Belépés
csabailajos.blog.xfree.hu
Szép mindaz, amit az ember szeretettel szemlél. /Ch. Morgenstern/ Zsirka Lajos Sándor
1947.02.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
Gelej, ahol szellemek születtek
  2013-08-19 17:06:16, hétfő
 
  GELEJ , AHOL SZELLEMEK SZÜLETTEK

Minden település büszke arra, ha a kultúrának neves személyt adhatott.
Különösen így van ez, ha egy község lélekszámához képest több kiválóságot
is elindított.
GELEJ közepes község nem messze Mezőkövesdtől az M3 autópálya mellett.
E helységben mindig életrevaló dolgos emberek éltek, nem véletlen, hogy
Gelejt hallva ma is sajtjuk jut az emberek eszébe S talán az sem véletlen, hogy
itt a szellemiség is dúsabb talajra lelt.
Ötszáz év távlatában négy személyről tudunk, ki Gelejt jegyezte szülőföldként.

Legnevezetesebb GELEJI KATONA ISTVÁN püspök, író,nyelvművelő.
1589-ben született Gelejen. A félárva jó eszű gyereket 7 éves korában elrabolták
az akkor országot dúló török tatár csapatok. Édesanyja Szolnokig szaladt, hogy
kiváltsa. Nemes szokás szerint a szegény, de tehetséges ifjakat az időben is az
egyházak karolták fel ingyen taníttatva őket. Így tanult több abaúji -zempléni
faluban, végül Sárospatakon.. Tehetségére felfigyelve Bethlen Gábor Heidelbergbe
küldte egyetemre. Előbb iskolamester, majd udvari pap Károlyi Zsuzsanna, majd
Bethlen Gábor mellett. Ez időben a reformáció különböző irányzatait éles viták
jellemezték. Katona István kiváló felkészültsége folytán egyik meghatározója lett
a vitának, különösen 1633 as püspökké választása után. I.Rákóczi György idejében.
Mint harcos pap kiváló egyházszervező is volt. A kálvinizmus kemény ortodox
irányát támogatta . A viták során nagy szerepük volt a vita íratoknak, tézisek
rögzítésének, melynek nem mellékesen a magyar nyelv is nyertese lett.
Ennek volt hatalmánál, tehetségénél fogva élenjárója Katona István.
A vita az ő győzelmével végződött. A zsinat a Geleji kánont fogadta el.
De szerkesztett énekeskönyvet ,,Öreg graudál" címmel, melynek előszava fontos
művelődéstörténeti hagyaték. Dogmatikáját a" Titkok titka" műben fejtette ki.
Ezzel együtt jelent meg ,,Magyar grammatikatska" munkája, mellyel hozzájárult
helyesírásunk, és nyelvünk stilisztikai kérdéseinek tisztázásához.
Ezen kívül felsorolni is nehéz még számtalan művét, mellyel hatni próbált
nemzetre, világra. 60 évet élt, 1649 ben halt meg.

Kevesen tudják, hogy unokaöccse szintén GELEJI KATONA ISTVÁN volt, aki hasonló úton követte. Utrechtben tanult, Székelyudvarhelyen lett ref. Esperes.
Főbb művei : Disputatio Metaphisica, Disputatio Theologica, Disputatio Politica.

Bár az élet igen szűk időt adott számára az irodalom nyilvántartja az 1839 ben Gelejen született MISKOLCI KOVÁCS GYULÁT. A kiváló diák Miskolcon, és Debrecenben tanult.
Tehetségével elnyerte Lévay József pártfogását. Már új Csokonnait láttak benne, amikor
1861 ben 22 évesen meghalt. Mint ki érezte korai sorsát, borongós verseket írt.
Kortársai ábrándos lelkű, az örökkévalóságot fürkésző mély gondolatszövésű verseket írónak írják le. Versei javát Debrecenben adták ki 1862 ben

Gelejen született 1859 ben APOSTOL BERTALAN református papköltő is. Szolgált Ónodon, Miskolcon, Egerben végül sok évig a Miskolchoz tartozó Szirmán.
Itt is lelt végső nyughelyre.1928 ban
Jelentősebb verseskötete: Az enyhület perceiben, és Pacsirta dal. Versei gyakran ódai zengésűek. Később a mélyülő életbölcsesség szólal meg soraiban.,csendes derűs merengéssel szemlélve a világot.
Költészetére gyakran a puritán jelzőt használják.
Blogjainkban az ÁBRÁNDOZTAM ÉN... verse lelhető fel. Aláírásait mint emléket örzöm.

Ötödikként emlékezzünk meg Filep Mihály theológusról, aki geleji földről küldte verseit
Miskolcra a Miskolcz laphoz. Életrajzi adatait keressűk.

Forrás : Magyar Életrajzi Lexikon, Csorba Zoltán : Miskolc és Borsod az irodalomban.


 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Periszkóp /vers/
  2013-07-04 16:48:25, csütörtök
 
  PERISZKÓP

Mindíg azt a valakit keresem,
ki tíz ujj lesz az egyik kezemen,
fényesség a hunyorgó szemen,
mikor a szív sötétbe megyen.
simuló ránc a túrt homlokon,
úr, szolga s végső gondnokom.
Kivel lépek épp, ha lépni kell,
mert nem tudok mással senkivel.
S hogyha eldob, akkor is repít,
mindegy merre, le vagy fölfelé,
szállok, térdelek mindíg csak elé,
és a rakéták törvénye szerint
magammal viszem, mint hajtóerőt,
míg eget érek lábai előtt...

Juhász József 1914-2003 Szentistván./onnan-oda /

A költő most lenne 99 éves. Szülőfaluja, és végső nyughelye
a Borsod megyei Mezőkövesd melletti matyóföld Szentistván.
Kenyere Miskolchoz kötötte, szerepet vállalt az 1956 os
eseményekben, mely miatt évekig mellőzték.Versei 9 kötetben
jelentek meg, de megjelent 4 prózai műve is, valamint 2 műfordítása.
Szeretettel emlékezem 1963 as találkozásunkra, beszélgetésünkre,
és örzöm aláírt kötetét.
 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Cseh Károly elment
  2013-02-05 17:51:24, kedd
 
  Fura dolog, de a hírek tömkelegében, ahol ismert emberek magánéleti
problémái is sűrűn kapnak helyet, alig jutott pár sor egy borsodi költőnek,
aki 60 évesen eltávozott közülünk, jelentős életművet, nyomot hagyva irodalmi
életünkben. Pedig Cseh Károly / 1952-2013 / megérdemelte volna a méltatást.

Dél-Borsod volt a hazája, Mezőkövesden élt. Saját költészetén kívűl műfordítóként
is maradandót alkotott. Több mint hét kötete jelent meg.
Állandó szereplője volt borsod irodalmi életének, meghatározó egyénisége
évtizedek óta.
Alábbi versével búcsúzunk tőle:

HÁTTAL A FÉNYNEK

Este ha falra vetíti
a kinti fák árnyát a fény
platóni barlang a lakás
s ideává lesz a remény

Háttal a fénynek a csendben
kiszabadul a képzelet
Ami nem volt s már nem is lehet
-a hiány - megtelik veled
 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Dayka Gábor verse
  2009-01-08 18:13:47, csütörtök
 
  DAYKA GÁBOR:

KAZINCZYHOZ

Indulsz Tokajnak édenébe,
A Cháriszok szép lakhelyébe,
Lelkemnek jobb fele,
Hol űzi vak elmék homályát,
S letépi a bűn álorcáját
Lantodnak zengzete.

Én elmerülve bánatomban
Nyögök nem érdemelt honomban,
S utánad esdeklem;
S lépéseid könnyben ázott szemmel,
Eltelve néma gyötrelemmel,
Távolról követem.

Te, a mord tél bús fuvatagja!
Amerre a szépség alakja,
Ferenc útját veszi,
Térj Aeolus vak tömlöcébe,
Hadd fújja lágy zefír fülébe:
Hogy Dayka szereti.

Dayka Gábor /1769.Miskolc---1796.Ungvár/
Szegény miskolci szabó fia korán kibontakozó tehetséggel pap-tanárnak tanult.
Kapcsolatban állt a Kazinczyval, és a felvilágosodás költőivel.Mindössze 27 évet élt.
 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Álmatlan éjek...
  2008-12-26 22:33:46, péntek
 
  REICHARD PIROSKA :


ÁLMATLAN ÉJEK

Álom, feledtető pihenés!
hosszu a nappal, súlyos a bánat,
jön az éj, tün az éj, már sápad a hold
s vergődve esengek utánad!

Álom, már jön a hajnali fény!
előttem újra a végtelen út:
hogy induljak el szürke reggeleken,
ha a tegnap bánata el sem aludt...


**************

Reichard Piroska /1884. Beregszász---1943.Budapest/
Miskolcra 1893.körül költöztek, és itt érettségizett. Első versei is itt jelentek meg 1909-ben.

 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Ahogy Isten akarja
  2008-08-01 08:00:26, péntek
 
  Szigethy Ferenc:

AHOGY ISTEN AKARJA

Egy gondolatot gondol fent az Isten
A magasságos ég magaslatán
És a gondolat testet öltve itt lenn
Emberré lesz s él évre év után

S minden ember csak azért él a földön,
Mert mindegyik egy ilyen gondolat,
Hogy lelke itt egy égi célt betöltsön
Egy napig bár, vagy nyolcvan év alatt

És te hiába sírsz, vagy harcolsz, küzdessz
S tenmagadon bármely erőt veszel,
A te életed olyanná lesz, az lesz,
Amilyennek Isten gondolta el!
 
 
5 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
A szeretet dicsérete.
  2008-07-29 18:02:12, kedd
 
  SZIGETHY FERENC:

A SZERETET DICSÉRETE
/1. Kor.XIII. 1-7./


Hiába szólok angyaloknak nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.


És láthatok én, tudhatok jövendőt,
S lehet világos minden nagy titok -
Lehetek én nagy bármely tudományban,
A hitemet bár mindennap megálljam,
Szeretet nélkül semi sem vagyok.


Ha vagyonomat felétetem mind is
És ha testemet tűzre is adom,
Szeretet nélkül meghalt amit tettem,
Az örök cél lett megcsúfolva bennem,
Az én lelkemnek nincs haszna azon.


Mert a szeretet kegyes, hosszútűrő,
Nem kérkedik az, nem irigykedik,
Nem ismerős a maga haragjával -
Együtt örül az igaz igazsággal,
Hisz és remél a végső ideig.


Hiába szólok angyaloknak nyelvén,
Hiába szép a beszédem nagyon,
Ha szeretet pedig nincsen énbennem,
Én Isten előtt csak olyanná lettem,
Mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

A szerző /1892--1969 /református lelkész, fenti verse közölve az "Ezüstharangszó" 1932 ben megjelent és dedikált verseskötete alapján.
 
 
2 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Aphrodité sugallata
  2008-07-15 23:34:56, kedd
 
  Böszörményi Sándor:

APHRODITÉ SUGALLATA

Sors kopogtat ajtómon
menedékjogot kérő nyugalom,
kezem tollat fog, ír a papíron
míg képzeletben hozzád utazom.

Felcseng daloló hangod
lehelleted simogatóan megérint,
mint júliusi szellő bódító
pajkos szemed hívogatóan felém int.

A csillagok pislogása jelet ad
minden mozdulat mámorító íz,
Aphrodité sejtelmes sugallata,
visszhangzik, csobog akár a forrásvíz.

Fiatalon elhunyt költőbarátom emlékére . Élt: 1965 Szentes--1991./?/Miskolc
A közlés a "Szemetekbe bújok" antológia alapján történt.
 
 
3 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Úgy kellene...
  2008-07-06 16:21:25, vasárnap
 
  Füzes László:

ÚGY KELLENE...


legalább egyszer szépet tenni,
a gyalogúttal messze menni
kézenfogva, merre a nap jár,
amíg a múltba hull a naptár.
Kigombolni a józanságot,
letenni mint egy unt kabátot.


Jókedvünk tiszta gyolcs ingében
felhőt faragni fenn az égen,
s ha homlokunkra gyűl a pára,
madárként űlni lombos ágra,
szorgalmas hangyák útját lesni,
emlékmorzsákat csipegetni.


Arcunk mártani hébe-hóba
szikrázó, tiszta szűzi hóba.
És a zsémbesek meg ha rónak,
magunkra húzni takarónak
a boldogságot, és alóla
kikacagni a duzzogókra.


Villát vetni a ház falának,
hol emlékkotlók kaparásznak,
s ha akad vacak, kacat, régi,
a csirkenép már húzza tépi.
Nem italoktól részegülni,
zsongó méhesben csendben űlni.


Ha megszólal a toronyóra,
kiállani a mutatóra,
Onnan nézni a tarka semmit,
és nem siratni soha senkit...
Hintázni lábunk, messzi látni,
a mindenséggel parolázni
Az égre csillagrajt kiszórni,
hogy ragyogjanak. Rájuk szólni.


_Füzes László: Miskolc 1928-2007_________________ 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
Van egy világ..
  2008-03-15 21:01:18, szombat
 
  Utassy József:

VAN EGY VILÁG.

Csörgőre húzva hajnalunk,
sörhab csipkézte éjszakánk:
van egy világ itt általunk!
S honunk helyett egy félhazánk.

Kerekíti a telehold
szemünk esteledő tavát.
Miasszonyunk, szomorúfűz
tükrözteti ott szép magát.

És testet ölt a szerelem,
mert nem égi bútor az ágy!
Mégis, mikéntha fellegen
vonulnának az éjszakák.

A szerző megyénk, Ózd szülötte, ma Kossuth-dijjal tüntették ki.
 
 
0 komment , kategória:  Miskolci, borsodi költők  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 831 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4
  • e Hét: 19
  • e Hónap: 288
  • e Év: 288
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.