Regisztráció  Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Zsoltár 126: 5-6 Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 165 
Várjad az Urat,légy erős;bátorodjék szíved és várjad az Urat
  2014-07-21 00:08:47, hétfő
 
  Link

Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
2
Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim – ők botlanak meg és hullanak el.
3
Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én.
4
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.
5
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.
6
Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.
7
Halld meg, Uram, hangomat – hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem!
8
Helyetted mondja a szívem: Az én orcámat keressétek! A te orcádat keresem, oh Uram!
9
Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene!
10
Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.
11
Taníts meg engem a te utadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
12
Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek.
13
Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén!
14
Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

27. Zsoltár
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
“ Vesztek erőt... ” 1952.
  2014-06-08 07:37:30, vasárnap
 
 

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig."
ApCsel 1,8

Olyan valóságos erő, lelki, szellemi erő ez, amelyik lehatol az ember tudatalatti világába, az emberi lélek titokzatos mélységeibe, megragadja, átformálja és a maga szolgálatába állítja az ember ösztöneit, vágyait, érzéseit, indulatait. Olyan változást munkál ki az emberben belülről, hogy az Ige szerint egyenesen isteni természet részesévé teszi az embert. “Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon." 2Pt1,3-4

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,
Égi lángod járja át szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

Isten élő Lelke, jőjj, légy vezérem itt,
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!

Isten élő Lelke, jőjj, hadd lehessek szent,
S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

Isten élő Lelke, jőjj, győzedelmet adj,
S majd a végsőharcon át mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

463. ének 1-4. vers Link


Ámen
Link
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Bibliai közmondások * Az igazság megszabadít
  2014-06-04 20:44:07, szerda
 
  Azután Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne:

"Ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket."

Azok így válaszoltak: ,,Mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgák! Miért mondod, hogy meg fogunk szabadulni?"

Jézus így válaszolt: "Igazán mondom nektek, ha valaki bűnben él, az a bűn rabszolgája.

A rabszolga nem marad örökre a családban, csak a fiú,ezért, ha a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek! Tudom, hogy Ábrahám leszármazottjai vagytok, mégis meg akartok ölni, mert nem fogadjátok el a tanításomat. Én arról beszélek, amit Atyámtól tanultam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok."

Azok így feleltek: "A mi ősatyánk Ábrahám!" Jézus azonban ezt válaszolta: ,,Ha valóban Ábrahám leszármazottjai lennétek, akkor az ő példáját követnétek. De ti meg akartok ölni engem, aki az igazságot mondom nektek, amit Istentől hallottam. Ábrahám nem tett ilyet.Ti valóban azt teszitek, amit atyátok."

Ők erre így válaszoltak: "Nem vagyunk mi törvénytelen gyermekek! Egy Atyánk van, az Isten!"

Jézus így válaszolt: "Ha Isten lenne az atyátok, szeretnétek és elfogadnátok engem, mert én Istentől jöttem. Nem magamtól jöttem, ő küldött el engem. Miért nem értitek, amit mondok? Mert nem fogadjátok el a tanításomat! A ti atyátok a Gonosz, ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét: hogy hazug, és ő a hazugságok forrása.

Ezzel ellentétben én az igazat mondom, de ti nem hisztek nekem. Kicsoda vádolhatna engem bűnnel közületek? Ha pedig igazat mondok, miért nem hisztek nekem? Aki Istentől származik, az elfogadja, amit Isten mond. Ti azért nem fogadjátok el, mert nem Istentől származtok!" LinkLink

Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképen cselekedjetek azokkal. (Lk. 6,31)
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Az Úr hegyén a gondviselés
  2014-05-05 21:13:38, hétfő
 
  Link Link

Az Ige mellett

(14) ,,Az Úr hegyén a gondviselés..." (1Mózes 22)

1. Isten próbára teszi az övéit, azokon keresztül, akiket szeretünk (2), hogy meglássa, jobban szeretjük-e Őt ezeknél (János 21,15)? Feláldozni a szeretteinket az Úr ügyéért? Mindig a szolgálat a fontos? Ez lenne Isten akarata?

2. Isten próbatétele nem egyenlő Isten akaratával, az ugyanis lehetetlen, hogy mások ,,feláldozása" által mutassuk meg az Iránta való szeretetünket, sőt, Krisztusban kijelentette, hogy az Isten iránti szeretetünk csak a másik ember iránti tevékeny szeretetünkben mutatható meg, elsősorban azok között, akiket különösen ránk bízott. Egyébként minden hit csak hasznavehetetlen elmélet.

3. Ábrahám mindvégig kitart, az utolsó pillanatig, mert tudja, hogy az Istentől való próba nem mindig azonos Isten akaratával. Ábrahám rendületlenül hiszi, hogy Isten gondoskodni fog róluk, megoldja ezt a lehetetlen helyzetet, csak engedelmeskedni kell Neki.

Az Úr hegyén majd adatik a gondviselés (14). Adatott is; akkor a szarvánál fogva, egy faágon fennakadt kos által (13), akit Ábrahám feláldozhatott Izsák helyett; most, nekünk pedig Krisztusban, akit Isten, a Golgota hegyén értünk áldozott. Azóta Ő irgalmasságot akar, és nem áldozatot!

Máté 7,15-23 , Zsoltár 62.
Link Link
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
János 3:16 Úgy szerette Isten a világot,egyszülött Fiát adta
  2014-04-19 15:36:33, szombat
 
  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Jézus megmossa a tanítványai lábát
  2014-04-16 00:33:45, szerda
 
  Mielőtt a páska ünnepe megkezdődött volna, Jézus már tudta, hogy itt az ideje, hogy elhagyja ezt a világot, és visszatérjen az Atyához. Szerette azokat, akik ezen a világon az övéi voltak - mindvégig szerette őket.

2 Jézus és a tanítványai együtt voltak a Páska-vacsoránál. A Sátán már korábban rávette Iskáriótes Júdást, Simon fiát, hogy Jézust igyekezzen ellenségei kezébe adni. 3 Jézus tisztában volt vele, hogy az Atya minden hatalmat neki adott, és hogy ő Istentől jött, és hamarosan vissza is tér Istenhez. 4 Felkelt hát a vacsorától, levette felső ruháját, és egy törlőkendőt kötött a dereka köré. 5 Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a kendővel megtörölte a tanítványai lábát.[a]

6 Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: ,,Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg az én lábamat?"

7 Jézus így válaszolt neki: ,,Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted."
8 Péter azt válaszolta: ,,Azt már nem! Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!"

,,Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám" - felelte Jézus.

9 Péter erre azt kérte: ,,Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is!"

10 Erre Jézus így válaszolt: ,,Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian." 11 Jézus tudta, ki árulja el, ezért mondta: ,,nem vagytok tiszták mindannyian".

12 Miután megmosta a tanítványok lábát, Jézus újra felvette a felsőruháját, visszaült az asztalhoz, és megkérdezte: ,,Értitek-e, mit tettem veletek? 13 Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. 14 Ha pedig én, aki Úr és Mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15 Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. 16 Igazán mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte. 17 Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek.

18 Nem mindnyájatokról beszélek. Ismerem azokat, akiket kiválasztottam, de amit az Írás mond, annak be kell teljesednie: > Az fordult ellenem, aki a kenyeremet ette. < 19 Azért mondom ezt most, mielőtt megtörténne, hogy amikor majd megtörténik, higgyetek bennem, hogy ÉN VAGYOK.

20 Igazán mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fogad be,
aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött."


János 13.
Link

Pészah zsidó húsvét, pászkaünnep az egyiptomi kivonulás ünnepe.

Az Egyiptomból való kivonulást, majd a negyven éven át tartó pusztai vándorlást követően az újonnan létrejött nemzet alig várta, hogy beléphessen az Ígéret Földjére,

Kulcsigék: Józs 1:6-9 Link


,,Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz."
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Jézus mondja: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet,aki
  2014-04-16 00:11:17, szerda
 
  Jézus akkor ezt mondta:
,,Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meg halt.Jn 12:25
Jézus szavai fogják az embereket megítélni

44 Jézus hangosan kiáltva hirdette: ,,Aki bennem hisz, abban hisz, aki elküldött engem. 45 Aki meglátja, hogy ki vagyok, azt látja, aki elküldött engem. 46 Én vagyok a világosság, és azért jöttem erre a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben.

47 Azért jöttem, hogy üdvösséget hozzak az embereknek, nem azért, hogy elítéljem őket. Ezért nem én ítélem el azokat, akik hallgatják a szavaimat, de nem engedelmeskednek nekem. 48 Aki visszautasít engem, és nem fogadja el, amit mondok, azt bizony el fogják ítélni az utolsó napon! De nem én leszek a bírája, hanem a szavaim, amelyeket mondtam, azok fogják őt elítélni. 49 Mert amit mondtam, nem magamtól mondtam. Az Atya, aki elküldött engem, parancsolta meg, hogy mit mondjak, és mit tanítsak. 50 És tudom, hogy amit az Atya parancsol, abból örök élet származik. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan ő mondta nekem."

János 12:44-50
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Az őrálló felelőssége * Jézus követésének ára
  2014-04-09 18:02:30, szerda
 
 

Az őrálló felelőssége

16 Hét nap múlva az Örökkévaló szava érkezett hozzám. Azt mondta:

17 "Ember fia, őrállóvá tettelek téged Izrael népe számára. Ezért halld meg, amit ajkam kimond, és figyelmeztesd őket az én nevemben!

18 Amikor azt mondom a bűnösnek: Bizony, meg fogsz halni! - neked figyelmeztetned kell őt, hogy letérítsd a rossz útról, és megmentsd az életét. Ha nem figyelmezteted, az a bűnös valóban meg fog halni a bűnei miatt - a haláláért azonban téged teszlek felelőssé, mert nem szóltál neki!

19 Viszont, ha figyelmezteted, és ő nem hallgat rád, nem változtat az életén, nem tér le a rossz útról, akkor - bár ő ugyanúgy meghal a bűnei miatt - te nem leszel felelős a haláláért.

20 Ha az igaz ember letér a jó útról, és vétkezik, akkor én a bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha te nem figyelmezteted, akkor ő a saját vétke miatt hal meg, és a korábbi igazságos tetteit nem veszem tekintetbe - de téged teszlek felelőssé a haláláért.

21 Ha viszont az igaz embert figyelmezteted, hogy ne vétkezzen tovább; és ő hallgat a szavadra, jó útra tér, és nem vétkezik többé, akkor életben marad; és te is szabad leszel a felelősség súlyától."

Ezékiel 3: 16-21
Link" Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem,

az nem méltó rá, hogy hozzám tartozzon.

Aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni,

aki viszont énértem feladja, az meg fogja találni."

Máté 10
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
A Biblia könyvei
  2014-04-03 15:36:20, csütörtök
 
  A Biblia könyvei Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Dávid 23. zsoltára
  2014-02-06 20:08:12, csütörtök
 
  Link Link

Az én pásztorom az Örökkévaló!

Minden jóval ellát engem:
2 dús legelőin megpihentet,
friss patakokhoz terelget,
3 felüdíti lelkem,
és az igazságosság útján vezet,
jóságos természete szerint.

4 Bizony, még ha a halál árnyékában,
sötét és mély völgyeken kell is átmennem,
akkor sem félek a gonosztól,
mert, te, Örökkévaló, ott is velem vagy.
Pásztorbotod megvéd, pálcád vezet.

5 Ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom,
mint szívesen látott vendéged előtt.
Bizony, színig töltöd poharam!
6 Jóságod és szereteted körülvesz amíg csak élek,
az Örökkévaló házában lakom, egész életemben.

EGYSZERŰ FORDÍTÁSÚ BIBLIA
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 165 
2014.06 2014. Július 2014.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 52 db bejegyzés
e év: 431 db bejegyzés
Összes: 5059 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 524
  • e Hét: 19183
  • e Hónap: 73113
  • e Év: 434535
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Online Póker, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2010 TVN.HU Kft.