Regisztráció  Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Zsoltár 126: 5-6 Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 161 
János 3:16 Úgy szerette Isten a világot,egyszülött Fiát adta
  2014-04-19 15:36:33, szombat
 
  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Jézus megmossa a tanítványai lábát
  2014-04-16 00:33:45, szerda
 
  Mielőtt a páska ünnepe megkezdődött volna, Jézus már tudta, hogy itt az ideje, hogy elhagyja ezt a világot, és visszatérjen az Atyához. Szerette azokat, akik ezen a világon az övéi voltak - mindvégig szerette őket.

2 Jézus és a tanítványai együtt voltak a Páska-vacsoránál. A Sátán már korábban rávette Iskáriótes Júdást, Simon fiát, hogy Jézust igyekezzen ellenségei kezébe adni. 3 Jézus tisztában volt vele, hogy az Atya minden hatalmat neki adott, és hogy ő Istentől jött, és hamarosan vissza is tér Istenhez. 4 Felkelt hát a vacsorától, levette felső ruháját, és egy törlőkendőt kötött a dereka köré. 5 Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a kendővel megtörölte a tanítványai lábát.[a]

6 Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: ,,Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg az én lábamat?"

7 Jézus így válaszolt neki: ,,Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted."
8 Péter azt válaszolta: ,,Azt már nem! Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!"

,,Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám" - felelte Jézus.

9 Péter erre azt kérte: ,,Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is!"

10 Erre Jézus így válaszolt: ,,Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian." 11 Jézus tudta, ki árulja el, ezért mondta: ,,nem vagytok tiszták mindannyian".

12 Miután megmosta a tanítványok lábát, Jézus újra felvette a felsőruháját, visszaült az asztalhoz, és megkérdezte: ,,Értitek-e, mit tettem veletek? 13 Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. 14 Ha pedig én, aki Úr és Mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15 Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. 16 Igazán mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte. 17 Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek.

18 Nem mindnyájatokról beszélek. Ismerem azokat, akiket kiválasztottam, de amit az Írás mond, annak be kell teljesednie: > Az fordult ellenem, aki a kenyeremet ette. < 19 Azért mondom ezt most, mielőtt megtörténne, hogy amikor majd megtörténik, higgyetek bennem, hogy ÉN VAGYOK.

20 Igazán mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fogad be,
aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött."


János 13.
Link

Pészah zsidó húsvét, pászkaünnep az egyiptomi kivonulás ünnepe.

Az Egyiptomból való kivonulást, majd a negyven éven át tartó pusztai vándorlást követően az újonnan létrejött nemzet alig várta, hogy beléphessen az Ígéret Földjére,

Kulcsigék: Józs 1:6-9 Link


,,Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz."
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Jézus mondja: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet,aki
  2014-04-16 00:11:17, szerda
 
  Jézus akkor ezt mondta:
,,Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meg halt.Jn 12:25
Jézus szavai fogják az embereket megítélni

44 Jézus hangosan kiáltva hirdette: ,,Aki bennem hisz, abban hisz, aki elküldött engem. 45 Aki meglátja, hogy ki vagyok, azt látja, aki elküldött engem. 46 Én vagyok a világosság, és azért jöttem erre a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben.

47 Azért jöttem, hogy üdvösséget hozzak az embereknek, nem azért, hogy elítéljem őket. Ezért nem én ítélem el azokat, akik hallgatják a szavaimat, de nem engedelmeskednek nekem. 48 Aki visszautasít engem, és nem fogadja el, amit mondok, azt bizony el fogják ítélni az utolsó napon! De nem én leszek a bírája, hanem a szavaim, amelyeket mondtam, azok fogják őt elítélni. 49 Mert amit mondtam, nem magamtól mondtam. Az Atya, aki elküldött engem, parancsolta meg, hogy mit mondjak, és mit tanítsak. 50 És tudom, hogy amit az Atya parancsol, abból örök élet származik. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan ő mondta nekem."

János 12:44-50
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Az őrálló felelőssége * Jézus követésének ára
  2014-04-09 18:02:30, szerda
 
 

Az őrálló felelőssége

16 Hét nap múlva az Örökkévaló szava érkezett hozzám. Azt mondta:

17 "Ember fia, őrállóvá tettelek téged Izrael népe számára. Ezért halld meg, amit ajkam kimond, és figyelmeztesd őket az én nevemben!

18 Amikor azt mondom a bűnösnek: Bizony, meg fogsz halni! - neked figyelmeztetned kell őt, hogy letérítsd a rossz útról, és megmentsd az életét. Ha nem figyelmezteted, az a bűnös valóban meg fog halni a bűnei miatt - a haláláért azonban téged teszlek felelőssé, mert nem szóltál neki!

19 Viszont, ha figyelmezteted, és ő nem hallgat rád, nem változtat az életén, nem tér le a rossz útról, akkor - bár ő ugyanúgy meghal a bűnei miatt - te nem leszel felelős a haláláért.

20 Ha az igaz ember letér a jó útról, és vétkezik, akkor én a bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha te nem figyelmezteted, akkor ő a saját vétke miatt hal meg, és a korábbi igazságos tetteit nem veszem tekintetbe - de téged teszlek felelőssé a haláláért.

21 Ha viszont az igaz embert figyelmezteted, hogy ne vétkezzen tovább; és ő hallgat a szavadra, jó útra tér, és nem vétkezik többé, akkor életben marad; és te is szabad leszel a felelősség súlyától."

Ezékiel 3: 16-21
Link" Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem,

az nem méltó rá, hogy hozzám tartozzon.

Aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni,

aki viszont énértem feladja, az meg fogja találni."

Máté 10
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
A Biblia könyvei
  2014-04-03 15:36:20, csütörtök
 
  A Biblia könyvei Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Dávid 23. zsoltára
  2014-02-06 20:08:12, csütörtök
 
  Link Link

Az én pásztorom az Örökkévaló!

Minden jóval ellát engem:
2 dús legelőin megpihentet,
friss patakokhoz terelget,
3 felüdíti lelkem,
és az igazságosság útján vezet,
jóságos természete szerint.

4 Bizony, még ha a halál árnyékában,
sötét és mély völgyeken kell is átmennem,
akkor sem félek a gonosztól,
mert, te, Örökkévaló, ott is velem vagy.
Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet.

5 Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom,
mint szívesen látott vendéged előtt.
Bizony, színig töltöd poharam!
6 Jóságod és szereteted körülvesz amíg csak élek,
az Örökkévaló házában lakom, egész életemben.

EGYSZERŰ FORDÍTÁSÚ BIBLIA
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Éljetek egymással összhangban !
  2014-02-04 11:50:07, kedd
 
  10 Testvéreim, kérlek benneteket, Urunk, Jézus Krisztus nevében, hogy éljetek egymással összhangban és teljes egyetértésben! Ne legyen köztetek széthúzás, se pártoskodás, hanem állítsátok helyre a harmóniát magatok között mind a gondolkodásban, mind a törekvésben!
11 Ugyanis Khloé családjából néhányan meglátogattak, és tőlük hallottam, hogy nézeteltérések vannak közöttetek. 12 Arra gondolok, hogy közületek egyesek azt mondják: ,,én Pált követem", mások: ,,én Apollós csoportjába tartozom", megint mások: ,,én Kéfáshoz tartozom", vagy ezt: ,,én pedig közvetlenül Krisztushoz".

13 Mit gondoltok, talán részekre lehet szaggatni Krisztust? Vagy talán Pált feszítették keresztre, hogy meghaljon értetek? Vagy azért merítkeztetek be, hogy Pál tanítványai legyetek?

14 Hálát adok Istennek, hogy - Kriszpuszt és Gájuszt kivéve - senkit sem merítettem be közületek, 15 hogy senki se mondhassa, hogy az én nevemre merítkezett be. 16 Most jut eszembe, még Sztefanász családját is bemerítettem, de mást valóban nem - amennyire vissza tudok emlékezni. 17 Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemerítsek, hanem azért, hogy az örömüzenetet hirdessem mindenkinek. Azonban azt is úgy, hogy a Krisztus keresztjéről, vagyis a haláláról szóló üzenet el ne veszítse az erejét - ezért is nem támaszkodtam emberi okoskodásra vagy szónoki fogásokra.

Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele
Link
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Tudom, hogy a Biblia igaz * I Know The Bible Is Right
  2014-01-29 18:48:53, szerda
 
  A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Link Link

Hallgatható Biblia 887 nyelven.

" Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.

Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.

Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.

De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

ZSOLTÁROK 115:15-18
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Szánjátok oda magatokat Istennek !
  2014-01-28 14:14:52, kedd
 
  " Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim,
hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek!
Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad.
Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! "

Pál Apostolnak Róma-béliekhez írt levele 12. fejezet
Link

Link Te erőt adsz Link

Ha szívem fáj és kétely lakik bennem
A csüggedés oly közel jön hozzám
Én várok rád s Te mellém ülsz a csendben
Megvigasztalsz a jelenléteddel
Ref.:

Te erőt adsz,ha megfárad a lelkem Erőd
adod,velem vagy,nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel az úton
Te erőt adsz,mely nem fogy el sosem


Róma 12:21
Link

" Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged!
Tedd azt, ami jó és helyes - ezzel te fogod legyőzni őt!"


 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Globális imalánc
  2014-01-14 18:01:48, kedd
 
  Link

 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 161 
2014.03 2014. április 2014.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 46 db bejegyzés
e év: 253 db bejegyzés
Összes: 4881 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 836
  • e Hét: 7118
  • e Hónap: 40324
  • e Év: 249141
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2010 TVN.HU Kft.