Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben
  2023-01-07 18:45:03, szombat
 
 Dsida Jenő: KALENDÁRIUM SZONETTEKBEN

 
Elővers

Tizenkét könyvek másolója
 
Barát vagyok, fiatal, vézna, ványadt:
Halk kondításként rozsdás, ócska gongon,
ez előversben mondom el a gondom
és segítségűl hívom Szűzanyámat . . .
 
Tizenkét könyvet másolok. Zsibongon
állnak elém a képek és ahányat
pillantok, annyi égi, szép leányhad
forog elém egy nagy, piros korongon.
 
Aztán halálfő villan ecsetemre
s november színe, mely a bús halálé,
aztán a hó hull, szűz pehely pehelyre . . .
 
Mutasd meg, Uram: szárnyam messze száll-é?
Ó, tizenkét könyv s lágyan rálehelve
tizenkét arany, kék iniciálé!

 
JANUÁR

A tél dícsérete
 
Havasi ember - kis mokány lován -
A hófuvástól húnyorog vakon.
Kocog az éjbenhajló útakon
s pipára gyújt vén taplón és kován.
 
Sötét erdő borzong hallgatagon,
fehér mező s holdas ingovány:
Távol hegyekből néha egy sovány
ordas cselleng a friss csapásokon.
 
A szalmás viskok görbe ablakából
kis mécsek fénye hull az útra körben,
a kastély-ablak köztük szinte lángol...
 
A vén pap ácsolt asztalára törten
olvas és fölrezzen a Bibliából,
ha orvvadászok puskahangja dörren.

 
FEBRUÁR

A farsang dícsérete
 
Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány,
egymásra torlik két fura menet,
megállnak és hosszú farkasszemet
néznek, zászlójukat kissé lehajtván.
 
Az egyik bűnt sirat és bűnt temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet.
 
Vezérük, kit már lángos kárhozat nyal,
bűnbánon látja angyalok karát
s szemét lehúnyja méla áhitattal;
 
míg a zarándokfő, egy véri barát,
szíve mélyén, mely zárva hét lakattal,
idézi antik istenek nyarát.

 
MÁRCIUS

Egy halott királylány dícsérete

Ereszszélen már jégcsapok csepegnek,
a hólé zöngve, csobbanón csurog,
A föld hátárol pattan a burok,
sok odon ablak tárul a szeleknek.
 
A nap egy rozzant ablakon benéz.
Sugarat önt be, langyosan zuhogva,
dohos, homályos és hideg zugokba.
Meleg nyalábja sárga, mint a méz.
 
Bent holt királylány fekszik. Arca: bájos,
halk emlék, régi, sápadt, méla vád...
Bomló szívének illata halálos.
 
Míg ajkaszélén fénysáv surran át,
a friss tavaszi szél körötte szálldos
s lengeti hosszú, szőke, dús haját.

 
ÁPRILIS

A húsvét dícsérete
 
Ezerkilencszázharminc éve: szent
zsidók földjére nagy próféta támadt.
Emlékének, mely bágyadt, égi bánat,
szenteljük ezt a sárga pergament.
 
Rágondolok, míg járom Golgotámat.
Mivelhogy nincs igazság idelent,
Pilátus alatt a keresztre ment,
de harmadnapra új életre támadt.
 
Alleluja! - nagy bástyákat ledöntőn
rivalg s csodára váró tűzben ég
falu és város, ház, tébolyda, börtön,
 
minden üszkös, az arcok feketék!...
Feltámad-é a bús erdélyi földön,
ki meghala és eltemetteték?

 
MÁJUS

A tiszta örvendezés dícsérete
 
Bús alkimista, mit nekem a kincsek!
Kihúnyt a tűz már és kihűlt a lombik,
Vídám, vídám szeretnék lenni holtig,
hogy fénnyel minden élőt szembe hintsek.
 
Itt künn zenél a friss májusi lomb, víg
nyikordulással nyílnak a kilincsek
s a fülledt kamrákból kibújva, nincs seb:
akár a fák, a lélek is kibomlik.
 
Eszembe jut sok kapzsi vágy, mi kár volt,
és jönnek nők is, karcsúk, vagy molettek,
és egy-egy emlék is, mely szép, habár holt.
 
Szívemet, melyből ádáz harcok ettek,
most elringatják hűs, körülhatárolt,
együgyű tocsák: langyos kis szonettek.

 
JÚNIUS

Az érés dícsérete
 
Helyét gyümölcsnek adja a szirom.
A déli égen elterül a hőség.
A termő kor jön: érés, felelősség
és nem lehetek virág egy siron.
 
Csók-szirmom nem lesz, hogy csokorba kössék
a lányuk. Vinnem kell, amíg birom
a terheket és ha nevem leirom:
komoly szó kell elé, nem cifra bőség.
 
Csak néha jön, hogy szívem elbecéz
egy-egy derengő, árva, gyermeteg
emléket (mely úgy csillog, mint a réz
 
egy ó-kapun). Gyors nyári fergeteg
jön messziről. Szemem távolba néz
s tavaszt sirat s egy régi gyermeket.

 
JÚLIUS

A magányosság dícsérete
 
A júliusi csillagok alatt
vággyal koszáltam, mint kobor diák.
De voltak nálam bátrabb daliák
s az idő lassan, tétlen elhaladt.
 
Az ablakokban csönd volt és virág,
s a fülledt este szívemre szaladt
s júliusi csillagok alatt,
míg bent mullattak boldog daliák.
 
Fiat fogantak pozsgás asszonyok;
zöld és dúsnedvű, mérges nagy növény
volt az élet: beteljesült, konok.
 
Éreztem már, hogy - messziről jövén -
elesem, ha tovább barangolok
s ledőltem egy zord, vén klastrom tövén.

 
AUGUSZTUS

Az élet dícsérete
 
Lám, most e délben, mint a renyhe, holt só
terül szét ringó tengerek vizében,
úgy oszlom én is szét e versben éppen
és gonddal mondom: tán ez az utolsó.
 
Nagy ideje, hogy csupa könnyű, olcsó
ígéim vannak, árnak ellenében
nem úszom már és néha-néha szépen
mondom magamban: várhatsz még koporsó!
 
Csak hallgatom a lomb meleg neszét
s az árnyas fákat bölcsen megmosolygom:
a tölgyet, hársat, bükköt, gesztenyét -
 
a forró nap vídáman vagy borongón
nagy, tiszta békét csurgat szerteszét...
Mégis csak jó e vénhedt, lomha bolygón!

 
SZEPTEMBER

Egy angyal dícsérete
 
E ködvilágban képe csöndben, árván
csüng kis szobámban, a szívembe fészkelt
sápadt falon és néha néma vészjelt
küldöz szemével, két kezét kitárván.
 
Csak gyönge nő. Ruhája oly szegény. Szelt
kenyere száraz. Életem határán
halkan legel: kis gyapjas, tiszta bárány.
Az ágya deszka: durva és fűrészelt.
 
Ám egy napon kitárul majd a porta,
elhagyja őt a földi, kerge kín,
áldja a percet, mely idesodorta.
 
S való világunk pompás berkein
áldja a percet, mely idesodorta.
Mellén: selyemhab. Vállán: hermelin.


 
OKTÓBER

Az erdélyi szüret dicsérete
 
A sors galád napok közé sodort.
Nincs semmi, semmi víg szüreti hang itt,
a szőlősgazda szomszédjára sandít
s a pinceszájra követ kőre hord.
 
Zárt ajtók mögött sír a lezuhant hit.
Unott, bús arccal szürcsölik a bort,
mely dohos pincék mélyében kiforrt
és gyűlöletet száz repedt harang szít.
 
Mikor majd égi ígék zengenek
s közös szüret nagy, boldog mámorával
együtt mulatnak három nemzetek
 
s egymást hintik a könnyek harmatával -
Úristen, akkor én már hol leszek
s kiből fakad majd harsogó, vidám dal?

 
NOVEMBER

A holtak dícsérete
 
Meghaltunk, testvér, valamennyien.
Csak ők élnek még, ők, a régi holtak.
A néma ablakok sora kiholt, vak:
Láttál temetőt? Ugy-e mind ilyen?
 
A holtak este csillagot csiholtak
fölénk, a kegyelet rajtunk pihen:
egy csillag ég minden fájó sziven
s világít minden zártredőnyű boltnak.
 
A koszorúk felülről egyre hullnak,
az őszi szélben száz virág forog
s kéményeken, tetőkön tornyosulnak.
 
Éjjel peregnek csöndes záporok:
bús, bölcs sírással érettünk búsulnak
a Bólyaiak s Bethlen Gáborok.

 
DECEMBER

A Gyermek dícsérete
 
Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdőkben, hol sok-sok este háltam
- s keresztelő Jánosként hírdetem.
 
Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kínt terem;
a hófuvásban gyakran hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!
 
Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek tovább, egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embereknek:
 
Bennem van, íme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek -
a fényes jászol s valamennyi angyal.

 
Finis

A barát nyugalomra tér
 
A képeket megírtam. Tagjaimban
az álomvágy zsibbadtan elterül.
A munkát elvégeztem emberül,
átadtam, íme, mindent már, amim van.
 
Az ablakon túl rőt hajnal derül,
a cellamécs kilobban méla kínban.
És én pihennék immár holtomiglan,
tisztes csuhámhoz ifjabb test kerül.
 
Magában rejti alkotás a bért.
Átszínezése széppé ennyi jónak
akár egy püspökséggel is felért.
 
Ha majd kiköt velem a karcsú csónak,
imádkozzatok bűnös lelkemért!
Békesség vélem, üdv az olvasónak!
 
1930


Link
 
 
0 komment , kategória:  Dsida Jenő   
Címkék: nyikordulással, körülhatárolt, tornyosulnak, megmosolygom, zsolozsmával, szomszédjára, eltemetteték, püspökséggel, valamennyien, kondításként, imádkozzatok, farkasszemet, szonettekben, szőlősgazda, hallgatagon, orvvadászok, holtomiglan, megtaláltam, puskahangja, pinceszájra, szűzanyámat, zártredőnyű, beteljesült, magányosság, átszínezése, ködvilágban, ereszszélen, harmadnapra, kalendárium, gyümölcsnek, zászlójukat, elringatják, gesztenyét, valamennyi, csapásokon, nyugalomra, hófuvástól húnyorog, éjbenhajló útakon, friss csapásokon, szalmás viskok, útra körben, kastély-ablak köztük, farsang dícsérete, lámpa fénye, egyik bűnt, másik csapat, véri barát, halott királylány, hólé zöngve, föld hátárol, rozzant ablakon, friss tavaszi, Dsida Jenő, KALENDÁRIUM SZONETTEKBEN, Bethlen Gáborok,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Istennel vagyunk mi győztesek  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Oktatók  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Néha  Pünkösd  Facebookon kaptam  Pünkösdi rózsa csokor  Egy gyermek élete  Szép estét kedves látogatóimna...  Gyrekekről - Kassák Lajos   Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Krisztinától  1 év  Facebookon kaptam  Pünkösd napja van Ha bízol a J...  A szeretetről  Szerelmében és kegyelmében  képre írva  Kustra Ferenc József - Pünkösd...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Heltai Jenő - Marianne emlékkö...  Édesanya imája gyermekéért  Mészárosné Maya - Pünkösd napj...  Szerelmében és kegyelmében  Facebookon kaptam  Adamis Anna - Arra születtem.....  Facebookon kaptam  Minden Anya  Esti kép  Facebookon kaptam  Áldott Pünkösdhétfőt kívánok!  Kellemes Pünkösdi Ünnepeket!  Facebookon kaptam  Majdnem az  Facebookon kaptam  Átmelegedik a lélek.  Sok lány  A Keresztény egyházi ünnep  Kellemes pünkösdi ünnepeket kí...  Kellemes pünkösdi ünnepeket kí...  Nézz mindig büszkén gyermekedr...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Piros Pünkösd  Facebookon kaptam  Gulyás Gábor - A gyermek  Békesség Istene ! Édes Atyán...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vajon mindegy hová születik a ...  A cukorbetegség sok mindenre h...  Pünkösdkor száll a galamb imár...  Facebookon kaptam  Aranyos Zsolt: Egyszerűen szer...  Egyszerűen éli az életét  Békesség Istene ! Édes Atyán...  Életünk fénye vagy  Kellemes teázást  Gulyás Gábor - A gyermek  Gyermeknapra szeretettel:  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A szelén gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Pünkösdi rózsa  Facebookon kaptam  Boldog Gyermeknapot Drága Kisu...  Anyám  Minden Anya  képre írva  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Minden Léleknek  1 év  Lelkünk úgy működik, mint az ö...  Facebookon kaptam  Békés - szép jó éjszakát kíván...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Heltai Jenő - Marianne emlékkö...  Áldott - szép estét kívánok Ke...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem vagyok több  Facebookon kaptam  Kellemes Pünkösdi Ünnepeket!  Facebookon kaptam  Heltai Jenő - Marianne emlékkö...  Aranyos Zsolt: Egyszerűen szer...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Egyszer Mindig csak egyszer  Piros Pünkösd vasárnapján  Érzem 
Bejegyzés Címkék
hófuvástól húnyorog, éjbenhajló útakon, friss csapásokon, szalmás viskok, útra körben, kastély-ablak köztük, farsang dícsérete, lámpa fénye, egyik bűnt, másik csapat, véri barát, halott királylány, hólé zöngve, föld hátárol, rozzant ablakon, friss tavaszi, húsvét dícsérete, sárga pergament, keresztre ment, arcok feketék, tiszta örvendezés, friss májusi, fülledt kamrákból, érés dícsérete, déli égen, régi gyermeket, magányosság dícsérete, júliusi csillagok, ablakokban csönd, fülledt este, élet dícsérete, lomb meleg, árnyas fákat, angyal dícsérete, szívembe fészkelt, ágya deszka, napon kitárul, erdélyi szüret, sors galád, szőlősgazda szomszédjára, pinceszájra követ, könnyek harmatával, holtak dícsérete, régi holtak, néma ablakok, holtak este, kegyelet rajtunk, koszorúk felülről, őszi szélben, hófuvásban gyakran, arcomba vernek, drága hírt, fényes jászol, barát nyugalomra, képeket megírtam, álomvágy zsibbadtan, munkát elvégeztem, cellamécs kilobban, karcsú csónak, nyikordulással, körülhatárolt, tornyosulnak, megmosolygom, zsolozsmával, szomszédjára, eltemetteték, püspökséggel, valamennyien, kondításként, imádkozzatok, farkasszemet, szonettekben, szőlősgazda, hallgatagon, orvvadászok, holtomiglan, megtaláltam, puskahangja, pinceszájra, szűzanyámat, zártredőnyű, beteljesült, magányosság, átszínezése, ködvilágban, ereszszélen, harmadnapra, kalendárium, gyümölcsnek, zászlójukat, elringatják, gesztenyét, valamennyi, csapásokon, nyugalomra, rágondolok, szerteszét, golgotámat, elvégeztem, szenteljük, segítségűl, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 119 db bejegyzés
Összes: 4629 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1101
  • e Hét: 9944
  • e Hónap: 1101
  • e Év: 410932
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.