Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáé
  2022-05-03 21:15:36, kedd
 
 


AZ EGÉSZ CIVILIZÁLT VILÁG ADÓSA MAGYARORSZÁGNAK AZ Ő MÚLTJÁÉRTTH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910:

"Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté."

"There is no more illustrious history than the history of the Magyar nation... The whole civilized world is indebted to Magyarland for its historic deeds."I. MURAD szultán (1404-1451)

,,Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak."MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:

,,Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló."A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:

,,Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség."CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:

,,A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."GRIM JAKOB (1785-1863) az első német tudományos nyelvtan megalkotója:

,,A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet."

,,The Hungarian language is logical, has a perfect structure and surpasses every other language."

,,Die ungarische Sprache ist logisch, vollkommen, ihr Aufbau übertrifft jede andere Sprache."
Sir BOWRING JOHN (1792-1872)

,,A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke... A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét..."

,,The Hungarian language goes far back. It developed in a very peculiar manner and its structure reaches back to times when most of the now spoken European languages did not even exist. It is a language which developed steadily and firmly in itself, and in which there are logic and mathematics with the adaptability and malleability of strength and chords. The Englishman should be proud that his language indicates an epic of human history. One can show forth its origin; and all layers can be distinguished in it, which gathered together during contacts with different nations. Whereas the Hungarian language is like a rubble-stone, consisting of only one piece, on which the storms of time left not a scratch. It's not a calendar that adjusts to the changes of the ages. It needs no one, it doesn't borrow, does no huckstering, and doesn't give or take from anyone. This language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental independence. What scholars cannot solve, they ignore. In philology it's the same way as in archeology. The floors of the old Egyptian temples, which were made out of only one rock, can't be explained. No one knows where they came from, or from which mountain the wondrous mass was taken. How they were transported and lifted to the top of the temples. The genuineness of the Hungarian language is a phenomenon much more wondrous than this."VICTOR HUGO (1802-1885) francia költő, író:

,,Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése.
...Magyarország nem halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette."

,,Hungary is the Nation of heroes, Germany represents virtue, France represents libery, Italy represents glory among the nations of the world. Hungary is the incarnation of valour"SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:

,,A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."N. ERBERSBERG (1840):

,,Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot."

,,The structure of the Hungarian language is such that it appears that linguists could have created it with the purpose of incorporating in it every rule, conciseness, melody and clarity and besides all this it avoided any commonness, difficulty in pronunciation and irregularities."

,,Die Struktur des Ungarischen erscheint mir so, als sei sie von einer Versammlung von Linguisten entwickelt worden, damit die Sprache alles Wichtige enthalte - Regelhaftigkeit, Dichte, Klarheit und Harmonie."FRANCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:

,,Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:

,,Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal... Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna."

,,After studying the Hungarian language for years, I can confidently conclude that had Hungarian been my mother tongue, it would have been more precious. Simply because through this extraordinary, ancient and powerful language it is possible to precisely describe the tiniest differences and the most secretive tremors of emotions."ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író - Párizs, 1957 októbere:

,,... A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. ...A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. ...A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia - s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben."

,,...The Hungarian blood is such a treasure of Europe and freedom, that we must save every drop of it. ...Upon this anniversary of liberty I wish with all my heart, that the silent resistance of the Hungarian people would carry on, strengthen itself, so that as an echo of a cry coming from all directions, would achieve in world opinion a boycott against the aggressors. And even if this world opinion is too weak and selfish to bring justice to this martyr nation, if our voice is too weak, I wish that the Hungarian resistance would hold out until the conter-revolutionary regimes of the East crumbles beneath the weight of their own lies and contradictions. ...The conquered and bound Hungary has done more for freedom than any other nation in these past 20 years. For this historical lesson to be heard by the blind and deaf West, much Hungarian blood had to be spilled - and this torrent of blood is now drying up in the memory of the public."ISMAIL GALAAL (1914-1980) szomál költő:

,,Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak."

,,In the deserts of East Africa, by the camp-fires of camel-caravans, some tribes (who have heardly even heard of Europe), sing with reverence songs of the Hungarian revolution.ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:

,,Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

,,A persistent rumor has circulates in the USA: There are two intelligent races living on the surface of planet Earth: the standard people and the hungarians"HELMUT KOHL német konzervativ politikus, kancellár 1982-1998-ig:

,,A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki."

,,Hungary was where the first stone was removed from the Berlin Wall."JULES MICHELET ( ) francia történész:

A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása.KRANTZ S. GROVER (1931-2002) amerikai antropológus:

,,A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet... átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét... a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb..."

,,The dating of the ancient hungarian language is very surprising. I personally think that this is the original language from the stone age and it has predates even the start of the neolitis age languages... clearly, from all of the presently known languages the hungarian is the most ancient."HANS KUITERT - De Telegraaf (2001):

,,A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és - néhány palesztin számára - Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.

A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel-díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese - az emberiség krémje."

,,Nationalism is often seen with disapproval in the world: it implies superiority of a certain people with regards to others, and such unpleasant names are associated with it like Hitler's, Milocevic's - and to certain Palestinians - Sharon's. Hungarian nationalism however is of a totally different nature, a harmless phenomenon. Hungarian nationalism obviously came from Mars.

From Mars, the fourth planet of our Solar system, where NASA launched a probe in April, although I believe it would have been easier to send a Concorde-jet to Budapest. For Hungary is like Mars on Earth, and Hungarians are as if they were Martian: they are leading minds in computer technology, brilliant scientists who win Nobel Prizes, outstanding matematicians. So if the story is true - they are the crem de la creme of humanity."NICHOLAS LEZARD - The Guardien (2004):

,,A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket."

,,Hungarians are not actually native earthlings, but a super-intelligent extra-terrestrial race which has managed to blend in with humanity, only giving themselves away by the genius of their works and the absolute impenetrability of their language."


ARNALDO DANTE MARIANACCI, az Olasz Kultúrintézet igazgatója (2006):

,,...a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni..."TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:

,,Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni."JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 2009. augusztus 20-án:

,,Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni."BILL JAMIESON (1945-) - Scotland on Sunday (2012. január 15-én):

,,...Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot. A 21. század erkölcsi sivatagában megdöbbentő lehet szembesülni a hagyományos értékek, hazafias hozzáállás és az igazi szabadság tiszteletének ilyen drágakövével. Nem csoda, hogy Brüsszel és Washington erőszakkal vissza akarják vonatni: olvassanak egy kis magyar történelmet, mielőtt ilyen hiábavaló próbálkozásba fognának."
Bill Jamieson Brüsszelnek: olvassák el a magyarság történelmét, és gondolkodjanak el!

,,...it is a long time since any western nation produced a document of such intellectual and cultural integrity, moral worth and wholly admirable quality. In the moral desert of 21st-century Europe, it is startling to find this gem of traditional values, patriotic assertion and respect for genuine freedom. Naturally, Brussels and Obama-occupied Washington are anxious to force its repeal: they should read some Hungarian history before embarking on such a futile confrontation."ENNIO MORRICONE (1928-) - Kossuth Rádió (2015. december 12-én):

,,...Akárhányszor Magyarországon jártam, úgy tapasztaltam, hogy a magyar emberek magasan kulturáltak és nagyon jóindulatúak. Mindig szeretek Budapestre jönni, mert az országuk nagyon szép, a magyar zenészek pedig profik. Mindemellett kedvesek és jól nevelt emberek önök, büszkék lehetnek magukra..."Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: 2018

"Olvassák el a magyarok történelmét, mielőtt szembeszállnak velük!"THEOPHYLACTUS SIMOCATTA (korai 7. század) bizánci történetíró:

"A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet; a vizet és a levegőt tisztelik, a földet dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette (ez a Teremtő).


BÖLCS LEO bizánci császár (866-912):

A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget,
fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők.LOTHARINGIAI REGINO prümi apát ( - 915)

A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre.


GARDiZI perzsa író, 1050. körül:

A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek.PRÁGAI KOZMA cseh püspök 1110-ben:

A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes szembeszállni.


II. MURAD szultán ( 1404 - 1464):

Aki elfoglalja Magyar-országot, az ura az egész világnak.


ENEA SILVIO PICCOLOMINI - II. Pius pápa (1405-1464)

Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum.
Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője.


Magyar nyelvünk Ove Berglund svéd orvos és műfordító:
,,Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: A magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke."J.J. Modi indiai történész, hun-kutató 1925:
,,Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei!
Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai.
Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.


VI. Pál pápa:
"A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot."

Glatz Ferenc az MTA volt elnöke:
"Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén csak makognak, s a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el..."Trump szavai alapján Székelyföld is a magyaroké
Az amerikai elnök végre ki merte mondani, hogy azé a föld, aki beszéli az ott lakók nyelvét. Nemrég Krím vonatkozásban tett egy nagyon merész kijelentést, amely a határon túli magyarok autonómiatörekvéseinek az alapjául szolgálhat.


Amit a magyarokról mondtak

LinkSzép estét Magyarország! Szép estét Budapest!. . . .

 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: hajlékonyságával, világmindenséget, szabadságharcról, legcsodálatosabb, arisztokráciája, magyarországnak, világtörténelem, visszakövetelni, felsőbbrendűség, megnyilatkozása, meggyőződésemmé, regelhaftigkeit, érthetetlensége, impenetrability, visszhangjával, magyarországra, nyilvánosságra, feszültségeket, tulajdonképpen, magyarországon, megtestesülése, leszármazottai, következetesen, szembeszállnak, természetüknél, struktúrájáról, gondolkodjanak, irregularities, magyarországot, tanulmányoztam, terjeszkedését, contradictions, szembeszállni, kényszerítené, distinguished, matematikusok, egész civilizált, barbárok terjeszkedését, civilizált világ, magyar nemzeté, egész világnak, törököt Európából, magyar híres, első német, magyar nyelv, perfect structure, legtöbb európai, hangzatok minden, nemzeti önállóság, szellemi függetlenség, első tételét…, very peculiar, EGÉSZ CIVILIZÁLT VILÁG ADÓSA MAGYARORSZÁGNAK AZ MÚLTJÁÉRT, Egyesült Államok, Amidőn Amerika, MARZIO GALEOTTO, ANTONIO BONFINI, CHARLES-LOUIS MONTESQIEU, GRIM JAKOB, BOWRING JOHN, VICTOR HUGO, SAINT RENÉ TAILLANDIER, FRANCESCO FORGIONE, GEORGE BERNARD SHAW, ALBERT CAMUS, ISMAIL GALAAL, East Africa, ISAAC ASIMOV, HELMUT KOHL, Berlin Wall, JULES MICHELET, KRANTZ, HANS KUITERT, Hisz Magyarország, From Mars, Nobel Prizes, NICHOLAS LEZARD, ARNALDO DANTE MARIANACCI, Olasz Kultúrintézet, TANPAI RINPOCE, Fehér Király, JOACHIM MEISNER, BILL JAMIESON, Bill Jamieson Brüsszelnek, Obama-occupied Washington, ENNIO MORRICONE, Kossuth Rádió, Akárhányszor Magyarországon, Bill Jamieson, THEOPHYLACTUS SIMOCATTA, BÖLCS LEO, LOTHARINGIAI REGINO, PRÁGAI KOZMA, ENEA SILVIO PICCOLOMINI, Glatz Ferenc, Nemrég Krím,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kar  A szeretet egy madár  Képes üzenet !  Napsugaras szép napot kívánok  Facebookon kaptam  A test ritmusa  Elvis Matthew Urban  A szépet csodálni,  Szép estét kedves látogatóimna...  képre írva  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép napot mindenkinek!  Vavyan Fable írta  Vavyan Fable írta  Kar  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Ha visszanézek  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Mit lehet csinálni?  Facebookon kaptam Krisztinától  A tesztoszteronszint  Facebookon kaptam  Ölelés  Pécs  Sirok, vár, Apáca sziklák, hát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A test ritmusa  A szépet csodálni,  Jó éjszakát  Elvis Matthew Urban  Facebookon kaptam  Tisztelettel gondolunk vissza  Nő rózsával  Gyermeknap  Kar  Szeretettel !  Ha vágyaidat kényezteted: párz...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A csecsemő lelke tiszta  A szeretet egy madár  Facebookon kaptam  képre írva  Nem azért kell  Ölelés  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Vastagbélrák – jó és ros...  Ágasvár és Óvár csúcsa mezei z...  A csecsemő lelke tiszta  Jó éjszakát  Az Istenre hagyatkozás boldog ...  Gyermeknap  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Tömegközlekedés MÁV módra  Erdélyi Ágnes: Áldott vagy nyu...  Az embereket hagyni kell  Hallgass a szívedre, élj úgy, ...  Németország és a pénzoligarchi...  képre írva  Semmi még a...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Fonál  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ahol te vagy . . .  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Esős nap  Elvis Matthew Urban  A szépet csodálni,  Facebookon kaptam  Az embereket hagyni kell  Június és hétfő, teljesn kedve...  képre írva  Balajthy Ferenc - AKKOR IS ÉGN...  Tisztelettel gondolunk vissza  Kezedbe teszem  A küldetésed  Nem azért kell  Ne bántsd meg  EMLÉKEZZÜNK: Magyar bánat - T...  Facebookon kaptam  Napsugaras szép napot kívánok  Szép napot mindenkinek!  Facebookon kaptam  Gondoltál már rá? 100 év múlva...  Facebookon kaptam  A küldetésed  képre írva  Pofára esés  Diéta, amely jó a köszvényre  LucianBlaga tollából  Vannak olyan  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
egész civilizált, barbárok terjeszkedését, civilizált világ, magyar nemzeté, egész világnak, törököt Európából, magyar híres, első német, magyar nyelv, perfect structure, legtöbb európai, hangzatok minden, nemzeti önállóság, szellemi függetlenség, első tételét&#8230, very peculiar, language which, calendar that, phenomenon much, hősök nemzete, dicsőséget képviseli, nemzetek sorában, hősiesség megtestesülése, kiváló nemzet, önkény fektette, magyar nemzet, olyan kalitka, gyönyörű madár, anyanyelvemen nagyon, magyar nyelvet, magyar lett, életművem sokkal, mindenünnen támadó, nemzetközi közvélemény, elnyomókkal szemben, legázolt bilincsbe, elmúlt húsz, történelmi leckét, fülét betömő, vérfolyam most, boycott against, magyar szabadságharcról, persistent rumor, legnagyobb csapást, nemzetközi kommunizmusra, magyarok mérték, berlini falból, első követ, magyar hősiesség, lelki nagyság, méltóság arisztokráciája, francia történetírás, nemzetek hősével, magyarországi magyar, újkőkor kezdetét&#8230, összes helyben, nacionalizmus gyakran, magyar nacionalizmus, magyarok olyanok, mese &#8211, emberiség krémje, certain people, totally different, harmless phenomenon, magyarok tulajdonképpen, super-intelligent extra-terrestrial, nyelv formálja, világörökség része, nepáli Fehér, világ szellemi, hagyományos értékek, igazi szabadság, magyarság történelmét, long time, futile confrontation, magyar emberek, országuk nagyon, magyar zenészek, magyarok történelmét, magyarok rendkívüli, levegőt tisztelik, földet dicsőítik, világmindenséget teremtette, égető meleget, magyarok bátrak, magyar király, föld bármely, magyaroknak visszakövetelni, magyar királyság, kereszténység pajzsa, nyugati civilizáció, nyelv struktúrájáról, emberi logika, hunok feltétlenül, magyarok ősei, hunokat olyan, világtörténelem egyik, legcsodálatosabb módon, magyarság valós, történelem oktatását, iratok titkosságának, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 11 db bejegyzés
e év: 130 db bejegyzés
Összes: 4640 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 48
  • e Hét: 48
  • e Hónap: 17441
  • e Év: 427272
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.