Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyar természettudósok, feltalálók
  2023-03-15 21:00:50, szerda
 
 
MAGYAR TERMÉSZETTUDÓSOK, FELTALÁLÓK


LinkJedlik Ányos István (1800 - 1895)

Jedlik Ányos fizikus, bencés szerzetes, a kísérleti fizika kiváló művelője és oktatója, egyetemi tanár, az MTA tagja. Elektrokémiával és elektromossággal, majd optikával foglalkozott.

1826-ban szódavíz gyártó gépet szerkesztett és elkészült első hazai szikvízüzem.
1827-1828-ban készítette el az áram mágneses hatásának szemléltetésére a világon is az első elektromotort, amely első tisztán elektromágneses hatás alapján működő elektromotor volt. (Készülékével hat évvel előzte meg a Jakobi által készített elektromotort).
Készülékét járművek hajtására is alkalmazhatóvá tette.
Az 1850-es évek második felében készítette el az első unipoláris gépet, és ez vezette el a dinamó-elektromos elv felfedezéséhez.
Ugyancsak hat évvel hamarabb, mint Siemens, 1861-ben megfogalmazta a dinamó-elektromos elvét.
1955-ben megszerkesztette a villamos motorkocsi modelljét.

Jedlik Ányos forgonya

A szódavízgyártó gép

Jedlik-féle dinamó

1895. december 12-én halt meg Győrött.
A rend győri temetőjében temették el. Búcsúbeszédét Eötvös Loránd, az MTA elnöke, Jedlik Ányos tisztelője tartotta.


Eötvös Loránd ( 1848 - 1919 )

Eötvös Loránd Budán született július 27-én. Eötvös Loránd személyében a magyar tudomány legnagyobb egyéniségét, de nemzetközileg is olyan elismert tudósszaktekintélyt tisztel, akinek a sokoldalú alkotó tevékenysége egyaránt kiterjed a fizika és a geofizika területére.
Ő a rendszeres kísérleti és elméleti fizikai kutatások első hazai nagy művelője. A közéletben is fontos szerepet töltött be. 1894-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter, egyetemi tanszékvezető tanár, 189I-1892-ben a Tudományegyetem rektora, a Magyar Tudományos Akadémiának előbb tagja, majd 1889­1905 között elnöke volt, a berlini Akadémia kültagja.

Különös joggal mondhatjuk mi magyarok, hogy Eötvös Loránd a fizika nagy tudósa, aki a gravitációnak, mint a testek egyik általános tulajdonságának természetét és törvényeit kutatta, és aki a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenlőségét milliárdnyi pontossággal bizonyította.
Mivel a nehézségi erőtér ismeretében meg lehet határozni a földfelszín alatti kőzetek sűrűségét, így az Eötvös-inga méréseivel ki lehet mutatni a földfelszín alatti kőolaj-, érc-, kősó- és egyéb készleteket.
Eötvös Loránd felismerte, hogy eszköze a torziós inga alkalmas a Föld mélyének valóságos "kitapogatására". Ingák, amelyek világhírűvé váltak, személyes szerkesztése és irányítása alatt készültek.
Értékes megállapítása az is, hogy a Földön a keleti irányba mozgó testek súlya valamelyest csökken, a nyugati irányba haladóképedig növekszik a nyugvó test súlyához képest. Ez a felismerés Eötvös-hatás, Eötvös-effektus néven került be a fizika tankönyvekbe.

A kettős kis eszköz A kettős nagy eszköz

Ő alapította a Magyar Állami Geofizikai Intézetet
(ma Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, ELGI)

Kiállítás az ELGI-ben

A Ság-hegyi múzeum és Eötvös emlékoszlop (Celldömölk)

Trianon emlékoszlop a Ság hegyen

Eötvös Loránd, a legnagyobb magyar természettudós április 8-án halt meg Budapesten.
Amikor híre szállt Eötvös Loránd halálának, A. Einstein így szólt: ,,A fizika egyik fejedelme halt meg."

Csonka János (1852 - 1939 )

A magyar technikatörténet kiemelkedő alakja. A jelenleg üzemeltetett sok száz millió benzinmotoron ma is olyan karburátor van, melynek alapgondolatával Bánki Donáttal együtt ők ajándékozták meg a világot és elsőként szabadalmaztatták.
A legenda szerint Csonka János és Bánki Donát, hazafelé tartva közös kísérletezésükből, egyszer a Nemzeti Múzeum sarkán egy virágáruslányt vettek észre, aki a szájában tartott vékony csőbe levegőt fújva oldotta permetté a virágjainak szánt vizet. Állítólag ez adta az ötletet, hogy megalkossák a porlasztót, mely a motorokban azóta is az üzemanyag-levegő keveréket állítja elő.
Az 1891-ben még csak rajzasztalon létező szerkezet a motor változó üteméhez alkalmazkodva adagolta a megfelelő keveréket, kiküszöbölte a robbanásveszélyt, ráadásul - mivel a szívócsőben áramló levegő energiáját használja fel, nem igényelt külön energiaforrást.

Karburátor Első magyar gázmotor

Még egy motor

Bánki Donát ( 1859 - 1922 )

Csonka Jánossal együtt a magyarországi motorgyártás megteremtője. Együttműködésük különösen a Műegyetem tanműhelyében volt sikeres. Ezt közös szabadalmaik bizonyítják.
1888-ban a benzinmotort, 1893-ban pedig a karburátort szabadalmaztatták.
1894-ben szabadalmaztatta nagynyomású robbanómotorját, amely a Bánki-motor nevet kapja. Ugyancsak 1894-ben elkészít egy kéthengeres, vízhűtéses és függő szelepekkel ellátott motorkerékpárt.
A nagy kompressziójú robbanómotort az idő előtti öngyulladás megakadályozására víz-befecskendezéses hűtéssel tökéletesítette, melyet szabadalmaztatott is 1898-ban.

Semmelweis Ignác ( 1818 - 1865 )

Semmelweis Ignác Fülöp valószínűleg az egyik legismertebb magyar, de mindenképpen a legismertebb magyar orvos 1972-ben felvette nevét a Budapesti Orvosi egyetem.
Semmelweis nagyságát a gyermekágyi láz kórtanának felderítése adta, amelynek során egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenően, a fertőzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatban olyan elveket fogalmazott meg, amelyek jelentőségét csak egy jó évtized múltán a francia Pasteur és a német Koch bakteriológiai kutatásait követően ismerték fel.

Bolyai Farkas ( 1775 - 1856 )

A magyar matematika reformkorának megalapozója.
1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.
Sokat foglalkozott Euklidész ötödik posztulátumával; többek között bebizonyította, hogy a "három, nem egy egyenesen levő pontok egy körön találhatók" állítás egyenértékű a párhuzamossági axiómával.
Pedagógiai ,,fő műve" fia és tanítványa, Bólyai János

Bolyai János ( 1802 - 1860 )

1820 és 1823 között dolgozta ki és írta meg korszakalkotó felfedezését: a nemeuklideszi geometriáját.
Ő maga így fogalmazta meg felfedezését, melyet apjának írt egy levelében: ,,semmiből egy új, más világot teremtettem" (1823).
Tudományos felfedezése 1832-ben Appendix címen apja Tentamen-je első kötetének függelékeként jelent meg, melyet francia és német nyelvre fordítottak le.
A marosvásárhelyi gyűjtemény között őriznek egy ,,megfakult" feljegyzést, mely szerint 1911-ben egy ,,Einstein Albert" nevű érdeklődő kölcsönkért a gyűjteményből bizonyos relativitáselméletet tárgyaló kéziratot, de elfelejtette visszavinni.

Irinyi János ( 1817- 1895 )

Irinyi Jánost általában a zajtalanul gyúló foszforos gyufa feltalálójaként tartják számon, bár pillanatnyi ötletén messze túlmutató eredményei vannak a kémia újszerű szemléletének terjesztésében.
1836-ban Magyarországon szabadalmi törvény nem volt, osztrák szabadalmat pedig nem akart magának Irinyi János. Így hát találmányát eladta Rómer István Bécsben élő kereskedőnek 60 pengő forintért, aki elkezdte annak tömeges gyártását, s tekintélyes vagyonra tett szert a szabadalomból, amelyet Irinyi találmányára kért, és még 1836-ban meg is kapott.
Az 1848-49-es szabadságharcban jelentős politikai szerepet játszott, Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, és az állami gyárak felügyeletével.

A gyufa nem játék

Puskás Tivadar ( 1844 - 1893 )

Felismerve a telefon jelentőségét, kiutazott Amerikába, ahol találkozott Bell-el és Edisonnal. Két évig Edison munkatársa volt.
1879-ben Párizsban megszervezte az első európai telefonközpontot.
1893-ban Budapesten megkezdte rendszeres közvetítéseit az általa létrehozott telefonhírmondó, a rádió előfutára.

Zipernowsky Károly (1853-1942)

Zipernowsky Károly gépészmérnök, műegyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1893), a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar egyik megalapítója.
1882-ben Zipernowsky és Déri Miksa öngerjesztésű váltakozó áramú generátort szabadalmaztatnak a Nemzeti Színház 1000 izzólámpából álló világításának táplálására.
1885-ben Zipernowsky Károly Déry Miksa és Bláthy Ottó Titusszal szabadalmaztatta a zárt vasmagos transzformátort.

Kandó Kálmán ( 1869 - 1931)

A Budapesti Ganz-gyárban kezdett foglalkozni a váltakozó áramú villamos vontatással.
1902-ben az olasz kormány nagyszabású villamosítási terveihez Kandó Kálmán tervezte a villanymozdonyokat.
1920-as években feltalálta és kidolgozta a fázisváltós villanyos mozdonyokat.

Kandó Val Tellina mozdony
Kandó mozdony Kandó első villanymozdonya

Galamb József ( 1881 - 1955 )

Konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője, a Ford T-modell megalkotója. Ez egy egyszerűen kezelhető, olcsón előállítható autó volt, a világ első népautója.

Ford-T-modell a millennárison

BRÓDY IMRE ( 1891 - 1944)

A fizika több területén és az ipari alkalmazás körében számos kutatási eredményt ért el, neve mégis elsősorban a kriptonlámpa feltalálásáról ismert.
A kriptonégőt az 1936-os Budapesti Ipari Vásáron mutatták be.

Bíró László József ( 1899 - 1985)

Eredetileg újságíró volt .
1943-ban Bíró szabadalmaztatta a golyóstollat Argentínában, majd ottani letelepedése után megfelelő módosítással az öntvényrepedést jelző festéket alkalmazta a golyóstoll töltésére.

Goldmark Péter Károly (1906-1977)

Feltalálta a mikrobarázdás hanglemezt és a színes televíziót (1940). Az USA Nemzeti Tudományos Díja (1977) Carter elnöktől.

Bay Zoltán ( 1900 - 1992 )

Magyar fizikus, az MTA tagja. Nevéhez fűződik a magyar Holdradar-kísérlet, az elektronsokszorozó és a fényre alapozott méterdefiníció.
Ő javasolta 1965-ben, hogy a távolságegységet, a métert alapozzuk a pontosabban mérhető időegységre és a fénysebességre.
1983-ban A Súlyok és Mértékegységek Nemzetközi Konferenciája Párizsban tartotta 17.-ik ülését, ahol elfogadták az egységes rendszert és megállapították:
A méter a fény által a vákuumban a másodperc 1/ od része alatt megtett út hossza.

Kármán Tódor ( 1881 - 1963)

Kevesen vannak azok, akik tudják, hogy például az első helikopter modell megalkotása egy magyar tervező nevéhez fűződik.
Kármán Tódor a világ egyik legelismertebb égi tervező volt.
Fontos szerepet játszott az első rakéták kifejlesztésében.
Őt tekintik a szuperszonikus repülés atyjának.
Űrkutatással is foglalkozott.

A National Medal of Science kitüntetést 81 évesen John F. Kennedy elnöktől vette át.

41 Kemény János (1926-1992) Albert Einstein tanársegédje.

Los Alamosban a Manhattan-terv keretében a későbbi Nobel-díjas Richard Feynman munkatársa volt.
Albert Einstein tanársegédje.
Jellemző rá, hogy amikor autót vett, a ,,LOGIC" (LOGIKA) rendszámot íratta rá.
Tom Kurtz-cal együtt 1964-ben megalkotta a BASIC programozási nyelvet és az első időmegosztású számítógépes rendszert.

Szilárd Leó ( 1898 - 1964 )

Magyar származású fizikus. Az első, aki felismerte, hogy nukleáris láncreakció (és az atombomba) létrehozható.
Bebizonyította az uránhasadás esetében a neutronsokszorozást.
Mivel félelmetes lehetőségnek tartották, hogy először a náci Németország fejlessze ki az atombombát, meggyőzték Franklin Rooseveltet, hogy nekik kell elsőnek lenniük. Részt vett az erre irányuló Manhattan-tervben
Szilárd Leó és Enrico Fermi szabadalmaztatták az atomreaktort.

Teller Ede ( 1908 - 2003 )

Magyar származású amerikai atomfizikus.
Legismertebb a hidrogénbomba kutatásokban való aktív részvétele, ezért az USA-ban mint ,,a hidrogénbomba atyja" vált közismertté.
Felismerte az urán-grafit-víz típusú reaktorok veszélyforrását (Teller-Effektus) és sikerült leállíttatnia az olyan grafitos reaktorok működtetését, mint amilyen például a Csernobili erőmű. Csernobilban többek között Teller-effektus vezetett a katasztrófához.

Neumann János (1903-1957)

A számítógépek atyja.
Neumann-elvek:
1. Soros utasítás-végrehajtás
2. Kettes (bináris) számrendszer használata
3. Belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására
4. Teljesen elektronikus működés
5. Széles körű felhasználhatóság
6. Központi vezérlőegység alkalmazása

,,A számítógép és az emberi agy viszonyáról" - Neumann utolsó könyvének borítója
Átveszi Eisenhower elnöktől a National Medal of Science kitüntetést .

Neumann-elvek szerinti PC-felepitése

Az atomkorszak tudósai
Teller Ede
Szilárd Leó
Wigner Jenő
Hevesy György
Neumann János

Bátaapáti Eszter lejtősakna

Bátatapáti Mária lejtősakna

Öveges József ( 1895 - 1979 )

Professzor, tanár, fizikus.

Rubik Ernő Építészmérnök, iparművész.

1990-től a Magyar Mérnök Akadémia elnöke, később tiszteletbeli elnöke.
Találmányai:
Bűvös kocka
Kígyó Bűvös négyzetek
Bűvös dominó
Rubik óra

Köszönöm a figyelmet, türelmet!
Természetesen sokkal több magyar találmány és magyar tudós van, mint ami a fenti bejegyzésben található. Magam is tudnék még sok olyat megemlíteni, amelyek nem szerepelnek a bejegyzésben szereplők között, terjedelmi okok miatt azonban ez nem lehetséges. Az alábbi Link alatt azonban ezek is megtekinthetők. De a szakirodalom is jóval sokkal többet említ. Egyébként érdemes elolvasni ,,Köteles Viktória 88 magyar találmány" című könyvét is, mely megvásárolható a Libri Könyváruházban vagy az Antikvárumokban. /Kiadás éve:2010/


Magyar feltalálók és találmányaik

LinkMagyar találmányok, melyek megrengették a világot

LinkNemzeti |Top 10| magyar találmány (amiről valószínűleg nem tudtad, hogy az)

LinkHíres magyar találmányok és feltalálók

Link


Híres magyar feltalálók és tudósok

Link


Magyar feltalálók és magyar találmányok

Link
 
 
0 komment , kategória:  Tudomány - technika  
Címkék: technikatörténet, szabadalmaztatta, elektromossággal, megszerkesztette, befecskendezéses, kifejlesztésében, szabadságharcban, távolságegységet, alapgondolatával, robbanásveszélyt, természettudósok, elektrotechnikai, telefonközpontot, elektromágneses, telefonhírmondó, tökéletesítette, puskaporgyártás, tulajdonságának, tudományegyetem, transzformátort, szemléltetésére, antikvárumokban, feltalálójaként, posztulátumával, megállapították, együttműködésük, elektrokémiával, marosvásárhelyi, robbanómotorját, veszélyforrását, öntvényrepedést, villanymozdonya, könyváruházban, magyarországon, alkalmazhatóvá, bebizonyította, kísérleti fizika, áram mágneses, első elektromotort, 1850-es évek, első unipoláris, dinamó-elektromos elvét, villamos motorkocsi, rend győri, magyar tudomány, sokoldalú alkotó, geofizika területére, rendszeres kísérleti, berlini Akadémia, fizika nagy, testek egyik, tehetetlen tömeg, MAGYAR TERMÉSZETTUDÓSOK, Jedlik Ányos István, Jedlik Ányos, Búcsúbeszédét Eötvös Loránd, Eötvös Loránd, Eötvös Loránd Budán, Magyar Tudományos Akadémiának, Magyar Állami Geofizikai Intézetet, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Csonka János, Bánki Donáttal, Bánki Donát, Nemzeti Múzeum, Karburátor Első, Csonka Jánossal, Semmelweis Ignác, Semmelweis Ignác Fülöp, Budapesti Orvosi, Bolyai Farkas, Magyar Tudományos Akadémia, Bólyai János, Bolyai János, Einstein Albert”, Irinyi János, Irinyi Jánost, Rómer István Bécsben, Puskás Tivadar, Zipernowsky Károly, Déri Miksa, Nemzeti Színház, Zipernowsky Károly Déry Miksa, Bláthy Ottó Titusszal, Kandó Kálmán, Budapesti Ganz-gyárban, Kandó Val Tellina, Galamb József, Ford Motor Company, Ford T-modell, BRÓDY IMRE, Budapesti Ipari Vásáron, Bíró László József, Goldmark Péter Károly, Nemzeti Tudományos Díja, Mértékegységek Nemzetközi Konferenciája Párizsban, Kármán Tódor, National Medal, John, Kemény János, Albert Einstein, Nobel-díjas Richard Feynman, Szilárd Leó, Franklin Rooseveltet, Enrico Fermi, Teller Ede, Neumann János, Átveszi Eisenhower, Wigner Jenő, Hevesy György, Bátaapáti Eszter, Bátatapáti Mária, Öveges József, Rubik Ernő Építészmérnök, Magyar Mérnök Akadémia, Kígyó Bűvös, Köteles Viktória, Libri Könyváruházban,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Bibliai gyógynövények  Gyermeknap  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Egy erdélyi magyar édesanya le...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Diéta, amely jó a köszvényre  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Balajthy Ferenc - AKKOR IS ÉGN...  Ahol te vagy . . .  képre írva  Facebookon kaptam Krisztinától  Jó éjszakát kedves látogatóimn...  Fehér rózsa  Facebookon kaptam  Az embereket hagyni kell  Ölelés  Németország és a pénzoligarchi...  A test ritmusa  Jó reggelt mindenkinek!  Van még számomra is bocsánat, ...  Babics Imre - Esőcsepp  Tisztelettel gondolunk vissza  Facebookon kaptam  Szép, ha kedveskedtek egymásna...  Facebookon kaptam  Nyár kezdet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Esős nap  A szépet csodálni,  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Az öröm kis  - az, hogy az ember szerethet  Pofára esés  Egy erdélyi magyar édesanya le...  Tanítónknak  Június első vasárnapján  Amikor reggel felébredek, elmo...  Szeretettel !  Facebookon kaptam  Róth Márta Pedagógusnapi ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép álmokat!  Ölelés  Nő rózsával  Ahol te vagy . . .  A jó orvos A jó orvos mindig a...  Esős nap  Róth Márta Pedagógusnapi ...  Facebookon kaptam  Diéta, amely jó a köszvényre  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet kereke  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A művészetnek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Balajthy Ferenc - AKKOR IS ÉGN...  Ki megtanul hallgatni  Facebookon kaptam  Az ukrán dráma  Facebookon kaptam  Június első vasárnapján  Facebookon kaptam  Esős nap  Szép estét kedves látogatóimna...  Jó reggelt mindenkinek!  Hallgass a szívedre, élj úgy, ...  Nem attól vagy stresszes  Egy erdélyi magyar édesanya le...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Diéta, amely jó a köszvényre  Foghúzás  Hálásan köszönöm  Semmi még a...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kun Magdolna - Virágzó kövek  Pécs  Facebookon kaptam  A művészetnek  Facebookon kaptam  Az öröm kis  Unalom  EMLÉKEZZÜNK: Magyar bánat - T...  képre írva 
Bejegyzés Címkék
kísérleti fizika, áram mágneses, első elektromotort, 1850-es évek, első unipoláris, dinamó-elektromos elvét, villamos motorkocsi, rend győri, magyar tudomány, sokoldalú alkotó, geofizika területére, rendszeres kísérleti, berlini Akadémia, fizika nagy, testek egyik, tehetetlen tömeg, nehézségi erőtér, földfelszín alatti, torziós inga, keleti irányba, nyugati irányba, nyugvó test, felismerés Eötvös-hatás, fizika tankönyvekbe, kettős nagy, legnagyobb magyar, fizika egyik, magyar technikatörténet, jelenleg üzemeltetett, legenda szerint, virágáruslányt vettek, szájában tartott, virágjainak szánt, motorokban azóta, üzemanyag-levegő keveréket, motor változó, megfelelő keveréket, szívócsőben áramló, magyarországi motorgyártás, karburátort szabadalmaztatták, nagy kompressziójú, egyik legismertebb, legismertebb magyar, konkrét betegség, francia Pasteur, német Koch, magyar matematika, egyenesen levő, körön találhatók, párhuzamossági axiómával, nemeuklideszi geometriáját, marosvásárhelyi gyűjtemény, gyűjteményből bizonyos, zajtalanul gyúló, kémia újszerű, 1848-49-es szabadságharcban, állami gyárak, telefon jelentőségét, első európai, általa létrehozott, rádió előfutára, magyar erősáramú, zárt vasmagos, váltakozó áramú, olasz kormány, fázisváltós villanyos, egyszerűen kezelhető, világ első, fizika több, ipari alkalmazás, kriptonlámpa feltalálásáról, 1936-os Budapesti, golyóstollat Argentínában, öntvényrepedést jelző, golyóstoll töltésére, mikrobarázdás hanglemezt, színes televíziót, fényre alapozott, métert alapozzuk, pontosabban mérhető, egységes rendszert, fény által, első helikopter, magyar tervező, világ egyik, első rakéták, szuperszonikus repülés, későbbi Nobel-díjas, első időmegosztású, uránhasadás esetében, náci Németország, erre irányuló, hidrogénbomba kutatásokban, hidrogénbomba atyja&#8221, urán-grafit-víz típusú, olyan grafitos, számítógépek atyja, adatok tárolására, atomkorszak tudósai, fenti bejegyzésben, bejegyzésben szereplők, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 127 db bejegyzés
Összes: 4637 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 743
  • e Hét: 8782
  • e Hónap: 15176
  • e Év: 425007
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.