálnunk  Jó reggelt, jó napot!  Reggeli  Négy jele annak, hogy nem ez a...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
jászolban fekvő, szénán alvó, örökkévalóságban lakozik, világon semmi, saját szintjére, megdicsőült lelkeknél, hátsó lépcsőn, nagy Isten, betlehemi istállóban, jászolban feküdt, emberi testet, igazi kisfiú, teste emberinek, doketizmust eretnekségként, komor istállóba, valódi csecsemőt, személy akiben, állatokat amelyek, jászolban fekszik, örökkévaló Teremtő, megtestesülés megdöbbentő, első benyomások, bukott világban, nagy felfedezőútja, emberi állapot, megtestesülés hozott, istállóra gondolunk, porra szegeződik, szemünk Jézus, szülési folyamaton, gyönyörű lányod, világra jött, karjaid között, legszerényebb épületbe, édesanyja keblén, tizenéves lányra, helyet jelölte, születési hely, emberi probléma, ruhásszekrény című, egyik brit, film ellen, kezdeményezés mind, szülei döntése, fogadós döntése, mennyben határozta, csomó aláírással, világnak szüksége, radikális Ajándék, istálóbban megszülessen, ilyen ajándék, kéretlen érkezése, egyetlen reménységünk, embernek nagy, szűztől való, betlehemi istállóra, menekülés Egyiptomba, teljes megaláztatásnak, rendkívüli személyre, megalázottság állapotát, dicsőségben való, száraz földből, szentimentális karácsonyi, dalszöveg írója, bölcsek csapatát, csillagot követve, bölcsek mindannyian, csecsemősírás vonzott, gyermeket születésekor, kölcsönzött sírba, legszerényebb helyen, legszerényebb módon, kereszt volt, egyik volt, másik pedig, kereszt tökéletesen, kézben járnak, jászol szegénysége, kereszt szégyenéhez, rendkívüli önmegalázkodás, mennyei jelvényeket, teljes megaláztatással, szegények Királya, lábaihoz borulnak, üldözöttek királya, szegény embereké, nagyhatalmak semmit, felkent csecsemőn, szegények mindig, szegény asszonyt, istálóbban születtem&#8221, tizenkettedik versben, összeférhetőség jele, szegények látják, palota magas, olyan hely, pásztorok lelkesedését, olyan ember, saját szintjükön, szegények közös, szegények megpillantottak, , ,
2023.03 2023. Március 2023.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 60 db bejegyzés
e év: 287 db bejegyzés
Összes: 33697 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 990
  • e Hét: 12497
  • e Hónap: 79275
  • e Év: 262544
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.