Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hazáról éa haladásról
  2022-10-22 21:15:28, szombat
 
 

A HAZÁRÓL ÉS HALADÁSRÓL...


Merítsünk erőt és kitartást elődeinktől, hazaszeretetükből, munkásságukból.
Ne feledjük, hogy akkoriban is nehéz idők jártak a magyarra, mint most...
ezért olyan sok a tennivalónk.KOSSUTH LAJOS mondta Széchenyi Istvánról, érzékeltetve e jeles férfiúnak az 1830-as években játszott elévülhetetlen érdemeit.

"Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit: és ezért; egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak ..."
gróf SZÉCHÉNYI ISTVÁN mondásai


"Abban az országban és azon nép között kell erőidet latba vetni, hol Isten teremtett."

"Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk."
/Az idézet széles körben elterjedt tévesen Széchenyi István, illetve angol és német nyelven Goethe és Erich Kästner nevével egyaránt./

"Becsüld meg külföldön a magyar nyelvet!"

"Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében."

"Csodálatos mennyi éltető erő van még ma is a magyar vérben!"

"Dolgozom szorgalmasan és önérzettel. Ha levágják szárnyaimat - a lábaimon járok. Ha levágják lábaimat - a kezemen megyek. Ha azokat is kitépik, hason fogok csúszni, csakhogy nemzetemnek hasznára lehessek."

"Az egészséges nemzet főtámasza a nemzeti nyelv. Míg az fennmarad, a nemzet is él!"

"Jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen."

"Magyar létedre érzel fajod iránt ragaszkodást, hûséget, szeretetet?"

"A magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány íly külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán..."

" Minden becsületes szívnek legszentebb a hon."

"A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik."

"Nincsenek veszedelmesebb dolgok, mint azok a hazugságok, amik nagyon hasonlítanak az igazságra."

"Tőlünk függ minden, csak akarjuk."

"Újra kell magyarosítani a magyart."

"A vallás kétségtelenül a legbiztosabb és legerősebb alapja az emberi társadalomnak, s boldogok azok a népek, amelyeknek olyan férfiak a vezetői, akik minden tettükben ebből az isteni alapból indulnak ki."

Széchenyi Istvánnak az 1825-27-es országgyűlésen elhangzott szavai, ígérete, melyben egyévi jövedelmét ajánlotta fel a - későbbi - Magyar Tudományos Akadémia javára:

"Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá."

"Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain." /Nem hóbortos ifjú, nem csapongó kamasz írta a címben foglaltakat, hanem művelt, olvasott, világot látott, harcban edzett, háborús hőstetteiért pazar kitüntetésekkel dekorált, katonaviselt férfiember. Azután, hogy a Napóleont leverő és Párizsba győzedelmesen bevonuló hadsereg kötelékéből hazatért, jegyezte be ezt a mondatot naplójába 1814. november 21-én gróf Széchenyi István./ADY ENDRE


"Mi lesz ebből az országból, ha észreveszi, hogy a hazugok országa? Nem vagyunk már optimisták, s jó előre sajnáljuk azt, aki ezt hangosan megmondja. Föltétlenül megkövezik, s az ország tovább hazudik önmagának s úgynevezett vezéreinek. Hogy a vezérek is hazudni fognak, arról talán kár is elmélkedni. Mit tudnak ezek mást, mint hazudni, ámbár azt igazán jól tudták, s jól tudják mindörökké ámen."

Ady Endre, Budapesti Napló 1908. január 24ANONIM MC - Hungarikum /Dalszöveg/

"Ha Isten nem áld meg, hát fohászkodj újból,
Határon innen és határon túlról,
Csupa rozsda lett már a fejünk felett a glória,
Csak te maradtál meg nekünk, drága Pannónia."ARANY JÁNOS

"Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott."Arany János: A LEGSZEBB VIRÁG

"Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!
Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;
Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
De legszebb virág a haza szent szerelme."ARANY JÁNOS: Zách Klára

Rossz időket érünk,
Rossz csillagok járnak.
Isten ója nagy csapástól
Mi magyar hazánkat!AULICH LAJOS honvédtábornok

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem és hazám,
tudom, megértik ezt a szolgálatot.BABITS MIHÁLY: 1940

"Most érzem hogy sorsom a hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél,
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él."
BARNA IZSÓ: Árpád apánk induló

"Nem mennék el más országba sehová a világon,
Jó időben, rossz ínségben ezt a hazát szolgálom!"


BÁN MÓR

- Hadak útja... szép neve van - álmélkodott Lackó.
- A magyarok Csillagösvénynek is híjják. Úgy tartják, minden hős, ki a hazáért adja életét, annak hídján tér meg a magyarok istenéhez.
- Egyszer te is meghalsz, apám?
- Egészen biztosan.
- Akkor te is végigmész a Csillagösvény hídján?
- Remélem, fiam. S egy napon, remélem, majd csak nagyon soká, te magad is végigmész azon. De oda csak az léphet be, ki kiérdemelte azt.
- S hogyan lehet?
- Méltón élni, s hősként halniBENEDEK ELEK

"Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát!
Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak.
Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi".
Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak,
annál inkább lesz szükség a vad magyarokra."BERTÓK LÁSZLÓ: Dongó a szobában


"Miért vagyok magyar? Ez egy kérdés. Most. Üljünk le! Először azért, mert az anyám, az apám, a nagyszüleim, minden ősöm és rokonom, ameddig az emlékezet elér, magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű, magyar állampolgár volt. Másodszor azért, mert Magyarországon, magyar családban, magyar állampolgárnak születtem. Harmadszor azért, mert a szüleim, a rokonaim, a tanítóim, tanáraim, az evangélikus papok, magyar falvakban, városokban, magyar nyelven, a magyar föld, a magyar történelem, a magyar kultúra ismeretére, szeretetére, őrzésére, művelésére neveltek, amely része, szerves része az európai kultúrának, az emberiség kultúrájának és történetének. Negyedszer azért, mert amikor már én magam is megértettem, akkor elfogadtam, megvallottam, vállaltam, részemmé, készségemmé, öntudatom meghatározó bizonyságává tettem, hogy magyar vagyok. - Úgy vagyok magyar, ahogy a fű zöld, az ég kék, a nap keleten kél és nyugaton nyugszik, ahogy közhely a közhely. Ez a tény nincs, nem lehet senki ellen, senkivel szemben. Állapot. Megvallani is csak akkor kell, ha kényszerítenek rá."


BETHLEN GÁBOR
1580. november 15. — 1629. november 15. erdélyi fejedelem

"Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet."CICERO, Kr.e. 106 - Kr.e. 43). - KÉTEZER ÉVE ÍRTA - Egy NEMZET képes túlélni bolond vezetőit még az ambiciózusait is. De nem lehet túlélni a belső hazaárulást.

"...nem lehet túlélni a belső hazaárulást.
Az ellenség a határokon kevésbé félelmetes, mert ismert, és nyíltan hordja zászlaját.
De az árulók határainkon belül mozognak szabadon, az ő ravasz suttogásuk átoson a sikátorokon, kormány folyosóin is hallhatók.
Az áruló nem néz ki árulónak, ő a nép nyelvén beszél, a nép arcát, érveit viseli, ő az emberi természet alantasságához szól, ami minden ember szívében titkon mélyen fekszik.
Az áruló elrohasztja a nemzet lelkét, titokban éjjel dolgozik, alattomban aláássa a nemzet pilléreit, fertőzi a politikát, hogy ellenállni sem lehet. A gyilkos nem annyira félelmetes.
Az áruló maga a pestis járvány."CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR


"Aki egyszer sem volt szerelmes saját hazájába,
az nem képes keblére ölelni az egész világot."DAMJANICH JÁNOS

"Én az elárvult szegény hazáért, e szabadságért vívó nemzetért tűrni,
tenni és ha kell, meghalni tudok."DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA

"Hogy én a magyar színházat elhagyjam? A német színház minden kincséért sem.
Hazám nevelt, ő is temessen el."DSIDA JENŐ: Psalmus Hungaricus


Epévé változék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Hunyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!FEKETE ISTVÁN

"Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót, és nem vettem észre, hogy közben - megtaláltam a Hazámat."FELEKI L:ÁSZLÓ

"A szellem erősebb, mint az anyag, a lélek erősebb, mint a test,
és a leghatalmasabb erő a világon a hazaszeretet."FONYÓDI TIBOR: , írói álnéven Harrison Fawcett (Budapest, 1965. június 2. -), magyar regény- és forgatókönyvíró.


Ármány éneke

"Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit!"GÁRDONYI GÉZA

"Az ősi ház, az ősi föld éppoly elválaszthatatlan tőlünk, mint testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely része. Ha meg kell válnunk tőle, nyomorékok vagyunk mindholtunkig."GÁRDONYI GÉZA


"A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére.
Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. (...)
Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen."GÁRDONYI GÉZA

"A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer megmordulnak."


JÓKAI MÓR

"A mennyországért sem szabad elárulni Magyarországot."

"Légy hidegvérű. Hát mi érdeme van arra e nemzetnek, hogy szeresd, hogy hozzá tartozó légy? Históriája más népnek is van, nagyobb is talán, mint nekünk - jövője fényesebb akárhánynak - gazdagabb valamennyi. S mi az a honszeretet? Lelki gyöngeség, költői rajongás, gyermeki ösztön. Ha kérdeni találja benned valami titkos érzelem: nem látod-e ez ismerős rónákat, miknek virágait is név szerint ismered? nem andalog-e emléked azon ház küszöbén, hol gyermekéveidet eljátszottad? nem csengnek-e füledbe azon ismerős dallamok, mik a mezők virágaival együtt teremnek? nem jelennek-e meg álmaidban mindazok arcai, a kiket szerettél? nem alszol-e csendesen, azt tudva, hogy fejed szülöttefölded keblén pihen? nem száll-e szívedbe büszkeség, ha a múltakra gondolsz s nem dagad-e önérzettől, ha a jövőre nézesz? s mindezeket magaddal fogod-e vihetni? a délibábos rónákat, az ismerős hajlékot, az édes dallamot, a kedves arcokat, az emléket és a reményt, mely a nemzet éltéhez van kötve? - utasítsd ki ez érzelmet szívedből s hitesd el magaddal, hogy elég nagy a világ, hogy az emberek mindenütt egyenlők s hogy az mindegy az emberiségre nézve, akár van magyar nemzet a világon, akár nincs?"JÓKAI MÓR: És mégis mozog a föld - A Rákóczi harangja c. rész

"Többet ér baráttal a szegénység porában feküdni,
mint ellenséggel együtt a hatalom trónján fényleni"JÓZSEF ATTILA

"Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám."


JÓZSEF ATTILA. Hazám

S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad -
édes Hazám, fogadj szívedbe,
hadd legyek hűséges fiad!HARLAN COBEN: 1962. január 4. - amerikai író


"Az ember nem szökhet meg a hazájából, mint ahogy ők tették. Hiába gyűlölöd a kormányt vagy a rendszert, az embereket, a saját népedet nem tudod meggyűlölni. A hazád mindig a hazád marad. Örökké."HORTHY MIKLÓS

"Mély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar földre és s magyar nép körébe hazavonz!"KISS ANGYAL ERNŐ: Ott ahol zúg az a négy folyó

Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,
Egy ezredévről mond mesét a szél.
Búg a kürt az ősi vár fokán,
Honvéd áll a Hargitán,
Erdély szent bércére zúgva száll,
Visszaszáll a magyar turulmadár.

OTT AHOL ZÚG AZ A NÉGY FOLYÓ - Videó - László Attila

Link
KISS DÉNES

"Az a nemzet, amelyik elfeledi múltját, annak ingatag a jelene és bizonytalan a jövője. Aki nem tudja, honnan jött, az nem tudja meghatározni azt sem, hogy hová tart. Akinek nincs öntudata, emberi méltóságtudata, az a legkiszolgáltatottabb."KISS ERNŐ honvédtábornok - Aradi hős

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."KLEBELSBERG KUNO (1875-1932) - művelődéspolitikus, vallás- és közoktatás ügyi miniszter

"Az igazi hazafinak ma nem jogokat kell követelnie, hanem kötelességeket teljesítenie."


KODÁLY ZOLTÁN

"Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak."KOLTAY GERGELY Kossuth-díjas magyar zenész, zeneszerző


"Az én hazám végtelen, nem csak a hegy, s az erdő.
Az én népem hatalmas. Egy haza van, nem kettő!"KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Ábécé a nyelvről és lélekről


"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. (...) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkozhatom meg igazán."KÖLCSEY FERENC


Szállóigévé vált gondolata a Búcsú az országos rendektől c. beszédében. A reformkor alapgondolatát fogalmazta meg, vagyis az ország jövőjét egy egységes haza és a reformok biztosítják:

"Jelszavaink valának: haza és haladás."


KÖLCSEY FERENC: Emléklapra

"Négy szócskát üzenek,
vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökűl ha kihúnysz:
A haza minden előtt."KÖLCSEY FERENC

"Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"


KÖLCSEY FERENC

"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség."KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

"Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!"KULINYI ERNŐ: Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország! - László Attila - Videó


"Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág.
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép orcád.
Táltos paripákon odaszállunk, haza hí´ fű, fa, lomb, virág.
Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország."


SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG - Videó

Link
LISZT FERENC

"Nem lehet más igényem, csak hogy a művészet
és a magyar hon jóakaratú, buzgó szolgája legyek."
LISZT FERENC

"Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám."


MÁRAI SÁNDOR: A hazáról

Link"Mindegy, kik beszélnek hazád nevében. Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat, a haza nevében beszélni.
Te hallgass hazádra. Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor: Füves könyv - A hazáról)MÁRAI SÁNDOR

"Minden államszeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon, és melled vered."MÁRAI SÁNDOR

"Miért, hogy idegenben, valahányszor gyermeket magyarul beszélni hallok, leküzdhetetlen szomorúság ejt meg, s gyorsan odébb kell sietnem, valamelyik elhagyott mellékútra, hogy letöröljem s elrejtsem az idegenek elől kicsorduló könnyeimet?"II. RÁKÓCZI FERENC

"Nem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret esznek,
és az ellenség parancsát követik."MÉREY KATALIN

"Mindenkinek megvan a maga Trianonja, Erdélye, lecsatolt, elvett, elvesztett nemzetrésze, de ez sovány vigasz (...). Minden történelmi adat, minden háború, minden békekötés, minden elvesztett és megnyert ügy mögött, és minden centiméter kiigazított határ mellett emberek vannak. Emberek, akik élni szeretnének, és azt akarják, hogy egyszer majd a szülőhazájuk földje fogadja be őket."MONTESQUIEU (1669-1755) - francia filozófus, író és gondolkodó

"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."56 CSEPP VÉR (rockmusical) - Maradj hűséges

"Maradj hűséges a földhöz,
maradj büszke, egyenes és bátor,
maradj tiszta, romlatlan lélek,
és ne fordulj, ne fordulj,
ne fordulj el szülőhazádtól!"dr. PADÁNYI VIKTOR (Vatta, 1906. január 26. - Melbourne, 1963. december 3.) történész

"Egy nép történelme erkölcsi vagyon,
amit minden hű fia gyarapítani törekszik."PETŐFI SÁNDOR

"Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!"PETŐFI SÁNDOR


"Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?"POPPER PÉTER - Széthasadt kárpit

"Otthona sokfelé lehet az embernek, hazája csak egy van."PÓSA LAJOS: Magyar vagyok


"...Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!"Pósa LAJOS: A Haza

Tudjátok-e, mi a haza?
Erdő, mező, berek, liget,
A mormoló habok közül
Ránk mosolygó tündérsziget,
Kárpátoknak büszke bérce.
A Tisza és Duna tája,
Minden kicsi rögöcske.
Árpád vére hullott rája.
- Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek!RADNÓTI MIKLÓS: Nem tudhatom

"Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország..."RÁKOSI VIKTOR (Ukk, Zala vármegye, 1860. szeptember 20. - Budapest, 1923. szeptember 15.) író, újságíró, humorista, országgyűlési képviselő, sportvezető

"Az én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe nyúló bércei, tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi szépségű völgyei, titokzatos tengerszemekkel, rengeteg erdői, bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló várromjai. Vannak száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb búzáját, borát, s aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből... Óh, de szép ország ez, asszonyom, ha csak egyszer látta volna, soha el nem felejtené... (...) S a nép, mely benne lakik, épp oly árva, mint én. Se testvére, se apja, se anyja, se rokona nincs Európában. A nyelve elüt minden más nyelvtől, a dalai, a zenéje egészen mások, mint a többi nemzetéi. Szomorú, mert sokat szenvedett, és vad, szilaj, mert sokat harcolt. Vérével és könnyeivel áztatta a földet, melyet hazájának nevez, azért oly drága és kedves az neki... Nekem pedig, akinek senkije sincs a világon, százszorosan drága ez a nagy árva: az én kis nemzetem, az én édes, szeretett szülőföldem."REVICZKY GYULA verstöredéke

"Légy híve rendületlenül hazádnak,
Ha volna is kivűle más helyed.
Állítsd meg utjokban, kik Bécsbe vágynak.
Hazánk határán így állj őrszemet."SAJÓ SÁNDOR: Magyar ének 1919-ben

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul;
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe,
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen, rablók - ez az én hazám!SAJÓ SÁNDOR

"Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek,
De döntő harcra nem elég erősnek."SAJÓ SÁNDOR: Magyarnak lenni
"De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!"SAJÓ SÁNDOR: Magyar fiú éneke

"A múltat már nem kérem számon,
Hogy búban nőttem, azt se bánom,-
De a jövendőt nem adom!
A süket lelkek még nem hallják,
Én hallom már az Isten hangját:
Én népem, segíts magadon!
Ős földünkön most úr a gazság
De él az Isten és van igazság,
És az igazság: hatalom,-
Már jövendőkben forr a vérem:
Most nincs hazám, de - úgy segéljen! -
Lesz még, mert visszafoglalom!"GEORGE BERNARD SHAW (1856. július 26. — 1950. november 2.) ír származású drámaíró

"A hazafiság a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél."SYLVESTER JÁNOS (Szinérváralja, 1504 körül - ? , 1551 után) humanista tudós, bibliafordító

"Itt pillantottam meg a napvilágot, s mindenemet neki köszönöm."


SINKOVITS IMRE


"Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez."SZABÓ DEZSŐ

"Minden magyar felelős minden magyarért."SZENTGYÖRGYI ALBERT

"A politikus a következő választásokra gondol, az államférfi a következő generációkra. Az emberek megválasztják az ügyes politikust, és csodálkoznak, hogy nem államférfit kaptak."


TAMÁSI ÁRON

"A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."


"Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."TAMÁS ISTVÁN: TIÉD EZ AZ ORSZÁG

"Még gyermek voltam,
s apám megfogta kezem.
Megmutatta nekem,
hol él a nemzetem.

Mutatta az erdőt,
a zöldellő réteket,
ahol szebbjövő vár rám,
és boldogan élhetek.

Mutatta az alföldet
a Duna - Tisza közét,
a jászságot a bakonyt
a hatvannégy vármegyét!

Mutatta az utat,
a nádasok között,
ahová hős őseink
lelke költözött.

Nézd fiam a folyókat,
nézd a völgyeket,
a nyíló virágokat
réten a fényeket.

Ez mind a tiéd fiam,
óvd és vigyázz rá,
ne hagyd az idegent,
hogy hazád elrabolják!

Érintsd meg a követ,
mert az is a tiéd.
Tiéd a folyó a part,
el ne add semmiért!

Tiéd ez az ország,
múltja és jelene.
Neked teremtette,
a magyarok istene!"TELLER EDE gyakran mondogatta:


"Ha én nem Ady Endre nyelvén tanultam volna meg gondolkodni, akkor belőlem csak egy közepesnél valamivel jobb fizikatanár lehetett volna".TOMPA MIHÁLY

"Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!"VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Honszeretet

"Szeresd hazádat, és ne mondd:
A néma szeretet
Szűz mint a lélek, melynek a
Nyelv még nem véthetett.

Tégy érte mindent: éltedet,
Ha kell, csekélybe vedd;
De a hazát könyelműen
Koczkára ki ne tedd."WASS ALBERT: szerint ideje lenne annak, hogy egyre többen felébredjenek, felfedezzék az erőt önmagukban, és nemcsak a szavaikkal, de a mindennapi tetteikkel is hűek maradnának a magyari értékekhez, mert:


Magyarok vagyunk, magyarok maradunk

,,Magyarok vagyunk,
magyarok maradunk,
senki idegennek nem kívánjuk kárát,
senki idegennel nincsen vesződésünk.

Mindössze a magunk hazáját
kívánjuk megőrizni és megtartani magyarnak,
hogy fiaink és unokáink is élhessenek benne magyarul,
s megélhessenek benne becsületes munka árán.
Tisztességgel és békességben,
az Úristen rendelése szerint."WASS ALBERTt: Adjátok vissza a hegyeimet

Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet!WASS ALBERT

Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel.WASS ALBERT

"Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek,
ma üres lenne ez az ország."VÉCSEY KÁROLY

"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."Magyarország az én hazám

LinkMAGYARORSZÁG - Videó
/Ilyen csodálatosan gyönyörű dalt még nem írtak Magyarországról, mint most a jordániai keresztények hálájuk jeléül /

LinkAMIKOR EGY NEMZET A SZÍVÉT KÉRI VISSZA

LinkEgy szabad országért

LinkLászló Attila | A magyarok világhimnusza

Link


 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: csillagösvénynek, tengerszemekkel, forgatókönyvíró, kordillerrákban, magyarországról, kitüntetésekkel, kötelességeket, méltóságtudata, elévülhetetlen, vezércsillagom, világpolgárság, kristálytiszta, leküzdhetetlen, leghatalmasabb, kényszerítenek, magyarországot, honvédtábornok, gyermekéveidet, magyarországon, országgyűlésen, mennyországért, állampolgárnak, alapgondolatát, munkásságukból, meggyilkolásán, visszafoglalom, szülöttefölded, veszedelmesebb, nyilatkozhatom, alantasságához, mosolyoghatsz, szülőhazámhoz, megélhessenek, magyarosítani, államszeretet, csillagösvény, 1830-as években, legnagyobb magyarnak, idézet széles, magyar nyelvet, gyenge szereti, magyar vérben, lábaimon járok, kezemen megyek, egészséges nemzet, nemzeti nyelv, ember mert, hazafiság köntösében, nemzet nagysága, nemzetben rejtezik, vallás kétségtelenül, emberi társadalomnak, HAZÁRÓL ÉS HALADÁSRÓL, KOSSUTH LAJOS, Széchenyi Istvánról, SZÉCHÉNYI ISTVÁN, Széchenyi István, Erich Kästner, Széchenyi Istvánnak, Magyar Tudományos Akadémia, Budapesti Napló, ANONIM MC, ARANY JÁNOS, Arany János, LEGSZEBB VIRÁG, AULICH LAJOS, BABITS MIHÁLY, BARNA IZSÓ, BENEDEK ELEK, BERTÓK LÁSZLÓ, BETHLEN GÁBOR, KÉTEZER ÉVE ÍRTA, CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR, DAMJANICH JÁNOS, DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA, DSIDA JENŐ, Psalmus Hungaricus, FEKETE ISTVÁN, FELEKI, FONYÓDI TIBOR, Harrison Fawcett, GÁRDONYI GÉZA, JÓKAI MÓR, JÓZSEF ATTILA, HARLAN COBEN, HORTHY MIKLÓS, KISS ANGYAL ERNŐ, AHOL ZÚG AZ NÉGY FOLYÓ, László Attila, KISS DÉNES, KISS ERNŐ, KLEBELSBERG KUNO, KODÁLY ZOLTÁN, KOLTAY GERGELY Kossuth-díjas, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KÖLCSEY FERENC, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, KULINYI ERNŐ, SZÉP VAGY, GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG, LISZT FERENC, MÁRAI SÁNDOR, Márai Sándor, RÁKÓCZI FERENC, MÉREY KATALIN, CSEPP VÉR, PADÁNYI VIKTOR, PETŐFI SÁNDOR, POPPER PÉTER, PÓSA LAJOS, Szép Magyarországot, Pósa LAJOS, RADNÓTI MIKLÓS, RÁKOSI VIKTOR, REVICZKY GYULA, SAJÓ SÁNDOR, GEORGE BERNARD SHAW, SYLVESTER JÁNOS, SINKOVITS IMRE, SZABÓ DEZSŐ, SZENTGYÖRGYI ALBERT, TAMÁSI ÁRON, TAMÁS ISTVÁN, TELLER EDE, TOMPA MIHÁLY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY, WASS ALBERT, WASS ALBERTt, Sierra Nevadán, VÉCSEY KÁROLY, AMIKOR EGY NEMZET SZÍVÉT KÉRI VISSZA,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Farsangoló  Bárcsak nagyon megáldanál enge...  képre írva  Facebookon kaptam  Most áll a Farsang  Berda József: Vizafogó  Cigánypecsenye szaftosan  A sötét nagyúr  Paluska Jánosné - Tél fia, Feb...  képre írva  A zene szubjektív  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Amig az út tart  Hosszúszárnyú bálna  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az arcolajat sem használhatja ...  Facebookon kaptam  Magyarok az olimpián – 1...  A zene szubjektív  Zeller  Veletek előfordul  képre írva  Kelbimbó és gyulladáscsökkenté...  Lustaság  Veletek előfordul  Az áruló arca  Van az úgy  Facebookon kaptam  Benedek Elek: Szegény madárkák...  Zeller  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az omega-3 zsírsav hajra gyako...  Magyarok az olimpián – 1...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bárcsak nagyon megáldanál enge...  Facebookon kaptam  Lustaság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tápanyagok, amelyek enyhítik a...  Az áruló arca  Nostradamus leghátborzongatóbb...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Az ő születési helyük már nem ...  Az idő, már rendbehozott minde...  Szenvedésed  Zakariás pap szolgálata a temp...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A keringési rendszer támogatás...  Miért csüggedsz el lelkem, és ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jegesmedvék  Isten türelmetlen?  képre írva  Facebookon kaptam  Etessük a madarakat!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A Hála ereje Van egy szó, mely...  képre írva  Farsangoló  képre írva  Facebookon kaptam  A zene olyan, mint a víz  Az arcolajat sem használhatja ...  Éppen ilyenkor a legjobb  Kardszárnyú delfin  Szőllősy Sándor: Tarcal  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Isten türelmetlen?  Téli táj  Facebookon kaptam  Cigánypecsenye szaftosan  Kardszárnyú delfin  Téli táj  Itt a Farsang, áll a bál  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Az idő, már rendbehozott minde...  Az arcolajat sem használhatja ...  képre írva  Egy öreg zarándok  Facebookon kaptam  Éppen ezért...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
1830-as években, legnagyobb magyarnak, idézet széles, magyar nyelvet, gyenge szereti, magyar vérben, lábaimon járok, kezemen megyek, egészséges nemzet, nemzeti nyelv, ember mert, hazafiság köntösében, nemzet nagysága, nemzetben rejtezik, vallás kétségtelenül, emberi társadalomnak, isteni alapból, 1825-27-es országgyűlésen, követek házának, hunok legvalódibb, legszebb Alpok, címben foglaltakat, mondatot naplójába, hazugok országa, ország tovább, fejünk felett, szűz lyány, haza szent, hazámnak sorsa, hazát szolgálom, magyarok Csillagösvénynek, hazáért adja, magyarok istenéhez, szelíd hazafiak, emlékezet elér, evangélikus papok, magyar föld, magyar történelem, magyar kultúra, európai kultúrának, emberiség kultúrájának, tény nincs, belső hazaárulást, határokon kevésbé, árulók határainkon, emberi természet, áruló elrohasztja, nemzet lelkét, nemzet pilléreit, áruló maga, pestis járvány, egész világot, elárvult szegény, magyar színházat, német színház, poros utcát, cserszagú erdőt, szellem erősebb, lélek erősebb, nemzet akkor, szíve mélyében, magyarságunk érzése, tűzhányó hegyek, mezők virágaival, kiket szerettél, múltakra gondolsz, jövőre nézesz, délibábos rónákat, ismerős hajlékot, édes dallamot, kedves arcokat, nemzet éltéhez, emberek mindenütt, emberiségre nézve, szegénység porában, hatalom trónján, kormányt vagy, saját népedet, hazád mindig, hazád marad, magyar földre, ezredévről mond, magyar turulmadár, újkor ifjúsága, magyar ifjúság, igazi hazafinak, műveletlenség luxusát, vérem csöppjeiben, egyedülvaló életben, országos rendektől, reformkor alapgondolatát, ország jövőjét, egységes haza, reformok biztosítják, haza minden, haza fényre, hazait pedig, gyönyörű szép, haza nevében, világnak nincsen, legfelsőbb parancs, , ,
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 39 db bejegyzés
Összes: 4553 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 332
  • e Hét: 5562
  • e Hónap: 14390
  • e Év: 93819
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.