Regisztráció  Belépés
mami7090.blog.xfree.hu
A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha Nagyházi Miklósné
1944.02.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Az én Miatyánkom
  2011-02-08 22:30:41, kedd
 
  Atyám! Atyám vagy, én a gyermeked!
Add, hogy fohászként mondjam ki neved,
Add, hogy szeresselek hűen, nagyon,
Légy nekem több, mint bármi jutalom,
Légy egyszerűen az én jó Atyám,
Minden lépésemen vigyázz reám,
Adj tanácsot, ha problémák között
Erőtlenül, ezerszer felnyögök,
Adj fényt, ha sötétben eltévedek,
Add, hogy ne zúgolódjam ellened.

Az élet bármily fájó és komor,
Legyen bármily szükség, ínség, nyomor,
Ha nagyon fáj, hogy egyedül vagyok,
Te tedd széppé a fénytelen napot,
Terítsd aranypalástodat reám,
Feledd el minden bűnömet, Atyám!

Adj erőt, ha harcban lankadok,
Légy hű társam, ha úton vagyok,
Taníts imádkozni, mint gyermeked...
Adj hű szívet, amely téged szeret,
Te ébressz és Te altass este el,
Légy vendégem, ha szívem ünnepel,
Légy barátom, ha nagyon víg vagyok,
Légy tanítóm, kitől tanulhatok,
Légy jó atyám, ki engem szeret,
S én legyek jó, hű, igaz gyermeked.

Antalfy István


 
 
0 komment , kategória:  hit  
Ima
  2010-11-29 23:19:54, hétfő
 
  Ima a halál küszöbén


Hát, ennyi volt, Uram.
Ennyi volt.

Ekkorára szabtad életem fonalát,
most már sejtem, hogy nincs tovább.

Emlékszem a szép napokra,
mikor gyermek voltam,
s te felügyelted minden léptemet.

Emlékszem a hideg sarkokra,
ahová elbújtam,
mikor a sötét szobában rettegtem.

Emlékszem a gyermekkori szellemekre,
a kamaszkori sötétségre,
felnőtt korom árnyaira.

Emlékszem a beszűrődő napsütésre,
a sok-sok kacagásra,
a váratlan reménységre.

Mindenre emlékszem.

Hol a többi csodád?
Mást nem tartogattál nekem
ezen a szép reggelen túl?

Ennyi lenne?
Hol marad a teljesség?
Hol marad, amit már nem láthatok meg?

És mégis, mindenre emlékszem.
A hullámok homokon sodródó neszére,
szüleim féltésére,
hitvesem tekintetére,
gyermekeim ölelésére,
a téli hidegre,
a tavaszi melegedésre,
a nyár forróságára,
az ősz elmúlására,
a fák lombjai közt haladó lépteidre.

Igen, minden bennem van,
mindez az enyém, -
és most visszaadjam?

Nem tudom, miért nem félek.
Ennyi volt, most már nemcsak érzem,
tudom is.
Köszönöm neked, Uram,
hogy ennyit is kaphattam.
Örömmel engedem át magam,
ölelő karjaidnak.

Brenda Kirk
 
 
0 komment , kategória:  hit  
Köszönöm Uram
  2010-06-27 14:37:20, vasárnap
 
  Köszönöm Uram

Ó köszönöm hogy hitet adtál
Mélyet , komolyat, égőt szépet
Tudok örülni minden jónak
S gyermek szívvel imádlak téged

Az élet verhet, ostorozhat
De nem gyűr le a gyötrő bánat
Vérző szívvel, de nem csüggedve
Küldöm tehozzád hő imámat

Nékem vesztett reményem nincsen
És nincsen átkozódó hangom
Kezem támasztom a keresztre
S az élet súlyát állom, tartom

Ó köszönöm hogy hitet adtál
Mélyet , komolyat ,égőt szépet
Mert igy az élet minden kínja
Egy égbe húzó szűz igéret

P.Tóth Ede O.F.M 
 
0 komment , kategória:  hit  
Január 19.
  2008-01-19 08:28:43, szombat
 
  Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen
_________________________________________________________________

1Sám 9,1-4.17-19

Volt egy Benjaminból való erős és vitéz ember, akit Kísnek hívtak; ő
Abielnek volt a fia, aki Szerórnak volt a fia, aki Bekorátnak volt a
fia, aki Áfiának, egy benjaminita embernek volt a fia. Kísnek volt egy
Saul nevű jeles s derék fia, akinél derekabb ember nem akadt Izrael
fiai között: válltól kimagaslott az egész nép közül. Ekkor éppen
elvesztek Kísnek, Saul apjának szamarai. Azt mondta azért Kís Saulnak,
a fiának: ,,Vedd magad mellé az egyik legényt, indulj el, menj, és
keresd meg a szamarakat!'' Erre ők bejárták Efraim hegységét és Sálisa
földjét, de nem találták meg; majd bejárták Sálim földjét is, de ott
sem kerültek elő, sőt Jemini földjét is, mégsem bukkantak rájuk.
Amikor pedig Sámuel meglátta Sault, azt mondta neki az Úr: ,,Íme, ez
az az ember, akiről beszéltem neked; ez uralkodjon népemen.''
Ugyanekkor Saul odalépett a kapuban Sámuelhez és azt mondta: ,,Mondd
meg, kérlek, nekem, hol van a látó háza?'' Sámuel azt felelte Saulnak:
,,Én vagyok a látó. Menj fel előttem a magaslatra, s egyetek ma velem.
Reggel aztán elbocsátalak titeket, s tudtodra adok mindent, ami
szívedben van.
NORICUMI SZENT SZEVERIN
Link
 
 
0 komment , kategória:  hit  
2008.01.14.
  2008-01-14 09:21:33, hétfő
 
  Anna el volt keseredve, mivel az Úr bezárta a méhét
_________________________________________________________________

1Sám 1,1-8

Volt egy Ramátaim-Szófímból, Efraim hegységéről való ember, akit
Elkánának hívtak. Jerohámnak volt a fia, aki Eliúnak volt a fia, aki
Tóhunak volt a fia, aki az efraimi Szúfnak volt a fia. Két felesége
volt, az egyiket Annának, a másikat Fenennának hívták. Fenennának
voltak gyermekei, Annának viszont nem voltak gyermekei. Ez az ember
minden évben felment városából Silóba, hogy imádkozzon, és áldozatot
mutasson be a Seregek Urának. Ott Héli két fia, Ofni és Fineesz volt
az Úr papja. Egyszer aztán, amikor feljött a nap, Elkána leölte
áldozatát, és adott belőle egy-egy részt Fenennának, a feleségének, és
Fenenna valamennyi fiának és lányának. Annának azonban szomorúan adta
oda az egy részt, mert Annát szerette, de az ő méhét az Úr bezárta.
Ezért a vetélytársnője bosszantotta is sokat, és bántotta, sőt azt is
a szemére vetette, hogy az Úr bezárta a méhét. Ezt tette vele, és így
ingerelte őt esztendőről-esztendőre, valahányszor eljött az idő, és
felmentek az Úr templomába. Így ő csak sírt, és nem nyúlt az ételhez.
Elkána, a férje megkérdezte tőle: ,,Anna, miért sírsz, miért nem
eszel, és miért kesereg szíved? Nem érek-e én neked tíz fiúnál
többet?''Link
 
 
0 komment , kategória:  hit  
Urunk megkeresztelkedésének..
  2008-01-13 10:41:01, vasárnap
 
  Gábor Bálint József OPrem

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

(Iz 42,1-4.6-7; Zs 28; ApCsel 10,34-38; Mt 3,13-17)

Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe megtestesülésének titkát mélyíti el. Emmánuelként tárul fel mind jobban. Közel jön a kozmoszhoz; beletestesül népe vallási hagyományába; alámerülése mélységes közösség megkeresztelkedésünkkel; s Jézus mélységes közössége az Atyával, is feltárul. J. S. Bach Das Wohltemperierte Klavier /A jól temperált zongora/ c. műve szemlélteti az ünnep e gazdagságát. Prelúdium és fúga sorozata minden hangnemet igyekszik feltárni, melyet a hangszer megszólaltathat. Egy-egy hangnemben érezzük a többivel való közösséget, "egybehangoltságot" ettől olyan meleg tónusúak (kononia-hangzás) a darabok. Mindegyik kulcsban megírt dallam egyszerre fókusz, melyben a többiek "hang nélkül", a távolból összpontosulnak és egyszerre mutat maga is a többiekre, mint centrumra. A közüttünk alámerítkező Emmánuellel, aki életünk középpontja, épp ilyen dialógusban vagyunk mi, és az Atya. "Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsbelet nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek nem szerez érvényt a földön; tanítására várnak a szigetek. ...Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket!" (Iz 42,1-4.6.7.) Az Atya mondja ki Jézusról, rá mutatva; Jézus engedelmességében az Abbát, mint középpontot tárja fel; ám alámerítkezése a keresztségi életünket is éppígy kiemeli. "Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (Mt 3,16-17). Így éljük át: a Háromságot ünnepelni a szentségekből táplálkozó közösség ünnepe.

Bach zenéje még egy analógiát kínál. Az alámerülés pillanatát figyeld meg. A Fiú, akiről tanúságot tesznek, aki fölött gazdagságát kimondják, nem maga szól. Akkor hangzik el fölötte a prófétai szó, amikor a víz alatt van. Túlszárnyalhatatlan alázat ez. Kimondhatná hatalmát, identitását de nem teszi. Helyette a legmélyebben, leg-szolgálatra hangoltan hallgat. A hallgatások hallgatása ez: a víz alatt ahol a lélegzetvétel születik. Ahol a víz szorításában élhető át egyedül: minden lélegzetvétel és minden küldetés hálaadás. Bár Jézus a középpont, mégis a Középpontot szolgálja. "Én az Úr, elhívtalak az igazságért, és fogom a kezedet" (Iz 42,6). Tanítványságunkat is trinitárius dimenzióba vonja. Tanítványságunk születését érdemes át szemlélődnünk mint Jézus Lélegzetvételéből való születést.
 
 
0 komment , kategória:  hit  
Január 12.
  2008-01-12 10:40:01, szombat
 
  Az ószövetségi próféták Isten és a választott nép szövetségét gyakran a jegyesi viszonyhoz hasonlítják. Keresztelő János is átveszi ezt a szóhasználatot. Az eljövendő Messiás az igazi vőlegény, ő maga csak a vőlegény barátja. Megtisztelő feladata az, hogy a mennyasszonyt elkísérje a vőlegényhez. Ezt teszi, amikor prédikációjával és a bűnbánat keresztségével előkészíti a népet a Megváltó fogadására. Ezért nem féltékeny, ha a nép Jézushoz siet, és tőle várja sorsának felkarolását. János azt is tudja, hogy a hit Isten ajándéka, tehát ha valakit Isten Krisztushoz vezet, annak ő örül. Az üdvösség rendjében magunktól semmit sem érünk el, minden a kegyelem hatása alatt áll.
Link

Link
 
 
0 komment , kategória:  hit  
Január 10
  2008-01-10 12:21:36, csütörtök
 
  Aki szereti Istent, szeresse testvérét is!
_________________________________________________________________

1Jn 4,19 - 5,4

Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket. Ha valaki
azt mondja: ,,Szeretem Istent'', és a felebarátját gyűlöli, az hazug.
Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent,
akit nem lát? Az a parancsunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse
a testvérét is. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől
született. És mindaz, aki szereti azt, aki szült, szereti azt is, aki
tőle született. Arról ismerjük meg, hogy szeretjük Isten szülötteit,
ha Istent szeretjük, és parancsait teljesítjük. Mert az az Isten
szeretete, hogy parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem nehezek.
Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez az a
győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk.
 
 
0 komment , kategória:  hit  
Január 9.
  2008-01-09 10:17:15, szerda
 
  Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk
_________________________________________________________________

1Jn 4,11-18

Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell
egymást! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten
bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg,
hogy benne lakunk, és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi
pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát,
mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy ,,Jézus az Isten Fia'',
abban Isten benne marad, és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük
a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki
a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. Isten szeretete
azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz reményünk.
Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben
nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem
gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.
 
 
0 komment , kategória:  hit  
Zs 97
  2008-01-04 10:20:12, péntek
 
  Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat
cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja.
Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek
előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld
minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek,
minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak
lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval,
ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt,
a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind
ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban
ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.


 
 
0 komment , kategória:  hit  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1 db bejegyzés
Összes: 3235 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 93
  • e Hét: 1494
  • e Hónap: 7009
  • e Év: 96268
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.