Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Juhász Gyula: Trianon
  2020-05-09 20:15:24, szombat
 
 Juhász Gyula. TRIANON


Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!


Juhász Gyula - TRIANON

Link

Link
Fricz Tamás. TRIANON TÉZISEK


Juhász Gyula annak idején azt írta versében, "Nem kell róla beszélni sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá." Igen, mindig gondoljunk reá - de beszéljünk, írjunk is róla. Jómagam hét tézisben teszem meg ezt, a múltra emlékezve, de a jövő felé fordulva. Mert: mi itt maradunk.


1. Legnagyobb történelmi dilemmánk: sokáig középhatalom voltunk, de Mohács után elvesztettük az önállóságunkat; a Monarchia alatt újra középhatalommá váltunk, ám immáron igazi függetlenség nélkül. Paradox módon Trianon hozta el nekünk a függetlenséget, de ekkor már mint területe kétharmadát vesztett ország váltunk szuverén nemzetállammá. Tehát: középhatalmi státus függetlenség nélkül - 1920 után pedig lecsökkent területű ország független státussal. Ennek a lelki feldolgozása zajlik száz éve, viszont úgy érzem, mára már tisztában vagyunk a saját magunk erejével és lehetőségeivel Európa közepén. Rátaláltunk újra önmagunkra, nincs sem kisebbségi érzésünk, sem túlzott ,,nagyságtudatunk", reálisan látjuk a geopolitikai helyzetünket is. Ez lehet a kiindulópont ahhoz, hogy ,,mindig emlékezzünk rá", de jussunk is túl rajta, cselekedjünk magabízóan és szuverén módon, nem a múltra, hanem a jövőre orientáltan.

2. Trianon traumája tehát sokáig azért nem oldódott meg, mert a magyar lélek - érthetően - hánykolódott az ,,óriások vagyunk" és az ,,elveszett, szerencsétlen kis nemzet vagyunk" dilemmája között. A Szovjetunió négy évtizedes elnyomása korszakában ezeket a kérdéseket háttérbe szorították a kommunisták, sőt a komparatív előny a többi kommunista országhoz képest sokakat megnyugtatott. A rendszerváltás után éltek a reményeink, a 2004-es EU-ba való belépés után néhány évvel azonban kiderült, hogy újra függetlenségi problémák vannak, az EU nem egyenrangú országként tekint ránk, ezért jött 2012-ben a békemenet, a Nem leszünk gyarmat! felkiáltás. Tehát a kisállam-dilemma után megjelent a függetlenségdilemma is, s ez újra a nemzetállami szuverenitásunk alapkérdéseit veti fel, immáron az Európai Unió és hazánk viszonyában.

3. Emellett a volt bizottsági elnök, ­Jean-Claude Junker Orbánnak adott ,,taslija", mint afféle negatív szimbolikus mozzanat fénytörésében újra és újra felmerül a kérdés: mennyiben ismernek el bennünket Európában európainak? ­Miért van az, hogy újra és újra érvényesül velünk szemben a kettős mérce, miért csak ­minket ­- és még Lengyelországot - érnek összehangolt politikai támadások? S innen visszafelé Trianon is úgy jelenhet meg, mint hogy Magyarországot nyelve és mássága miatt nem tartja a Nyugat európai országnak, hanem ázsiainak, hiszen már Edvard Beneš is arra hivatkozott 1919-ben, hogy a magyarok mongol jellege egyértelmű. Sőt, egészen visszamehetünk a honfoglalás utáni korszakra, a pozsonyi (907), majd az augsburgi csatára (955), ahol egyesített euró­pai seregek akartak kinyírni bennünket, de legalábbis elűzni, mint valamiféle ,,gyüttmenteket". Tehát, még bizonyos fokig a mai napig is az elismertetés és elfogadtatás kérdéseivel nézünk szembe.

4. A balliberálisok véleménye szerint Trianon problémája már megoldódott.
Ezt azok mondják, akik szerint az EU-ba való belépésünkkel a határok kérdése másodlagossá vált, azok légiesítése, a határok könnyű átjárása, az emberek szabad mozgása lehetővé teszi a nemzetegyesítést. Szerintük ugyanis a nemzet egyesítése elsődlegesen individuális kérdés, tehát ha a határon túli magyarok szabadon utazhatnak és állampolgári jogaik vannak, akkor már megoldódott a probléma. Holott ez tévedés: a nemzeti kisebbségek szuverenitása, a nemzetegyesítés csakis kollektív jogokkal, autonómiák­kal érhető el, az egyenkénti átköltözés nem megoldás, hanem az, ha a magyar közösségek helyben élhetnek szabadon, a nemzeti autonómia minden jogával a birtokukban.

Természetesen a történelmi és politikai realitások figyelembevétele elkerülhetetlen, a határrevízió a mai Európában elképzelhetetlen, ezért reálpolitikát kell folytatni: a kulturális ­autonómiák mellett a közigazgatási autonómiák létrejöttét kell támogatni, harcolni kell a kettős állampolgárság elfogadtatásáért, a jogsértések megszüntetéséért az európai színtereken, az unióban és már a nemzetközi szervezeteknél. Más kérdés, hogy a történelem bizonyította, hogy soha ne mondjuk azt, hogy soha. Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia felbomlott, a jaltai határok átalakultak, tehát mindig lehetnek olyan történelmi, vis ­maior állapotok, amikor nem agresszív módon kialakított, de különleges alkalmak támadnak, amelyeket kihasználhatunk.

5. Ismerjük a mondást, hogy ,,magyar az, akinek fáj Trianon". Ebben nemcsak egy elvesztett középhatalmi státus feletti szomorkodás jelenhet meg, hanem az a tény, hogy a békeszerződés diktátum volt és a velejéig igazságtalan, amelyet Magyarország nem érdemelt meg, s amely valóban értelmetlen, irracionális és ostoba terület­elszakításokhoz vezetett, magában hordozta az újabb konfliktusok kirobbanását nemzetek és nemzetek között. Egy országot igazságtalanul csonkítottak meg, téptek szét - megszegve mind a történelmi, mind az etnikai, mind a wilsoni önrendelkezési elveket -, és ezért, ha valakit hidegen hagy Trianon, az vélhetően híján van a magyar nemzettudatnak, hazaszeretetnek. Tehát inkább úgy fogalmaznék: ,,patrióta az, akinek fáj Trianon." Vagyis lehet még valaki magyar akkor is, ha ma nem fáj neki Trianon, viszont nem lehet patrióta, azaz hazafi.

Vélhetően Szilágyi Ákosnak, a liberális esztétának sem nem fáj Trianon, aki azt írta néhány évvel korábban, hogy Trianon valójában nagy lehetőség volt a magyarságnak, hiszen végre megvalósult a várva várt függetlenség, és a polgárosodás, modernizáció útjára lehetett lépni. Tipikusan liberális megközelítés, mely képtelen figyelembe venni, hogy a magyar nemzet ekkor nemzeti büszkeségében, öntudatában mint érzelmi közösség sérült meg, tört meg, és a legnagyobb energiák a helyzet korrigálására és a régi határok visszaállítására mentek el. Szilágyi nem fogta fel a trianoni sérelem és igazságtalanság nagyságát, mert nem volt ,,antennája" a nemzeti identitás, egyszerűbben szólva a hazaszeretet mint érzelmi motívum szempontjaira. Pontosan ez jellemzi azóta is a baloldaliakat és a liberálisokat.

6. A fentiekből is következik, hogy Magyarországon két világlátás, két értékrend, két társadalomkép alakult ki már a dualizmus korában, és ez jelent meg az első világháború végén a Károlyi-Jászi-, majd a Kun Béla-féle hatalomátvételben. Kettős társadalomelméletről van itt szó: hagyományosan létezett a rendi-arisztokratikus társadalom, főleg vidéken, illetve, másfelől kialakult - elsősorban német és zsidó részvétellel - a polgári társadalom a városokban, döntően a fővárosban. Ez vezetett a népi-urbánus vitához, illetve az akkori magyar-zsidó ellentéthez is. A polgári társadalomban jöttek létre a kozmopolita, világias, internacionalista értékek, amelyeknek a nemzet önmagában nem érték; ezzel szemben a konzervatívok, illetve a népiek körében a nemzet az elsődleges kiindulópont, és ez két gyökeresen eltérő álláspont, amire nem is volt igazán példa Európában. (Más kérdés, hogy a mai globalista liberalizmus gyökeresen szembekerült a nemzettudattal és egyáltalán a nemzetekkel mint identitásformákkal.) A két oldal közötti gyökeres, radikális eltérés a mai napig megvan, amelyet azonban ma már nem magyar-zsidó ellentétként lehet értelmezni, mert ez szerencsére elhalványult, hanem a nemzeti érzés és a kozmopolitizmus néz farkasszemet egymással, és természetesen így a Trianon-kérdésben is gyökeresen eltérnek egymástól az álláspontok, nincs egyetértés.

7. Nem kellene és nem jó az, hogy kizárólag a nemzeti, konzervatív, keresztény oldal témája Trianon, de ez - mint fentebb jeleztem - sajnos így alakult. Más országokban egy olyan fajsúlyú történelmi trauma, mint Trianon, nem osztaná meg a politikai erőket, hanem összetartaná, nálunk viszont ez is megosztó téma a századik évfordulón is. Ez azt mutatja sajnos, hogy a történelmi kérdésekben sincs egyetértés (miért itt lenne?), két Magyarország van két történelemmel, két világlátással és értékrenddel, és ez a jövőre nézve sem túl biztató.

Biztató viszont az, hogy mára azok a patrióták alakítják Magyarország sorsát, akiknek fáj Trianon, de akik ettől nem elcsüggednek, ellenkezőleg, erőt merítenek abból, hogy száz év után is itt vagyunk, és egy sikeres, helyét tudó, szuverén XXI. századi Magyarországot építenek fel - az Európai Unión belül, vagy ha elkerülhetetlen, az unión kívül.


SlidePlayer

LinkTitkolt tények Trianonról - Világ Figyelő 2018.10.08

LinkTrianon a Rothschild ház által inditott parancs volt?

Link 
 
0 komment , kategória:  Juhász Gyula  
Címkék: visszaállítására, elképzelhetetlen, figyelembevétele, megszüntetéséért, nemzetegyesítést, elfogadtatásáért, hazaszeretetnek, elkerülhetetlen, szuverenitásunk, kihasználhatunk, arisztokratikus, nemzetegyesítés, nagyságtudatunk, igazságtalanság, lengyelországot, kozmopolitizmus, elszakításokhoz, lehetőségeivel, rendszerváltás, szervezeteknél, függetlenséget, balliberálisok, önállóságunkat, középhatalommá, magyarországot, állampolgárság, nemzettudattal, magyarországon, nemzettudatnak, visszamehetünk, igazságtalanul, önrendelkezési, békeszerződés, közigazgatási, reálpolitikát, társadalomban, ezer évnek, mienk volt, kedves Pozsony, legnagyobb magyar, diadalmas élet, pokol kapuin, földön föltalálod, szelíd Szalontát, kincses Kolozsvárt, aradi őskert, szív veréseivel, jövendő hitével, nagy esküt, örök életre, küzdést hirdeti, boldog föltámadásra, Juhász Gyula, Hogy Váradon, Petőfi Sándor, Arany Jánost, Corvin Mátyást, Fricz Tamás, TRIANON TÉZISEK, Európai Unió, Junker Orbánnak, Edvard Beneš, Vélhetően Szilágyi Ákosnak, Európai Unión, Világ Figyelő,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Benedek Elek - Kertem szélén v...  Gondolat.....  pótlás  Nem kényszerít  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Jó tudni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Szilágyi Sándor - Egy csendes ...  Ki vehet el éntőlem valamit,  Jó éjszakát ! ......  Esti kép  Facebookon kaptam  Nedeczky Júlia tollából  Szép estét kedves látogatóimna...  Gondolat.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szegény vagyok  Szilágyi Sándor - Egy csendes ...  Facebookon kaptam  Bravó gif  Csillaglesen  Facebookon kaptam Krisztina b...  Szép mai napot !........  Ima a lelkierőért  Engem Isten Lelke alkotott, a ...  pótlás  Posztós Lenke - Csak szeretni ...  Virág öntözés  Ha valami véget ért . . .  Ki vehet el éntőlem valamit,  Boys tánc :-) gif  Facebookon kaptam  Kettő kávé  Facebookon kaptam  Üdvözlet Szegedről !.......  Facebookon kaptam  Öregszem.  Facebookon kaptam  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Erkély jelenet  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Értékesebbé válunk  Az asztma megelőzésére: táplál...  Megtanulni élvezni az életet  Facebookon kaptam  - ha elégedett önmagával  Spurgeon - November 24  Facebookon kaptam  Megtanulni élvezni az életet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mondd el ezt az imát!  Üdvözlet Szegedről !.......  Látogatóimnak szeretettel ! .....  A szeretet ereje mindenre képe...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép estét kedves látogatóimna...  kenyérke és még  Ki vehet el éntőlem valamit,  Facebookon kaptam  Ki vehet el éntőlem valamit,  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Magam bizony magam  Szép estét kedves látogatóimna...  pótlás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ááááááááá :-) gif  hólabda torta  Facebookon kaptam  Az életet élvezni kell  - ha elégedett önmagával  Facebookon kaptam  Búcsú- Dsida Jenő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem maguk az események...  Facebookon kaptam  Menyecske ruha.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Spurgeon - November 24  Szegény vagyok  Facebookon kaptam  Édes félhomály.......  Táncika  Te kit, mit választanál ? .......  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Erkély jelenet  Szilágyi Sándor - Egy csendes ... 
Bejegyzés Címkék
ezer évnek, mienk volt, kedves Pozsony, legnagyobb magyar, diadalmas élet, pokol kapuin, földön föltalálod, szelíd Szalontát, kincses Kolozsvárt, aradi őskert, szív veréseivel, jövendő hitével, nagy esküt, örök életre, küzdést hirdeti, boldog föltámadásra, múltra emlékezve, jövő felé, lelki feldolgozása, saját magunk, geopolitikai helyzetünket, kiindulópont ahhoz, jövőre orientáltan, magyar lélek, kérdéseket háttérbe, komparatív előny, többi kommunista, rendszerváltás után, 2004-es EU-ba, kisállam-dilemma után, nemzetállami szuverenitásunk, volt bizottsági, kettős mérce, magyarok mongol, honfoglalás utáni, augsburgi csatára, balliberálisok véleménye, határok kérdése, határok könnyű, emberek szabad, nemzet egyesítése, határon túli, nemzeti kisebbségek, nemzetegyesítés csakis, egyenkénti átköltözés, magyar közösségek, nemzeti autonómia, kulturális ­autonómiák, közigazgatási autonómiák, kettős állampolgárság, jogsértések megszüntetéséért, európai színtereken, nemzetközi szervezeteknél, történelem bizonyította, jaltai határok, elvesztett középhatalmi, békeszerződés diktátum, velejéig igazságtalan, újabb konfliktusok, országot igazságtalanul, wilsoni önrendelkezési, vélhetően híján, magyar nemzettudatnak, liberális esztétának, várva várt, magyar nemzet, legnagyobb energiák, helyzet korrigálására, régi határok, trianoni sérelem, nemzeti identitás, hazaszeretet mint, dualizmus korában, első világháború, polgári társadalom, akkori magyar&#8211, polgári társadalomban, nemzet önmagában, népiek körében, elsődleges kiindulópont, nemzetekkel mint, nemzeti érzés, olyan fajsúlyú, politikai erőket, századik évfordulón, történelmi kérdésekben, jövőre nézve, patrióták alakítják, unión kívül, visszaállítására, elképzelhetetlen, figyelembevétele, megszüntetéséért, nemzetegyesítést, elfogadtatásáért, hazaszeretetnek, elkerülhetetlen, szuverenitásunk, kihasználhatunk, arisztokratikus, nemzetegyesítés, , ,
2022.10 2022. November 2022.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 25 db bejegyzés
e év: 199 db bejegyzés
Összes: 4496 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 310
  • e Hét: 310
  • e Hónap: 50843
  • e Év: 640864
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.