Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Idézetek a magyar nyelvről
  2022-09-10 18:15:48, szombat
 
 IDÉZETEK A MAGYAR NYELVRŐL


1.

Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.

Kányádi Sándor


2.

A mai magyar, az utca emberétől az országgyűlési képviselőn át az akadémikusig azt hiszi, hogy akkor beszél a kornak megfelelően, ha a magyar kifejezések helyett minél több idegent, lehetőleg angolt használ. Most már ott tartunk, hogy ezt észre sem vesszük. Pedig ha valaki az anyanyelvén nem tudja magát megfelelően kifejezni, és minduntalan idegen szavakat kölcsönöz, az nem a műveltség jele.

Bertók Lóránd


3.

Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb emlékműve egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét...

John Bowring


4.

A színháznak az egyik fontos feladata a nyelv ápolása. Hogy egyszerűsödik a nyelv, az biztos, és úgy gondolom, hogy nem mindig jó irányba. Az olyan roncsolásoktól, mint mikor az ember "egészségedre" helyett annyit mond, hogy "egs", kiborulok. Színészként abszolút fontos feladatnak érzem, hogy megőrizzünk valamit abból a gazdagságból, amit a magyar nyelv ad nekünk.

Elek Ferenc


5.

Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket is, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk.

Lőrincze Lajos


6.

Édes jó anyanyelvünkben biztosan nem véletlenül termett hasonlóra ez a három szó: a könyvek, a könnyek és megkönnyebbülés.

Rácz Zsuzsa


7.

Semmink sincs - csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyelvünk.

Krúdy Gyula


8.

Minél többet gondolkodom nyelvünk bölcseletén, annál inkább felismerem végtelen felsőbbségét sok más nyelvvel szemben.

Széchenyi István


9.

Amikor egy magyar szót beleüvöltesz egy magyar szívbe, azonnal reagál.

Kiss Tibor


10.

A magyar nyelv különleges gyönyörűség, élvezem a ritmusát, az erejét, a zenéjét. Boldog vagyok, amikor magyar szót hallok.

Darvas Lili


11.

Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.

Nagy László


12.

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.

Kosztolányi Dezső


13.

A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell.

Lénárd Sándor


14.

Éneklő pogány asszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.

Krúdy Gyula


15.

Folyamatosan libegő boldogságban nem nagyon születnek értékes dolgok. Nem hiába van a magyar nyelvnek nagyon is frappáns kifejezése a kreativitásra: az ember kiszenvedi magából.

Benkő László


16.

Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.

George Bernard Shaw


17.

Különös, a magyar nyelvben összecseng és egymásból következik ez a két szó: ölés és ölelés.

Márai Sándor


18.

Tudtam, hogy egy nyelvre lehet tudatosan hatni és lehet ilyen vagy olyan irányban továbbfejleszteni. De ami a magyarok ügyét a többiekétől mégis megkülönböztette, az a nyelvi harc mérete és időtartama volt. Egy egész nép vetette latba minden erejét és minden áldozatkészségét, hogy megmentse a nemzeti nyelvet és ezzel magát a nemzetet is. A magyarok többet, nagyobbat, maradandóbbat tettek minden más népnél.

Aurélien Sauvageot


19.

Van-e nyelv, mely, mint élő, élni hivatott, egészséges szervezet nem ragaszkodik körömszakadtáig egyéniségéhez, szabályzataihoz és szeszélyeihez? ... A természet ösztöne ez. Ártatlan, senkinek se vétő, szűzi sovinizmus, fullánktalan szeretet, édes-boldog elvakultság, akár a gyermeké, aki az édesanyját legszebbnek, legjobbnak látja, s ezért esze ágában sincs, hogy kiirtsa a többi édesanyákat.

Kosztolányi Dezső


20.

Gyarapítani szeretnők szókincsünket, nem apasztani. Nem riadunk vissza egy új szó alkotásától sem. Szívesebben fölelevenítünk egy szót a régi nyelvből, szívesebben élünk tájszóval is, semmint hogy unos-untalan idegennel tarkázzuk mondatainkat.

Kosztolányi Dezső


21.

A magyaroknak nagyszerű érzékük van hozzá, hogy a nemes, szent dolgokat használják trágárságokra.

Pallavicini Zita


22.

Alig akad olyan árnyalat, melyet hajlékony, rugalmas, gazdag nyelvünkön ma nem fejezhetnénk ki.

Kosztolányi Dezső


23.

A finnugorizmusnak alapvető hibája, hogy ahelyett, hogy a magyar nyelvben valóban előforduló finnugor szavakkal és nyelvi fordulatokkal foglalkozna, a magyarságot tudománytalanul és teljesen indokolatlanul a finnugor népektől származtatja. Márpedig a nyelvtudomány tárgya a nyelv, és nem annak a népnek a története, amely ezt a nyelvet beszéli.

Kiszely István


24.

A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem.

Juhász Ferenc


25.

A magyar nyelv nyelvtani rendszere egy speciális, összetett, kombinatív és mégis nagyon szabad, kreatív gondolkodási struktúrát feltételez, arra támaszkodik, ennek segítségével bontakozik ki, és fordítva: a gondolkodás szerteágazó lehetőséget kap a nyelvtani rendszerre alapozva, és ez oda-vissza hat egymásra. A szimbólumokat, képeket és logikus fogalmakat kombinálva alkalmazzuk egy-egy kifejezésben: tehát egyszerre használjuk a jobb és a bal agyféltekénket, a kreatív és racionális féltekét.

Ara Rauch


26.

Az egészséges nemzetiségnek egy főkísérője a nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él, bármi sínylődve is sokszor ... , de ha az egyszer elnémul, akkor csak gyászfűzt terem a hon, mely a voltakért szomorúan eregeti földre lombjait.

Széchenyi István


27.

Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az őt környező népek tengerébe.

Tolnai Vilmos


28.

A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányzott életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.

Tamási Áron


29.

Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok.

Kosztolányi Dezső


30.

A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül csekély haszonnal jár. Lényegében saját öntőformájából került ki, kialakulása és felépítése bízvást oly korszakra tehető, amikor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a magyarlakta térségre.

John Bowring


31.

A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.

Jacob Grimm


32.

Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.

N. Erbersberg


33.

A magyar nyelv ősisége Magyarországon meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét... Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi.

Grover S. Krantz


34.

Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.

Ove Berglund


34.

Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.

Teller Ede


35.

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is azt mondták sokszor: "Hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni."

36.


A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.

Babits Mihály


37.

Anyanyelv. Nem véletlen, hogy a világ népeinek nagy részénél a nyelv fogalmát és jelentését az anyához kötik. A születés csodájához, az emberi test melegéhez, a szeretet mélységeihez, a hűséghez, a féltéshez, a befogadáshoz, a teremtéshez. Az anyanyelv öröklött vagyonunk, sejtjeinkbe szövődő tulajdonunk, az anyanyelv egyenlő vállalt önmagunkkal.

Dobos László


38.

Az anyanyelv belénk nőtt, emberi létezésünk része, a lélekölés bűnét követi el, aki meg akar tőle fosztani.

Halász Zoltán


39.

A gondos ékezetkirakás a tollforgatók udvariassága.

Hernádi Sándor


40.

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! - mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.

Kölcsey Ferenc


41.

Ha te sem tudsz azonosulni a modern nyelvújításokkal (köszcsi, puszcsi, szupcsi), akkor van egy tanácsom neked: ne bántsd a "kortárs magyar nyelvészeket", bízz a természetes kiválasztódásban.

Csabai Márk


42.

Szent-e a nyelv, amit szlenggé, gyalázkodássá aljasítanak a szórakoztató ipar és a politika pojácái? Szentek-e a szavak, amit annyira őriztek, ápoltak, becéztek - szerb, szlovák, zsidó, német, román származásuktól függetlenül - a magyar nép legnagyobb fiai, írók, költők, színészek, igazi államférfiak? Szentek maradtak-e a szavak, amelyeket megfosztottak értelmüktől? Véletlen-e, hogy a görög és latin magas kultúrák piedesztálra emelték a nyelv művészeit, a retorika mestereit, és elkergették a nyilvánosság elől a nyelv, a stílus megrongálóit? Jól tudták, hogy amikor a nyelv tisztaságát védik, a hazájukat védik, azt a kultúrát védik, amelyet szülőanyjukként szerettek és tiszteltek.

Popper Péter


43.

Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.

Illyés Gyula


44.

Csak akkor beszélj idegen nyelven, ha erre föltétlenül szükség van!

Bartók Béla


45.

A "művelt Nyugat" (?) úgyis azt hiszi, hogy minden kultúrát, tudást tőlük kaptunk, és nélkülük még nyereg alatt puhítanánk a "kaiserfleischt", holott az igazság az, hogy még a nyelvünket is megrövidítették - nem maguknak ugyan, de az enyészetnek -, és mi jóhiszemű bámulással kotlottunk az idegen szavak kakukktojásain, ki is költöttük őket, és csak most vesszük észre, hogy az édes gyerekek a fészek szélére kerültek, ha ugyan le nem zuhantak a megsemmisülés bozótjába.

Fekete István


46.

A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.

Kazinczy Ferenc


47.

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! "

Füst Milán


48.

Megannyi rossz szó honosodik meg, s megannyi jó szó senyved el. Száz és száz magot kell elhintenünk, hogy egy-kettő gyökeret fogjon.

Kosztolányi Dezső


49.

Magyarul kell gondolkoznunk, és magyarul kell írnunk. ... Mihelyt a gondolat elszakad a nyelvtől, és nem együtt lélegzik vele, maga a gondolat is elhomályosul. Harcolunk az idegen szavak ellen, melyek hovatovább úgy elburjánoznak, hogy már csak névelőink és kötőszavaink maradnak magyarok...

Kosztolányi Dezső


50.

Tanítottuk-e iskoláinkban a nyelvet úgy, amint kellene? Érettségivel, tanári oklevéllel eresztettünk rá a magyar életre olyanokat, akiknek nyelvismerete fogyatékos, kiejtése rossz, gondolkodása a nyelv szellemétől idegen. Ha csak feleannyi gondot fordítottunk volna anyanyelvünk tanítására, mint az idegen nyelvekére, nem jutottunk volna ennyire. ... Mindenkibe bele kell nevelni a nyelv sorsa iránti érdeklődést, a saját beszéde-írásáért való felelősséget. ... Kell mindenekelőtt az írók tudatos közreműködése. Olyan íróké, akik minden leírt szavukért érzik, vállalják a felelősséget, akik hajlandók egészen megtanulni magyarul, hogy a remek hangszert egész terjedelmében használhassák, ne csak egy-két szűk részletében.

Kodály Zoltán


51.

IV. Béla királyunk elküldte Juliánuszt, hogy megkeresse az őshazában maradt magyarokat. Nem azért, hogy visszatérjen hozzájuk, hanem hogy őket hívja ide, az európai magyarságot megerősíteni. Mi sem akarunk visszatérni az őshazába. Ami megtartott Európában idáig, majd csak megtart ezután is. Mi lehet az? Nem az, amiben alkalmazkodtunk, hasonlók lettünk környezetünkhöz, hanem amiben különböztünk tőle. Hisz, ha mindenben hasonlókká lettünk volna, eltűnt volna a magyarság. Így is sokat letett régi mivoltából ezer év alatt. De megtartotta külön lelkiségét. Annak két legmegfoghatóbb nyilvánulása: a nyelv és zene.

Kodály Zoltán


52.

A délibábos magyar rónát nem tartom okvetlenül szebbnek Umbria dombjainál, mégis a magyar nyelvet tekintem legnagyobb földi kincsemnek, s minden porcikámmal tiltakozom megrontása, csúffá tevése, elárulása és kisemmizése ellen. Mesterségem szerszáma, tisztának, tündöklőnek szeretném látni; gondolataim televénye, gazdag, mély és termékeny legyen; képzeletem kertje, ezért nyesegetem, ojtok, dugványozok benne, s igyekszem áttekinthető rendet teremteni lélegző sűrűjében.

Déry Tibor


53.

A nyelvhelyesség ügye nem nyelvészeti szakkérdés, hanem közügy, mindnyájunk ügye.

Kodály Zoltán


54.

A nyelv természeti jelenség. Gyökerei mélyen belenyúlnak a múlt őstelevényébe, egészen a történelem előtti korig, s van törzse, ága, lombja, eleven virága is. Úgy hat ránk, mint valami hatalmas, megfoghatatlan, szellemi csoda. De annyira élő és valóságos, hogy érzékeinkkel is észlelhetjük.

Kosztolányi Dezső


55.

Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer lett, zajtalan sebességű gép, mellyel a mérnöki elme könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lélek homályos vidékeit is lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és európai.

József Attila


56.

A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyönyörű tartományai vannak. A legszebb országon húzódnak folyamai. A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire, amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek borházaiban, kollégiumok üres padlásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgásában élt.

Krúdy Gyula


57.

Soha a földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.

Bessenyei György


58.

A mi nyelvünkben kirívóbb az idegen szó ... s ez okból nekünk többet kell gondolni a nyelv tisztaságával...

Kosztolányi Dezső


59.

Akkor válik igazán veszedelmessé, amikor az idegen szavak - az idegen gondolkodás jelképei - magyar álarcot öltenek, s úgy honosodnak meg. Példák: átütő siker (durchschlagend) - magyarul: teljes, döntő, szembeszökő, gyújtó, elsöprő, falrengető, harsogó, förgeteges, orkánszerű; átbeszélték (durchsprechen) a problémát - magyarul: megbeszélték a kérdést, megvitatták, meghányták-vetették; százszázalékos teljesítmény - magyarul: derék munka, ragyogó eredmény.

Kosztolányi Dezső


60.

Az idegen szó, az még a legkisebb baj, mert az idegenséget magán viseli. Nagyobb baj az észrevétlen idegenség, ami onnan keletkezik, hogy most nagy nekidurálással tanul mindenki idegen nyelveket. Iparkodik, hogy annak helyes kiejtését elsajátítsa, ezáltal magyar beszédébe is belekerülnek idegen fonetikai elemek, amik azt megrontják. Elsősorban éppen a ritmusba és a dallamba.

Kodály Zoltán


61.

Ami most csupa lustaságból, hebehurgyaságból s a magyar nyelvérzék ide s tova tökéletes kihalásából történik, az rettenetes.

Arany János


62.

Az igazi írót felháborítja az a példátlan henyeség, elképesztő gondatlanság, könnyelműség és felelőtlenség, amellyel - az újságírókon, sőt, írókon kezdve - mindazok bánnak a nyelvvel, akiket mesterségük vagy hivataluk közéleti szereplésre, a nyilvánosság előtti írásbeli vagy szóbeli gondolatközlésre jogosít fel. Ennek a tollforgató elitnek tulajdonítom, hogy a világnak alig van még egy olyan nemzete, amelynek értelmisége oly rosszul bírná, oly hibásan használná, oly erőtlenül forgatná a maga nyelvét, mint a magyar polgárság a miénket, megfertőzve mindazokat, akik vele érintkezésbe kerülnek, s megrontva a maga és más gondolkodását.

Déry Tibor


63.

A magyar nyelv kiált segítségért. Ha nem hallgatjuk meg, elpusztul. Mind rosszabbul beszélünk és írunk, azaz lassanként megöljük a nyelvet. Mintegy hű és pontos tükörben nyomon követhetjük a nyelvben a közszellem ijesztő hanyatlását, a társadalmi fegyelem felbomlását. A könyv tükre a léleknek. Soha olyan lomposan nem beszéltek az emberek, mint manapság. A napi sajtó stílusa a pongyolaság; közleményeiben, híreiben egymást érik a legsúlyosabb nyelvtani hibák, hirdetései szűrő nélkül kerülnek a lapba. A mozi, a köznyelv másik nagy nevelője, nem marad el a versenyben, a képfeliratokat kísérő szövegeket a nép legádázabb ellenségei találják ki, kik még az elemi iskola próbáját sem állnák meg. A rádió is tetézi a hanyagságot. A könyv is megrontja a nyelvet, nem beszélve az élmény-irodalomról, amelynél szennyesebb hullám nem söpört végig a magyar irodalmon. Az idegen művek tolmácsolásában olykor nem találni egyetlen mondatot sem, amely a legelemibb mondattani vagy nyelvtani szabályokat megtartaná. A politikusok és a tudós előadók is nyomorítják a nyelvet ...

Déry Tibor


64.

Vagy két esztendővel ezelőtt egy Budapesten megjelenő, angol nyelvű lap magyarnak született munkatársa azt kérdezte tőlem, hogy veszélyesnek tartom-e a magyar kereskedelmi, közgazdasági nyelv gyors angolosodását? Nem tudom, miért éppen engem nézett ki ez a hermafrodita újságíró. Kérdésében kétségtelen volt valami kihívó fölény, egyenesen pimaszság, a nyelvi imperializmus biztonsága, a pénz gőgje. Nem elegendő nyelvünk legyilkolása, még az is érdekli, hogy fáj-e, s mennyire fáj ez nekem. ... Ma sem értem, hogy az elegáns és állítólag "toleráns" angol lap miért nem közölte soha a válaszomat...

Beke György

65.


A latin nyelv hivatalos nyelvvé emelése a magyar nyelv közel egy ezredévi időre való háttérbe szorítása.

Grandpierre K. Endre


66.

A kereszténység fölvétele előtti időkből nyelvünkről úgyszólván semmit sem tudunk, mert az idegen hittérítőknek sikerült minden kereszténység előtti magyar nyelvemléket megsemmisíteni. Tudjuk, hogy nálunk még századok múlva is többször volt "pogánylázadás". Elképzelhetni tehát, hogy nálunk a többnyire idegenekből, nem magyarokból álló papság mily gyűlölettel volt a minduntalan "pogánylázadó" magyar nép és ennek "pogány" nyelve iránt. Tudjuk továbbá, hogy a mi királyaink udvarából a magyar nyelv mindig teljesen ki volt zárva, hogy ott csak latinul, legföljebb németül, lengyelül, csehül lehetett és volt szabad beszélni, csak magyarul nem, kivéve Mátyás király uralkodása rövid ideje alatt. Mi több, úri osztályunk, amely régebben majdnem kizárólag a kereszténységgel behozott idegenekből állott, egészen az újabb időkig még mindennapi beszédében is a latin és német nyelvet használta, és csakis latinul írt, míg a magyar nyelv csak a nép legalsó rétegeiben és elnyomatásban maradott meg. Úgyhogy Magyarországon a latin nyelv hajszál híján, hogy újra élő nyelvvé nem változott. Annyira, hogy ha a vallási reformáció be nem következik és a nép a nyelvét fel nem karolja, teljes kiirtása is bizonyára sikerült volna. Annyi tehát kétségtelen, hogy a magyar nyelv egészen az újabb időkig semminemű irodalmi művelésben nem részesülhetett. A magyar nyelv e századok utáni elnyomatásából csak Mária Terézia magyar testőrei körében kezdett föltámadni. Mikor aztán Mária Terézia testőrei köréből nyelvünk idővel, lassan-lassan irodalmi és magasabb körökben is lenézetés nélkül mégis beszélhető és írható nyelvként mindinkább terjedni kezdett, akkor művelt emberek, tudósok, nyelvészek meglepve állapították meg, hogy hiszen e nyelv oly tökéletes szerkezetű, s oly gazdag szóanyagú, hogy a régi irodalmi nyelvekkel nemcsak versenyezhet, de azokat fölül is múlja. Miután pedig - amint mondottuk - föl nem tételezhető, hogy nyelvünket ilyen fejlettségűre az egész középkoron át szinte állati sorsra kárhoztatott magyar földműves nép képezte volna ki, kénytelenek vagyunk azt elfogadni, hogy a magyar nyelv már a bekövetkezett elnyomatás előtt volt ily tökéletes.

Magyar Adorján


67.

A XVIII. század végén történt a magyar szellemi élet újrateremtése, a folyamatos irodalom megindítása. Nem volt már akkoriban érthető, írható, a korszerű feladatoknak megfelelő nyelvünk; "parasztnyelv" - mondogatták róla megvetőleg sokan. Az ország szinte-szinte az irodalmi, nyelvi halál szélére került. Ezt ismerték fel a korszak írói, szellemi emberei, nekiláttak, és újraélesztették azt, ami már-már elhalni látszott. A mi legközvetlenebb irodalmi ősatyáink: Bessenyei, Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és társaik nélkül ma nem volna nemcsak magyar irodalom, de nem volna szó, nyelv, mai magyar beszéd sem. És mennyire meg szoktunk feledkezni róluk, pedig mindennap kézcsókra kellene járulnunk eléjük, mert nekik köszönhetjük, hogy egyáltalán ki tudjuk nyitni a szánkat.

Nemes Nagy Ágnes


68.

Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.

Illyés Gyula


69.

Otthon vagy? Hol vagy 'otthon'? Csak a nyelvben.
Minden más fonák, zavaros, homályos.
Mint egy barokk képen - arany keretben
Egy férfi -, idegen vagy és magános.

Márai Sándor


70.

A magyar nyelv az egyetlen helyt- és időtálló közösség nemzetemmel, amelynek tagjaitól száz különféle érdek választhat el, bűbájos játék, amely olykor egy-egy békés órára érdekellentéteinket is feloldja, légies híd egy osztályon kívüli, magasabb állapotba. A férfi egyetlen méltó fegyvere, utolsó és legnemesebb játékszere. Nyelvemben hazafias vagyok, s így fűzöm egybe végleteimet.

Déry Tibor


71.

És hazám volt a szó, s hazám volt
a nép, mely magyarul beszél,
a nép, az óriási állat,
mely e fekete földön él;
amit mondtam, a nyelvén mondtam, a nyelvén mondtam,
erőm az ő ereje lett,
sorsát magamba építettem, sorsa magába épített.

Szabó Lőrinc


72.

A magyarok, úgy látszik, még maguk sem tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben.

Giuseppe Mezzofanti


73.

A gondtalan embernek nincs gondja, a gondatlan ember nem gondos, fiunkat az iskolába járatjuk, de jártatni csak lovakat lehet A nyelv maga a végtelenség. Minél tovább foglalkozom vele, annál inkább látom, hogy sohase lehet a végére érni. Csak vérünk érzi. Értelmünk mindig elámul, ha elemezzük és tudatosítjuk azt, amit vérünk érez. De ez az ámulat számomra az élet egyik legnagyobb gyönyörűsége.

Kosztolányi Dezső


74.

A magyar nyelvművelésnek nagy és szép múltja van. A nyelvújítás óta, melyhez hasonló arányú mozgalmat más nép történetében nem ismerünk, hosszú a sora azoknak, akik nyelvünk szebbé, jobbá, tisztábbá tétele érdekében fogtak tollat.

Kodály Zoltán


75.

Sokan szinte egyszerre érezték, hogy itt valamit tenni kell. Akkor alakult meg a nyelvművelő társaság ... hogy társadalmi úton ébresztgessék a nyelvünk iránti lankadó szeretetet ... Most még maguk a nyelvtisztítók is kénytelenek idegen szavakkal vitatkozni egymás között, s idegen szavakkal megbélyegezni az idegen szó divatját, mert azok esnek leghamarabb kezük ügyébe. Valóban bohózati helyzet ez, de eléggé szomorú. A hivatalos szervek felelősek, mert nem tettek semmit a járvány ellen ... Mindaddig, míg a mindenkori magyar kormány nem áll a mozgalom élére, s nem támogatja teljes súlyával, s nem létesít olyan könnyedén működő hivatalt, mely minden hirdetményt, utcai fölírást, cégtáblát, minden nyilvánossághoz intézett közleményt gyorsan ellenőriztet és kijavíttat magyarosság szempontjából, s így védelmezi egyelőre gyámságra szoruló nyelvünk tisztaságát és jellegét, ... nem várhatunk nagyobb eredményeket.

Kosztolányi Dezső


76.

A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuperintelligens földönkívüli faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket.

Nicholas Lezard


77.

A magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni.

Arnaldo Dante Marianacci


78.

Ha nemcsak szájöblítőként használjuk anyanyelvünket, hanem értjük is, többet tanulhatunk tőle, mint három egyetemen.

Czakó Gábor


79.

Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja a szívében!

Széchenyi István


80.

Ha az ember nem az anyanyelvén beszél, egy icipicit hazugságra kényszerül mindig. Nem azt mondja, amit valójában szeretne, hanem amit zavar nélkül ki tud fejezni. Aki az anyanyelvét felejti el, az őszinteséget felejti el örökre.

Jókai Anna


81.

Miért fogunk magyarul beszélni a Menyben? - Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni.

Ferenc pápa kedvenc magyar vicce


82.

Nekünk a magyar a titkos nyelvünk.

Novák Katalin


LinkÁbrányi Emil: MAGYAR NYELV /részlet/


Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkára vőn, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,
Õrző oltárrá válik a kebel.

Pajzán, derüs vagy, mint nőink szeme,
S erős, szilárd, mint hősök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég!

Minden, mi fejben, vagy szívben fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplő bíbort!

Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje

Holdvilágos langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,

Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem ...

 
 
0 komment , kategória:  Idézetek birodalma  
Címkék: gondolatközlésre, legdicsőségesebb, áldozatkészségét, megkülönböztette, kiválasztódásban, kereszténységgel, hebehurgyaságból, nyelvújításokkal, finnugorizmusnak, szülőanyjukként, érthetetlensége, tolmácsolásában, nyilvánossághoz, meggyőződésemmé, függetlenségnek, tudománytalanul, újraélesztették, megrövidítették, megmintázhatjuk, legmegfoghatóbb, örökkévalóságig, nyelvművelésnek, körömszakadtáig, környezetünkhöz, szabályzataihoz, alkalmazkodtunk, legközvetlenebb, megkönnyebbülés, anyanyelvünkben, magyarországon, indokolatlanul, öntőformájából, tanulmányozása, agyféltekénket, struktúrájáról, egyeduralomnak, magyar nyelv, utca emberétől, országgyűlési képviselőn, kornak megfelelően, magyar kifejezések, műveltség jele, legdicsőségesebb emlékműve, nemzeti egyeduralomnak, első tételét…, egyik fontos, nyelv ápolása, olyan roncsolásoktól, magyar szót, magyar szívbe, csodaszarvas rázta, erdő ékszereit, IDÉZETEK MAGYAR NYELVRŐL, Kányádi Sándor, Bertók Lóránd, John Bowring, Elek Ferenc, Lőrincze Lajos, Rácz Zsuzsa, Krúdy Gyula, Széchenyi István, Kiss Tibor, Darvas Lili, Nagy László, Kosztolányi Dezső, Lénárd Sándor, Benkő László, George Bernard Shaw, Márai Sándor, Aurélien Sauvageot, Pallavicini Zita, Kiszely István, Juhász Ferenc, Tolnai Vilmos, Tamási Áron, Jacob Grimm, Grover, Teller Ede, Babits Mihály, Dobos László, Halász Zoltán, Hernádi Sándor, Kölcsey Ferenc, Csabai Márk, Popper Péter, Illyés Gyula, Bartók Béla, Fekete István, Kazinczy Ferenc, Füst Milán, Kodály Zoltán, Déry Tibor, József Attila, Bessenyei György, Arany János, Beke György, Grandpierre, Úgyhogy Magyarországon, Mária Terézia, Magyar Adorján, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, Giuseppe Mezzofanti, Nicholas Lezard, Arnaldo Dante Marianacci, Czakó Gábor, Jókai Anna, Novák Katalin, Ábrányi Emil, MAGYAR NYELV,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Krisztinától  Engem Isten Lelke alkotott, a ...  Szép új hetet! .....  Ima a lelkierőért  Ha valami véget ért . . .  Diák szerelem  Üdvözlet Szegedről !.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Táncika  Az életet élvezni kell  Posztós Lenke - Csak szeretni ...  Wass Albert Dal Mikor az e...  Reményik Sándor: Versenyen kív...  A természet szépsége......  Facebookon kaptam  Posztós Lenke - Csak szeretni ...  Harmonia.......  Csillaglesen  Mondd el ezt az imát!  Kellemes napot........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kányádi Sándor: Vénasszonyok n...  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Facebookon kaptam  Az életet élvezni kell  Képes üzenet !  Ha örökké szeret: kutya  Magam bizony magam  Nagyon szép.......  Nagyon szép.......  A szeretet ereje mindenre képe...  Facebookon kaptam  Virág fürdő  Facebookon kaptam  Gondold át az értékrended mérc...  Nagyon szép.......  Üdvözlet Szegedről !.......  Ima a lelkierőért  Engem Isten Lelke alkotott, a ...  Szegény vagyok  Facebookon kaptam  A hajdina csökkenti a cukorbet...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Erdő mélyén… /Mentovics ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét ! ......  Facebookon kaptam  Nem maguk az események...  Megérkezett Kékestetőre a tél!  Facebookon kaptam  Üdvözlet Szegedről !.......  Rezsicsökkentés.....  Bravó gif  Ááááááááá :-) gif  Alvó cicák  Kellemes teázást  Rezsicsökkentés.....  Édes félhomály.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem kényszerít  Öregszem.  Hiszek az emberekben . . .  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szegény vagyok  Harmonia.......  Csirkemell őzgerincben  Rezsicsökkentés.....  - ha elégedett önmagával  Szép estét ! ......  Facebookon kaptam  Virág fürdő  Erdő mélyén… /Mentovics ...  Megtanulni élvezni az életet  6 pszichológiai trükk, amivel ...  pótlás  Jó, hogy jöttél!  Szép napotok legyen ! ......  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Szegény vagyok  Képes üzenet !  Őszi este  Nedeczky Júlia tollából  A nehéz utak  Gyerekek az esőben  Facebookon kaptam  Kanári szigetek.......  Facebookon kaptam  Alvás előtti mosoly...... 
Bejegyzés Címkék
magyar nyelv, utca emberétől, országgyűlési képviselőn, kornak megfelelően, magyar kifejezések, műveltség jele, legdicsőségesebb emlékműve, nemzeti egyeduralomnak, első tételét&#8230, egyik fontos, nyelv ápolása, olyan roncsolásoktól, magyar szót, magyar szívbe, csodaszarvas rázta, erdő ékszereit, piros bogyókat, magyar nyelvnek, ember kiszenvedi, magyar nyelvet, magyar lett, életművem sokkal, parányi különbségeket, érzelmek titkos, magyar nyelvben, nyelvre lehet, magyarok ügyét, többiekétől mégis, nemzeti nyelvet, magyarok többet, természet ösztöne, édesanyját legszebbnek, többi édesanyákat, régi nyelvből, magyaroknak nagyszerű, finnugorizmusnak alapvető, magyarságot tudománytalanul, finnugor népektől, nyelvtudomány tárgya, nyelvet beszéli, gondolkodás szerteágazó, nyelvtani rendszerre, egészséges nemzetiségnek, nemzeti nyelv, egyszer elnémul, voltakért szomorúan, nemzet nyelvét, nemzet megszűnt, különböző nyelvek, különböző népek, együttes érdek, sors verte, bátorsággal irányzott, legnagyobb ereklye, öntudatlan sikolyok, magyarlakta térségre, újkőkor kezdetét, összes helyben, nyelv struktúrájáról, emberi logika, magyar anyanyelvű, nyelvkincs egyúttal, világ népeinek, nyelv fogalmát, anyához kötik, születés csodájához, emberi test, szeretet mélységeihez, anyanyelv öröklött, anyanyelv egyenlő, anyanyelv belénk, lélekölés bűnét, gondos ékezetkirakás, tollforgatók udvariassága, modern nyelvújításokkal, tanácsom neked, természetes kiválasztódásban, szórakoztató ipar, politika pojácái, nyelv művészeit, retorika mestereit, nyilvánosság elől, stílus megrongálóit, nyelv tisztaságát, hazájukat védik, kultúrát védik, bonyolult gondolatait, idegen szavak, édes gyerekek, fészek szélére, megsemmisülés bozótjába, édes mienk, láthatatlan lángolás, gondolat elszakad, magyar életre, nyelv szellemétől, idegen nyelvekére, nyelv sorsa, saját beszéde-írásáért, írók tudatos, remek hangszert, , ,
2022.10 2022. November 2022.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 24 db bejegyzés
e év: 198 db bejegyzés
Összes: 4495 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1083
  • e Hét: 10581
  • e Hónap: 50207
  • e Év: 640228
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.