Belépés
korall44.blog.xfree.hu
Én nem adom fel soha, Az élet bármennyire is mostoha! Bakó Istvánné
1944.02.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/84 oldal   Bejegyzések száma: 838 
Ezen a napon történt
  2014-01-08 12:37:26, szerda
 
  Mi történt a szülinapomon?
/Múlt-kor/

[1]1198. január 8.
Pápává választják III. Incét
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
III. Celesztin utódaként pápává választják Lothar Segni grófot, aki a III. Ince nevet veszi fel. Az új pápa vezetése alatt a pápaság eléri politikai hatalmának csúcsát. III. Ince következetesen kifejleszti a pápai világuralom gondolatát, amely mélyen gyökerezik a kor vallásos politikai gondolkozásában, és a pápaságnak a nyugati kereszténység iránti elkötelezettségéből és felelősségérzetéből fakad. A pápa a kereszténység fejeként a sok népből álló, mégis ugyanabban a hitben egyesülő hívősereg vezetője lesz. III. Ince szisztematikusan lát hozzá a pápai főhűbérurasság kiépítéséhez. A kezdetet a vitatott szicíliai kérdés jelenti: Konstanza császárnő már 1198-ban elismeri a pápa hűbérúri fennhatóságát, és halála után, ugyanabban az évben, a pápa még a gyámságot is átveszi az utód, a kiskorú német király, II. Frigyes fölött. Anglia, Aragónia, Portugália, Dánia, Lengyelország, Magyarország stb. és más kisebb területek királyai is a pápától kapják utóbb hűbérbe országaikat. Ezáltal a császár eredeti feladatai - a jog és a béke őrzése - egyre inkább a pápaságra szállnak át. Kialakul egyfajta pápai vazallus rendszer, amely egészen a pápa erkölcsi tekintélyén nyugszik. Az egyházon belül III. Ince pápai felsőbbséget következetesen érvényre juttatja: beleszól a püspökválasztásokba, megreformálja a pápai államszervezetet, a szerzetességet és a klérust. Az ő nevéhez kapcsolódik az inkvizíció később hírhedtté vált intézmények megalapítása is.

[2]1321. január 8.
Meghal Marco Polo
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
70 éves korában, Velencében meghal Marco Polo kereskedő és utazó. Utazásai során Ázsia nagy területeit ismerte meg, és 1275-től 1292-ig Kubiláj kán mongol uralkodó és kínai császár (1280 óta) udvarában szolgált. Marco Polo 1271-ben Velencéből indult útnak apjával, Niccolóval és nagybátyjával, Maffeóval, és Kelet-Iránon, Pakisztánon, valamint a Pamír-hegységen átutazván elérte Kína északi részét, ahol a mongol uralkodó udvarába került. Velencébe való visszatérése után, 1291-ben genovai fogságba esett, és ott egy fogolytársának lediktálta útibeszámolóját.

hirdetés
[3]1337. január 8.
Meghal Giotto di Bondone itáliai festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
71 éves korában meghal Giotto di Bondone itáliai festő. A Rómában iskolázott Giotto valószínűleg 1287/1288-ban kezdett önállóan dolgozni az assisi San Francesco felső templomában. Sok, Szent Ferenc életét ábrázoló freskót tulajdonítanak neki. Később Padovában, Firenzében, Milánóban és Nápolyban működött. Giotto egy új ábrázolási mód úttörője az itáliai művészetben, amely a bizánci iskola szigorú sematizmusától elfordulva a művésznek az őt körülvevő világról alkotott - a reneszánsz kibontakozása szempontjából jelentős - személyesebb felfogását tükrözi, ami a természet megfigyelésén és pszichológián alapul. Ez a fejlődés világosan megmutatkozik a művész korai, középső és késői alkotó korszakához tartozó assisi, padovai és firenzei freskóin.

[4]1528. január 8.
Megalakul a Magyar Kamara
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Habsburg Ferdinánd főherceg magyar királlyá választását követően, a bécsi udvari hatóságok átszervezésével párhuzamosan, megkezdődött a magyar kormányzat reformja is. Ezek egyik legfontosabbika a Magyar Kamara intézményének létrehozása volt, a királyi kincstartó tisztsége helyett. A Habsburg fennhatóság alá tartozó területeken az 1528. január 8-án kelt rendelettel megalapított Kamara szedette be a királyi adót és a harmincadvámot, igazgatta a királyi birtokokat, a betöltetlen egyházi javadalmakat. Feladatai közé tartozott a királyi végvárak őrségének fizetése és élelmezése. Az új kormányszerv 1529-ig Budán, majd 1531-től Pozsonyban működött. Elvben az uralkodó közvetlen irányítása alatt állt, a gyakorlatban azonban az Udvari Kamara utasításai szerint működött. Számadásait ott vizsgálták felül, tisztségviselőinek kinevezését ott véleményezték. A Kamara vezetője a prefektus (később elnök) volt, testületi döntéseiben 4 vagy 5 tanácsos vett részt. Hivatali szervezetének - amely a modern hivatalok előfutárának tekinthető - gerincét a titkár, a pénztárnok és a számvevő alkotta.

[5]1642. január 8.
Meghal Galileo Galilei olasz csillagász
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[6]1705. január 8.
Hamburgban bemutatják Handel operáját, az Almirát
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[7]1713. január 8.
Meghal Arcangelo Corelli olasz zeneszerző
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A concerto grosso műfajának megteremtője Fusigamano-ban született 1653. február 17-én. 1666-67 között Giovanni Benvenutinak, a bolognai San Petronio kápolna hegedűsének tanítványa lett, majd Leonardo Brugnolinál tanult. 1671 körül került Rómába, itt valószínűleg a Tordinona Színházban hegedült. 1675-ben a római San Luigi dei Francesi kápolna harmad-, majd másodhegedűse lett. 1677-ben írta első művét, Szonáta hegedűre és lantra címmel. Feltételezik, hogy abban az évben Németországba utazott, s 1680-ban tért haza. Ekkor a Teatro Capranica zenekarában működött és M. Simonelli zeneszerzés tanítványa volt. Az 1680-as évek elején valószínűleg Krisztina svéd királynő udvarához tartozott, neki ajánlotta 12 triószonátáját, amelyek az Opus 1. számot kapták. 1682-ben első hegedűs lett a kápolnában, egészen 1685-ig. Ekkor jelent meg az Opus 2. számú, 12 kamara triószonátája. 1687-90 között a Pamphili-palota karnagya volt, különleges karmesteri képességei a modern zenekari vezénylés úttörőjévé tették. 1690-ben dirigálta Giovanni Lulier művét, a Santa Beatrice d'Este című, 33 hegedű, 10 mélyhegedű és 17 cselló együttesére írt oratóriumot. Abban az évben Pietro Ottoboni bíboros szolgálatába állt mint hegedűvirtuóz, hangversenymester és a gazdag zenei gyűjtemény gondnoka, s élete végéig ott működött. Corelli valószínűleg tanított a római Német Intézetben, 1700-ban pedig a Palazzo della Cancellaria elsőhegedűse és karmestere lett. Opus 5-ös műve, a brandenburgi választófejedelem feleségének, Sophia Charlotte-nak ajánlott 12 szonátája is az évben keletkezett. 1702-től Nápolyban tartózkodott. Kapcsolatban állt az 1707-08 között Rómában tartózkodó Händellel is. 1706-ban Pasquinivel és Scarlattival együtt az Arcadia Akadémia tagja lett. Utolsó művének, a 12 Concerto Grosso (Opus 6.) amszterdami kiadását már nem érte meg. Ezt a műfajt 1682-ben ő teremtette meg, s mintául szolgált Torelli számára. Hatása igen jelentős a hegedűjáték fejlődése szempontjából. Rómában érte a halál.

[8]1815. január 8.
Az amerikaiak Andrew Jackson vezérlete alatt győzelmet aratnak a britek felett a New Orleans-i csatában
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[9]1824. január 8.
Megszületett Wilkie Collins angol regényíró
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[10]1825. január 8.
Meghal az amerikai Eli Whitney, a gyapotmagtalanító gép feltalálója
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[11]1849. január 8.
Elfogják Batthyány Lajost
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Windischgratz tábornagy Pesten elfogatja Batthyány Lajos grófot.
--------------------------------------------------------------------------------

Eközben a képviselőház első tanácskozását tartja Debrecenben:
A szerveződő békepárt fellép az Országos Honvédelmi Bizottmány politikájával szemben, s ellenzi a kilátástalan harc folytatását;
a képviselőház nagy többsége elutasítja a békepárt magatartását.

--------------------------------------------------------------------------------

A román fölkelők elpusztítják a nagyenyedi főiskolát.

[12]1849. január 8.
Zárt ülést tart a debreceni országgyűlés
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Debrecenbe megfogyatkozott létszámú országgyűlés érkezett. Első zárt ülését január 8-án tartotta, s május végéig 73 ülése volt. A baloldal és az ún. Békepárt viszonylagos egyensúlyban volt. A képviselőház radikális határozatokat hozott a harcban gyáván viselkedő tisztek, a hazaárulók ellen, de ezek érvényre juttatása ritkán történt meg. A legjelentősebb politikai sikert a Kazinczy Gábor vezette ún. Békepárt mondhatta magáénak. Egy sajtóhadjárattal kombinált Parlamenti vizsgálat, az ún. `gyémántper` révén megbuktatták a baloldali radikálisok vezérlakját, a szélsőségessége, nyugtalansága miatt amúgy is népszerűtlen Madarász Lászlót, a rendőrség rettegett főnökét. Madarász március végén elvbarátaival az egyszemélyi diktatúra bevezetésére is megpróbálta rávenni Kossuthot, de az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke erre nem volt hajlandó.

[13]1861. január 8.
Cuza megegyezik Klapkával
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Alexandru Cuza román fejedelem egyezményt köt Klapka Györggyel, a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagjával:
Cuza engedélyezi, hogy a magyar függetlenségi háború céljaira fegyvert raktározzanak országa területén.
Klapka ígéretet tesz a magyarországi és az erdélyi románok teljes egyenjogúsítására.

[14]1864. január 8.
Megnyílik a pesti áru- és értéktőzsde
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
1864-ben I. Ferenc József osztrák császár rendelete nyomán felállították Pesten az Áru- és Értéktőzsdét, amely igazán látványos fejlődésnek az 1867-es kiegyezés után indult.
A századforduló közeledtével Magyarország aktívan bekapcsolódott az európai gazdasági életbe, a budapesti tőzsde jegyzéseit is rendszeresen közölték Bécsben, Frankfurtban, Londonban és Párizsban.
Az 1930-as évek elejének nagy gazdasági válsága elérte Magyarországot is, 1931 nyarától 1932 őszéig a tőzsdét be is zárták.
A Budapesti Értéktőzsde a 80-as évek végén bekövetkező politikai-gazdasági váltás és változás eredményeként nyitotta meg újra kapuit 1990. június 21-én.

[15]1868. január 8.
Megnyílik a horvát országgyűlés
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[16]1878. január 8.
Meghal Nyikolaj Nyekraszov orosz forradalmi költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov, az orosz népi költészet klasszikusa Nemirov-ban született 1821. december 10-én. Első verseskötetét 1840-ben publikálta, később Puskin egykori folyóiratának, a Szovremennyiknek a kiadója és szerkesztője lett, s csaknem 20 évig állt a lap élén. Legjelentősebb műve a `Ki él boldogan Oroszországban?` című elbeszélő költeménye, amelynek megírásán közel másfél évtizedig dolgozott. Petőfi több verséből készített prózai fordítást. Költeményeit többek között Borogyin, Rimszkij-Korszakov, Muszorgszkij és Csajkovszkij zenésítette meg. Magyarra legszívesebben Áprily, Kosztolányi és Szabó Lőrinc fordította.

[17]1886. január 8.
Átadják a forgalomnak Nagy-Britannia leghosszabb alagútját, a Severn vasúti alagutat
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[18]1889. január 8.
Az amerikai Herman Hollerith szabadalmaztatja az általa tervezett tabulátort
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
A tabulátor a gépi adatfeldolgozás első fontos szerkezetének bizonyult. Hollerith vállalkozása később egyike lesz azoknak a vállalatoknak, amelyek létrehozzák IBM céget.

[19]1895. január 8.
Meghal Paul Verlaine francia költő
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[20]1908. január 8.
Megszületett gróf Wass Albert író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A két világháború közötti erdélyi magyar irodalom jelentős alakja Válaszúton látta meg a napvilágot. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban végezte, azután a debreceni Mezőgazdasági Akadémia, majd a párizsi Sorbonne hallgatója volt. Pályakezdő verseskötetei 1928-ban (Virágteremtés) és 1930-ban (Fenyő a hegyeken) láttak napvilágot. Ezután egy időre szakított az irodalommal, a földdel viaskodott, a korszerűbb mezőgazdasági módszerekkel kísérletezett. 1934-ben azonban újból irodalmi sikert ért el: az Erdélyi Szépműves Céh kiadta Farkasverem című regényét, amelyért Baumgarten-díjat kapott. Ezt követte több, a korabeli Erdély jelenével és regényes múltjával foglalkozó könyve: A titokzatos őzbak, A tizenhárom almafa. A II. világháború utolsó szakaszát katonatisztként élte át. Nem várta meg Észak-Erdély újbóli román elfoglalását, 1945 húsvétján átlépve a nyugati határt, az emigrációt választotta. 1952-ig Németországban élt, majd nyugdíjaztatásáig Amerikában, a floridai egyetemen európai irodalmat és történelmet tanított. Ugyanakkor vezető szerepet töltött be a magyar szellemi emigráció életében, részt vett több lap (Ahogy lehet, Új Magyar Út, Magyar Könyvbarátok). szerkesztésében. Létrehozta és működtette az Amerikai Magyar Szépműves Céhet. Ceausescu `diplomatái` sokat zaklatták, egy alkalommal floridai kertjében rá is lőttek az íróra. Az emigrációban is több könyve jelent meg Münchenben, Buenos Airesben, Torontóban. Közülük is kiemelkedik a Pásztortűz, Az átoksori kísérlet, az Elvásik a veres csillag, a Magyar örökségünk és a Szemtanúság című önéletrajzi írása. 1997. június 26-ai keltezéssel magyar állampolgársági bizonyítványt állítottak ki részére, amit kézbesítettek neki. 1998. február 17-én a floridai Astor-ban öngyilkosságot követett el. Kívánságának megfelelően hamvait a marosvécsi egykori Kemény-kastély kertjében hantolták el. 1999-ben - posztumusz - Magyar Örökség kitüntető címet kapott, 2003-ban - posztumusz - alternatív Kossuth-díjjal tüntették ki. 2007. március 10-én Sükösdön mellszobrot avattak tiszteletére.

[21]1916. január 8.
Az antanthatalmak befejezik a Gallipoli-félsziget kiürítését
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[22]1918. január 8.
Wilson megfogalmazza 14 pontját az igazságos rendezésről
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Wilson elnök az amerikai kongresszushoz intézett üzenetében megfogalmazza a békére vonatkozó 14 pontos programját.
Woodrow Wilson (1856-1924) amerikai demokrata párti politikus, 1913 és 1921 között az Egyesült Államok elnöke. 1911-12-ben New Jersey kormányzójaként reformjaival népszerűségre tesz szert. Elnöksége idején Latin-Amerikában aktív, terjeszkedő külpolitikát folytatott. Az I. világháború kitörésekor pacifista nézeteiről híres és semlegességi nyilatkozatot tesz. 1917-ben a Németország által indított korlátlan tengeralattjáró háború miatt az USA belép a világháborúba. A háború lezárulása előtt 1918. januárjában békejavaslatot tesz (Wilson 14 pontja), amit a hadviselő felek elfogadnak, de a békeszerződésekben nem érvényesítenek. Részt vesz a párizsi békekonferencián. Nagy szerepe van a Népszövetség létrehozásában, valamint a Szovjetunió elleni intervenció megszervezésében.
Wilson üzenetének első pontjában amellett szállt síkra, hogy minden békeszerződés nyilvános legyen. A második pontban a tengerhajózás teljes szabadságát követelte, majd a kereskedelmi korlátozások megszüntetését szorgalmazta. A 4. pont arra vonatkozólag javasolt biztosítékokat, hogy a fegyverkezést és a fegyverzetet "a belső biztonsággal megegyező mérték legkisebb fokára szállítják le". Kiállt "az összes gyarmati követelések szabad, őszinte és teljesen pártatlan rendezése" mellett, ami az anyaországok és a gyarmatok együttes érdekeinek figyelembevételét jelentette. Az Oroszországgal kapcsolatos 6. pont javasolta, hogy "saját politikai fejlődéséről és saját nemzeti politikájáról függetlenül dönthessen", amikor azonban Wilson a szólamokról a gyakorlati cselekvésre tért át, ez a pont Oroszország feldarabolásának programjává változott. A 7-13. pont területi kérdéseket tartalmazott, egyebek között Belgiumra, Franciaországra, Olaszországra, a Balkánra és Lengyelországra vonatkozóan. A 10. pont Ausztria-Magyarország népei számára kívánta szavatolni "az autonóm fejlődés legszabadabb lehetőségét". A 14. pont azt vetette fel, hogy "külön megállapodásokkal a nemzetek általános szövetségét kell megszervezni, amely kollektív garanciával biztosítsa a nagy és kis államok politikai és területi függetlenségét". A dokumentum az 1919-es párizsi béketárgyalásokon vezérfonalul szolgált.
Az USA nem ratifikálja sem a békeszerződéseket, sem a Népszövetség alapokmányát. 1920-ban pedig az amerikai elnökválasztáson az izolacionista (az európai ügyekbe való be nem avatkozás elve) külpolitikát követelő republikánusok győznek.


[23]1919. január 8.
A szász Nemzeti Tanács Erdélynek Romániával való egyesítését helyesli
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Az erélyi Szász Nemzeti Tanács kibővített ülése Medgyesen helyesli Erdélynek Romániával való egyesítését.
Eközben a Budapesti Munkástanács gyűlése a koalíciós kormány megalakítása mellett foglal állást.
A Kommunisták Magyarországi Pártja pedig felhívja az üzemek munkásait, alakítsanak a gyárakban kommunista csoportokat.


[24]1935. január 8.
Megszületett Elvis Presley amerikai rockénekes
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
A Király a Mississippi államban fekvő East Tupeloban született. Húszéves volt, amikor Tom Parker kezdte menedzselni, aki hamarosan világsztárt faragott belőle. Az 1956-ban megjelent Heartbreak Hotel című felvételével új fejezetett nyitott a rock történetében. Erős telt hangja öregek és fiatalok millióinak kedvencévé, nemzedéki bálvánnyá tette őt. A rock and roll virágkora után a lázadóból mindinkább elzárkózó szupersztárrá vált. Szívroham végzett vele 42 éves korában. Halála után kultusza óriási méreteket öltött, egykori otthona nemzeti emlékhely lett.

[25]1937. január 8.
Megszületett Shirley Bassey walesi énekes
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[26]1942. január 8.
Megszületett Stephen Hawking angol fizikus és matematikus
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[27]1947. január 8.
Megszületett David Bowie angol rockénekes és színész
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[28]1959. január 8.
Franciaországban Charles de Gaulle kerül az Ötödik Köztársaság élére
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[29]1973. január 8.
Washingtonban elkezdődik a Watergate-ügyben érintett hét férfi tárgyalása
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Őket azzal gyanúsították, hogy a Demokrata Párt washingtoni központi irodájában, a Watergate nevű épületkomplexumban lehallgató készüléket próbáltak felszerelni.

[30]1976. január 8.
Meghal Csou En-laj, Mao régi fegyvertársa
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Pekingben, a Kínai Népköztársaság fővárosában 78 éves korában elhunyt Csou En-laj, kommunista politikus. Csou En-laj, aki Mao Ce-tung mellett az egyetlen aktív tagja volt a Politikai Bizottság Állandó Bizottságának, Kína legfelső döntéshozó szervének, Kína politikailag legbefolyásosabb és legkiemelkedőbb személyiségei közé tartozott. Egyik alapítója volt Kína Kommunista Pártjának (1921. VII. 20.), s 1928-tól a Politikai Bizottság tagja. Udvari tisztviselő fiaként Párizsban, Berlinben a Göttingenben tanult, s 1934-ben részt vett a `hosszú menetelésben` (1934). A háború után a népköztársaság miniszterelnökeként azon fáradozott, hogy Kínát kivezesse a politikai elszigeteltségből.

[31]1988. január 8.
Meghal Gregori Maximilianovics Malenkov szovjet politikus
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[32]1991. január 8.
Meghal Terry-Thomas angol komikus és filmszínész
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[33]1993. január 8.
Izetbegovic bosnyák elnök az USA-ba látogat, hogy egy a szerb aggressziót megfékező nyugati katonai beavatkozásról tárgyaljon
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[34]1995. január 8.
A brit rendőrség elfogja azt a három elítéltet, akik öt nappal korábban sikeres szökést hajtottak végre a Wight szigetén lévő Parkhurstból, mely az ország egyik legszigorúbban őrzött börtöne
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[35]1996. január 8.
Meghal Francois Mitterrand, francia államférfi
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon


[36]1997. január 8.
Orosz ellenzéki politikusok felszólítják a tüdőgyulladás miatt újból kórházba kényszerült Borisz Jelcin elnököt, hogy rossz egészségi állapota miatt mondjon le hivataláról
 
 
3 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-03-04 15:27:06, péntek
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. március 4., péntek. Adorján, Adrián, Arián, Bajnok, Kazimír, KÁZMÉR, Lúciusz és Zorán névnapja.

[1]1172. március 4.
Meghal III. István magyar király
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon
II. Géza magyar király és Eufrozina orosz hercegnő házasságából született 1147-ben. Keresztapja VII. Lajos francia király volt, aki éppen születése idején haladt át kereszteseivel Magyarországon. 1162-ben lépett trónra, ugyanebben az évben koronázták meg. Megszakításokkal tíz évig uralkodott. Uralmát a Mánuel bizánci császár elleni harc töltötte ki, aki állandóan ellenfeleit támogatta III. Istvánnal szemben. 1167-ben nagy vereséget szenvedett Bizánctól, így Dalmácia, Bosznia és Szerémség a császár kezén maradt. 1169-ben elismerte az egyház igényeit, lemondott egyes jogairól a klérus javára. III. Istvánt tekinthetjük az első várospártoló királyunknak, ugyanis az ő uralkodása alatt kaptak kiváltságot Székesfehérvár idegen polgárai, valamint befogadta az országba az 1162-ben földig rombolt Milánóból elmenekült polgárokat. Uralkodása alatt a politikai döntések meghozatalában Eufrozina anyakirályné és Lukács esztergomi érsek befolyása érvényesült. Esztergomban temették el. A trónon öccse, III. Béla követte.

[2]1484. március 4.
Meghal Szent Kázmér
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
IV. Kázmér lengyel királynak és Erzsébetnek, II. Albert német-római császár és magyar király lányának harmadik gyermeke. A krakkói várban született 1458. március 5-én. Gyermekkorától fogva mélyen vallásos életet élt. Szigorú önmegtagadás és a szegények istápolása volt fő vonása. A neki tulajdonított Omni die dic Mariae (Mindennap mondj Máriának dicséretet) kezdetű híres egyházi himnuszt azonban inkább Cluny Szt. Bernát alkotta a 12. században. 1471-ben a Mátyás király cseh háborúival elégedetlen magyar főpapok és urak őt akarták a magyar trónra ültetni. Atyja parancsára sereget vezetett a Felvidékre, egészen Hatvanig előnyomult, de a támadás kudarcba fulladt. Kázmér akkor megfogadta: többé nem ragad fegyvert keresztény ország ellen. Otthon folytatta tanulmányait és elmélyült istenfélő életét, bár 1479-től 1483-ig apja helyett alkirályként kormányozta Lengyelországot. Legendás lett igazságossága, szerénysége és a szegények iránti szeretete miatt. 1483-ban apja Vilnába hívta, és helyettes kancellárrá tette. Hamarosan súlyosan megbetegedett. Grodnóban hunyt el a következő évben, de Vilnában (Vilnius) temették el. Ereklyéi az ottani Szt. Szaniszlónak szentelt templomban vannak. Halála után rövidesen szentként kezdték tisztelni. Ő lett Lengyelország és Oroszország védőszentje, továbbá a fiatal litvánok, az ápolók, a betegápoló szervezetek és a betegek patrónusa.

[3]1642. március 4.
A gyulafehérvári országgyűlés beiktatja I. Rákóczi György utódját, II. Rákóczi Györgyöt
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[4]1756. március 4.
Megszületett Sir Henry Raeburn skót festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Korának kiemelkedő portréfestője Edinburgh-ben született. Kezdetben aranyművességet tanult, A festészet technikáját jobbára autodidakta módon sajátította el. Arcképminiatúrákat, majd később olajportrékat festett. Az edinburghi polgári értelmiség és a nemesi családok rendeltek tőle arcképeket, amelyeket a fény-árnyék hatások ábrázolása tett egyénivé. Raeburn-t, az edinburghi társadalom népszerű alakját 1815-ben a királyi akadémia tagjává választották, 1822-ben pedig lovaggá ütötték. Egy évvel később, 1823. július 8-án halt meg.

[5]1801. március 4.
Thomas Jefferson lesz az USA harmadik elnöke
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A republikánus Thomas Jefferson, a jogi végzettségű gazdálkodó már hosszú politikai múltra tekinthetett vissza, amikor John Adams utódjaként az Egyesült Államok elnöki székébe került. 1769-1775 között Virginia törvényhozó gyűlésének, majd 1775-1776 között Philadelphiában a gyarmatok első - kontinentális kongresszusának volt tagja. A függetlenség szószólójaként és előharcosaként élesen bírálta a brit uralmat és Nagy-Britannia gyarmati politikáját. 1776-ban döntő szerepe volt a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazásában. 1779-ben szülőföldje, Virginia kormányzójának választották meg (1782-ig volt hivatalban). 1784-1789 között párizsi követként ismét síkra szállt a függetlenségért és a liberális eszmékért: fölkérésre átnézte és javította az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának tervezetét. George Washington kormányában az első külügyi államtitkár posztját töltötte be.

[6]1832. március 4.
Meghal Jean-Francois Champollion francia egyiptológus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Figeac-ban született 1790. december 23-án. Tizenhét éves korában jelent meg első tudományos dolgozata, és ekkor készítette el világtörténeti időrendi táblázatát. Beszélt héberül, arabul, perzsául, kínaiul, görögül és szanszkritül. 1822-ben kezdett az angol Thomas Young kartus-elméletével foglalkozni. A keretbe foglalt jelekről már Young feltételezte, hogy azok uralkodók neveit jelentik; Champollion legnagyobb jelentőségű munkája, az egyiptomi hieroglifák megfejtése és a teljes hieroglif ábécé összeállítása volt az ún. rosettei kőtábla segítségével. A kő V. Ptolemaiosz Epiphanész fáraó uralkodása idején kelt, Kr.e. 196-ban, s ugyanazt a szöveget tartalmazza hieroglif, démotikus és görög írással. A szövegben szereplő királynevek összevetése volt a kulcs a megfejtéshez. Kleopátra és Ptolemaiosz nevéből azonosította a p, t, o, l és e betűket, s ezek alapján a többit is. Az a-l-?-sz-e-?-t-r-? betüsorból Nagy Sándor egyiptomi nevét, az Alkszentroszt fejtette meg, felismerve, hogy a magánhangzók sokszor kimaradnak. Ezek azonban mind idegen nevek voltak. Amikor Abu Szimbelből kapott egy négybetűs kartust, amely a görög hatás előtti korból eredt, azt ?-?-sz-sz-nek olvasta. Az első hieroglifát a nap jelének vélte, ez kopt nyelven: ra. A második jegyet m-nek tippelve, a kor nagy királyának, Ramszesznek a nevét kapta. Így bebizonyította, hogy a régi neveket is betűírással írták, kopt nyelven. 1822-ben tette közzé világraszóló felfedezését. Két év alatt majd valamennyi hieroglifát megfejtette, s megállapította, hogy piktogramokat is alkalmaztak. 1824-ben írta meg A hieroglifák pontos rendszere című könyvét. 1828-ban végre Egyiptomba utazhatott. 1831-ben a College de France professzora lett, s az ő számára hozták létre itt az első egyiptológiai tanszéket. Munkáját azonban nem fejezhette be: 41 éves korában szívrohamban meghalt.

[7]1835. március 4.
Per indul Wesselényi Miklós ellen
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A liberális reformmozgalom erősödésével a kormányzat meggyőződésévé vált, hogy Magyarországon kiterjedt forradalmi szervezkedés létezik, melyet egy európai központból irányítanak. Az összeesküvés fejének Wesselényi Miklóst tekintették. Célját Magyarországnak a birodalomtól való elszakításában látták. Mivel bizonyítékkal nem rendelkeztek (nem is rendelkezhettek), más vádakkal indítottak politikai pereket. Ezek egyrészt a megfélemlítést, másrészt az ellenzék vezetőinek a közéletből való eltávolítását célozták. Az első célpont Wesselényi volt, aki ellen egyszerre két per is indult. Erdélyben azzal a váddal, hogy cenzori engedély nélkül kinyomatta az országgyűlési napló néhány ívét. Magyarországon az 1834. december 9-i szatmári vármegyegyűlésen, az örökváltság mellett tartott beszédéért, a kormányt bíráló kifejezéseiért hűtlenség vádjával indult eljárás ellene. Perét az ellenzék a szólásszabadság megsértésének tekintette. A feudális perrendnek megfelelő lassúsággal haladó per 4 év múlva, 1839-ben jutott el az ítélethirdetésig. A hűtlenséget nem lehetett bizonyítani, ennek ellenére 3 év börtönre ítélték Wesselényit. Két hónapnyi raboskodás után engedélyezték, hogy súlyosbodó szembaja gyógykezelésére a sziléziai Gräfenbergbe utazzék. Innen 1840-ben, a politikai perek elítéltjeinek adott amnesztia után tért haza. A per elérte egyik fő célját: az ellenzéki vezért kikapcsolta a politikai életből.

[8]1849. március 4.
A Habsburgok kiadják az olmützi alkotmányt
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1849 februárjában megértek a magyar ellentámadás lehetőségei. A Kossuth és Görgey között kialakult személyes ellentét miatt Kossuth nem Görgeyt, hanem a lengyel Henryk Dembińskit nevezte ki fővezérré. A tábornok azonban csődöt mondott. Már működése kezdetén széttagolta a magyar főerőket. Így aztán amikor a tél végén Windischgrätz megindult Debrecen felé, a február 26-27-i kápolnai csatában a magyar fősereg alig fele vett részt, s vereséget szenvedett. Az elégedetlen tisztikar Szemere Bertalan országos biztos közreműködésével letette őt a fővezérségről. A csatát követően Windischgrätz túlzott optimizmusról tanúskodó hadijelentést küldött az Olmützben tartózkodó császári udvarba: "A lázadó csordákat szétvertem, néhány napon belül Debrecenben leszek". E hadijelentés nyomán az udvari körök elérkezettnek látták az időt az alkotmányosság és abszolutizmus között folyó küzdelem végleges lezárására. Március 4-én az uralkodó feloszlatta a szintén Olmützben ülésező birodalmi gyűlést, s új alkotmányt adott "népeinek". Ez megszüntette az eddigi territoriális különbségeket, s mellékesen részekre osztotta Magyarországot is. Abszolút vétójogot adott az uralkodónak, a miniszterek neki, és nem a parlamentnek voltak felelősek. Az egyes tartományokat szűk, a helyhatóságokat viszont széles körű önkormányzati jogokhoz juttatta. Az alkotmány soha nem lépett hatályba. (A háborúra hivatkozva halasztották el bevezetését.)

[9]1852. március 4.
Meghal Nyikolaj Gogol orosz író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Nyikolaj Vasziljevics Gogol, a kritikai realizmus kiemelkedő képviselője Velikije Szorocsinci-ban született 1809. április 1-jén. Ukrán származású volt, de műveit orosz nyelven írta. Gimnáziumi tanulmányait Nyezsinben végezte, majd Pétervárra költözött. Volt színész, hivatalnok, 1834-ben a pétervári egyetemen kezdett történelmet tanítani. Egy év után visszavonult, ettől kezdve csak irodalmi tevékenységet folytatott. 1836 után hosszabb-rövidebb ideig külföldön élt, járt Párizsban, Rómában, Jeruzsálemben. A kritikai realizmus kiemelkedő képviselője. Első jelentős műve az Esték egy gyikanykai tanyán című elbeszélésgyűjteménye volt, e műfajt egyébként is igen kedvelte. Második kötete, a többek között a Tarasz Bulbát és a Régimódi földesurakat tartalmazó Mirgorod 1834-ben jelent meg. Harmadik elbeszélésgyűjteménye ún. pétervári elbeszéléseit foglalja magában. Közülük is kiemelkedik leghíresebb groteszk elbeszélése Az orr, valamint a monológ és a napló műfaját újraalkotó, dramatizált változatban színházban remekműnek bizonyuló Az őrült naplója. Világirodalmi jelentőségű a kisember-hőst típussá emelő A köpönyeg című elbeszélése is. Az orosz drámairodalmat A revizor című drámájával újította meg, amelyhez később, az első színpadra állítások miatti elégedetlenségében kommentárokat is írt. Életműve utolsó, hatását illetően legjelentősebb darabja a Dante Isteni színjátékának mintájára háromrészesre tervezett Holt lelkek című regénye, amelynek csak az első része készült el teljesen. Főhőse, Csicsikov az egyik legismertebb irodalmi alak ma is. Az orosz realizmus `Gogol Köpönyegéből bújt elő` - vallotta Dosztojevszkij, s valóban, Gogol hatása az orosz irodalomra óriási. Művei számtalan fordításban olvashatók, s színpadon, filmen szintén találkozhatunk írásaival, sőt darabjaiból számos zenés mű is készült.

[10]1861. március 4.
Meghal Ippolito Nievo, olasz író és szabadságharcos
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Padovában látta meg a napvilágot 1831. november 30-án. Gyermekkorát nagyanyja Friuliban lévő kastélyában töltötte. 1855-ben jogi doktorátust szerzett a padovai egyetemen. Mazzini eszméinek hívévé vált, és fegyverrel is részt vett az osztrákellenes mozgalmakban. Végigharcolta Garibaldi 1859-60-as hadjáratát, Szicília felszabadítása után Garibaldi a sziget adminisztratív-politikai irányításával bízta meg őt. Nápoly felé hajózva vesztette életét. Jelentősek `falusi novellái`, amelyeket a romantika népies irányzatának hatására írt, de túlmutatnak ezen a körön. Írt drámákat és regényeket is, fő műve az Egy olasz vallomásai (1867) című regénye, amely az olasz nemzeti romantika egyik legjelentősebb irodalmi alkotása. (1940-ig Egy nyolcvanéves férfi vallomásai címen jelent meg.)

[11]1876. március 4.
Megszületett Léon-Paul Fargue francaia költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Párizsban látta meg a napvilágot. Írásmódját eleinte a kései szimbolisták költészetéhez sorolták, de hamarosan szakított a rímes verseléssel és egy sajátos impresszionista szabadvers-formát munkált ki. Később az irodalmi kubizmus egyik mestere lett. Nagy befolyással volt a szürrealistákra, akik egyik elődjüket tisztelték benne, ő maga azonban sohasem csatlakozott az irányzathoz. Minden új iránt fogékony, sajátos formanyelvet teremtő költő volt. Kedvelte a szokatlan képeket, hasonlatokat, új szavakat faragott, új témákkal, modern életérzésekkel gazdagította a lírát. A hangulatok, az apró részletek, a sejtetés költője volt. Verseit főként Párizs ihlette. 1923-ban Paul Valéryvel és Larbaud-val megalapította a Commerce című folyóiratot. Visszaemlékezései három kötetben jelentek meg: Refuges (1942), Lanterne magique (1944), Portraits de famille (1947). 1947. november 25-én halt meg Párizsban.

[12]1897. március 4.
Meghal Martin Lajos, a repülés egyik magyar úttörője
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Budán született 1827. augusztus 30-án. Részt vett a szabadságharcban, amelynek bukása után besorozták az osztrák hadseregbe, ahol a tüzérségi röppentyűk tökéletesítésével foglalkozott. Később érdeklődése a repülés problémái felé fordult. Elsőként gondolt arra, hogy a repülőgép szárnyán csűrőfelületeket alkalmazzon, ezek hajlásszögének ellentétes irányú beállításával a gép egyik vagy másik irányba dönthető és fordulatba vihető. 1893-ban kapott szabadalmat új típusú repülőgépére, a `lebegő kerékre`. A Kolozsvárott bemutatott gép szemtanúk szerint három méter magasra emelkedett. A szélenergia hasznosításának kérdéseivel is foglalkozott. 1872-től a kolozsvári egyetemen tanított, majd 1895-1896-ban az egyetem rektora volt.

[13]1901. március 4.
Meghal Csernátony Lajos
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Kolozsváron született 1823. augusztus 21-én. Középiskolai és jogi tanulmányait szülővárosában végezte. A szabadságharc alatt Kossuth titkára, a radikális szellemű Marczius Tizenötödike egyik szerkesztője, majd a Honvédelmi Bizottmány titkára. A szabadságharc leverése után hosszú évekig emigrációban élt, a Presse, a New York Times, a londoni Morning Star munkatársa volt. 1851-ben távollétében halálra ítélték. Franciaországban, Angliában, az Egyesült Államokban és Itáliában élt. A kiegyezés évében tért haza, dolgozott a Hon című újságnál, majd az Ellenőr alapítója és szerkesztője, később a Magyar Nemzet főmunkatársa volt. Publicistaként a XIX. század végi sajtó egyik legtevékenyebb tagja; könnyed hangú, szellemesen támadó stílusával új irányt szabott a politikai újságírásban. Számos politikai és szépirodalmi művet fordított angolból. 1867-től országgyűlési képviselő volt, kezdetben balközép, majd szabadelvű párti programmal.

[14]1916. március 4.
Franz Marc, a német expresszionizmus egyik legjelentősebb képviselője elesik Verdunnél
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Franz Marc, a német expresszionizmus egyik legjelentősebb képviselője, 1916. március 4-én - 35 éves korában - elesik Verdunnél. Azok közé a művészek közé tartozik, akik egyszerű, közvetlen képnyelv és a színezés szabad, szubjektív módja révén akarnak belső érzéseiknek és félelmeiknek kifejezést adni. Az expresszionizmusnak, amely a XX. század elején mindenekelőtt a festészetben és a grafikában lép fel, a háborút megelőző idő és a háborús évek szellemi és politikai nyugtalansága adja meg a hátterét. Ezekben a művekben gyakran tükröződik egy olyan világkép, amely az embert a természet és a társadalom erőivel szemben kiszolgáltatottnak mutatja. A Híd (1905) és a Kék Lovas (1911) nevű német művészegyesületek mellett mindenekelőtt Edvard Munch norvég festő sorolható az expresszionisták közé.

[15]1921. március 4.
Megkezdődik Harding elnöksége
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A republikánus párti Warren G. Harding 1920. november 2-i fölényes választási győzelme az amerikai közhangulat megváltozását tanúsítja. A `Térjünk vissza a normális időkhöz` jelszó jegyében a külpolitikában az elszigetelődési irányzat, a belpolitikában a kommunistáktól és a többi másként gondolkodótól való félelem kerekedik felül, míg a gazdaságban a háború utáni időszak recesszióját rövidesen fellendülés váltja fel. A szenátus még Woodrow Wilson hivatali ideje alatt elvetette a versailles-i békefeltételek törvénybe iktatását (1919. VI. 28.). Az USA ezért nem is vesz részt a Wilson javaslatára alapított genfi Népszövetség munkájában, s 1921 augusztusában Németországgal, Ausztriával és Magyarországgal különbékét köt. Az 1921. március 4-én hivatalába lépő republikánus párti Harding elnöksége alatt lezárul az elődje, Wilson megválasztásához vezető szociális reformpolitika (1912. XI. 5.). Ennek következtében a szakszervezetekkel folytatott viták kiéleződnek.

[16]1933. március 4.
Franklin D. Roosevelt elnök székfoglaló beszédében új politikai programot jelent be
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az elkövetkező `száz nap` alatt - így nevezték el később a két nap múltán összeülő kongresszus első ülésszakát - egy sor olyan intézkedést vezetett be, amelyek a világgazdasági válság USA-ra gyakorolt hatásának felszámolását célozták. Az elnök először is egyheti bankzárlatot rendelt el, s azután összehívta a kongresszust. A "New Deal" politikája, amely megteremti az USA korszerű szociális állammá fejlődésének előfeltételeit, magában foglalja a munkanélküli segélyt, a mezőgazdasági termékek ártámogatását, a 25 évesnél fiatalabb munkanélküliek önkéntes munkaszolgálatát, terjedelmes állami munkaalkalom-teremtő program megtervezését és a magánkézben levő ipar újjászervezését (munkaidő-csökkentés, a verseny korlátozása). Azt remélik, hogy a törvények hatására megindul a fellendülés. Új szövetségi hatóságokat hoznak létre, melyek feladata a rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. A kormány elsősorban a munkanélküliek megsegítésére összpontosul. Törvény rendeli el a Civilian Conservation Corps felállítását. A szövetségi kormány országszerte munkatáborokat állít fel, amelyekben 18-25 éves kor közötti munkanélküliek természetvédelmi munkát végeznek. A nagy visszhangot kiváltó program több nemzeti park létrehozását eredményezi. A munkanélküliek megsegítésére irányuló legfontosabb kísérlet azonban a Federal-Emergency-Relief-törvény volt. A szövetségi kormány, amely a munkanélküliek támogatásában nem volt illetékes, az államoknak és a községeknek pénzt juttat a munkanélküliek támogatására. 1933 novemberétől egy újonnan létrehozott hatóság, a Civil Works Administration szövetségi szinten és az egyes államok szintjén négymillió munkahelyet teremt. Miután a bankokat újra megnyitották, s az elnök felhívására a lakosság bizalma újjáéled, egyre többen helyezik el a pénzüket bankszámlákon. A hitellehetőségek bővítésére a Reconstruction Finance Corporation egymillió dollárt bocsát ki. A mezőgazdaságban a túltermelést azzal korlátozzák, hogy a vetésterületek csökkentéséért kártalanítást fizetnek a farmereknek. A cél az, hogy a termelés csökkentése járuljon hozzá a dollár visszaszorított értékének növeléséhez ("Federal Farm Loan Act"). A "Nemzeti Újjáépítési Törvény"-nyel ("National Recovery Act") az ipari termelést és a foglalkoztatottság mértékét kívánják növelni. Az állam egyidejűleg ellenőrzi a munkakörülményeket és a bérek színvonalát. Átszervezi az egész ipart, s a szakszervezetekkel és a vállalkozókkal együttműködve kifejleszti az állami ellenőrzés alatt álló gazdasági önkormányzat rendszerét. Emellett a kormány nagy közhasznú állami vállalkozásokat hoz létre óriási duzzasztógátak építésére és a vidék elektromos árammal való ellátására. A "New Deal" kifejezést magyarul is nehéz pontosan értelmezni; egy szellemes mondás szerint, mintha egy kártyapartiban újraosztanák a lapokat.

[17]1997. március 4.
Meghal Simándy József operaénekes
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Schulder József Kistarcsán született 1916. szeptember 18-án. Eredeti szakmája autószerelő volt. 1945-ben a Zeneakadémia énektanszakán szerzett oklevelet, emellett 1940-45-ben az Operaház énekkarában énekelt. 1945-47-ben a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának tagja, 1946-ban Szegeden Don José szerepében mutatkozott be. 1947-től az Operaház magánénekese, 1990-től örökös tagja, számos kiváló tenor-szerep tolmácsolója, a magyar operajátszás jelentős alakja volt. 1956-60-ban a müncheni Staatsoper társulatában is énekelt. Legnagyobb sikerét Erkel Bánk bán című operájának címszerepében aratta. Gazdagon áradó tenorja, csiszolt énektechnikája, magasrendű zenei, színészi kultúrája, lelkiismeretes munkája a magyar operaszínpad fejedelmei közé emelte. 1978-86-ban tanított a Zeneakadémián. 1953-ban Kossuth-díjjal, 1964-ben kiváló művész címmel tüntették ki. Halála után kapta meg a Magyar Örökség kitűntető címet. 2004-ben Lakiteleken szobrot avattak emlékére.
 
 
1 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-03-03 10:24:23, csütörtök
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. március 3., csütörtök. Alexandra, Apolka, Frigyes, Gunda, Irma, Kamilla, Kornél, KORNÉLIA, Kunigunda, Mária, Múzsa, Oszkár névnapja.

[1]1039. március 3.
Meghal Szent Kunigunda, II. Henrik császár felesége
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Luxemburg Siegfried gróf lánya és Szent II. Henrik császár felesége 978-ban született. Férjével együtt 1007-ben megalapította a bambergi püspökséget, 1017-ben a benediktinák kolostorát a Kassel melletti Kaufungenben, ahová 1025-ben, Henrik halála után visszavonult. A legenda szerint a házaspár tisztaságot fogadott, bár a történészek szerint inkább gyermektelenségről lehetett szó. Halála után testét Bambergbe vitték, és férje mellé temették. III. Ince pápa 1200-ban szentté avatta.

[2]1318. március 3.
János nyitrai püspök kiközösíti az egyházból Csák Mátét
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[3]1606. március 3.
Megszületett William Davenant angol költő és drámaíró
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Korabeli mendemonda szerint Shakespeare fia volt, de ez nem igaz. 1628-ban mutatkozott be mint drámaíró, s több újítás fűződik a nevéhez. Ő vezette be az angol színpadra az operát és ő játszatta először a női szerepeket nőkkel. Egyébként a Drury Lane színházat igazgatta, s ő írta az első angol operát, Rhodos ostroma címmel. Royalista volt, ezért Cromwell alatt bebörtönözték, s csak Milton közbenjárása mentette meg a kivégzéstől. 1668. április 7-én halt meg Londonban.

[4]1653. március 3.
Meghal Johann Pachelbel német zeneszerző és orgonaművész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A Bachot megelőző német zeneművész generáció egyik jeles alakja Nürnbergben látta meg a napvilágot 1653. szeptember 1-jén. Kora egyik legjobb orgonistája volt. (Bécsben, Eisenachban, Erfurtban, Stuttgartban, Gothában és Nürnbergben működött.) A korál-előjáték műfajában különleges feldolgozási technikát teremtett. Korál-kantátáinak stílusa folyamatosságukban, fantáziabőségükben újszerű. Ezek az alkotásai Bach kantáta-típusának közvetlen előfutárai. Kamara- és vokális zenét is komponált.

[5]1687. március 3.
Megkezdi működését az eperjesi vésztörvényszék
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[6]1717. március 3.
Megszületett Johann Lucas Kracker osztrák festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Bécsben látta meg a napvilágot. A magyarországi késő barokk festészet meghatározó egyénisége. Az 1760-as évektől rendszeresen dolgozott Magyarországon, fő megbízója Esterházy Károly egri püspök volt. 1768-ban végleg letelepedett Egerben. Magyarországi fő művét, az egri líceum könyvtárának mennyezetfreskóját (A tridenti zsinat, 1778) Joseph Zach architektúrafestővel együtt készítette. Más fontosabb magyarországi munkái: a jászói premontrei templom és kolostor mennyezet- és oltárképei; Szt. Antal Máriával (főoltárkép, Eger, minorita templom); Szt. József és Nepomuki Szt. János (mellékoltárképek, Szilhalom); Szt. László és Szt. István (mellékoltárképek, Eger, székesegyház) stb. Jelentős műve még a prágai Szt. Miklós jezsuita templom boltozatának freskója (Szt. Miklós csodái és apoteózisa). Egerben hunyt el 1779. december 1-jén.

[7]1756. március 3.
Megszületett William Godwin angol író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Politikai-társadalomelméleti munkáiban a társadalmi viszonyok forradalmi kritikáját adta. Regényeire ugyancsak jellemző volt a realista társadalomkritika, a nép melletti állásfoglalás, de stílusa, emberábrázolása, meseszövése egyre inkább a romantika felé hajlott. Jelentős irodalomtörténeti munkássága is.

[8]1796. március 3.
Meghal Michael Thonet műbútorasztalos
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Németországi születésű osztrák műbútorasztalos Boppard-ban látta meg a napvilágot. 1796. július 2-án. 1819-ben nyitotta meg első műhelyét Boppardban, a Rajna mellett, s 1842-ben Metternich kancellár Bécsbe hívta, ahol 1849-ben alakult meg a később világhírűvé lett Thonet Fivérek cég. Első nemzetközi sikerét az 1851-es londoni világkiállításon érte el Ausztria pavilonjában. Bécsben alapított cége 1856-ban kapott kizárólagos jogot az általa kikísérletezett, bútorhajlító eljárásra. Amikor privilégiuma megszűnt, a cseh-morva területeken, illetve a magyar Felvidéken sorra alakultak a hajlított bútorokat készítő gyárak. Később bútorai világszerte elterjedtek, s nagy előszeretettel vásárolták azokat még Amerikában is. Sikerét több tényező is elősegítette: a hajlításra legalkalmasabb bükkfa éppen a Kárpátok körzetében honos, s e térségben éppen akkor fejlődött ki a bútorokat tömegesen igénylő nagyvárosi élet, valamint a bankhálózat. Amerika újgazdag polgárai pedig az európai múlttal igyekeztek helyettesíteni a maguk történelmét, legalábbis a lakberendezésekben. A XX. század fordulóján a bécsi szecesszió neves művészei vettek részt a bútorok tervezésében, s az 1911-es katalógus már 1400 tárgyat tartalmazott, a termelés 85 százaléka pedig exportra ment. A Thonet-cég még sokáig - a két háború között is - megőrizte vezető helyét. A technológia új irányú fejlődésével, a nagyipari módszerek elterjedésével azonban a cég már csak egy lett a sok közül, de az eredeti Thonet-bútorok még ma is értékesek.

[9]1806. március 3.
Meghal Barcsay Ábrahám író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Barcsay Ákos erdélyi fejedelem leszármazottja, a magyar felvilágosodás költészetének első jelentős képviselője Piskiben született 1742. március 2-án. Iskoláit Nagyenyeden végezte. 1762-ben Bécsbe került a testőrségbe, itt ismerkedett meg Bessenyei Györggyel, Báróczy Sándorral. Orczy Lőrinc legjobb barátja lett, számos verses levelet váltottak. 1766-ban átlépett a katonasághoz, a Dunántúlon és a Felvidéken állomásozott. Részt vett a francia és a török háborúban. Szabadkőműves is volt, 1790-ben visszatért a testőrséghez. A Martinovics-per után letartóztatták, de később szabadon engedték. 1796-ban ezredesként vonult nyugalomba, marossolymosi birtokán gazdálkodott. Verseinek egy részében a tudomány haladása foglalkoztatta, s annak hatása a társadalomra. Rousseau nyomán visszariadt a civilizáció vívmányaitól, egyszerűbb életre, tisztább erkölcsre vágyott. Háborús verseiben nem fogadta el a pusztítás létjogosultságát, jogtalannak érezte a gyarmatosító szándékokat is. A nemesi felvilágosodás alapján állva elítélte a fejedelmi zsarnokságot. Életképszerű versei az erdélyi tájat, embereket, szokásokat rajzolják. Műveinek határozott műfaji jellege nincs, leírásait, episztoláit, bölcselkedéseit tematikai és hangulati sokféleség jellemzi. Versei először a Bessenyei György Társasága című kötetben jelentek meg, egy teljesebb kiadást 1789-ben Révai Miklós rendezett sajtó alá Orczy Lőrinc verseivel együtt. Részt vett a megélénkülő erdélyi politikai életben. Költeményei jórészt barátaihoz írt verses levelek. Csórán élte a halál.

[10]1820. március 3.
Missourit és Maine-t felveszik az Egyesült Államokba
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A Missouri-kompromisszum keretében a rabszolgatartó Missourit és a rabszolgamentes Maine-t új szövetségi államként felveszik az Egyesült Államokba. Missouri már 1819-ben felvételért folyamodott. Kívánságát nem teljesítették, mert a rabszolgamentes északi államok attól féltek, hogy a déli államok túlsúlyra jutnak az unió központi szerveiben. Maine belépésével az erőviszonyok ismét kiegyenlítődnek. A rabszolgakérdés szorosan összefügg a gazdasági struktúrával és a súlyos munkaerőhiánnyal. A nagy déli ültetvények ebben a helyzetben csak rabszolgákkal műveltethetők rentábilisan.

[11]1831. március 3.
Megszületett George Mortimer Pullman amerikai gyáros és feltaláló
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Pullman Broctonban látta meg a napvilágot. 1855-ben költözött Chicagóba, ahol vállalkozóként tőkét gyűjtött, majd 1859-ben megépítette az első vasúti hálókocsit. 1865-re készült el az első igazi, Pioneer típusú vasúti kocsi. Ebben visszacsukható felső fekhelyeket helyeztek el, s az alsó párnázott üléseket is fekhellyé lehetett alakítani. Pullman kocsijai különleges rugózású, négytengelyes járművek voltak, két forgó alvázzal. Hosszúságuk 14-17 m volt, több, mint a korabeli személyvagonoké. 1867-ben hozta létre vasúti kocsik gyártására a Pullman Palace Car Companyt, amely hálókocsikat épített és szerződéses alapon működtette őket. Pullman gyártott először étkezőkocsikat is. Alkalmazottai számára 1880-ban megalapította a Pullman City nevű, 15 ezer lakosú munkásvárost, amely ma Chicago egyik városrésze. A településen a családi házak mellett a városközpontban középületek is épültek: bank, színház, templom és könyvtár. A vállalati tulajdonú, paternalista város szociális kísérletéről már annak idején nagy viták folytak. 1897. október 19-én hunyt el Chicagóban.

[12]1847. március 3.
Megszületett Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Edinburgh-ban látta meg a napvilágot, 1870-től élt Kanadában, ahol süketnéma intézeti pedagógus, majd a Bostoni Egyetem professzora volt. A süketnéma gyerekek beszédtanításának eszközeként 1874-ben készítette el azt a készüléket, amely őse volt a mai értelemben vett telefonnak. Ennek révén világhírűvé vált, bár a szerkezet alkalmazására csak azután került sor, hogy Edison feltalálta hozzá a szénmikrofont, amellyel már tisztább hangot lehetett elérni. 1877-ben megalapította a Bell Telephone Companyt, amely 1885-től American Telephone and Telegraph Co. (ATandT) néven multinacionális nagyvállalattá fejlődött. Kevéssé ismert viszont, hogy ő ajánlotta először viasz használatát a fonográf lemezek alapanyagául és villamos eljárást dolgozott ki az emberi szervezetbe került fémtárgyak felkutatására. Számos tudományos cikke és értekezése ismert. 1922. augusztus 2-án hunyt el a kanadai Baddeck-ben. A The Guardian szerint a telefon feltalálója Antonio Meucci firenzei bevándorló volt, aki anyagi helyzete miatt nem tudta találmányát szabadalmaztatni. A tévedést, illetve Bell csalását az Egyesült Államok kongresszusa is elismerte.

[13]1848. március 3.
Kossuth felirati javaslattal lép fel
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az ellenzék vezetői, Kossuth és Batthyány úgy látták, a birodalom megrendült helyzetét fel kell használni a reformprogram megvalósítására. Már február végén arra akarták kérni az uralkodót, hogy adjon népeinek alkotmányt, `és a jó magyar vért ne áldozza fel az olasz szabadság elnyomására`. Az indítványt ekkor még kevesen pártolták. Néhány nap múlva, március 1-jén befutott Pozsonyba a párizsi forradalom híre. Március 3-án Kossuth felirati javaslattal lépett fel az alsótáblán, követelve a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független kormány megteremtését Magyarországon. Egyben alkotmányt követelt a Habsburg Birodalom örökös tartományainak is.

[14]1848. március 3.
Kossuth Lajos felelős kormány felállítását indítványozza
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[15]1860. március 3.
Házkutatást tartanak Széchenyinél
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon
Házkutatást tartanak gróf Széchenyi Istvánnál a döblingi gyógyintézetben

[16]1861. március 3.
Oroszországban eltörlik a jobbágyrendszert
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
II. Sándor cár (1855-81) kénytelen volt engedni az egyre inkább terjeszkedő kapitalista árutermelés követelményeinek és a tömeges parasztmozgalmak nyomásának, s 1861. március 3-án jóváhagyta a jobbágyrendszer eltörléséről szóló rendelet végleges szövegét. Ezzel a feudális jogi kötöttségek és anyagi terhek megszűntek, ám a személyileg szabaddá vált parasztok - a magas megváltási ár miatt - a művelhető földeknek csak kis részét kapták meg. Így fennmaradt a falusi földközösség, amely akadályozta az önálló paraszti gazdaságok tömeges kialakulását.

[17]1870. március 3.
Az amerikai kormány megkezdi az indián törzsek rezervátumokba telepítését
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az áttelepítési akciók során kényszert is alkalmaznak, könyörtelenül tovább folytatják az indián háborúkat. Philiph H. Sheridon tábornoktól származik az a hírhedt mondás: `Csak a halott indián a jó indián!` az indiánoknak azért jelölnek ki területeket, hogy eltávolítsák őket a fehér telepeseknek szánt termékeny és könnyen megközelíthető földekről. Az indiánok kis rezervátumokba való áttelepítése szétrombolja törzsi szervezetüket és hagyományos életmódjukat.

[18]1878. március 3.
Bulgária felszabadul a török uralom alól
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A San Stefanóban 1878. március 3-án megkötött orosz-török béke értelmében Bulgária felszabadult az ötszáz évig tartó török elnyomás alól. Ez a nap 1988-tól hivatalos ünnep, 1990 óta pedig nemzeti ünnep.
Az ókorban Bulgária területét trák törzsek lakták, őket a görögök, majd a rómaiak követték. A Római Birodalom felosztásakor, 395-ben a terület Bizánc része lett. A türk bolgár törzsek, az ún. protobolgárok 680 körül Közép-Ázsiából érkeztek a Balkánra, ahol hamarosan összeolvadtak a szláv lakossággal. A szláv-bolgár állam 885-ben, I. Borisz herceg alatt vette fel a kereszténységet. Az önálló bolgár egyházat az első bolgár cár, Simeon (893-927) teremtette meg, aki a birodalom fényét számos templom építésével is emelte. Bevezették a szláv ábécét, amelyet két szerzetes, Cirill és Metód alkotott meg. A X. század végétől a hanyatlás jelei mutatkoztak, Bulgária bizánci uralom alá került. Az 1186-ban megalakult második bolgár állam is széttagolódott, a legyengült ország 1382-ben török uralom alá került, amely a függetlenség kivívásáig, 1878. március 3-ig tartott. Az akkor San Stefanóban megkötött békeszerződés minden bolgár területet független állam keretében egyesített, s ezzel létrejött a Macedóniát is magába foglaló Nagy-Bulgária. A későbbiekben a nagyhatalmak nyomására a szerződést felülvizsgálták, majd - Bulgária rovására - jelentősen módosították. Az első világháborúban Bulgária a központi hatalmak oldalán vett részt, ezért az 1919-es neuilly-i békeszerződés megfosztotta égei-tengeri kijárattól, Dél-Dobrudzsát Románia, Macedónia nagyobb részét Szerbia kapta. A II. világháború idején 1941-ben csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez. A háború Bulgária számára is a szovjet csapatok megérkezésével ért véget. a keleti tömbön belül 1946-tól a Todor Zsivkov vezette Bolgár Népköztársaság az egyik leghűségesebb szovjet csatlósnak számított. Zsivkov 1989-es eltávolítása után Bulgáriában is demokratikus rendszer jött létre.

[19]1880. március 3.
Megkezdi működését a Magyar Távirati Iroda
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A sajtó onnan szedte híreit, ahonnan tudta, gyakran egymásból másolták a lapok a híreket. Magyarországon a bécsi Correspondenz-Bureau tartott fenn irodát, ami már valóságos hírtovábbító hivatal volt. A miniszterelnökség egy tisztviselőn keresztül mindig tájékoztatta a lapokat, esetenként cikkeket jelentett meg, újságokat támogatott pénzzel, hogy a `hivatalos híreket` is közöljék. Ez azonban akadozó gyakorlatnak bizonyult. 1880. március 3-án kezdte meg működését magánvállalatként a Maszák Hugó és Egyesy Géza által alapított MTI. Eleinte belföldre továbbított híreket, de már 1882. június 1-jétől a miniszterelnökség közreműködésével félhivatalos intézmény lett belőle. Közvetlen kapcsolatokat épített ki a legnagyobb hírügynökségekhez: a párizsi Havashoz, a londoni Reuterhoz, a berlini Wolffhoz és a római Stefanihoz. Az MTI-t 1918 őszén a Károlyi-kormány ugyan államosítja, később azonban részvénytársaságként működik, s állami monopóliumot kap a rádió, a Magyar Hirdető és a Magyar Filmiroda működtetésére. 1950-ben végleg államosítják.

[20]1883. március 3.
Az Egyesült Államok kongresszusa megadja az engedélyt három vasból készült cirkáló építésére
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A polgárháború befejezése óta nem bocsátottak vízre új hadihajót. A tengerészet ereje 1865 óta csökkent, és a világon a tizenkettedik helyet foglalta el. A flotta most kezdődő céltudatos újjáépítése az imperialista gazdaság- és külpolitikát szolgálja. A haditengerészet feladata a kereskedelmi flotta védelme, amely megteremti a kapcsolatot a hazai termelés és a külső nyersanyagforrások, valamint a felvevőpiacok között. Az új csatahajóknak mindazonáltal támadó jellegük van.

[21]1911. március 3.
Felépül a Párisi Nagy Áruház
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A sok árucikkeket egyetlen helyen kínáló nagyáruházak példaadó modellje a Párizsban. 1869-ben megnyílt Bon Marché. Nálunk kezdetben a bazár töltött be hasonló szerepet. A Párisi Nagy Áruház a századforduló évtizedeinek egyetlen európai színvonalú nagyáruháza Budapesten. Előzménye Goldberger Sámuel szerény boltja a Rákóczi úton, amely 1892-ben nyílt meg. 148 alkalmazottat foglalkoztatott és több épületre kiterjedt, 1903-ban azonban teljesen leégett. A 14 ember halálával járt katasztrófa után a tulajdonos 1909-11 között az elegáns Andrássy úton, a Terézvárosi Casino épületének a helyén felépítette a modern, hétemeletes, szecessziós stílusú áruházt, mely ma a Divatcsarnok üzlete. A 400-500 alkalmazottat foglalkoztató áruház dísze a ma is látható Lotz-terem a festő freskóival. Fölötte 400 személyes étterem létesült, ahonnan jó időben szép kilátás adódott, télen a korcsolyázást kínáló tetősétányra lehetett kijutni. Öt személylift, saját villanyfejlesztő és belső telefonhálózat biztosította az áruházi szolgáltatások luxus színvonalát. A Párisi Nagy Áruház a két háború között olcsóságáról volt híres. Az 1929-33. évi gazdasági válság idején volt olvasható az a hírlapi hirdetése, miszerint: "Minden cikk 96 fillér". A Corvin Áruház árnyékában a Párisi ekkor már inkább a múltjával őrizte nagy tekintélyét.

[22]1918. március 3.
Aláírják a breszt-litovszki békeszerződést
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A központi hatalmak, Németország, Ausztria-Magyarország, Törökország és Bulgária 1918. február 18-án megindult újabb katonai előrenyomulásukkal arra kényszerítik Szovjet-Oroszországot, hogy március 3-án az ő feltételeik szerint kössön békeszerződést. Oroszország elismeri Finnország és Ukrajna függetlenségét, valamint a központi hatalmak február 9-én (I. 27.) Ukrajnával kötött különbékéjét. Elveszíti Lengyelországot, Litvániát, Livóniát és Észtországot, melyeket Németország és Ausztria-Magyarország száll meg. Az említett területek december óta - a szovjetek által meghirdetett önrendelkezési jog alapján - elszakadtak Szovjet-Oroszországtól; függetlenségi törekvéseiket Németország saját érdekei érvényesítése céljából támogatja. Ardahan, Kars és Batumi örmény területek török közigazgatás alá kerülnek, és Oroszország elveszíti Grúziát is. Egy augusztus 27-i pótszerződés Oroszországot 6 milliárd aranymárka összegű jóvátétel megfizetésére kötelezi. A breszt-litovszki békeszerződéssel Németország keleten eléri hódító háborús céljait.

[23]1922. március 3.
Megszületett Hidegkuti Nándor olimpiai bajnok labdarúgó
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1945-1958 között 68-szor volt válogatott, s az általa először játszott, úgynevezett hátravont középcsatár poszton 39 gólt szerzett. 1952-ben az olimpiai bajnok, 1954-ben a világbajnoki ezüstérmes csapat tagja volt. 1953-ban a híres londoni 6:3-as magyar győzelemmel végződött angol-magyar mérkőzésen három gólt lőtt. Klubcsapatában, az MTK-ban 14 év alatt háromszor (1951, 1953, 1958) nyert bajnokságot. Visszavonulása után számos hazai és külföldi (olasz, egyiptomi, dubai) csapat edzőjeként is sikereket ért el. Az olasz Fiorentinával 1960-61-ben megnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját, a Győri ETO-val 1963-ban magyar bajnok, majd az egyiptomi Al-Ahly Nationallal ötszörös ottani bajnok lett. 1996-97-ben Alexandriában tanácsadóként dolgozott. Megkapta a Magyar Örökség-díjat és a FIFA Fair Play-díját. 2001-ben a Nemzeti Labdarúgó Akadémia tanácsadó testületének tagjává nevezték ki. Halála (2002. február 14.) után róla nevezték el az MTK labdarúgó stadionját.

[24]1945. március 3.
Megalakul a Magyar Radikális Párt
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Budapesten Csécsy Imre elnökletével megalakul a Magyar Radikális Párt

[25]1957. március 3.
Meghal Kasztner Rezső, a II. világháborúban a magyarországi ún. Mentőbizottság alelnöke
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A két világháború között Kolozsváron ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1940-ben, Észak-Erdély Magyarországhoz történt visszacsatolása után került Budapestre. Az ország német megszállása után, amikor a magyarországi zsidóság végveszélybe került, neki sikerült - természetesen pénzért - 1684 kiválasztott üldözöttet kimenteni és 1944. június 30-án a szinte biztos halál elől vonaton Svájcba menekíteni. Az ún. Mentőbizottság tagjaként közreműködött a legtehetősebb zsidó családok tagjainak a Gestapo segítségével történt kimenekítésében is. Ennek az ára viszont magyarországi vagyonuk német kézbeadása lett. (Így lett például Weiss Manfréd csepeli gyáróriásából Hermann Göring Werke.) A magyar hatóságok a háború után komolyan foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy kollaborálás címén vádat emelnek a `Mentőbizottság` és a Zsidó Tanács vezetői ellen. Kasztner végül 1947-ben Palesztinába települt át, majd hamarosan befolyásos személyiség lett az izraeli Munkapárt egyik elődjének tekinthető baloldali Mapai tömörülésben. Egy jobboldali politikus azonban feljelentette, és a nácikkal való együttműködés vádjával 1955-ben elítélték. Ő természetesen fellebbezett, de a felmentő ítéletet (amely 1958-ban született meg), már nem érhette meg: 1957. március 3-án egy `önkéntes ítéletvégrehajtó` a tel-avivi Amsterdam utcában meggyilkolta. Izraelben és a nyugat-európai zsidóság körében ma is éles vita folyik arról, hogy az egykori Mapai-aktivista hős volt-e vagy áruló. Az utóbbiak a holokauszt poklában elpusztult milliókat szembesítik a néhány ezer - elsősorban vagyonuk révén - megmenekült szerencsésebbel.

[26]1975. március 3.
Felállítják Károlyi Mihály szobrát
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A szerencsétlen sorsú köztársasági elnököt a Horthy-korszak 1918-1919-es szerepe, liberális és köztársasági nézetei miatt, a proletárdiktatúra pedig `polgári` volta miatt tagadta ki. A polgári radikális eszmék és a 20. századi forradalmak polgári vonulatának pozitív újra értékelése eredményezte Károlyi Mihály szobrának, Varga Imre alkotásának felállítását a Parlament mellett. A szobor a rejtett politikai pluralizmus egyik szimbóluma lesz.

[27]1980. március 3.
Meghal Kardos László
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Kardos László, a NÉKOSZ volt vezetőjének temetésén nagy számban jelennek meg a magyar demokratikus értelmiség különböző áramlatainak képviselői.

[28]1983. március 3.
Koestler öngyilkos lesz
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Londonban Arthur Koestler író feleségével együtt öngyilkosságot követ el.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-03-02 12:56:50, szerda
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. március 2., szerda. Ágnes, Axel, Harri, Henrik, Károly, Lél, LUJZA névnapja.

[1]1626. március 2.
Bethlen Gábor házasságot köt Brandenburgi Katalinnal
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[2]1725. március 2.
Meghal José de Churriguera spanyol építész és szobrász
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
José de Churriguera a legjelentősebb spanyol építész és szobrász V. Fülöp uralkodása idején. 1725. március 2-án hal meg Madridban 60 éves korában. A róla elnevezett churriguerizmus a spanyol barokk építészetet leginkább meghatározó stílusirányzat. Fő jellemzői a gótikus stílust utánzó építészeti elemek, valamint a homlokzatok, oltárok gazdag díszítése.

[3]1771. március 2.
Megszületett Márton József, nyelvész és szótáríró
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A magyar nyelv külföldi oktatásának egyik legelső úttörője Iszkaszentgyörgyön látta meg a napvilágot. 1801-től Bécsben magyar nyelvtanítással foglalkozott, még a bécsi testőrséget is ő oktatta. Évekig a Magyar Kurir című lap szerkesztője volt. Számos nyelvtudományi munkát, nyelvtant, szótárt írt, s kiadta Csokonai verseit. 1836-ban az MTA levelező tagjává választották. Bécsben hunyt el 1840. július 26-án.

[4]1791. március 2.
Meghal John Wesley, a methodista egyház alapítója
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1703. június 17-én született. Az oxfordi egyetemen tanult, majd pap édesapjának segédkezett, s 1728-ban ő is anglikán pap lett. Eközben Oxfordban testvére, Charles `Szent Klub` néven közösséget szervezett, amelynek tagjai szabályozott életmódjuk - methodus vitae - miatt methodistáknak nevezték magukat. Oxfordba visszatérve John is csatlakozott a társasághoz, és - saját bevallása szerint - 1738. május 24-én este háromnegyed nyolckor megtért. Ezután a klub tagjai másokat is megtérésre buzdítottak, ezért az anglikán klérus kitiltotta őket a templomokból. A methodisták ezentúl a szabad ég alatt prédikáltak. Wesley első beszédét 1739. április 2-án Bristol mellett tartotta, s bár kezdetben nem volt célja, mozgalma kinőtt az egyház kereteiből. Wesley erre megszervezte a methodista egyházat. Az anglikán egyházból kivonult methodisták a szükségből erényt kovácsoltak, s nagy missziós tevékenységbe kezdtek, kikötve, hogy a lelkészeknek nem szabad három évnél tovább egy helyen prédikálniuk. Mindamellett Wesley methodista felekezete lényegében megtartotta az anglikán egyház hittételeit. Jellegzetes tanításuk viszont, hogy a megtérés annak érzelmi átéléséből áll, és az üdvösség biztos érzését és tudatát nem a szentségek adják, hanem közvetlenül a Szentlélek nyilvánítja ki a léleknek. A methodista egyház főként Angliában és Észak-Amerikában terjedt el, körülbelül 20 árnyalatra szakadt, s ma több mint 40 millió követője van.

[5]1817. március 2.
Megszületett Arany János költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A verses epika legkiemelkedőbb magyar művelője Nagyszalontán látta meg a napvilágot. Debrecenben tanult, majd tanítóskodott, festett, 1836-ban színésznek állt. 1840-től aljegyző Szalontán, 1842-től a helyi gimnázium rektora. Az 1850-es években a nagykőrösi gimnáziumban tanított, 1860-től Pesten élt. 1865-ben megválasztották az Akadémia titkárának, majd 1870-79 között az intézmény főtitkára volt. Első nagy írói sikere az Elveszett alkotmány, amellyel a Kisfaludy Társaság pályázatán nyert 1846-ban. Még nagyobb sikert ért el a Toldival 1847-ben, amely Petőfi barátságát is meghozta, s ez a kapcsolat életre szóló útravalót jelentett számára. Részt vett a szabadságharcban, és ennek hatására közvetlen forradalmi lírát és katonaköltészetet teremtett. Az önkényuralom éveiben visszavonultan élve alkotta kiemelkedő balladáit és elbeszélő költeményeit. Ekkori balladái főleg nemzeti jellegűek: a Hunyadi-balladakör darabjai, a Zách Klára, a Szondi két apródja, végül a leghíresebb: A walesi bárdok, amely az ellenállás szimbóluma lett. 1860-tól ismét Pesten élt és bekapcsolódott az irodalmi életbe, a Kisfaludy Társaság igazgatója lett, majd az Akadémia titkára volt. Késői balladái a lelkiismeret drámái: a Vörös rébék, a Tetemre hívás, az Éjféli párbaj, a Hídavatás, a Tengeri-hántás, Az ünneprontók mindegyike `tragédia dalban elbeszélve`. Több drámát fordított az első teljes magyar Shakespeare-kiadás számára, s magyarra ültette Arisztophanész vígjátékait. Élete végén Őszikék címmel adta ki lírai hangvételű verseit, a híres `Kapcsos könyv`-et.

[6]1821. március 2.
Megszületett Bérczy Károly műfordító
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Balassagyarmaton látta meg a napvilágot. A Tízek Társaságának tagja, 1847-től Széchenyi munkatársa volt, majd újságíró lett. Az 1850-es években Dickens és Washington Irving műveinek fordításával szerzett irodalmi elismerést. Anyegin-átültetésével Puskint is népszerűvé tette a magyar olvasóközönség körében. Madách Imre barátja és első életrajzírója volt. Nevéhez fűződött az első magyar sportlap, a Lapok a lovászat és a vadászat köréből megindítása 1857-ben. 1859-ben az MTA levelező tagjává választották. Pesten érte a halál 1867. december 11-én.

[7]1835. március 2.
Meghal I. Ferenc király Bécsben
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[8]1835. március 2.
I. Ferdinánd lesz az új császár
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Ausztria császára, I. Ferenc halálát követően, testi és szellemi fogyatékossága ellenére, a trónöröklés rendje alapján legidősebb fia, (magyar királyként e néven V.) Ferdinánd lesz utódja. Az elhunyt császár egyik rendelete értelmében emiatt a Habsburg Birodalom kormányzati ügyeinek irányítását azonnal az ún. titkos államkonferencia veszi át. A konferencia tagjai Ferdinánd nagybátyjai: Lajos és Károly főherceg, továbbá Klemens Wenzel von Metternich államkancellár és Anton von Kolowrat-Liebsteinsky gróf miniszter. Az ausztriai forradalmi események során, 1848-ban mondatják le a szellemileg beteg császárt a trónról unokaöccse, Ferenc József javára. Ettől kezdve visszavonultan él.

[9]1836. március 2.
Texas kinyilvánítja függetlenségét Mexikótól
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Antonio López de Santa Ana mexikói tábornok az elszakadás megakadályozására ugyan hadseregével bevonul Texasba, április 21-én azonban Rio San Jacintónál vereséget szenved. Az elszakadás kiváltója a rabszolgakérdés volt. Mexikó felszámolja a rabszolgaságot, a mexikói farmerek azonban fenn kívánják tartani. Texas eredetileg Mexikó gyéren lakott, félreeső északi végvidéke volt, az utolsó évtizedekben azután egyre több telepes vándorolt be az Egyesült Államok déli államaiból, az angol nyelvű lakosság jelentős számban gyarapodott, s miután megszerezte a politikai vezetést, már nem tűrte, hogy Mexikóból központilag kormányozzák. Texas felvételét kéri az Egyesült Államok szövetségi államai közé, elsőre azonban elutasítják jelentkezését, mert az északiak a rabszolgatartó déliek túlsúlyától tartanak (1820. IX. 26.). Hosszú távon Texas mégis joggal számít gazdasági jelentőségének és csatlakozási törekvéseinek elismerésére, hiszen politikai vezető elitje észak-amerikai származású. 1845. december 29-én Texast az Egyesült Államok 28. tagállamának nyilvánítják.

[10]1853. március 2.
Úrbéri pátenst adnak ki
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az 1848. évi áprilisi törvények közül a jobbágyfelszabadítást és az úrbéri viszonyok megszüntetését kimondó törvény részleteinek végrehajtására nem kerülhetett sor. Az 1853. március 2-án kiadott császári nyílt parancs kimondta az úrbéri kapcsolatokból származó `jogok, járandóságok és kötelezettségek` megszűntét. Elismerte, hogy az úrbéres földek állami kárpótlás mellett a paraszt tulajdonába mennek át (ez kb. 10,2 millió katasztrális hold területet érintett). Rendelkezett az úrbéres telki állományhoz nem tartozó ún. maradványföldek ügyéről. (Azon földekről, amelyek a Mária Terézia-féle úrbéri összeírásokban nem szerepeltek ugyan, de parasztkézen voltak, s utána a jobbágy földesurának rendes úrbéri járandóságot fizetett. Ez összesen 1,4 millió kat. hold.) E nagy kiterjedésű valójában ugyancsak jobbágyföldet, a paraszt már nem kapta meg, csak ha saját erejéből megváltotta. A 19. században a jobbágyok egyre szaporodó mértékben birtokoltak eredetileg uradalmi területeket, illetve eredetileg a földesúr majorságához tartozott földeket (irtványokat, szőlőhegyeket). A majorsági zsellérek most a kezükön lévő földek után járó szolgáltatásokat megválthatták. De a szerződés - amennyiben csak meghatározott időre szólt - lejártával a földet a földesúr akár vissza is vehette. A megváltás terhét ez esetben is a jobbágynak magának kellett viselnie (kb. 100 ezer kat. hold). A pátens nem ismerte el az országgyűlés 1848. szeptemberi határozatát, amely úgy rendelkezett, hogy a majorsági szőlőket állami kárpótlás mellett a parasztok kapják (400 ezer hold); megváltásuk lehetőségét és feltételeit is a földesúr akaratától tette függővé. A pátens nagy jelentőségű, a polgári agrárfejlődést előrevivő rendelkezése volt az erdők és legelők kötelező elkülönítése. 1848 előtt az erdőt és a legelőt a földesúr és jobbágyai többnyire közösen használták. Az állattenyésztés és a húspiac kiterjedése kiélezte a földesúr és a jobbágy közti érdekkülönbségeket már 1848 előtt is. A pátens most alapjában a parasztok javára rendelkezett: a volt úrbéres jobbágy annyi legelőt kapott, amennyi elegendő a korábban is legeltetett állatállomány eltartásához, illetve annyi erdőt, amennyiből a korábban is kitermelt mennyiségű fához juthatott.

[11]1855. március 2.
Meghal I. Miklós orosz cár
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon

[12]1891. március 2.
Megszületett Horváth József Munkácsy-díjas festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az akvarelltechnika egyik legkiválóbb magyar képviselője Kemenesszentpéteren született. A budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, tanárai voltak: Révész Imre, Edvi Illés Aladár, Thorma János. Németországi tanulmányútja után rajzot tanított Sopronban. Naturalista stílusban festett akvarelljeivel több díjat nyert: 1936-ban Állami Akvarell-díjat, 1943-ban a Képzőművészeti Társulat nagydíját, 1954-ben Munkácsy- díjat kapott. 1939-ben gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. Képei budapesti gyűjteményekben, valamint a róla elnevezett soproni múzeumban találhatók. Sopronban hunyt el 1961. április 22-én.

[13]1902. március 2.
Megszületett Edward Uhler Condon amerikai atomfizikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A II. világháború alatt fontos szerepe volt az atomenergia-termelés, valamint a radar kifejlesztésében. 1943-ban együttműködött Robert Oppenheimerrel, s összetoborozták a los alamosi csoportot, amely kifejlesztette az első atombombákat. 1946-ban tagja volt annak a szenátusi bizottságnak, amely az Atomenergia Bizottságot létrehozó törvényt készítette elő. Az atomenergia civil ellenőrzéséért folytatott küzdelme miatt sok támadás érte a képviselőház Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló bizottsága részéről, melynek tagjai erősen ellenezték a katonai dolgok polgári felügyeletét. 1945 és 1951 között a Nemzeti Szabványügyi Hivatal igazgatója volt, elnöke lett az Amerikai Fizikai Társaságnak és az Amerikai Tudományfejlesztési Társaságnak. 1966-ban a légierő a repülő csészealjakat vizsgáló program igazgatásával bízta meg, s ebből született a Condon-jelentés: Az azonosítatlan repülő tárgyak tudományos vizsgálata (1969). - Ő a Franck-Condon-elv egyik névadója. Ennek lényege: egy molekulán belüli elektronok fény általi gerjesztésekor az atommagok helyzete nem változik, mivel egy-egy foton abszorbeálásának (elnyelésének) ideje túl kicsi az atommagok rezgési idejéhez képest. Az elv fordított irányban is érvényes: foton kibocsátása alatt az atommagok nyugvóknak tekinthetők. Kvantummechanikai módszereket alkalmazott az atomok és atommagok tulajdonságainak feltárására. Az alfa-bomlás jelenségét Gamow- val és Guerney-jel együtt magyarázták meg. Ha pozitív töltésű alfa- részecske közeledik egy atommaghoz, elektromos taszítóerők lépnek fel, hacsak nem elég nagy a mozgási energiája, amely áttöri ezt a taszítást. Ha kellő mértékben megközelíti az atommagot, a nukleáris vonzóerő a részecskét behúzzák a magba. Vélhető, hogy a részecske csak akkor tudja áttörni a potenciálgátat, ha mozgási energiája annál nagyobb. Ez azonban nem így van, sokszor kisebb energiájú részecskék is behatolnak a magba, s átalakítják azt. Ezt az alagúteffektusnak nevezett ellentmondást vizsgálva, Condonék megállapították, hogy mindez a részecskék hullámtermészetével függ össze.

[14]1931. március 2.
Megszületett Mihail Gorbacsov
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Mihail Szergejevics Gorbacsov Privolnoje-ban látta meg a napvilágot. Tanulmányait a moszkvai állami egyetemen és a sztavropoli mezőgazdasági intézetben végezte. 1946-ban gépkezelőként kezdett dolgozni. A kommunista pártba 1952-ben lépett be. A sztavropoli városi és kerületi pártszervezetekben töltött be vezető tisztséget. 1970-ben delegálták a Szovjetunió Legfelső Tanácsába, majd 1971-ben tagja lett a párt Központi Bizottságának. 1978-tól 1985-ig a KB egyik titkára volt, s először a Politikai Bizottság póttagja, 1979-ben pedig teljes jogú tagja lett. Csernyenko halála után bekerült a Szovjetunió Legfelső Tanácsába, 1985-től 1988-ig betöltötte a kollektív államfői testület elnöki tisztét is. 1985 és 1991 között ő volt az SZKP KB főtitkára. 1990-ben megválasztották a Szovjetunió első államfőjévé.
Nevéhez több sorsfordító gazdasági és politikai reform fűződik. Az ún. peresztrojkával hozzákezdett a szovjet gazdaság és politika radikális átalakításához. A glasznoszty-tyal, az információk szabad áramlásával lehetővé tette a szabad véleménynyilvánítást, a nagyobb kulturális szabadságot, az orosz történelem reális újraértékelését. Csökkentette a fegyverkezési kiadásokat, nyitott a Nyugat felé, véget vetett Afganisztán megszállásának. Enyhülési politikájáért 1990-ben megkapta a Nobel-békedíjat. Megszüntette a kelet- és közép-európai országok szovjet megszállását, lehetővé tette Németország újraegyesítését, a Varsói Szerződés és a KGST feloszlását. Ugyanakkor képtelen volt megakadályozni a Szovjetunió felbomlását. Bár 1991 augusztusában túlélte alelnöke, Gennagyij Janajev és társai puccskísérletét, 1991. augusztus 24-én lemondott pártfőtitkári tisztéről, s ezt követően a kommunista párt tevékenységét országszerte felfüggesztették. Miután 1991 decemberében megalakult a Független Államok Közössége, 1991. december 25-én lemondott államfői tisztéről is, s ezen a napon a Szovjetunió is megszűnt. 2000-ben megalakult a nevével fémjelzett Oroszországi Egyesült Szociáldemokrata Párt, amelynek 2004-ig az elnöke volt. 2003 májusában az ő elnökletével, francia és olasz politikusok kezdeményezésére alakult meg a Világpolitikai Fórum, amelynek elsősorban múltbeli vezető politikusok, állam- és kormányfők, diplomaták a tagjai.

[15]1931. március 2.
Meghal Klupathy Jenő fizikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Kassán született 1861. október 21-én. 1876-80 között Budapesten folytatta tanulmányait. 1879-től tanársegédként dolgozott Eötvös Loránd mellett a budapesti tudomány egyetemen, 1888-tól egyetemi magántanárként működött. 1903-ban az intézményben megszervezett gyakorlati fizikai tanszék rendkívüli, majd rendes tanára lett. 1908-ban az akadémia tagjai sorába választotta. A fizika gyakorlati, műszaki oldala érdekelte. Foglalkozott a Wehnelt-féle elektrolitikus szaggatóval, vizsgálta a katódsugarakban a töltések áramlását. Tökéletesítette a vetítőgépekben alkalmazott ívlámpák szénelektródjának elrendezését (1895). Igen intenzív népszerűsítési tevékenységet fejtett ki: megalapította az Urania Tudományos Egyesületet, szerkesztette az Urania című folyóiratot. Kezdeményezésére alakult meg 1898-ban a Budapesti Egyetemi Athletikai Club, amelynek társelnöke volt 1912-ig. Súlyos betegsége miatt 1912-ben visszavonult a nyilvános szerepléstől.

[16]1955. március 2.
Az MDP KV kétnapos ülést tart
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Bár nem érvényteleníti az 1953. júniusi határozatot, fő veszélyként a Nagy Imre által képviselt `jobboldali, antimarxista, pártellenes, opportunista` nézeteket jelöli meg.


[17]1972. március 2.
Útnak indul a Pioneer-10
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az űrszonda feladata először a Jupiter és holdjainak vizsgálata volt. 1973 végén `mindössze` 130 ezer kilométerről készített fényképeket a bolygóról, majd a Naprendszer határa határa felé vette útját. A fedélzetén egy gravírozott lemezkét vitt, amely az emberiségről közöl alapinformációkat. A lemezt Carl Sagan amerikai csillagász és népszerű tudományos ismeretterjesztő tervezte. Ezen a szonda vázlatos rajza mellett egyebek között egy nő és egy férfi méretarányos alakja látható, de tudatja azt is, hogy honnan indult az űrszonda. Elképzelhető, hogy a Pioneer-10 a távoli jövőben idegen civilizációba ütközik, s így az emberiség hírt adhat magáról. 1997. március 31-én befejezte küldetését, miután megérkezett utolsó üzenete a földi irányítóközpontba. Akkor mintegy 10 milliárd kilométerre a Földtől közel 45 ezer kilométer/órás sebességgel haladt. Energiaellátó rendszere addigra annyira lemerült, hogy több értékelhető adatot már nem tudott továbbítani, de sorsára hagyva tovább bolyong a végtelen kozmoszban.

[18]2001. március 2.
Meghal Kopácsi Sándor
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Kopácsi Sándor Miskolcon látta meg a napvilágot 1922. március 5-én. Vasesztergályos volt Diósgyőrben, a II. világháború után lett rendőr. 1952 és 1956 között Budapest rendőrfőkapitánya, majd a forradalom idején a Nemzetőrség főparancsnok-helyettese volt. 1956. november első napjaiban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) intézőbizottságának tagjaként is tevékenykedett, ezt követően letartóztatták és 1958-ban a Nagy Imre-per hatodrendű vádlottjaként életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban általános amnesztiával szabadult, vasesztergályosként jutott álláshoz, közben befejezte a jogtudományi egyetemet, 1969-ben doktorrá avatták. 1975-ben feleségével kivándorolt Kanadába (ahol lányuk élt), s Torontóban az elektromos művek fizikai dolgozója lett. 1990-es hazatérését követően rehabilitálták. A rendszerváltás idején visszakapta rendfokozatát, 1994-ben altábornaggyá léptették elő, 1998-tól az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány kuratóriumának elnöke volt. 1990 és 1992 között a Történelmi Igazságtétel Bizottsága katonai szekciójának alelnökeként, 1992-től a Nagy Imre Társaság alelnökeként, 1991 és 1997 között az Országos Polgárőr Szövetség elnökeként tevékenykedett. Budapestért Díjban részesült 1993-ban, Demény Pál Emlékérmet kapott 1996-ban, s ugyanebben az évben a főváros III. kerülete díszpolgárává választották. 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést vehette át. Torontóban hunyt el.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-03-01 13:07:12, kedd
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. március 1., kedd. ALBIN, Albina, Cseperke, Dávid, Szecső, Tóbia, Veszta, Zotmund, Zulejka névnapja.

[1]1396. március 1.
Zsigmond örökösödési szerződést köt bátyjával, Vencel német és cseh királlyal
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[2]1456. március 1.
Megszületett II. Ulászló magyar és cseh király
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Kázmér lengyel királynak és Erzsébet, Albert magyar király leányának fiaként Krakkóban látta meg a napvilágot. 1471-ben került a cseh trónra, de a hatalomért Mátyás királlyal kellett megküzdenie, akitől 1474-ben vereséget szenvedett. Mátyás halála után, 1490-ben választották magyar királlyá, főként azért, hogy a gyenge kezű Ulászló uralma alatt a bárók szabadon érvényesíthessék akaratukat. Hatalmát korlátozó feltételeket fogadtattak el vele, s visszahelyezték magukat ősi jogaikba. A magyar koronára többen is igényt tartottak, így Ulászló uralkodása nem sok jóval bíztatott. Előbb Albert lengyel herceg tört be az országba, de ő Ulászló sziléziai birtokaiért cserébe visszavonult. Miksa, Frigyes császár fia azonban elfoglalta Bécset, sőt az országba benyomulva Székesfehérvárott királlyá is koronáztatta magát. Miksától végül Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál szabadították meg az 1491-es pozsonyi békével, amelyben Ulászló elismerte Miksa és örökösei trónigényét. Az ország határait a törökök is veszélyeztették, de velük is békék sorát kötötte. Gyengekezű uralkodó volt, a tényleges hatalmat tulajdonképpen nem is ő, hanem a Szapolyaiak, majd Bakócz Tamás gyakorolta. Az általános ellenszenv jele volt az 1505-ös híres rákosi országgyűlés határozata is, amelyben kimondták, hogy többé nem választanak idegent magyar királlyá. Az ő uralkodása alatt, 1514-ben tört ki a Dózsa-parasztháború, amely tovább gyengítette a királyság törökkel szembeni védelmi erejét. A parasztság lázadását megtorló intézkedések a második jobbágyság kialakulását és a főúri rendek további erősödését jelentették. Az erélytelen király méltán érdemelte ki - a lengyel dobzse (jól van, rendben van) szóból - a Dobzse László nevet. Budán hunyt el 1516. március 13-án. A trónon fia, II. Lajos követte.

[3]1472. március 1.
IV. Sixtus pápa elismeri I. Mátyás cseh királyságát
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[4]1562. március 1.
Guise hercegének a kísérete vérfürdőt rendez Vassy mellett
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A francia hugenották és katolikusok polgárháborújához (1572. VIII. 23-24.) az ürügyet az szolgáltatja, hogy egy Champagneban fekvő hugenotta település, Vassy mellett a francia katolikus párt vezetőjének, Guise hercegének a kísérete vérfürdőt rendez. A kálvinizmusra épülő hugenotta tanok a hatalmas adóterhek miatti elégedetlenség és a katolikus egyházat ért bírálatok hatására az 1550-es években rendkívül gyorsan terjedtek. A hugenottákhoz igen sok nemes is csatlakozott. A vallási összeütközések a katolikus és a hugenotta nemesi párt közötti hatalmi harccá alakulnak. A külföld, melynek érdeke Franciaország meggyengülése, igyekszik szítani a polgárháborút. Anglia a hugenották, Spanyolország pedig a katolikusok oldalára áll. A hugenották buzgón tanulmányozzák a Bibliát, és kitűnnek szorgalmukkal, továbbá az anglikánokhoz hasonlóan nemzeti szellemű egyházat kívánnak.

[5]1666. március 1.
I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona menyegzője
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[6]1776. március 1.
Életbe lép a brit kereskedelmi embargó az új-angliai gyarmatok ellen
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Nagy-Britannia a lázadó észak-amerikai angol gyarmatok ellen nemcsak politikai, katonai, hanem gazdasági harcot is kezdett: III. 1-jén életbe lépett az 1775. XII. 25-én elhatározott kereskedelmi embargó az új-angliai gyarmatok ellen. Ezzel az intézkedésével a londoni kormány minden gyarmatával megszakította az export-import kapcsolatokat. A gyarmatok a függetlenségi háború kitöréséig (1775. IV. 19.) jelentős gazdasági szerepet játszottak a brit anyaország életében. Robert Dinwiddie, angol gyarmati szakértő már 1740 áprilisában felhívta a figyelmet arra, hogy az Észak-Amerikából ki- és bemenő kereskedelem értéke évente majdnem 9,5 millió font, és a gyarmatok éves termelési értéke eléri a 3,7 millió fontot. Csak az ott dolgozó néger rabszolgák 4,6 millió fontnyi értéket képviselnek.

[7]1792. március 1.
I. Ferenc lesz a magyar király
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Alig múlt 24 éves, amikor apja, Lipót váratlan halála után I. Ferenc néven jutott a német-római császári és I. Ferenc néven a magyar királyi trónra. Apja firenzei udvarában nevelkedett, majd 16 évesen Bécsbe került, ahol nagybátyja, II. József személyesen irányította nevelését. Ő választotta ki tanárait, nevelési programját. Szigorú kritikával próbálta unokaöccse jellemét formálni. A kortársak szerint is kevés eredménnyel. A leírások szerint egyszerre volt érzelemszegény és bizonytalan, akaratgyenge és konok. Trónra lépésekor azonnal csatlakozott a Franciaország-ellenes koalícióhoz. Apjával ellentétben távol állt tőle a politikai, társadalmi és gazdasági reform gondolata. Felvilágosult apja és nagybátyja uralkodói módszereiből az abszolutista eszközök, a bürokrácia mindenhatóságát tette magáévá, és élt apja "újításával": támaszkodott a rendőrségre és a besúgóhálózatra. Hosszú, 43 esztendős uralkodása alatt a felvilágosult abszolutizmusból kilúgozódott minden felvilágosultság, és maradt az abszolutista (félmodern) bürokrácia és erőszakszervezet.

[8]1792. március 1.
Meghal II. Lipót német-római császár és magyar király
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A Habsburg-Lotharingiai dinasztia tagja 1747. május 5-én született. II. József halála után, 1790. február 20-án lépett trónra, és 1790. november 15-én koronázták meg. Mérsékelt engedményekkel és ügyes politikával sikerült úrrá lennie a birodalomban eluralkodó válságokon (töröktől, porosztól elszenvedett vereségek, magyarországi és cseh lázadások, a francia forradalom hatása). Elismerte Magyarország függetlenségét és a protestánsok jogait, majd ennek fejében érvényesítette a korona elsődlegességét a hadügyek terén és a végrehajtó hatalomban. Következetesebben törekedett a felvilágosodás szellemében megvalósítani elképzeléseit mint elődjei, de váratlan halála miatt törekvései torzók maradtak.

[9]1799. március 1.
Franciaország Ausztria elleni hadüzenetével megkezdődik a második koalíciós háború
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Ausztria - Oroszország támogatásával - késznek mutatkozik egy franciaellenes itáliai intervencióra. 1799. április 23-án félbeszakadnak az 1797. decembere óta folyó rastatti tárgyalások, amelyek első tárgya az első koalíciós háborúban Franciaországhoz került területekért járó kártérítés követelése volt (1797. X. 17.). A koalíciós csapatok (Ausztria, Oroszország, Nagy-Britannia és Poroszország) Dél-Németországban és Itáliában jelentős sikereket érnek el. Az érdekellentétek azonban, melyek Poroszországnak és Oroszországnak a koalícióból való kilépéséhez vezetnek, továbbá a koalíciós hadvezetés rossz szervezése lehetővé teszik a franciák döntő győzelmét az itáliai Marengónál (1800. VI. 14.), valamint Hohenlindennél (Münchentől keletre, 1800. XII. 3.).

[10]1812. március 1.
Megszületett Augustus Welby Pugin angol építész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az angol késői gótika stílusának egyik felélesztője volt gyakorlati és elméleti téren egyaránt. Apjától, Augustus Charles Pugintól tanulta a szakmát. Pályája 1836-ban indult, ekkor jelent meg Ellentétek című tanulmánya, amelyben kifejtette: a társadalom jellege és minősége összefügg építészetével, annak kisszerű vagy nagyszabású voltával. 1835-ben katolizált, úgy vélte, hogy a művészet visszaesése a reformáció okozta lelki hanyatlás következménye. 1837-40 között több megbízást kapott John Talbottól, Shrewsbury earljétől és más katolikus személyiségektől, ezért az angliai római katolicizmus egyik vezéralakja lett. A birminghami St. Chad és a southwarki Szent György székesegyházak képzelőerejét, ragyogó tehetségét és meg nem állapodott ízlésvilágát egyaránt tükrözik. 1839-ben épült egyik legszebb műve, a liverpooli St. Oswald templom, az azóta elpusztult épület az angol neogótika egyik első példája volt. 1841-ben írta A csúcsíves vagy keresztény építészet igaz elvei című művét, mely Ruskin esztétikai munkásságának egyik fő hivatkozási forrása lett. 1840-44 között Pugin pályája csúcsára ért, árnyalt elméletei viszonylag mentesek maradtak korábbi vallási elfogultságaitól, tanulmányaival egyenértékűek építészeti rajzai és karikatúrái is. 1843-ban tervezte az oxfordi Balliol College épületét, 1841-46 között épült Cheadle-ben a Szt. Egyed templom és ekkor irányította a staffordshire-i Alton Towers bővítését és felújítását is. Két utolsó nagyobb munkája Grange nevű saját háza és a Szt. Ágoston templom volt, mindkettő a kenti Ramsgate-ben. A devoni Bictonban a Rolle-kápolna, a Szt. Edmund College kápolnája a hertfordshire-i Old Hall Green-ben jól mutatják neogótikus stílusának kifinomultságát. Élete végén Sir Charles Barryvel a londoni parlament új épületén dolgozott. Christopher Wren alaprajzaiból kiinduló, bazilikális elrendezésű templomai sokáig mintául szolgáltak Angliában. Számos kolostort, kastélyt és vidéki kúriát is tervezett. Londonban hunyt el 1852. szeptember 14-én.

[11]1826. március 1.
Meghal Friedrich Weinbrenner német építész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A német klasszicista építészet egyik legjelentősebb alakja Karlsruhe-ban született 1766. november 24-én. A berlini és a müncheni képzőművészeti akadémia tagja volt. Fő műveit Karlsruhéban alkotta, ahol 1880-tól építészeti iskolát vezetett, s a templomok (Evangelishe Stadtkirche és Stephanskirche), az udvari színház, a múzeum, a pénzverde és a városháza épületén kívül számos más középületet és több magánpalotát is épített, s ezzel ő alakította ki Karlsruhe egységes klasszicista városképét. Hannoverben színházat és líceumot is tervezett. Tagja volt a berlini és a müncheni képzőművészeti akadémiának.

[12]1837. március 1.
Megszületett Ion Creanga román író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A román prózairodalom egyik legnagyobb alakja, a román realizmus jeles képviselője. Életműve nem nagy terjedelmű, de a valóság talajában gyökerező csodálatos meséi, lírai elbeszélései valóságos monográfiát adják a moldvai falu életének. Kitűnő megfigyelő, jó emberismerő volt. Hőseit elsősorban beszédükkel jellemezte. A moldovai paraszt-nyelv az ő műveiben kapott először irodalmi rangot. Jeles tankönyvíró is volt. Sírig tartó barátság fűzte Eminescuhoz. Szinte valamennyi műve olvasható magyarul is, meséinek leghűbb tolmácsolója Sütő András.

[13]1846. március 1.
Megszületett a talajtan megalapozója
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Vaszilij Vasziljevics Dokucsajev Miljukovo-ban látta meg a napvilágot. 1872-től a Szentpétervári Egyetem geológia gyűjteményének segédőre, majd 1879-től tanára volt. Ő vezette be a negyedkor geológiájának oktatását. 1892-95 közt átszervezte a Mező- és Erdőgazdálkodási Intézetet, s talajtani és növényélettani részleget is alapított. Oroszország-szerte talaj-felméréseket szervezett, ő vezette be a csernozjom elnevezést a fekete, mészben és humuszban gazdag talajokra. A talajt az éghajlat, az alapkőzet és az élő szervezetek kölcsönhatása eredményének tekintette - ezzel megelőlegezte a biom-elméletet. Elsőként adta meg a talaj tudományos meghatározását. 1898-ban megalkotta az orosz talajok osztályozási rendszerét, s kimutatta, hogy azonos kőzetből más talajok jöhetnek létre az éghajlat függvényében. Ő kezdeményezte a védő erdősávok telepítését, és jelentős szerepet vállalt a füves vetésforgós művelési rendszer kidolgozásában. 1903. november 8-án hunyt el Szentpétervárott.

[14]1851. március 1.
Bevezetik a dohánymonopóliumot
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A dohánytermelést és értékesítést az 1850-es évek előtt nem korlátozták. A monopólium bevezetésével évente engedélyt kellett kérnie a termelőnek, termését a kincstár raktáraiba volt köteles szállítani, maga nem adhatott el belőle, még a saját használatra termelt pipadohány után is illetéket kellett fizetnie. S minthogy dohánytermeléssel Magyarországon főként a kisbirtokosok, feles kertészek, dohánytermelő telepesek foglalkoztak, s mesterségük generációkon át öröklődött, e mozgékony, piacorientált réteg egészét állították szembe az új rendszerrel. S bár az 1850-es évek elején kiépülő bürokrata állam működtetése óriási összegeket emésztett fel, s ezért minden módon törekednie kellett adóbevétele növelésére, a fináncokkal való szembenállás láttán enyhítettek a szigorúságon. 1860 márciusában szabaddá tették legalább a kivitelre történő dohánytermelést. Bármilyen ellenszenves volt a fináncok tevékenysége, a biztos osztrák piac, a garantált felvásárlási ár növelte a termelési kedvet. 1851-ben 35 ezer hold területen 300 ezer mázsa dohány termett, 1857-re a termésterület és a hozam is megháromszorozódott.

[15]1870. március 1.
Paraguay 1865 óta tartó háborúja Brazília, Argentína és Uruguay hármas szövetsége ellen teljes vereséggel végződik.
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Francisco Solano López, az 1862 óta diktatórikus teljhatalommal felruházott paraguayi elnök - a háború kezdeményezője - elesik a harcban. Paraguayt megszállják a szövetséges csapatok, keleten és nyugaton pedig értékes területekről kell lemondania Argentína és Brazília javára. Az 5 éve dúló háború mindkét oldalon óriási áldozatokat követelt: Paraguay férfi lakosságának 80%-át vesztette el. A háború 1865-ben kezdődött el, amikor López államelnök nagyhatalmi megfontolásokból támadást intézett Brazília ellen azzal az ürüggyel, hogy Uruguay területi épségét védelmezi.

[16]1886. március 1.
Megszületett Oskar Kokoschka osztrák festő, grafikus és költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az expresszionizmus egyik legismertebb osztrák mestere Pöchlarn-ban született. Korai dekoratív jellegű alkotásain Gustav Klimt és a szecesszió hatása érződik, majd későbbi munkássága során a rejtett pszichikai tulajdonságok expresszív ábrázolásának problémái foglalkoztatják. Művészetére a nagy színfoltokkal alakított figurális kompozíciók és derűs, színes tájak jellemzők. A II. világháború éveiben antifasiszta mondanivalójú, expresszív műveket festett. Számos expresszionista drámát, költeményt és elbeszélést is írt. Villeneuve-ben halt meg 1980. február 22-én.

[17]1896. március 1.
Az olaszok vereséget szenvednek Etiópiában
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1889-ben Olaszország katonai fenyegetéseinek hatására, Menelik etióp császár szerződésben ismerte el az olasz protektorátust. Olaszország 1895-ben hódító háborút indított Etiópia ellen, azonban előbb decemberben, majd 1896. március 1-jén Aduánál vereséget szenvedtek. Ezzel Menelik császár hosszú időre feltartóztatta az országa elleni olasz támadásokat és egyúttal megakadályozta az olaszok afrikai gyarmatosítását is.

[18]1906. március 1.
Megszületett Pham Van Dong vietnami politikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Hué, majd Hanoi városában végezte tanulmányait, és 1925-től részt vett az antikolonialista küzdelemben, bekapcsolódott a francia-ellenes sztrájkokba. Igen hamar Ho Si Minh vietnami kommunista vezető egyik közeli munkatársa lett. Fiatalon Kínába ment, ahol forradalmi tanfolyamokon vett részt és elvégezte a vampoai politikai és katonai akadémia egyik kurzusát, sok más vietnami kommunista káderrel együtt. 20 éves volt, amikor visszament Vietnamba. Saigonban kommunista sejteket szervezett. Ez a tevékenysége igen sikeres volt és hamar felhívta magára a francia hatóságok figyelmét. 1929-ben letartóztatták és a Poulo Condor fegyházba zárták, ahonnan más jövendő kommunista vezetőkkel együtt csak 1936-ban szabadult. Ekkor folytatta földalatti tevékenységét, többek között északon együtt harcolt Ho Si Minh-nyel és a későbbi Giap tábornokkal, az 1954. évi Dien Bien Phu-i győzelem vietnami hősével. A franciák elleni nyolc évig tartó polgárháború után ő vezette a vietnami küldöttségét az 1954-es genfi béketárgyalásokon. Később egyre magasabbra került a kommunista hatalmi létrán, majd 1955-ben Észak-Vietnam miniszterelnökévé nevezték ki. Az amerikai háború idején az Egyesült Államok elleni háborús erőfeszítés fokozását hirdette az ország egyesítése érdekében. A saigoni Amerika-barát rendszer bukása után, egyike volt a Vietnamot a Szovjetunióval összekötő szoros szövetség építőjének, amely egészen a volt szovjet tömb összeomlásáig fennállt. 35 év tagság után, 1986-ban - addigra csaknem teljesen megvakult - kivált a vietnami kommunista párt politikai bizottságából, majd 1987-ben távozott a miniszterelnöki székből is. 2000. április 29-én érte a halál Hanoiban.

[19]1906. március 1.
Meghal Zichy Mihály festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja Zalán született 1827. október 14-én. Pesten és Bécsben tanult, 1847-től főként Szentpétervárott élt, majd 1874-ben Párizsba költözött, de onnan antimilitarista képei és magatartása miatt távoznia kellett. Az 1880-as évek elején Szentpétervárott telepedett le, s a cár udvari festőjeként dolgozott. Főként az udvari élet eseményeit ábrázolta vásznain. Illusztrálással is foglalkozott, e műfajban iskolát teremtett Oroszországban, s világhírnévre tett szert. Különösen jelentősek a Victor Hugo, Dumas, Puskin, Lermontov, Gogol, Goethe és Byron műveihez készített illusztrációi, de számunkra a Madách, Arany és Petőfi munkáihoz készült rajzai a legbecsesebbek. Ő rajzolta Az ember tragédiája 1887-ben megjelent kiadásának illusztrációit. Ismert főbb festményei az Erzsébet királyné koszorút helyez el Deák ravatalára, a III. Henrik tivornyája (1875), A rombolás géniuszának diadala (1879). Jelentősek akvarelljei és erotikus sorozatai. Szentpétervárott hunyt el.

[20]1915. március 1.
A főváros kísérletképpen egy benzines és egy elektromos próbafőbuszt állít forgalomba.
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az osztrák Daimler cég gyártotta, rikító sárga színű 34 ülőhelyes elektromos autóbusz félóránként közlekedett, s csak teljesen sík terepen tudott haladni. Árammal való feltöltése napi 3,5 órát igényelt. A viteldíj 14 fillér volt, az 1 méternél alacsonyabb gyerekek pedig - ha külön ülőhelyet nem foglaltak - ingyen utazhattak.

[21]1919. március 1.
Szöulban kétmillió résztvevővel Japán-ellenes népgyűlést tartanak
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Szöulban kétmillió résztvevővel Japán-ellenes népgyűlést tartanak, s ezen függetlenségi nyilatkozatot olvasnak fel. Az ország minden részéből tömegesen érkeztek emberek Szöulba, hogy részt vegyenek Ji Tehvang volt császár temetésén. A japánok, akik Koreát 1910-ben foglalták el, elnyomják a felkelést. 47 000 koreait letartóztatnak, közülük 10 500 fogságba kerül, 23 000 a sebesültek és a halottak száma.

[22]1922. március 1.
Megszületett Jichak Rabin izraeli politikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az akkor brit fennhatóság alá tartozó Palesztinában született oroszországi bevándorlók gyermekeként. Mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, majd 18 éves korában csatlakozott az illegális zsidó fegyveres erők rohamosztagához, a Palmahhoz. Az 1948-49-es háborúban a Palmah hadműveleti osztályának parancsnoka volt, részt vett a Jeruzsálemért, Eilátért és a Negevért vívott harcokban. 1964-ben az izraeli hadsereg vezérkari főnöke, az 1967-es hatnapos háború egyik győztes hadvezére. Ezt követően hamarosan diplomáciai-politikai pályára lépett. 1968-tól 1978-ig hazája nagykövete az Egyesült Államokban, 1974-től 1981-ig képviselő a Kneszetben, 1974-ben munkaügyi miniszter. Kétszer volt a Munkapárt vezetője (1974-1977, 1992-1995), s kétszer állt az izraeli kormány élén is ugyanezekben az években. A köztes időszakokban többször töltött be különböző miniszteri tárcákat. Második kormányfői periódusának három esztendeje alatt történelmi megállapodást kötött a Palesztinai Felszabadítási Szervezettel, és békeszerződést írt alá Jordániával. A közel-keleti megbékélésen munkálkodó politikust 1994-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1995. november 4-én Tel-Avivban - egy 250 ezer ember részvételével tartott béketüntetés végén - Jigal Amir egyetemi hallgató, egy 8 gyermekes rabbi 27 esztendős fia agyonlőtte. (A merénylőt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.)

[23]1926. március 1.
Megnyitja kapuit a Corvin Áruház
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A XX. század elején több áruház épült magyar kereskedők pénzéből Budapesten. A külföldi tőkéből létesültek közül a Corvin volt az első, egy hamburgi székhelyű cég alapította. A részvénytársaság elnöke és egyben az áruház első igazgatója Lewin Miksa német nagytőkés lett. Az építkezést 1922-ben kezdték meg az Apolló Kabaré helyén, a már akkor is Blaha Lujza nevét viselő téren. A Reiss Zoltán tervei alapján épült, úgynevezett palotahomlokzatot kapott áruház 1926-ban nyitotta meg kapuját. A teljes épületegyüttes 1929-re készült el. A korabeli újságok beszámolói szerint a központi helyen létesített, a vásárlókat három utcán is kirakatokkal csábító, a pályaudvarok közelsége révén a vonattal érkezők számára is könnyen megközelíthető áruház gyorsan vonzóvá vált. Az áruházba betérők kávézhattak, megebédelhettek, gyorsfényképet készíttethettek, igénybe vehették a helyi menetjegyiroda szolgáltatásait is. Falai között egymást követték a divatbemutatók, rendeztek kiállításokat is. Bevezették a csomagküldő szolgálatot, s így vidékről rendelés útján is lehetett vásárolni. Meghonosították a szezonvégi kiárusításokat. 1931-ben szenzáció számba ment az áruházban megépített mozgólépcső, a kényelmet szolgáló szerkezettel elsőként a Corvin büszkélkedhetett az országban. A világháború után, 1947-ben mint volt német tulajdon, szovjet kézbe került, csak 1952-ben került vissza magyar tulajdonba. Ezt követően többször változtatott nevet. Az 1956 októberében megrongálódott áruházat többször javítgatták, átalakították. 1966-ban új burkolatot kapott, később a homlokzatot eredeti formában visszaállították. Az áruház utolsó tulajdonosa a Skála-Centrum Rt. volt. 2003-ban műemlékké nyilvánították az épületet, a Blaha Lujza tér felőli historizáló homlokzatot. 2005-ben az áruházat eladták.

[24]1934. március 1.
Mandzsukuo trónjára Pu-jit, Kína egykori császárát ültetik
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A japánok az általuk 1932 februárjában alapított csatlós állam, Mandzsukuo (1931. IX. 18.) trónjára Pu-jit, Kína egykori császárát ültetik. A császárság kikiáltása az új állam legitimitását kívánja alátámasztani, de azt a nagyhatalmak nem ismerik el. Mandzsukuo megalapítása összefügg Japán imperialista céljaival, hogy egyes területeket Kínából kiszakítson (Mandzsukuo kínai tartományokból áll), s ezzel a nankingi köztársasági kormányt gyengítse. Pu-ji 1912-ben, a Kínai Köztársaság megalapításakor mondott le trónjáról (1911. X. 10., 1912. III. 10.). Életének fordulatai filmforgatókönyv alapjául szolgáltak.

[25]1935. március 1.
Visszacsatolják a Saar-vidéket
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A nemzetiszocialista Németország a Saar-vidék visszaszerzésével megnövelte külpolitikai tekintélyét. A Saar-vidéket, amely addig népszövetségi igazgatás alatt állt, Adolf Hitler jelenlétében, a német lakosság ujjongása közepette ünnepélyes aktus keretében helyezik a nemzetiszocialista Josef Bürkel körzetvezető ellenőrzése alá. Mindezt megelőzte a Saar-vidék politikai jövőjéről - a versailles-i békeszerződésben előírt - január 13-án megtartott népszavazás, amelyen az érintett lakosság 91%-a Németország mellett foglalt állást. Hitler kihasználja a lelkesedést, és a versailles-i rendelkezéseket megszegve bejelenti az általános hadkötelezettséget.

[26]1946. március 1.
A népbíróság halálra ítéli Szálasi Ferencet
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon

A népbíróság halálra ítéli Szálasi Ferencet és 6 társát, háborús bűnösöket. Az ítéleteket március 12-én végrehajtják.

[27]1948. március 1.
Tito bejelenti a szovjet tanácsadók Jugoszláviából történő visszavonását
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Tito bejelenti, hogy a Szovjetunióval folytatott tárgyalások eredménytelenül zárultak, és a jugoszláv hadsereg és népgazdaság problémáit ezentúl önerőre támaszkodva kívánják megoldani, ezért visszavonják Jugoszláviából a szovjet katonai és civil tanácsadókat. Sztálin májusig több kísérletet tesz, hogy visszatérítse irányvonalához a jugoszláv kommunistákat.

[28]1950. március 1.
Tajvanon újjáalakul a Kínai Köztársaság
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Csang Kaj-sek marsall a Kínai-tengerben fekvő Tajvan-szigeten kikiáltja a Kínai Köztársaságot. Miután a kínai szárazföldön győztek a kommunisták és megalakították a Kínai Népköztársaságot (1949. X. 1.), Csang a kínai nemzeti kormányhoz tartozó híveinek többségével, mintegy 500 000 katonával és kétmillió civillel a szigetre menekült. Csang, aki régi ellensége volt a kommunistáknak, és a Kuomintang vezetőjeként a kínai szárazföldön a nemzeti kormány elnökének posztját töltötte be, abban reménykedett, hogy hamarosan visszatérhet majd Kínába. Külföldi segítség nélkül állama nem életképes. 1950-től az Egyesült Államok jelentős gazdasági, politikai és katonai támogatásban részesíti Tajvant.

[29]1954. március 1.
Az USA hidrogénbomba-kísérletet hajt végre a Bikini-szigeteken
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Emiatt a Csendes-óceánon dolgozó Fukuru-Maru japán halászhajó legénységét radioaktív sugárfertőzés érte, amelynek következtében Kubojama Aikicsi halász szeptember 23-án meghalt, a legénység további 22 tagját hosszú időn át kezelték. Az 1954-ben történt tragikus eseményre emlékezve 1964 óta Japánban Nemzeti Békenapot is tartanak március 1-jén.

[30]1970. március 1.
Az osztrák parlamenti választásokon először lesz az SPÖ a legerősebb párt
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az osztrák parlamenti választásokon először lesz az SPÖ a legerősebb párt, 81 mandátumot szerez (az Osztrák Néppárt [ÖVP] 78, Ausztria Szabadságpártja [FPÖ] 6 mandátumra tesz szert). A Josef Klaus kancellár vezette tisztán ÖVP-kormány megalakításáról folytatott tárgyalások meghiúsulása után Bruno Kreisky április 21-én bemutatja kisebbségi kormányát. Az idő előtt megrendezett választások meghozzák Kreiskynek az egyedüli kormányzás lehetőségét.

[31]1978. március 1.
Engedélyezik fizetővendégek fogadását
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Engedélyezik - idegenforgalmi hivatalok közvetítésével - a lakásokban és üdülőkben fizetővendégek fogadását. (Idegenforgalmi rekord: 12,5 millió külföldi kereste fel hazánkat.)

[32]1983. március 1.
`Szétzúzzuk a nagy rizsestálat`
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
`Zúzzuk szét a nagy rizsestálat` jelszóval Kínában megindul az egyenlősdi elleni harc.

[33]1985. március 1.
Bevezetik a gyedet
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Bevezetik a gyermekgondozási díjat, közismert nevén a gyedet.

[34]1992. március 1.
A bosnyák népszavazás a függetlenség mellett dönt
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A Római Birodalom idején Illíria provincia része volt, a 7. században szlávok telepedtek meg területén. A 12. század végéig többnyire bizánci, a 13-14. században magyar fennhatóság alatt állt. 1528-ban török uralom alá került, az Oszmán Birodalmon belül önálló közigazgatási egységnek számított. 1878-ban a berlini kongresszus határozata értelmében az Osztrák-Magyar Monarchia okkupálta, majd 1908-ban tartományként annektálta az országot. 1918-tól a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része, 1945-től a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság (később Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság) tagköztársasága lett. 1991. november 15-én a köztársasági parlament elfogadta a függetlenségről szóló határozatot, majd az 1992. február 29-én és március 1-jén tartott népszavazáson a lakosság döntött a köztársaság függetlenségéről és szuverenitásáról. 99,43 százalékuk a függetlenság mellett voksolt. 1992. április 6-án az Európai Közösségek határozata elismerte Bosznia-Hercegovina függetlenségét. Ezután tört ki a második világháborút követő legvéresebb európai háború a muzulmánok és a szerbek között. A négy évig tartó harcok során több mint 200 ezer ember halt meg, s a menekültek, illetve elüldözöttek száma meghaladta a kétmilliót. A háborúnak az 1995. december 14-én Párizsban aláírt daytoni egyezmény vetett véget, melynek végrehajtását a nemzetközi közösség garantálja.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-02-28 16:29:59, hétfő
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. február 28., hétfő. Antónia, Balambér, Balda, Baldó, Bátor, ELEMÉR, Gábor, Gábriel, Lantos, László, Leander, Orfeusz, Valdemár, Veronika névnapja.

[1]870. február 28.
A keleti egyház elismeri Róma fennhatóságát
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A 869-től Konstantinápolyban ülésező zsinat egyezségre jut a nyugati egyházra kiható Phótiosz-féle szkizma (egyházszakadás) tárgyában. A pápa elérte célját: a keleti egyház elismerte Róma fennhatóságát. Nem mellékesek azonban a véleménykülönbségek: Bizánc ragaszkodik ahhoz, hogy megszerezze egyházjogi fennhatóságát az újonnan megtérített Bulgária fölött. Phótioszt, aki 867-ben I. Miklós pápát a hit meghamisítása (a tisztítótűzről való tanítás) miatt kiközösítette, most kizárják az egyházból. Az egyezség a megváltozott bizánci hatalmi viszonyok miatt vált lehetővé.

[2]1302. február 28.
Vencel király Csák Máténak birtokot adományoz
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Vencel, aki Magyarországon a László nevet használta semmiféle komoly hatalommal nem rendelkezett. A politika irányítóit így birtokok adományozásával próbálta magához csábítani. Az egyik legnagyobb befolyással rendelkező főúr Csák Máté volt. Máté 1260-1265 között született, és mivel előkelő nemzetségből származott III. András komoly tisztségeket bízott rá. Az uralkodóval tartó jó viszony 1297-ben szembenállássá fordult, a király megfosztotta tisztségeitől, azonban a nádori címet Máté önkényesen tovább viselte. III. András halála után ingadozott a két trónjelölt, Károly és Vencel között, végül az utóbbi mellett döntött. Vencel Nyitra megye és Trencsén megye eladományozásával értékelte Máté lépését.

[3]1367. február 28.
V. Orbán pápa megerősíti a pálos rendet
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend Boldog Özséb nevéhez fűződik. Özséb és a rendtársak életét tudományos kutatómunkával megörökítő, egyik legkorábbi magyar nyelvű munkát Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes készítette el 1520 és 1526 között (Az első Remete Szent Pál rendjén lévő remetetestvérek életrajzai címmel). Ez alapján egy isteni sugallat hatására, a Pilisben apró lángokként elszórtan élő férfiakat Özséb maga köré gyűjtötte, s a tatárjárás után megszervezte közös életüket. A kezdeti nehézségek után közösség felvirágzása és terjedése a 14. század elején folytatódott. Gentilis, pápai legátus 1308. évi magyarországi látogatása meghozta számukra a várva várt engedélyt, s a következő évben már első Remete Szent Pál rendjeként emlegették őket. I. (Nagy) Lajos király komoly adományokkal támogatta őket. Számos kolostor alapítását köszönhették neki. A pápa a király személyes kérésére erősítette meg a rend kiváltságait.

[4]1386. február 28.
Mária királyné jószágot adományoz Forgách Balázsnak
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[5]1533. február 28.
Megszületett Michel de Montaigne francia író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Gazdag középnemesi kereskedőcsaládba született Périgord-ban. Filozófiát tanult és jogot végzett. A vallásháborúk közepette is megőrizte szellemi függetlenségét, kastélya toronyszobájában berendezett könyvtárában dolgozott. Emelkedett gondolkodása révén közvetíteni tudott a vakbuzgóság táborai között. 1571-től csaknem két évtizeden át írt Esszék című fő műve olvasmánykivonatok, gondolatok és idézetmagyarázatok három könyvbe foglalt gyűjteménye. Az essai szót ő használta először, a maga sajátos műfaját akarta vele megjelölni. A változatos témákat feldolgozó Esszék - amelyek különösebb szerkezeti összefüggés nélkül követik egymást - filozófiája szkeptikus. A gyermekek neveléséről írott tanulmányai jelentős hatással voltak a pedagógia tudományának fejlődésére. Magyar nyelven 1803-ban jelent meg először műve. Szülővárosában hunyt el 1592. szeptember 13-án.

[6]1678. február 28.
Meghal Bethlen János erdélyi kancellár és történetíró
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[7]1705. február 28.
II. Rákóczi Ferenc bevonul Egerbe
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[8]1732. február 28.
Meghal André Charles Boullé párizsi műbútorasztalos
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Műhelye a Louvre-ban volt, ahol 1672-től rendszeresen dolgozott XIV. Lajos udvara számára és külföldi uralkodók megrendelésére is. Korának kimagasló, nagyhatású művészegyéniségeként nevéhez önálló bútor- és díszítőstílus kialakítása kapcsolódott. A bútorok felületét ébenfa, elefántcsont, gyöngyház, teknőchéj, borostyán-, bronz-, sárgaréz, ónberakásokkal tette még gazdagabbá. Elsőként alkalmazott bútorain tűzaranyozott és cizellált bronzvereteket. Műveit a Louvre-ban, Fontainebleau-ban, a londoni Victoria and Albert Museumban őrzik. Négy fia folytatta művészetét.

[9]1780. február 28.
II. Katalin orosz cárnő elrendeli hajóinak felfegyverzését
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
II. Katalin orosz cárnő a Nagy-Britannia és Franciaország között dúló tengeri háború (1778. II. 6.) miatt kereskedelmi hajóinak védelme érdekében elrendeli hajóinak felfegyverzését. 1780. július 9-én szövetséget köt Dániával a semleges kereskedelmi hajók védelméről, melyhez később más államok is csatlakoztak. A szerződés a csatlakozott felek semlegességét hangsúlyozza, és hadiflotta felszerelését határozza el a kereskedelmi hajók védelmében az angol túlkapásokkal szemben. A szerződés kimondja továbbá, hogy minden hajó kiköthet a háborúban részt vevő nemzetek partjainál.

[10]1835. február 28.
Elias Lönnrot közzéteszi az első Kalevala-kötethez írt előszavát
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az eposz jelentős hatással volt a finn kultúrára és a világirodalomra egyaránt. A Kalevala teljes magyar fordítását 1871-ben Barna Ferdinánd, majd 1909-ben Vikár Béla készítette el. Később Nagy Kálmán (1972), Rácz István (1976) és Szente Imre (1980-as évek) is átültette magyar nyelvre.

[11]1846. február 28.
Megszületett Dzsabajev Dzsambul, szovjet-kazah költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Élete végéig járta szülőföldjét, s vándorlásai közben dombrakísérettel adta elő az ismert kazah népi eposzokat, dalokat, valamint saját alkotásait. A kazah népi költők (akinok) hagyományos énekes előadásmódjában új műfajokkal és formákkal gazdagította népének költészetét. Addig szokatlan és elképzelhetetlen bátorsággal bírálta a nép elnyomóit.

[12]1852. február 28.
Meghal Beszédes József vízépítő mérnök
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Magyarkanizsán született 1787. február 12-én. Egerben teológiát, majd a pesti tudományegyetemen filozófiát hallgatott. 1813-ban a Mérnöki Intézetben mérnöki oklevelet, 1819-ben filozófiai doktorátust szerzett. A sárvízi Nádor-csatorna Társulat gyakornoka, majd az Esterházy-család uradalmi mérnöke volt Tolna, Veszprém, Komárom, Pozsony és Nyitra vármegyében. 1816-25 között a Sárvíz, a Sió és a Kapos szabályozási munkálatait és e folyóvölgyek vízrendezését irányította. A Balaton sorsát döntően meghatározó rendezési tervet dolgozott ki a tó vízszintjének csökkentésére. A munka gazdasági eredményei fellendítették a reformkor vízmunkálatait. A Sió szabályozásakor megépíttette Baja és Báta között a Duna árvízvédelmi töltéseit. Széchenyi István és József nádor támogatását élvezte. Ennek köszönhetően Széchenyi nagycenki tervezéssel bízta meg. 1827-28-ban részt vett az ausztriai linz-budweissi vasútvonal kitűzésében. 1830-tól Budapesten élt. Nevéhez fűződik Arad vármegyében a fehér-körösi 92 km hosszú Nádor-malomcsatorna - mint az első ipari csatorna - megépítése 1833-42 között. Több értékes térképe maradt fenn, s a műszaki szaknyelv is gazdagodott általa. Elsőként vetette fel az Al-Duna-szabályozás gondolatát, s a kerecsen-komorói tiszai átvágás tervével a folyó szabályozásának elindítója lett. 1848-49-ben a pest- szolnoki Magyar Központi Vasút igazgató-mérnöke lett, ekkor szervezte meg a vasút járműjavító műhelyét, a későbbi MÁVAG elődjét. A vízerő-hasznosítás és a magyar mezőgazdasági vízépítés (öntözés, lecsapolás), valamint a komplex vízgazdálkodás nemzetközi viszonylatban is korai úttörője, a magyar nyelvű műszaki irodalom egyik megteremtője volt.

[13]1866. február 28.
Meghal Gaál József
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A reformkori magyar irodalom sokoldalú egyénisége 1811. december 12-én született Nagykárolyban. Első jelentős művei a Szirmay Ilona című történelmi tárgyú regénye, s A peleskei nótárius című bohózata, amely Gvadányi József elbeszélő költeményén alapult. 1842-től megjelent szatirikus írásai nagy visszhangot keltettek. Ezekben a reformkori társasági és politikai élet visszásságait gúnyolta ki. 1841-ben a Kisfaludy Társaság tagjává választotta. Prózájában a népies irány egyik úttörője volt. Részt vett az ellenzéki mozgalmakban. 1848-ban Szatmár vármegye főjegyzője, majd az igazságügy-miniszter titkára volt. 1849-ben szerkesztette a Márczius Tizenötödike című lapot, majd Damjanich seregében szolgált. A szabadságharc bukása után hat évre Aradra internálták. Később mint titkár és nevelő a gróf Csekonics családnál állt szolgálatban. Pesten érte a halál.

[14]1883. február 28.
Megszületett Somlay Artúr színész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Schneider Artúr néven Budapestent látta meg a napvilágot. 1902-től szerepelt színpadon, 1909-20 között, 1935-36-ban, majd 1946-tól volt a Nemzeti Színház tagja, 1948-tól örökös tagja. Alakításait drámai erő, sodró szenvedély, elmélyült jellemábrázolás tette maradandóvá. A legkiválóbb előadóművészek egyike volt. Művészetét a rádióban készült felvételek és a filmszalagok őrzik. Egyaránt kiváló alakítója volt a magyar és külföldi klasszikus, valamint a modern szerepeknek. 1912-1951 között sok filmben is játszott, s filmszereplései egyértékűek voltak színpadi alakításaival. Legendás alakítást nyújtott a Valahol Európában című film főszereplőjeként. Az 1940-es évek végén a Színházművészeti Szövetség elnökeként kiállt számos nehéz helyzetbe került kollégájáért. E bátor tevékenysége nem tetszett a rákosista kultúrvezetésnek, s amikor a színész-kitelepítések elleni kérelmét visszautasították, érezve a már őt is fenyegető veszélyt, 1951. november 10-én öngyilkos lett. Legendásan zsörtölődő és hirtelenharagú ember volt. Alakításai során a legkisebb zavaró tényezőt sem viselte el. Egyszer óriási botrányt kavart azzal, hogy leszólt a színpadról a közönségnek, fejezzék be a beszélgetést.

[15]1886. február 28.
Megnyílik a világ egyetlen újságmúzeuma
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A gyűjtemény létrejötte Oscar von Forckenbeck, westfaliai hivatalnok nevéhez fűződött, aki tanulmányozta és kereste a különböző sajtótermékeket. A sajtótörténeti gyűjtemény példányszáma jelenleg 100 ezer példány fölött van, s a kiállítás a német Aachen Suermondt Múzeumában látható.

[16]1886. február 28.
Megszületett Rácz Aladár, Kossuth-díjas cimbalomművész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Cigányzenész családból származott, Jászberényben és Budapesten cigányzenekarokban játszott. 1926-ban Lausanne-ban adta első önálló cimbalomhangversenyét. 1927-35-ben Franciaországban élt, 1935-ben tért vissza Magyarországra, 1938-tól haláláig a Zeneművészeti Főiskola tanára volt. Hangszerének egyik legnagyobb mestere volt, műsorain klasszikus magyar, román és szerb táncok szerepeltek improvizációkkal. Páratlan művészetének köszönhető, hogy a cimbalom zongorakísérettel a hangversenypódiumok hangszere lett. Ő építette ki a hangszer klasszikus repertoárját, ő vezette be a zongorakíséretes előadásmódot. Sztravinszkij maga is vett órákat Rácztól, sőt átiratokat is komponált számára. Saint-Saëns `a cimbalom Lisztjének` nevezte őt. Budapesten hunyt el 1958. március 28-án.

[17]1888. február 28.
Meghal Ghyczy Kálmán, a képviselőház egykori elnöke
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Komárom megye egyik vezető, tehetős, középbirtokos család tagjaként Komáromban született 1808. február 12-én. Előbb szülővárosában, majd a győri jogakadémián tanult. 1828-ban tette le az ügyvédi vizsgát. 1833-tól Komárom vármegye aljegyzője (főjegyzői címmel), majd 1839-től tényleges főjegyző lett. 1844-ben a vármegye első alispánjává választották, majd 1847 novemberétől nádori ítélőmesterként működött. 1848 májusától a forradalmi kormány igazságügyi államtitkára volt, közben júniusban a népképviseleti választásokon a csallóközi kerület képviselője lett. Szeptembertől decemberi lemondásáig ő irányította a minisztérium munkáját, majd képviselői mandátumáról is leköszönt. Visszavonult a magánéletbe, a Bach-rendszer alatt nem vállalt hivatalt. 1861-ben az udvardi kerületből lett ismét képviselő, s a Határozati Párthoz tartozva az alsótábla elnöke lett.1865-től 1878-ig folyamatosan képviselte Komáromot a képviselőházban. A balközép párthoz csatlakozva a mérsékelt irányzat fejeként Tisza Kálmán mellett vezére volt az irányzatnak. 1873-ban kilépett a pártból és megalakította a kormányt támogató Középpártot. 1874-ben a két nagy párt közötti kompromisszumként elvállalta a pénzügyi tárcát. 1875-ben a Középpárt visszalépett a balközépbe és Tisza Kálmán a Deák-párt és a Balközép fúziójaként létrejött kormány vezetőjeként felkérte házelnöknek, így 1875 és 1879 között töltötte be a tisztséget. Nem sokkal 80. születésnapját követően budapesti lakásán hunyt el tüdőgyulladásban.

[18]1893. február 28.
Megszületett Vszevolod Pudovkin szovjet filmrendező
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A némafilmkorszak jelentős alakja Penzában született. A moszkvai egyetemen a fizika-matematika szakot végezte, majd vegyészmérnök lett. Harcolt az I. világháborúban, 1915-18-ban német hadifogoly volt. 1920-ban színészként került kapcsolatba a filmmel. Első önálló játékfilmjét 1925-ben készítette. Rendezői munkásságának legkiemelkedőbb filmje Az anya, a Szentpétervár végnapjai és a Dzsingisz kán utóda. Drámai erejű némafilmjeiben az öntudatosodás folyamatát ábrázolta egyéni sorsokon keresztül. A párhuzamos montázs elméleti kidolgozója; úttörő szerepe volt a művészi montázstechnika kialakításában és annak tudatos alkalmazásában. 1926-tól tanított a moszkvai filmfőiskolán. Jelentős szakirodalmi tevékenysége is (A film technikája, 1929 - magyarul 1944; Filmszínészet, 1935). A hangosfilmkorszakban történelmi, életrajzi filmeket rendezett. 1950-51-ben Magyarországon dolgozott. Rigában hunyt el 1953. június 30-án.

[19]1901. február 28.
Megszületett Linus Pauling, Nobel-díjas amerikai kémikus, békeharcos
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A portland-i születésű Linus Carl Pauling 1922-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd 1925-ben doktorált kémiából. Ezt követően két évig Európában több ismert tudós laboratóriumában dolgozott - Sommerfeldnél Münchenben, Sir William Henrynél Londonban. 1927-ben visszatért az Egyesült Államokba, ahol a kaliforniai Műszaki Egyetem docensévé, majd egyetemi tanárává nevezték ki. 1936-1958 között a Gates and Crellin Laboratorium of Chemistry igazgatója volt. Kémiai vizsgálatai középpontjában az egyszerű vegyületektől a fehérjékig terjedő molekulák szerkezeti problémái álltak, amelyek leírására elsőként alkalmazta a kvantummechanikai elveket. Az eközben szerzett ismereteit később az élő szövet bonyolult molekuláinál, elsősorban a fehérjéknél használta fel. Felismerte, hogy a hidrogénkötés fontos szerepet tölt be a fehérjék szerkezetében és a makromolekulák közötti kölcsönhatásokban. Tanulmányozta a vérszegénységet, s kimutatta, hogy az artériás vérben az oxigén meggátolja a vörös vértestek rendellenes átalakulását. Tudományos pályafutása mellett egyre jobban foglalkoztatta a nukleáris fegyverek kipróbálásával járó sugárzási veszély. 1958 januárjában petíciót nyújtott be az ENSZ-nek 11 201 tudós aláírásával a kísérleti atomrobbantások elleni tiltakozásul. 1963-ban a Santa Barbara-i Center for Study of Democratic Institutions munkatársa lett, ahol a háború és béke kérdéseit tanulmányozta. 1969-től már a Stanford Egyetem kémiai tanszékén folytatta kutatásait. 1973-ban megalapította a Linus Pauling Institute of Science and Medicine-t, ahol a betegségmegelőzés problémájával, a vitamin és ásványi anyagok fogyasztásával foglalkozott. Két Nobel-díjat is kapott: 1954-ben kémiait `a kémiai kötések természetének kutatásáért és a bonyolult vegyületek szerkezetének meghatározásáért a kvantummechanika alapján`, 1962-ben pedig Nobel-békedíjat az atomhadviselés ellen vívott harcának elismeréseként. 1962-ben jelent meg híres könyve: Soha többé háborút. A kalifonriai Big Sur-ban hunyt el 1994. augusztus 19-én.

[20]1901. február 28.
Megszületett Arany Bálint, kisgazdapárti politikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Rinyaujlakon született. Apja a helyi református elemi iskola igazgató-tanítója volt. Ő maga a csurgói református gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. Még abban az évben, 1925-ben az SKF, a Svéd Golyóscsapágy Rt. alkalmazottja és egyik legkiválóbb tervezőmérnöke lett. Az ún. Magyar Közösségnek az 1930-as évek közepétől volt tagja. A szervezet - a magyar lakosság túlnyomó többségével együtt - a trianoni béke revízióját hirdette, de szemben állott mind a német, mind pedig az orosz hódító szándékokkal. Arany a háború után a Független Kisgazdapárt országos szervezési osztályát vezette, s 1946 decemberében tartóztatták le. 1947-ben a Magyar Közösség más tagjaival együtt az ún. `összeesküvési per` egyik fővádlottja lett. A perben halálra ítélték, majd büntetését 12 évi fegyházra változtatták. 1956-ban szabadult és jogilag rehabilitálták. Ezután tervezőmérnökként dolgozott, de haláláig (Budapest, 1987. november 14.) rendőri zaklatások kísérték. - A több száz vádlottal megrendezett első magyarországi kirakatper lefolyásáról szóló emlékiratában az olvasók `első kézből` kaphattak hiteles tájékoztatást az oroszországi NKVD és a magyarországi ÁVO pincéiben lezajló véres eseményekről, a vallató tisztek embertelenségéről, az ún. `független` bírák tevékenységéről, jelleméről.

[21]1908. február 28.
Megszületett Telford Taylor amerikai jogász, a nürnbergi per ügyésze
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A princetoni egyetem jogtudományi professzoraként egyike volt azon elvek kidolgozóinak, amelyek szerint a kormányok felelősek az állampolgáraikkal szembeni bánásmódért. A nürnbergi-perben többek között halálbüntetést kért Hermann Göringre és 20 másik náci háborús bűnösre. Később kiábrándultan vette tudomásul, hogy hiába követelte: a dél-vietnami My Lai faluban 507 civil áldozatot követelő 1968. márciusi vérfürdő miatt állítsák bíróság elé William Westmoreland tábornokot, Vietnamba vezényelt amerikai csapatok főparancsnokát. 90 éves korában New York-ban hunyt el.

[22]1912. február 28.
Megszületett Alfonzó
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Markos József Budapesten született. 1928-40 között egy artistacsoporttal bejárta Európát és Észak-Afrikát. Hazatérése után artistaként és parodistaként lépett fel még 1945 után is. (1944-45-ben munkaszolgálatos volt.) 1951-től a Vidám Színpad tagja volt, bár közben 1956-58-ban Belgiumban pantomim produkciókban játszott. A közélet fonákságait sajátos fanyar humorral parodizálta. Szállóigévé vált a közönséget megszólító mondata: `Ide figyeljenek, emberek!`. Számos filmben játszott, és alakja gyakran jelent meg a televízió képernyőjén. Show- műsorai több nemzetközi díjat nyertek. Budapesten huny el 1987. május 31-én. Fia, Markos György népszerű humorista.

[23]1912. február 28.
Először ugranak repülőből ejtőernyővel
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Albert Berry 1912-ben ugrott ki a repülőből Missouri felett.
Az első írásos feljegyzés Kínából származik az ejtőernyőzésről - tovább

[24]1946. február 28.
Kivégzik Imrédy Bélát
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Magyarrá asszimilálódott, utóbb nemességet is szerzett német-zsidó családból származott. Budapesten született 1891. december 29-én, 1913-ban védte meg jogtudományi doktorátusát. Tanulmányainak befejezése után állami szolgálatba lépett. A világháborúból tartalékos huszárfőhadnagyként tért vissza, majd a Pénzügyminisztériumban dolgozott. 1922-ben, 37 évesen már a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságát nyerte el. 1932. október 1-jén a Gömbös-kormány pénzügyminisztere lett. Jó gazdasági-pénzügyi szakembernek számított, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi pénzvilágban. Népszerű intézkedésének tartották a gazda-adósságok rendezését, illetve a parasztgazdaságoknak nyújtott védelmet. Magyarország fő problémájának `a földkérdés és a zsidókérdés megoldását` tekintette.
1938. május 14-én vette át a miniszterelnöki tisztséget és néhány nappal ezután, május 29-én a parlament már elfogadta az első zsidótörvényt. Ekkor Imrédy még nem csak a szociáldemokratákkal, hanem későbbi szövetségeseivel is szemben állott: miniszterelnöksége idején tartóztatták le ismét és ítélték el felforgató tevékenységéért Szálasi Ferencet. 1938. augusztus 13-án Bledben egyezményt kötött a kisantanttal a fegyverkezési egyenjogúságról, cserébe az erőszakról való magyar lemondás ígéretéért. Bukását tulajdonképpen egyre nyíltabban megnyilvánuló belpolitikai aspirációi okozták. Ki akarta kapcsolni a parlamentet, meg akarta szüntetni a pártpluralizmust, rendkívüli felhatalmazást követelt a kormánynak, rendeleti úton szeretett volna kormányozni. Megbuktatásához Teleki, Bethlen, Keresztes-Fischer és az alkotmányvédők a házszabályok tervezett megszigorítását akarták felhasználni. 1938. november 22-én a parlamentben leszavazták a kormányfőt. Ő ennek ellenére sem mondott le, erre csak később, 1939. február 16-án került sor, amikor politikai ellenfelei olyan okmányokat produkáltak, amelyek egyik távoli felmenőjének zsidó származását igazolták. Később kilépett a kormánypártból, s megalapította saját pártját Magyar Megújulás Pártja néven. Az 1944. március 19-i német megszállás után "győzelem, vagy halál" jelszóval a végsőkig való ellenállásra buzdított és az október közepén hatalomra juttatott nyilasok egyik legfőbb támaszává vált. 1945-ben a szövetségesek fogságába került, akik kiadták és háborús bűnösként halálra ítélték, s kivégezték.

[25]1948. február 28.
A brit csapatok elhagyják Indiát
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
A britek India történelmében gyakorlatilag az egyetlen olyan leigázó hatalom voltak, amely nem olvadt be Indiába - tovább
Indians wept when Our troops left - tovább

[26]1952. február 28.
Megszületett Bauer Sándor, a Kádár-korszak vértanúja
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az általános iskola befejezése után a szegedi erdészeti szakközépiskolában tett sikertelen felvételit, majd autószerelőnek tanult. Ezalatt sokat foglalkozott a nemzet történelmével és irodalmával. Házukban pinceklubot szervezett, ahol merész kijelentéseket tett a diktatúráról, s arról álmodozott, hogy majd fegyvert fog az elnyomókkal szemben. Szamizdatot tervezett, felhívásvázlatokat írt, guminyomdát szerzett. Miután Prágában Jan Pallach diák 1969. január 16-án elevenen elégette magát, hogy ezzel tiltakozzon hazája szovjet megszállása ellen, Bauer négy nappal később a Nemzeti Múzeumnál lelocsolta benzinnel, majd meggyújtotta magát. Miközben lángolt, két nemzeti színű lobogót tartott kezében. `Szeretnék élni - írta búcsúlevelében -, de most a szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek`. Ismerőseit, barátait, iskolatársait és rokonait sokáig zaklatták. 1969. január 23-án hunyt el. Az ország semmit nem tudott meg az akció hátteréről, mert csak egy kétsoros újsághír számolt be a tragikus eseményről. Emlékét a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjénél márványtábla őrzi.

[27]1956. február 28.
Meghal Riesz Frigyes, kétszeres Kossuth-díjas matematikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A világhírű magyar matematikai iskola kiemelkedő alakja Győrben született 1880. január 22-én. A modern matematika egy új ágának, a funkcionálanalízisnek egyik megteremtője volt. Az I. világháború után Szegeden élt, s nagy része volt abban, hogy Szeged világviszonylatban is jelentős matematikai központtá vált. Egy ideig a szegedi egyetem rektora is volt, majd 1945-től haláláig a budapesti tudományegyetemen tanított. Legnagyobb szakmai sikerét az ő nevét is viselő Riesz-Fischer-tétellel aratta, de nagy szerepe volt az absztrakt terek fogalmának kialakításában is. Felfedezései alapozták meg a függvényterek, lineáris operációk és szubharmónikus függvények elméletét. Jelentős eredményeket ért el az ergodelmélet terén is. Egy Párizsban megjelent monográfiája korszakalkotó jelentőségű lett a funkcionálanalízis területén, szintén világsikert aratott a Szőkefalvy-Nagy Bélával együtt írt Lecons d'analyse functionelle című könyve. Munkásságát itthon és külföldön egyaránt elismerték.

[28]1957. február 28.
Kőbányán megalakul az első munkásőrzászlóalj
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon

[29]1967. február 28.
Meghal Tóth Péter olimpiai bajnok író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Budapesten született 1882. július 12-én. A MAC versenyzője volt. Két olimpián, 1908-ban Londonban és 1912-ben Stockholmban is tagja volt az aranyérmet nyert magyar kardcsapatnak. 1907-1934 között szerzett 17 bajnoki aranyérméből 11-et tőrben, hatot pedig kardban nyert (részben egyéniben, részben pedig csapatban). Még 52 évesen is a legjobbak között szerepelt. 1913-ban részt vett a nemzetközi szövetség tartott alakuló ülésén is. A második világháború után méltatlan helyzetbe került: földmérők mellett segédmunkásként dolgozott, később a politikai helyzet enyhülése lehetővé tette, hogy a sportnapilapban néhány szakcikkel jelentkezzen. Halála előtt a vívósport történetével foglalkozott. Autóbaleset áldozata lett.

[30]1975. február 28.
Az Európai Közösség kilenc tagországa és az AKP-államok aláírják a loméi egyezményt
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az Európai Közösség kilenc tagországa és az AKP-államok, vagyis afrikai, karibi és csendes-óceáni fejlődő országok, Loméban egy megállapodást írnak alá, amely szerint csaknem minden áru előtt nyitva áll az EK piaca, az EK árui a legnagyobb kedvezményt élvezik, az EK-országok növelik pénzügyi és műszaki fejlesztési segítségüket és kiegyenlítést fizetnek ingadozó világpiaci árak esetén. A loméi egyezmény összefügg a fejlődő országok ama követelésével, hogy egy új nemzetközi gazdasági rendet hozzanak létre a fejlődő országok hátrányainak ellensúlyozására. Ez az egyezmény mindamellett nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

[31]1986. február 28.
Stockholmban lelövik Olof Palmét
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Olof Palmét moziból hazatértében Stockholm belvárosában, a nyílt utcán lelövik. Az elmenekülő ismeretlen tettes két lövést adott le a svéd miniszterelnökre, s az egyik halálos volt. Palme nevét nemzetközileg a Kelet és a Nyugat leszerelése melletti elkötelezettsége tette ismertté. Az ENSZ egyik leszerelési és biztonsági kérdésekkel foglalkozó különbizottságának elnökeként egy európai atomfegyvermentes övezet létrehozásáért szállt síkra. A szociáldemokraták elnöke Svédországban az 1976 és 1982 közötti éveket leszámítva 1969 óta kormányzott, mint miniszterelnök. 1963-ban lett először miniszter Tage Erlander miniszterelnök kormányában. Richard von Weizsäcker szövetségi elnök részvétlevélben úgy jellemezte Olof Palmét, mint lelkiismerete hangját "csodálatra méltó belső következetességgel követő politikust".

[32]1989. február 28.
Habsburg Ottó Magyarországra látogat
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Hét évtizedes távollét után, az 1980-as évek legvégén látogatott Magyarországra dr. Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke, az Európa Parlament alelnöke. Az életet és tevékenységét bemutató `Isten akaratából` című dokumentumfilm rendező-riportere, Bokor Péter, 1989-ben úgy látta, hogy Habsburg Ottó `szinte egyik pillanatról a másikra Magyarország egyik legnépszerűbb embere lett`. A magyarul kiválóan beszélő politikus azóta is eredményesen képviseli hazánk érdekeit a páneurópai szervezetekben.

[33]2002. február 28.
Brüsszelben megtartotta ünnepélyes alakuló ülését az Európa jövőjével foglalkozó konvent
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Feladata, hogy előkészítse a kibővülő EU és az uniós intézmények nagyobb szabású reformjait. Az ülésen részt vett és beszédet mondott Martonyi János külügyminiszter.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-02-25 16:30:25, péntek
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. február 25., péntek: Cézár, Félix, GÉZA, Tacitusz, Taráz, Tarcal és VANDA névnapja

[1]1232. február 25.
Róbert esztergomi érsek interdiktumot mond ki az országra
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Róbert esztergomi érsek az egyházi tilalommal azt akarta elérni, hogy így próbálja meg az uralkodót az 1231-ben kiadott dekrétum határozatainak betartására. Különösen azt nehezményezte, hogy a mohamedán (izmaelita) pénzügyi tisztségviselők a helyükön maradhattak. Ezért Róbert továbbá Apod fia Dénes nádort, Sámuel egykori kamaraispánt kiközösítette. Miklós fia Miklós tárnokmesternek április 8-ig adott határidőt a megjavulásra. Végül II. András és Béla herceg kérésére az interdiktum és a kiközösítések végrehajtását április 7-től augusztus 30-ig felfüggesztette. A pápa sem nézte jó szemmel Róbert önkényeskedését, IX. Gergely biztosította a magyar királyt, hogy a Szentszék engedélye nélkül senkit sem lehet kiközösíteni.

[2]1341. február 25.
Tűz pusztít a zalavári monostorban
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A monostor sekrestyéje egy gyertya miatt kapott lángra, amelyet az olvasás közben elalvó sekrestyés felejtett égve. A tűzben számos szent tárgy, valamint Magyarország királyainak pecsétjeivel, pápai bullákkal megerősített, a kolostor különféle jogairól szóló oklevelek pusztultak el.

[3]1344. február 25.
Erzsébet anyakirályné visszaindul Nápolyból
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Erzsébet anyakirályné, I. Károly magyar király özvegye 1343. június 8-án indult el Visegrádól Nápolyba, hogy személyesen készítse elő fiának, András hercegnek koronázását. A fiatal herceg helyzete nem volt stabil, mivel Bölcs Róbert végrendelete értelmében Johanna kapta volna meg a nápolyi trónt. A magyar udvar természetesen minden befolyását latba vetette, hogy számukra kedvező döntés szülessen. Erzsébet még erre a hosszú útra is vállalkozott. A királynét nagy pompával fogadták, és erre az időre a nápolyiak is félretették cselszövésüket. Az özvegy magával vitte a magyar nemesfémkészlet jelentős részét, ráadásul követei a pápának újabb összegeket is ajánlottak. Erzsébet mindenhol bőkezű adományokat tett, és Rómába is elzarándokolt. Úgy tűnt, hogy jelenléte (vagy inkább a hatalmas pénzmennyiség) elősegíti az ügy szerencsés lezárását. Visszaindulása után még Bariban is megállt, ahol Szent Miklós ereklyéit gazdagon ellátta. Május 21-én érkezett meg Magyarországra.

[4]1368. február 25.
Lengyel-magyar kereskedelmi egyezményt kötnek Budán
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
I. (Nagy) Lajos és III. (Nagy) Kázmér lengyel király kereskedelmi egyezményt kötnek Budán. A lengyel kereskedők Kassáig szabadon jöhetnek, ott áruikat három napig ki kell rakniuk eladásra. A megmaradt áruikat tovább vihetik Magyarországra vagy azon túl. A lengyel uralkodó a magyar kereskedőknek hasonló kiváltságokat adományoz Krakkóban.

[5]1425. február 25.
Összeírják a pozsonyi káptalan ingóságait
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A jegyzékből az egyházi kincsek, ruhák és egyéb felszerelések mellett 82 könyvet is számba vettek. A jegyzék részletesen tartalmazta, hogy a korban milyen jellegű könyveket használtak. A 82-nek pontosan a fele liturgikus könyv volt. A többiből a legnagyobb csoportot az egyházjogi munkák tették ki (14). Ezeken kívül volt még 1 teljes és 1 fél biblia, 4 kötet szentek élete, 5 kötet egyházi beszédgyűjtemény, 6 szentírás-magyarázat. A többi is - kettő kivételével - vallási vonatkozású. Ezek közt az egyházatyákat mindössze 1 Augustinus és 1 Gregorius képviselte, a skolasztikus teológiát pedig Aquinói Szent Tamás 2 műve és Petrus Lombardus híres kézikönyve, a Liber sententiarum (Bölcsességek könyve). A 2 világi tartalmú munka Marchesinus Mammotrectusa, a latin szavak helyes kiejtéséről, és Glanvilla De proprietatibus reruma.

[6]1441. február 25.
Erzsébet királyné zálogba adja Sopront III. Frigyesnek
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[7]1634. február 25.
Wallenstein merénylet áldozata lesz
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Albrecht von Wallensteint, Friedland és Mecklenburg hercegét, Sagan fejedelmét, a császári generalisszimuszt egeri szállásán hadseregének egykori tisztjei meggyilkolják. A gyilkosságban meghatározó szerepe volt Eger főkapitányának, Johann Gordonnak. Ő ad hírt a tettről, hogy Walter Deveroux kapitány vezetésével egy csapat dragonyos rohamozta meg este 10 óra körül Wallenstein szálláshelyét. Eszerint először Wallenstein komornyikját és szolgáját szúrták le, majd Deveroux saját maga ölte volna meg Wallensteint. Wallenstein egy cseh nemesi családból származott és protestáns hitben nevelték. A gazdag földbirtokos 1618-ban állított fel először saját költségén hadsereget. V. (Pfalzi) Frigyes "téli király" fölött aratott győzelme (1619. VIII. 25/27) után megszerezte az elmenekült cseh főurak földjeit, és így megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezett későbbi nagyratörő vállalkozásainak megvalósításához. 1625-ben II. Ferdinánd császár részére állított fel 20 000 zsoldosból álló hadsereget, melynek fenntartását az elfoglalt területeken vagyonelkobzással biztosította. 1628-ban elfoglalta Pomerániát és Mecklenburgot. 1628-ban a császár generalisszimusznak nevezte ki, de már 1630-ban kénytelen volt engedni a választófejedelmek akaratának és Wallensteint elbocsátotta szolgálatából. 1632-ben - Tilly halála után - visszahívta hivatalába. Wallensteinnek sikerült megállítania a svédek győzelmi menetelését Németországban (1632. XI. 16.). Sikerei nyomán feljogosítva érezte magát, hogy külön politikát folytasson. A felségárulással gyanúsított és tisztségétől megfosztott tábornagy császárhű tisztek merényletének esett áldozatul.

[8]1707. február 25.
Megszületett Carlo Goldoni drámairó
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Velencében látta meg a napvilágot. Jogot tanult, majd Chioggiában törvényszéki segédbíró, később szülővárosában ügyvéd volt, de hamar felhagyott a jogi pályával, mert igazi érdeklődést csak a színház iránt érzett. A realista olasz jellemvígjáték megalkotójaként vált ismertté, több mint 260 színművet írt. Művészete a commedia dell,artéban gyökeredzett, ugyanakkor túllépve azt, a színpadi figurák rögtönzései helyett rögzített szövegű szerepeket bízott a színészekre, és sokszor a külsőséges helyzetkomikumokat a jellemekből fakadó komikummal cserélte fel darabjaiban. Korának társadalmáról, szokásairól és felfogásairól festett igen találó képet. Legjobb vígjátékait - A fogadósné (azaz a Mirandolina), A hazug, Két úr szolgája - elsősorban az emberábrázolás realizmusa, a színes népi nyelv és a cselekmény mozgalmassága jellemzi. 1762-ben Párizsba költözött. 1765 után XV. Lajos lányának és XVI. Lajos nővéreinek nyelvmestereként a királyi udvarban élt, és francia nyelvű emlékiratán dolgozott, amely fontos korrajz. A forradalom kitörése után szegénységben élt, mert a Konvent megvonta a nyugdíját. Párizsban hunyt el 1793. február 6-án.

[9]1831. február 25.
Meghal Friedrich Maximilan Klinger német író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Majna-Frankfurt-ban született 1752. február 17-én. Jogot és teológiát tanult. Fiatal korában Goethe barátai közé tartozott, később fokozatosan elhidegültek egymástól. 1780-ban katonai pályára lépett az orosz hadseregben, ahol altábornagyi rangig vitte. 1803-tól a dorpati egyetem kurátora volt. Első nagy sikerű darabja Az ikrek (1776), amelynek vad indulatmenetekre épített cselekménye, szenvedélyes jellemei és dinamikus nyelvezete Shakespeare műveinek és Jacob Lenz drámaelméletének hatását szemlélteti. 1776-ban megjelent Sturm und Drang című drámája nyomán nevezték el a német irodalom e korszakát, amelynek egyik jellegzetes képviselője volt. Forradalmi darabja, a Stilpo és gyermekei (1777) a szerkezeti hibák és a színpadi cselekmény szegénysége miatt nem éri el a korábbi művek színvonalát.

[10]1840. február 25.
Bevezetik a naplóírást a főrendek ülésén
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[11]1841. február 25.
Megszületett Pierre Auguste Renoir
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az impresszionizmus egyik legjelentősebb képviselője Limoges-ban látta meg a napvilágot. 1862-ben beiratkozott az École des Beaux Arts rajztanfolyamára, s kapcsolatba került Cezanne-nal és Pissarróval is. 1864-ben negyedmagával kiköltözött a fontainebleau-i erdőbe, ahol a szabad természetet festették. Ők, a barbizoniak kezdtek először plein air modorban festeni. Világos tónusú, újszerű (impresszionista) képeiket a Salon gyakran elutasította, mégis hamarosan ismertté lettek. Míg a többiek inkább tájképeket festettek, Renoirt az ember érdekelte, s csakhamar több portré-megrendelést kapott. Apró, sokszínű ecsetvonásaival érzékeltette a légkör vibrálását, a lombokon áttörő fényt, a reflexfényeket. Anyagi gondjai ellenére művei hallatlan életkedvet sugároznak. Ekkor készült Az evezősök reggelije, a Mme Charpentier és gyermekei és a Le Moulin de Galette. 1881-82-ben Algériában, Olaszországban és Provence-ban járt, s túllépett az impresszionizmuson. Felfedezte Raffaellót és a klasszikus művészetet, a pompeji falfestészet, a rajz és a vonal szerepét. Ekkori képein ingres-i keménység és fegyelem jelentkezik, Az esernyők, A fürdőzők című vásznain a színek helyett az alakok tömege, körvonala, rajza kap hangsúlyt. Később is sokat járt délre, ahol művészete az érzéki természet frissességét rögzítette, fürdőző női éppúgy ragyognak, mint virágcsokrai. Kiállításainak jó visszhangja volt, sikeres lett, megnősült, anyagilag is magára talált. 1899-ben Cagnes faluba költözött, 1907-ben Les Colettes-ben telepedett le; főleg aktokat festett, de a női szépséget szobrokban is kifejezte. Cagnes-sur-Mer-ben érte a halál 1919. december 3-án.

[12]1842. február 25.
Megszületett Karl May, a Winnetou `atyja`
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Szászországban, egy szegény takács tizennegyedik gyermekeként született, de elvesztette látását. A vak gyermeket főként nagyanyja kapcsolta össze a világgal, elsősorban meséi által, amelyek bizonyára sokban hatottak a fiú képzeletvilágának fejlődésére. Végül egy négyéves korában végrehajtott operáció visszaadta szeme világát, s így tanítóvá képezhette magát, de nem sokáig dolgozhatott. Lakótársától eltulajdonított egy pipát és egy szivarszipkát, amiért börtönbüntetésre ítélték. Mivel büntetett előéletűként senki sem alkalmazta, szélhámosságokkal próbálkozott, de újból becsukták. Első regényeit is a börtönben kezdte írni. Szeretett volna távoli vidékeket bejárni, de mivel erre nem volt lehetősége, kalandregényeinek színhelyét helyezte oda. Hősei erősek és bátrak, ügyesek és tapasztaltak, értik a tréfát, mindennek tetejében pedig jó és nagylelkű, kifogástalan jellemű ideálképek. Könyveit huszonnyolc nyelvre fordították le, csak német nyelvterületen nyolcvanmillió példányban fogytak el. Sikere tetőpontján az olvasók előtt el is játszotta kitalált regényhőseinek szerepét, és Old Shatterhand vagy Kara ben Nemsi öltözetében mesélt nekik személyesen újabb, sosem volt kalandokat. A csalást leleplezték ugyan, de könyveinek világsikerét ez sem tudta megállítani. Hermann Hesse német író írta róla: `a legragyogóbb képviselője egy bizonyosfajta költészetnek, amely az egészen eredetiek közé tartozik, és amelyet talán a vágybeteljesülés költészetének nevezhetünk`. Legismertebb művei A sivatagon keresztül-kasul, Az ezüst tó kincse, A medveölő fia, Életem és törekvéseim és főleg a Winnetou. Radebeul-ben hunyt el 1912. március 30-án.

[13]1866. február 25.
Megszületett Benedetto Croce, olasz filozófus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az olasz újhegeliánizmus legjelentősebb, az európai és az amerikai tudományos gondolkodásra is nagy hatással bíró alakja Pescasseroli-ban született. A fasizmussal szembefordult, egyik aláírója volt az 1925-ös híres antifasiszta értelmiségi kiáltványnak. A II. világháború után mint miniszter, majd 1947-től haláláig a Liberális Párt elnökeként vesz részt a közéletben. A La Critica című folyóiratban jelentek meg mindenkor jelentős, orientáló hatású, s szinte egész Európára kitekintő irodalmi kritikái. Írásaival József Attila egyik első itáliai népszerűsítője volt. 1947-ben megalapította az Olasz Történelemi Tanulmányok Intézetét. 1952. november 20-án halt meg Nápolyban.

[14]1906. február 25.
Meghal Prielle Kornélia színésznő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Priel Antónia Máramarosszigeten született 1826. június 1-jén. 1841 nyarán Szatmáron lépett először színpadra. Pályájának kezdetén különböző vidéki és pesti társulatok tagja volt. 1859-ben a pesti Nemzeti Színházhoz került, amelynek haláláig tagja maradt. Legjobb szerepei a könnyed francia társalgási drámák finom asszonyalakjai voltak. Természetes és egyszerű játékmodora erősen hozzájárult sikereihez. Feljegyezték, hogy fiatal éveiben Debrecenben annyira megbabonázta Petőfi Sándort, hogy a költő gondolkodás nélkül az oltár elé akarta vezetni. A sors azonban megakadályozta őt ebben. A sorsot két pap személyesítette meg, akik az azonnali esketésre nem voltak hajlandók, kissé elhamarkodottnak tartották. Ez annyira feldühítette Petőfit, hogy azonnal elhagyta a cívis várost, mátkáját is maga után hagyva. Prielle Kornélia 1848-ban színész kollégájához, Szerdahelyi Kálmánhoz ment feleségül, akitől hamar elvált, s 1849-ben Hidassy Elek földbirtokos, huszárkapitány felesége lett, majd újból visszatért Szerdahelyihez. 1881-ben a Nemzeti Színház első örökös tagjává választották. A színház 1892-i bécsi vendégszereplésekor nagy sikert aratott A nagymamában, amelyet Csiky Gergely az ő számára írt. Két hónappal halála előtt, már elborult elmével, negyedszer is férjhez ment, az akkor 33 éves Rozsnyay Kálmán íróhoz.

[15]1931. február 25.
Meghal Nagy László pszichológus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A magyarországi nevelésbe új szempontként vezette be a gyermek szempontját. A gyermektanulmányozásnak, mint tudománynak úttörő, kutató tudósa, mint mozgalomnak kezdeményezője, szervezője és hatásos propagandistája volt. 1909-ben megszervezte az első pedagógiai lélektani laboratóriumot. Döntő szerepe volt a Gyermektanulmányi Társaság megalapításában. Magyarországon ő foglalkozott először gyermekrajzokkal. Pedagógiai alapelve: a gyermeki fejlődés menetéhez idomuló és a gyermek érdeklődésével számoló oktatás.

[16]1947. február 25.
Letartóztatják Kovács Bélát
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Magyarországon az illetékes belügyi hatóságok 1947. január 5-én nyilvánosságra hozták, hogy köztársaság ellenes összeesküvést lepleztek le. Az ebben való részvétel vádjával 1947. február 25-én letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, az FKGP főtitkárát. A köztársaság-ellenes összeesküvés vádirata szerint horthysta politikusokból, katonatisztekből és hivatalnokokból álló csoport a `jogfolytonosság alapján` a Horthy-rendszer visszaállítására törekedett. A szervezet vezérkaraként működő `bizottság` tagjait - a demokratikus államrend és a köztársaság védelméről szóló törvény értelmében - letartóztatták. A társaság vezetőit: Dálnoki Veress Lajost, Donáth Györgyöt és András Sándort halálra, Szentmiklóssy Istvánt és Arany Bálintot életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Július 2-án született meg a fellebbezések utáni jogerős ítélet: Donáth György halálbüntetést, míg a többiek kényszermunka-, illetve fegyházbüntetést kaptak. (Az `összeesküvés`-ben való állítólagos részvétele miatt mondatták le május végén Nagy Ferenc kisgazda miniszterelnököt is.) A valóságban más történt. Ma már ismert tények alapján a kisgazdapárt politikusainak egy része többször adott hangot politikai elégedetlenségének a szovjetek és a kommunisták akciói miatt, de semmiféle politikai akcióprogramról nem volt szó. A nyomozás során - kikényszerített hamis vallomások alapján - eljutottak Kovács Béláig, az FKGP főtitkáráig. Miután a Nemzetgyűlés nem szavazta meg mentelmi jogának felfüggesztését, beidézték a rendőrségre, de bizonyítékot nem tudtak ellene `előkeríteni`, ezért a megszálló szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Az `összesküvés` kapcsán 1947 tavaszán közel 50 nemzetgyűlési képviselőnek kellett távoznia az FKGP-ből.

[17]1948. február 25.
Kommunista puccs és hatalomátvétel zajlik Csehszlovákiában
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon

[18]1950. február 25.
Megrendezik az első országos sztahanovista találkozót
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon

[19]1951. február 25.
Éleződik az osztályharc
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Az MDP II. kongresszusának határozata az `osztályharc éleződését` hangsúlyozza, és a `kommunista vasfegyelem` megerősítését szorgalmazza.

[20]1956. február 25.
Felszámolják a sztálini személyi kultuszt
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Moszkvában ülésezik az SZKP XX. kongresszusa. Legfontosabb eredménye a sztálini személyi kultusz teljes felszámolása és a sztálini terroruralom elítélése. A sztálinizmussal való szakítás első jele Anasztasz Ivanovics Mikojan február 16-i beszéde. Nyikita Szergejevics Hruscsov, a párt vezetője viszont eleinte visszafogott kritikában, bár hangsúlyozza a békés egymás mellett élés szükségességét és sürgeti az 1938-as "Rövid tanfolyam"-nak egy új párttörténeti tankönyvvel való felcserélését. Csak Hruscsov február 24-25-i nagy "titkos beszéde" nyomán következik be a gyökeres leszámolás Sztálin uralmával. Hruscsov elítéli azt a viselkedést, amelyet Sztálin Vlagyimir Iljics Lenin halálakor tanúsított, elítéli az ezt követő hatalmi harcokat, valamint a harmincas és az ötvenes évek tisztogatásait. Sztálint a hatalom megszállottjának, zsarnoknak és őrültnek írja le, a szemére veti elhibázott kül- és belpolitikáját, amelyet hozzá nem értésére vezet vissza. Ugyanakkor Hruscsov visszanyúl Lenin korába, a lenini elméletre és gyakorlatra emlékeztet, és leleplezi a lenini tanítás sztálini meghamisítását. A politikai vezetés fő célja helyreállítani a szovjet nép bizalmát a kormány iránt. De a "titkos beszéd" szövege csak a gorbacsovi időkben jelent meg a Szovjetunióban.

[21]1964. február 25.
Cassius Clay világbajnok lesz
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Technikai knock outtal győzi le a hetedik mentben a kihívó Cassius Clay honfitársát, Sonny Listont a floridai Miami Beachben a nehézsúlyú ökölvívás világbajnoki címéért folytatott versenyen. A még csak 22 éves új bajnok 108 amatőr mérkőzésből 100-at megnyer, és 1960-ban, Rómában olimpiai aranyérmet szerzett félnehézsúlyban. Amióta profi lett, 19 mérkőzésen győzött. Hét évvel idősebb ellenfele a korábbi világbajnokot (1960. VI. 20.) mind a címvédő, mind a visszavágó mérkőzésen az első menetben kiütéssel győzte le és nagyon esélyesnek számított. A rendezőknek a Miami Beach-i címvédő mérkőzés 24 millió dollárt hozott. A "nagyszájúnak" kikiáltott Clay, aki azzal csigázza fel az érdeklődést, hogy a küzdelmei előtt bejelenti, hányadik menetben fogja kiütni ellenfelét, egymillió dolláros gázsit kapott; ennyit még sohasem fizettek kihívónak.

[22]1981. február 25.
Meghal Bihari József színész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A kétszeres Kossuth-díjas kiváló művész Nagyajtán született 1901. január 14-én. Erdélyből Magyarországra települése után könyvelőként dolgozott, az Országos Színészegyesület Színészképző iskoláját 1928-ban végezte el. Pályáját vidéken kezdte, az országos Művész Színház társulatával beutazta az országot. 1935-1945-ig a Vígszínház tagja volt, ezután a Nemzeti Színházhoz szerződött, melynek elismert művésze volt 1965-ben történt nyugdíjazásáig. Elsősorban magyar szerzők népies epizódalakjainak reális, erőteljes ábrázolásával tűnt fel, a hányatott sorsú emberek szerepeit nem eljátszotta, hanem átélte. Művészetének jellemző vonásai az egyszerűség, a szenvedélyek belső izzása, a megjelenítő erő. Erdélyből tiszta, ízes színpadi beszédet hozott. Keserű iróniája és fanyar humora színpadon is nagyszerűen érvényesült. Főbb szerepei: Bubnov (Gorkij: Éjjeli menedékhely), Orrondi (Shakespeare: Szentivánéji álom), Bolyai Antal (Németh László: A két Bolyai). Tiborc alakítása Katona József Bánk bánjában színháztörténeti értékű. Több mint ötven filmben nyújtott emlékezetes alakítást: Emberek a havason (1942), Lúdas Matyi (1949), Különös Házasság (1951), Szakadék (1956), Húsz óra (1964), Circus Maximus (1980).

[23]1986. február 25.
Mihail Gorbacsov meghirdeti a peresztrojkát
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1986. február 25-én Moszkvában megnyitották a szovjet kommunista párt XXVII. kongresszusát, amelyen Mihail Gorbacsov pártelnök radikális gazdasági reformokat hirdetett meg és új cselekvési program kidolgozását jelentette be. Ez az átalakulás (oroszul peresztrojka) volt az első kísérlet a szovjet politikai rendszer demokratizálására. Ennek hatására néhány párt- és kormánytisztséget már többes jelöléssel, titkos választások útján töltöttek be, a gazdaságban engedélyeztek korlátozott érvényű szabadpiaci mechanizmusokat. Ezzel párhuzamosan megjelent a glasznoszty, amely a véleménynyilvánítás és az információszerzés és -adás szabadságát jelentette. Ennek nyomán a szovjet írott és elektronikus sajtó addig nem tapasztalt őszinteséggel tudósított és bírált. Azonban ezek az óvatos lépések is kiváltották a párt és államigazgatás funkcionáriusainak rosszallását, akik nem voltak hajlandók lemondani a gazdasági élet fölötti ellenőrzésről.

[24]1986. február 25.
A Fülöp-szigeteken Ferdinando E. Marcos köztársasági elnök uralmát vértelen puccsal megdöntik.
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A 21 éven át diktátorként kormányzó Marcos helyébe Corazon Aquino lép. A lakosság általános elégedetlensége 1986-ban a február 7-i parlamenti választások alkalmával a Marcos-rezsim elleni nagyszabású ellenzéki mozgalomba torkollott. Míg a hivatalos szavazatszámlálás az eddigi elnök előnyét mutatta, független megfigyelők választási csalással vádolják a kormányt. Az emberjogi szervezetek, polgári körök, és az egyház vezette ellenzék tömegtüntetéseket szerveztek, s ezekhez február 22-én a katonaság is csatlakozik: Marcost, aki gátlástalanul kifosztotta az országot (vagyonát 22,7 milliárd DM-re becsülik) ily módon rákényszerítik arra, hogy február 25-én elhagyja az országot. A volt köztársasági elnök Hawaiira utazik.

[25]1988. február 25.
Kivonják a nukleáris rakétákat az NDK-ból és Csehszlovákiából
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A Szovjetunió a közepes hatótávolságú nukleáris rakéták teljes leépítéséről szóló szerződés (INF-szerződés) ratifikálása előtt megkezdte a szerződésbe tartozó fegyverrendszerek kivonását az NDK-ból és Csehszlovákiából. Az 1987. december 8-án Washingtonban Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet pártvezető által aláírt szerződés - a két szuperhatalom közötti első igazi leszerelési megállapodás - szerint valamennyi 500 és 5000 kilométeres hatótávolságú fegyverrendszert meg kell semmisíteni; szovjet oldalon ez 1500, amerikai oldalon 500 atomrakétát érint. A Szovjetunió jóval a meghatározott időpont előtt elkezdte SS-10 és SS-23 rendszereinek (900-1000 km-ig terjedő hatótávolságú rakéták) kivonását az NDK déli részében fekvő Bischofswerdából és az NDK északi részén fekvő Warenból, valamint Csehszlovákiából. 1988 áprilisáig befejeződik az akció. A rakéták telepítésére 1984-ben került sor, válaszként a NATO kettős határozatának végrehajtására: 1983 őszén kezdte meg az USA Pershing-2 közepes hatótávolságú rakéták, valamint cirkáló-rakéták (Cruise Missiles) telepítését különböző nyugat-európai államokba; többek között 120 db Pershing-rakétát telepítettek a szövetségi köztársaság területére. Az INF-szerződés keretébe tartoznak további szovjet fegyverek, így az SS-4 és SS-20 fegyverrendszerek, amelyek telepítésére a Szovjetunió területén már a hetvenes években, illetve a nyolcvanas évek elején sor került. Tizenhárom éven keresztül 200-200 fegyverszakértő fogja az ellenfél területén a fegyverek megsemmisítését ellenőrizni. Az INF-szerződés washingtoni ratifikálását a szenátus a júniusi moszkvai újabb Reagan-Gorbacsov találkozóra időzítette, amihez mindkét fél nagy reményeket fűzött.

[26]1990. február 25.
Ortega elveszti a választást Nicaraugában
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Nicaraguában négy évtizeden át a Somoza-család uralkodott diktatórikus módszerekkel. 1978 és 1980 között sikerült elűzni a diktátort a különböző ellenzéki erők összefogásával. Ez volt az ún. sandinista forradalom. Reagan a forradalom ellenfeleit, a contrákat támogatta, politikailag és fegyverrel egyaránt, mondván, hogy a salvadori fegyveres harcok mögött nem a lakosság elégedetlensége áll, hanem a sandinista fegyveresek beavatkozása. 1984-ben a választáson az ellenzék visszahúzódott, így Daniel Ortega Saavedra elnök lehetett. Nagy külpolitikai siker volt számára, hogy a hágai nemzetközi bíróság panaszára elítélte az Egyesült Államokat, mint a nemzetközi jog megsértőjét. Az alkotmány szerint csak 1990-ben kellett volna választásokat tartani, de a contrák támadásai és a tervgazdálkodástól zilált gazdaság helyzete miatt előbbre hozták. Ortega magabiztosan állt választói elé, mivel valóban népszerű vezető volt. A többség azonban ellenfelére, a rokonszenves, Ortegával jó viszonyban lévő polgári politikusnőre, Violeta Chamorróra szavazott.

[27]1991. február 25.
Meghal Csanádi Imre költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Zámolyban született 1920. január 10-én. Érettségi után a Györffy-kollégium növendéke lett, a II. világháborúban orosz hadifogságba esett, s csak 1948-ban tért haza. 1951-től a Szépirodalmi, majd a Magvető Könyvkiadó szerkesztője, 1976-1980 között az Új Tükör című hetilap főszerkesztője volt. Első verseskötete 1953-ban jelent meg. A magyar népköltészet és a XVIII. századi magyar költészet kiváló tudósa volt. Háromszor tüntették ki József Attila-díjjal (1954, 1964, 1973), a Kossuth-díjat 1975-ben kapta.

[28]1991. február 25.
A tagállamok döntenek a Varsói Szerződés felszámolásáról
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A nyolc európai ország részvételével létrehozott Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületében a döntő szót mindig az SZKP főtitkára mondta ki, a tagországokban az állampártok első, illetve főtitkárai. Ez azt jelentette, hogy a tagországok saját fegyveres erőinél, főként pedig az egyesített fegyveres erőknél a közvetlen pártirányítás érvényesült. A részt vevő országok egysége fokozatosan egyre lazábbá vált. Élesen mutatkozott ez meg az 1968. évi csehszlovákiai beavatkozás kapcsán, amelyben sem Románia, sem Albánia nem vett részt. Románia egy esetleges beavatkozás esetére mozgósította fegyveres erőit. Albánia pedig szeptemberben egyoldalúan kilépett a szervezetből; ami az ottani tengeralattjáró-támaszpont elvesztését jelentette a Szovjetunió számára. A tagországokban megindult demokratizálódási folyamatok, az állampártok szerepének csökkenése, majd megszűnése egyre inkább kérdésessé tette a szervezet fenntarthatóságát. A fegyveres erők polgári vezetés alá kerültek, helyreállt a német egység, s miután a tagországok sorra kinyilvánították kilépési szándékukat, megszűnt, a szovjet csapatoknak a szervezet tagországaiban való állomásoztatására vonatkozó létjogosultsága is. Február 25-én, Budapesten ülésezett a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete. A tagállamok képviselői elfogadták a korábban kötött katonai megállapodások hatályának megszűnését és azt, hogy a szervezetet felszámolják. Július 1-én ez formálisan is bekövetkezett.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-02-24 14:20:11, csütörtök
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. február 24., csütörtök: DARINKA, Etel, Hedda, Hedvig, János, Jázmin és MÁTYÁS napja.

[1]1318. február 24.
I. Károly oltalomlevelet ad a bécsi kereskedőknek
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon

[2]1351. február 24.
I. Lajos kiváltságlevelet ad Sárvár számára
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az Anjou uralkodók nagy gondot fordítottak a települések fejlesztésére, amit kiváltságlevelek biztosításával kívántak elérni. Ezekből a Vas megyei Sárvár sem maradt ki. I. Károly király 1328-ban kivette az ispán illetve a várnagy jogszolgáltatása alól, és közigazgatás és bíráskodás vonatkozásában önálló hatáskörrel ruházta fel. és bizonyos vámhelyeken való fizetés alól is mentesítette. Erszébet királyné 1341-ben harmincadmentességet adott a település lakosainak. 1351-ben I. Lajos megengedte, hogy a jobbágyok a városba költözzenek, és felszólította a birtokosokat, hogy ebben senkit se akadályozzanak meg. Ezzel próbálta meg növelni a város létszámát.

[3]1386. február 24.
Visegrádi börtönében megfojtják II. (Kis) Károlyt
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[4]1510. február 24.
II. Gyula pápa kiválik a Cambrai-i ligából és feloldja Velence 1509. március 23-i kiátkozását
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon

[5]1525. február 24.
Lezajlik a páviai csata
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
V. Károly német-római császár csapatainak a páviai csatában aratott győzelme a császár és I. Ferenc francia király között az 1521. óta dúló első itáliai háború végét jelenti. Franciaország elveszti itáliai befolyását. I. Ferenc francia király fogságba kerül. A változó szerencsével és szövetségekkel vívott háború majdnem négy éven át tartott. Ellentétben elődjével, az 1522-ben megválasztott VI. Adorján pápa nem támogatta V. Károlyt. Ehelyett a keresztény uralkodók egymás elleni háborújának azonnali befejezését követelte. Csak az I. Ferenc és a törökök közötti kapcsolatok láttán szánta el magát a pápa, hogy csatlakozzék ahhoz az 1523-ban létrehozott Franciaország elleni ligához, melyhez V. Károly, I. Ferdinánd főherceg, VIII. Henrik angol király, több itáliai városállam és I. Ferenc utolsó önálló vazallusa, Bourbon Károly tartozott. VI. Adorján 1523 szeptemberében bekövetkezett halála után 1524 végén Franciaországnak sikerült szövetséget kötnie az új pápával, VII. Kelemennel (1523. XI. 19.), aki azért szánta rá magát e lépésre, mert tudta, hogy a pápaválasztásnál V. Károly az ő vetélytársát támogatta. 1524 elején újra francia csapatok törtek be Itáliába, de ott súlyos vereséget szenvedtek. Sőt a császár Genovát is elfoglalta. 1524 nyarán egész Észak-Itália V. Károly kezén volt. Az 1524. őszi francia sikereket követően V. Károly Páviánál döntő győzelmet arat. Az 1526-os madridi békében I. Ferenc kénytelen elfogadni V. Károly békefeltételeit: a Burgund Hercegség visszaadását, Franciaország kötelezettségvállalását az oszmánok elleni hadjáratban való részvételre, továbbá Milánó és Nápoly feladását.

[6]1538. február 24.
Megkötik a váradi békét
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az 1530-as évek második felére mindkét fél párthívei előtt világossá vált, hogy sem Ferdinánd, sem János király nem képes egyesíteni az országot, így viaskodásuk végső során a török malmára hajtja a vizet. Ezért hosszas tárgyalások után - melyeknek kulcsszereplői V. Károly megbízottja, Johann Wese lundi érsek, illetve Fráter György váradi püspök voltak - 1538. február 24-én, Nagyváradon megállapodásra léptek egymással. (Ezt a török előtt egyéves fegyverszünetben álcázták.) Ennek értelmében az ország János halála után teljes egészében Ferdinándra, annak magtalansága esetén V. Károlyra és leszármazottaira száll. (Csak az esetben maradhat a Szapolyai-família kezén, amennyiben egyik Habsburgnak sem lenne leszármazottja.) Amennyiben János megházasodnék, esetleges utódai megkapják az összes Szapolyai-birtokot, s visszaállítanák számukra az ún. szepesi hercegséget. (Gyermektelen özvegye csupán a birtokok felére tarthatott volna igényt.) A gondosan elhatárolt két országrészben fennmaradhattak a meglevő méltóságok, de nádorválasztás céljából közös országgyűlést kellett tartani, ezen János híveinek is fel kellett volna esküdniük Ferdinándra. A szerződés kezdetben megvalósulni látszott: amikor I. Szulejmán 1538 kora őszén Moldvára támadt, Ferdinánd - igaz, csekély - hadat küldött Erdély védelmére. A nehézségek hatására azonban a Habsburg-diplomácia a korábbi hibás taktikát folytatta: Isztambulban tárgyalásokkal akarta magának biztosítani Magyarországot, s ezért megismertette a Portát a valódi békeszerződéssel. Fráter György erre azzal válaszolt, hogy 1540-ben portai engedéllyel királlyá választatta János árváját, a későbbi János Zsigmondot. Ezzel elveszett az utolsó esély arra, hogy az ország a török ellen újra egyesülhessen.

[7]1557. február 24.
Megszületett II. Mátyás magyar király és német-római császár
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Habsburg II. Miksa és Mária spanyol infánsnő fia volt. 1578-81-ben Németalföld helytartója volt, de sikertelesége miatt távoznia kellett. 1593-tól Alsó- és Felső-Ausztria helytertójaként működött. A tizenötéves háború idején többször seregvezér, bevette Esztergomot, de sikertelenül osztromolta Budát. Az 1604. márciusi országgyűlésen tevékenységével hozzájárult a Bocskai-felkelés kirobbanásához. A császár tiltakozása ellenére 1606-ban Bocskaival megkötötte a bécsi békét. 1608. november 16-án a pozsonyi országgyűlés királlyá választotta. 1608. november 19-én koronázták meg Pozsonyban, miután a Habsburg család lemondásra kényszerítette bátyját, Rudolfot. Trónra lépését a rendek követelésére az országgyűlés jogkörének és működési elvének szabályozása, a nádorválasztás és a vallásszabadság kihirdetése követte. 1612 júniusában német-római császárrá koronázták. Az erdélyi fejedelemség megszerzésére törekedett, de 1615-ben kénytelen volt elfogadni az erdélyi fejedelemválasztási jogot és Bethlen Gábor uralkodását. Tizenegy évig uralkodott. Bécsben hunyt el 1619. március 20-án.

[8]1661. február 24.
Megszületett Francois Desportes francia festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Németalföldi festők hatása alatt főleg zöldség- és gyümölcs- csendéleteket, vadászjeleneteket festett. Műveit mozgalmas szerkezet és széles tónusos festésmód jellemzi. Alkotásai nagy részét a Louvre őrzi, ezenkívül müncheni és stockholmi múzeumokban találhatók munkái.

[9]1786. február 24.
Megszületett Wilhelm Grimm
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Grimm Hanau-ban látta meg a napvilágot. Jogi tanulmányok után 1814-től könyvtáros volt Kasselban, 1830-tól Göttingenben egyetemi tanár. 1852-ben felhagyott az oktatással és csak kutatásainak élt. Bátyjával, Jakob Grimm-mel együtt adta ki világhírű népmese- gyűjteményét. A szájhagyomány útján terjedő német mesék végleges nyelvi, művészi formája főként az ő műve. A régi német irodalommal is foglalkozott, többek között megjelentette az Edda-dalokat és két kötetben a német mondákat. Élete végén a bátyjával közösen szerkesztett Német szótáron dolgozott. Berlinben hunyt el 1859. december 16-án.

[10]1802. február 24.
Megszületett Fjodor Inozemcev orosz orvostudós
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Fjodor Ivanovics Inozemcev Belkino-ban látta meg a napvilágot. 1828-ban végzett a harkovi orvoskaron, majd Észtországban a tartui egyetem professzora lett. 1835-től rendkívüli, majd 1837-39 között rendes tanár volt a moszkvai egyetem gyakorlati sebészeti tanszékén. 1846-ban ő alapította Oroszországban az első kari sebészeti klinikát. Az orvostudományban kifejlesztette az anatómiai-fiziológiai szemléletet, kritikai értékelését adta Virchow celluláris (sejttani) patológiájának, valamint a testnedvekre épülő elméletnek. Az elsők között mutatott rá az idegek, különösen a vegetatív idegrendszer különleges szerepére a patologikus folyamatok keletkezése során. Oroszországban elsőként alkalmazta a gyakorlatban az éteres narkózist sebészeti műtéteknél. Tinktúrát javasolt a kolera gyógyítására, melyet Inozemcev cseppjeinek neveztek. Poliklinikát szervezett, és azt a tökéletesebb orvoslás bázisaként használta fel, s hatalmas orvosi iskolát is létesített. Ő szerkesztette és adta ki a Moszkvai Orvosi Újság című hetilapot, 1861-ben megalapította Moszkvában az orosz orvosok társaságát. Munkásságában visszatükröződtek iskolájának nézetei arról, hogy a betegségek keletkezésére milyen hatással van a környezet. Moszkvában hunyt el 1869. augusztus 18-án.

[11]1811. február 24.
Meghal Bessenyei György
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A magyar felvilágosodás első szakaszának vezető alakja Bercelen született. Mária Terézia testőrtisztje volt, majd tiszántúli birtokán visszavonultan élt. A magyar irodalom öntudatra ébresztésének egyik élharcosaként klasszicista tragédiákkal (Ágis tragédiája, 1772), egy vígjátékkal (A filozófus, 1777), s olyan röpiratokkal (Jámbor szándék, 1881) indult, amelyekben nagy szabású nyelvi- irodalmi programot hirdetett. Az irodalom feladata, szerinte, egyrészt a nyelv tökéletesítése, másrészt a tudományokkal való összhang biztosítása, felzárkózás a modern külföldhöz. 1804-ben írta, Voltaire Candide-jának mintájára, utópisztikus, állambölcseleti, filozófiai regényét, a Tariménes utazását, amely azonban csak 1930-ban jelent meg nyomtatásban. A mű utazási regény s egyúttal államregény, benne a vadember naiv kritikájával. Két utolsó műve elmélkedés az emberi természetről, a létről és az értelemről: A bihari remete, vagy a világ így megyen, illetve Az értelem keresése, amely másfélszázaddal később, 1956-ban jelent meg. Fellépésétől számítják a magyar felvilágosodás kezdetét. Művelődési programját a reformkorban kezdték megvalósítani.

[12]1822. február 24.
Megszületett Irányi Dániel politikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Toporcon született, 1844-től Pesten ügyvéd. A reformmozgalmak híve, az Ellenzéki Kör választmányi tagja, az 1848-as ifjak egyike, a Batthyány-kormányban igazságügyi minisztériumi titkár, országgyűlési képviselő, kormánybiztos, a forradalmi törvényszék tagja volt. A szabadságharc bukása után Párizsba emigrált, újságíró lett, s francia nyelven megírta a magyar forradalom történetét. A kiegyezés után hazatért, országgyűlési képviselő, 1869-től pedig a 48-as párt elnöke lett. Ő volt a 48-as békés parlamenti reformtaktika kialakítója, bár ezért Kossuth támadta. A Függetlenségi Párt megalakulása után, 1884-ben annak is elnöke lett. Harcolt a közös ügyek ellen, a liberális egyházpolitikai törvényekért, a polgári házasságért és az analfabéták oktatásáért. Nyíregyházán hunyt el 1892. november 2-án. Békés város hajdani képviselőjének bronz szobrot állított és avatott 1998. március 15-én.

[13]1836. február 24.
Meghal Berzsenyi Dániel
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A XVII-XVIII. század fordulója magyar nemességének világnézeti küzdelmeit legerőteljesebben megszólaltató lírikusa 1776. május 7-én született Egyházashetyén. A felvilágosodás és a romantika közötti korszak jelentős költője, a klasszikus verselés páratlan mestere. 1788 és 1795 között a soproni líceum diákja volt. 1799-ben feleségül vette 14 éves másod-unokatestvérét, Dukai Takács Zsuzsannát, s a kemenesaljai Sömjénbe költöztek. 1803-tól haláláig niklai birtokán élt. Lírájának művészi tetőpontját a napóleoni háborúk idején (1805-07) írt hazafias ódái jelentik. Költészetének alaphangja a kiábrándultság. Idillje, a Magyarország, a Balaton és a Keszthely nem a valóságot ábrázolják, hanem a valóság vágyott, eszményi képét festik jelenvalóként. Velük éppen ellenkező utat követett 1808 előtti költészetének másik jelentős műfajcsoportjában, elégiáiban is: A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz, Horác. Az 1810-es években a személyekhez szóló ódák és az episztolák foglalták el a legnagyobb helyet költészetében. 1817 után érdeklődése egyre erőteljesebben elméleti irányba fordult. Ekkor születtek A versformákról, illetve A kritikáról című írásai. Esztétikai művei mellett A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól címmel írt művében jobb bánásmódot követelt a jobbágyoknak, s mozgósított az időszerű gazdasági reformok érdekében. Új műfajt is teremtett: a bölcselkedő tartalmú episztolát. A magyarokhoz című ódájához Kodály Zoltán komponált zenét. Az erős érzelmek, a hétköznapi élet apróságainak finom ábrázolása, az aggodalom és a halálvárás Hölderlin és Keats lírájával rokonítja költészetét.

[14]1848. február 24.
Forradalom tör ki Párizsban
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A szicíliai Palermóban 1848. január 12-én forradalom tört ki. Az okok sokrétűek voltak. A kontinens ekkor élte át az első világgazdasági válságot. A forradalmi hullám csúcsát a párizsi felkelés (február 24.) jelentette. A párizsi nép elűzte a királyt, Lajos Fülöpöt, s kikiáltotta köztársaságot. Heteken belül megmozdult München, Bécs, Pest-Buda, Berlin, Milánó, Poznań, Prága.

[15]1851. február 24.
Gróf Teleki Lászlót halálra ítéli a katonai törvényszék
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[16]1856. február 24.
Meghal a nem euklidészi geometria egyik megteremtője
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Nyikolaj, Ivanovics Lobacsevszkij Nyizsnyij Novgorod-ban született 1792. december 1-jén. Tanárai már korán felfedezték tehetségét; 15 évesen lett a kazanyi egyetem hallgatója. Főleg a fizikában és a matematikában tűnt ki. 1814 és 1846 között a kazanyi egyetem tanáraként, majd rektoraként dolgozott. Azzal írta be nevét végérvényesen a tudomány történetébe, hogy a magyar Bolyai Jánossal egy időben, tőle függetlenül kidolgozta a nem euklidészi geometria elméletét. A geometriát nem pusztán logikai tudománynak tekintette, hanem egybefűzte a fizikával és a csillagászattal. Az erő, a tömeg és a tér összefüggésében gondolkozott. Elméletének fizikai és matematikai igazolását háromnegyed évszázaddal később Albert Einstein relativitáselmélete hozta meg.

[17]1871. február 24.
Megszületett ifj. Bobula János építész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Apja is neves építész volt. A Műegyetemen, majd Észak-Amerikában és Angliában tanult. 1895-ben hazatérve önálló építészirodát nyitott Budapesten. Több vidéki templomot (debreceni görög katolikus), kastélyt (Mezőlaborc, Balatonföldvár), középületet (debreceni postapalota, munkácsi városháza) tervezett, s a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik alapítója volt. Építészeti szakirodalmi munkásságot is folytatott. Budapesten hunyt el 1922. május 5-én.

[18]1891. február 24.
Brazília új alkotmányt kap
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Miután Brazíliában, 1889-ben kikiáltották a köztársaságot, Manuel Deodoro da Fonseca tábornagy vezetésével ideiglenes katonai kormány irányítja az ügyeket. Az Egyesült Államok mintájára szövetségi alkotmányt vezetnek be, és tervbe veszik az állam és az egyház szétválasztását. Fonseca lesz az elnök, és diktatórikus módszerekkel kormányoz. Helytelen pénzügyi gazdálkodása a kongresszus ellenállását váltja ki, amelyet november 3-án törvényellenesen feloszlat. A nyilvánosság nyomására november 23-án az alelnök, Floriao Peixoto tábornok kezébe adja át hivatalát. De Peixoto éppoly kevésbé akarja a hatalmat megosztani mint elődje. Az egész országban fellázad az ellenzék - liberálisok, monarchisták, a hadsereg - és tiltakoznak kormánya ellen.

[19]1896. február 24.
Antoine Becquerel addig ismeretlen sugarak felfedezéséről számol be
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Alig négy hónappal azután, hogy Wilhelm Röntgen felfedezte a később róla elnevezett X-sugarakat) Becquerel érdekes megfigyeléseiről számolt be a párizsi Akadémián. Azt igyekezett bizonyítani, hogy a fluoreszkáló anyagok is bocsátanak ki a röntgensugarakhoz hasonló sugarakat, de ez nincs összefüggésben a fluoreszkálással, mert bizonyos vegyületek sötétben is sugároztak. Felfedezte azt is, hogy a sugárzásnak elektromos hatása is van, ionizálja a levegőt. Később azt is kimutatta, hogy mágnessel a sugarak egy része el is téríthető. Kutatásaihoz kapcsolódtak a Curie-házaspár munkái is, s ezek vezettek a rádium és polónium, illetve a radioaktivitás felfedezéséhez.

[20]1918. február 24.
Az észtek kikiáltják függetlenségüket
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Észtország népessége az i.e. III. évezredben benyomuló balti törzsek és az őslakos finnugor törzsek keveredéséből alakult ki. 1000 körül a törzsi csoportosulást felváltotta a területi egységesülés, de az önálló állammá alakulás folyamatát félbeszakította a német keresztes lovagok és a velük szövetséges dán hadak támadása a 13. század elején. Amikor 1346-ban IV. Valdemar dán király eladta hódítását a németeknek, az egész észtek lakta terület - Livónia részeként - a keresztesek fennhatósága alá került, és a következő századokban is német, orosz, dán, lengyel és svéd hatalmi vetélkedés helyszíne volt. A XVII. században svéd uralom alá került, majd az 1700-1721-es északi háború nyomán Oroszország foglalta el, s ettől kezdve a cári adminisztráció, valamint a német nemesség kettős hatalma alatt élt a lakosság. 1917 októbere után alig négy hónapig tartott a szovjethatalom. 1918 februárjában a németek szállták meg a területet, s a bolsevikok vereségét felhasználva a polgári erők 1918. február 24-én kikiáltották a független észt demokratikus köztársaságot. Az önállóságot a németeket felváltó antant is támogatta, s ezzel - az 1918 végi rövid életű Észt Munkakommuna bukása után - a moszkvai kormányzat is kénytelen volt megbékélni: 1920. február 2-án Szovjet-Oroszország Tartuban békét kötött Tallinnal. A Molotov-Ribbentrop paktum révén a Szovjetunió 1940 júniusában ismét megszállta a kis baltikumi államot, és 1991-ig az unió része volt. A függetlenséget 1991. augusztus 20-án kiáltották ki. A szovjet Államtanács szeptember 6-án hivatalosan is elismerte az államot.

[21]1921. február 24.
Megszületett Ludvik Askenazy, a II. világháború utáni cseh próza egyik legnépszerűbb képviselője
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1942-től a Szovjetunióban alakult csehszlovák hadsereg kötelékében harcolt. A háború után a Csehszlovák Rádió külpolitikai osztályán dolgozott, és munkája során beutazta az Egyesült Államokat, Indiát, több európai országot és Japánt. 1953-tól csupán írói munkájából élt. 1968-ban családjával az akkori Nyugat-Németországba emigrált. Jelentősek frappánsan bölcselkedő, megkapóan abszurd szabadversei, valamint drámái, hangjátékai és filmjei. Rövid cselekményeket sző, komikus helyzeteket vetít tragikus háttérre, merész fordulatokkal az alaki logika törvényeinek ellentmondó következtetésekre jut. Egyik kritikusa szerint a fejükre állítja a figuráit, hogy megkérdezze tőlük: nem éppen így állnak-e a lábukon. Magyarul az Emberek és emberkék című elbeszélések, versek, valamint A sötét torony című antológiája jelent meg. Bozenben hunyt el 1986. március 18-án.

[22]1922. február 24.
Megszületett Mocsár Gábor író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
József Attila-díjas író Nyírmártonfalva-Guton született. A II. világháború előtt munkás volt, majd katonaként a Szovjetunióban fogságba került. Hazatérése után díjbeszedő, később műszaki tervezőként dolgozott. Írói pályája újságcikkekkel, riportokkal kezdődött. Debrecenben és Győrött, majd 1954-56 között a Szabad Népnél volt újságíró. 1957-61-ben ismét a debreceni lapnál dolgozott. Később - mivel a kritikai hang is megjelent írásaiban - eltávolították a politikai sajtóból. Előbb az Alföld, majd a Tiszatáj szerkesztője lett. Első műveiben a történelmi és társadalmi változásokat írta meg. (Egy párttitkár feljegyzései, Forró napok - 1956). Történelmi regényei és esszéi, valamint szociografikus írásai, társadalomrajzai legtöbbször Debrecen múltjához kapcsolódtak (Nálunk vidéken, Gyémántper, A város és a fejedelem, Délibábjaim városa). Ismertek szatirikus művei is: Pávatoll - Illetlenek, Kerek egymillió, Ki vágta fejbe Hudák elvtársat?, Faházikó. Szegeden mutatták be Mindenki városa című drámáját. A Magyarország felfedezése sorozatban 1970-ben jelent meg Égő arany című riportkönyve. Megírta önéletrajzát is. 1988. december 3-án halt meg Debrecenben.

[23]1922. február 24.
Meghal Margitay Tihamér festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az életképfestészet egyik legnépszerűbb művelője Jenkén látta meg a napvilágot 1859. november 27-én. Műveinek nagy részét rendkívül finom naturalista technikával festette meg. Első sikerét Ellenállhatatlan című képével aratta. Többnyire a Műcsarnokban állított ki, gyűjteményes kiállítását 1903-ban a Nemzeti Szalonban rendezte. Életképeivel a maga korában típust teremtett és óriási sikereket aratott, (A féltékeny, Párbaj után, Stefi bácsi, Virradat, Mézeshete), de a divat változásával őt is elfelejtették. Öngyilkos lett. A Magyar Nemzeti Galéria több képét őrzi.

[24]1942. február 24.
Megszólal az Amerika Hangja
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az Amerika Hangja (VOA), az Egyesült Államok Tájékoztatási Hivatalának külső rádióállomásaként működött. Az első adást németül, a náci Németország propagandáját ellensúlyozandó sugározták. A II. világháborút követően a VOA minden héten 3200 programot adott 40 nyelven. A rádióadó fő elvei a következők voltak: a híreket pontosan, a valóságnak megfelelően kell közölni, és a kommentárokat úgy kell fogalmazni, hogy abból a hallgató tisztán érzékelje az Egyesült Államok álláspontját. Az 1980-as évek végén angolul és 45 másik nyelven (köztük a volt Szovjetunió nyelvei közül kilencen) öt amerikai adóról és több tengerentúli átjátszó állomásról sugároztak programot. Becslések szerint öt kontinensen mintegy 120 millió ember hallgatta az adásokat. 1993-ban Clinton elnök döntése alapján az Amerika Hangja és a Szabad Európa rádiók közös irányítás alá kerültek. A költségvetési takarékosság 1995-ben elérte az Amerika Hangját is, a képviselőház jelentős összeget vont meg keretéből. Ezek után más lehetőségek után nézett európai adásainak működtetésére. A rádió bekapcsolódott az internet hálózatba, melyen az angol nyelvű jelentések és riportok érhetők el. 16 nyelvi adást - közöttük a magyart is - digitálissá tettek, hogy a számítógép-tulajdonosok szerte a világon saját gépükön hallhassák az adásokat. Magyarországra napi egy órában adnak hírműsort. 2000-ben a VOA-t felügyelő `Műsorszórási Kormányzótanács` közleménye szerint egyetlen nyelven sem szüntetik meg teljesen az adást. Az Amerika Hangja jelenleg 53 nyelven sugároz. A legnagyobb számú hallgatóságra - szemben a hidegháborús évekkel - ma már nem Kelet-Európában, hanem Nigériában, Bangladesben, Kínában, Etiópiában és Afganisztánban lehet számítani. Részben ezzel, részben egyéb politikai megfontolásokkal összhangban az adásbővítés célterületei között Afrikát, Indonéziát, Macedóniát és Kolumbiát jelölték meg.

[25]1946. február 24.
Perón győz az argentín elnökválasztáson
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Juan Domingo Perón tábornok megnyeri az elnökválasztást, és június 4-én hivatalba lép. A szavazatok többségét, 56%-át szerzi meg. Perón azonnal hozzálát Argentína iparosításához. Az állami gazdaságirányítás hozzájárul az ország gyorsabb fejlődéséhez, és különösen a munkásosztály gazdasági-szociális helyzetét javítja, akik támogatják Perón rendszerét. Felemeli a béreket, a vasutat és a gyárakat államosítja és közmunkákra ad megrendeléseket. A tábornok, aki 1945 előtt a hitleri Németországra igyekezett támaszkodni, kifejezetten Amerika- és angolellenes politikát folytat. A bel- és külpolitikában egyaránt a kapitalizmus és a kommunizmus közötti harmadik utat hirdet, ami itt ideológiailag szélsőjobboldali jellegű népiességet jelent.
A külföldi tulajdonú nagyvállalatokat és a szakszervezeteket államosították, a sajtót pedig szigorúan ellenőrizték. Ám amikor az ötvenes évek elején a súlyos, mélyülő gazdasági válságból Perón a külföldi monopóliumokkal való szoros együttműködésben vélte megtalálni a kivezető utat, hirtelen csökkent a tömegbefolyása. 1954-ben félmillió munkás sztrájkolt, s melléjük álltak a nagytőkések és földbirtokosok is. Miután a hadsereg és a katolikus egyház is előállt sérelmeivel, már az egész társadalom ellene fordult. 1955 szeptemberében konzervatív tisztek felkelése buktatta meg. Perón Paraguayba menekült, majd Spanyolországba emigrált. Száműzetése alatt hazájában puccsok, katonai és polgári kormányok, gerillamozgalmak, s ezekkel együtt a gazdasági hanyatlás évei követték egymást. 1973-ban a peronisták győztek a választásokon, s Perón diadalmenetben tért haza, majd októberben egy különleges szavazáson újra elnökké választották. 1974 nyarán elnökként halt meg.

[26]1963. február 24.
A többség a Hazafias Népfrontra szavaz
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Országgyűlési és tanácstagválasztásokon a szavazók 98,9%-a a HNF jelöltjeire adja voksát.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-02-23 12:16:00, szerda
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. február 23., szerda: ALFRÉD, Alfréda, Antigon, Edina, Fáta, Hasszán, Lázár, MIRTILL, Ottó, Péter, Szemere, Szirén névnapja.

1234. február 23.
Béla királyfi Jakab pápai legátusnak esküt tesz az eretnekek kiírtására
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon

[2]1443. február 23.
Megszületett Hunyadi Mátyás
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Hunyadi Mátyás Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Édesapja, Hunyadi János, korának egyik leghatalmasabb főura, édesanyja Szilágyi Erzsébet. Apja halála után V. László kivégeztette testvérét, Lászlót, őt magát Prágába hurcolta. A király hirtelen halála miatt az események fő sodrába került. Podjebrád György megállapodott Szilágyi Mihállyal, hogy a fiatal hazaengedéséért cserébe Mátyás feleségül fogja venni leányát, Katalint.
1458-ban királlyá választott Mátyásnak számos nehézséggel kellett szembenéznie. Az uralkodó engergikusan látott hozzá hatalmának megszilárdításához. Leszámolt a Sziilágyi-párttal. adót vetett ki, zsoldossereget hozott létre, egyetemet is próbált alapítani. Külpolitikájának fő irányát Csehország és Ausztria megszerzése jelentette. Az Oszmán Birodalom ellen akkor lépett fel, amikor a törökök magyar területeket fenyegettek. Uralkodása idején budai, illetve visegrádi udvara az európai reneszánsz egyik központja. Világhírűvé vált könyvtára (corvinák). Második felesége, Aragóniai Beatrix sem szült neki gyermeket, így a trónöröklés kérdése égetővé vált. Mindent megtett, hogy a magyar főurak törvénytelen gyermekét, Corvin Jánost fogadják el leendő királyukként. Mátyás 1490. április 26-án halt meg Bécsben. Személyét a nép az igazságos jelzővel látta el, alakja számos monda főhőse lett.

[3]1539. február 23.
I. (Szapolyai) János házasságot köt
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon
A király 51 évesen vette el Izabellát, I. Zsigmond lengyel király és Bona Sforza leányát. Izabellát 1539. március 2-án koronázták meg Székesfehérvárott. Nem sokkal a házasságkötés után, 1540-ben Izabella megözvegyült. A házasságból született János Zsigmondnak komoly szerepet szánt. Az özvegy azonban a magyar politikai viszonyok között nehezen igazodott ki. 1551-ben -ben Fráter György meggyőzte arról, hogy a szétszakadt ország egyesítése érdekében mondjon le fia nevében a kormányzásról a Habsburgok javára. Ezek után Izabella Kassára, majd Lengyelországba távozott. Az erdélyiek visszahívták Izabellát kiskorú fiával együtt, és 1556. november 25-én Kolozsvárott erdélyi kormányzónak ismerték el. A török pártfogás alatt élő Erdély Magyarországtól való különválása ekkor vált véglegessé. Izabella 1559. szeptember 15-én halt meg Gyulafehérvárott.

[4]1602. február 23.
Meghal Agostino Carracci olasz festő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Bolognában született 1557. augusztus 15-én. Sokoldalú tehetség volt, könyv- és éremgyűjtő, teoretikus, író és költő. Eredetileg ötvösnek készült, parmai és velencei útján ismerkedett meg a rézmetszéssel. Mintegy 270 metszete arról tanúskodik, hogy kiváló grafikus volt. Grafikái között mitológiai kompozíciók, Tasso műveihez készített illusztrációk, színpadi jelenetek és tankönyvi ábrázolások is szerepelnek. Festői működésére a bolognai manieristákon kívül Lodovico volt nagy hatással. Elsők között festett klasszicizálóan szerkesztett, reális törekvésű tájképeket (Sziklás táj, fürdő férfiakkal). Részt vett a bolognai Palazzo Magnani, a Palazzo Fava és a Palazzo Sampieri freskóinak munkálataiban. Főbb művei: Krisztus és a házasságtörő nő (1583), Madonna, szentekkel (1586), Szent Jeromos áldozása. Parmában érte a halál.

[5]1632. február 23.
Meghal Giambattista Basile olasz költő
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Zsoldosként szolgált, majd a mantovai herceg palotagrófi és lovagi címet adományozott neki. 1631-ben szülőfaluja, Giugliano kormányzását bízták rá. Fő műve a Lo cunto de li Cunti (Mesék meséje) című nápolyi dialektusban írt mesegyűjteménye tette világhírűvé. Előadásmódjára az elevenség és a népies íz jellemző. Humoros kommentárjaiban a korabeli valóság, a nápolyi élet realisztikus képe bontakozott ki.

[6]1644. február 23.
III. Ferdinánd önző célok elérésével vádolja I. Rákóczi Györgyöt
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[7]1792. február 23.
Megszületett Ferenczy István szobrász
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Rimaszombat városában született. Külföldön tanult, majd 1818-tól hat évig Rómában élt. Ott készültek első művei, köztük az egyik legkiemelkedőbb, a Pásztorlányka. Hazatérve portrészobrokat, síremlékeket, oltárműveket és kisebb emlékműveket készített. A klasszicizmus jellegzetes képviselőjeként fő művei a kitűnő karakterábrázolású portrék voltak. Nagy alkotása az 1846-ban befejezett, Pesten felállított Kölcsey-szobor. A hazai márvány felkutatásán fáradozott, s megtalálta a ruszkicai márványt, amellyel művészi elképzeléseit megvalósíthatta. Életének jelentős missziója volt a nemzeti művészet megteremtése. 1832-ben az MTA levelező tagjává választották. Szülővárosában hunyt el 1856. július 4-én.

[8]1803. február 23.
A birodalmi választmány meghozza az ún. Reichsdeputations-hauptschluss-t
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A regensburgi birodalmi gyűlés által kiküldött birodalmi választmány meghozza az ún. `Reichsdeputationshauptschluss`-t. Ez a határozat, ami jelentős beavatkozást jelent a birodalom politikai és jogi szerkezetébe, vezeti be a Német-Római Birodalom történetének utolsó szakaszát. A birodalmi fejedelmek Franciaországgal folytatott háborúinak és megállapodásainak következményeit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A határozat területcserék, mediatizáció (a világi birodalmi rendek megszüntetése) és szekularizáció (az egyházi birodalmi rendek megszüntetése) révén területileg újjászervezi a Német-Római Birodalmat. Az egyetlen megmaradt egyházi fejedelemség a mainzi érseké, aki egyben Németország prímása is. Összesen 112 birodalmi rend (törpeállam) veszítette el önállóságát. A birodalmi fejedelmek tanácsában és a kollégiumban megszűnt a katolikus többség.

[9]1821. február 23.
Meghal John Keats, az angol romantikus költészet kiemelkedő alakja
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Keats Londonban született 1795. október 31-én. Már az iskolában lefordította az Aeneist, s élete végéig vonzódott az antik világhoz. 1814-ben Londonban orvosi tanulmányokba kezdett, de félbehagyta, 1817-től csak az irodalomnak élt, s a görögség, az angol gótika és az olasz reneszánsz felé fordult. Az 1817-ben keletkezett hosszabb műve, az Endümion történetét Ovidiustól kölcsönözte, s a romantika érzésvilágát tükrözte - a szerelmet transzcendens, önpusztító érzelemként írta le. 1818-ban jelentkeztek először tüdőbaja tünetei, öccse is tébécében halt meg. Keats beleszeretett Fanny Brawne-ba, de anyagi és egészségi helyzete beárnyékolta kapcsolatukat, 1819 októberében mégis eljegyzést tartottak. 1819-ben írta Boccaccio nyomán az Izabella vagy a bazsalikomcserép című elbeszélő költeményét, majd a Lamiát, a Szent Ágnes- estét, a nagy ódákat, a Hyperion két változatát. 1820 júliusában jelent meg utolsó kötete, s ez a kritika elismerését is meghozta számára. Rómában halt meg, s ezt íratta sírkövére: Itt nyugszik valaki, aki a vízre írta a nevét. A felirat tévedett, Keats kora angol lírájának legkiválóbbja volt. Byron kultuszának hanyatlásával Shelley és az ő elismerése egyre nőtt, s ma a világirodalom legnagyobbjai között tartjuk számon. Levelei is értékesek, mély gondolatok és érzékeny, kritikai szemlélet jellemzik, s életének, fejlődésének megértéséhez adnak kulcsot. Verseit a legkiválóbb magyar fordítók ültették át nyelvünkre: Tóth Árpád, Babits, Kosztolányi, Radnóti, Vas István, Szabó Lőrinc.

[10]1822. február 23.
Meghal Berzeviczy Gergely közgazdasági író
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Nagylomnicon született 1763. június 15-én. 1784-től Göttingenben tanult, majd beutazta Nyugat-Európát. Hazatérve érdeklődése fokozottan a gazdasági kérdések felé fordult. Kapcsolatban volt a nemesi mozgalommal, majd a magyar jakobinusokkal, de ő elkerülte a felfedeztetést. 1795-től csak gazdasági tanulmányokkal foglalkozott. 1797-ben Lőcsén jelent meg első jelentős műve, s ez volt az első olyan magyarországi közgazdasági munka, amely Adam Smith angol közgazdász hatására íródott. Elsők között ismerte fel a feudális viszonyok fejlődést gátló voltát, és felhívta a nemesség figyelmét az árutermelés következtében fokozottan kizsákmányolt jobbágyság nehéz helyzetére. Közgazdasági tárgyú írásaiban a merkantilista bécsi gazdaságpolitika ellen küzdött, és rámutatott annak elnyomó jellegére Magyarországgal szemben. Fabriczy Andrással elkészítette a tiszai evangélikus kerület egyházrendezését, az ún. Fabriczy-Berzeviczi Coordinatiót. Nem magyar nyelvi alapon, de támogatta a magyar színjátszást, ezért és a jobbányait elnyomó, adómentességhez görcsösen ragaszkodó bíralata miatt szembekerült Kazinczy Ferenccel. Kakaslomnicon hunyt el. Több műve kéziratban maradt.

[11]1839. február 23.
Kossuth Lajost négy évi börtönre ítélik
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[12]1861. február 23.
Megszületett a szervátültetés úttörője
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Ullmann Imre (Ullmann Emerich) Pécsett látta meg a napvilágot. A pécsi cisztercita rend főgimnáziumában kiemelkedő tanulóként végzett, s a bécsi egyetem orvoskarán folytatta tanulmányait. A doktori cím megszerzése után 1885-ben Párizsban volt tanulmányúton, Pasteur mellett dolgozott. 1886-1889-ben sebész segédorvos Bécsben, 1891-től egyetemi docens. 1892-ben a bécsi Irgalmas Nővérek hartmanngassei kórházi sebészeti osztályának főnöke lett, és ott dolgozott 1912-ig. 1919-től egyetemi magántanár volt. A nemzetközileg elismert sebész szervátültetési kísérleteit Exner professzor bécsi élettani intézetében folytatta. 1902 májusában a világon elsőként hajtott végre sikeres veseátültetést egy kutyán. A vese ereit a nyaki erekbe varrta, a húgycsövet a nyakra vezette ki. Később kutyavesét kecskébe ültetett át, de a szerv rövidesen kilökődött az immunreakciók miatt. Bécsben halmt meg 1937. feburár 27-én.

[13]1891. február 23.
Megszületett Cavallier József, katolikis közíró
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A budapesi születésű újságíró 1911-től számos lap munkatársaként, illetve szerkesztőjeként dolgozott. 1932-től a Búvár című természettudományos folyóirat társszerkesztője, 1936-1944 között szerkesztője és kiadója volt. 1939-1944 között a Magyar Püspöki Kar által alapított Szent Kereszt Egyesület védőirodájának vezetőjeként irányította az üldözött zsidók elhelyezését és jogi védelmét. 1947-48-ban rövid időre rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. Később azonban méltatlanul mellőzték, nehéz körülmények között élt haláláig (1970. február 3.).

[14]1911. február 23.
Megszületett Vörös Vince, kisgazda politikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Vörös Vince Kisbécsérsden született. 1930-tól volt tagja a kisgazdapártnak. 1940-44-ben a Kis Újság munkatársaként, majd 1944-47-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlésben jegyzőként működött. 1947-ben a köztársaságellenes összeesküvési koncepciós per vádlottja volt, de felmentették. 1945-48-ban a Magyar Parasztszövetség főtitkára volt. Az 1950-es években politikai okokból kulákká nyilvánították, ezért 1955 júniusában családjával együtt kitelepítették otthonából, ahová csak 1956 nyarán térhetett vissza. 1956 októberében újjászervezte a Parasztszövetséget, majd a szovjet csapatok bevonulásakor az Egyesült Államok budapesti követségére menekült. Később munkásként dolgozott, s ment nyugdíjba. 1989-ben ismét a Parasztszövetség főtitkára, majd 1994-ig elnöke volt. 1989-90-ben az újjászervezett kisgazdapárt elnöke, 1991-től a párt örökös tiszteletbeli elnöke volt. Közben, 1992-ben kizárták az FKGP-ből, de 1998-ban megkövették, s örökös tiszteletbeli elnök lett. 1990-94 között országgyűlési képviselőként és a parlament alelnökeként tevékenykedett. 1994-ben visszavonult a közéleti szerepléstől. Budapesten hunyt el 2001. május 3-án.

[15]1931. február 23.
Megszületett a pop-art egyik meghatározó képviselője
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Tom Wesselmann a koreai háború alatt, katonaként kezdett rajzolgatni. Miután kiderült, hogy tehetsége van hozzá, leszerelését követően beiratkozott a cincinnati művészeti akadémiára, majd a New York-i Cooper Union School of the Arts-on tanult. Első önálló kiállítása 1961-ben volt. Az 1960-as években készült, sikerét megalapozó és a maga korában provokáló hatású Nagy amerikai akt-sorozatán a használati tárgyakkal körülvett nőket gyakran erotikus pózban, a reklámok sztereotípiáit idézve ábrázolta. Képeire elsősorban Jackson Pollock és Willem de Koonings volt nagy hatással, de érdeklődéssel fordult Matisse, Renoir, van Gogh és Modigliani festészete felé is. Később a szobrászat keltette fel érdeklődését: nagyméretű, fémből készült szobraihoz a lézertechnikát és a számítógépet is felhasználta. Andy Warhol és Roy Lichtentstein mellett a pop-art egyik legkiemelkedőbb úttörője volt. Egy szívműtét szövődményeinek következtében halt meg 2004. december 17-én.

[16]1932. február 23.
Meghal Lukács László miniszterelnök
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Zalatnán született 1850. november 24-én. Gimnáziumi tanulmányait Kolozsvárott végezte. Jogtudományi tanulmányokat Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Franciaországban folytatott. 1874-ben nevezték ki a győri Jogakadémia tanárává. 1877-ben átvette apja bányaműveinek irányítását, 1878-ban választották első ízben országgyűlési képviselővé szabadelvű párti programmal. 1887-ben került a pénzügyminisztériumba tanácsosi rangban. A minisztériumban elsősorban az Ausztriához fűződő gazdasági viszonnyal, a vámszövetség megújítása körüli problémákkal foglalkozott.Szerepe volt abban is, hogy létrejöhetett a két ország teljesen egyenlő alapon álló közös jegykibocsátó bankja, az Osztrák-Magyar Bank. Több kormányban töltötte be a pénzügyminiszteri posztot. Kiválóan értett ugyan a pénzügyekhez, de kevés kormányzati-politikai elképzeléssel bírt. 1912. április 22-től 1913. június 10-ig tartó miniszterelnöki megbízatását is inkább a Szabadelvű Pártból alakult új párt vezető rétegéhez főződő személyes kapcsolatainak köszönhette. Vaskövetkezetességgel hajtotta végre Tisza István terveit a parlamenti obstrukció letörésére, a nemzetiségi kérdés kezelésére, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekre stb. Az ellenzék természetesen nemcsak Tiszát, hanem őt is támadta. Megbuktatására az ún. Désy-Lukács per adott lehetőséget. Désy Zoltán ellenzéki képviselő ugyanis több alkalommal `Európa legnagyobb panamistájának` nevezte a miniszterelnököt, mert 1910-ben pénzügyminiszterként 4,5 millió koronát bocsátott a Nemzeti Munkapárt választási céljaira. A kormányfő nyilvános becsületsértés címén pert indított a képviselő ellen. A vádak azonban igazolódtak, és a királyi tábla Désyt felmentette. A kormányfő 1913 júniusában kénytelen volt benyújtania lemondását. 1927-től haláláig az újjászervezett felsőház tagja volt.

[17]1942. február 23.
Stefan Zweig öngyilkosságot követ el
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Jómódú nagypolgári családban született 1881. november 28-án. Bécsben és Berlinben germanisztikát, romanisztikát és filozófiát tanult, majd beutazta csaknem az egész világot. Az I. világháború alatt Svájcba emigrált, ahol Romain Rolland-nal együtt egy értelmiségi szövetség létrehozásán fáradozott. Svájcban írta meg Jeremiás című háborúellenes drámáját. A háború után Salzburgban telepedett le. 1938-ban Angliába, majd New Yorkon át Dél-Amerikába ment. Miután nem tudta elviselni, hogy Európa belerohan a II. világháborúba, feleségével együtt öngyilkos lett. Irodalmi pályafutását impresszionista költeményekkel kezdte, de csakhamar áttért igazi kifejezési módjára, a prózára. Prózája a freudizmus legszembetűnőbb és legjellegzetesebb irodalmi megnyilvánulása. Tudományos forráskutatásokon alapuló író-arcképei, monográfiái és fordításai részei voltak annak a kulturális közvetítő tevékenységnek, amelyet Zweig az értelmiség feladatának tartott, s a béke megőrzése, valamint a népeknek egymáshoz való közelhozása érdekében egész életében folytatott. Regényes életrajzot írt Marie Antoinette-ről és Stuart Máriáról. Ismert regényei: Nyugtalan szív, A változás mámora, legnépszerűbb elbeszélése a Sakknovella.

[18]1955. február 23.
Nagy Imre nem hajlandó önkritikát gyakorolni
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Nagy Imre levelet intéz az MDP PB-hez, melyben tiltakozik teljes elszigetelése ellen, továbbra sem hajlandó önkritikát gyakorolni.

[19]1970. február 23.
Guyana köztársaság lesz
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A Dél-Amerika északi részén fekvő Guyanában a XVII-XVIII. században kezdődött a gyarmatosítás, majd a XIX. század elején a terület brit uralom alá került. 1970. február 23-án alakult meg a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, amely a brit Nemzetközösség tagja maradt. Jelenlegi neve: Guyanai Köztársaság.

[20]1986. február 23.
Meghal Mérei Ferenc
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Mérei Ferenc Budapesten született 1909. november 24-én. Párizsban a Sorbonne-on két oklevelet szerzett, bölcsészkari tanári oklevelet filozófia, szociológia, pszichológia és pedagógia szaktárgyakból. Hazatérése után az Állami Gyermeklélektani Intézetben és a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán dolgozott. A háború alatt munkaszolgálatos volt a keleti fronton. 1945 után a Fővárosi Lélektani Intézet vezetője. 1949-től az Országos Neveléslélektani Intézet főigazgatója volt, de 1950-ben a pedológia (polgári nevelési elmélet, amely a gyermekre vonatkozó komplex fiziológiai, pszichológiai, szociológiai ismeretek rendszerezésére törekedett. Magyarországos Mérei Ferenc volt a fő képviselője) ellen hozott kommunista párthatározat alapján elbocsátották. Csak 1956-ban rehabilitálták. Ezután részt vett 1956. októberi forradalomban, ezért 1958-ban szervezkedés miatt 10 évi börtönre ítélték. 1963. márciusban amnesztiában részesült, s 1964. februártól az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet vezető pszichológusa, majd a Pszichodiagnosztikai, illetve a Klinikai Pszichológiai Laboratórium vezetője. Nyugdíjazása után tanítványaival pszichodráma műhelymunkát végzett. Nemzetközileg elismertté vált az óvodáskorú gyermekek szociálpszichológiai jelenségekkel kapcsolatos vizsgálataival. Szociálpszichológiai tevékenysége az 1970-es évektől kezdve jelentősen hatott a magyar irodalomtörténészekre.

[21]1997. február 23.
Megszületett Dolly
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
A világon először a skóciai Edinburghban sikerül felnőtt emlős testi sejtjéből új, élő egyedet előállítani, így születik meg Dolly, a klónozott bárány. Ezzel egy időben felerősödik a klónozást, főleg az emberklónozást betiltani vágyók hangja is.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
Mi történt a szülinapomon ?
  2011-02-22 15:26:49, kedd
 
  Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. február 22., kedd: GERZSON, Leander, MARGIT, Margó, Pál, Péter és Zétény névnapja.

[1]1440. február 22.
Megszületett V. László
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon
Apja, Albert magyar király sohasem láthatta gyermekét, mivel születése előtt négy hónappal meghalt. Édesanyja Luxemburgi Zsigmond leánya, Erzsébet volt. 1440. május 15-én koronázták meg a Kottanner Jánosné által ellopott Szent Koronával. A koronázást Szécsi Dénes esztergomi érsek hajtotta végre, az eseményen jelen volt Cillei Ulrik, Újlaki Miklós és Garai László. A magyar főurak nagy része inkább I. Ulászló magyar királysága mellett foglalt állást. Ulászló halála után Hunyadi János lett az ország kormányzója, László 1453-an foglalhatta el a magyar trónt. Nem sokat tartózkodott az országban. Hunyadi János halála után a Hunyadi-párt meggyilkolta a király legfőbb támaszát, Cillei Ulrikot. A király ígéretet tett, hogy nem áll bosszút, de Hunyadi László kivégzése ennek ellenkezőjét bizonyította. V. Lászlónak emiatt szembe kellett néznie Szilágyi Mihály csapataival. Prágába távozott, de három napig tartó rosszullét után 1457. november 23-án meghalt. Sokan mérgezésre gyanakodtak, de valószínűleg leukémia végzett vele.

[2]1512. február 22.
Meghal Amerigo Vespucci
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Sevillában meghal a spanyol és portugál szolgálatban álló híres itáliai hajós és felfedező Amerigo Vespucci. Keresztneve adta az Újvilágnak az "Amerika" nevet. Tekintélyes de elszegényedett firenzei családból származó Vespucci Európában nem annyira a dél-amerikai kontinensen tett felfedezőútjairól lett híres, mint inkább a "Terra Nová"-ról. (Újvilág) készült leírásairól. Útibeszámolói 1504-ben jelentek meg egy, a lotaringiai Saint Diében lévő kiadónál. A patrícius Vespucci már 1490 előtt eljutott a spanyol Sevillába, és később Lisszabonba is, ahol a pénzügyi hatalmat gyakorló Medici-család szolgálatában dolgozott, mint bankár. 1497 és 1504 között Vespucci számos felfedezőúton derítette fel spanyol és portugál uralkodók megbízásából a dél- és közép-amerikai kontinenst: - 1497-ben a firenzei hajós készítette elő a genovai Kolumbusz Kristófnak, az "Újvilág" felfedezőjének harmadik amerikai expedícióját. 1498. május 30-án a jól felszerelt armada hat hajóval kifutotta tengerre nyugati irányban, és két hónappal később elérte az Orinoco-torkolat előtt fekvő Trinidad-szigetet. - Saját állítása szerint Vespucci ugyanabban az évben áthajózott az Atlanti-óceánon, és felfedezte a dél-amerikai földrész partját. - Vespucci második útján, 1499-ben derítette fel Dél-Amerika északi partját. A Maracaibói-öböl általa felfedezett területét Venezuelának (Velencécske) nevezte el, mivel az ottani bennszülöttek cölöpökre építkeztek. - A századforduló után Vespucci 1501/1502-ben és 1503/1504-ben két Brazíliába vivő expedíción vett részt, melynek célja Dél-Amerika partjainak felkutatása volt állítólag az 52? déli szélességi fokig (a Tűzföld körül elterülő vidék). Amerigo Vespucci érdeme azon túl, hogy egy addig ismeretlen világot fedezett fel, abban a felismerésben rejlett, hogy az újonnan felfedezett területek egy összefüggő földrészhez tartoznak. 1507-ben megjelent egy Martin Waldseemüller és Matthias Ringmann által készített világtérkép "Universalis cosmographia" címmel, amelyben az Újvilág Vespucci keresztnevének latinos formájával, mint Amerika szerepelt. Vespucci és Kolumbusz amerikai útjai mellett mindenekelőtt a Portugál Pedro Alvares Cabral szerzett érdemeket a kettős kontinens felkutatásában, amikor 1500-ban Brazíliát felfedezte. A spanyol Vasco Nu?ez de Balboa 1513-ban átszelte a panamai földszorost, és az első európai volt, aki így elérte a Csendes-óceánt. Az angol szolgálatban álló genovai hajós, John Cabot már 1497-ben felfedezte az észak-amerikai kontinenst, melyet tévesen Kínának hitt, és beutazta Észak-Amerika keleti partját valószínűleg Floridáig. Egy évvel később felfedezte az Atlanti-óceán északi részén fekvő Grönland szigetét.

[3]1548. február 22.
Jobbágytörvényeket hoznak
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A magyar országgyűlés az 1548. évi 27. tc.-ben, a `Tripartitum`-mal összhangban, 52 napban határozta meg azt a robotmennyiséget, amit a földesúr évente egy jobbágygazdaságtól megkövetelhetett. Noha a nagybirtok növekedésével a földesurak fokozottan igényt tartottak erre a szolgáltatásra, annak kikényszerítésénél mégis óvatosan jártak el. Számításba kellett ugyanis venniük azt a lehetőséget, hogy túlságosan elégedetlen jobbágyaik elköltözhetnek földjeikről. A jobbágyság teherbírását a sok helyütt kettős adóztatás amúgy is alaposan próbára tette. Az 1548. évi XXIV. tc. elrendelte, hogy a kétfelé adózó jobbágyok a rájuk kivetett állami adónak csak a felét fizessék. Hasonlóképpen sor került azon munkaterhek csökkentésére is, melyekre a jobbágyokat a végváraknál kötelezték. A földesurak számára kifizetendő adó esetében szokássá vált egy, az alku során megállapított éves összeg ráterhelése a jobbágygazdaságra (summás adóztatás). A 16. század közepén a királyi Magyarország országgyűlései több ízben foglalkoztak a jobbágyság jogviszonyaival. Végül az 1556:XXVIII. tc. írta körül `örök érvénnyel` azt, hogy a jobbágyok milyen feltételek között változtathatnak lakóhelyet és földesurat. Ez a szabályozás igen bonyolult volt. Bizonyos kérdésekben a vármegyékre bízta a döntést. Legfontosabb eleme az, hogy a kötelezettségeit teljesítő jobbágy számára engedélyezte a szabad költözést. A jobbágyság általános helyzetét a jogi rendezés mellett a gyakorlatban egyéb körülmények is befolyásolták. Miközben például a 17. századra a háborúktól kevésbé érintett területek jobbágyai beilleszkedtek az `örökös jobbágyság` megmerevedő rendszerébe, addig a hódoltságban és annak peremvidékén jelentős szabad menetelű rétegek alakultak ki.

[4]1602. február 22.
Országgyűlés nyílik Pozsonyban
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[5]1616. február 22.
Galileo Galileit V. Pál pápa felszólítja, hogy vonja vissza tanait
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Galileo Galilei olasz matematikust, filozófust és fizikust V. Pál pápa arra szólítja fel, hogy ismerje el tudományos fejtegetéseinek téves mivoltát. 1613-tól Galilei nyíltan hangoztatta a heliocentrikus (napközpontú) naprendszerről szóló kopernikuszi tanokat, amelyek kimondják, hogy a Föld mozog és a Nap körül kering, tehát nem lehet az univerzum középpontja. Galilei szükségesnek tartja, hogy a teológia a Bibliát a természettudomány által megállapított tényekkel összhangban magyarázza. A Szentszék ezt a nézetet eretneknek és dogmatikai tévedésnek tekinti. Az eddigi kozmológiai-vallási világképet megkérdőjelező új tudományos ismeretek következtében az egyház veszélyeztetve érzi hatalmi pozícióit.

[6]1732. február 22.
Megszületett George Washinton, az Egyesült Államok első elnöke
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon

[7]1816. február 22.
Meghalt Adam Ferguson skót történész
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
1723. június 20-án született Logierait-ban. Lelkész volt, de 1754-ben hátat fordított hivatásának, s barátját, David Hume filozófust követve könyvtárnok lett Edinburgh-ban. 1759-től a természetfilozófia, 1764-től a szellem- és erkölcsfilozófia professzora volt. Fontos szerepe játszott a `civil társadalom` máig használatos fogalmának kidolgozásában. Az egyéni és társadalmi interakciókról kifejtett nézetei alapján a modern szociológia egyik előfutárának tartják. 1774-ben megszakította professzori munkáját, s Európába, majd 1778-ban az amerikai függetlenség ügyében tárgyaló brit küldöttség tagjaként Philadelphiába utazott. Ő dolgozta ki az észak-amerikaiakkal kötendő béke feltételeit. Főbb művei: A színdarabok erkölcsös voltának komoly megfontolása (1757), Értekezés a civil társadalom történetéről (1767), az erkölcsfilozófia tételei (1769).

[8]1837. február 22.
Lovassy Lászlót tíz évi börtönre ítélik
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon
A Királyi Tábla ítéletet hirdet az országgyűlési ifjak ellen indított hűtlenségi perben. Lovassy Lászlót tíz évi, Tormássy Jánost másfél évi börtönre ítélik.

[9]1861. február 22.
Megszületett Ambrus Zoltán, a Nemzeti Színház egykori igazgatója
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Ambrus Debrecenben látta meg a napvilágot. A Hét és a Nyugat munkatársa, s az első valóban urbánus művész volt irodalmunkban. Midás király című regénye mérföldkő volt a XIX. századvégi magyar prózában: összegzése a realisztikus, naturalisztikus törekvéseknek, s nyitánya egy `újromantikus`, szecessziós iránynak. Gazdag, progresszív szellemű életművéből novellái a maradandóbb értékűek. Nevéhez fűződik az akadémizmussal szakító új magyar színikritika megteremtése. Flaubert, Balzac, Maupassant, Anatole France műveit fordította magyarra. Elsőként fogalmazta meg esszéiben az újságírásnak az irodalmi fejlődésre gyakorolt jótékony hatásáról szóló tételt. 1917-től a Nemzeti Színház igazgatója volt, majd 1922-ben - méltánytalan támadások után - eltávolították. Ezután a Pesti Napló publicistájaként tevékenykedett. Budapesten hunyt el 1932. február 28-án.

[10]1901. február 22.
Megszületett Lóránt István
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Lóránt István (Stefan Lorant) 1918-ban, 17 évesen hagyta el Magyarországot. Karrierjét Bécsben, filmrendezőként kezdte. Összesen tizennégy filmet forgatott, először Bécsben, majd Berlinben. Már a 19 évesen készített első játékfilmjével, a Mozart életével hírnevet szerzett magának. Amikor úgy érezte, hogy már jól tud németül, az újságírásra váltott át. 1925-ben a Das Magazin cikkírója, 1926-ban pedig előbb a Münchner Illustrierte Presse berlini szerkesztője, majd egy évre rá a lap főszerkesztője lett. 1933-ban, Hitler hatalomra jutása után `védőőrizetbe` vették, s csak hat és fél hónapi fogság után szabadult ki. Utána egy rövid időre visszatért Budapestre, majd feleségével előbb Párizsba, utána Londonba utazott. Ott előbb angolul megjelentette a Hitler foglya voltam című regényt, és megalapította a Weekly Illustreted című képeslapot, majd a Picture Post-ot. Ennek tizenegyedik száma már több mint egymillió példányban jelent meg. A háború kitörése után `mint ellenséges állam polgárát` zaklatni kezdték, s ezért családjával az Egyesült Államokba költözött, de már nem foglalkozott lapszerkesztéssel. Kilenc könyvet publikált, valamennyit gazdagon illusztrálta fotókkal. A leghíresebbek: Lincoln egy képes életrajz, Az új világ, Theodore Roosevelt élete és kora, Pittsburgh: Egy amerikai város története, Sieg Heil, Németország képes története Bismarcktól Hitlerig. Csaknem hatvanéves volt már, amikor beiratkozott a Harvard egyetemre és diplomát szerzett történelemből. 1997. november 14-én halt meg Rochester-ben.

[11]1921. február 22.
Megszületett a Fekete Napóleon
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Jean-Bedel Bokassa Bobangui-ban látta meg a napvilágot. Pályafutását a francia gyarmati hadsereg tisztjeként kezdte. A II. világháború idején, De Gaulle tábornok oldalán részt vett a normandiai partraszállásban. Érdemeit a Becsületrend kitüntetéssel jutalmazták. Amikor hazája 1968-ban Közép-afrikai Köztársaság néven függetlenné vált, megszervezte a hadsereget, és ő lett annak első főparancsnoka. Egészen a marsalli címig vitte, s gátlástalanul tört a hatalomra. 1966-ban saját unokatestvérének, David Dackonak uralmát megdöntve került a gyémántban gazdag ország államfői székébe. 1972-ben örökös elnökké választatta magát, de nem érte be ennyivel: 1977-ben I. Bokassa néven császári címet vett fel. Uralkodói koronája 5 millió dollárba került, a beiktatási szertartás pedig felemésztette az ország exportbevételeinek egynegyedét. Uralkodását szélsőséges terrorcselekmények, tömeggyilkosságok kísérték, aminek a francia beavatkozás vetett véget. Ennek segítségével eltávolították a hatalomból, s évekig száműzetésben élt Elefántcsontparton, illetve Franciaországban. 1986-ban viszont hazatért, de letartóztatták, bíróság elé állították és az országban elkövetett tömeggyilkosságokért első fokon halálra ítélték. Ezt az ítéletet másodfokon életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. 1993-ban elnöki kegyelemmel kiszabadult a börtönből. Halálakor (1996. november 3.) 17 feleségétől 55 gyermeket hagyott hátra. Az `emberevő` uralkodó több mint 30 nemzeti kitüntetést kapott, köztük Első Mérnök, Első Építész, Legjobb futballista, s magát Fekete Napóleonnak és Minden iszlám felettinek tartotta.

[12]1921. február 22.
Megszületett Giulietta Masina
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Eredetileg a római egyetem filozófiai szakát végezte el, és 1943-ban doktori címet is szerzett. Játszani még az egyetemi színpadon kezdett. Első filmszerepét 1946-ban alakította Roberto Rosselini híres alkotásában a Paisa-ban. Játszott a Fellini forgatókönyvírói, társrendezői közreműködésével készült filmekben, s első önálló rendezésében, a Fehér sejkben is. A világ az 1954-ben bemutatott Országúton szánnivalóan esendő, mégis költőien tiszta Gelsominájaként figyelt fel rá. A filmet Oscar-díjjal tüntették ki. Későbbi emlékezetes alakításai is elsősorban Fellini filmjeihez fűződtek (Cabiria éjszakái, Júlia és a szellemek, s végül a Ginger és Fred). 1957-ben a cannes-i filmfesztiválon a Cabiria éjszakáiban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb színésznői alakításáért járó díjat. 1943-ban feleségül ment Federico Fellini rendezőhöz, akivel öt évtizeden át élt együtt. Fellini 1993 novemberében meghalt, s Masina alig néhány hónappal élte túl (1994. március 23.).

[13]1943. február 22.
Münchenben kivégzik Sophie és Hans Schollt
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A testvérek a `Fehér rózsa` ellenállócsoport tagjaiként a müncheni egyetemen a nemzetiszocialista rendszerrel szemben álló röpcédulákat terjesztették. A nemzetiszocializmussal szemben álló ellenzék nem egységes mozgalom több csoportra oszlik, amelyek eltérő felfogásokat vallanak az ellenállás céljáról, formájáról és taktikájáról. Az evangélikus egyház hitvalló tagjai a nemzetiszocializmussal szembeni ellenállást a végső konzekvenciákig vállalják. Különösen Dietrich Bonhoeffer teológus nem riad vissza attól, hogy politikailag tevékenyen lépjen fel a zsarnoki rendszer ellen. A Rote Kapelle kommunista kémszervezet volt, amelyet a berlini szovjet nagykövetség látott el anyagiakkal. Főként a nemzetiszocializmus ellenfelei részére végzett hírszerző-tevékenységet. A Carl Friedrich Goerdeler, egykori königsbergi és lipcsei főpolgármester körül szerveződő Goerdeler-kör az ellenzék majdnem valamennyi csoportjával kapcsolatban állt, s államcsínyt szervezett egy demokratikus Németország felépítése céljából. Az 1938-ban nyugdíjazott Ludwig Beck vezérezredes katonai ellenállást szervezett Adolf Hitler eltávolítására. A kitervelt Hitler-ellenes merényletek végrehajtására azonban nem került sor.

[14]1947. február 22.
Kovács Béla kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő mentelmi jogát az ÁVÓ követelésére sem függeszti fel a Nemzetgyűlés
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon

[15]1980. február 22.
Meghal Kokoschka
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Oskar Kokoschka osztrák festő

[16]1984. február 22.
Az USA hajókat küld a Perzsa-öbölbe
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Az Egyesült Államok a Midway repülőgép-anyahajó vezetésével kilenc hadihajót irányít a Perzsa (Arab)-öböl térségébe. Ezzel az a célja, hogy az Irán és Irak között egyre jobban elmérgesedő háborúra való tekintettel szükség esetén biztosítani tudja az olajellátást a Hormuzi-szoroson átvezető útvonalon. Az Egyesült Államok azért döntött úgy, hogy fokozza az öböl térségében katonai jelenlétét, mert Irán több ízben is a Hormuzi-szoros elzárásával fenyegetőzött. Amerikai hadihajók mellett brit hadihajók is készenlétben állnak arra, hogy a szoroson át a világ legfontosabb olajszállító útvonalán biztosítsák a szabad hajózást. Irán kísérletet tesz arra, hogy a "Hajnalpír" fedőnevű nagyszabású offenzívával kézbe kaparintsa a Bagdad és Baszra közötti utat, az iraki haderő legfontosabb utánpótlási vonalát. A már 41 hónapja tartó és eddig legalább 150 000 emberéletet követelő öböl menti háborúban újabb eszkalációt jelentettek az irakiak meglepetésszerű rakéta- és tüzérségi támadásai hét iráni város ellen; ebben a háborúban a két fél részéről együtt mintegy 500 000 katona harcol a fronton.

[17]1987. február 22.
Meghal Andy Warhol
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Andy Warhol a Pop Art művészeti mozgalom egyik vezéralakja (Roy Lichtenstein, Jasper Johns és Robert Rauschenberg társaságában). Minden kortársánál többet tett azért, hogy eltűnjék a határ az elit- és a tömegkultúra között. Legismertebb munkái fogyasztási cikkeket ábrázolnak, mint például a Campbell leveskonzerv doboza. Új megközelítésben kezdte el vizsgálni a sztár fogalmát, amikor megfestette Elvis vagy Marilyn Monroe portréját, és akkor, amikor együtt dolgozott a Velvet Underground együttessel. Avantgárd filmjeiben álsztárokat léptetett fel, akik a Billy Name, Holly Woodlawn vagy Ultra Violet névre hallgattak. Warhol maga is védjeggyé vált, fehér haja és kifejezéstelen arca a modern művészet nemzetközileg elismert szimbóluma lett.

Andy Warhol Museum
Warhol Alapítvány
Zöld Coca-Cola Üvegek
Warhol a Sulineten
A POP-ART világa
Andy Warhol polaroidjai

[18]1991. február 22.
Meghal a cseh pantomim iskola megalapítója
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Ladislav Fialka Prágában született 1931. szeptember 22-én. 1956-ban megalapította az első kabaré jellegű prágai kisszínházat, amelyből 1958-ban fejlődött ki a Divadlo na Zábradli (Színház a korlátnál), Kelet-Európa egyetlen önálló pantomimszínháza. Az intézményt ő maga vezette. 1968-ban Vaclav Havel is bemutatkozott műveivel a teátrumban. A pantomimművészet meghatározó és világhírű személyiségévé vált egyéni stílusával, színészi játékával. Híres pantomimjátékai az Etüdök, Az orr, Álmok. Társulatával bejárta az egész világot, 1981-ben Budapesten is felléptek. Új utakat kereső, sokoldalú művész volt.

[19]1996. február 22.
Meghal Helmut Schön, a német labdarúgás egyik kiemelkedő alakja
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Banktisztviselőként dolgozott, s közben futballozni kezdett. 17 évesen már biztos helye volt a Dresdener SC csapatában, amellyel kétszer nyert országos bajnokságot (1943, 1944) és ugyancsak kétszer Német Kupát (1940, 1941). 1937-től a háború végéig 16 alkalommal játszott a nemzeti 11-ben és 17-szer talált az ellenfelek hálójába. Aktív pályafutásának súlyos térdsérülése vetett véget. A háború után, 1946-50 között a kelet-német csapatot irányította, majd elhagyta az NDK-t. A kölni Testnevelési Főiskolán szerzett edzői képesítést. 1956-ban lépett a Német Labdarúgó Szövetség szolgálatába, Sepp Herberger segítőjeként. A nyugatnémet válogatott irányítását 1964-ben vette át és 1978-ig töltötte be a kapitányi tisztet. Nevét az ország labdarúgásának aranykorszakával azonosítják. Kapitánysága idején a német válogatott 139 mérkőzést játszott, ebből 87-et megnyert, 31 döntetlenre végződött, s mindössze 21-et vesztett el. Vezetése alatt az NSZK csapata 1974-ben világbajnoki aranyat, 1966-ban VB-ezüstöt, 1970-ben pedig VB-bronzérmet nyert. Az Európa-bajnokságokon csapata 1972-ben az első, 1976-ban pedig a második helyen végzett. Wiesbaden-ben hunyt el.
 
 
0 komment , kategória:  Ezen a napon történt  
     1/84 oldal   Bejegyzések száma: 838 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 16873 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 329
  • e Hét: 2206
  • e Hónap: 5479
  • e Év: 5479
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.