Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Minden relatív - mondotta Bolyai
  2023-02-11 21:45:46, szombat
 
 
MINDEN RELATIV - MONDOTTA BOLYAI
Magyar Krónika, június 11.


Bolyai János nemcsak világhírű geométer volt, hanem egyetemes matematikai zseni, akit a matematika szinte minden ága érdekelt, és aki korának számos alapvető problémájával a tudományos világtól teljesen elzártan sikeresen foglalkozott, olykor évtizedekkel megelőzve más nagy nevekhez fűződő felfedezéseket, vagy körülbelül ugyanabban az időben hasonlót alkotva, akinek több meglátása, kérdésfelvetése, sejtése beigazolódott, illetve bizonyítást nyert. George Bruce Halsted, az austini (Texas) egyetem volt matematika professzora, Bolyai János egyetlen nyomtatásban megjelent munkájának, az Appendix-nek - melyet 2009-ben az UNESCO is bejegyzett a Memory of the World regiszterbe, mint a Világemlékezet részét képező művet - angolra fordítója úgy jellemezte őt, hogy: ,,... a halhatatlan János a világtörténelemben a lángésznek legtökéletesebb megtestesítője...". Mi magyarok is valljuk, Szentágothai János szintén világhírű, Nobel-díjra is többször jelölt agykutató tudósunk-kal, Tudományos Akadémiánk volt elnökével együtt, hogy: ,,A magyar nép géniusza a tudomány területén, legmagasabb fokon Bolyai Jánosban öltött testet."
Egyetlen nyomtatásban megjelent műve APPENDIX (függelék) néven híresült el, amely ugyancsak 26 oldal, de a már idézett Halsted professzor szerint: ,,a legrendkívülibb két tucat oldal a gondolkodás történetében". Megoldotta a matematika 2000 éves, megoldhatatlannak hitt problémáját, s felfedezett egy új geometriai rendszert, a tér abszolút igaz tudományát, az első nemeuklideszi geometriát, amelynek egy módosított változata képezi a matematikai alapját a modern fizika legnagyobb elméletének, a relativitáselméletek. Eredményét még értékesebbé teszi az a tény, hogy kora tudományos világától teljesen elszakítva, csak a maga erejéből alkotta meg világraszóló művét. Ezért életében soha, senkitől, nyíltan elismerést nem kapott, pedig még kortársa, a matematikusok fejedelme, GAUSS is lángelmének nevezte.

Bár Bolyai János hiába tette a matematika történetének egyik legnagyobb felfedezését, életében ezért sem anyagi, sem erkölcsi elismerést nem kapott, ,,Talentuma használatlanul ásatott el" - jegyezték róla fel az anyakönyvbe temetése után,

ahol a kötelező katonai kíséreten kívül mindössze három civil vett részt.

Kitartás, tenni akarás, a kudarc eltűrése, a forradalmi, nem szokványos gondolat, az alkotás és nem az alkotó fontosságának hangsúlyozása jellemzi. Külső halhatatlanságra nem vágyó, de az igazságot határtalanul szerető ember volt. Mindezekért példakép lehet minden fiatal és minden magyar számára.


Subject: Albert Sweitzer a tolvaj Bolyai kutato
"Én már korábban talán évekkel ezelőtt hallottam ezt a történetet. Azt, hogy Bolyai János diákládájából eltűntek bizonyos dokumentumok amelyeket legutoljára egy magát svájci tanárnak kiadó jól öltözött figura kölcsönzött ki az 1930-as években a Tékából. Ezek a munkák amelyek a relativitás elmélet alapját képviselték később az A.Sweitzer hagyatékából kerültek újból elő.
Én nagyon is hihetőnek tartom a történetet, ugyanis Albertunk annak idején a svájci tudományos találmányok intézetében levéltárosként működött. Szerintem itt szerezte azt a fülest amely Erdélyi útjára indította a nagy tudásvágyú biboldot.

Nincs még egy nép a föld kerekén, amelynek szellemi kincseit annyiszor orozták, babérait annyiszor tépdesték mint a magyarét! Tették - kárunkra - a hozzánk nem tartozó idegenek, akik ügyes szimattal mérték fel a mi tudásunk, tehetségünk ezerrétű magyar tárházát. S hogy ekképpen bennünket Fortuna csak ritkán kegyelt, nem is sorolhatunk a szerencsés nemzetek közé. Meglehet, ennek eredője éppen népünk sajátos nyíltságában, őszinteségében rejlik.

,,Földönjáró csillagaink" - ahogy én fajtánk nagy tudósait, költőit, katonáit, művészeit nevezem, becsületességük, tiszta gondolkozásuk miatt.

Témám Erdélybe vezet tudós matematikus Bolyai Farkas és Jánosra vonatkozik, akiket Istennek kegyelme székely üstökösként adott mellénk. Erre a földre hívom most megjelent magyar testvéreimet, pontosabban Marosvásárhelyre, ahol a két lángeszű magyar - hol egekig szárnyaló pályán, hol a hétköznapok gondjaival küszködve - életének derekas részét élte. Kárpátaink keleti peremvidékére, ahol vártát állnak a fenyők és ahol a havasokról aláfutó, surrogó szél, mintha ki akarná seperni a völgyeket. Erdélybe, az annyira egyéni zamatú, törekvéseiben, harcaiban, kételyeiben, bizonyosságában, őrökké megújuló, újarcúságában magasabb célokat feltáruló földre.

Most térek valóban a Bolyaiakra, akiknek pályája, milyen másként ívelhetett volna, ha történetesen Fortuna szekerén ülnek! Másként, ha a mi magyar népünk előző hosszú évszázadokon át Európa védelmében - ha nem is mindig egyedül - emeli magasra a pajzsot, épít erődöket. Ha ezalatt a mi tudásszomjas ifjúságunk is a katedrák köré gyülekezhet, - mint Bolognában, Göttingában - a mi magyar vérünk hullása árán, boldogabb a Nyugat! De számunkra a várszerűség, a védő és védekezz jellem lett kötelező, vált hagyománnyá, - és míg mi, peremvidékünk messzi tekintő figyelőtornyaiból kémleltük a Kelet felől megindult ellent, - ők a védett nyugaton csillagvizsgálókból figyelték planétánkat...

Ezzel kerülök az Úrnak 1802-ik esztendejében Kolozsvárott napvilágot látott Bolyai Jánoshoz, kinek születését atyja, tudós Bolyai Farkas, ezzel jegyzi Bibliájába:

,,Én is adtam egy planétát a világnak, melynek azonban sem középpontját, sem pályáját nem tudom kiszámítani."

De lehet-e jövendőjét mondani olyan csillagnak, aki négy éves korában felkap egy szeletkét a konyhában burgonyát hámozó szolgáló kosarából s azzal fut atyjához ,,Táte nézzed mit kaptam: pityóka árkusának pityóka szinuszát!"

Alig cseperedik, tudományszomja már külföldre viszi. Nyugatra. Amikor elindul, egyetlen vagyontárgya az erdélyi keményfából ácsolt, veretes diákláda, mely úgy kíséri útjain, mint üstökös Körösi Csoma Sándort, az enyedi pagonyban somfából metszett vándorbot.

Göttingában ismerkedik össze a nála idősebb Karl Friedrich Gausszal, a germánok későbbi matematika-fejedelmével. Egyelőre még csak indulnak az egyforma képességek, de nem egyforma esélyek alapján. Így lesz Gauszból a híres göttingai csillagvizsgáló intézet nagytekintélyű professzora, míg Bolyaiból a vidéki város - Marosvásárhely - kollégiumi tanára.

Bolyai János onnan is összeköttetésben marad a Nyugattal! Sorra küldi ki munkáit, képleteit Gausznak, akinek becsületességében bízik. Amikor a paralellák teóriájáról szóló megoldása Gauszhoz érkezik, az, hiúságában sértődötten - indulatosan tépi össze a maga - szintén e témakörben 35 esztendő óta kutató - eredményt nem ért dolgozatát. Ezután már - ,.fejedelemségét" féltve - az előzően zseninek nyilvánított Bolyait - agyonhallgatja.

*Megjelent München Hídfő Könyvtár 1974.évi 3. szám 47. Oldal

Így lesz a mindenekfelett hiú Gausz ,,barátsága" drámaian sorsdöntő a messze élő, földhözragadt székely életére. Ez a kegyetlen mellőzés, ez a csalódás teszi keserűvé, emberkerülővé, meghasonlottá. Mindinkább az erdőket járja és ebben az időben jegyzi Testamentumába:

,,Isten veled, te földön is égi szép természet. Légy mindig menedéke a sokaságból kivitt sebes fájdalmat enyhítve vigasztaló minden csüggedő gyermekeidnek."

Ezekben a bolyongásaival teleszőtt időkben olykor kályhák építését vállalja el, gazdag mágnások kastélyaiban, vidéki udvarházakban. Erdélyben még ma is azt tartják, hogy ahol egy-egy fennmaradt öblös kandalló, terebélyes kályha kéményén különös mértani számítások alapján kúszik magasba a füst, és amelyben a rönkök égésekor sem vész el kalória: azt a kályhát Bolyai rakta.

Éppen a múlt nyáron kaptam példáját egy ilyen legendaszépségű emlékezésnek, amikor Marosvásárhely környékének erdeit, mezeit járván, vakolatot hullató omladozó kúriához értem, amelynek sarokszobáját agg székely házaspár lakta

Ott üldögélt a két kedves öreg, lócán a ház e1őtt. Köszöntöttem őket, s ahogy észrevettem: a fészerhez támasztott roggyant kóberes szekér mögött békés tehénke legel - illendően feltettem a kérdést: kaphatnék-e, vásárolhatnék-e náluk, szomjúságom oltására egy pohár tejet.

Ahogy kimondottam, már röppent is a néni és hozott bögrényi finom, pincegádorban hűtött aludttejet. Beinvitáltak szobájukba, a diófaasztal mellé. Még rozskenyeret is tettek elém: ,,Fogyassza lelkem" mondták meleg mondattal. Amint közéjük telepedtem, szemembe ötlött a szoba sarkába beépített hatalmas - műremeknek is gyönyörűséges - mázas, zöldszemes kályha.

- Hát biza, úgy kell arra tekinteni - magyarázta készségesen Ráki néni -, hogy azt igen-igen híres ember rakta. Az is meglehet, éppen a Rákóczi vagy a Petőfi!

- Ne bomolj, asszony - hördült fel a bácsi mán hogyan lett volna azoknak idejük kályhát rakni, amikor hun a nímöt, hun meg a muszka ült a nyakunkon! - Ám az oldalbordája felé intézett személyes neheztelésén és a maga hiányos történelmi magyarázatán ő sem jutott túl és lemondóan legyintett. - Ne nyűdd az eszedet Ráki, csikorog az mán a magaméval együtt, akár a deszkásszekér.

S hogy jómagam valami be1ső sugallatra kimondottam a Bolyai János nevét, úgy ragyogott, világosodott meg a két meleg, ezerráncú arc, mint amikor a hunyó parázsból még pattan egy szikra...

Azóta is felidézem őket! Gyönyörködöm anyanyelvük csodálatos fonetikáján, szóváltozataiknak különös világán, betűvariációjuk különös rejtélyén... Ha képzeletben bódenitói magányomból hozzájuk szállok, úgy érzem a Bolyai-rakta szemeskályhánál melegszem.

1860-tan halálát érezte közeledni Bolyai János. Sok utat járt diákládájába rendezi iratait. Pontosan, gondosan, számozottan a több mint tizennégyezernyi írott oldalt kitevő munkáit. Közöttük az egykor már nyomtatásra kész - Gausz irigysége folytán nyomdát nem látott - könyvalakban meg nem jelent művét: a relativitás elméletét. És amikor a Marosvásárhelyt ma is álló ősi cinteremből a kollégium lélekharagjának csengése mellett kísérik a temetőbe - hagyatéka, a diákládájával együtt, megőrzésre a Teleki Thékába kerül.

Ma már bizonyos: egyedül Bolyai János jutott el geometriai vizsgálódásai alapján ahhoz a felismeréshez, amely az általános relativitás fizikai lényegét alkotja. Nevezetesen ahhoz, hogy a gravitációs erőtér és a geometriai erőtér mögött belső összefüggés van. Ezzel a korszakalkotó felfedezésével évszázaddal megelőzte korát!

Nemrég történt, hogy Kanadában tudósokból álló társaság, matematikai témákról és ezzel kapcsolatban a nagy tételek megoldásáról beszélt. Az egyik - különben montreáli francia - arról, miszerint a relativitás atyja több mint száz esztendővel ezelőtt élt magyar. Hozzá is fűzte gall akcentusú angoljával: ,,Indeed the former great Transylvanian Johannes Bolyai" (Valóban az egykori nagy erdélyi Johannes Bolyai.)

Felszólalások, megjegyzések követték egymást, az egyik torontói matematikus bejelentése, miszerint tudomása van arról, hogy Magyarországon a matematikusok - ezek között többen éppen a Műegyetemen - tudnak Bolyai igazáról. Az időközben a Bolyai- Gausz levélváltásából nyilvánosságra hozott levelek - Eötvös Loránd feljegyzései - utalnak erre. Döntően a pár esztendővel ezelőtt Amerikában, Princetownban meghalt Albert Einstein hagyatéka:

Az Einstein halála után felvett pontos közjegyzői leltár, melyben a tudományos világ által hiányolt Bolyai iratok számozottan vannak feltüntetve.

Hogy a korszakot meghatározó munka miként jutott idegen kezekbe, arra régen fényt deríthetett volna a marosvásárhelyi Théka naplójába jegyzett különös szöveg. Ennek története:

1914 tavaszán Marosvásárhelyre érkezett egy idegen, ismeretlen tanár. Olyan kiváló ajánló levelekkel, hogy azok alapján megkapta betekintésre a Bolyai János-ládába zárt hagyatékot. Ezek között a már említett relativitás-elméletet felölelt munkát. A tanár - akit Einstein Albertnek hívtak - elutazása után került a hiányt jelentő feljegyzés a Théka naplójába.

Einstein tudhatott arról, hol őrzik Bolyai János írásait. Érdekelhette a hagyaték. Bizonyos, hogy nem ok és cél nélkül vette útját az eladdig neki ismeretlen erdélyi városba. Jó megérzése vitte a vasveretes iratládáig! Einstein köztudomásúan 1916-ban már mint a berlini Kaiser Wilhelm Institut professzora lépett a nyilvánosság elé az akkor óriási feltűnést keltett relativitás-elmélettel.

Joggal kérdezhették a kanadai matematikusok, miért nem védte meg a magyarság lángeszű tudósának igazát? Fájdalom, az alapvető mulasztás, röviddel Bolyai halála után, még a múlt században történt! Akkor, amikor a nyugati matematikusok több ízben is felkeresték leveleikkel Marosvásárhelyt és kérdezősködéseikre - feleletet sem kaptak!

Lehet, - mint már annyiszor az életben - egyetlen tudatlan, nemtörődöm, felelőtlen ember vétkes hanyagságán múlott, aki nem értette meg a zsenit, aki az erdőben bolyongó ,,meghibbant vénembert" látta benne, és aki butaságának hallatlan vétkével dobta a papírkosárba az érdeklődő leveleket...

Valószínű, más irányt vesz - Einsteinnek 1914 tavaszán tett látogatása után - az iratok hiányos visszaszolgáltatása, ha nem üt ki röviddel később a véres és oly sok mindent elsodró, első világháború és utána nem adja Trianon Erdélyt a románoknak!

Bizonyos - szögezték le a kanadaiak, a mai világszellemet tekintve, a mai hatalmon levőket ismerve, nehéz erről szólni.

Magam - mint Erdély szülötte - mégis úgy vélem: Tartozik ezzel Bolyai Jánosnak a világ! Éppen az ő szellemében, az ő Testamentumába jegyzett szavai szerint:

Az igazságot is tanilag és erkölcsileg határtalanul szeretem.

Az elmúlt nyáron, Marosvásárhelyen jártam. Azóta is követ, foglalkoztat a Bolyai Múzeum ottani kincsestára. Kísér a Teleki Thékában őrzött relikviák képe! Az elsárgult papirosú Appendix, a Testamentum, a veretes diákláda. Az egyik szekrényke üveglapja alá simított kesztyű. A hitves, az anya, Pávay Krisztina selyemkesztyűje...

A törekvéseikben, küzdelmeikben, harcaikban, kételyeikben, bizonyosságaikban, újarcúságukban magasabb célokat kereső Bolyaiak arca! Pályájuk ragyogását, tragédiájuk oly igazi erdélyi képét hoztam el vigaszul. Az ő Istentől kapott fényüket, dicsőségüket.

Régi sebeikről így hántom le a kötést, hogy egy kicsit a magunk hazátlanságát pólyázgassam be vele...

(Dr. Szakáts Istvánné (USA)


A mindenség elméletét kezdte írni, mégis elfeledetten halt meg az első magyar zseni

Link
 
 
0 komment , kategória:  Tudomány - technika  
Címkék: tizennégyezernyi, marosvásárhelyen, halhatatlanságra, marosvásárhelyre, összeköttetésben, betűvariációjuk, marosvásárhelyi, bizonyosságában, becsületességük, levélváltásából, lélekharagjának, marosvásárhelyt, szemeskályhánál, csillagvizsgáló, legendaszépségű, kérdésfelvetése, legrendkívülibb, selyemkesztyűje, legtökéletesebb, magyarországon, megtestesítője, felfedezéseket, őszinteségében, testamentumába, világszellemet, újarcúságukban, használatlanul, törekvéseikben, levéltárosként, nyilvánosságra, felfedezésével, agyonhallgatja, fejedelemségét, marosvásárhely, mindenekfelett, bolyongásaival, matematika szinte, tudományos világtól, időben hasonlót, halhatatlan János, lángésznek legtökéletesebb, tudomány területén, matematika 2000, első nemeuklideszi, módosított változata, matematikai alapját, modern fizika, maga erejéből, matematikusok fejedelme, matematika történetének, anyakönyvbe temetése, kötelező katonai, MINDEN RELATIV, MONDOTTA BOLYAI, Magyar Krónika, Bolyai János, George Bruce Halsted, Szentágothai János, Tudományos Akadémiánk, Bolyai Jánosban, Albert Sweitzer, Témám Erdélybe, Bolyai Farkas, Bolyai Jánoshoz, Körösi Csoma Sándort, Karl Friedrich Gausszal, München Hídfő Könyvtár, Teleki Thékába, Transylvanian Johannes Bolyai, Johannes Bolyai, Bolyai- Gausz, Eötvös Loránd, Albert Einstein, Bolyai János-ládába, Einstein Albertnek, Kaiser Wilhelm Institut, Trianon Erdélyt, Bolyai Jánosnak, Bolyai Múzeum, Teleki Thékában, Pávay Krisztina, Szakáts Istvánné,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Életünk fénye vagy  Tudod én  Ha elfogadnak  Adamis Anna - Arra születtem.....  Anyai szeretet  Facebookon kaptam  Nagy Vendel - Pünkösdi köszönt...  Facebookon kaptam  Út a nő szívéhez: Hogyan ébres...  képre írva  Facebookon kaptam  Pünkösd van  Meseország  Kellemes Pünkösdi Ünnepeket!  Mysty Kata - Pünkösdi szentmis...  Piros Pünkösd  Érzem  Nemzetközi Gyermeknap  Nagy Vendel - Pünkösdi köszönt...  Facebookon kaptam  Csíksomlyói Búcsú  Minden Léleknek  Ünneprontók  Mysty Kata - Pünkösdi szentmis...  Radnóti Miklós: Zápor után  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Örökké  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sok lány  Pünkösdkor a kereszténységet é...  Facebookon kaptam  Amikor a Szentlélek  Anya jelenléte  Szép estét kedves látogatóimna...  Invidualizmus jelentése  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pünkösdi rózsa mit üzensz? Pün...  Van egy ember  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Invidualizmus jelentése  Húsvét után  Szentlélek jöjj, lobogó láng, ...  Oktatók  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Miért menekülnek  Facebookon kaptam  Gerő Sándor – Milyen egy...  Szép estét kedves látogatóimna...  Békesség Istene ! Édes Atyán...  Mysty Kata - Pünkösdi szentmis...  Lelkem áldd az Urat, áldd az U...  Oktatók  Egyszerűen éli az életét  Paul Éluard: Egolios  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Kosztolányi Dezső – Pünk...  A szelén gyógyhatásairól  Életünk fénye vagy  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pünkösdkor a kereszténységet é...  Boldog Gyermeknapot Drága Kisu...  Nézz mindig büszkén gyermekedr...  Pünkösdi rózsa mit üzensz? Pün...  Dorothy Law Nolte - Ha egy gye...  Pünkösdkor a kereszténységet é...  Facebookon kaptam  Van egy ember  Életünk fénye vagy  Máhl Anita - Tudod - Gyermekei...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hortenziák  Piros Pünkösd vasárnapján  Gyermeknap  Pünkösdkor a kereszténységet é...  Pünkösdi harangok  Békés - szép jó éjszakát kíván...  Kellemes délutánt kívánok  Pünkösd van  Szép estét kedves látogatóimna...  Anyai szeretet  Majdnem az  Mysty Kata - Pünkösdi szentmis...  Facebookon kaptam  Kabátos hús  Adamis Anna - Arra születtem.....  Facebookon kaptam  Pünkösdi rózsa  Facebookon kaptam  Békés - szép jó éjszakát kíván...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyermeknap  Szentlélek eljövetele 
Bejegyzés Címkék
matematika szinte, tudományos világtól, időben hasonlót, halhatatlan János, lángésznek legtökéletesebb, tudomány területén, matematika 2000, első nemeuklideszi, módosított változata, matematikai alapját, modern fizika, maga erejéből, matematikusok fejedelme, matematika történetének, anyakönyvbe temetése, kötelező katonai, kudarc eltűrése, alkotó fontosságának, igazságot határtalanul, tolvaj Bolyai, magát svájci, 1930-as években, munkák amelyek, relativitás elmélet, svájci tudományos, fülest amely, nagy tudásvágyú, szerencsés nemzetek, földre hívom, hétköznapok gondjaival, havasokról aláfutó, annyira egyéni, katedrák köré, védett nyugaton, konyhában burgonyát, erdélyi keményfából, enyedi pagonyban, nála idősebb, germánok későbbi, egyforma képességek, híres göttingai, vidéki város, paralellák teóriájáról, előzően zseninek, kegyetlen mellőzés, csalódás teszi, erdőket járja, időben jegyzi, sokaságból kivitt, bolyongásaival teleszőtt, rönkök égésekor, kályhát Bolyai, múlt nyáron, ilyen legendaszépségű, fészerhez támasztott, pohár tejet, diófaasztal mellé, szoba sarkába, oldalbordája felé, maga hiányos, eszedet Ráki, magaméval együtt, hunyó parázsból, több mint, relativitás elméletét, kollégium lélekharagjának, diákládájával együtt, általános relativitás, gravitációs erőtér, geometriai erőtér, korszakalkotó felfedezésével, nagy tételek, relativitás atyja, egykori nagy, egyik torontói, tudományos világ, korszakot meghatározó, marosvásárhelyi Théka, hiányt jelentő, eladdig neki, vasveretes iratládáig, berlini Kaiser, akkor óriási, kanadai matematikusok, magyarság lángeszű, alapvető mulasztás, múlt században, nyugati matematikusok, erdőben bolyongó, érdeklődő leveleket, iratok hiányos, elmúlt nyáron, elsárgult papirosú, veretes diákláda, egyik szekrényke, magunk hazátlanságát, mindenség elméletét, első magyar, tizennégyezernyi, marosvásárhelyen, halhatatlanságra, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 119 db bejegyzés
Összes: 4629 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1037
  • e Hét: 9880
  • e Hónap: 1037
  • e Év: 410868
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.