Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A legszebb angol idézetek - életről, szerelemről,barátságról
  2021-03-23 20:00:28, kedd
 
   
 


IDÉZETEK ANGOLUL - SZERELEMRŐL, BARÁTSÁGRÓL, ÉLETRŐL


A legnépszerűbb költemények, versek, regények nélkülözhetetlen eleme valamilyen szerelmi szál. A romantikus regények a legnépszerűbb művek közé tartoznak. De nem csak az írott olvasmányokban, hanem a filmekben is gyakran találkozunk a szerelemmel.

A mozikban a leggyakrabban nézett angol nyelvű amerikai filmek egyik legnépszerűbb témája szintén a szerelem. Így a filmekben előforduló sok gyönyörű angol nyelvű idézetek bizony sokáig megmaradnak az emlékezetünkben. Ezeket az angol nyelvű idézeteket, az angolul tudó fiatalabb korosztály szívesen használja egymás közötti üzenetváltásokkor vagy a népszerű közösségi portálok felületein. A fiatalok is szívesen üzennek egymásnak szerelmes idézetekkel, melyet gyakran egy kis papírra írnak és azt küldik el egymásnak. Angol nyelvű rövid szerelmes idézeteket találunk képeslapokon is, amelyet elküldhetünk kedvesünknek.

Bizony jól esik kedvesünknek, ha a másik iránt érzett szerelem érzését nem tartjuk magunkban, hanem kifejezzük érzéseinket. A szerelem lángját ugyanis csak akkor tudjuk fenntartani, ha időnként romantikázunk is egy kicsit. Ha időnk és pénztárcánk engedi, akkor bizony jó ötlet lehet együtt tölteni egy szép szerelmes hétvégét valamelyik welness szállodában. Ha nem akarjuk, vagy nem tudjuk ilyen nagy kiadásokba verni magunkat, akkor egy közös, romantikus vacsora is széppé teheti egyik esténket. A lényeg, hogy szeretettel gondoljunk a másikra és ezt egy meleg öleléssel gyakran fejezzük is ki.


A legszebb angol idézetek - életről, szerelemről, barátságról magyarul is!


ÉLETRŐL


All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts...
"Színház az egész világ.
És szinész benne minden férfi és nő;
Fellép s lelép;
S mindenkit sok szerep vár életében..."
Shakespeare: Ahogy tetszik Szabó Lőrinc fordítása


At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes... all we need is one.
"Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk."


Be careful of your thoughts; they may become words at any moments.
"Jól vigyázz a gondolataidra. Bármelyik pillanatban szavakká válhatnak." (Lara Gassen)


Before getting married, remember that even the devil was an angel in the beginning.
"Mielőtt házasságot kötnél, jusson eszedbe, hogy kezdetben az ördög is angyal volt."


Being happy doesn't mean everything is totally perfect
"Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..."


"Be yourself" is about the worst advice you can give to people.
"Talán a legeslegrosszabb tanács, amit bárkinek is adhatunk, az hogy légy önmagad."


Close your eyes, and you'll see that you're really need!
"Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van!"

Diplomacy is entirely a matter of timing lies.
"A diplomácia csupán a hazugságok pontos időzítése." (G. B.)


Don't be afraid to take a big step if one is indicated. You can't cross a chasm in two small jumps.
"Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon." (David Lloyd George)


Don't deceive yourself by looking at yourself in a mirror and feel satisfied, other people are not sure whether to be satisfied with you, and they are not looking at you in a mirror.
"Ne áltasd magadat, mikor a tükörbe nézve elégedett vagy magaddal, nem biztos, hogy mások is elégedettek lesznek veled; ők nem a tükörben látnak."


Don't forget: beautiful sunsets need cloudy skies...
"Ne feledd: A gyönyörű naplementékhez felhős égbolt kell..."


Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
"Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?"


Everything is good when it leaves theCreator's hands: everything degenerates in the hands of man.
"Minden jó, amikor elhagyja a Teremtő kezét, de minden elsatnyul az ember kezében." (Jean-Jacques Rousseau)


Everyone is here in the universe because he or she has a place to fill and every piece must fit itself into a big jigsaw puzzle!
"Mindenki azért él, mert van egy darabka hely, amit be kell töltenie, és ezeknek a daraboknak passzolni kell egymáshoz, mint egy nagy kirakós játékban!"


Feelings change, but memories don't!
"Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak!"


Forgive your enemies, but never forget their names.
"Bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket." (J. F. Kennedy)


Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt.
"A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak."


For those who feel the world is a tragedy for those who think is a comedy.
"Akik éreznek, azoknak a világ tragédia, azoknak, akik gondolkodnak komédia."


Good Boys are found in every cornerof the Earth.. unfortunately, Earth is round!
"Jó pasikat a világ bármelyik sarkán találhatunk. A baj csak az, hogy a Föld kerek!!!"


God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece!
"Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt!"


Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it
"A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd!


Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had ?
"Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna?"


Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!
"Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást !"


I forgive, but I never forget!
"Megbocsátok, de sohasem felejtek!"


I have this strange tendence to look for adventure, when I should be looking for happiness...
"Megvan az a fura hajlamom, hogy a kalandot keressem akkor, amikor a boldogságot kellene..."


It is not the lead that makes a dog faithful.
"Nem a póráz teszi a kutyát hűségessé."


If life gives you lemons, make lemonade!
"Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét!"


If a man doesn't remember his past, he has no future...
"Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem"


I like work; it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
"Szeretem a munkát; lenyűgöz. Képes vagyok órákig ülni és nézni." (J.K. Jerome)


I'm too weird to live but too much rare to die
"Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz "


In life there aren't failures, just lessons that need to be learned!
"Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk!"


In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
"Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább..."


In the end it's not the years in your life that count; it's the life in your years!
"A legvégén nem az számít majd, hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben!"


It has been said that when human beings stop believing in God they believe in nothing. The truth is much worse: they believe in anything.
"Úgy tartják, hogyha az emberek már nem hisznek Istenben, nem hisznek semmiben. De a helyzet ennél sokkal rosszabb: bármiben hisznek." (Malcolm Muggerridge)


It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.
"Nehéz elhinni, hogy valaki igazat mond, ha tudjuk, hogy mi az ő helyében hazudnánk." (H.L. Mencken)


It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top
"Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás!"


It took me years to understand this, but now I know: braveness is not the absence of fear but rather the strength to keep on going forward despite the fear...
"Évekig tartott míg megértettem, de most már tudom: a bátorság nem a félelem hiánya, hanem az erő, amivel a félelem ellenére is folytatjuk..."


Life is about trusting your feelings. Taking chances. Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..
"Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább"


Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain
"Az élet nem arról szól, hogy a vihar elmúlását várjuk.. sokkal inkább arról, hogy megtanuljunk táncolni az esőben"


Life is just like an elevator: we go up then we go down, we touch the sky and touch the ground
"Az élet olyan, mint egy lift: fent vagyuk, majd aztán lent, megérintjük az eget, utána a földet."


Life's can push pretty hard sometimes; like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend leave you alone.. As I said, the rule is: 'stepping up'
"Néha nagyon nyomasztó az élet. Olyan érzés, mint amikor beleszeretsz valakibe, de az nem viszonozza, vagy mint amikor a legjobb barátod magadra hagy.. Ahogy már mondtam, a szabály így hangzik: Pörgesd fel magad!"


I've got two rules. First: I'm always right. Second: Just in case I'm wrong, follow rule number 1.
"Két szabályom van, az első: mindig igazam van. A második: ha mégsem így lenne, kövesd az első szabályt."


Live life how you want & not how the others want you to!
"Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!"


Losers are never right.
"A vesztesnek soha nincs igaza."


Learn from yesterday, Live for today & Hope for tomorrow
"Tanulj a tegnapból, élj a mának, reménykedj a holnapban"


Man can live about 40 days without food; about 3 days without water; about 2 minutes without air; but only for 1 second without hope
"Az ember kibír 40 napot élelem nélkül, 3 napot víz nélkül, 2 percet levegő nélkül - de egy másodpercnél sem képes tovább élni remény nélkül"


Never show card tricks to those you play poker with.
"Sose mutass be kártyamutatványokat azoknak, akikkel pókerezni szoktál."


No naked man lost anything.
"Meztelen ember még soha nem veszített el semmit."


Not everybody is a musician who walks with a violin.
"Nem mindenki muzsikus, aki hegedűvel sétál."


One half of the world cannot understand the plesures of the other.
"A világ egyik fele nem képes megérteni a másik felének örömeit." (Jane Austen)


People miss a great deal by being sensible.
"Az ember rengeteget veszít, ha sohasem veszíti el a fejét." (Martha Gellhorn)


Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
"A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb, ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni"


Smile: such spinline which can right everything
"Mosoly: egy olyan görbe vonal, ami mindent egyenesbe hoz"


Smile! It's the second best thing you can do with your lips
"Mosolyogj - ez a második legjobb dolog, amit az ajkaiddal tehetsz"


So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop
"Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz."


So love the people who treat you right, forget about the ones who don't.
"Szeresd azokat, akik jók hozzád, felejtsd el azokat akik nem. "


Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful, do not ever close the book! Just turn the page.
"Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! A könyvet sose zárd be. Csak lapozz tovább."


Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
"Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek"


The best way to make your dreams come true is to wake up!
"A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz"


The gravitation of spirit makes a lot of people put themselves on a level with others instead of raising them.
"A szellemi gravitáció arra ösztönöz, hogy leereszkedjünk és ne felemelkedjünk valakihez."


The matter isn't how many times we falling down, but how many times we can rise
"Nem az számít, hogy hányszor bukunk el, hanem az, hogy hányszor tudunk újra talpra állni"


The most wasted of all days is one without laughter.
"A legelfecséreltebb nap az, amelyiken egyszer sem nevettünk."(E E Cummings)


The only way to see a RaiNbOw is to look through the RaiN ...
"Ahhoz, hogy meglásd a szivárványt, el kell viselned az esőt is"


To be cool isn't having the latest fashion's shoes, having the perfect hair or the best boyfriend.. to be cool is being yourself & liking it!
"Nem attól leszel menő, ha a legújabb cipőket hordod, és nem is attól, ha neked van a legdivatosabb hajad és a legjobb pasid... menőnek lenni annyi, hogy önmagad vagy, és ezt még szereted is!"


To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?
"Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?"
Shakespeare: Hamlet


Today the world changes so quickly that in growing up we take leave not just of youth but of the world we were young in.
"Manapság a világ olyan gyorsan változik, hogy mikor felnövünk, nemcsak a fiatalságunktól veszünk búcsút, hanem attól a világtól is, amelyben fiatalok voltunk." (Peter Medawar)


To fall is not to fail, you fail whan you don't try!
"Elhibázni vmit nem hiba. A hiba az, ha meg sem próbálod"


To heal our wounds, we need courage to face them.
"A sebeink meggyógyításához szükségünk van bátorságra, hogy szembenézzünk velük."


Truth is the most thing we have. Let us economize it.
"Az igazság a legértékesebb, amink van, jól gazdálkodjunk vele." (Mark Twain)


Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
"Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes."


Try to forgive me today because if there is nobody to forgive you tomorrow, you will have a guilty conscience.
"Ma bocsáss meg, mert holnap már nem lesz kinek, és neked lesz lelkiismeretfurdalásod."


Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift
"A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék"


You're never too old to learn something stupid.
Az ember soha nem lehet olyan öreg, hogy ne tudjon megtanulni valami új ostobaságot.


You say always what you feel, and you make always what you think.
"Mindig azt mondd amit érzel, és mindig tedd azt, amit gondolsz."


You should do nobly even if you weren't nobly born.
"Nemes cselekedethez nem kell nemes származás."


We all want to be happy, and we're all going to die...You might say those are the only two unchallengeably true facts that apply to every human being on this planet.
"Boldogok akarunk lenni és meg fogunk halni. Talán csak ez a két megkérdőjelezhetetlen igazság az, ami mindenkire érvényes ezen a bolygón." (William Boyd)


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it
"Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert."


When we are running in the wrong direction there is no sense in increasing the speed.
"Ha rossz irányba futunk, nincs értelme fokozni az iramot."


Without music life is like a journey through the desert
"Az élet zene nélkül olyan, mint egy utazás a sivatagon keresztül"


Why should I be afraid of the next day? I am not sure I will see it.
"Miért rettegnék a holnaptól? Nem is biztos, hogy megélem."


Words like bees: they've got their own honey & stings, too
"A szavak olyanok, mint a méhek: van mézük, de fullánkjuk is"


Work out your own salvation. Do not depend on others.
"Munkálkodj a saját üdvösségeden. Ne függj másoktól." (Buddha)
SZERELEMRŐL:
Age does not protect us from love, But love to some extent protects us from age.
"A kor nem óv meg minket a szerelemtől, de a szerelem bizonyos mértékig védelmet nyújt a kor ellen."


A heart that loves is always young.
"A szerető szív mindig fiatal marad." (Görög szólás)


A life without love is like a year without summer
"Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!"


Always the forbidden fruit tastes the sweetest
"Mindig a tiltott gyümölcs a legédesebb"


A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous.
"A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak." (Ingrid Bergman)


All roads lead to where you are <3
"Minden utam oda vezet, ahol te vagy"


A simple I love you means more than money.
"Egy egyszerű "szeretlek" minden pénznél többet ér." (Frank Sinatra)


At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
"Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk..."


Because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they heart have
Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, hogy szeressen, még nem jeletni azt hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével


Being happy doesn't mean everything is totally perfect"
"Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes.."


Both of us love only you. Me, and you, too...
"Mind a ketten csak téged szeretünk. Én is - te is."


Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
"A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat"


But to see her was to love her, love but her, and love her forever.
"Megláttam, és beleszerettem, őt szerettem, csakis őt, őt s mindörökké." (Robert Burns)


Don't ever leave the one you love, for the one you like! Because the one you like will leave you for the one he loves...
"Soha ne hagyj el valakit, akit szeretsz, egy olyan miatt, aki tetszik, mert aki tetszik, majd elhagy valakiért, akibe szerelmes..."


don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens
"Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom hogy boldog legyek ... mert az vagyok "


Every moment I spend with you make me wish time would stop.
"Minden pillanatban, amit veled töltök, azt kívánom: bárcsak megállna az idő."


Everyone says love hurts. That's not true.. Loneliness hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone get these things confused with love, but in reality, love is the only thing in this world that covers up all pain and helps someone feel wonderful again!
"Azt mondják, a szerelem fáj.. de ez nem igaz. A magány az, ami fáj. Valaki elvesztése fáj. A féltékenység fáj. Ezeket a dolgokat mindenki összekeveri a szerelemmel, de valójában maga a szerelem az, ami képes az összes fájdalmat elfedni, és segít újra csodálatosan érezd magad!"


Everybody's got somebody that they sing about, cry about, laugh about. It's true! For me it's you.
" Minden ember számára van egy olyan személy, aki miatt énekel, miatta sír vagy nevet.. Ez igaz. Nekem ez az ember te vagy."


Falling in love is the thing you can't hurry. It's gonna happen when it's supposed to happen...
"A szerelmet nem lehet siettetni, akkor jön amikor eljön az ideje.."


Feelings change, but memories don't!
"Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak!ˇ"


A girl wants a million things from a boy, but a boy wants only one thing - from a million of girls..
"Egy lány sok dolgot akar egy fiútól, viszont a fiú csak egyet akar, de azt rengeteg lánytól.."


Have you ever found someone you just knew you were meant for?
"Találtál valaha valakit, akiről rögtön tudtad, hogy téged neki szántak?"


Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had ?
"Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna?"


Hearts are not to be had as a gift.
Hearts are to be earned...
"A másik ember szívét nem ajándékba kapjuk.
Azt ki kell érdemelni..."
(William Butler Yeats)


He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
"A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt & azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad..."


He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song
"A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom"


Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!
"Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást"


I can be nice only 1 person a day. And today isn't your day.
"Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod"


I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it
"Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt."


I didn't come here to tell you that I can't live without you. Actually, I can. I just don't want to...
"Nem azért jöttem, hogy azt mondjam neked, nem tudok nélküled élni. Mert tudok. Csak nem akarok."


I don't have to try to be happy when i'm whit you... it just happens
"Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom ,hogy boldog legyek ...mert az vagyok"


I forgive, but I never forget!
"Megbocsátok, de sohasem felejtek!"


I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing eyes & give mi that cute smile
"Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel és mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal"


If life is the song, then love is the lyrics
"Ha az élet a dal, akkor a szerelem a dalszöveg"


If you love me only in my dreams, let me be asleep forever.
"Ha csak az álmaimban szeretsz, hagyd, hogy örökre álomban maradjak."


If you'd ask me how many times you ran through my mind, I'll say: only once - but since you haven't left yet
"Ha megkérdeznéd tőlem, hányszor gondolok rád, azt mondanám: csak egyszer történt ilyesmi - de azóta ki sem tudlak verni a fejemből!"


I have found men who didn't know how to kiss.
I've always found time to teach them.
"Életemben többször találkoztam olyan férfiakkal, akik nem tudtak csókolózni.
Mindig szakítottam időt arra, hogy megtanítsam rá őket." (Mae West)


I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold
"Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl"


I'm nothing special, of this I'm sure. I'm a common man with common thoughts, and I've led a common life. There are no monuments dedicated to me, and my name will soon be forgotten. But I've loved another with all my heart and soul - and to me, this has always been enough.
"Nincs bennem semmi különös, ebben biztos vagyok. Az átlagemberek átlagéletét élem. Nem alkottam semmi emlékezetest, és a nevem hamarosan homályba vész. De tiszta szívből, igaz szerelemmel szerettem valakit, és ez nekem teljesen elég!"


It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
"Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!"


It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
"Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged.."


It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart ..
"Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullasz"


I need you like a heart needs a beat.
&#8220;Úgy kellesz nekem, mint a szívnek a dobogás"


I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.
"Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve."


A life without love is like a year without summer
"Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!"

Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction.
"Az élet megtanított minket arra, hogy a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk,
hanem hogy mindketten ugyanabba az irányba nézünk." (Antoine de Saint-Exupery)


Life isn't measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.
"Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk."


Life without love is like a tree Without blossom and fruit.
"Az élet szeretet nélkül olyan, mint egy fa virágok és gyümölcs nélkül." (Khalil Gibra)


Live for the moments you just can't put into words
"Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni"


Lock me in your heart and trow away the keys!
"Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el!"


Love asks me no questions, And gives me endless support...
"A szerelem nem kérdez, és mindig segít..." (William Shakespeare)


Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
"A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget."


Love is a fruit in season at all times, and within the reach of every hand.
"A szerelem minden évszakban idénygyümölcs, s mindenki számára karnyújtásnyira van." (Teréz Anya)


Love is a game meant for two. Only for two!
"A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. De CSAK ketten!"


Love is blind. I know, because you don't see me!
"A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem!"


Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
"A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül..."


Love is like a virus. It can happen to anybody at any time.
&#8220;A szerelem olyan mint egy vírus. Bárki, bármikor elkaphatja."


Love is like war, Easy to begin but hard to end.
"A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, de nehéz abbahagyni."


Love is like the wind - you can't see it but you can feel it
"A szerelem olyan, mint a szél - nem láthatod, de érzed!"


Love is not a matter of counting the years... But making the years count.
"A szerelemben nem az évek múlása számít, hanem az, hogy ne múljanak el nyomtalanul."
(Michelle St. Amand)


Love is a serial killer - we're all just innocent victims.
"A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk."


Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
"A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni."


Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book!
"A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az egész könyv!"


Love is the master key that opens the gates of happiness.
"A szerelem a kulcs, amely a boldogság kapuját nyitja." (Oliver Wendell Holmes)


Love is when you don't want to go to sleep because reality is better than a dream
"Szerelem amikor nem akarsz elaludni, mert a valóság szebb, mint egy álom..."


Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle.
"A szerelem, akárcsak a folyó, képes új utat törni, amikor egy akadályba ütközik. "


Love is like water: you can fall into it, you can drown in it... but you can't live without it.
"A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz... mégsem tudsz élni nélküle!"


Loving you is like breathing.. so please, how can I stop?
"Szeretni téged olyan, mint lélegezni... hogy is hagyhatnám abba?"


Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry.
"Senki sem érdemli meg a könnyeid, aki pedig megérdemeli, az úgysem fog sírásra kényszeríteni." (G. Márquez)


No, he's not my boyfriend.. but i love his hugs, his eyes, his smile; I love our many memories, the times we laughed together.. I guess I fell in love with our friendship...
"Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát.. a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk.. azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba..."


One word frees us
Of all the weight and pain in life,
That word is Love
"Egyetlen szó van, amely megszabadít minket
a világ súlyától és az élet fájdalmától,
s ez a szó a szeretet."
(Szophoklész)


Our love's like the wind - I can't see it, but I can feel it ...
"Szerelmünk olyan mint a szél - nem látom, de érzem!"


Pain is, when you know, what you shouldn't feel, and you still can't do anything against it!
"Fájdalom az, amikor tudod, hogy mit nem szabadna érezned, és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni..."


Paradise is always where love dwells.
"A paradicsom ott van, ahol a szerelem is megtalálható." (Jean Paul F. Richter)


Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
"A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb, ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni"


Since love grows within you, so beauty grows.
For love is the beauty of the soul.
"Ahogy a szerelem egyre erősebbé válik benned, úgy leszel egyre gyönyörűbb.
Mivel a szerelem a lélek szépsége." (St. Augustine)


Sometimes you have to be lost, to find yourself
"Néha el kell veszned ahhoz, hogy megtaláld önmagad"


Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears.
"Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek"


Soul meets soul on lover's lips.
"Két szerelmes lelke az ajkukon forr egybe." (Percy Bysshe Shelly)


Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
"Mondd meg neki, hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg..."


Tender kisses and I'm floating on air
You can have me anytime, anywhere
"Gyengéd csókok, az égben járok.
Megkaphatsz bármikor és bárhol"


The best feelings are those that Have no words to describe them...
"Azok a legjobb érzelmek, amelyeket nem lehet szavakkal leírni..." (Michelle Hammersley)


The best way to make your dreams come true is to wake up!
"A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz."


The biggest challenge in life is to find someone who knows all of your flaws and mistakes - and yet sees the best in you.
"Az életben a legnagyobb kihívás találni valakit, aki ismeri az összes tévedésed és hibád, de mégis a legjobbat látja benned."


The courses of true love never did run smooth.
"Az igazi szerelem útjai mindig rögösek." (William Shakespeare)


The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
"A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni."


The greatest thing in life is to find someone, who knows all your mistakes, and yet still sees the best in you :)
"A legnagyszerűbb dolog az életben találni valakit, aki ismeri az összes hibádat, és
mégis képes meglátni benned az összes jót"


The greatest tragedy of life is not that men perish, but that they cease to love.
"Az élet legnagyobb tragédiája nem az, hogy az ember porrá lesz, hanem az, hogy már nem szerethet tovább." (W. Somerset Maugham )


There is only happiness in life, to love and to be loved."
&#8220;Az egyetlen boldogság az életben szeretni, és szeretve lenni."


There is only one happiness in life, to love and be loved.
Csak egyféle boldogság létezik az életben: hogy szeressünk, s szeretve legyünk." (George Sand)


The human heart, at whatever age, opens to the heart that opens in return.
"Az emberi szív minden életkorban nyitott az olyan szív fele, amely viszonozza azt." (Maria Edgeworth)


The most eloquent silence; that of two mouths meeting in a kiss.
"A legbeszédesebb csend az, amikor két száj csókban forr össze."


The most gentle and sweet revenge is the forgiveness.
"A legnemesebb és legkedvesebb bosszú a megbocsájtás." (Bonart Pierre)


The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.
"A rózsa némán üzen a szerelemről, egy olyan nyelven, amelyet csak a szív érthet meg."


Time cannot destroy what true love builds.
"Amit a szerelem felépített, az idő nem rombolhatja le. "


To love is to receive a glimpse of heaven.
"A szerelem olyan, mintha bepillantást nyernénk a mennyországba." (Karen Sunde)


To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world
"Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!"


True love begins when nothing is looked for in return.
"Az igazi szerelem ott kezdődik, amikor semmit sem várunk cserébe." (Antoine De Saint-Exupery )


True love doesn't have a happy ending:
True love doesn't have an ending.
"Az igazi szerelemben nincs happy end:
Mivel, az igazi szerelem soha nem ér véget."


True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!
"Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már"


Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.
"Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél."


You don't love a woman because she's beautiful,
She is beautiful because you love her.
"Nem azért szeretjük a nőket, mert csodálatosak.
Azért csodálatosak, mert szeretjük őket."


You have grown to my heart to living in my soul ...
"A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!"


You love simply because you cannot help it.
"Egyszerűen csak azért szeretünk, mert nem tudunk ellenálni neki."


You may only be one person to the world
But you may also be the world to one person.
"Habár csak egy vagy a világon élő emberek közül,
lehet, hogy van olyan, akinek a világot jelented."


You will never find anyone who loves you more than I do!
"Sosem találsz senkit, aki jobban szeret, mint én."


What the heart gives away is never gone...
It is kept in the hearts of others.
"A szív ajándéka sosem veszik el...
Mások szívében él tovább." (Robin St. John)


We are all born for love... it is the principle of existence and its only end.
"Mindannyian szerelemre születtünk... Ez a létezés alapelve, s csakis ezzel érhet véget." (Disraeli)


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it
"Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert."


Well, isn't it ironic? We ignore who adores us, adore who ignores us; love who hurts us and hurt who loves us...
"Nos, nem irónikus ez? Semmibe vesszük azt, aki rajong értünk, de rajongunk azért, aki tudomást sem vesz rólunk; azt szeretjük, aki bánt minket, és azt bántjuk aki szeret.."


When I'm with you, tomorrow doesn't matter, I just wanna hug you, feel you, kiss you...
"Mikor veled vagyok, nem érdekel, mi lesz holnap, csal ölelni akarlak, érezni, csókolni..."


Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
"Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol..."


Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know... I'll be here!
"Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!"


Where there is Love, There is Life.
&#8220;Ahol a szerelem van, ott van az élet."


2 words guys hate. Don't & Stop. Unless you put them together.
"2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba. Kivéve ha összerakod őket..."

BARÁTSÁGRÓL:
An apology is the superglue of life. It can repair just about anything. (Lynn Johnston)
"Egy bocsánatkérés az élet pillanatragasztója. Szinte bármit képes helyrehozni."


Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug.
"A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen "


A best friend is the one who can look at u with the biggest smile on your face and still knows something's wrong.
,,A legjobb barát az egyetlen, aki a legnagyobb mosolyodat látja az arcodon és tudja, hogy valami baj van."


Best friends are the ones who understand you when you say nothing, wait an hour when you say 'just a minute', stay when you say 'leave me alone'
"A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit, akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: 'várj egy percet' és azok, akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül."


Best friends are the ones who knows all about you and still love you
"Azok a legjobb barátaid, akik mindent tudnak rólad, és mégis szeretnek."


Best friend is a sibling destiny forgot to give to you
"A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni."


Be yourself, your friends don't want anyone else!
"Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!"


Call my friends were to jump off a bridge, I wouldn't jump with them -I'd be waiting at the bottom to catch them
"Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük - inkább lent várok, hogy elkaphassam őket"


Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend!
"Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom!" /Camus/


Fate chooses your relations, you choose your friends
"A sors választja a rokonaidat,de a barátaidat te választod."


A friend in need is a friend indeed.
"Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát."


A friend isn't someone who is nice to your face, it's someone who isn't rude to you behind your back
"Nem az a barátod, aki szemtől-szembe kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad"


Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one.
"Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni."


Friendships are like candles: some burn quickly, dying out with a simple blow, some burn for a while but then disappear.. but others can last forever and relight everything :)
"A barátság olyan, mint a gyertyák: van ami gyorsan kialszik, egyetlen kis széllökéstől; van olyan, ami egy darabig ég, de aztán a lángja elillan.. és van, ami örökké tart, és megvilágít mindent"


Friendship is like health: you'll know the value of it's seldom when you lost it
"A barátság olyan, mint az egészség: csak akkor érted meg a fontosságát, mikor elveszítetted"


A good friend will come bail out of the jail... a true friend will be sitting next to you.
"A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted."


Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
"A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni."


Friends are like credit cards,we need them forever...
"A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk."


Friends are like credit cards,we need them forever...
"A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk."


Friendship is the most beautiful gift above all life's treasures...
"A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ..."


A friend isn't who you've known the longest, it's about who came and never left
"Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el."


A friend is one strengthens you with prayers, blessed you with love and encourages you with hope.
"A barát az, aki imával erősít, szeretettel áld meg és reménnyel bátorít."


Hold your friends close to your heart, because you might wake up one day & realise you've lost a diamond while you were too busy collecting stones
"Tartsd közel barátaidat a szívedhez, mert lehet, hogy egy nap felébredsz és rájössz, hogy 'elveszítettél egy gyémántot, mert túl elfoglalt voltál azzal, hogy kavicsokat gyűjts"If the crocodile ate the enemy does not mean that it became your friend.
"Attól, hogy a krokodil megette az ellenséget, még nem a barátod." (Goethe)


If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you
"Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted"


I used to be normal until i met those idiots I call my Friends.
"Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal,
akiket a barátaimnak hívok!"


Life's can push pretty hard sometimes; like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend leave you alone.. As I said, the rule is: 'stepping up'
"Néha nagyon nyomasztó az élet. Olyan érzés, mint amikor beleszeretsz valakibe, de az nem viszonozza, vagy mint amikor a legjobb barátod magadra hagy.. Ahogy már mondtam, a szabály így hangzik: Pörgesd fel magad!"


Side by side or miles apart, good friends always close to heart.
"Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz."


There is no stronger bond of friendship than a mutual enemy.
"Nincs erősebb kötelék a barátságban, mint egy közös ellenség." (Frankfort Moore)


There is somebody who is thinking about you right now and wishing that you were around. That's the wonderrful thing about friendship. You always feel loved and cared about.
"Van valaki, aki most éppen rád gondol és azt kívánja, bárcsak vele lennél. Ez a csodálatos a barátságban. Érzed, hogy szeretnek és törődnek veled."


True friends are those who are with us when the good things happen. They are pleased by our triumphs. False friends only appear at difficult times, with their sad, supportive faces, when, in fact, our suffering is serving to console them for their miserable lives.
"Az igaz barátok azok, akik velünk vannak, amikor jó dolgok történnek. Örülnek sikereinknek. A hamis barátok csak nehéz időkben jelennek meg, szomorú, támogató arccal, amikor is valójában a szenvedésünk vigaszt hoz szerencsétlen életükben."


True friendship means having one soul in two bodies.
"Az igaz barátság azt jelenti hogy 1 lélek él 2 testben."


Your friends close, but your enemies closer!
"Tartsd közel a barátaidat, de az ellenségeid még közelebb."


We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever.
"Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké."


When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!
"Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe! " 
 
0 komment , kategória:  Idézetek birodalma  
Címkék: legeslegrosszabb, visszaemlékszünk, megvalósításának, nélkülözhetetlen, meggyógyításához, emlékezetünkben, unchallengeably, karnyújtásnyira, fiatalságunktól, olvasmányokban, ellenségeidnek, elgondolkodtál, legbeszédesebb, megajándékozol, sorozatgyilkos, tulajdonképpen, megvigasztalni, legnagyszerűbb, leereszkedjünk, felemelkedjünk, naplementékhez, legnépszerűbb, kényszeríteni, romantikázunk, szívdobogását, legdivatosabb, relationships, legértékesebb, elveszítetted, idénygyümölcs, bocsánatkérés, gazdálkodjunk, beleszerettem, gondolataidra, pillanatokért, unfortunately, legnépszerűbb költemények, romantikus regények, legnépszerűbb művek, írott olvasmányokban, leggyakrabban nézett, filmekben előforduló, angol nyelvű, angolul tudó, népszerű közösségi, másik iránt, szerelem lángját, szép szerelmes, meleg öleléssel, legszebb angol, egész világ, legeslegrosszabb tanács, IDÉZETEK ANGOLUL, Szabó Lőrinc, Lara Gassen, David Lloyd George, Jean-Jacques Rousseau, Good Boys, Malcolm Muggerridge, Jane Austen, Martha Gellhorn, Peter Medawar, Mark Twain, William Boyd, Ingrid Bergman, Frank Sinatra, Robert Burns, William Butler Yeats, Khalil Gibra, William Shakespeare, Teréz Anya, Michelle St, Oliver Wendell Holmes, Jean Paul, Percy Bysshe Shelly, Michelle Hammersley, Somerset Maugham, George Sand, Maria Edgeworth, Bonart Pierre, Karen Sunde, Antoine De Saint-Exupery, True Love, Robin St, When, Lynn Johnston, Frankfort Moore,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szüret idején  Szép estét  Facebookon kaptam  A sejtelmes ősz  Facebookon kaptam  A nap vicce  Szép estét kedves látogatóimna...  Kutyámmal  Saját erőnk és bölcsességünk  Facebookon kaptam  De ki az én felebarátom?  Facebookon kaptam  Missziói társaságok  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Szüret idején  Az idő rányomta szigorú bélyeg...  Virágmező  Őszi kép  Őszidő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csendélet a szőlőhegyen  Kislány napraforgók közt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Őszidő  Próbák  Elk.rtuk  Szeress , de ne kérdezd miért ...  Csodáló és tanítvány  Szüret  Az anyák már csak ilyenek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Virradat .  Facebookon kaptam  Szégyen  Szeress , de ne kérdezd miért ...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az én kutyusom  Facebookon kaptam  Juhász Gyula: Október Szüret ...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Szégyen  Hol járunk?  Facebookon kaptam  Virágmező  Szüret  Boldog születésnapot a ma ünne...  Hol járunk?  Facebookon kaptam  Futkároztam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Az én kutyusom  Kompromisszum  230 éve született a legnagyobb...  Isten szeme előtt cselekedni  A sejtelmes ősz  Köszönöm  Azért hogy bátor légy, olvasd ...  Lesz ahonnan nem rántanak majd...  Nagyon szeretem a szőlőt  Facebookon kaptam  Lesz ahonnan nem rántanak majd...  ŐSZ LETT Elköszönt egy újabb...  Mit csináljak  Az idő rányomta szigorú bélyeg...  Facebookon kaptam  Szüret  Szép estét kedves látogatóimna...  Saját erőnk és bölcsességünk  Facebookon kaptam  A székrekedés sok embert érint...  Öreg néne őzikéje  Rád gondolok  Facebookon kaptam  Tanácsadó  Facebookon kaptam  Közbenjáró  Véleményem szerint a házasságb...  Facebookon kaptam  A föld szolgái az emberek  Angyalok !  Szép estét kedves látogatóimna...  Öreg néne őzikéje  Kellemes délutáni pihenést  Mikor a szív fázik......  Hit  A rét aranyözönben fürdött .  Futkároztam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
legnépszerűbb költemények, romantikus regények, legnépszerűbb művek, írott olvasmányokban, leggyakrabban nézett, filmekben előforduló, angol nyelvű, angolul tudó, népszerű közösségi, másik iránt, szerelem lángját, szép szerelmes, meleg öleléssel, legszebb angol, egész világ, legeslegrosszabb tanács, hogy légy, diplomácia csupán, hazugságok pontos, tükörbe nézve, tükörben látnak, gyönyörű naplementékhez, pillanatok alakítják, ember kezében, darabka hely, daraboknak passzolni, nagy kirakós, érzések változnak, emlékek örökké, simple word, világ tragédia, világ bármelyik, rough draft, férfit teremtette, mestermű előtt, boldogság olyan, három ember, kalandot keressem, boldogságot kellene, póráz teszi, kutyát hűségessé, élet citrommal, életben nincsenek, számít majd, helyzet ennél, hill than, hegyről mint, tetejéről mindig, félelem hiánya, félelem ellenére, élet arról, élet mindig, vihar elmúlását, élet olyan, legjobb barátod, első szabályt, vesztesnek soha, ember kibír, világ egyik, másik felének, great deal, ember rengeteget, kapcsolatok olyanok, olyan görbe, második legjobb, ajkaiddal tehetsz, fejezet lesz, könyvet sose, legjobb módja, álmaid megvalósításának, level with, szellemi gravitáció, legújabb cipőket, legdivatosabb hajad, legjobb pasid, világ olyan, fiatalságunktól veszünk, sebeink meggyógyításához, guilty conscience, tegnap történelem, holnap rejtély, ember soha, másik embernek, másik embert, journey through, élet zene, sivatagon keresztül, szavak olyanok, saját üdvösségeden, szerelem bizonyos, heart that, szerető szív, life without, year without, élet szerelem, tiltott gyümölcs, lovely trick, természet bájos, szavak feleslegessé, ketten csak, fiúk olyanok, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 274 db bejegyzés
Összes: 4258 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 967
  • e Hét: 7485
  • e Hónap: 47454
  • e Év: 451714
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.