Belépés
mami7090.blog.xfree.hu
A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha Nagyházi Miklósné
1944.02.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 182 
Mai nap szentjei
  2008-10-25 12:25:00, szombat
 
  Boldog Mór
A mustármag hasonlatát az Isten országa külső növekedésére, az Evangélium terjedésére szokták alkalmazni, a kovászét pedig arra, ahogy belülről jár át és alakít. Fontos, hogy a kettőt ne válasszuk el egymástól, hanem egységben szemléljük. Lehet, hogy azért nem sikerült előszörre Európa evangelizációja, mert túlságosan a külső növekedésre helyeződött a hangsúly? A kereszténységgel átvettünk igazságokat, értékrendet, struktúrákat, de a krisztusi élet kegyelmi valósága nem járta át elég mélyen a lelkünket. Ezért üresedhettek ki a struktúrák, bomolhatott fel az értékrend, kérdőjeleződhettek meg az igazságok. Az Egyházban minden igazi megújulás csak a szívek mélyéről fakadhat, egyéni és közösségi szinten egyaránt.Ô az elsô magyar származású bencés a legelsô, pannonhalmi monostorban, egyben az elsô magyar író, aki (latinul) megírja Sz István, Sz Imre, valamint Sz Benedek és Sz András bencés remeték életrajzát. A mű átdolgozva maradt ránk. A gyermek Szent Imre megérzi a szerzetes életszentségét, külön tisztelô csókokkal üdvözli; talán ez kelti föl rá a király figyelmét. Pécsi püspök lesz (1036?). Meghal 1070 tájt. Az egyházmegyében ,,Szent Mór'', másutt ,,Boldog''. Tisztelését 1848-ban hagyta jóvá a Szentszék.
Link

KRISPIN, ÓKERESZTÉNY VÉRTANÚ
Krispin ókeresztény vértanú, aki a hagyomány szerint Diocletianus alatt szenvedett Soissons városában mártírhalált. Cipészként kereste kenyerét, a szegényeknek ingyen dolgozott. Kultuszának ősi központja Osnabrück, ahol ereklyéit őrzik.
Ókeresztény vértanú. Vargák, cipészek, csizmadiák patrónusa.


 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Claret Szent Antal Mária
  2008-10-24 10:34:46, péntek
 
  CLARET SZENT ANTAL MÁRIA
A bűnös ember is tud szép lenni: amikor elvesztett ártatlanságának maradék világosságában szégyenpírtól ég az arca. Mit is jelent, hogy elszégyellem magam. A fájdalmas felismerés megdöbbenésével szembesülök a ténnyel, hogy bűnt követtem el. Megállok az úton, ráeszmélek, hogy eltévesztettem az irányt. A jóság és szeretet jelenlétében tudva magam, őszinte sajnálkozással és fájdalommal tudomásul veszem, hogy lelepleződtem. Aki szégyelli magát, nem mentegetőzik. Kegyelmi helyzet ez: Isten a mezítelensége miatt a fák mögé rejtőző bűnös ember után indul, hogy megkeresse. Merem-e a szégyenpír tisztítótüzében égve az Úr lába elé vetni magam?Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Kapisztrán Szent János
  2008-10-23 18:07:01, csütörtök
 
  Kapisztrán Szent János
,,Ha nem tartotok bűnbánatot, ti is elvesztek mindnyájan" - mondja Jézus, s szavai nekünk is szólnak. Isten állandóan megszólítja és keresi az embert, akit a gonosz lélek letérített eredeti útjáról, és a bűn ösvényére terelt. Az Atya a Fiú által keresi az embert, aki eltávolodott tőle, és arra szeretné rávezetni, hogy hagyja el a rossz útját, mert az egyre távolabb visz a Teremtő szándékától. Isten Jézus Krisztus személyével érteti meg velünk, hogy tévúton járunk, és az Ő személyében győzi le a rosszat. A Megváltó áldozatának köszönhetően szabadulunk meg bűneinktől, és engesztelődünk ki Istennel.Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Szent Szevérus
  2008-10-22 12:52:44, szerda
 
  Évközi idő, 29. hét Szerda
,,Aki sokat kapott, attól sokat követelnek, akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon" - mondja Jézus. Előfordulhat, hogy bátran vállaljuk a ránk bízott feladatot, de a teljesítés során megtorpanunk. Úgy érezzük, hogy elfogy az erőnk, és alábbhagy a lelkesedésünk. Ilyenkor mindig Krisztushoz kell visszatérnünk, hogy másokat is hozzá vezethessünk. Általa kell világossággá válnunk, hogy világítani tudjunk másoknak. Tőle kell bölcsességet tanulnunk, hogy tanítani tudjunk. Jézusnak kell megszentelnie minket, hogy mások megszentelődésén munkálkodhassunk. Csak vele tudjunk teljesíteni, amit ránk bízott.

SZENT SZEVÉRUS

Szevérus a IV. században, Ravennában élt. Takácsként kereste kenyerét. Amikor a püspök meghalt, a legenda szerint galamb szállott a fejére, ezért őt választották püspökké. Ekkor felesége és leánya kolostorba vonult. Hamarabb meghaltak a püspöknél, közös sírba temették őket. A legenda úgy mondja, hogy Szevérus elmondván miséjét, élve ment le közéjük a megnyílt sírba. Szavára a halottak középen adtak neki helyet. Ezután ő is kiadta lelkét. Ereklyéi hosszú viszontagság után Erfurt városába, a szövőipar egyik jelentős középkori székhelyére kerültek. A tiszteletére szentelt székesegyház európai rangú műemlék.

Szevérus a takácsok, kendő- és harisnyaszövők védőszentje. Tisztelete a céhesség, mesterlegények vándorlása, német települők révén hazánkban is virágzott.

 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Mai nap szentjei
  2008-10-21 14:09:57, kedd
 
  Évközi idő, 29. hét Kedd
Milyen megerősítő, hogy a bűn nem győzhet, mert a kegyelem, mert Jézus legyőzte a bűnt a kereszthalála által. Az Ő győzelme megerősít minket is mindennapi küzdelmünkben.

SZENT ORSOLYA A tizenegyezer szűz szenvedése a következőképpen teljesedett be.

Britanniának volt egy jámbor keresztény királya, név szerint Nothus vagy Maurus, aki egy Orsolya (Ursula) nevű leányt nemzett. A leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Anglia mérhetetlen hatalmú királya, aki sok nemzetet hajtott uralma alá, hallva e szűz hírét, kijelentette, hogy ő lenne a legboldogabb, ha a fent említett szűz lehetne a párja egyetlen fiának, s ezt az ifjú is hevesen kívánta. Ünnepélyes követséget küldtek tehát a szűz atyjához, nagy és csábító ígéretekkel - s nagy fenyegetésekkel arra az esetre, ha üres kézzel térnének vissza urukhoz.

Link

SZENT KORDULA

Kordula egy a Tizenegyezer Szűz közül, aki a legenda szerint a hajóban rejtőzött, amikor társait kivégezték. Másnap azonban önként jelentkezett a vértanúságra. Hajóval a kezében szokták ábrázolni. Tisztelete egy apáca (reclusa) látomása nyomán a X. századtól kezdve bontakozik főleg a Rajnavidéken.SZENT HYLARION

Hylarion szent szerzetes volt, akinek erényekkel teljes életét Jeromos írta meg. Szülei még bálványokat tiszteltek, ő azonban, mint mondani szokták, úgy virult ki, mint rózsa a tövisek között. Alexandriába küldték, ahol grammatikát tanult, ugyanott meg is keresztelték, és minden igyekezetével az Egyház gyülekezeteit szolgálta. Meghallotta Antal nevét, és Egyiptomba sietett, hogy találkozzék vele. Amint meglátta, azonnal öltözéket váltott, és majdnem két hónapig vele maradt. Elmélkedett élete rendjén, erkölcsei komolyságán, mennyire serény az imádkozásban, alázatos a testvérek befogadásában, szigorú feddésükben, buzgó serkentésükben. Önmegtartóztatása olyan kérlelhetetlen volt, hogy semmi betegség nem törte meg az étkekkel szembeni kemény önfegyelmét.

Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Mai nap szentjei
  2008-10-20 09:46:40, hétfő
 
  Évközi idő, 29. hét Hétfő
Igazzá válunk, ha hiszünk Istenben. Hitünket viszont napról napra erősíteni, ápolni kell. Éppen ezért kérjük az irgalmas Istent, hogy mindig mutassa meg irgalmát minden embernek.

SZENT VENDEL
Vendel, Tiszapüspökiben Vendelénusz, a Schwäbische Türkei németségének ajkán Vendelini, Vendilini, a jószágtartó gazdák, továbbá pásztorok, főleg juhászok védőszentje. Legendája szerint ír. Selzer szerint frank származású. Csak a mesébe hajló hagyomány teszi meg királyfinak: Rómába zarándokolt, majd a Rajna-vidéken remeteként legeltette egy uraság nyáját. Itt állítólag apátként halt meg a VII. század legelején. Ereklyéit St. Wendelin városa, egyúttal híres búcsújáróhely, a Saar-vidék szakrális súlypontja őrzi.Link

BOLDOG SOUBIRAN MÁRIA-TERÉZIA apáca, rendalapító
Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Mai nap szentjei
  2008-10-19 14:26:45, vasárnap
 
  Évközi idő, 29. vasárnapja
A csapdát állító a saját csapdájába esik. Azzal, hogy a császár pénze van nála, valamilyen szinten elismeri hatalmát. Mindannyian benne élünk a világban. Éppen ezért kell, hogy legyen véleményünk a világról, a társadalomról, mégpedig a jézusi tanítás fényében. Elfogadva a világi hatalmat akarjuk képviselni értékeinket, hogy kovászként árjuk át a világot, a társadalmat, szűkebb környezetünket.

KERESZTES SZENT PÁL
Link

ALCANTARAI SZENT PÉTER ferences szerzetes
Link

KANADAI VÉRTANÚK: BRÉBEUF SZENT JÁNOS és TÁRSAI
Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Szent Lukács evangélista
  2008-10-18 16:06:24, szombat
 
  Szent Lukács evangélista
,,Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." - küld bennünket is Jézus az emberekhez. Látszólag vesztett helyzetből indulunk. Gyenge és szelíd bárányként nem sok esélyünk lehet a farkasokkal szemben. Jézus valóban nem azt akarja, hogy legyünk magabiztosak, bízzunk erőnkben vagy képességeinkben. Azt akarja, hogy benne bízzunk. Ő a mi erőnk, amikor hirdetjük az Isten országát.
Az orvos

Október 18-án a keresztények Lukács evangélistáról emlékeznek meg. A hagyomány szerint Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az Apostolok Cselekedetei című újszövetségi könyv szerzőjének is. Polgári foglalkozására nézve orvos volt. Pál emlegeti így: ,,Lukács, ama szeretett orvos" (Kol 4,14). Így lett az orvosok, kórházak, fürdők jeles szentje.
Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Antióchiai szent Ignác
  2008-10-17 11:38:53, péntek
 
  Antióchiai szent Ignác
Szent Ignác a II. század elején szenvedett vértanúságot. Tudva, hogy Isten nem feledkezik meg róla, megerősíti a küzdelemben, vállalta a püspöki szolgálatot és a vértanúságot. Isten iránti bizalommal akarom vállalni feladatomat, és akarom odaadni életemet Istennek.
Az oroszlán tüzet eszik

Antiókhiai Szent Ignácról, Szíria püspökéről (+110 k.) eredetileg vértanúsága állítólagos napján, december 20-án emlékezett meg a keresztény utókor. A keleti egyház ma is ekkor üli meg a neve napját. Róma azonban előbb február 1-jére tétette át az ünnepét, mint azt a Szentek életében olvashatjuk: ,,nyilvánvalóan másolási hiba következtében", 1969-ben pedig a szír keresztények Ignác-napját (okt. 17-ét) iktatta a naptárba. A szíriai püspök, mint annyi hitvalló társa, római amfiteátrumban szenvedett mártíromságot. Felfalták az oroszlánok. Neve (lat. Ignatius) az ignis, ,,tűz" szóból ered, ami figyelemre méltó módon egybeesik püspöksége, Szíria nevének jelentésével, mely alighanem forró, sivatagi klímájának tulajdoníthatóan a gör. szeiriaszisz, ,,napszúrás", szeirinosz, ,,égető", ,,forró" szavakra megy vissza.
Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
Mai nap szentjei
  2008-10-16 14:26:20, csütörtök
 
  Szent Hedvig
,,Aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt" - mondja Jézus. Szavaiból érezzük, hogy ez a tanúságtétel, a mi tanúskodásunk nem származhat Jézusnak csupán külső utánzásából. Az Úr követése szívünk mélyéig érint meg bennünket. Egészen hasonlóvá kell válnunk ahhoz a Krisztushoz, aki engedelmesen odaadta életét értünk az Atyának, és aki a hit által a szívünkben él.Link

SZENT GÁL
Bálint Sándor Ünnepi kalendárium
(részlet)

Gál, Gallus, ír származású szent, már a kalandozások korából ismert St. Gallen megalapítója, esetleg névadója. Tisztelete bencés rendtársai révén nyilvánvalóan már az Árpád-korban gyökeret vert hazánkban. Erre utal a Szentgál falu, amelynek azért lett ő a védőszentje, mert a környező bakonyi ősrengeteg hasonlatos volt ahhoz a szinte megközelíthetetlen remeteséghez, amelyben Gál meghúzta magát és az állatokkal barátkozott. Legendája szerint egy medvére parancsolt rá, hogy segítsen szálfát hozni, követ görgetni a kolostor építésénél.
Link
 
 
0 komment , kategória:  szentek élete  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 182 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 3 db bejegyzés
Összes: 3232 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 95
  • e Hét: 493
  • e Hónap: 3856
  • e Év: 184649
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.