Belépés
katolikusokoldala.blog.xfree.hu
Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik Őt keresik Katolikus Keresztények oldala
2016.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Jézus Krisztus! Evangéliumodban így szólsz hozzánk...
  2018-10-04 05:54:22, csütörtök
 
 A kép nagyban: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az Úr uralkodik örökkön örökké...
  2018-06-13 12:43:00, szerda
 
 A kép nagyban: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Őhozzá járultatok, az élő Kőhöz...
  2018-04-24 13:32:50, kedd
 
 A kép nagyban: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Uram, Jézusom
  2018-03-30 17:57:14, péntek
 
 A kép nagyban: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Jézus, lelkem vigasztalója
  2018-02-26 13:40:41, hétfő
 
 A kép nagyban: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az ima fontossága
  2017-09-07 20:28:17, csütörtök
 
 Növekedés: Mélyülni az imában

Az ima a lélek lélegzete. Az ima az a lelki köldökzsinór, mely Istenből táplálékot és oxigént közvetít felénk. Aranyszájú Szent János, az V. századi egyházatya így ír az imáról:

A partra vetett hal nem tud élni. Hamarosan elpusztul. Hasonlóan az ember sem élhet ima nélkül, fokozatosan közömbössé válik, majd meghal. Biztosak lehetünk abban, hogy az imátlanság és a lélek életének pusztulása - azaz Isten kegyelmének elvesztése - egy és ugyanaz.

Avilai Nagy Szent Teréz pedig így beszél az imáról és az ima iránti közömbösség hatásairól:
Az a lélek, melynek nem habitusa az ima, olyan, mint a béna test, melynek van ugyan keze lába, mégsem tudja használni azokat. Ezért számomra az imádkozás feladása annyit jelent, mint eltérni az egyenes úttól, mert az ima az a kapu, amin keresztül Isten minden kegyelme érkezik. De ha bezárul ez a kapu semmink sem marad.
Ha ennyire fontos a keresztény élet számára az ima, akkor még inkább fontos azoknak az életében, akikre a vezetői szolgálat hárul. Jézus azt igére, hogy akkor termünk gyümölcsöt, ha egységben vagyunk vele.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én benne, az termést hoz. Nélkülem semmit sem tehettek.(Jn 15,5).

Évszázadokkal ezelőtt figyelmeztetett már bennünket Isten:
Nem erővel és hatalommal, hanem az én Lelkem által - mondja a Mindenható (Zak,46).

Sokszor azért olyan csekély a teljesítményünk, mert nem Istennel járunk. Szolgálatunk ereje lelkiségünkből fakad, az pedig Krisztussal való személyes bensőséges kapcsolatunkból. Az ima szolgálatunk éltető vére.

Az imában és semmi másban kell a vezetőnek elöl járnia.

Hogyan növekedhetünk folyamatosan az imában? Hogy növekedhetünk a Jézushoz való hasonlóságban és szolgálatunk, missziónk teljesítésében?

A Szentírás felvázolja a növekedés útját:
mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s benne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért. (Ef 6,18) Engem ez a felhívás segített növekedni az imában.
Imádkozzatok a Lélekben

Hogyan imádkozzunk a Lélekben? A (Róm 8.26-27) kifejti ezt:
A Lélek segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, miképpen kell kérnünk, amit kérünk, de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint.

A Szentlélek imádkozik érettünk és velünk. A (Zsid 20) arra szólít, hogy részesítsük előnybe és növekedjünk ebben a szent interakcióban a Lélekkel:
Ti pedig, kedves testvéreim, építsétek fel magatokat a szent hitben és imádkozzatok a Szentlélekben!
A Szentlélek mondja meg nekünk, hogy mit imádkozzuk, s azt is, hogy hogyan lépjünk mélyebb kapcsolatra a Szentháromság harmadik Személyével. A saját céljaink, megérzéseink gátat szabnak az imáinknak. A Szentlélek segítségével a Mennyek Országa fogja inspirálni az imánkat. Hiszen a Szentlélek templomai vagyunk. Bennünk lakozik, és ezért Benne és az erejével imádkozhatuk.

A Karizmatikus Megújulás által Isten megajándékoz minket, az Ő Titokzatos Testét a nyelvek imájával. Ez mivoltánál fogva az ima nyelve. A nyelveken való ima áldást hoz az imaéletünkre. Használjuk egyre többször, hiszen így teret adunk a Szentléleknek. Ez az adomány lehetővé teszi, hogy a Szentlélek egyre többet imádkozzon bennünk és általunk.
Szüntelen ima

mindenkor esedezzetek...

Ez jellemezte az első keresztényeket:
Kitartóan együtt imádkoztak az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és a testvérekkel.(ApCsel 1,14). Jézus azt parancsolta, hogy szüntelenül imádkozzunk, s maga is szüntelenül imában volt. Pál mondja a Tesszaloniki levélben, hogy imádkozzatok szüntelen. (1Tessz 5,17)

Az ima nem rész-munka a keresztények számára. A keresztények nincsenek két osztályra, a teljes időben szemlélődőkre és a részidősökre osztva. Mégis fel kell tennünk a kérdést, hát lehetséges a szüntelen ima? A válasz: igen is meg nem is.

Természetesen lehetetlenség folyamatos párbeszédben lenni Istennel. De élhetünk szüntelenül az Ő jelenlétében, áldottá lehetünk vele. Az jelenlétében való élet nem kötelesség, hanem születés kiváltság. Akik növekednek az életszentségben és az imában, azok számára ez természetes levegő vétel.

Lawrance testvér, a középkori remete beszélt imatapasztalatáról híressé vált könyvében (Az Isten jelenlétében való élet begyakorlása):
A munka ideje nem különbözik számomra az imádság idejétől, és konyhám lábos-zörgésében és emberi hangok zűrzavarában olyan közelségét tapasztalom Istennek, mintha térden állék.

A szüntelen ima nem elérhetetlen álomkép, hanem lehetséges. Mindannyian eljuthatunk az Istennel való szüntelen benső beszélgetése.
Az ima sokfélesége

minden imádságban és könyörgésben...

Ha szüntelenül imádkozunk, akkor a különböző élethelyzetek különböző imára szólítanak bennünket. Ha mindennapi életünk, vezető szolgálatunk, küldetésünk különböző helyzeteire gondolunk, láthatjuk, hogy van, amikor a kísértések ellen, van, amikor bölcsességért, lelki erőért, szellemi éberségért imádkozunk, van, amikor magasztalunk, dicsőítünk és hálát adunk, vagy oltalmat kérünk, közbenjárunk nehéz helyzetekért stb.
Állhatatos ima

Ezeket megfontolva legyetek éberek és maradjatok meg az imában...

Jézus, amikor imádkozni tanított mindig bátorított az állhatatosságra.
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek (Mt 7.7.) A Getszemániban Jézus arra szólította tanítványait:
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! (Mk 14,38).

Állhatatosan imádkozunk-e, mint vezetők a ránk bízottakért, családjainkért, az Egyházért? Vannak nehéz emberek, megpróbáló helyzetek, amiért állhatatosan kérjük az Urat? Növekedjünk a kitartásban! Az Úr az állhatatos imára válaszol.
Közbenjáró ima

maradjatok meg az imában a szentekért....

Ezek a szentek, a Jézusban hivők, s nekik nagyrészt kell kapniuk az imánkban. Pál sokszor kéri az egyházakat: imádkozzatok értem is. Pál ismerte az ima hasznát. A közbenjáró ima kegyelmi gyümölcsöket ajándékoz nekünk, oltalmat, növekedés. A közösségeinkért, ránk bízottakért való ima kinyitja az ajtókat a jelek és csodák előtt. Egységet hoz oda, ahol korábban széthúzás volt, életet, ahol korábban langymelegség és közömbösség.

Ha tehát növekedni akarunk az imában, a Lélekben való, szüntelen imában, minden körülmény között, különböző módokon közbenjárva a szentekért, akkor engedjük, hogy kihívások érjék a szívünket. Ne ijedjünk meg! Amikor imádkozni kezdek - mondta egy jó keresztény- hát a szívemnek egyáltalán nincsen kedve Istenhez fordulni, s amikor benne vagyok az imában, nincs kedve abban megmaradni. Hát ez az a pont, amikor fegyelmeznünk kell magunkat: Ha nem érzed imára hangoltnak magadat, azért ne hagyd el, ne hagyd abba, hanem törekedj belemélyülni az imába, akkor is, ha azt gondolod, hogy ez képtelenség.

Nem lehet megtanulni imádkozni, növekedni az imában, csak ha imádkozunk.

Kérdések a megfontoláshoz:

Az ima szolgálatunk elevenítő vére. Mennyire fontos neked az ima az életedben, az Úrral való kapcsolatodban?
Mennyi teret engedsz a Szentléleknek imaéletedben, hogy vezetni tudjon az imában, hogy miért és hogyan imádkozzál?
Az ima nem rész-foglalkozása a keresztényeknek. Te részmunkaidős vagy, vagy teljes? Kitartó vagy-e az imában szolgálatodért, közösségedért, családodért, az Egyházért?

Forrás: Katolikus hitvédelem és megújulás
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szűz Mária Isten anyja - január 1.
  2017-01-01 12:31:02, vasárnap
 
 főünnep

január 1.

,,Ó, Mária Isten anyja,
énnekem is jó anyám..."

A legősibb időktől fogva a Boldogságos Szüzet, mint Istenszülőt tisztelik, különösen előtérbe kerül ez a gondolat a karácsonyi ünnepkörben.
Az ünnepet az Egyház a II. Vatikáni Zsinat után vezette be. Máriát régtől fogva ,,Isten anyja", ,,Istenszülő" névvel illetjük. A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe karácsony másnapján, december 26-án van.
Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében kell látnunk. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés - ahogy ezt az Efezusi Zsinat (431) leszögezte.

Szűz Mária istenanyasága a Szentírásban:

Amikor az Efezusi Zsinat Mária istenanyaságát hittételként kimondta, nem új igazságot hirdetett ki, csupán csak megvédelmezte az eretnekek támadásaival szemben azt az igazságot, amelyet az Egyház kezdettől fogva vallott a kinyilatkoztatás alapján.
Most nézzük meg, hogy hogyan fejezi ki ezt az igazságot hitünk egyik forrása: a Szentírás.

Izaiás próféta...

Az Efezusi Zsinat Szűz Mária istenanyaságában Izaiás próféta jövendölésének beteljesedését látta, amely így szól:
,,Íme, a Szűz méhében fogan és fiat szül; neve Emmanuel (-,,Velünk az Isten") lesz." (Iz 7,14)
A próféta által látott Szűz a Boldogságos Szűz Mára, Emmanuel pedig isteni Fia, Jézus Krisztus.

Szent Máté evangélista...

Ennek a jövendölésnek beteljesedéséről maga Szent Máté evangélista tesz tanúságot, amikor elmondja, hogyan figyelmeztette az angyal Józsefet álmában: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, - folytatja az evangélista - hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: ,,Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni." Ez azt jelenti: Velünk az Isten." (Mt 1,20-24)

Szent Lukács evangélista...

Szent Lukács evangélista elbeszéléséből világosan kitűnik, hogy Istentől megígért Emmanuelt Szűz Mária foganta a Szentlélektől és szülte a világra. Az angyal ezt válaszolta Mária kérdésére: ,,A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent is Isten Fia lesz" (Lk 1,35). Más szóval Szűz Mária valósággal és tulajdonképpeni értelemben is Isten-szülő, azaz Isten anyja.
Erzsébet is, a Szentlélektől megvilágosítva, Máriát szintén az Úr anyjának, azaz Isten anyjának nevezi. Erzsébetet eltöltöttel a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott: ,,Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?" (Lk 1,41-43)

Szent Pál apostol...

Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében (1,3-4) szintén szól Szűz Mária istenanyaságáról. Azt mondja, hogy az Isten Fia ,,test" szerint Dávid nemzetségéből született, ti. Szűz Mária által, aki Dávid nemzetségéből származott. Más szóval: Szűz Mária istenanyasága révén származott a Messiás Dávid nemzetségéből.
Szent Pál a galatákhoz írt levelében (4,4) még erőteljesebben fejezi ki Szűz Mária istenanyaságát: ,,De mikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, ki asszonytól született." (S ez az asszony Szűz Mária volt, aki valóban anyja volt az Isten fiának.) Szent Pál Isten Fián a szó szoros értelmében a Szentháromság második személyét, az Igét érti, félreérthetetlenül kifejezi Szűz Mária istenanyaságát.
A Szentírás Szűz Mária istenanyaságát közvetve is kifejezi. A Szentírás nyolc alkalommal mondja Máriát Jézus anyjának. Másrészt ugyanazt a Jézust Isten fiának hirdeti. A következtetés tehát világos: Szűz Mária valóban az Isten anyja.

Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Õ anyai gondoskodásába ajánljuk.

A szentmisében elhangzó könyörgés részlete:
Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét.
Mária feltételek nélkül elfogadta Isten kegyelmét. Példáját követve növekedjék bennem Krisztus, hogy életem az ő élete legyen, és szeretete rajtam keresztül másokra is kiáradjon.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Urunk Jézus Krisztus! Te emberré lettél értünk
  2016-12-26 18:00:18, hétfő
 
 A kép nagyban: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 947 db bejegyzés
Összes: 2451 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 28
  • e Hét: 557
  • e Hónap: 2055
  • e Év: 88140
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.