Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Idézetek a Hazáról , a hazaszeretetről
  2018-08-10 22:00:32, péntek
 
 

IDÉZETEK A HAZÁRÓL, A HAZASZERETETRŐL


Pósa Lajos: MAGYAR VAGYOK, MAGYAR

Link
Aki egyszer sem volt szerelmes saját hazájába,
az nem képes keblére ölelni az egész világot.

Csontváry Kosztka TivadarAki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!

Pósa Lajos: Magyar vagyok


Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan.

Tamási ÁronAkit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.

gróf Széchenyi IstvánA magyar a Tudást, mint Szakrális Égi Tant vivők közösségének a neve. A magyarság nem faji kérdés: lélekminőség és jellem,

A Mag népeAz a nemzet, amelyik elfeledi múltját, annak ingatag a jelene és bizonytalan a jövője. Aki nem tudja, honnan jött, az nem tudja meghatározni azt sem, hogy hová tart. Akinek nincs öntudata, emberi méltóságtudata, az a legkiszolgáltatottabb.

Kiss DénesAz a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. (...) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkozhatom meg igazán."

Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekrőlAz ember nem szökhet meg a hazájából, mint ahogy ők tették. Hiába gyűlölöd a kormányt vagy a rendszert, az embereket, a saját népedet nem tudod meggyűlölni. A hazád mindig a hazád marad. Örökké.

Harlan Coben 1962. január 4. - amerikai íróAz embernek lehet vitája az anyjával. De az anyját nem árulhatja el sohasem. Én mindig utáltam azokat, akik áruba bocsátották az anyjukat. Az én anyám a szülőföldem.

Berkesi AndrásAz én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe nyúló bércei, tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi szépségű völgyei, titokzatos tengerszemekkel, rengeteg erdői, bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló várromjai. Vannak száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb búzáját, borát, s aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből... Óh, de szép ország ez, asszonyom, ha csak egyszer látta volna, soha el nem felejtené... (...) S a nép, mely benne lakik, épp oly árva, mint én. Se testvére, se apja, se anyja, se rokona nincs Európában. A nyelve elüt minden más nyelvtől, a dalai, a zenéje egészen mások, mint a többi nemzetéi. Szomorú, mert sokat szenvedett, és vad, szilaj, mert sokat harcolt. Vérével és könnyeivel áztatta a földet, melyet hazájának nevez, azért oly drága és kedves az neki... Nekem pedig, akinek senkije sincs a világon, százszorosan drága ez a nagy árva: az én kis nemzetem, az én édes, szeretett szülőföldem.

Rákosi ViktorAz én hazám végtelen, nem csak a hegy, s az erdő.
Az én népem hatalmas. Egy haza van, nem kettő!

Koltay GergelyAz igazi hazafinak ma nem jogokat kell követelnie, hanem kötelességeket teljesítenie.

Klebelsberg Kuno (1875-1932) - művelődéspolitikus, vallás- és közoktatás ügyi miniszterAz igazi honvágyat igazi hazánk után meg kell őriznünk, hogy ezt semmi és senki ne tudja kioltani vagy megrontani bennünk

Clive Staples Lewis: ír származású íróAnnak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak jellegét, a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz. Több féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és több terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak.

Szabó ZoltánCsak a gyökér kitartson!...

Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek
Tapadnak a földre, hogy termés legyen
Az örök magyar szőlőhegyen,
Hogy élni tudjon: dió, levél, ágak ...
- Adj! Uram, elég erőt a harcos diófának!...

Csak a gyökér kitartson!...

Alföldi Géza: CSAK A GYÖKÉR KITARTSONCsak felejteni nem szabad... Mondd meg magyari népemnek... Csak felejteni nem... Azt, hogy Öregisten magyarnak teremtett."

M. Katona Ilona"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot
Csak elfajult kor hős elődöket
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!"

Garay János: Az Árpádok-bólDe túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!

Sajó Sándor: Magyarnak lenniEgy katonaember számára nincs szebb annál, ha az életét áldozhatja a hazájáért.

Le Renard /eredeti nevén Szántai Zsolt, magyar író és műfordító/Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit!

Fonyódi Tibor: Ármány énekeEgy nép történelme erkölcsi vagyon,
amit minden hű fia gyarapítani törekszik.

dr. Padányi ViktorE hármasszín a lelkemen ragyog,
Számomra nincs szebb ezen a világon;
E lobogót én, mert magyar vagyok,
Hűséggel védem, szeretettel áldom.

Sajó Sándor: Magyar zászlóElvérzett a nemzet nagy Magyarországért,
Most sír, zokog a lelkünk hegyekért, rónákért.
Aki azt majd egyszer újra feltámasztja,
Áldja meg az Isten és minden magyar ajka.


Kárpátia


Epévé változék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Hunyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

Dsida Jenő: Psalmus HungaricusÉn az elárvult szegény hazáért, e szabadságért vívó nemzetért tűrni, tenni és ha kell, meghalni
tudok.

Damjanich JánosÉn Árpád népéből jöttem,
piros meg fehér csík legyen mögöttem.
Én magyar anyától születtem
magyar földre, magyar kenyeret ettem.


FankaDeliÉn magyar ember vagyok, én minden megszállót kint akarok látni ebből az országból!

Szilvási LajosA fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. (...) Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen.

Gárdonyi Géza- Hadak útja... szép neve van - álmélkodott Lackó.
- A magyarok Csillagösvénynek is híjják. Úgy tartják, minden hős, ki a hazáért adja életét, annak hídján tér meg a magyarok istenéhez.
- Egyszer te is meghalsz, apám?
- Egészen biztosan.
- Akkor te is végigmész a Csillagösvény hídján?
- Remélem, fiam. S egy napon, remélem, majd csak nagyon soká, te magad is végigmész azon. De oda csak az léphet be, ki kiérdemelte azt.
- S hogyan lehet?
- Méltón élni, s hősként halni.

Bán MórHa a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!


Petőfi SándorHa Isten nem áld meg, hát fohászkodj újból,
Határon innen és határon túlról,
Csupa rozsda lett már a fejünk felett a glória,
Csak te maradtál meg nekünk, drága Pannónia.

Anonim MC - Hungarikum /Dalszöveg/Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek,
ma üres lenne ez az ország.

Wass AlbertA hazafiság a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél.

George Bernard ShawA haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel.

Jókai MórHazám. Két magánhangzód azonos a halál magánhangzóival. Mert halálos erő vagy, hazám, erő, mely nem bocsát el. Minden te vagy, minden benned van. Megadom magam.

Márai SándorHazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem.
Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.

Sinkovits ImreHát evezz a part felé még párat,
Ha a világ fordít neked hátat,
És ha utad egyszer a végéhez ér,
Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.

Magna Cum Laude"Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain."
/Nem hóbortos ifjú, nem csapongó kamasz írta a címben foglaltakat, hanem művelt, olvasott, világot látott, harcban edzett, háborús hőstetteiért pazar kitüntetésekkel dekorált, katonaviselt férfiember. Azután, hogy a Napóleont leverő és Párizsba győzedelmesen bevonuló hadsereg kötelékéből hazatért, jegyezte be ezt a mondatot naplójába 1814. november 21-én gróf Széchenyi István./

Széchenyi IstvánHogy én a magyar színházat elhagyjam? A német színház minden kincséért sem. Hazám nevelt, ő is temessen el.

Déryné Széppataki RózaIgazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám.

József AttilaIsten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

Vécsey KárolyIstenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Kiss ErnőAz isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a
haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.

Hunyadi MátyásItt pillantottam meg a napvilágot, s mindenemet neki köszönöm.

Sylvester JánosJaj az egész nemzetnek, harcos magyari ősök ivadékainak, ha kihalásra ítéltettünk. Koppány meg a többi után minket is kipusztítanak, nem fegyverrel, hanem annál sokkal rosszabbat tesznek: magyariak lelkét lopják meg lassan, alattomosan. Hosszú, kínos haldoklásra akarnak kárhoztatni.

M. Katona IlonaJó magyarnak lenni, igen nehéz,
de nem lehetetlen.

Széchényi IstvánKelet hatalma a mi domború mellkasunkon tört meg,
Nyugat civilizációja széles hátunk mögött indult virágzásnak.

Prohászka OttokárKerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót, és nem vettem észre, hogy közben - megtaláltam a Hazámat.

Fekete IstvánKi gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít.

Kölcsey FerencKinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.

Kölcsey FerencA leghordozhatóbb haza kétségtelenül az anyanyelv.

Lászlóffy AladárLégy hidegvérű. Hát mi érdeme van arra e nemzetnek, hogy szeresd, hogy hozzá tartozó légy? Históriája más népnek is van, nagyobb is talán, mint nekünk - jövője fényesebb akárhánynak - gazdagabb valamennyi. S mi az a honszeretet? Lelki gyöngeség, költői rajongás, gyermeki ösztön. Ha kérdeni találja benned valami titkos érzelem: nem látod-e ez ismerős rónákat, miknek virágait is név szerint ismered? nem andalog-e emléked azon ház küszöbén, hol gyermekéveidet eljátszottad? nem csengnek-e füledbe azon ismerős dallamok, mik a mezők virágaival együtt teremnek? nem jelennek-e meg álmaidban mindazok arcai, a kiket szerettél? nem alszol-e csendesen, azt tudva, hogy fejed szülöttefölded keblén pihen? nem száll-e szívedbe büszkeség, ha a múltakra gondolsz s nem dagad-e önérzettől, ha a jövőre nézesz? s mindezeket magaddal fogod-e vihetni? a délibábos rónákat, az ismerős hajlékot, az édes dallamot, a kedves arcokat, az emléket és a reményt, mely a nemzet éltéhez van kötve? - utasítsd ki ez érzelmet szívedből s hitesd el magaddal, hogy elég nagy a világ, hogy az emberek mindenütt egyenlők s hogy az mindegy az emberiségre nézve, akár van magyar nemzet a világon, akár nincs?

Jókai MórLégy híve rendületlenül hazádnak,
Ha volna is kivüle más helyed.
Állitsd meg utjokban,
kik Bécsbe vágynak.
Hazánk határán
igy állj őrszemet.


Reviczky Gyula verstöredékeA madárnak szárnya van, és szabadsága,
az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.

Tamási ÁronMagad légy elsőbben a szíved szerint,
meg szavadban is igaz magyar.

M. Katona Ilona"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

Montesquieu (1669-1755) - francia filozófus, író és gondolkodóMagyarnak lenni: nem a szó,
a név, az ősök, az élet,
magyarrá csak a szív tesz
és a lélek!

Alföldi Géza: Magyarnak lenniMagyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek,
De döntő harcra nem elég erősnek.

Sajó Sándor: Magyarnak lenniMagyarnak születtem. Szeretem e földet
Büszke szegénységben, bús gyönyörrel én;
Más nemzet gyermeke gúnyos nyelvet ölthet, -
Nincs hivatás, szentebb, e föld kerekén!
Boldogabb nép sarja kicsinyelve szánhat, -
Ezt a csodás érzést hogy is értené!
Óh de honszerelmem gyűlöletre lázad,
Ha rút árulás tör idegen felé...

Sajó Sándor: MAGYARNAK SZÜLETTEM
A magyarságban nem tudom hogy honnan van ez az erő, a magyarság eltaposhatatlan. Ez több évszázados tapasztalat. A magyar nem birkanép, hanem hihetetlenül türelmes és rugalmas. Megtanult alkalmazkodni az idegen érdekek kijátszásához.

Makovecz ImreA magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak.

Gárdonyi GézaMagyar szív , mely a magyar emberben dobog.
Magyar vér, mely a magyarok ereiben csorog.
Magyar a hit, mely boldogabb jövőt ad.
A jó drága magyar szív, hatalmas erőt adj!Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Petőfi Sándor: Magyar vagyokMaradj hűséges a földhöz,
maradj büszke, egyenes és bátor,
maradj tiszta, romlatlan lélek,
és ne fordulj, ne fordulj,
ne fordulj el szülőhazádtól!

56 csepp vér (rockmusical) - Maradj hűségesA mennyországért sem szabad elárulni Magyarországot.

Jókai MórMert ideszülettél így
hát itt maradsz
a világra mely körülvesz
csak magyarul van szavad.

Böröndi Lajos


Még gyermek voltam,
s apám megfogta kezem.
Megmutatta nekem,
hol él a nemzetem.

Mutatta az erdőt,
a zöldellő réteket,
ahol szebbjövő vár rám,
és boldogan élhetek.

Mutatta az alföldet
a Duna - Tisza közét,
a jászságot a bakonyt
a hatvannégy vármegyét!

Mutatta az utat,
a nádasok között,
ahová hős őseink
lelke költözött.

Nézd fiam a folyókat,
nézd a völgyeket,
a nyíló virágokat
réten a fényeket.

Ez mind a tiéd fiam,
óvd és vigyázz rá,
ne hagyd az idegent,
hogy hazád elrabolják!

Érintsd meg a követ,
mert az is a tiéd.
Tiéd a folyó a part,
el ne add semmiért!

Tiéd ez az ország,
múltja és jelene.
Neked teremtette,
a magyarok istene!

Tamás István: TIÉD EZ AZ ORSZÁGMély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!

Horthy MiklósMiért, hogy idegenben, valahányszor gyermeket magyarul beszélni hallok, leküzdhetetlen szomorúság ejt meg, s gyorsan odébb kell sietnem, valamelyik elhagyott mellékútra, hogy letöröljem s elrejtsem az idegenek elől kicsorduló könnyeimet?

Márai SándorMiért vagyok magyar? Ez egy kérdés. Most. Üljünk le! Először azért, mert az anyám, az apám, a nagyszüleim, minden ősöm és rokonom, ameddig az emlékezet elér, magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű, magyar állampolgár volt. Másodszor azért, mert Magyarországon, magyar családban, magyar állampolgárnak születtem. Harmadszor azért, mert a szüleim, a rokonaim, a tanítóim, tanáraim, az evangélikus papok, magyar falvakban, városokban, magyar nyelven, a magyar föld, a magyar történelem, a magyar kultúra ismeretére, szeretetére, őrzésére, művelésére neveltek, amely része, szerves része az európai kultúrának, az emberiség kultúrájának és történetének. Negyedszer azért, mert amikor már én magam is megértettem, akkor elfogadtam, megvallottam, vállaltam, részemmé, készségemmé, öntudatom meghatározó bizonyságává tettem, hogy magyar vagyok. - Úgy vagyok magyar, ahogy a fű zöld, az ég kék, a nap keleten kél és nyugaton nyugszik, ahogy közhely a közhely. Ez a tény nincs, nem lehet senki ellen, senkivel szemben. Állapot. Megvallani is csak akkor kell, ha kényszerítenek rá.

Bertók László: Dongó a szobábanA millenniumi emlékmű előtt fekvő "Csöndes Magyar" erre tanít: legyünk hősök és maradjunk névtelenek a Hazáért és Nemzetért. A cselekvés hősiessége és a cselekvő névtelensége mindenkor zálog arra, hogy amit cselekszünk, azt a Hazáért, a Nemzetünk erkölcsi, szellemi és anyagi dicsőségének, nagyságának és boldogságának szolgálatában cseleksszük.

Szálasi FerencMinden becsületes szívnek legszentebb a hon.

Széchenyi IstvánMinden hazában vannak füvek és fák, hegyek és völgyek, folyók és tavak, városok és falvak, amelyek sohasem szöknek meg. A fákhoz és füvekhez, a hegyekhez és völgyekhez, a folyókhoz és tavakhoz, a városokhoz és falvakhoz emberek is tartoznak, akik vállalják sorsukat. Ez a rendeltetésük. Ebből az országból már sokan megszöktek. Mégis egyre többen leszünk. Te is megszökhetsz. Akkor is többen leszünk.

Berkesi AndrásMindenkinek megvan a maga Trianonja, Erdélye, lecsatolt, elvett, elvesztett nemzetrésze, de ez sovány vigasz (...). Minden történelmi adat, minden háború, minden békekötés, minden elvesztett és megnyert ügy mögött, és minden centiméter kiigazított határ mellett emberek vannak. Emberek, akik élni szeretnének, és azt akarják, hogy egyszer majd a szülőhazájuk földje fogadja be őket.

Mérey Katalin


Minden magyar felelős minden magyarért.

Szabó Dezső"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, FüveskertMondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett -
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

Márai SándorMost érzem hogy sorsom a hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél,
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él.

Babits Mihály:1940
Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi". Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra.

Benedek ElekNekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.

Arany JánosNem cselszövény szerezte e hazát,
E hazáért nem csalni - tenni kell!

Vajda JánosNem lehet más igényem, csak hogy a művészet és a magyar hon jóakaratú, buzgó szolgája legyek.

Liszt Ferenc

"...nem lehet túlélni a belső hazaárulást. Az ellenség a határokon kevésbé félelmetes, mert ismert, és nyíltan hordja zászlaját. De az árulók határainkon belül mozognak szabadon, az ő ravasz suttogásuk átoson a sikátorokon, kormány folyosóin is hallhatók. Az áruló nem néz ki árulónak, ő a nép nyelvén beszél, a nép arcát, érveit viseli, ő az emberi természet alantasságához szól, ami minden ember szívében titkon mélyen fekszik. Az áruló elrohasztja a nemzet lelkét, titokban éjjel dolgozik, alattomban aláássa a nemzet pilléreit, fertőzi a politikát, hogy ellenállni sem lehet. A gyilkos nem annyira félelmetes. Az áruló maga a pestis járvány."

(Cicero, Kr.e. 106 - Kr.e. 43). - KÉTEZER ÉVE ÍRTANem mennék el más országba sehová a világon,
Jó időben, rossz ínségben ezt a hazát szolgálom!

Barna Izsó: Árpád apánk indulóNe mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet!

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimetNem nézi a délibábot, túl van az már a határon
S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom.
Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset
S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed.

József Attila: Bús magyar énekeNem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország...

Radnóti Miklós: Nem tudhatomNem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret esznek,
és az ellenség parancsát követik.

II. Rákóczi Ferenc"Négy szócskát üzenek,
vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökűl ha kihúnysz:
A haza minden előtt."

Kölcsey Ferenc: Emléklapra (1833)Otthona sokfelé lehet az embernek, hazája csak egy van.

Popper PéterOtt, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,
Egy ezredévről mond mesét a szél.
Búg a kürt az ősi vár fokán,
Honvéd áll a Hargitán,
Erdély szent bércére zúgva száll,
Visszaszáll a magyar turulmadár.

Kiss Angyal Ernő

OTT AHOL ZÚG AZ A NÉGY FOLYÓ - Videó

Link
Az ősi ház, az ősi föld éppoly elválaszthatatlan tőlünk, mint testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely része. Ha meg kell válnunk tőle, nyomorékok vagyunk mindholtunkig.

Gárdonyi GézaRossz időket érünk,
Rossz csillagok járnak.
Isten ója nagy csapástól
Mi magyar hazánkat! -

Arany JánosA seb el van mérgesedve, melyet hazulról hoztam. A szív kitépetett termő földéből, de gyökerei bennszakadtak. Nappal gondolataim viszik lelkemet haza, éjjel álmaim. Nem élünk, csak hervadunk e földbe átültetve. Felfogadtuk, hogy feledni fogunk mindent s azon vesszük észre magunkat, hogy megloptuk lelkünket, hírlapokban csak azt olvassuk, a mi hazánkról beszél, ajkainkra önkénytelen jönnek a Kárpátok alatti melódiák, és azután úgy nyomja valami a szívet, mint a ki nem sírhatott könny. Nincs betegség a miénkhez hasonló. Nem gyógyulunk.

Jókai MórS mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad -
édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!

József Attila: HazámSoha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég -
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék!
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón, egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom,
És nem leszek más, - inkább meghalok!

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-benSose szégyelld a származásodat. Lesznek majd, akik az orrod alá dörgölik, de azokat észre sem kell venni.

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter és a Tűz SerlegeA szellem erősebb, mint az anyag, a lélek erősebb, mint a test, és a leghatalmasabb erő a világon a hazaszeretet

Feleki LászlóSzellemi hazádtól nem szabad elszakadni, mert úgy jársz, mint a folyó, mely elszakad a forrástól: kiapadsz.

Müller PéterSzerte e hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget: nem tudják, mit jelent ,,magyar", olyan értelemben, ahogyan Ady ejtette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta Kodállyal, Csontváry és Egry festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babits óvta, ahogyan Móricz simogatta. Nem tudják, nem értik, és félnek attól, ha feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem ,,modern" úgy érteni, ahogyan értenék.

Latinovits ZoltánSzép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág.
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép orcád.
Táltos paripákon odaszállunk, haza hí´ fű, fa, lomb, virág.
Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország.

Kulinyi Ernő: SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG

SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG - Videó

Link


Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!
Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;
Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
De legszebb virág a haza szent szerelme.

Arany János: A LEGSZEBB VIRÁGSzivet cseréljen az, aki hazát cserél!

Tompa MihálySzolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.

Aulich Lajos


Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!

Kőrösi Csoma Sándor

.

Tudjátok-e, mi a haza?
Erdő, mező, berek, liget,
A mormoló habok közül
Ránk mosolygó tündérsziget,
Kárpátoknak büszke bérce.
A Tisza és Duna tája,
Minden kicsi rögöcske.
Árpád vére hullott rája.
- Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!

Pósa Lajos: A HAZATud szeretni a magyar szív igazán,
Kit szeressen, ha nem téged, szép hazám.

Barna IzsóUram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe,
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen, rablók - ez az én hazám!

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben


Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám.

Liszt Ferenc
Magyarország az én hazám

LinkMAGYARORSZÁG - Videó
/Ilyen csodálatosan gyönyörű dalt még nem írtak Magyarországról, mint most a jordániai keresztények hálájuk jeléül /

Link


Miért vagyok magyar?

Link


 
 
0 komment , kategória:  Bölcsességek és gondolatok.   
Címkék: csillagösvénynek, magyarországért, kordillerrákban, leghordozhatóbb, magyarországról, tengerszemekkel, hazaszeretetről, eltaposhatatlan, magánhangzóival, kitüntetésekkel, magyarországot, kötelességeket, szülöttefölded, méltóságtudata, vezércsillagom, nyilatkozhatom, kristálytiszta, leghatalmasabb, mennyországért, gyermekéveidet, alantasságához, állampolgárnak, kényszerítenek, világpolgárság, leküzdhetetlen, magyarországon, karácsonyfája, kipusztítanak, szülőhazámhoz, szolgálatáért, kötelességgel, szolgálatában, szegénységben, győzedelmesen, boldogságának, mosolyoghatsz, egész világot, hazáért élek, magyarnak alkalmatlan, vérem csöppjeiben, egyedülvaló életben, kormányt vagy, saját népedet, hazád mindig, hazád marad, embernek lehet, szemnek kedves, világ legjobb, nyelve elüt, zenéje egészen, többi nemzetéi, nagy árva, IDÉZETEK HAZÁRÓL, Pósa Lajos, MAGYAR VAGYOK, Csontváry Kosztka Tivadar, Szép Magyarországot, Tamási Áron, Széchenyi István, Szakrális Égi Tant, Kiss Dénes, Kosztolányi Dezső, Harlan Coben, Berkesi András, Rákosi Viktor, Koltay Gergely, Klebelsberg Kuno, Clive Staples Lewis, Szabó Zoltán, Alföldi Géza, CSAK GYÖKÉR KITARTSON, Katona Ilona, Garay János, Sajó Sándor, Kölcsey Ferenc, Szántai Zsolt, Fonyódi Tibor, Padányi Viktor, Dsida Jenő, Psalmus Hungaricus, Damjanich János, Szilvási Lajos, Gárdonyi Géza, Petőfi Sándor, Anonim MC, Wass Albert, George Bernard Shaw, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Márai Sándor, Sinkovits Imre, Magna Cum Laude, Déryné Széppataki Róza, József Attila, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Hunyadi Mátyás, Sylvester János, Széchényi István, Prohászka Ottokár, Fekete István, Lászlóffy Aladár, Reviczky Gyula, MAGYARNAK SZÜLETTEM, Makovecz Imre, Böröndi Lajos, Tamás István, Horthy Miklós, Bertók László, Csöndes Magyar, Szálasi Ferenc, Mérey Katalin, Szabó Dezső, Csendes Éjben, Népek Krisztusa, Babits Mihály, Benedek Elek, Arany János, Vajda János, Liszt Ferenc, KÉTEZER ÉVE ÍRTA, Barna Izsó, Sierra Nevadán, Radnóti Miklós, Rákóczi Ferenc, Popper Péter, Kiss Angyal Ernő, AHOL ZÚG AZ NÉGY FOLYÓ, Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter, Feleki László, Müller Péter, Latinovits Zoltán, Kulinyi Ernő, SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG, LEGSZEBB VIRÁG, Tompa Mihály, Aulich Lajos, Kőrösi Csoma Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Szurikáták  Miért csüggedsz el lelkem, és ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  hóesés  Kelbimbó és gyulladáscsökkenté...  Facebookon kaptam  Dazhai falu, Kínában  Facebookon kaptam  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Hosszúszárnyú bálna  Természetes fájdalomcsillapítá...  Dazhai falu, Kínában  képre írva  Reviczky Gyula: Tavaszodik  Facebookon kaptam Krisztinától  Káposztás pogácsa  Az óceán színei  Facebookon kaptam  Az omega-3 zsírsav hajra gyako...  Alvó cica  képre írva  Miért csüggedsz el lelkem, és ...  Berda József: Vizafogó  képre írva  Istennel vagyunk mi győztesek  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  A zene olyan, mint a víz  Királypingvinek  Mint a jégdarab  Facebookon kaptam  A tévé a legfőbb,  Palamós, Spanyolországban  Facebookon kaptam  Barátkozás neten  képre írva  Goose-sziget, Montana, USA  Szép estét  Az omega-3 zsírsav hajra gyako...  Alvó cica  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Kardszárnyú delfin  Vitaminok, amelyek az agyra ha...  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Ha mások dühe kirobban ellened  Zavarba hoz, ha egy nő kezdemé...  Etessük a madarakat!  Űzik már a Farsangot  Káposztás pogácsa  H. Gábor Erzsébet: Csalódott h...  Így gyógyítottak sikerrel kom...  Önbecsülés, önszeretet  Etessük a madarakat!  Egy öreg zarándok  Esti ima !  Facebookon kaptam  képre írva  képre írva  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Miért csüggedsz el lelkem, és ...  Az I. világháború 1914-1918.  Az óceán színei  Facebookon kaptam Krisztinától  Cigánypecsenye szaftosan  Facebookon kaptam  Akik rösszat mondanak rólad  Benedek Elek: Szegény madárkák...  Reviczky Gyula: Tavaszodik  Kardszárnyú delfin  Istennel vagyunk mi győztesek  Alvó cica  Szép estét kedves látogatóimna...  Egy világ ünnepli - Vízkereszt...  Albínó kismaci  Facebookon kaptam  A keringési rendszer támogatás...  Más nő karjai közt  Vitaminok, amelyek az agyra ha...  Facebookon kaptam  Havasi nyúl  Facebookon kaptam  Most áll a Farsang  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az ő születési helyük már nem ...  Vitaminok, amelyek enyhítik a ...  Esti ima !  A titok  Facebookon kaptam  képre írva  A tévé a legfőbb,  Orrszarvúk  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
egész világot, hazáért élek, magyarnak alkalmatlan, vérem csöppjeiben, egyedülvaló életben, kormányt vagy, saját népedet, hazád mindig, hazád marad, embernek lehet, szemnek kedves, világ legjobb, nyelve elüt, zenéje egészen, többi nemzetéi, nagy árva, igazi hazafinak, igazi honvágyat, hazai föld, gyökér kitartson, örök magyar, harcos diófának, lelkes eljár, jelennek halványul, régi fény, lehetetlennek látszó, katonaember számára, életét áldozhatja, nemzet akkor, lelkemen ragyog, nemzet nagy, lelkünk hegyekért, elárvult szegény, magyarok Csillagösvénynek, hazáért adja, magyarok istenéhez, föld isten, bokréta rajta, fejünk felett, ország különb, haza áldozatokat, haza örök, iránt tartozunk, halál magánhangzóival, hűség kötelez, part felé, világ fordít, hunok legvalódibb, legszebb Alpok, címben foglaltakat, mondatot naplójába, magyar színházat, német színház, újkor ifjúsága, magyar ifjúság, isteni szolgálatra, egész nemzetnek, többi után, poros utcát, cserszagú erdőt, száműzöttnek tekintheti, leghordozhatóbb haza, mezők virágaival, kiket szerettél, múltakra gondolsz, jövőre nézesz, délibábos rónákat, ismerős hajlékot, édes dallamot, kedves arcokat, nemzet éltéhez, emberek mindenütt, emberiségre nézve, madárnak szárnya, embernek pedig, szíved szerint, magyar híres, szív tesz, csodás érzést, magyarság eltaposhatatlan, idegen érdekek, szíve mélyében, magyarságunk érzése, tűzhányó hegyek, magyar emberben, magyarok ereiben, öröm legjobban, bánat idejében, világra mely, zöldellő réteket, hatvannégy vármegyét, nádasok között, nyíló virágokat, tiéd fiam, magyarok istene, magyar földre, idegenek elől, emlékezet elér, evangélikus papok, magyar föld, magyar történelem, , ,
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 39 db bejegyzés
Összes: 4553 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 407
  • e Hét: 5637
  • e Hónap: 14465
  • e Év: 93894
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.