Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/49 oldal   Bejegyzések száma: 489 
Tartallyné Stima Ilona: Éj.
  2018-03-20 06:36:31, kedd
 
  Tartallyné Stima Ilona:

Éj.


Fénylik a lomb,
az árnya csipke,
fekete csipke, a földre hintve . . .
Bús béke leng
a tájon át,
a csönd felüti
sátorát.

Ez az midőn
a sejtelem
túl kúszik időn,
téreken.

A föld-teke
forog-forog,
gigászi kézben
nyikorog.
S te álmodol,
én álmodom
s a távolokat
rád dobom:
a távolokba
lépsz velem
a csillagokból
tépsz nekem,
csokorba kötve
átadod
s a két szemed
ragyog, ragyog.

Nyírvidék, 1931. szept. 27.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Mindszenti Gedeon: Kedves alföld . . .
  2018-03-18 07:00:21, vasárnap
 
  Mindszenti Gedeon:

Kedves alföld . . .


Nekem hegyek ringatták a lelkem,
A hegy dajkált, mihelyt megszülettem,
Nekem kedves, hogy ha zong az erdő,
Ha a hajnal zöld lombok közől jő,
Nekem olly szép, ha futnak a völgyek
S mosolyogva vissza-visszajőnek,
Nekem e táj örömem, világom . . .
Mégis alföld! most kebledre vágyom.

Azelőtt, ha gólya szállt felettem,
Meg sem mozdult a sziv kebelemben,
Hadd menjen a vándorföllegekkel;
Nekem ugyis csak zengő madár kell -
Most igy szólok: bárcsak jőne, jőne,
Hadd üzennék a pusztának tőle;
Hogy megyek - - az időt alig várom, . . .
Kedves alföld! kebeledre vágyom.

Azelőtt ha délibábot láttam,
Szánakodva sohajték magamban:
Jó, csak szállj le a szegény pusztára,
Legalább igy nem látszik, hogy árva - - -
Óh de mostan e tündéri fényben
Egy fájdalmas kép tünik föl nékem,
S fénytől könytől arczát alig látom . . .
Kedves alföld! kebeledre vágyom.

Azelőtt, ha a Tiszáról szóltak,
Vagy ha rajta vitt ollykor a csónak,
Elmém mindig azon egyen téptem:
Áldás-e ő vagy átok e népen?
Most igy szólok: zugj Tisza, zugj jobban,
Forduljon meg hős Etel habodban,
Hadd nézzen szét még egyszer e tájon . . .
Kedves alföld! kebeledre vágyom.

Azelőtt a messze róna mélyén
A kunhalmot mosolyogva nézém;
Most e halmok égig nyulnak nékem,
Örök fényben, örök dicsőségben,
S bár aranyat nem adnak, de bennek
Még aranyabb hős szivek pihennek,
E szivektől ég a puszta nyáron . . .
Kedves alföld! kebeledre vágyom.

Azelőtt ha egy-egy lápra léptem
A nádasok sürü erdejében,
Azt gondoltam: be más a mi földünk,
Nem mozdul az, vas az, mint a lelkünk.
Most igy szólnék: indulj föld alattam,
A tengerre vigy egy pillanatban.
Tengeren tul vigy el, édes lápom! . . .
Kedves alföld! kebeledre vágyom.

Azelőtt, bár hiven ismerélek,
Álmaimban sohsem jelenél meg,
Most előhoz minden, minden éjfél,
Mintha szivem közepében élnél,
És én látlak, s reszket lelkem lelke,
Fehér csonttal van földed bevetve,
Fehér csont a fekete lapályon . . .
Kedves alföld! kebeledre vágyom.

Vasárnapi Ujság 1859. január 23.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Tartallyné Stima Ilona: Üzent a halott költő . . .
  2018-03-18 06:57:41, vasárnap
 
  Tartallyné Stima Ilona:

Üzent a halott költő . . .


Sejtett nesz borzongott ott künn. . . s halkan
Megremegett az ablaktábla.
A Múzsa jött be nesztelenül,
Halott költő özvegy arája -
Haja éj. . . szeme csillagsugár...
S a hold bús mosolyának árnya,
Mint hús ezüst fátyol, - szemfedő -
Hullámozva borult le rája.
És szakadthúru hárfa a kezében
S benne nyögött száz vérző, tépett dal -
Elhantolt mesék a szemében,
- Sírból feltámadt, sírban fogant álmok -
Szemlélő, zokogó szók búgtak ajkán;
Belülről lehellte a multat hozzám:

Egy sírba járok le én !
Ki árván bolyongok réges-régen
Sorvadtan egy halott mezében,
Búsulva sok halott mesén. . .
Mert márvány homloka ott lenn hideg,
Falán túl: néma holt ideg -
És sötét haja csapzottan rátapad.
Hiába csókolom hevült lázzal,
A sir nyűgétől már nem szabad. . .

S bár meg nem irt szók tépik ott a szivét,
Keze erőtlen: viaszk: semmi -
És szájának ive zárt örökre,
Nincs nékem ott már mit keresni;
Szemének mély, sötét gödre:
Tört üveget, holt kék tavat rejt
És sötét pillák tapadó árnya,
- Dermedt, irigy boltozat -
A színeket mind magába zárja.
Halott keze. . . halott szája. . .

Te beszéltél egykor véle. . .
A japáni bios piros szirmai hulltak,
Piros eső a lábatok elébe; -
Máskor didergő őszi esőben,
Bús, ifjú életét bizta rád egy szóban
S te némán nézted, kegyetlen, szótlan,
Mint hullt a könnye elmenőben. . .

Majd zajos esték - tél - forró termek,
Izgató csodája tánczene-ütemnek,
Száz szónál is szebb hallgatások;
Lent virult szemetek s égett a szátok. . .
S forró hulláma a sejtelemnek
Ott omlott rátok.

Elfeledted volna?
Hogy a cigány négy vergő húrba
Belehajszolva saját lázas lelkét,
Csak neked. . . csak feléd
A nótádat húzta?. . .
És sirt a dal - mig a kezed' remegve fogta
- Ó, szegény -
Odavárlak ölelő két karomba. . .

És te tudhatod csupán:
Hány titkos kívánság hervadt el
Láztól remegő ajakán.
Hervadt dalok megujhodt csókját
- Tartsd homlokod' - fogadd el te !
Sírból kipattant tavaszi virág -
Melyet rád lehelek én helyette !

És magányos, bús szobámra,
Ráterült hűs ezüstös fátyla
S a Múzsa halkan elszökött -
De a száz vérző, tépett dal,
Az én lelkembe költözött

tavasz- 1920 július 25.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Homonnay Lia: Gynt
  2018-03-18 06:52:23, vasárnap
 
  Homonnay Lia:

Gynt


Ki érti, Uram, az én vágyamat?
Enyém a legszebb mélyült gondolat!
Gőgömnek kevés széles e világ
S álcás alázat kínja íöldrevág. . .

Uram, én nem ez, egész más vagyok !
Igaz valóm az elnyomott dalok;
Valaki bennem bámul önmagán:
Ki vagy te furcsa, idegen leány?. . .

Ó fülledt álmok női Gyntje, én,
Ki ifjúsága drága, reggelén
Megismerésre, öntudatra vágyott,
Míg lelke igaz énjéért kiáltott
S keresve, magam elvesztettem én. . .

tavasz- 1920 augusztus 8.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Mindszenti Gedeon: Massada.
  2018-03-17 06:37:48, szombat
 
  Mindszenti Gedeon:

Massada.

(B. L. után.)


Zokognak Júda bérczei,
Ledőlt a szent város fala,
Hősök tetemein virraszt
Az esti csillag sugara,
A tört királyi korona
Vérfertő iszapján hever,
S hol Jeruzsálem ragyogott,
Bús rom mered az égre fel.

Jákobból szétriadt a nép,
A merre a négy szél rohan,
Hárfáin a vihar közé
Süvit a fájdalom-roham,
Csak a futás óvhatja meg
A fáradt, megsebzett nyakat,
Mely retteg meggörbedni a
Diador vasjárma alatt.

De egy maroknyi hős csapat
Megáll - és esküt zúg vala :
"Ha vész Júda, ám veszszen el,
De guny ne érje őt soha;
Ne vádoljon minket e föld,
Melyben próféták alszanak,
Melyen Jehova háza állt,
Hogy fiai - szaladtanak.

Van egy erőd, van, melyre még
Nem tűzte Kóma föl sasát,
El Massadára, hősfiak,
Vivni a legvégső tusát!"-
Az ellen dulful, mérgiben
Pajzsát a földhöz verdeső,
A vér egy tengeráradat,
Dögvészt lehel a harczmező.

És kelnek, tünnek a napok,
Sok vivás, - semmi nyereség,
A földhóditók arczain
A csüggedt szégyen lángja ég;
- Mig im egyszerre védtelen
Áll a torony, s a véd falak
"Vigyázz ! fegyverre római !
Mert most mindjárt kirontanak."

A nap felhők közt áldozik,
A hold is sápad, jő a regg,
De Massadában semmi nesz,
Egy kard nem villog, nem peneg, -
"Talán ünnep van odafönn,
Mig itt mi várva senyvedünk?
Föl, egy végső rohamra föl.
E szirt meddig daczol velünk ? !"

A kürt rival - nincs mérkőző,
Recsegve dőlnek a kapuk,
Az utcza néma, nesztelen,
Csak egy haló sóhaj, ha bug . . .
- Megrendül és borzadva fut
Előre Róma bajnoka,
S im ott egy látvány vár reá,
Minőt nem sejtett tán soha.

Zúzott agyuk, átvert szivük
Vérében mind a bajnokok,
Mellettök asszony, lány, gyerek
Nyugosznak, és tisztes papok, -
Csak egy nő van, ki még liheg !
S felhörg nemes kinnal tele :
"Ez a rabláncz csörgésire
A szabadság felelete!"

"Nem ti, nem dögvész, nem az éh
Törék meg bátor Massadát,
Föl! hirdessétek mindenütt,
Mit itt a szem borzadva lát,
Mit itt akarva, minmagunk
Kezébül vettük a halált,
Nem hagyva ősink örökét,
Imádva holtig Jehovát."

"Eszméljetek egy holt szaván,
Bár sastok oly fönnen repül,
Semhogy türjük a rabigát,
Elhunyunk győzhetetlenül!"
- Egy rángás, - a nő visszahull;
A hős keze kardján mered,
S szeméből, mely sötét, kemény,
Alá egy forró köny pereg.

Vasárnapi Ujság 1861. március 17.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Wallentinyi Dezső: Havas esőben.
  2018-03-16 05:30:30, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Kelembéri Sándor: Kenyéradó parasztöklünk
  2018-03-16 05:26:38, péntek
 
  Kelembéri Sándor:

Kenyéradó parasztöklünk


Eres, barna, nagy parasztöklünk
ősidőktől robotol, fárad:
búzát, áldást: kenyeret hordoz
szótlanul és bélyeges kínnal
dús asztalára a világnak.

Mi öklünk a bús élet ökle,
nélkülünk itt semmi sem élne,
mégis: Isten vérzik mibennünk
véget nem érő golgotánkon.
- Mikor lesz hát jobb sorsunk végre ? !

Egy nap, ha minden felfordulna,
mi volna, ha nem lenne búza?
Ha kenyéradó parasztöklünk
haragosan felgörcsösülve
megmarkolná az eke vasát,
hogy a kínunkat szertezúzza ? !

Kazinczy Évkönyv Košice. 1928.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Mindszenthy Gedeon: Pogány magyarok napvárása.
  2018-03-15 06:34:01, csütörtök
 
  Mindszenthy Gedeon:

Pogány magyarok napvárása.

(Az ős mythosz szerint.)


Hasadj, hajnal, hasadj már !
Szivünk, lelkünk alig vár,
Hasadj ki szép pirosra,
Pirosra, harmatosra,
Mint a rózsa levele
Levele,
Imakönyünk hull bele,
Hull bele.

Hasadj, és szüld a napot,
E legszentebb csillagot,
Hadd tépje szét az éjet,
Mely lelkeinkre lépett;
Nap ! te vagy az Istenünk,
Istenünk,
Az éj ellen fegyverünk
Fegyverünk.

Mikor te lépsz az égre
Lengő aranymentébe,
Aranysugár-paripán,
Sirva fakad az imán,
Turul madár felröppen
Felröppen,
Százezer kard megcsörren,
Megcsörren.

Forrás indul, ér csereg,
Midőn látják képedet,
Erdők , mezők zajongnak,
Mint kikről lánczot óldnak,
Nyilik a föld virága,
Virága,
Rajt harmatgyöngy a párta,
A párta.

Lásd a Mátra kék hegyét,
Milyen vágyva néz feléd,
Duna szent hullámai
Vigan kezdnek zajlani,
Fényben ragyog Budavár,
Budavár,
Szivünk, lelkünk alig vár,
Alig vár

Szemed csak egyet pillant,
És im zeng a hősi lant,
Az ősz táltos kezdi meg,
S visszazengi völgy, berek,
Ifjak, szüzek utána.
Utána,
- Igy vár téged egész ország
Dunája.

Villogtatjuk kardjaink ,
Csattogtatjuk pajzsaink,
S a mit csak kiván szived,
Paripánk is a tied,
Kincsünk, vérünk, mindenünk,
Mindenünk,
Csak jőj már, jőj, Istenünk,
Istenünk !

Süsd ránk arany világod,
Csókold meg a világot,
A földnek már meleg kell,
Gyulaszd föl lángszemeddel,
És űzd el a felleget,
Felleget,
Tűznyiladtól megreped,
Megreped.

Mutasd meg szörnyü fényben,
Mi tenyészett az éjben,
Hogy a rontó lidérczet
Leküzdje drága néped,
S égen, földön dicsérjék,
Dicsérjék,
A magyarok Istenét,
Istenét !

Vasárnapi Ujság 1861. február 10.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Csukássy József: Végső szavad.
  2018-03-14 07:13:59, szerda
 
  Csukássy József:

Végső szavad.

(Szeptember 25.)


Végső szavad az volt, a hogy elbúcsúztunk
"Ne feledj el engem!"
"Ne feledj, ne feledj !" s fényes könnyít rezgett
Sötét szemeidben.

Mint az ág, melyről az elbucsuzó madár
Tova-száll, ellebben,
Galambtoll lágyságu rózsaszín kezecskéd
Remegett kezemben.

"Ne feledj el engem !" tudja e feledni
Harmatcsepp a rózsát ?
Nem rezg-e kelyhén? ka kitűzi a hajnal
Bíbor lobogóját ?

Tudja-e feledni csillagát az éjfél ?
Lombját a madárka ?
Melyen legelőször nyílt dallamos ajka
Bűvös dalolásra.

És a nap sugára mikoron felejté
Kedvesét, a földet ?
Nem csókolja-e fel reggelenként ha jö,
Az est búcsú könnyet ?

Tudje e feledni a tengeri kagyló
Elhullajtott gyöngyét ?
Nem siratja-e haj bánatos bugással
Kinos veszteségét ?

S én tudnálak-e . . felejteni téged ?
- Oh ez lehetetlen !
Mint az angyalokat rejti a menyország,
Rejtelek szivemben. -

De mint a menyország - ha nem lakja angyal,
Nem menyország többé ! -
Megszüntem a percben, élni , lenni , melyben
Te nem szeretsz többé !

Hölgyfutár, 1863. február 7.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Hollósy István: Erzsikének.
  2018-03-14 07:11:40, szerda
 
  Hollósy István:

Erzsikének.


Virág fakadt, madár dalolt az ágon,
Midőn együtt mulattam itt veled.
Ragyogva ringott harmat a virágon
S méh döngicsélt a tarka rét felett.

Csacsogva szökdösött a rét patakja.
Mi rózsaszirmot hullatánk belé.
Kergettük a habot vigan kaczagva ;
Az elfutott, szemünk alig lelé.

Aztán a part zöld bársonyára dőltünk
S köténk virágból tarka koszorút.
A boldogság mosolygva ült közöttünk.

Most homlokomra gyász, gond, bú borult;
Virág-füzér nem ékesíti már . . .
Tavasz, tavasz, szivem hiába vár ! ?

Vasárnapi Ujság - 1896. márczius 22.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
     1/49 oldal   Bejegyzések száma: 489 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 200 db bejegyzés
e év: 792 db bejegyzés
Összes: 30689 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 687
  • e Hét: 18813
  • e Hónap: 126733
  • e Év: 498871
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.