Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten elítéli a hitetlenséget
  2023-03-19 18:35:13, vasárnap
 
  Isten elítéli a hitetlenséget

Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében.
A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt.
Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta: Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. (Lukács 1:18-25)
Sokan szeretnének megbizonyosodni a kereszténység igazságáról, mielőtt egy életre elköteleznék magukat az Úr mellett. Ez jogos aggodalom, és ezért a Szentlélek úgy irányítja és segíti Lukácsot, hogy lelkiismeretesen kutasson és írja meg ezt az evangéliumot, amelyben Jézus Krisztus életének tényeit ismerteti. Lukács elbeszéli Jézus születését, szüleit, bepillantást enged korai éveibe, elbeszéli szolgálatát, nagy tetteit, kereszthalálát, feltámadását és mennybemenetelét. De Lukács ezzel nem fejezte be: írt még egy könyvet arról a hatásról, amelyet Krisztus szolgálata és Lelke gyakorolt Jézus követőire és az ókori világra. "Ez Krisztus, és az amit tett, és ez a hatása az őt ismerő emberekre." Lukács ezeket a dolgokat átfogó részletességgel mondja el a világnak. Mivel Isten mindezt az isteni kinyilatkoztatásban megadta, ezért nem helytelen, ha az ember információt, ismeretet, bizonyítékot és igazságot kér egy kereszténytől, mielőtt rábízza magát Jézus Krisztusra mint Istenére és Megváltójára. A keresztény hit nem ugrás a sötétbe; az igaz hit nem alaptalan. Nem helytelen, ha magyarázatot kérünk, amikor mi keresztények tanácstalanok vagyunk, például észrevesszük, hogy az istentelenek közül sokan milyen nagy jólétben élnek. Miért van ez így? Hát Isten nem tudja, hogy mennyire igyekezünk engedelmeskedni neki, és mégis nehezen boldogulunk?; nem tudja, hogy az élet anyagi küzdelem számunkra? A zsoltárost, aki a hetvennegyedik zsoltárt írta, nagyon nyugtalanítja ez a próbléma, mégis Isten nem azt mondja neki: ,,Én vagyok az Úr. Te vagy a szolga. Hallgass és engedelmeskedj!" Hanem segített annak a hívő embernek megérteni a helyzetet. Az ő helyzetét és azok helyzetét is. Megmutatta neki a nagy képet.
Figyeljük meg, hogyan válaszol Mária Gábrielnek, amikor az angyal közli vele, hogy gyermeke lesz: "Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?" (v.34). Nem hitetlenségből utasította el az anyaság lehetőségét, hanem tudni akarta, hogyan történhet meg egy ilyen lehetetlenség. Isten nem ellenzi, hogy megpróbáljuk megérteni az útjait a történelemben és a saját életünkben. "Hogyan lehetséges ez?" kérdezi Mária. Ez a kérdező elfogadható kérdése. Minden prédikátor örömmel fogadná, ha gyülekezetének bármely tagja odajönne hozzá az istentisztelet után, és éppen Mária e szavaival érdeklődne: "Prédikátor, hogyan lehetséges ez?". (v.34). A korinthusiak azt kérdezték Páltól, hogyan támadhatnak fel a halottak? Ez nem bűnös kérdés. Ez egy emberi kérdés, és Pál isteni választ ad rá. Zakariás azonban megvetően és kételkedve fogadta az Isten szolgájától hallott igét.

1.A kételkedő Zakariás nagyon kiváltságos ember volt.

Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Zakariás nem volt egy cinikus pogány ember. Valójában "igaz volt Isten előtt, feddhetetlenül élt az Úr minden parancsolata és rendelése szerint" (6. v.). Igaz hívő volt, sőt pap volt, aki kellő komolysággal vette az Isten szolgálatára vonatkozó kötelezettségét. Ismerte a Szentírás parancsolatait és kötelezettségeit; ismerte a Bibliát és Isten, népével való bánásmódjának történetét; ismerte azokat a fejezeteket, amelyek a pátriárkák feleségeinek, Sárának és Ráhelnek, majd később Annának meddőségét írják le, és azt, hogy Isten ezen asszonyokat öregkorukban rendkívüli gyermekáldásban részítette. Ezek ismerős események voltak számára. Zakariás ismerte azt az isteni ígéretet is, hogy egy napon eljön az asszony magva, és szétzúzza a kígyó fejét. Azt is tudta, hogy a Messiás megjelenése előtt Isten egy különleges hírnököt fog küldeni, aki előkészíti az utat Krisztus előtt. Malakiás megjövendölte, hogy ilyen hírnök fogja megelőzni a Király eljövetelét a mennyből: "Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja" (Mal 4:5). Mindezt Zakariás tudta. Kétezer évvel ezelőtt nem élt abban a sötétségben amiben magyar őseink éltek. Zakariás az ígéret földjén élt Isten népe között, amely rendelkezett Isten írott kijelentésének kegyelmével és áldásával. Zakariás nem volt névleges hívő. Istenfélő ember volt, igaz és feddhetetlen az Úr előtt, és ezért nagyobb volt a bűne. Spurgeon nagyon szókimondóan fogalmaz: "Ha létezhet egy bűn, amely förtelmesebb, mint egy bűnös hitetlensége, akkor az egy szent hitetlensége. Az, hogy egy szent kételkedjen Isten szavában - az, hogy egy szent ne bízzon Istenben, szeretetének számtalan példája, kegyelmének tízezer bizonyítéka után, az minden bűnt felülmúl".
Gondoljunk csak a templomi jelenetre, amelyet Lukács evangéliumának első fejezetében láttunk. Zakariásnak a nap közepén megjelent Isten angyala. Hadd emeljem ki, hogy ez a látogatás nem a hajnali órákban történt, amikor fantasztikus álmok zavarhatnak minket. Ez a józan, érett férfi magában a templomban teljesített szolgálatot, és emlékeztek, hogy nem ivott bort. A szolgálatban lévő papoknak tilos volt a bor, így Zakariás elméje tökéletesen tiszta volt, és a szent helyen elvégzendő feladataira koncentrált. Ott és akkor egy angyal jelent meg az oltár mellett; ez nem egy szellem volt. Ez az angyal szavakat és mondatokat mondott, ellentétben a szellemekkel, amelyek a képzelet szerint egy pillanatra megjelenhetnek, elszállhatnak, majd ugyanolyan csendben eltűnhetnek. Ez az angyal élénken és elég részletesen szólt Zakariáshoz, kijelentette neki, hogy Isten küldte őt oda, és a Szentírásból idézett a papnak. Gábriel bejelentette Zakariásnak, hogy ő és Erzsébet idős korukban végre szülők lesznek, és hogy fiuk az Úr megjövendölt előfutára lesz, ahogyan azt Malakiás megjövendölte.
Hadd emeljem ki ismét azt a tényt, hogy Zakariás nem volt szkeptikus, hogy hitt az angyalokban; tudta, hogy először lángoló kardokkal jelentek meg, hogy távol tartsák Ádámot és Évát a kerttől és az élet fájától; tudta, hogy angyalok jelentek meg Ábrahámnak és Lótnak, Jákobnak és Józsuénak. Tudta, hogy ott voltak a Sínai-hegyen, amikor Isten Mózesnek átadta a törvényt. Tudta, hogy egyikük lesújtott Egyiptom földjére, amikor a fáraó nem engedte el Isten népét. Tudta, hogy egy másik elpusztította az egész asszír hadsereget. Tudta, hogy kerubok voltak a templomban, amikor Ézsaiás látta az Urat, amint egy trónon ült, palástja betöltötte az épületet. Zakariás hitt az angyalokban, és azonnal tudta, amint meglátta ezt a dicsőséges lényt a templomban, hogy ez valóban egy Istentől küldött angyal. Nem kérdezte: "Ki vagy te, és mit keresel itt?". Ez egy arkangyal volt, és Zakariás tudta ezt. Nagyon félt. Ez egyáltalán nem olyan volt, mint az a kellemes félelem, amit akkor érzel, amikor a gyerekeiddel együtt nézed a Scooby Dooby rajzfilmet. Ez a félelem olyan volt, mint az az élmény, amikor egy éjszaka az ágyban fekszel egy üres házban, és lépéseket hallasz a lépcsőn. Ez a félelem olyan volt, mint amikor zuhanyzás után a fürdőszobában szárítkozol, miközben a gyerekek iskolában vannak, a férjed pedig dolgozik, és észreveszed, hogy valaki lenyomja a kilincset az ajtón. Ez a félelem borzalmas, és így volt ez Zakariás esetében is: "megrettent, és félelem szállta meg" (12. v.). Aztán amikor meghallja Gábriel üzenetét, amely megnyugtatja félelmét, és nagy örömhírt hoz neki, azt várnánk, hogy azt olvassuk, hogy csodálkozva és dicsőítve Istent esik térdre az angyal előtt, és el van ájulva attól a megtiszteltetéstől, amellyel Isten megajándékozta, hogy Gábrielt küldte hozzá ezzel a nagyszerű hírrel. Azt várnánk, hogy ez az öregember még ugrálni is fog örömében, amikor meghallja, hogy mit üzen neki Isten.
Zakariás egyiket sem tette meg. Nem arról volt szó, hogy azt gondolta, hogy ez valami téveszme vagy tréfa. Nem kellett megcsípnie magát ahhoz, hogy tudja, hogy ez a valóság. Tudta, hogy ez nem egy fehér jelmezbe öltözött sarlatán, aki megpróbálja becsapni őt; a templomban történt ez a találkozás. Ez valóban az Úr angyala volt. Zakariás számára nem volt kétséges, hogy ez a helyzet. Látott már jelmezes embereket, és egész életében vallásos emberek vették körül. Ez nem egyszerű halandó ember volt, hanem Gábriel, akit Isten küldött hozzá, ugyanaz az Úr, aki hasonló hírrel küldött angyalokat az őseihez. Zakariás egy pillanatig sem gondolta, hogy ez a mennyből jött angyal hamisítvány. Meghallgatta, amint az arkangyal elmondta neki a világegyetem trónjáról származó üzenetet, majd hihetetlen módon lehetetlennek minősítette az angyal üzenetét.
Isten aznap utasításokat adott ennek az angyalnak, és Gábriel azonnal engedelmeskedett neki. Ez az az Isten, aki szól, és megtörténik. Csillagok millióinak parancsolja, hogy csoportosuljanak össze a Tejútrendszerben, és a csillagok engedelmeskednek neki. Megparancsolja a bolygóknak, hogy különböző pályákon keringjenek a Napunk körül, és azok felsorakoznak és teljesítik az ő akaratát. Megparancsolta, hogy két hidrogénmolekula egyesüljön egy oxigénmolekulával, és azonnal víz keletkezik. Isten parancsol, és a világegyetem engedelmeskedik, de amikor az emberekhez szól, azok ellenszegülnek neki.
Miért nem hiszi el Zakariás az Úr üzenetét? Ugyanazért, amiért néhányan közületek is hitetlenkednek. Úgy ítélte meg, hogy lehetetlen elhinni azt. Zakariás válasza az volt, hogy tulajdonképpen azt mondta Gábrielnek. "Hadd magyarázzak el neked valamit, amit te és a te Urad bizonyára figyelmen kívül hagytatok: azt a tényt, hogy "én öreg ember vagyok, és a feleségem is igen idős"" (18. v.). Elmondja Istennek, hogy milyen idős; elmondja Istennek, hogy amikor az emberek elérnek egy bizonyos kort, nem lehet gyermekük. Istennek szüksége volt erre az információra Zakariástól? Zakariás vallásos elméje át volt itatva Isten évszázadokkal korábbi nagy tetteivel, olyan eseményekkel, mint hogy Sára, Ráhel és Anna idős korukban szültek gyermeket, de Zakariás nem sajátította el azokat az igazságokat, amelyek Isten neki és Erzsébetnek tett ígéretét alátámasztották volna. Azt gondolta, hogy a terhesség egyszerűen lehetetlen a szeretett idős felesége számára, aki "igen idős", de Istennél minden lehetséges, és Isten nagyon világosan szólt Zakariáshoz: "Feleséged, Erzsébet fiút szül neked". Zakariás mégis volt annyira pofátlan, hogy azt válaszolja erre Sára, Ráhel és Anna Istenének: "Én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős" (13. v.). Ez a válasz bűnös hitetlenség volt. Zakariás bűne abban rejlett, hogy nagyon jól ismerte Isten hatalmát és kegyelmét népének történelméből; túlságosan is jól ismerte az Úr ilyen hatalmas tetteinek számos példáját Isten Igéjéből. Zakariás még azt is tudta, hogy Gábriel arkangyal volt az, aki megjelent neki a templomban, és a világegyetem Teremtőjétől hozott neki üzenetet, de mindezek ellenére Zakariás hitetlenül fogadta az Úr üzenetét. Az isteni kijelentés és személyes ismeret mindezen bátorításai ellenére az ő válasza a kétely volt. "Valóban nem tudom" - motyogta. "Egyáltalán nem lehetek ebben biztos."
Isten erre nem azt válaszolta: "Sajnálom Zakariás. Nem kellett volna elvárnom, hogy örömmel elhiggyed az üzenetemet amit közölt veled az én hatalmas angyalom. Teljesen az én hibám ..." Ha ez lett volna Isten válasza, akkor ezt olvashattuk volna: "És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ugyanazt mondták: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt...". Ez kellett Zakariásnak ahhoz, hogy elhiggye Isten szavát? Egy másik angyal? Száz angyal? És te mit követelsz, mielőtt kereszténnyé válsz? Egy ötödik evangéliumot? Még nem olvastad el azt a négyet, ami nekünk van. Azt követeled, hogy valaki támadjon fel a halálból? Négy már feltámadt a halálból. Egy hangot akarsz a mennyből? Szólt egy hang a mennyből, és Isten azt mondta: "Hallgassátok az én Fiamat".
Zakariás egy hatalmas kinyilatkoztatást kapott az égből és egy angyal természetfeletti látványát, mégis mindezek ellenére arra a következtetésre jutott, hogy nem biztos benne, hogy az üzenet igaz-e vagy sem. Ekkor Isten szent rosszallását (nemtetszését) fejezte ki a pappal szemben, nem is akármilyen szavakkal. Az arkangyal - aki közvetlen kapcsolatban állt az Istennel, akiben élt, mozgott és volt - Isten utasítására emlékeztette az öreg papot, hogy ki is volt ez a valójában előtte álló, az, akit Isten küldött oda, hogy beszéljen hozzá. Valójában azt mondta Zakariásnak: "Én Gábriel vagyok. Én Isten jelenlétének fényes valóságában élek, míg te nem". Zakariás nem ott élt. Ő is - mint mindannyian - e világ árnyékvilágában töltötte éveit, olyan emberek között, akik olyan könnyen hazudnak egymásnak, mint amilyen könnyen isszák a vizet. Olyan emberek között élünk, akik hisznek a világűrből érkező idegenekben, a kristályok erejében, a mormonizmusban, a szientológiában, a reinkarnációban, a horoszkópokban, a médiumokban és a legkülönlegesebb babonákban. Vannak intelligens és tehetős emberek, akik vénasszonyos meséket követve élik mindennapi életüket. Azt hiszik, hogy az evolúció elmélete megmagyarázza Jézus Krisztust. Hiszik, hogy egy kormány képes megváltani és megújítani az embereket. Olyan emberek, akikkel naponta érintkezünk, akik nem tűrik a keresztény vitát az irodában, akik mégis bármiben hisznek! Egy irreális, látszatvilágban élnek.
Gábriel azonban Isten jelenlétének fényében élte áldott életét. Ismerte az igazságot, és gyűlölte a csalást, és Isten küldetésre küldte őt. Gábriel egyetlen szótagot sem fűzött hozzá a neki adott szavakhoz; egyáltalán nem torzította el az üzenetet: "Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt" (19. v.). Pontosan ezt tette; Zakariás megkapta ezt az isteni evangéliumot, és mégis azt válaszolta: "Hogyan lehetek ebben biztos? Ilyet Isten nem tehet". Az Úr tehát akkor és ott megítélte őt, és azonnal közölte Gábriellel ezt az ítéletet, hogy mondja meg a hitetlen papnak: "íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében" (20. v.). Azt a hangot, amely bűnös módon szólt Isten házában, Isten elhallgattatta; Zakariás nem szólhatott többé egy szót sem, amíg alá nem vetette magát Isten hatalmának. Isten tulajdonképpen ezt mondta: "Azt mered gondolni, hogy nem tudom megtenni veled és Erzsébettel azt, amit Sárával, Ráchellel és Annával tettem? Megmutatom neked, hogy milyen Isten vagyok...", és elvette Zakariástól a beszéd erejét. Isten értékes dolgokat vehet el tőlünk. Az ítélet csodája történt Zakariáson. Istenhez intézett utolsó szavai így hangzottak: "Hogyan lehetek ebben biztos?" (,,Miből tudom meg ezt?") és Isten kimutatta rosszallását, kifejezte nemtetszését.

2.A kételkedő Zakariás hitetlen szavaival vétkezett Isten ellen.

Egy fiatalember egyszer egy keresztényekből álló csoportot hallgatott, akik arról vitatkoztak, hogy a hitetlenség bűn-e. Eléggé felizgatta magát, majd kirobbant és azt mondta nekik: "Ti evangéliumi keresztények vagytok?". Ők kissé sértődötten vették tudomásul, hogy megkérdezte őket, és hevesen bólogattak. Erre idézte nekik Jézus szavait a János evangéliuma 16-dik fejezetéből arról, hogy miért kell a mi Megváltónknak a Szentlelket elküldenie a bűnösök szívébe. Azért, hogy meggyőzze őket a bűnről, "mert nem hisznek énbennem" (Jn 16,9). Ez a legfőbb bűn, amelyről Krisztus Lelke meggyőzi őket. Nem a szerencsejáték bűnéről. Nem a házasságtörés, vagy az erőszak, vagy a tolvajlás, vagy a lopás bűnéről. Hanem arról a bűnről, hogy nem hajlandóak Jézus Krisztushoz jönni az üdvösségért. Miért van ez így? Nem azért, mert a többi bűn nem súlyos bűn. Nem azért, mert nem kell őket megbánni és megöldökölni; nem azért, mert nem okoznak nagy károkat az elkövetőnek és egész családjának. Hanem csak arról van szó, hogy a Krisztusba vetett hit, az egyetlen dolog, amit Isten megkövetel az üdvösséghez. Ezzel pedig Isten arra is tanít bennünket, hogy a hitetlenség a főbűn, a gyökérbűn, az anyabűn. Az a bűn, amely a legügyesebben nem is bűnnek álcázza magát, hanem "kutató szellemnek", "nyitottságnak", "Isten keresésének", "intellektuális kifinomultságnak". A hitetlen nagyon leereszkedően beszélhet arról, hogy csodálja a hitünket, sőt azt mondja, hogy ő is szeretné ha olyan hite lenne mint nekünk, de sajnos, azt mondja, nem lehet neki ilyen hite; "bárcsak hinni tudnék" - sóhajtja, és csak amikor Isten Lelke rászáll, akkor derül ki, hogy ezek a szánalmas szavak a legvakmerőbbek, leghatározottabbak és legátkozottabbak minden bűnös szó közül.
Hadd használjam ezt az illusztrációt: itt van egy feleség, aki nagyon szereti a férjét. Gondoskodik róla, minden kívánságát kielégíti; a papucsát a tűzhely mellett melegíti, amikor hazaér; elkészíti a kedvenc ételeit; a ruhái mindig tiszták és vasaltak; úgy neveli a gyerekeket, ahogyan a férje szeretné; megnézi a tévében azokat a műsorokat, amelyeket a férfi szeret nézni - ráhagyja a férjére a távirányító kezelését; őszintén szórakoztatónak és sziporkázó társaságnak tartja; megtanult érdeklődni azok iránt a dolgok iránt, amelyeket a férje szeret; örömmel elégíti ki minden igényét, és soha nem panaszkodik vagy nyafog, ha a férfi bármit is tesz. Őszintén szereti őt; kiváltságnak érzi, hogy a felesége lehet. Emellett bölcs is; teret ad neki. A legkedvesebb, de egyben lelki is; minden nap imádkozik érte. Aztán egy nap a férfi hazajön, és hosszú hallgatás után bejelenti, hogy szerinte a felesége nem szereti őt. A nő teljesen megdöbben; minden ereje elhagyja, és kénytelen leülni, döbbenten és rémülten. Hosszú évek óta szembesül a férfi a felesége páratlan szerelmének minden bizonyítékával, és mégis szembe mer nézni vele, és azt meri mondani neki: "Nem hiszem, hogy szeretsz engem". Hát nem ez a leggonoszabb dolog, amit egy odaadó feleségnek mondhat? Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez kimondhatatlanul gonosz dolog. Micsoda vakság! Micsoda hálátlanság! Micsoda szeretet a rossz iránt a jó helyett. Ő nagyon szerette őt; évről évre ott vannak mindezek a bizonyítékok mélységes odaadásáról. Mi indokolhatja, hogy azt mondja neki, nem hiszi el, hogy szereti őt? Nincs neki semmi oka. A szerelmébe vetett hitetlensége bűn. A szavai valójában más dolgokat takarnak el a szívében, amelyeket nem mondott ki neki. Az emberek inkább a sötétséget szeretik, mint a világosságot, mondja Jézus. Micsoda barométere a szívünk állapotának!
Így van ez minden ember Istenbe vetett hitetlenségével is. Ő elküldte Fiát, Jézust a világba. Krisztus teljesen szenzációs mint tanító, mint aki csodákra képes, és az életének átlátható tisztességében is. Hirdeti a hegyi beszédet; elmondja a tékozló fiú példázatát; leül a tanítványaival a felső szobában, és rendkívüli beszédet tart, amelyet a világ egyetemein ma is tanulmányoznak a tudósok. Szavai rendkívüli hatást gyakoroltak a hallgatóságra. Soha nem hallottak még senkit úgy beszélni, mint ő. Ezrével ültek le, hogy hallgassák őt. Az élete teljesen feddhetetlen volt; a nők biztonságban voltak a társaságában; a gyerekek szerették; vonzotta a férfiakat. A rosszat, amit kapott, soha nem rosszal, hanem jóval győzte le. Amikor szögeket vertek a kezébe és a lábába, imádkozott értük: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek". Teljesen álnokság nélkül volt. A legkülönlegesebb jeleket tette; meggyógyított minden egyes betegséget minden egyes emberen, aki hozzá fordult; vakságot születéstől fogva; a rák előrehaladott formáit; teljes bénulást, elszáradt kart, bármilyen betegséget. Még három embert is feltámasztott a halálból. Amikor beszélt, a viharos szelek és hullámok engedelmeskedtek neki. Képes volt a vízen járni. Megdöbbentő állításokat tett, hogy ő a világ bírája - a ti bírátok -, és hogy ő a kezdete, a világ kezdete előttre nyúlik vissza, az örökkévalóságba. Azt állította, hogy ő az egyetlen út Istenhez, és azt is, hogy teljesen egyenlő Istennel. Képzeljétek el, egy szinten áll Istennel: "Én és az én Atyám egy vagyunk". Azok, akik a legjobban ismerték őt, azt mondták, hogy ő "az Atya dicsőségének kisugárzása és lényének képmása". Egyikük leborult előtte, és azt mondta: "Az én Uram és én Istenem", míg egy másik azt mondta: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia". Az egyik, aki mellette halt meg, azért imádkozott, hogy emlékezzen meg róla, amikor eljön az ő országában. Lenyűgözte őket a názáreti Jézus (el voltak ájulva a názáreti Jézustól). Ránéztek és hallgatták őt. Csak egyetlen őszinte és elfogulatlan következtetésre tudtak jutni, hogy ő a testet öltött Isten. Az életüket azzal töltötték, hogy imádták és szolgálták őt.
Nincs mentséged arra, hogy azt mondd: "Az esküdtszék még nem döntött Jézusról"! Mit akarsz még? Egy másik Jézust? Egy másik Újszövetséget? Mit szeretnél még az Úrtól? Miben van hiányossága? Milyen inspirálóbb tanítóra vágyhatnál még? Harmadnap feltámadt a halálból, és átalakította az őt követő, félelemmel teli tanítványok életét. Letették az életüket, bizonyságot téve arról, hogy ő Isten és Úr. Nem hinni ebben a Jézusban bűn, mert Jézus Krisztus élete, cselekedetei és tanítása egyetlen erkölcsi követelményt támaszt, egyetlen választ követel, mégpedig azt, hogy elismerjük, hogy ő a megtestesült Isten. Az egyetlen igaz és élő Isten meglátogatott minket Fiában. A hitetlenség tehát bűn.
Azt mondtam, hogy ez minden bűnök anyja. Ez volt az, ami miatt Ádám és Éva szembeszegült Istennel az Édenben. Ez keményítette meg a fáraó szívét, amikor megtapasztalta az Egyiptomban végrehajtott hatalmas ítéletet. Ez volt felelős a názáreti Jézus meggyilkolásáért. A hitetlenség az oka annak, hogy sokan öngyilkosok lettek. Bűncselekmények ezrei kísérik a hitetlenség bűnét. Ez bűn önmagában, és ez az oka más bűnöknek. Ez a magja minden bűncselekménynek. Ez az a bűn, amiért Isten elküldte Fiát, hogy meghaljon a Golgotán.
Miért nem hajlandók az emberek Krisztushoz jönni? A hitetlenség miatt. Miért hagyják figyelmen kívül a Bibliát? A hitetlenség miatt. Miért állnak távol a gyülekezettől? A hitetlenség miatt. Ez az az atombunker, ahová a bűnös elbújik, hogy semmilyen mennyei kard ne tudja átdöfni a szívét. Ez az az oltás, amely megakadályozza, hogy a bűnös üdvözítő hitet kapjon. Egy adag hitetlenség, és már nem fél a pokoltól, és nem reméli a mennyet. A hitetlenség miatt nem jelent neki semmit, hogy a Hegyi Beszéd prédikátora meghalt a kereszten. Zakariás bűne a hitetlenség volt, és Isten ítélete kiáradt mint mindig. A bűn meg lett ítélve.

3.A kételkedő Zakariás hitetlensége egy átmeneti hullámvölgy (megingás), egy ideiglenes megbotlás (kudarc) volt. Egy átmeneti hitetlenség volt.

Zakariás bűne a hitetlenség volt, de Zakariás nem volt hitetlen. Noé egyszer részeg volt, de nem volt részeges. Ábrahám azt hazudta, hogy a felesége a nővére, de Ábrahám nem volt mindig hazug. Mózes elvesztette a türelmét, és megölt egy embert, de nem volt erőszakos, gyilkos lélektől megszállott ember. Dávid bűne a házasságtörés volt, de Dávid nem volt örökös házasságtörő. Dávid bűne félelmetes volt, és csalást, gyilkosságot, halált és szégyent hozott magával, de Dávid nem volt olyan ember, aki akkor feküdt le bármelyik nővel Jeruzsálemben, amikor csak jól esett neki. Péter egyszer káromkodott és átkozódott, egy éjszaka, amikor Jézust letartóztatták, egyedül állt a tűz mellett, de Péter nem volt állandó káromkodó. Nem töltötte élete hátralévő részét azzal, hogy átkozódásokkal és káromlásokkal fűszerezze a beszédét. Ez egy félő és nyomás alatt lévő ember átmeneti megbotlása, megingása volt.
Mindig emlékezzünk arra, hogy különbséget kell tennünk az átmeneti botlások és az életmód között, de ügyeljünk arra, hogy soha ne éljünk vissza ezzel a különbséggel. A hitetlen a hitetlenség tényleges rabszolgája. A hitetlenség azt mondja neki: "Nem bízhatsz Jézusban; nem hihetsz a Bibliában; nem kell hinned az Úr Jézus Krisztusban ahhoz, hogy üdvözülj; ha megmenekülsz, akkor az Isten csodálatos kegyelméből történik, de nem a hit által." A bűn hangja állandóan azt mondja neki: "Hit nélkül igenis lehet Istennek tetszeni", és minden bűnös azt teszi, amit a bűn ura mond neki, mert az egész világ a bűn foglya. Ez az oka annak, hogy az emberek nem jönnek az Úrhoz, hogy életük legyen. Továbbra is a saját urukat szolgálják, mert ezt mondja nekik a "bűn ura".
A keresztény egészen más. Keresztelő János átmenetileg bizonytalan volt abban, hogy Jézus-e a Messiás, mert nem zúdult tüzes ítélet a népre. János a börtönéből elküldött két tanítványt, hogy kérdezzék meg Jézust, keressenek-e mást. Ez egy átmeneti kétely volt. Péternek azt mondja Isten, hogy keljen fel, ölje meg és egye meg az összes állatot az égből leeresztett nagy lepedőben, de Péter azt mondja: "Semmiképpen sem, Uram!". (Cselekedetek 10:14) - ez az engedetlenség egy átmeneti megingás volt. A korinthusi gyülekezet egyik tagja hírhedt bűnbe esett, de csak egy időre; véget vetett a kapcsolatnak, megbánta és visszatért. Zakariás, az igaz pap nem volt krónikus hitetlenségben szenvedő, de a kételkedés cselekedete elég súlyos volt ahhoz, hogy azonnali fenyítő ítéletet vonjon maga után. A beszéd erejét elvették tőle, és csak jelek által tudott beszélni, és az emberek tudták, hogy találkozott Istennel a templomban, és azt mondták egymásnak: "Zakariás látomást látott". De a két hét lejártával Zakariás hazament a hegyvidékre, és lefeküdt a feleségével, és hamarosan ez az öregasszony valóban gyermeket várt. Hamarosan ők lettek a kis János izgatott szülei.
A hitgyógyítók gyógyultnak nyilvánítják a férfiakat, nőket és gyermekeket, de amikor a tünetek visszatérnek, azzal fedezik hazugságukat, hogy azt mondják: "Nem hittél eléggé. 'Legyen nektek a ti hitetek szerint'. Ha mélyebben, jobban, erősebben hittél volna, akkor meggyógyultál volna. A feleséged ma már terhes lenne; meddőségének vége lenne". Zakariás mégsem hitt, és Erzsébet mégis terhes volt. Az ember hitetlensége nem tudta megakadályozni Istent abban, hogy véghezvigye a szándékát. Isten nagyon irgalmas volt; Isten megtartotta szavát a bűnösnek, aki kételkedett benne, és hát nem örülünk ennek? Hát nem volt idő, amikor annyira gyanakodtunk a Bibliára és a keresztény hitre? Nem azt mondtuk-e: "Hogyan lehetek ebben biztos?"? Isten ránk nézett, és láthatta, hogy nem hiszünk a szavainak, és Isten mégis kegyes volt hozzánk. Nehéz időket hozott az életünkbe. Nélküle nem lehetett élni; kegyelemmel jött hozzánk, és a Szentlélek elítélt minket a hitetlenség bűnéért, és elültette életét a szívünkbe. Megadta nekünk szívünk vágyát, annak ellenére, hogy annyira gyanakvóak voltunk vele szemben.
Hadd fejezzem be azzal, hogy azokhoz szólok, akik még nem hívők. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy van-e köztetek olyan, aki Zakariáshoz hasonlóan elhatározta, hogy addig nem válhat hívővé, amíg nem kap valami pluszt Krisztustól, valami pluszt, amelyről biztos, hogy hitet fog teremteni. Persze lehet, hogy nem fektetitek le, hogy ennek egy látomásnak vagy egy éjszakai hangnak kell lennie, de mégis valami többre vártok, mint az evangélium parancsai és ígéretei; valami különlegesre tettétek a lelketeket. Ragaszkodsz a bizsergető faktorhoz, ahhoz, hogy a szőr a nyakadon égnek álljon, valami ujjongó örömérzéshez, valami könnycsepphez az ige alatt, Isten jelenlétének valami elsöprő érzéséhez. Azt mondod, hogy ha csak ez történne, akkor megvallhatnád Krisztust Megváltódnak. De mi van a szövegünkben? Zakariás valóban látta Gábriel arkangyalt, és személyes üzenetet hallott Istentől; ez csak neki szólt a mennyből, de ez nem eredményezte a hit bizonyosságát a szívében.
Rendelkeztek a Szentírással. Nálatok van Isten teljes igéje. Ez lélek és élet. Minden héten a Szentlélek erejével hirdetik nektek. Nem gonosz dolog, ha feltételeket szabsz Istennek, és azt mondod, hogy többet akarsz? Nem vagy abban a helyzetben, hogy feltételeket szabj, amikor az Úrhoz jössz. Bűneid minden ilyen követelést elvesztettek. Jézus azt mondta: "Kutassátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök élet; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam". Az Úr azt mondhatta volna Zakariásnak: "Ha valóban elhitted, amit Mózes írt Sáráról és Ráhelről, akkor hinni fogsz nekem, amikor azt mondtam, hogy ti lesztek annak a hírnöknek a szülei, akit a Messiás előtt küldök". Más szóval az Úr azt mondta volna: "Amit a Szentírás mond rólam, Mózes legkorábbi írásaitól kezdve egészen a zárószaváiig, az minden garancia, amire szükséged van ahhoz, hogy higgy bennem. Nem kell várnod, és azt kérdezned: "Hogyan lehetek biztos ebben a Bibliában?". Én azt mondom neked, hogy ígéretei elegendőek."
Sóhajtozol, hogy valami látványos kinyilatkoztatást kapj Istentől, mielőtt Krisztushoz térnél? Figyelmen kívül hagyod "Mózes és a próféták" üzenetét, amely a Bibliában van? Látod, hogy az ilyen várakozás megbocsáthatatlan? Ne hidd, hogy a te hozzáállásod az Isten előtti alázatos alávetettséget jelenti. A vonakodásod valójában egy büszke és arrogáns követelés Istennel szemben, amely megmondja neki, hogyan kellene cselekednie, ha meg akarja nyerni a támogatásodat az ügyéhez. Valójában a pokolban lévő gazdag emberrel együtt azt mondod: "Istenem, nekem jobb tervem van az üdvösségre, mint a te szokásos módszereid. Van egy különleges módszerem, amivel hívhatsz engem, és én erre a különleges kinyilatkoztatásra várok. Küldj vissza valakit a halálból". Valaki visszatért a halálból. Az igazság az, hogy Isten saját Fiát a próféták és az apostolok üzenete által világosan és egyszerűen bemutatta nektek. Az evangélium menyegzői lakomája elterjedt, és Isten meghív téged az örök életre. Csak annyit kell tenned, hogy eljössz. Beteg vagy; "Gyere hozzám" - mondja az orvos. Nem indul az autód; "Gyere hozzám." - mondja a szerelő. Nincs áram a házban; "Gyere hozzám", mondja a villanyszerelő. Csőtörésed van; "Gyere hozzám", mondja a vízvezeték-szerelő. Így van! Jól csináltad! De a bűnös lelkük miatt az emberek mindenféle rossz döntést hoznak. Szörnyű döntéseket. Nem hajlandóak Krisztushoz jönni, hogy életük legyen!
Jézus Krisztus hív téged? Látod-e magadat, nem különleges bűnösnek, hanem rászoruló, elveszett, pokolra érdemes bűnösnek? Akkor gyere hozzá bűnbánattal és hittel. Tekints úgy Krisztusra, mint a bűnösök csodálatos módon alkalmas barátjára. Lásd, hogy tökéletes, igaz élete teljes mértékben kielégíti az isteni törvény követelményeit. Nézd meg, hogy az ő helyettesítő halála hogyan elégíti ki teljes mértékben az isteni igazságosságot a bűneidért. Ne tegyétek bonyolulttá azt, amit Isten csodálatosan egyszerűvé tett; csak gyertek. Jöjj Krisztushoz Isten kegyelmes utasítása miatt: "Ez az ő parancsa: higgyünk az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében" (1Jn 3:23). Jöjj Krisztushoz Isten kegyelmes ígérete miatt: "Aki hisz őbenne, el nem vész, hanem örök élete lesz" (János 3:16). Tedd félre a mai napon azokat az okokat, amelyek meggátolnak téged. Jöjjetek Krisztushoz, hogy életetek legyen. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: legátkozottabbak, engedelmeskednek, természetfeletti, tejútrendszerben, meggyilkolásáért, engedelmeskedett, hidrogénmolekula, legkülönlegesebb, kimondhatatlanul, kifinomultságnak, mennybemenetelét, csoportosuljanak, lelkiismeretesen, bűncselekménynek, kötelezettségeit, engedelmeskedtek, gyermekáldásban, szórakoztatónak, következtetésre, engedelmeskedni, alátámasztották, megbizonyosodni, kötelezettségét, engedelmeskedik, szientológiában, reinkarnációban, árnyékvilágában, örökkévalóságba, látszatvilágban, bűncselekmények, részletességgel, hitetlenségével, keresztényekből, ellenszegülnek, bizonyítékával, megjelenhetnek, angyal pedig, maguk idejében, emberek előtt, kereszténység igazságáról, életre elköteleznék, könyvet arról, ókori világra, amit tett, dolgokat átfogó, ember információt, istentelenek közül, élet anyagi, hetvennegyedik zsoltárt, hívő embernek, nagy képet, angyal közli, Jézus Krisztus, Mivel Isten, Jézus Krisztusra, Mária Gábrielnek, Mindezt Zakariás, Isten Mózesnek, Scooby Dooby, Elmondja Istennek, Anna Istenének, Isten Igéjéből, Sajnálom Zakariás, Ekkor Isten, Jézus Krisztust, Ilyet Isten, Krisztus Lelke, Jézus Krisztushoz, Isten Lelke, Isten Fia, Hegyi Beszéd, Jézus Krisztusban, Keresztelő János, Krisztust Megváltódnak, Jöjj Krisztushoz Isten, Jézus Krisztusnak, Jöjjetek Krisztushoz,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
A művészetnek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Foghúzás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Ölelés  Kar  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az embereket hagyni kell  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nő rózsával  Ölelés  Máté Rózsika: Ameddig csak éle...  A csecsemő lelke tiszta  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bibliai gyógynövények  Örömmel énekelek, Vidáman zeng...  Facebookon kaptam  Ha természetnek  Babics Imre - Esőcsepp  Alvó nő  Egy erdélyi magyar édesanya le...  Facebookon kaptam  Unalom  LucianBlaga tollából  Ha visszanézek  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Az embereket hagyni kell  Erdélyi Ágnes: Áldott vagy nyu...  Facebookon kaptam  Ne most, majd reggel!  képre írva  Sirok, vár, Apáca sziklák, hát...  Napsugaras szép napot kívánok  Facebookon kaptam Krisztinától  Semmi még a...  Szeretettel !  A test ritmusa  Miként a szívem dobolta az üt...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  MIlyen  Facebookon kaptam  Mit lehet csinálni?  Kellemes ébredést!  Facebookon kaptam  Szeretettel !  Facebookon kaptam  MIlyen  Facebookon kaptam  Szép álmokat!  Ellenőrzés  A csecsemő lelke tiszta  Balajthy Ferenc - AKKOR IS ÉGN...  Egyike voltam azoknak, akik me...  képre írva  Jó tanácsok  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Unalom  Tisztelettel gondolunk vissza  A női lélek különös varázs  Ahol te vagy . . .  Lelkileg volt nehéz  Rajki Miklós Biztatlak: örülj!  A Mennyben fent a trónusnál  Hajnal Anna - Mondd, mit adjak...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Nyár!  Jessica Park idézet  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  A test ritmusa  Ne bántsd meg  Ölelés  Facebookon kaptam  Erdélyi Ágnes: Áldott vagy nyu...  Távolból  Kun Magdolna - Virágzó kövek  Facebookon kaptam  Június és hétfő, teljesn kedve...  Ha visszanézek  Facebookon kaptam  Foghúzás  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Hallgass a szívedre, élj úgy, ...  Facebookon kaptam  Nyár kezdet  Uram hálát adok neked, hogy ho...  Jó éjszakát 
Bejegyzés Címkék
angyal pedig, maguk idejében, emberek előtt, kereszténység igazságáról, életre elköteleznék, könyvet arról, ókori világra, amit tett, dolgokat átfogó, ember információt, istentelenek közül, élet anyagi, hetvennegyedik zsoltárt, hívő embernek, nagy képet, angyal közli, anyaság lehetőségét, ilyen lehetetlenség, saját életünkben, kérdező elfogadható, istentisztelet után, emberi kérdés, kételkedő Zakariás, cinikus pogány, pátriárkák feleségeinek, isteni ígéretet, napon eljön, asszony magva, kígyó fejét, különleges hírnököt, utat Krisztus, sötétségben amiben, ígéret földjén, bűnös hitetlensége, szent kételkedjen, minden bűnt, templomi jelenetre, hajnali órákban, templomban teljesített, szolgálatban lévő, szent helyen, angyal jelent, oltár mellett, szellem volt, angyal szavakat, képzelet szerint, pillanatra megjelenhetnek, angyal élénken, élet fájától, másik elpusztította, egész asszír, dicsőséges lényt, arkangyal volt, gyerekeiddel együtt, félelem olyan, ágyban fekszel, üres házban, fürdőszobában szárítkozol, gyerekek iskolában, férjed pedig, félelem borzalmas, angyal előtt, nagyszerű hírrel, fehér jelmezbe, templomban történt, mennyből jött, arkangyal elmondta, világegyetem trónjáról, angyal üzenetét, csillagok engedelmeskednek, világegyetem engedelmeskedik, emberekhez szól, emberek elérnek, bizonyos kort, információra Zakariástól, terhesség egyszerűen, szeretett idős, válasz bűnös, világegyetem Teremtőjétől, isteni kijelentés, kétely volt, üzenetemet amit, másik angyal, ötödik evangéliumot, hangot akarsz, hatalmas kinyilatkoztatást, angyal természetfeletti, következtetésre jutott, üzenet igaz-e, pappal szemben, arkangyal &#8211, öreg papot, valójában előtte, világűrből érkező, kristályok erejében, legkülönlegesebb babonákban, evolúció elmélete, kormány képes, keresztény vitát, neki adott, isteni evangéliumot, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 794 db bejegyzés
Összes: 34204 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 337
  • e Hét: 2030
  • e Hónap: 3495
  • e Év: 413445
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.