Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ujgurok és a magyarok, TestVérNép!
  2022-11-13 20:00:07, vasárnap
 
 
Ujgurok és a magyarok, TestVérNép! UJGUROK ÉS A MAGYAROK, TestVérNép!
2022 január 15, szombat Szerző: Arieshu


Már több tudományos genetikai összehasonlítás történt a magyarok és ujgurok között. Ők nem csak, hogy a legközelebbi földi rokonaink, de majdnem 100%-ig megegyezik a genetikánk. Ők közelebb állnak hozzánk, mint a kazahsztáni madjarok, azt bizonyítva, hogy ők kevesebbet keveredtek szomszédos népekkel, mint a madjarok Kazahsztánban
.

Minden arra vall, hogy a magyarok-ujgurok vándoroltak a Kárpát medence és a Tarim medence (az Ujgurok hazája manapság, amit a kínaiak elfoglaltak illegálisan Tibet-el együtt) között ezer éveken át az úgynevezett Selyem utat megalkotva sokkal előbb, mint Marco Polo aki elnevezte ezt az utat, de nem felfedezte. Azt a magyarok csinálták kb. 4500 évvel ezelőtt!

Uyghurs and Hungarians
Link

Most már a genetikai közelségünk bizonyítva van az anyai ágon mtDNA-el és az apai ágon Ychromosome DNA-el is. Ezen már nem lehet vitatkozni. Ez már (a nagyon közeli rokonságunk) bizonyított tény. Ez nem igazán egy blog oldal vitatárgya. Ezt már a világ legokosabb tudósai eldöntötték!

Nagyon nagy rá a valószínűség, hogy a kazahsztáni madjarok azon három törzs leszármazottjai, akik úgy döntöttek, hogy nem jönnek Árpádékkal a hazajövetelre (nem a honfoglalásra) 895-896-ban.

Ők jobban ki voltak téve más törzsek, népek hatására, mint a magyarok és az ujgurok, akik egy medencében (Kárpát és Tarim) éltek és így védve voltak más népek belekeveredésétől.
Habár a magyarok a török hódoltság után kénytelenek voltak beengedni szlávokat, nagyobb részben (tótokat, szerbeket és horvátokat) feltölteni a kihalt, vagy kihalófélben levő falukat.

Szerintem is az ujgurokkal sokkal szorosabb kapcsolatot kellene kiépíteni minden alapon. Kulturálisan és állami alapokon. Nem elég csak, hogy egy két klub, vagy hasonló szervezet veszi fel a kapcsolatot velük, habár az is több, mint a semmi. /George Bela Kemeny/


Kína második Tibete


A Kína észak-nyugati határánál fekvő Hszincsiang tartományban élő ujgurok már régóta komoly gondot jelentenek a kínai kormány számára. Ez a népcsoport, mely a törökség délkeleti ága, a 7-8. század folyamán érkezett a Török Birodalomból a közép-ázsiai területekre. Később megalakult Turkesztán, melynek keleti része - ahol az ujgurok letelepedtek - idővel kínai befolyás alá került. Az ujgurok mindig gyarmatosítóként tekintettek Kínára és folyamatosan törekedtek a függetlenedésre, amire összesen két alkalommal került sor. Először 1933-ban kiáltották ki a Kelet-Turkesztáni Iszlám Köztársaságot, a következő évben azonban Kína megszállta a területet. 1944-ben kikiáltották a második Kelet-Turkesztáni Köztársaságot, de a kínai kommunista rezsim 1949-ben ismét megszállta a területet, majd 1955-ben Hszincsiang (új határvidék) Ujgur Autonóm Régió néven végleg egyesítették a Kínai Népköztársasággal.


Hszincsiang Ujgur Autonóm Régió

A több mint 20 millió lakosú Hszincsiang Kína területének mintegy 1/6-át teszi ki. A Franciaország területénél háromszor nagyobb régión összesen 13 etnikai csoport osztozik, melyek közül a legnagyobb az az ujgur etnikum, amely etnikai, nyelvi és kulturális szempontból sokkal közelebb áll a türkökhöz, mint a kínaiakhoz. A tartomány hivatalos nyelve az ujgur, mely a török nyelvvel rokon és kb. 10 millióan beszélik Kínában. Hszincsiangon kívül az ujgurok megtalálhatóak Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Németországban, Törökországban, és kisebb közösségek élnek még Pakisztánban, Oroszországban, az Egyesült Államokban és Kanadában.

Kína Hszincsiangot régóta az ország elválaszthatatlan részének tekinti és folyamatosan arra törekszik, hogy növelje itteni befolyását. Az 1960-as évektől például Kína megindította a han kínaiak tömeges betelepítését a területre annak érdekében, hogy csökkentse az ujgurok befolyását. Az ujgurok szempontjából több negatív következménye volt a kínaiak betelepedésének: egyrészt mára már 40% fölé nőtt a kínaiak aránya a régióban, másrészt az ujgurok körében nőtt a munkanélküliség. Az ujgur nyelv, kultúra és vallás idővel egyre nagyobb veszélybe került. Peking a gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzésével is befolyása növelésére törekedett, hiszen a '90-es években óriási összegeket invesztált a régió infrastruktúrájába, és a fejlesztések azóta is folyamatosak. Ezenkívül szoros diplomáciai kapcsolatokat alakított ki azokkal a Hszincsianggal határos országokkal, melyek esetlegesen támogathatták volna az ujgur szeparatista mozgalmakat.Kína Hszincsianghoz való ragaszkodásának több oka van. Peking azért ítéli stratégiai fontosságúnak a területet, mert egyrészt hatalmas olaj- és ásványkincs készletek találhatóak itt, másrészt Hszincsiang egyfajta pufferzónát képez Kína és a szomszédos Oroszország között. A terület már a hidegháborúban is kiemelt jelentőséggel bírt Kína számára, hiszen a '60-as évektől egészen a '90-es évek közepéig a kínai atomfegyverek tesztelésére is szolgált.

,,A tielők oguz-ujgur, valamint ogur törzscsoportjainak szétválása már igen korán, legkésőbb a Kr. e. 3. században megtörtént" (Czeglédy Károly). A keleti tielő csoportok közül a legfontosabb szerepet a tokuz-oguz és a kilenc törzsből álló ujgur törzsszövetség játszotta. Az ujgur - mint a legkeletibb török (türk, török nyelvet beszélő) nép régebben az Orkhon vidékén lakott, de már a Kr. u. 6. században délebbre, a Tarim völgyébe, a mai kínai Hszincsiang Ujgur tartomány területére húzódott, amely területről tudjuk, hogy legalább 422-től török (türk) lakossága volt. Ide, a Turfán oázis vidékére költözött a kagán is. Fővárosuk Ilihot volt, amelynek temetőjéből - mint előbb említettük - eddig 500 csontváz feldolgozása van folyamatban.

Az ujgurok később annyira megerősödtek, hogy Kr. u. 774-ben megdöntötték a türk uralmat, és nagy birodalmuk 840-ig fennállt. ,,A belülről bomlásnak indult ujgur kaganátust 840-ben egy újabb nomád törzs, a kirgiz megsemmisítette, illetve legyőzte. Az immár műveltebb ujgurok a frissen érkezett barbár uralmat nem vállalták, törzseik felkerekedtek és a régi legelőket odahagyva nyugat felé vándoroltak. A törzsek nagy része a Tarim-medence északi részein telepedett meg, idővel ott alakították ki tokhár örökségből új fővárosukat Bes-Baligot.

Magukkal vitték a manicheizmust, de nem telt sok időbe, s az új haza hagyományos vallása, a buddhizmus is terjedni kezdett közöttük, sőt visszhangra talált náluk a nesztorianizmus is. A módosított szogd írásból itt alakult ki az ujgur írás, itt készültek az írástudó ujgur papok gondoskodásából a szent könyvek fordításai Belső-Ázsia iráni és egyéb nyelveiből, amelyek idővel a kínaival bővültek. Röviden: a török régiség legműveltebb népe lett az ujgurból"(Ligeti Lajos). A kínaiak az ujgurokat ,,Belső-Ázsia arisztokratáinak" nevezték.

Az ujgurok további története viszonylag jól ismert, a 9-11. századokban utódállamokat szerveztek. Utódaik és alattvalóik magukba olvasztottak sok nyelvileg és gazdaságilag rokon török népet, törzset, törzstöredéket, melyeknek pontos hovatartozását ma már aligha lehet meghatározni. Mivel területük igen kedvezőtlen földrajzi adottságokkal rendelkezik, ezért viszonylag háborítatlanul megmaradtak. Ma zömében (7 milliónyian) a kínai Hszincsiang Ujgur tartományban, kisebb számban (280 ezren) a volt Szovjet Közép-Ázsiában - Kazakisztánban - és részben a kínai Kanszu tartományban élnek. Szállásterületük egy részén a Selyemút halad keresztül, ezért ,,tiszta" csoportjaikat az ettől távolibb vidékeken és főleg a Dzsungár-medencében találjuk meg. Fővárosukat 1209 körül a mongolok rombolták le, de az ujgurok hajdani kultúrája a mongolságnak sokáig vezéreleme maradt.

A Kr. u. 4. században a hunok helyébe a tinglingek húzódtak. A kínai források ekkor már söla, tielő vagy ,,magas kocsi népének" (,,magas szekér népének") nevezték őket. Ez utóbbiak hat nagycsaládja közül az egyik neve jüenkh volt. Őket tartják a mai jogurok őseinek. 583-ban, miután az első nagy türk törzsszövetség felbomlott, a tielők nagy része a tung vagy keleti türkök uralma alá került; ekkor a jüenkheket már hojhóknak nevezték.

A hojhók egy része 627-ben Buza (Posza) vezetésével megerősödött, majd a 8. században a mai Csangje és Uve vidékére (Kanszu tartomány) költözött. 744-ben itt alakították ki a hojhók országát. Szállásterületüket hol az ujgurok (840-ben), hol a mongolok (1226-ban) foglalták el, hol pedig a kínai uralkodókkal kerültek ellentétbe. A kínai források a jogurokat (ahogyan ma magukat nevezik) 1081-ben ,,sárga fejű hojhóknak" hívják. Szállásterületük két megszakítással ma is ősi területükön - Kanszu tartományban -, részben a Csilien- (Mennyei-) hegységben, részben a Góbi sivatag délnyugati nyúlványában van.

Magyar - Uyghur - Bashkir - Ancient TURanian roots
Link


Lélekszámuk ma már csak 9000 körüli. A sokszoros vándorlás során keveredtek ugyan a mongolokkal, a tibetiekkel, újabb időkben pedig a kínaiakkal, hatott rájuk a magashegységi környezet és a Góbi-sivatag sajátságos éghajlata. Ennek ellenére őrzik ősi türk biológiai jegyeiket. Azon embertípus legkeletibb ágát alkotják, amelynek a legnyugatibb ága a Kárpát-medencében él. A török népek olyan csoportját alkotják, amely a legősibb szavakat, az ,,ó-török" pentatón zenét, az ősi kézművességet éppúgy őrzi, mint ősi ételkultúráját és vallását. Ma még élő táltosaik vannak. Ballada-, hiedelem-, és meseviláguk a legősibb elemeket őrzik. 1988-as utunk alkalmával jártunk náluk; még nagyon sokszor vissza kell térni hozzájuk, hogy megőrzött szellemi, tárgyi, zenei és embertani jegyeiket dokumentálhassuk, megőrizhessük és átadhassuk az utókornak.

Forrás: Szkíta-Hun


Link


Ujgurok - a nép, amely csak a magyart tartja rokonának

Link


"A magyarság hatalmas érték, ám egyben hivatás és küldetés is"
Az elmúlt századokba menő évtizedek magyarnak nevezett kormányai és a MTA teljes egyetértésben és sajnos eredményesen végezte népünket elhitetlenitő, romboló munkáját. Népünk nem ismeri múltját, egy-egy valóban magyar egyéniség és kis csoport kivételével nem tudja hová tartozik, mik a gyökerei, a feladata. Ránk erőltették a finn-ugor rokonságot, ami mára szerencsére megbukott. A magyar nyelv napja a közfigyelmet igyekszik ráirányítani a magyar nép szellemi-kulturális öröksége és nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre. 2009 óta április 23-án ünnepeltük, 2011-től viszont november 13-án.


Link


Baráth Tibor: Kik a Magyarok?
/2012 december 18./

Link
 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: gyarmatosítóként, szállásterületük, dokumentálhassuk, arisztokratáinak, összehasonlítás, ragaszkodásának, megsemmisítette, gondoskodásából, függetlenedésre, nesztorianizmus, betelepedésének, munkanélküliség, leszármazottjai, kirgizisztánban, hovatartozását, németországban, ételkultúráját, kazakisztánban, törzsszövetség, törzstöredéket, megtalálhatóak, hszincsianggal, háborítatlanul, oroszországban, hidegháborúban, megszakítással, üzbegisztánban, hszincsianghoz, törökországban, kazahsztánban, magashegységi, atomfegyverek, köztársaságot, honfoglalásra, utódállamokat, hazajövetelre, legközelebbi földi, kazahsztáni madjarok, madjarok Kazahsztánban, magyarok-ujgurok vándoroltak, kínaiak elfoglaltak, úgynevezett Selyem, magyarok csinálták, genetikai közelségünk, anyai ágon, apai ágon, nagyon közeli, blog oldal, világ legokosabb, török hódoltság, ujgurokkal sokkal, kapcsolatot velük, UJGUROK ÉS MAGYAROK, Marco Polo, Ychromosome DNA-el, George Bela Kemeny, Török Birodalomból, Kelet-Turkesztáni Iszlám Köztársaságot, Kelet-Turkesztáni Köztársaságot, Ujgur Autonóm Régió, Kínai Népköztársasággal, Hszincsiang Ujgur Autonóm Régió, Hszincsiang Kína, Egyesült Államokban, Kína Hszincsiangot, Kína Hszincsianghoz, Czeglédy Károly, Hszincsiang Ujgur, Fővárosuk Ilihot, Ligeti Lajos, Szovjet Közép-Ázsiában, Ancient TURanian, Baráth Tibor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Aszalt szilva  Szeretettel tekintek vissza a ...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Narancs  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Végezd el minden nap ezt a nég...  Facebookon kaptam  Háborúban fegyver nélkül  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szabadításodra várok, Uram  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Természetesen fontos  A szeretet kiolthatatlan örök ...  Facebookon kaptam  Én nem vagyok se pótlék, se ví...  Áfonya és meggy  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Az arany középúton élve  Angyalok  Facebookon kaptam  Himnusz emlékmű harangjai közü...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fokhagymák  Az élet nehéz  Gyümölcskosár  Atyámhoz esengek  Jó éjszakát  Mandarin  Ha nyelvemre vigyázni tudnék  Mindig lesznek, akiknek nem va...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Burgonyák  Facebookon kaptam Krisztinától  Háborúban fegyver nélkül  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Alvó cica  Facebookon kaptam  Áfonya és meggy  Facebookon kaptam  Himnusz emlékmű harangjai közü...  Létem  Narancs  Bízzál!  Facebookon kaptam Mírjam bará...  A lehetetlen nem a  Facebookon kaptam  Richie Rich - Rosszcsont befor...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet nehéz  Piros ribizli  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Himnusz emlékműről  Facebookon kaptam  Az élet nehéz  képre írta más  Facebookon kaptam  Richie Rich - Rosszcsont befor...  Facebookon kaptam  Igazi tél van a Mátrában, álom...  A siker  Facebookon kaptam  Narancslé  Facebookon kaptam Krisztinától  A sármos színész  A siker  Amikor a szívünk után megyünk  Facebookon kaptam  A könyvek hercege  Fák havazásban gif  Facebookon kaptam  Fák havazásban gif  Mindig lesznek, akiknek nem va...  Facebookon kaptam  Hózik gif  Egres  Én nem vagyok se pótlék, se ví...  Teliholdas havazás  Vidám hóemberkék  Facebookon kaptam  Kivi  Facebookon kaptam  Bízzál!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sárgabarack 
Bejegyzés Címkék
legközelebbi földi, kazahsztáni madjarok, madjarok Kazahsztánban, magyarok-ujgurok vándoroltak, kínaiak elfoglaltak, úgynevezett Selyem, magyarok csinálták, genetikai közelségünk, anyai ágon, apai ágon, nagyon közeli, blog oldal, világ legokosabb, török hódoltság, ujgurokkal sokkal, kapcsolatot velük, kínai kormány, törökség délkeleti, közép-ázsiai területekre, ujgurok letelepedtek, ujgurok mindig, következő évben, második Kelet-Turkesztáni, kínai kommunista, több mint, tartomány hivatalos, török nyelvvel, ujgurok megtalálhatóak, ország elválaszthatatlan, 1960-as évektől, területre annak, ujgurok befolyását, ujgurok szempontjából, kínaiak betelepedésének, kínaiak aránya, ujgurok körében, ujgur nyelv, gazdasági kapcsolatok, fejlesztések azóta, ujgur szeparatista, szomszédos Oroszország, kínai atomfegyverek, tielők oguz-ujgur, keleti tielő, legfontosabb szerepet, kilenc törzsből, ujgur &#8211, legkeletibb török, ujgurok később, türk uralmat, belülről bomlásnak, újabb nomád, kirgiz megsemmisítette, immár műveltebb, frissen érkezett, régi legelőket, törzsek nagy, módosított szogd, ujgur írás, írástudó ujgur, szent könyvek, kínaival bővültek, török régiség, ujgurokat &#8222, ujgurok további, kínai Hszincsiang, volt Szovjet, kínai Kanszu, ettől távolibb, mongolok rombolták, ujgurok hajdani, mongolságnak sokáig, hunok helyébe, tinglingek húzódtak, kínai források, egyik neve, első nagy, tielők nagy, tung vagy, része 627-ben, hojhók országát, kínai uralkodókkal, sokszoros vándorlás, magashegységi környezet, török népek, legősibb szavakat, legősibb elemeket, magyart tartja, magyarság hatalmas, elmúlt századokba, finn-ugor rokonságot, közfigyelmet igyekszik, gyarmatosítóként, szállásterületük, dokumentálhassuk, arisztokratáinak, összehasonlítás, ragaszkodásának, megsemmisítette, gondoskodásából, , ,
2022.12 2023. Január 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 29 db bejegyzés
e év: 29 db bejegyzés
Összes: 4543 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 547
  • e Hét: 2644
  • e Hónap: 76458
  • e Év: 76458
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.