Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon - IV. negyedév
  2022-10-01 21:00:30, szombat
 
 

Füle Lajos: NAPI CSENDESSÉGEK 365 NAPON


365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5IV. NEGYEDÉV - OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER


OKTÓBER


Október 1.
Füle Lajos: Október elsején!


Az út, a lomb, a fűszál is ragyog...
Ezt a második "ember-hónapot"
ma így köszöntöm, fényben fürdve még:
Légy üdvözölve, te gyönyörűség!

"Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged."
(Zsolt. 30.13)Október 2.
Ne vess meg érte!

Ne vess meg érte: már nem érdekel,
hogy amit írok, "irodalom"-e?
Csak arra vágyom - tán elérhetem -,
szenteltessék meg így is a NEVE!

"Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!"
Példabeszédek 25:11,Október 3.
Füle Lajos: Taníts!

"KRISZTUS, KI vagy nap és világ",
taníts, okíts, lelkemben élj!
Hisz Nélküled minden tudás
csak szentjánosbogárnyi fény.

"Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Máté 7:29,)Október 4.
Füle Lajos: Tudom, hogy az én Megváltóm él

Talán a legszebb mondat ez,
mit ember gondolt és kimondott.
Fölsejlik benne a kereszt,
s elülnek benne földi dolgok.

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll." (Jób. 19.25)Október 5.
Füle Lajos: Testvérek

ISTEN nagy tetteit látva s csodálva itt
egyet vallhat agyunk:
Ha neked is ATYÁD, és nekem is ATYÁM,
mi t e s t v é r e k vagyunk.

"Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!"
(Zsolt. 133:1,)Október 5.
Füle Lajos: Testvérek

ISTEN nagy tetteit látva s csodálva itt
egyet vallhat agyunk:
Ha neked is ATYÁD, és nekem is ATYÁM,
mi t e s t v é r e k vagyunk.

"Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!"
(Zsolt. 133:1,)Október 6.
Füle Lajos: Bizalom

Tekintetem a porba fúrom,
így bámulom görnyedve hétrét:
egy hangya morzsát visz az úton
s betölti küldetését.

"Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket." (János 3:34,)Október 7.
Füle Lajos: Mondjátok meg!

Nem rekesztik ki zárak,
s nincs már, ki fél.
Mondjátok meg Tamásnak,
hogy JÉZUS él!

"Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében." (János 20:31,)Október 8.
Füle Lajos: Szemeivel

Tanácsolhatna vesszejével is,
de szemeivel tanácsol előbb:
Igéjében felismerhetem ŐT,
mikor a "belső szobába" bevisz.

"És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között." (Efézus 1.18)Október 9.
Füle Lajos: Csak szállás

Ez itt a házam, itt honol
ma még e vándor, köszönöm,
de csak szállásom, otthonom
a mennyben vár rám odafönn.

"Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben." (2 Kor. 5.1)Október 10.
Füle Lajos: Keresztyén

A csúfolás nem árt neki,
a rágalomtól meg se retten.
Ki jól tud megbocsátani,
az szinte már sebezhetetlen.

"Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg."
(JSir. 3.42)


Október 11.
Füle Lajos: Mit el nem értünk

Mit el nem értünk, hogy meggazdagított!
Mit el nem érünk, majd mind hogy megáld!
Boldog, ki kincsre lelhet e hiányban,
s nincs benne vád.

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Fil. 4.19)Október 12.
Füle Lajos: Örök otthonom

Bűn és világ maradt mögöttem,
s kihűlt, veszendő otthonok...
ATYÁM, FIAD nevében jöttem,
itthon vagyok, itthon vagyok!

"Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem."
(Ján. 6.37)Október 13.
Füle Lajos: Ellene

Vétkezünk, ha szívünk
vádakkal tele,
s mikor egymás ellen,
akkor Ellene.

"Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll." (Jakab 5:9,)Október 14.
Füle Lajos: Ige szerint

Ige szerint van itt a részünk:
"Hogyha élünk, az ÚRNAK élünk,
ha meghalunk, Neki halunk meg",
s Ő áld vele, nem pedig büntet.

"Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által."
(2 Timóteus 1.10)Október 15.
Füle Lajos: Vulkánok

Termő, megművelt föld a lelkünk
hátán sátáni, vak erőknek.
Alvó vulkánok vannak bennünk,
s VALAKI féken tartja őket.

"Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."
(1 Kor. 3.9)Október 16.
Füle Lajos: Csak más szemével

Csak más szemével láthatom
milyen vagyok, ha olykor-olykor
szemembe mondja valaki,
s gondolkodni kezdek a dolgon.

"Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által."
(Zsid. 3.13)Október 17.
Füle Lajos: Vándormadarak

A madarak mind útra kelnek,
magasból zeng az ősi szózat:
"Kru...kru..." Az ég kékjén az ék...
- Nem értjük, hogy tájékozódnak.

"A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!" (Zsolt. 84.4)Október 18
Füle Lajos: A költözésről

A vándormadár tudja: menni kell,
s búcsúzik, bontva szárnyat.
Híres eszünk ezt hogy nem éri fel?
Mi lennénk ostobábbak?

"Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az ÚR törvényét."
(Jeremiás 8:7,)Október 19.
Füle Lajos: Sértéseimet

Sértéseimet, sértettségemet
bocsásd meg, URAM, még ma, ha lehet,
az adok-kapok tüskés szavakat,
magamtól, mástól hadd legyek szabad!

"Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét."
(Jakab 3:2,)Október 20

Füle Lajos: Csodákra várunk

Csodákra várunk mindig, de csodás
egy fénylő szem, egy meleg kézfogás,
egy halk mosoly, egy jó szó, mely a fáradt
lélekre hull, és elűzi az árnyat.

"A jeleket és csudákat, a melyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni." (Dániel 3:32,)Október 21.
Füle Lajos: Ha dorgálsz is

Ha dorgálsz is, tedd azt vigasszal,
szólíts meleg, szelíd szavakkal!
Én is tudom: mentségem semmi,
segíts, Uram, ezt elviselni!

"Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened!"
(5 Mózes 8:5,)Október 22.
Füle Lajos: Tetteink

A szél a szót szétszórja, elsodorja,
száll, mint fa lombja...
Viselt dolgokra néz a ma s a holnap:
tetteink igazolnak.

"Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite." (Jakab 2:22,)Október 23.
Füle Lajos: Tékozló fiúként

Vágyunk nyomán vezethet bár utunk
akárhova,
csak tékozló fiúként juthatunk
végül haza.

"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Péld. 14.12)Október 24.
Füle Lajos: Körülkerítve

Körülkerítve kegyelemmel
mindent másképpen lát az ember,
érti, mit nem lát s látva lát,
az életet és a halált.

"Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából." (Ap.Csel. 22.14)Október 25.
Füle Lajos: Amit elértünk

Amit elértünk, dicsekvésre késztet,
hiúságunk a vesztünkbe sodorna,
de tudtul adja bensőnkben a LÉLEK,
hogy mink van, amit nem úgy kaptunk volna.

"Hogy, a mint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék."
(1 Kor. 1.31)Október 26. Éltem esztendői

Éltem esztendői lassan elvonulnak,
becsukja mögöttük ISTENEM a múltat,
háta mögé veti mindent megbocsátva,
s reménységgel állít jövőm kapujába.

"... az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, ... Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint." (Titusz 3.5-7)Október 27.
Füle Lajos: Kegyelem szerint

"A nékünk adott kegyelem szerint"
szolgálhatunk itt hálával, sokat,
a külön-külön ajándékokat
egymás javára hasznosítva mind.

""A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak,de a Lélek ugyanaz."
(1 Kor. 12.4)Október 28. Várlak

Várlak, URAM, KI csendben jössz felém,
s mert pálmaágam nincsen már nekem,
s virágaim is elhullattam én,
Eléd terítem fáradt életem.

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem."
Zsolt 50:15.Október 29. Az eszköz örömével

Fogy már az út, s ha majd végéhez értem,
pihenjek el az eszköz örömével,
ahogy a lant, amely elhallgat egyszer,
ahogy a toll, melyet letesz a MESTER.

"Annak okáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik."
ApCsel. 2.26Október 30. Előtted állok

Előtted állok itt is, ott is,
ha menni kell, ha üt az óra.
Név szerint ismersz, szólhatsz most is,
kész vagyok a találkozóra.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és
az Isten is ő benne."
(1 Ján. 4.16)Október 31. Októberi nyár

Itt ez az októberi nyár,
ez a mindenkinek ajándék
őszinte, mély hálára vár
az ÚR iránt, KI így is áld még.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene."
(2 Kor. 1.3)NOVEMBER


November 1. Immánuel

IMMÁNUEL: ISTEN VELÜNK!
Értelmet nyert az életünk.
Lelkünkben fény, naptámadat:
ISTEN FIA VELÜNK MARAD.

"Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."
(Máté 1.23)November 2. A fedezet

A hit kockáztat... Ezzel sohse vét,
a víz színére veti kenyerét,
de a kockázat fedezete hitben
MAGA AZ ISTEN.

"Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt."
(Prédikátor 11.1)November 3. A távolság

A távolság: 150 millió
kilométer a Nap s a Föld között.
Ki tervezte? Mert éppen így a jó:
nem fagy s nem ég meg így az élet itt.

"És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;"
(Zsidók 1.10)November 4. Füle Lajos: Aki maga körül

Aki maga körül forog,
előbb-utóbb csak tántorog.
Önzésének nagy az ára:
beleszédül - önmagába.

"Mert közülünk senki sem él önmagának,
és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk,
az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk,
az Úréi vagyunk."
(Róma 14.7-8)November 5. Kijelölted

Terheinket cipelni könnyebb
fáradtan is, fölnézve Rád.
Köszönjük, hogy rég kijelölted
helyünk, ATYÁNK, itt s odaát.

"Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!"
(Zsolt. 119,173)


November 6.
Füle Lajos: Mikor fölöttünk

Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhőzi érdek,
kidobja balga vágyait a lélek,
s nem fontos más már, csak az örök élet.

"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad."
(Ézsaiás 54:10,)November 7.
Értünk van

Amit URUNK tesz, olykor sírni készt,
de értünk van. Ha lázad is az ész,
miértjeinket nem ítéli el,
s kérdéseinkre egyszer megfelel.

"Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon."
(Luk. 23.28)

November 8.

Füle Lajos: Eltévedtem

Csüggedések árnya rajtam,
eltévedtem - önmagamban.
Én ISTENEM, Hozzád esdek:
Tied vagyok, TE keress meg!

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." (Ézsaiás 41.10)November 9. Ki név szerint

Ki név szerint ismer engem,
csalódik bár néha bennem,
mégis szánakozva néz itt,
s romjaimból is megépít.

"És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt." (2 Móz. 33.12)November 10.
Testvéri közösség

Ez itt a "bank", ahová beteszem
filléreim: csekély szeretetem,
és élvezem a tőkénél nagyobb
s napról napra növekvő kamatot.

"Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;"
(2 Thess. 1.3)November 11. Kezedbe

Ha létezem csak olykor s nehezen,
rossz napjaim is Kezedbe teszem
ATYÁM, Te látod, s tudom, megadod
a segítséget, a bocsánatot.

"Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela." (Zsolt. 32.7)November 12. E rövid időre

E rövid időre,
míg itt lehetek,
egy programom van még,
s ez a szeretet.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne." (1 János 4.16)November 13.
Szolgálatok

Tompítani egy ajtó csattanását,
megérteni, kit messze visz a másság,
karon fogni, ki épp a sárba esne,
pár szalmaszálat tenni csak keresztbe...

"Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;"(Luk. 10.33)November 14.
Az imádság

Az imádság a mélyre hajló,
embert meghajlító alázat.
Az imádság a nyitott ajtó,
amelyet senki be nem zárhat.

"Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet." (Jel. 3.8 )


November 15.
Két út

Az életnek két útja van,
és ember is kétféle van:
ez szolgál, az uralkodik...
Utóbbiból van már sok itt.

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt." (Mát. 7.13-14)

A széles és a keskeny útNovember 16.
Megbékélsz-e?

Milyen békétlen ez az ország,
s békére mily taníthatatlan!
Szenveded-e te is a sorsát,
megbékélsz-e mással s magaddal?

"Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek." (Luk. 8.10)November 17.
Minden térd

Hiszem és hittel mondhatom:
egyszer minden térd meghajol
JÉZUS előtt, s az Ő Nevét
dicséri majd a Föld s az Ég.

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fil. 2.10)November 18.
Fénylik

Egyedül érkezem
borús estén haza,
de itt van MESTEREM,
s fénylik az éjszaka.

"Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik." (1 Ján. 2.8)November 19. Tölthesse be

Új eget és új földet várva
legyen velünk a béke és derűs Ég,
tölthesse be lelkünk a hála
s a "jóban való teljes gyönyörűség"!

"Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből." (2 Thess. 1.12)November 20. Méltatlan

Van-e, ki méltán dicsérhetne Téged,
méltó munkával, méltó győzelemmel?
Ily méltóságra méltatlan az ember,
a kegyelemre méltatlan az élet.

"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Luk. 21.36)November 21
Füle Lajos: Nem lehet

Nem lehet, ha önigazság
a keresztet elfedi,
farizeus lelkülettel
bűnösöket menteni.

"Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik."
(Máté 23.12)

Aki magát felmagasztaljaNovember 22.
Jöjjetek énhozzám

Minthogy ilyen én nem vagyok,
Tőled veszek alázatot.
Ha nem, taszít az életem:
alázatból - elégtelen!

"Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,
hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek."
(Máté 11.29)November 23.
Kéregető

Nézd csak szívem, kinyújtom most Feléd,
mint egy üres kezet.
Néhány garas békességet TE adj
belé, URAM!

"Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal."
(Zsolt. 104.28)November 24.
Hol jársz?

Hol jársz? Mely főpap udvarán?
Ma annyi tűz lobogva ég...!
Még mielőtt szól a kakas,
keresd JÉZUS tekintetét!

"És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta vala néki: Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra." (Máté 26:75,)November 25.
Csend-lépteid

Vágyak el-elhaló zajában,
békességre lelvén a hitben,
figyelgetek csend-lépteidre...
Én MESTEREM, ugye TE jársz itt?

"Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem."

(Zsolt. 23.2)


November 26. A holnap

A holnap félelmes titok,
de hittel bátran rányitok,
s az ajtón túl, ím: JÉZUS áll!
Így többé nem kell félni már.

"Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel."
(1 Timóteus 1.14)

November 27. Milyen?

Milyen a "lelked hőmérséklete"?
Vajon a hálát olykor érzed-e?
És megbocsátott bűneid felett
sírsz-e az Úrnak örömkönnyeket?

"Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:" 1Péter 1:8,November 28. Kertemben

Kertemben tél dúl: havak, fagyok...
Tetszhalott fáim, aludjatok,
míglen tavasz lesz, fénylő, csodás,
rügyes-virágos feltámadás.

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;"
(János 11:25)November 29.
Feléd nyújtom

Feléd nyújtom kezem, ÖRÖK JÓSÁG,
TE tudod, hogy mennyi az adósság:
hálám kútja mennyiszer kiszáradt!
Mint szomjú föld, epedek Utánad.

"És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.
Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen." (Jel. 21.6)November 30.
Jó az Isten

"Senki sem jó, csak egy, az ISTEN",
Kiben én már ifjan is hittem,
s mondhatom fél évszázad tűntén:
Jó és "nagyobb a mi szívünknél".

"De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra,
hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet."
(1 János 5.20)DECEMBER


December 1. Nyitom a Bibliát

Nyitom a Bibliát,
figyelmezz szív, szem és fül!
Hallgass bennem, világ,
Az ISTEN szólni készül.

"Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem."
(Zsolt. 119:147,)December 2. Csendben lakik

Csendben lakik az Úr szíve
felém dobban, ha szól. Ige
minden szava, kedves nagyon,
égi "adóját" hallgatom.

"És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalók lesznek:
és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik tibennetek." (1Kor.14,25)December 3.
Füle Lajos: Boldog

Boldog, akiben ÁDVENT
szép váradalma van.
Ki nem vár tőle semmit,
szegény, boldogtalan.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz." (Zsolt. 112.4)

December 4.
Azzal áld meg

Vannak nehéz utak, de hitben
megjárhatók, mondj rájuk áment!
S ha néha tán ISTEN nemet mond,
biztos lehetsz, hogy azzal áld meg.

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom
néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a
hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek."
(Mát. 17.20)

December 5.
Egyedül nem lehet

Egyedül nem lehet, egyedül oly nehéz!
Egyedül engemet elsodor bármi vész.
Egyedül céltalan, egyedül úttalan,
csak Veled, JÉZUSOM, csak Veled boldogan.

"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsid. 4.16)December 6.
Te vagy az a fény


Egy bombazápor kellős közepén
találkoztam egy életre Veled.
Azóta bennem TE vagy az a Fény,
ÚR JÉZUS, ami melegít s vezet.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város."
(Mát. 5.14)December 7.
Jézus itt van

Jézus itt van s veled marad
mindig, ha kéred.
Ne te valósítsd meg magad,
hanem Ő téged.

"Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"
(Máté 28.20)December 8.
Dicsőségesen

Dicsőségem, mint a madár,
elszáll, ha volt egyáltalán.
Csak EGY lehet méltó, dicső:
JÉZUS KRISZTUS, csak Ő, csak Ő.

"Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull..."
(1 Pét. 1.24)December 9.
Ki akadályozhat meg?

Értem, miattam és helyettem
keresztjén nem hiába vérzett.
Ki akadályozhat meg abban,
hogy én a MEGVÁLTÓMNAK éljek?

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg." (1 Pét. 2.24)December 10.
Véred lelkem ára

Véred lelkem ára, ÚR JÉZUS,
még sincs benne hála, ÚR JÉZUS.
Jaj, ne hagyd magára, sorsára,
ÚR JÉZUS!

"Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;" (Kolossé. 4:2,)December 11.
Titkok

Titkunk van, és titkok vagyunk,
nem fejthet meg senki más, csak
KI teremtett s újjáteremt
KRISZTUS által - Önmagának.

"Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."
(Eféz. 2.10)December 12.
Kérdi-e ?

Szilveszter lesz... visszanéz
az ember, de kérdi-e:
mennyi tékozolt idő
repült el a semmibe?

"Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol."
(Mát. 12.30)December 14. A kősziklán

"...és eljött az árvíz,
és fújtak a szelek..."
Bele-belerendült a házam
s nem dőlt össze! A kősziklán van.

"Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült."
(Luk. 6.48)December 15.
Őbenne van

KI fent leggazdagabb volt,
lent Ő lett legszegényebb,
hogy VELE gazdagodjunk:
ŐBENNE van az élet.

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."
(2 Korintus 8.9)December 16.
Bűnbánatom

Bűnbánatom ha késne, egyre késne,
törődj, URAM TE, akkor is velem!
Megértem én már minden büntetésre,
de egy reményem van: a kegyelem.

"Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem." (Zsolt. 40.13)December 17.
Kinek csillaga van

Kinek csillaga van, ámuljon, mert az Ige
testté lett, s boldogan daloljon Róla szíve!

"És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." ( János 1:14, )December 18.
Simeon

Simeon egész életében erre a pillanatra várt,
hogy lelke Megváltója-képpen köszönthesse - a Kisbabát.

"Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet..."
(Luk. 2.30)December 19.
Füle Lajos: Ezt ígérték

Örülök... Ám ez nem elég,
én az egész nép örömét
kérem, Uram, tudom: nagyot.
Ezt ígérték az angyalok.

"És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen..." (Lukács 2:10,)December 20. Nem rettentette

Nem rettentette tőlem el a múlt,
a magasságból érettem lenyúlt,
ISTEN utánam nyújtott keze Ő:
JÉZUS A KRISZTUS, AZ IDVEZÍTŐ.

"És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből." (János 10:28,)December 21.
Sok lelki fal

Sok lelki fal immár ledőlj,
VILÁG VILÁGOSSÁGA jöjj,
áraszd ki ránk szent életed,
tisztítsd s eggyé tedd népedet!

"Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága."
(János 8.12)December 22.
A nap be tűz

A nap be tûz, meleg, meleg...
Álmaimból fölserkenek,
s fény tölti be az életem:
KRISZTUS ragyog, ragyog nekem...

"Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,
és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr
lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed..."
(Ésa. 60:19)December 23.
Hibáink

Sorsfordító hónapok, évek
során hibáink visszatérnek.
Takarni őket nincs mivel,
hát bánni kell, szégyellni kell.

"Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt."
(Zsolt. 38.19)December 24.

Az ajándék

Ne lepje be a hó a szívünket,
ne menjen el mellettünk az ünnep,
ne csak múló hangulatra vágyjunk,
JÉZUS legyen az a j á n d é k nálunk!

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."
(Jak. 1.17)December 25. Karácsony fent

A legnagyobb lemondás:
az ISTENÉ,
az ATYÁÉ és a FIÚÉ,
együtt és külön külön.

"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra;
mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem;
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai."
(Énekek éneke 8:6,)December 26.
Karácsony lent

Micsoda félreértés:
ajándékokat adni,
ajándékokat kapni
az AJÁNDÉK helyett!

"És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul."
(Eféz. 5.2)December 27.
Amikor egy év

Amikor egy év elrepül,
nem úgy, mint a vándormadár,
hisz sehol-sincs fészekre száll,
emléket költ - időtlenül.

"Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket."
(Zsolt. 60.13-14)December 28.
Új esztendő

Tudom, URAM, gyötrelmes év jön,
gondom, bajom akad majd bőven,
kátyús, rögös lesz majd az út is,
de járható - a TE erőddel!

"Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. "
Kolossé 1:11-12,December 29.
Az új évben

Én ISTENEM, az új évben
sohse legyek "haló félben"!
Mosd le rólam, ami piszkos,
ragyogj bennem, JÉZUS KRISZTUS!

"Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek."
(Jel. 3.2)December 30.
Mit kívánok?

Mit kívánok az új év küszöbén?
- Ha a kevesen hű lehetek én
dicső Uramhoz, az nekem elég.
Magasztalom hát s áldom a Nevét.

"Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!"
(Mát. 25.21)December 31.
Testvérek

Nincs köztetek, kit ne csodálnék:
Testvérek vagytok! Köszönöm.
Titeket látni is ajándék,
veletek járni is öröm.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által;
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez..."
Efézus 2.8
Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos 5.

Link

LinkKépek - vallási

Jézus Kereszt kategória
Link

Jézus a Kereszttel
Link

Idézetek - Füle Lajos
Link

 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
Címkék: halhatatlanságot, kibeszélhetetlen, meggazdagodjatok, állhatatosságra, cselekedeteidet, hitetlenségetek, cselekedeteivel, mindnyájatokban, cselekedeteiből, újjászületésnek, irgalmasságából, egyszülöttjének, megszabadítlak, felmagasztalja, cselekedetekre, megjelentetett, sértettségemet, ellenségeinket, együttműködött, keményíttessék, meggazdagított, irgalmasságnak, panaszkodjatok, megállhassatok, vigasztalásnak, határozataidat, havannacsoport, világosságban, egyetértésben, gyönyörűséges, veszedelemtől, vándormadarak, példabeszédek, irgalmasságot, parancsolatot, részesüljetek, arany alma, helyén mondott, legszebb mondat, mikor együtt, testvérek egyetértésben, porba fúrom, hangya morzsát, szentek között, ajtó előtt, evangyéliom által, bűnnek csalárdsága, madarak mind, hová fiait, vándormadár tudja, adok-kapok tüskés, tökéletes ember, Füle Lajos, NAPI CSENDESSÉGEK, Hisz Nélküled, Istennek Fia, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusnak, Mert Isten, Seregeknek Ura, Szent Lélek, Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, ISTEN VELÜNK, ISTEN FIA VELÜNK MARAD, MAGA AZ ISTEN, Amit URUNK, Jézus Krisztus Úr, Atya Isten, Urunk Jézus Krisztusnak, ÖRÖK JÓSÁG, Isten Fia, Jézus Krisztusban, Csak EGY, JÉZUS KRISZTUS, Jézus Krisztus, URAM TE, VILÁG VILÁGOSSÁGA, Jézus Kereszt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Ahol te vagy . . .  Ki megtanul hallgatni  Babics Imre - Esőcsepp  EMLÉKEZZÜNK: Magyar bánat - T...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az ukrán dráma  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  - az, hogy az ember szerethet  Ez a világ  Facebookon kaptam  Tömegközlekedés MÁV módra  Fehér rózsa  Hálásan köszönöm  Ez a világ  Babics Imre - Esőcsepp  Szívünk egészségéért  Június és hétfő, teljesn kedve...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Jó éjszakát  képre írva  A test ritmusa  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Szeretettel !  Facebookon kaptam  Jó éjszakát kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Nagyanyámmal ültünk a verandán...  Facebookon kaptam Krisztinától  Lelkileg volt nehéz  Alan Alda mondta  A jó orvos A jó orvos mindig a...  Fura dolog ez a hiányérzet  Ne most, majd reggel!  Szívünk egészségéért  Kezedbe teszem  MIlyen  A Mennyben fent a trónusnál  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Bibliai gyógynövények  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Gondoltál már rá? 100 év múlva...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  EMLÉKEZZÜNK: Magyar bánat - T...  Esős nap  Máté Rózsika: Ameddig csak éle...  Facebookon kaptam  Nyár kezdet  Június és hétfő, teljesn kedve...  Facebookon kaptam  Az embereket hagyni kell  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tisztelettel gondolunk vissza  Nagymamám Nagymamám nevelt fel...  Egyike voltam azoknak, akik me...  Facebookon kaptam  Száguldó évek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A Holocaust emléknapja  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Pécs  Szívünk egészségéért  Ez a világ  A szeretet egy madár  Facebookon kaptam  Szép napot mindenkinek!  LucianBlaga tollából  A gyepet nézem  Jó reggelt mindenkinek!  Nyár kezdet  Pofára esés  Jó éjszakát  Jó éjszakát  Örömmel énekelek, Vidáman zeng...  Esős nap  Ha vágyaidat kényezteted: párz...  képre írva  Pécs  Facebookon kaptam  A szeretet egy madár  A művészetnek  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
arany alma, helyén mondott, legszebb mondat, mikor együtt, testvérek egyetértésben, porba fúrom, hangya morzsát, szentek között, ajtó előtt, evangyéliom által, bűnnek csalárdsága, madarak mind, hová fiait, vándormadár tudja, adok-kapok tüskés, tökéletes ember, egész testét, fénylő szem, meleg kézfogás, halk mosoly, melyeket cselekedett, felséges Isten, miképen megfenyíti, szót szétszórja, ember előtt, halálra menő, vesztünkbe sodorna, újjászületésnek fürdője, örök élet, nékünk adott, külön-külön ajándékokat, kegyelmi ajándékok, nyomorúság idején, eszköz örömével, szeretetben marad, októberi nyár, mindenkinek ajándék, irgalmasságnak atyja, szűz fogan, kockázat fedezete, hegyek eltávoznak, halmok megrendülnek, tőkénél nagyobb, miképen méltó, egymáshoz való, szabadulás örömével, ajtó csattanását, sárba esne, úton lévő, mélyre hajló, nyitott ajtó, nyitott ajtót, melyet senki, életre visz, sötétség szűnni, igaz világosság, kegyelemre méltatlan, keresztet elfedi, üres kezet, kakas szólana, holnap félelmes, hálát olykor, szomjazónak adok, élet vizének, igaz Isten, igazakra világosság, kegyelem királyi, bombazápor kellős, életre Veled, világ világossága, hegyen épített, világ végezetéig, embernek minden, bűnöknek meghalván, igazságnak éljünk, imádságban állhatatosak, melyeket el&#245, fundamentom most, folyóvíz abba, melyeknek számuk, melyeket végig, fejem hajszálainál, pillanatra várt, angyal nékik, egész népnek, magasságból érettem, életnek világossága, hold világol, világosságok Atyjától, kinél nincs, legnagyobb lemondás, buzgó szerelem, teljes állhatatosságra, örömmel viselt, szentek örökségében, világosságban részesüljetek, nekem elég, halhatatlanságot, kibeszélhetetlen, meggazdagodjatok, állhatatosságra, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 127 db bejegyzés
Összes: 4637 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 676
  • e Hét: 8715
  • e Hónap: 15109
  • e Év: 424940
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.