Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Első világháború
  2021-07-20 21:46:06, kedd
 
 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ
1914. július 28. - 1918. november 11.


Az első világháború vagy I. világháború egy 1914 és 1918 között, négy éven át tartó, Európából induló globális háború volt, amely összesen több mint 10 millió ember halálát okozta, és amely öldöklő küzdelem a korabeli gyarmati- és érdekeltségrendszer újrafelosztásával végződött.

A háború közvetlen ürügye a szarajevói merénylet volt, de kitörésének valós okairól ma is vitatkoznak még a történészek. A hadi események a Szerbia elleni osztrák-magyar hadüzenettel kezdődtek meg. ,,Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam" - mondta I. Ferenc József császár. Bár több hadviselő nemzet katonai vezetése meg volt győződve arról, hogy gyors offenzívával legyőzheti ellenfeleit, és fél év alatt (,,Mire a falevelek lehullanak, otthon lesztek, szeretteitek körében" - mondta II. Vilmos) véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelembe torkollott.

E világháborúban a központi és az antanthatalmak álltak egymással szemben. Kezdetben javarészt a központi hatalmak (az Osztrák-Magyar Monarchia, Németország, az Oszmán Birodalom és Bulgária) győzedelmeskedtek a csatákban, de pár hónappal a háború kirobbanása után kialakult az úgynevezett álló- vagy állásháború. A frontvonalak alig változtak; ez a megváltozott harcmodor többek között az új fegyverzeti eszközöknek volt köszönhető. Ilyenek voltak például a géppuska, a kézigránát, az aknavető és a gyorstüzelő ágyú. A világháború alatt vetették be harci alkalmazásra először a repülőgépet, a harckocsit és a harci gázt.

A háború alatt meggyengült Oroszországban közben forradalom döntötte meg a cári hatalmat, a háború végére pedig az Osztrák-Magyar Monarchia is szétesett, valamint a német területszerzési illúziója is szertefoszlott. A győztes hatalmak által diktált, háborút lezáró békerendszeren alapuló új társadalmi, politikai és hatalmi viszonyok egyensúlytalanságai vezettek jórészt az alig két évtizeddel később kitört második világháborúhoz.

Az 1914-1945 közötti időszakot egyesek a második harmincéves háború időszakának nevezik. 1946-ban Charles de Gaulle például így nyilatkozott: ,,A mi győzelmünkkel végződött harmincéves háború drámája számos váratlan eseményt foglalt magában" Erről a teóriáról írt Sigmund Neumann könyvében, szerinte az első harmincéves háborúhoz hasonlóan a 20. század eleji nagy háború is több kisebb konfliktus eredménye.
AZ I. VILÁGHÁBORÚ 1914 - 1918


Hadüzenetek
Svédország Norvégia Spanyolország 1914. augusztus 4.
Hollandia
1914. augusztus 4.
1914. augusztus 1.
1914. augusztus 3.
Svájc
1916. augusztus 27.
1914. július 28.
1914. június 28.
Szarajevó Spanyolország
1915. szeptember 6.
Albánia 1916. március 9.
1915. május 23.
1914. október 29.
1916. november 26.

A frontvonalak alakulása 1914-ben
Svédország
Norvégia
Helgoland
Hollandia T
Tannenberg
Svájc
Spanyolország
Albánia

A frontvonalak alakulása 1915-ben
Lusitania
Svédország
Norvégia
Mazuri tavak
Hollandia
Ypern Gorlice
Svájc
Isonzó csaták
Doberdo
Spanyolország
Albánia

A frontvonalak alakulása 1916-ban
Svédország
Norvégia
Jütland
Hollandia
Somme folyó
Verdun
Svájc
Spanyolország
Dardanellák
Albánia

A frontvonalak alakulása 1917-ben
Svédország
Norvégia
Szentpétervár
Moszkva
Hollandia
Svájc
Caporetto
Spanyolország
Dardanellák
Albánia

A frontvonalak alakulása 1918-ban
Svédország
Norvégia
Szentpétervár
Moszkva
Hollandia
Amiens
Arras
Svájc
Piave folyó
Padova
Spanyolország
Dardanellák
Albánia

Szövetséges és Társult hatalmak (Antant)
Katonai tömbök a világháború alatt Japán Szövetséges és Társult hatalmak (Antant) Semleges államok Központi hatalmak

Katonai egyenruhák az I. világháborúban
Központi hatalmak Antant francia orosz olasz német osztrák magyar angol portugál román török szerb bolgár amerikai


LinkAZ I. VILÁGHÁBORÚ BÉKEKÖTÉSEK


Ígéretek

A konferencia valójában öt nagy kérdés köré szervezte tevékenységét:
1918. március 3-án az orosz hatalom különbékét kötött a központi hatalmakkal, ami a Breszt-litovszki béke néven vált ismertté. Ezen béke tette azt lehetővé, hogy Oroszország, bár az Antant oldalán harcolt, mégis az 1. világháború legnagyobb veszteseként fejezte azt be.
1918 őszén a központi hatalmak sorra fegyverszünetet kértek: szeptember 29-én Bulgária, október 30-án Törökország, november 3-án a Monarchia, november 11-én Németország november 11-én Németországgal a compiégne-i erdőben egy vasúti kocsiban írták alá a fegyverletételt. Ez a vasúti kocsi ad helyet később a 2.világháború idején a francia kapituláció aláírásának is!
A konferencia valójában öt nagy kérdés köré szervezte tevékenységét:
Németország
az Osztrák-Magyar Monarchia (illetve utódállamai)
Szovjet-Oroszország
az összeomlott Oszmán Birodalom
Németország gyarmatai
Az első világháborút lezáró békesorozatot Párizs környéki békeszerződéseknek nevezzük. Versailles-i békeszerződés
Saint-germain-i békeszerződés (1919)
Trianoni békeszerződés
Neuilly-i béke
Sèvres-i békeszerződés

A Versailles-i békeszerződés
A versailles-i békeszerződés az I. világháború végeztével megkötött béke. Az Antant (a Szövetséges és Társult Hatalmak) írták alá június 28-án franciaországi versailles-i kastély Tükörtermében. A békeszerződés június 28-án lépett életbe, miután ratifikálta Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Japán.

A saint-germain-i békeszerződés
A saint-germain-i békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, Ausztria (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés. Saint-Germain-en-Loye-ban írták alá szeptember 10-én.

A Trianoni békeszerződés
A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a saint germain-i békeszerződés is rendelkezik.)
A trianoni békét az 1920 tavaszán kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két politikailag súlytalan tagja írta alá, s a kormány hamarosan lemondott.

A neuilly-i béke A neuilly-i béke Bulgária - mint az egyik központi hatalom - helyzetét rendezte az első világháború után november 27-én írták alá Franciaországban Neuilly-sur-Seine-ben.

A Sévres-i békeszerződés
A Sèvres-i békeszerződést augusztus 10-én írták alá az Antant országai és Törökország. Ez a békeszerződés volt a török függetlenségi háború kirobbanásának egyik kiváltó oka.

A békekötésekre meghívták a legyőzött központi hatalmak képviselőit, de nekik érdemi beleszólásuk a szerződésekbe nem volt. A megkötött szerződések a négy nagy államférfi elképzeléseit tükrözték:
Georges Clemenceau (Franciaország)
David Lloyd George (Nagy-Britannia)
Woodrow Wilson (Amerikai Egyesült Államok)
Vittorio Emanuele Orlando (Olaszország)


Link


AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VÉGE ÉS A HATALMI POLITIKA KIÚJULÁSA


Alapmotívumok Izolacionizmus, kollektív biztonság
L. George (1918. nov. 11.) ,,... bízom benne, hogy elmondhatjuk, ezen a sorsdöntő reggelen örökre véget vetettünk a háborúnak."
Izolacionizmus, kollektív biztonság
Hatalmi egyensúly? Kölcsönös bizalmatlanság
Versailles felülvizsgálata
Leszerelés és jóvátétel
Nagyhatalmiság és gyarmatok

Hatalmi struktúra Eurocentrizmus megkérdőjeleződik, majd visszatér

XIX. századi béke: ,,büntető"
Egyszerre győztesek és vesztesek Nem kompatibilis biztonság percepciók Megbékítés és béke mindenekfelett Közvélemény szerepe

Egyesült Államok
Wilsonizmus vs. Izolacionizmus
Monroe-elv
Gazdasági hatalom
Kölcsönök

Nagy-Britannia Meggyengült Igazi ,,wilsonista" - közvélemény
Adósság
Gyarmatbirodalom
Igazi ,,wilsonista" - közvélemény
Politika vs. hadsereg

Franciaország
Fenyegetettség érzés
No gazdasági lerombolása
- Jóvátétel
- No nem lehet egyenlő katonailag
Foch marsall: ,,... ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre!"

Olaszország
Kell a ,,zsákmány"
Revizionista
Status quo

Japán
Elfeledettség
Új rendet lehet létrehozni

Németország
Revízió vs.Teljesítés
Erős maradt
Nincs vesztes érzés
Kitaszított

Szovjetunió
Hatalmas veszteségek
Kitaszított
Úgyis világforradalom lesz

Dilemma
NB és Fro meggyengült, pénz kell
No - újra erősödik (Streseman)
- Teljesítés Dawes, Young
- 1922. Rapallo
- 1925. Locarno . Kollektív biztonságnak nincs értelme
Fro reakció:
- Maginot vonal 1928.
- Briand javaslata

Versailles lerombolása
Hitler
- Leszerelés vége
- NSZ-ből kilép
- Közben békét hirdet, Saar vidék
NB
- Munkáspárti kormány - megbékélés
- 1931. westminsteri rendelet
Fro
- Demoralizálódott - szövetséget keres
- KöEU kölcsönös szerződések
- 1935. SZU-al
- 1935. Stresa-i front

A háború a küszöbön
NB - No flottaegyezmény
- Stresai frontot értéktelenítette
- Mussolini ,,szabad kezet kapott" 1935. Abesszínia - szankciók
1936. március 7. Rajna vidék
- De Hitler ,,megbékélési" javaslata
Spanyol polgárháború
1937. NB-Fro
1938. Anschluss

Önrendelkezés vs. kollektív biztonság
Csehszlovákia a mintaterep
- Megkezdődött a felosztás (1936. Berlin-Róma; Antikomintern; háromhatalmi szerződés) München
1939. London Európa felé fordul
SZU: el kell kerülni a 2 frontos háborút
- 1939. aug. 23.
- 1941. Japán-SZU


Link


 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: demoralizálódott, gyarmatbirodalom, franciaországban, értéktelenítette, fegyverszünetet, világforradalom, flottaegyezmény, békeszerződések, felülvizsgálata, területszerzési, fegyverletételt, nagyhatalmiság, eurocentrizmus, izolacionizmus, mindenekfelett, kirobbanásának, békeszerződést, világháborúban, franciaországi, németországgal, antanthatalmak, bizalmatlanság, fenyegetettség, békerendszeren, oroszországban, világháborúhoz, szertefoszlott, tevékenységét, hadmozdulatok, önrendelkezés, békeszerződés, franciaország, függetlenségi, csehszlovákia, békekötésekre, békesorozatot, első világháború, korabeli gyarmati-, háború közvetlen, szarajevói merénylet, hadi események, falevelek lehullanak, háború végül, antanthatalmak álltak, központi hatalmak, háború kirobbanása, úgynevezett álló-, frontvonalak alig, megváltozott harcmodor, gyorstüzelő ágyú, világháború alatt, harci gázt, ELSŐ VILÁGHÁBORÚ, Ferenc József, Magyar Monarchia, Oszmán Birodalom, Sigmund Neumann, Svédország Norvégia Spanyolország, Szarajevó Spanyolország, Hollandia, Ypern Gorlice, Japán Szövetséges, VILÁGHÁBORÚ BÉKEKÖTÉSEK, Társult Hatalmak, Egyesült Királyság, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Simonyi-Semadam Sándor, Franciaországban Neuilly-sur-Seine-ben, Georges Clemenceau, David Lloyd George, Woodrow Wilson, Amerikai Egyesült Államok, Vittorio Emanuele Orlando, ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VÉGE ÉS HATALMI POLITIKA KIÚJULÁSA, Alapmotívumok Izolacionizmus, Egyesült Államok, Nagy-Britannia Meggyengült Igazi, Teljesítés Dawes, London Európa,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Nő kendővel  Facebookon kaptam  Unalom  Fonál  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Napsugaras szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egyszer talán  Nyár!  Friedrich Schiller tollából  Németország és a pénzoligarchi...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jessica Park idézet  képre írva  Facebookon kaptam  Kulcsár T. Tamás - Egy kis vir...  Jó reggelt mindenkinek!  Facebookon kaptam  Jessica Park idézet  Ha visszanézek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Friedrich Schiller tollából  Bármiről ír, szeretettel olvas...  Vannak olyan  Szép álmokat!  Facebookon kaptam  Egyszer talán  Vannak csodák  Ha visszanézek  Várnak!  Ez a világ  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot mindenkinek!  Nagyanyámmal ültünk a verandán...  Szajkó  Szajkó  Amikor kergeted  Kohut Katalin: Igazságra várva  Facebookon kaptam  Kulcsár T. Tamás - Egy kis vir...  Alan Alda mondta  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondoltál már rá? 100 év múlva...  Facebookon kaptam  Hirmorzsák - 2023 június  Alan Alda mondta  Üdvözöllek június  Pofára esés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ne bántsd meg  Nem látom már  Miféle  Nő rózsával  Balajthy Ferenc - AKKOR IS ÉGN...  Ellenőrzés  Alvó nő  Miféle  Aki sok  Vannak csodák  Facebookon kaptam  Nemzeti összetartozás: a magya...  Facebookon kaptam  Szeretettel bárkinek ki erre j...  Szajkó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Friedrich Schiller tollából  Aranyosi Ervin : Kívánok  Facebookon kaptam  EMLÉKEZZÜNK: Magyar bánat - T...  LucianBlaga tollából  Szép napot mindenkinek!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina b...  Nem látom már  Facebookon kaptam  Mindenki  Kisnyuszik  A videó 11 percben mutatja be ...  Végül.  Facebookon kaptam  Értsd a csöndet  Nem segítek a feleségemnek....  Az öröm kis  Facebookon kaptam  Csak ne egyetlen örökségre kon...  Ki megtanul hallgatni  Ki minek gondol 
Bejegyzés Címkék
első világháború, korabeli gyarmati-, háború közvetlen, szarajevói merénylet, hadi események, falevelek lehullanak, háború végül, antanthatalmak álltak, központi hatalmak, háború kirobbanása, úgynevezett álló-, frontvonalak alig, megváltozott harcmodor, gyorstüzelő ágyú, világháború alatt, harci gázt, háború alatt, cári hatalmat, háború végére, német területszerzési, győztes hatalmak, második harmincéves, első harmincéves, frontvonalak alakulása, konferencia valójában, orosz hatalom, központi hatalmakkal, compiégne-i erdőben, vasúti kocsiban, vasúti kocsi, francia kapituláció, összeomlott Oszmán, első világháborút, versailles-i békeszerződés, békeszerződés június, saint-germain-i békeszerződés, trianoni békeszerződés, háborúban vesztes, háborúban győztes, újonnan létrejött, saint germain-i, trianoni békét, 1920 tavaszán, kormány hamarosan, neuilly-i béke, egyik központi, békeszerződés volt, török függetlenségi, békekötésekre meghívták, legyőzött központi, megkötött szerződések, négy nagy, sorsdöntő reggelen, demoralizálódott, gyarmatbirodalom, franciaországban, értéktelenítette, fegyverszünetet, világforradalom, flottaegyezmény, békeszerződések, felülvizsgálata, területszerzési, fegyverletételt, nagyhatalmiság, eurocentrizmus, izolacionizmus, mindenekfelett, kirobbanásának, békeszerződést, világháborúban, franciaországi, németországgal, antanthatalmak, bizalmatlanság, fenyegetettség, békerendszeren, oroszországban, világháborúhoz, szertefoszlott, tevékenységét, hadmozdulatok, önrendelkezés, békeszerződés, franciaország, függetlenségi, csehszlovákia, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 126 db bejegyzés
Összes: 4636 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 312
  • e Hét: 4078
  • e Hónap: 10472
  • e Év: 420303
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.