Regisztráció  Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Zsoltár 126: 5-6 Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 173 
Mert nem csak kenyéren él az ember, hanem Istennek szavával
  2016-01-04 08:27:16, hétfő
 
  Link Link

Máté 4. Jézust próbára teszi a Sátán

1 Ezután a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a Sátán. Miután Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül nagyon megéhezett. A Sátán[a] ekkor odalépett hozzá, és megszólította: ,,Ha Isten Fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!"

Ő azonban így felelt: ,,Meg van írva:

Nem csak a kenyér élteti az embert,
hanem Isten minden kimondott szava is.

Ezután a szent városba, Jeruzsálembe vitte őt a Sátán, és a Templom területének szélére, egy szakadék fölé állította. 6 ,,Ha Isten Fia vagy - mondta neki -, vesd le magad a mélybe, hiszen meg van írva:

Angyalainak parancsot ad,hogy vigyázzanak rád.
A tenyerükön hordoznak,nehogy kőbe üsd a lábad.

Jézus így válaszolt: ,,Az is meg van írva:

Ne tedd próbára az Örökkévalót, Istenedet!

Ezután a Sátán egy nagyon magas hegyre vitte fel Jézust. Megmutatta neki a világ összes királyságát és azoknak minden dicsőségét. ,,Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem."

Jézus erre így válaszolt: ,,Menj el tőlem, Sátán! Meg van írva:

Az Örökkévalót, Istenedet imádd, és csak őt tiszteld!

11 Ekkor a Sátán elment, és angyalok jöttek Jézushoz, hogy szolgálatára legyenek.

HUNGARIAN BIBLE: EASY-TO-READ VERSION
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Bibliakutatas
  2015-06-18 14:49:23, csütörtök
 
  Link

 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Bibliai idézetek
  2015-03-10 10:17:09, kedd
 
  "Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya."
(János 12,24-26)

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

(2 Timóteus 3:16-17)
Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
A Biblia könyvei
  2015-01-13 20:16:49, kedd
 
  Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Azt mondja az Úr:Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint
  2015-01-10 09:32:34, szombat
 
  Azt mondja az Úr: ,,E nép szíve eltávolodott tőlem,csak a szájukkal tisztelnek,csak szavaikkal színlelik, hogy szeretnek.Még istentiszteletük is betanult emberi hagyományok szajkózása."
Ézs 29:13.

De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.

És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

Joel 2: 12.13
Link Link 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Nem késik el az ígérettel az Úr
  2014-12-31 19:20:19, szerda
 
  Link

,,Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2 Péter 3:9.

"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik." Zsid 11: 6
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban
  2014-08-10 10:38:56, vasárnap
 
  Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek,
2
Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
3
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
4
Ne nézze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
5
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írt levele > 2. fejezet
Link Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Jézus prófétál az utolsó időkről
  2014-08-05 16:12:21, kedd
 
 

13 Amikor Jézus már kifelé ment a Templom területéről, egyik tanítványa megszólította: ,,Mester! Nézd, milyen hatalmas kövek, micsoda épületek!"

2 Jézus ezt felelte: ,,Nézd meg jól ezeket a nagy épületeket! Itt kő kövön nem marad, mert mindent porig fognak rombolni."

3 Ezután leült az Olajfák hegyén, ahonnan jól lehetett látni a Templomot. Csak Péter, Jakab, János és András volt mellette, akik megkérdezték: 4 " Mondd meg nekünk, mikor fog ez megtörténni! Milyen jelek fogják mutatni, amikor mindezeknek be kell teljesülniük? "

5 Akkor Jézus így tanította őket: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket! 6 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, hogy én vagyok a Messiás, és sokakat félrevezetnek. 7 Fogjátok hallani a háborúk zaját, és fogtok híreket hallani a távolban zajló háborúkról is, de ne rémüljetek meg! Ezeknek meg kell történniük, mielőtt a vég valóban elérkezik. 8 Egyik nép a másikra támad, és egyik ország a másik ellen fog harcolni. Földrengések és éhínségek lesznek különböző helyeken. De mindez még csak a < szülési fájdalmak > kezdetét jelzi.

9 Vigyázzatok magatokra, mert amiatt, hogy hozzám tartoztok, le fognak tartóztatni és bíróság elé állítanak benneteket, megvernek a zsinagógákban; és kormányzók, meg királyok elé állítanak! Akkor majd nekik is tanúskodjatok rólam!

10 Előbb azonban szükséges, hogy minden népnek hirdessék az örömüzenetet. 11 Amikor majd elhurcolnak, és bíróság elé állítanak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok. Amit Isten abban a helyzetben a szátokba ad, azt mondjátok, mert valójában nem ti fogtok beszélni, hanem a Szent Szellem szól majd rajtatok keresztül.

12 Abban az időben halálra adja testvér a testvérét, és apa a gyermekét. Sőt, a gyermekek is szüleik ellen fordulnak, és megöletik őket. 13 Mindenki gyűlölni fog benneteket amiatt, hogy a nevemet viselitek. De aki mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül.

14 Amikor majd látjátok, hogy az az utálatos dolog, amely gyilkol és pusztít,[a] ott áll, ahol nem lenne szabad aki olvassa, értse meg, hogy ez mit jelent! , akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe! 15 Mindenki késedelem nélkül fusson el! Aki éppen felment a háza lapos tetejére, vissza se menjen a házba, hogy onnan elvigyen valamit! 16 Aki a mezőn van, ne forduljon vissza a ruhájáért se!

17 Jaj a gyermeket váró asszonyoknak és a szoptatós anyáknak azokban a napokban! 18 Imádkozzatok, hogy mindez ne télen történjen! 19 Akkor olyan nehéz és keserves időszakot kell átélnetek, amilyen még nem volt a világ teremtése óta, és nem is lesz többé. 20 Ha Isten meg nem rövidítené azt az időszakot, bizony senki sem élné túl. De azoknak a kedvéért, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azt az időt.

21 Ha akkor valaki azt mondja nektek: > Nézzétek, itt a Messiás! <, vagy: > Nézzétek, ott van! <, ne higgyetek neki! 22 Mert hamis messiások és hamis próféták lépnek elő, akik nagy csodákat és jeleket tesznek, hogy becsapják, ha lehet, még Isten választottait is. 23 De ti vigyázzatok, hiszen én előre figyelmeztettelek titeket!

<< Maradjatok éberek! >>
Link 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Várjad az Urat,légy erős;bátorodjék szíved és várjad az Urat
  2014-07-21 00:08:47, hétfő
 
  Link

Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
2
Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim – ők botlanak meg és hullanak el.
3
Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én.
4
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.
5
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.
6
Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.
7
Halld meg, Uram, hangomat – hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem!
8
Helyetted mondja a szívem: Az én orcámat keressétek! A te orcádat keresem, oh Uram!
9
Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene!
10
Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.
11
Taníts meg engem a te utadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
12
Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek.
13
Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén!
14
Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

27. Zsoltár
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
“ Vesztek erőt... ” 1952.
  2014-06-08 07:37:30, vasárnap
 
 

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig."
ApCsel 1,8

Olyan valóságos erő, lelki, szellemi erő ez, amelyik lehatol az ember tudatalatti világába, az emberi lélek titokzatos mélységeibe, megragadja, átformálja és a maga szolgálatába állítja az ember ösztöneit, vágyait, érzéseit, indulatait. Olyan változást munkál ki az emberben belülről, hogy az Ige szerint egyenesen isteni természet részesévé teszi az embert. &#8220;Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon." 2Pt1,3-4

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,
Égi lángod járja át szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

Isten élő Lelke, jőjj, légy vezérem itt,
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!

Isten élő Lelke, jőjj, hadd lehessek szent,
S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

Isten élő Lelke, jőjj, győzedelmet adj,
S majd a végsőharcon át mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

463. ének 1-4. vers Link


Ámen
Link
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 173 
2016.04 2016. Május 2016.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 63 db bejegyzés
e év: 285 db bejegyzés
Összes: 6617 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 417
  • e Hét: 15413
  • e Hónap: 72173
  • e Év: 491111
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.