Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Rólunk mondták, Nekünk mondták
  2023-02-16 21:00:13, csütörtök
 
 
RÓLUNK MONDTÁK,NEKÜNK MONDTÁK
Mottó

"Mindig, mindent adjál oda hazádnak.
A világnak nincs semmiféle értelme hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit
ne várj a hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri."

(Márai Sándor, Füveskert)Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik
sok nagy nemzet teljesítményei közül is.

Elég ha csak a tudományban és sportban elért eredményekre utalunk.

Itt olvasható /látható/ néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt
századok­ban a világ kiemelkedő szellemiségei.

Légy büszke Magyarságodra!Theophylactus Simocattus (korai 7. század) bizánci történetíró:

"A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet; a vizet és a levegőt tisztelik, a földet dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette (ez a Teremtő).Bölcs Leo bizánci császár (866-912):

A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget,
fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek.
Szabadságkedvelők és pompakedvelők.Llotharingiai Regino prümi apát ( - 915)

A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal
csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen
lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni...
Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok,
készebbek a cselekvésre, mint a beszédre.Gardizi perzsa író, 1050. körül:

A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek.Prágai Kozma cseh püspök 1110-ben:

A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban
diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes szembeszállni.II. Murad szultán:

Aki elfoglalja Magyar-országot, az ura az egész világnak.TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:

,,Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté."Enea Silvio Piccolomini - II. Pius pápa (1405-1464):

Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát,
mert a magyar királyság archiregnum. Magyarország a kereszténység
pajzsa és a nyugati civilizáció védője.Marzio Galeotto és Antonio Bonfini olasz humanisták:

Európa népei mind írigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.Milton John (1608 - 1674) angol költő, politikus:

Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn.Charles-Louis Montesquieu (1689 - 1755), francia filozófus:

A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről,
hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1799 - 1807) gróf francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak:

"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz."13 A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája.
Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette?
Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal,
a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket.
A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása.

Jules Michelet (1798 - 1874) francia történészMagyarország a hősiesség megtestesülése.
Magyarország nem halt meg és nem halhat meg.
Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.

Victor Hugo (1802 - 1885) francia költő, íróElisée Reclus (1830-1905) francia földrajztudós

Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység.
A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe.
Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság
mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában


Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyöngyörű madár
fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan
dicsőségben lesz részük. Írigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság
árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala,
mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós
oltalmát országukra!

Szent PIO született Frencesco Forgione (1887 - 1968) olasz kapucinus szerzetesVI. Pál pápa ( 1897. - 1978. ):
"A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását.

Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot."Albert Camus (1913-1960) francia Nobel -díjas író

1957. október 23. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét... A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzottségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!Helmut Kohl (1930 - 2017) német konzervativ politikus, kancellár 1982-1998-ig:

A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték
és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki.XIV. Dalai láma Dzsepcun Dzsampal Ngagvang Loszang Jese Tendzin Gyaco született Lhamo Donrup (1935 - ) az 1980-as évek második felében:

Magyarok! A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk!Tanpai Rinpoce a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:

Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.El lehet menni Magyarországról!
Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen!
Tessék! Lehet menni!

Gyurcsány Ferenc, Magyarország miniszterelnöke 2006-banÓ, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!
(O Beata Ungheria! Se non si lascia piu malmenare!)

Dante Alighieri (1265 - 1321) a legnagyobb itáliai költőJOACHIM MEISNER (1933 - 2017 ) bíboros 2009. augusztus 20-án:

Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban
és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni...Orbán Viktor (1963 - ), Magyarország miniszterelnöke

Szabad bírálni, de nem szabad egy népet megsérteni - mi valóban éltünk
diktatúrában... Amikor megtámadják Magyarország demokratikus
elkötelezettségét, akkor nekem alkotmányos kötelezettségem, hogy
megvédjem az országot. Meg is fogom tenni

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökeR. Backwill angol politikai író (1841-ben):

Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az,
ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája.Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!

(Sajó Sándor /1868 - 1933./ költő, Magyarnak lenni)Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön:
emberek és magyarok.

Angol nyelven:
"A persistent rumor has circulates in the USA: There are two intelligent races
living on the surface of planet Earth: the standard people and the Hungarians."

Isaac Asimov. 1920. január 2. - 1992. április 6. orosz származású amerikai író és biokémikus


Link
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország,
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág!
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó
Szép orcád!


Kalmár Pál - Szép vagy, gyönyörű vagy (Dalszöveg)

Link
Vélemények a magyarságról! I.
EZ a kis film a külföldi kutatók,államférfik, vezetők, papok,egyházi személyek, irók, költők valamint a történelem egyéb jeles személyiségeinek véleményét mutatja be, hazánkról és a magyarságról.
Kerkayné Maczky Emese összegyűjtött adatai alapján készült a videó.

LinkKülföldi vélemények a magyarságról ezer év során - II.RÉSZ
Az első rész folytatásaként bemutatja, hogy igenis van helyünk a Világban és ezt dicső múltunk igazolja.A II.rész szintén írók,költők,tudósok,történészek,politiku­sok véleményeit mutatja be a magyarságról!

LinkA Rólunk mondták magyarokról sorozat III. része.
A világ által alkotott vélemények a magyarságról egy csokorban.
Érdekes vélemények, megfigyelések, tanulmányok külföldiek által megfogalmazva, amikre büszkék lehetünk és büszkének kell lennünk!
Jó szórakozást. Szebb jövőt!

LinkMagyarország (Hungary, Ungarn, Hongrie)

Link


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kibontakoztassák, személyiségeinek, világmindenséget, megnyilatkozása, miniszterelnöke, magyarországnak, arisztokráciája, elengedhetetlen, kötelezettségem, magyarországról, visszakövetelni, legösszefüggőbb, magyarországon, folytatásaként, feszültségeket, teljesítményei, nagymennyiségű, nyilvánosságra, megtestesülése, száműzottségük, természetüknél, magyarországra, terjeszkedését, diadalmaskodó, kényszerítené, tekintélyesek, értelmiségiek, fáradalmakban, pompakedvelők, megfigyelések, megfogalmazva, földrajztudós, llotharingiai, theophylactus, kommunizmusra, szellemiségei, világnak nincs, haza nevében, legfőbb parancs, magyarság szellemi, világnak adott, világ kiemelkedő, magyarok rendkívüli, levegőt tisztelik, földet dicsőítik, világmindenséget teremtette, égető meleget, magyarok bátrak, magyar király, föld bármely, egész világnak, egész civilizált, RÓLUNK MONDTÁK, NEKÜNK MONDTÁK, Márai Sándor, Theophylactus Simocattus, Bölcs Leo, Llotharingiai Regino, Prágai Kozma, Egyesült Államok, Amidőn Amerika, Enea Silvio Piccolomini, Marzio Galeotto, Antonio Bonfini, Milton John, Charles-Louis Montesquieu, Jules Michelet, Victor Hugo, Elisée Reclus, Szent PIO, Frencesco Forgione, Albert Camus, Helmut Kohl, Dzsepcun Dzsampal Ngagvang Loszang Jese Tendzin Gyaco, Lhamo Donrup, Tanpai Rinpoce, Fehér Király, Gyurcsány Ferenc, Beata Ungheria, Dante Alighieri, JOACHIM MEISNER, Orbán Viktor, Sajó Sándor, Isaac Asimov, Kalmár Pál, Kerkayné Maczky Emese,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kun Magdolna - Virágzó kövek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ölelés  Egyike voltam azoknak, akik me...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vannak olyan  Nem attól vagy stresszes  Nyár kezdet  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  képre írva  Rosszindulatú csillagjegyek  Ölelés  Facebookon kaptam  Képes üzenet !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Június első vasárnapján  Szeretettel !  Bibliai gyógynövények  Facebookon kaptam  Bibliai gyógynövények  Facebookon kaptam  Ellenőrzés  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Krisztinától  Sirok, vár, Apáca sziklák, hát...  Van még számomra is bocsánat, ...  képre írva  Facebookon kaptam  Vannak csodák  MIlyen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ne most, majd reggel!  Elvis Matthew Urban  Facebookon kaptam  Megküzdés  Facebookon kaptam  Ne most, majd reggel!  Facebookon kaptam  Homok animációk, homok képek s...  Az embereket hagyni kell  Nő rózsával  képre írva  Kar  Mit lehet csinálni?  Van még számomra is bocsánat, ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot mindenkinek!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Mit lehet csinálni?  Facebookon kaptam  Hálásan köszönöm  Facebookon kaptam  Rosszindulatú csillagjegyek  Ahol te vagy . . .  A csecsemő lelke tiszta  Távolból  Facebookon kaptam  képre írva  Erdélyi Ágnes: Áldott vagy nyu...  Pofára esés  Alvó nő  képre írva  Szép álmokat!  A szépet csodálni,  Facebookon kaptam  Bibliai gyógynövények  Június és hétfő, teljesn kedve...  Facebookon kaptam  Ellenőrzés  Ölelés  Nő rózsával  Esős nap  Facebookon kaptam  A Mennyben fent a trónusnál  Hálásan köszönöm  Kun Magdolna - Virágzó kövek  Egy erdélyi magyar édesanya le...  Facebookon kaptam  Ágasvár és Óvár csúcsa mezei z...  Fura dolog ez a hiányérzet  Jó tanácsok  Sirok, vár, Apáca sziklák, hát...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
világnak nincs, haza nevében, legfőbb parancs, magyarság szellemi, világnak adott, világ kiemelkedő, magyarok rendkívüli, levegőt tisztelik, földet dicsőítik, világmindenséget teremtette, égető meleget, magyarok bátrak, magyar király, föld bármely, egész világnak, egész civilizált, barbárok terjeszkedését, civilizált világ, magyar nemzeté, magyaroknak visszakövetelni, magyar királyság, nyugati civilizáció, magyar híres, magyar nemzet, lelki nagyság, méltóság arisztokráciája, francia történetírás, nemzetek hősével, magyar hősiesség, hősiesség megtestesülése, kiváló nemzet, önkény fektette, közép-európai államok, legjelentékenyebb szerepet, olyan kalitka, gyöngyörű madár, magyarság valós, történelem oktatását, iratok titkosságának, ismeretanyag lojális, iratok közzététele, elmúlt húsz, magyar munkások, legnagyobb csapást, nemzetközi kommunizmusra, magyarok mérték, berlini falból, első követ, 1980-as évek, lehetőség mindazon, világnak szellemüket, önbizalom elengedhetetlen, nepáli Fehér, világ szellemi, legnagyobb itáliai, népet megsérteni, nemzetek között, persistent rumor, külföldi kutatók, történelem egyéb, magyarságról ezer, első rész, világ által, kibontakoztassák, személyiségeinek, világmindenséget, megnyilatkozása, miniszterelnöke, magyarországnak, arisztokráciája, elengedhetetlen, kötelezettségem, magyarországról, visszakövetelni, legösszefüggőbb, magyarországon, folytatásaként, feszültségeket, teljesítményei, nagymennyiségű, nyilvánosságra, megtestesülése, száműzottségük, természetüknél, magyarországra, terjeszkedését, diadalmaskodó, kényszerítené, tekintélyesek, értelmiségiek, fáradalmakban, pompakedvelők, megfigyelések, megfogalmazva, földrajztudós, llotharingiai, theophylactus, kommunizmusra, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 127 db bejegyzés
Összes: 4637 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 676
  • e Hét: 8715
  • e Hónap: 15109
  • e Év: 424940
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.