Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Sumer - magyar rokonság
  2022-08-23 22:00:12, kedd
 
 SUMER - MAGYAR ROKONSÁG


"Mit törődnek a kommunisták azzal, hogy mi lesz az országgal holnap, vagy a jövő évben, vagy tíz év múlva? Ők csak saját magukkal törődnek, és mert tisztában vannak azzal, hogy uralkodásuk bármely pillanatban véget érhet, egyetlen gondjuk az, hogy miképpen használják ki a jelen perceit a legjobban és a leggazdaságosabban a maguk egyéni céljaira."
Gróf Wass Albert

"de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet
és maradok ez úton, míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar."

Gróf Czegei Wass Albert részlet Hontalanság hitvallása című verséből


Szekeres Orsolya: VÁLTOZTASS!


Minden apró mozdulat,
Mely belőlünk fakad,
Üzeni a világnak:
Itt vagyunk, de helyt nem állunk.

Minden apró gondolat,
Mely bennünk maradt,
Nem más, csak
Önzés, csalás, s nem öntudat.

Minden apró tett,
Mely értünk esett
Csak hazugság.
Kiáltanánk... de nem figyel a világ.A sumer-magyar nyelvrokonság elmélete a XIX. és a XX. század népszerű teóriái közé tartozik. Kezdetben egyidejűleg létezett a sumer-magyar népi rokonság elméletével. Később a sumer-magyar nyelvrokonság híveinek egy része elvetette a magyar és a sumer (sumír) nép rokonságát, de fenntartotta a nyelvrokonság elméletét. Manapság mindkét változat él.

A XX. században a sumernyelvrokonság-pártiak megpróbálták összekapcsolni a finnugor nyelvrokonság elméletét a sajátjukkal. Elfogadták, hogy a magyar a legközelebbi rokona a finnugor nyelveknek, a finnugor nyelveket azonban a sumerból vezették le. Egy másik változat szerint a finnugor nyelvek a magyarból származnak, a magyar viszont a sumerból ered.

A sumer elméletcsoportnak a magyar nép eredetére vonatkozó következtetése, hogy a magyarok sumerek, és Mezopotámiából, Mezopotámia peremvidékéről vagy a Kaukázus tágabb környékéről származnak, ahol érintkezésbe kerültek más mezopotámiai eredetű népekkel. Az elméletet a múlt század közepén cáfolták meg, addig több ismert francia és angol tudós hitt a magyar rokonságban. A sumer elmélet leghíresebb magyar képviselője Bobula Ida volt, aki Ohióban írta meg híres angol művét, a Sumerian Affiliationst. A könyvben megrajzolta a vándorlás útvonalát Mezopotámiából Magyarországra, és kidolgozta az ősmagyar-sumer vallás gondolatát, melyet a szétszóratás időszakában mágusnak nevezett sumérok megőriztek, sőt a bibliai háromkirályokat is mágus magyaroknak tartotta. A sumer tant a Buenos Aires-i magyar kolóniában fejlesztették tovább. A Sumír-Magyar Tudományos Társaság vezetője, Badiny-Jós Ferenc miután elsajátította Bobula Ida nézeteit, kinyilatkoztatta, hogy a századforduló zsidó származású finnugristái állami támogatással összefogtak az igazság eltaposásáért. Badiny-Jós igazsága pedig nem más, mint hogy Jézus és Mária magyarok voltak, a Boldogasszony a sumer anyaistennő. A tudományos társaság vezetője végül az ősvallást is újraalapította, saját magát pedig főpappá nyilvánította.

A magyar ősszavak között gyakoriak azok, melyek visszafelé olvasva azonos, vagy rokon jelentésűek: apa,, ara, báb stb. Olyanok is vannak, melyek nem teljesen azonos jelentésűek, de hasonló értelműek: li-beg - bil-leg, perel - replikáz (ebből a latin replica), rét - tér stb. Ezek azért nagyon fontosak, mert letagadhatatlanul bizonyítják, hogy sumer-mahgar eredetűek. Ez a jelenség több évezredes kultúránk érdekes mellékterméke, amely az ékírás, majd rovásírás olvasatából ered.

Egy szemléltető példa: sumer DU-LI = dalolni, inverz változata: LI-DU = dalolni (ebből például a német Lied=ének, dal) Ősszavaink, melyek megfordítva is azonos, vagy rokon jelentésűek

Egyes állítások szerint a párizsi Sorbonne nyelvészei keresték a világ nyelveiben fellelhető közös ősi szógyököket, etimomokat. Ennek alapján megállapították, hogy:
mai angol nyelv 4%
latin 5%
héber 5%
csendes - óceáni nyelvek 7%
indiai munda-khol 9%
tibeti, szanszkrit 12%
ős-török, türkmén 26%
mai magyar nyelv 68%
ős etimont tartalmaz

A magyar nyelvnek közvetlen kapcsolata van a sumérral. A magyar nyelv ugyanis jóval előbb élt és létezett, mint a magyar nemzet, pontosabban mint ahogy a kárpát-medencei magyar birodalom a magyaroknak nevezett népek hazája lett. A magyar ősnyelv ennél sokkal, de sokkal ősibb.Valójában ezen a területen is (Kárpát-Medence) már régóta magyar kultúrájú népek éltek, amikor a jelen korunkig fennálló magyar államiságot megalapító magyar ősök Árpád fejedelem vezetésével ide érkeztek.

A sumer ékiratos anyag bizonyítja, hogy a kr.e. 4. évezredben a Kárpát-medence - Kaspi - Aral térség és a Tigris-Eufrátesz deltavidék által egybefoglalt háromszögben egynyelvűség volt (a természetes dialektus változatokkal.) Tehát ez is bizonyíték arra nézve, hogy a magyarság sumér és pre-sumér eredetű nép, nem pedig finn-ugor eredetű. ( Egyes nehezen ellenőrízhető források mint pl. Oera Linda fríz hősköltemény szerint, egy magar -sumér papfejedelem nem magar katonai szolgáló néppel i.e. 2000 évvel ezelőtt a gyéren lakott mai Skandinávnak nevezett területre vezette alattvalóit, ennek alapján esetleg kimutatható egy finn- magyar kapcsolat, de ez is inkább a sumér-magar gyökerekre utal vissza.

A sok ezer évig egy területen élő ősnépek nyelve megőrizte az eredeti rokonságot. A nyelvi kövületek előttünk és közöttünk vannak, csak fel kell ismerni és meg kell fejteni. A magyar-magyari nyelv "őskövületei" pedig még olyan helyeken is mindenütt ott vannak, ahol kelta-keleti népek élnek egész Európában.

Az európai nyelvészek szerinti pre-görög és pre-latin nyelvnek kitalált "ősnyelv" melyet a Kr. előtti másfél-kétezer évben beszéltek, amely még nem volt görög, de már nem volt sumer-akkád, az volt az ősi magyar-magyari nyelv, melyet akkor mórnak (maor,maur,magor) hívtak. Ennek a magyar nyelvnek volt egyre romló minőségû rokona a pre-latin, melyet a római előtti időkben beszéltek és ismertek egészen Attila haláláig.

A magyar-megyer név eredetileg "minőségjelző" volt, annak a törzsnek, azoknak az embereknek a neve, akik a Vezér, Fejedelem, Kende stb. udvarát képezték. Azok, akik a vallási, szellemi, kulturális és orvosi tevékenységet végezték. Õk voltak a magasok, a mágusok, magarok, magyarok-megyerek. E törzsből származott az Álmos-árpádi magyar-megyer törzs, melyet nem véletlenül választottak a fejedelmi, azaz a fejedelmet adó törzsnek a Vérszerződés alkalmával.

A magyar nyelv önálló írásrendszerrel rendelkezett, melyet tökéletesen kifejező, mintegy 50 jelből álló rendszer fejezett ki. A ma rovásírásnak nevezett írás nagyon pontosan tudta visszaadni a magyari szavakat, hisz majd minden hangnak több jele is volt. A rovás azonban jellegzetes írás volt, melyet két dolog jellemzett. Először is jobbról balra vésték, rótták, töbnyire fára, bőrre és kőre. Ezt őrizte meg az arab és héber írás is.

A másik jellegzetessége az volt, hogy eredetileg csak a mássalhangzókat vésték le, és a magánhangzókat tudni kellett behelyettesíteni ( pl. f-k-t= fekete). Ez a két jellegzetesség rányomta a bélyegét a magyar nyelvet átvevő népek beszéd- és íráskultúrájára. A magyari szavakat tehát nem " egy-az-egyben" kell keresni az utódnyelvekben, hanem az ősi szokásokból, az ősi szabályokból kiindulva.

Kétségtelen, hogy a skytha népek közül a legmagasabb szellemi színvonalra a - minden bizonnyal nem földi eredetű tudással rendelkező - sumer-magyar nép jutott. Az akkor még elválaszthatatlan tudás-szellem-hit felszentelt letéteményesei a sumer papok voltak. A sumer kultúra még ma sem felfogható " magossága" sok skytha-hun népet megtermékenyített. Testvér népeink írását legáltalánosabban hun írásnak nevezték. Így írtak a skythák, sumerok, magyarok, székelyek, etruszkok, ótörök népek és a hun népek. A közös írás: a közös eredet, közös történelem bizonyítéka.
Mivel a sumer örökséget sokan őrizzük, kifejező, ha testvérnépek családi örökségéről és az örökség családi megőrzéséről beszélünk.

E családi örökséget a magyarok nyelvükben, szellemükben, kultúrájukban egyéni jellegzetességükben igen jól megőrizték. A magyar nyelv segítségével a sumér írásokat könnyedén lehet olvasni, értelmezni (újabb kutatások, felfedezések szerint ez az ősi egyiptomi nyelvre is igaz egyébként).TUDJUK-E?


Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a miénk? Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre herceghez.

Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint művészeti stílust Ausztria és Németország tőlünk vette át?

Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén? Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi indok arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba!

És akkor még egy szó sem esett a magyarok ősi hitéről. Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül. Talán nem hiába íródtak le.

Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán nem támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában, amit nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy nehogy azt higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a szavakat, álljon itt egy idézet bizonyságul:

Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.
Talleyrand válasza:- Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét.

És végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják családjaikat? S nem sokkal később, 43 év múlva, megremegett a Föld. Most kereken 200 évvel később ugyanaz a helyzet. És 43 évvel később vajon újra lesz-e földindulás?

"Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!"
(Széchenyi István)A sumer és a magyar szavak között rengeteg az egyezés?

Link

Link
Link

 
 
1 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: kinyilatkoztatta, behelyettesíteni, írásrendszerrel, megállapították, mássalhangzókat, íráskultúrájára, megvalósították, jellegzetessége, háromkirályokat, mezopotámiából, elhasználódtak, összekapcsolni, utódnyelvekben, újraalapította, letéteményesei, magyarországra, következtetése, jellegzetesség, peremvidékéről, magánhangzókat, rendületlenül, eltaposásáért, fejlesztették, nyelvrokonság, századforduló, termőföldjeik, ellenőrízhető, elsajátította, kultúrájukban, tevékenységet, nyilvánította, affiliationst, mellékterméke, boldogasszony, változatokkal, támolyognánk, kommunisták azzal, országgal holnap, jövő évben, jelen perceit, maguk egyéni, sumer-magyar nyelvrokonság, sumer-magyar népi, része elvetette, nyelvrokonság elméletét, finnugor nyelvrokonság, legközelebbi rokona, finnugor nyelveknek, finnugor nyelveket, sumerból vezették, másik változat, finnugor nyelvek, MAGYAR ROKONSÁG, Gróf Wass Albert, Gróf Czegei Wass Albert, Szekeres Orsolya, Bobula Ida, Sumerian Affiliationst, Mezopotámiából Magyarországra, Buenos Aires-i, Sumír-Magyar Tudományos Társaság, Badiny-Jós Ferenc, Oera Linda, Szent István, Francois Talleyrand-t, Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, Széchenyi István,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Adventi Lelki feltöltődést!  Szomorú egy világ,  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Szívből szeretettel  Ital gif  Menyecske ruha.......  Idő van gif  Őszi kép  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Advent1  Csillagos kép gif  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Menyecske ruha.......  II. RÁKÓCZI FERENC: Engesztelő...  Facebookon kaptam  Az átlagpolgár  Az emésztőrendszeri zavarok ti...  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Üdvözlet Szegedről !.......  Kellemes napot kívánok!  Alvó maci  Szép estét kedves látogatóimna...  Megtelik a csodálatossal  Óratáncosok gif  Menyecske ruha.......  Szabadi Lívia: A várakozás ide...  Png rózsa  Aranyosi Ervin: Fényképezlek  Áldott ADVENTI készülődést kív...  II. RÁKÓCZI FERENC: Engesztelő...  Facebookon kaptam  Thaiföld.......  Jó éjszakát  Az átlagpolgár  Ez igen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Csoportos tánc gif  Facebookon kaptam  Egy erős antioxidáns gyümölcs ...  Png nő  Csendes alkony ének  Facebookon kaptam  Zöldruhás hölgy gif  Adventkor  Föld gif  Jó éjszakát  Ház a tóparton  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Óratáncosok gif  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  A legjobb vitamin a bőr számár...  Madárvilág........  Immunitásjavítás egyszerű és g...  Ez igen  Megelevenedik sok régi emlék, ...  Spurgeon - November 26  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Ebéd szimultán  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szomorú egy világ,  Ebéd szimultán  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Meghitt - békés Vasárnapot kív...  gondolatok...  Szomorú egy világ,  Advent van  Mai harmónia kártyám  Szép álmokat! ......  Alvó maci  Boldog születésnapot a ma ünne...  Szép estét  Ötórai tea  Facebookon kaptam  Hol van a hiányzó óra ?  Jó éjszakát  Adventkor  Szép hétvégét ! ......  Szép estét ! ......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Alvó baby  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Thaiföld.......  ADVENT Ahogy a gyertyákat négy...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
kommunisták azzal, országgal holnap, jövő évben, jelen perceit, maguk egyéni, sumer-magyar nyelvrokonság, sumer-magyar népi, része elvetette, nyelvrokonság elméletét, finnugor nyelvrokonság, legközelebbi rokona, finnugor nyelveknek, finnugor nyelveket, sumerból vezették, másik változat, finnugor nyelvek, magyarból származnak, magyar viszont, sumerból ered, sumer elméletcsoportnak, magyarok sumerek, múlt század, magyar rokonságban, sumer elmélet, könyvben megrajzolta, vándorlás útvonalát, ősmagyar-sumer vallás, szétszóratás időszakában, bibliai háromkirályokat, sumer tant, századforduló zsidó, igazság eltaposásáért, sumer anyaistennő, tudományos társaság, magyar ősszavak, latin replica, jelenség több, szemléltető példa, német Lied=ének, párizsi Sorbonne, világ nyelveiben, magyar nyelvnek, magyar nyelv, magyar nemzet, kárpát-medencei magyar, magyaroknak nevezett, magyar &#245, jelen korunkig, sumer ékiratos, természetes dialektus, magyarság sumér, magar -sumér, gyéren lakott, finn- magyar, sumér-magar gyökerekre, területen él&#245, eredeti rokonságot, nyelvi kövületek, magyar-magyari nyelv, európai nyelvészek, római el&#245, magyari szavakat, rovás azonban, másik jellegzetessége, mássalhangzókat vésték, magánhangzókat tudni, magyar nyelvet, skytha népek, legmagasabb szellemi, sumer papok, sumer kultúra, közös írás, közös eredet, sumer örökséget, örökség családi, magyarok nyelvükben, sumér írásokat, világ második, izlandi 720-ból, második pedig, öntözéses gazdálkodást, világnak ezen, igazi indok, teljesség igénye, idézet bizonyságul, monarchia idején, osztrákok megölik, magyar szavak, kinyilatkoztatta, behelyettesíteni, írásrendszerrel, megállapították, mássalhangzókat, íráskultúrájára, megvalósították, jellegzetessége, háromkirályokat, mezopotámiából, elhasználódtak, összekapcsolni, utódnyelvekben, , ,
2022.10 2022. November 2022.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 200 db bejegyzés
Összes: 4487 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 785
  • e Hét: 3512
  • e Hónap: 54045
  • e Év: 644066
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.