Belépés
mailona.blog.xfree.hu
HIT-REMÉNY-SZERETET.. A LEGNAGYOBB KÖZÜLÜK A SZERETETT !!!! M. Ilonka
1951.01.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/61 oldal   Bejegyzések száma: 600 
FELAJÁNLÁS a SZENT SZŰZNEK....
  2016-06-05 06:57:50, vasárnap
 
 

FELAJÁNLÁS A SZENT SZŰZNEK

" Mária, én Téged választalak ma
az egész Mennyei Udvar színe előtt,
hogy légy Anyám és Királynőm.

Átadom és Neked szentelem
teljes hódolattal és szeretettel
testemet, lelkemet,
belső és külső javaimat,
a múlt, jelen- és jövendőbeli tetteimet,
és átadom magam,
hogy rendelkezz minden fölött,
ami hozzám tartozik, kivétel nélkül
a Te kedved szerint

Isten nagyobb dicsőségére
most és az örökkévalóságban.

Ámen. 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Örülj a teljesség igényével.
  2016-06-05 06:54:20, vasárnap
 
 
"Ragadd meg minden napodat.
Örülj a teljesség igényével.
Minden napnak, úgy, ahogy van.
Az embereknek, úgy, ahogy vannak. (...)
Nem arról van szó, hogy a mának kell élnünk,
hanem arról, hogy a mának kincsként kell örülnünk.
Úgy látom, hogy a legtöbben felszínesen élünk,
nem is gondolva arra a csodára, hogy egyáltalán élnünk adatott." 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Megállok csendben keresztfádnál.
  2014-02-22 20:34:47, szombat
 
 

Megállok csendben keresztfádnál.

Megállok csendben keresztfádnál,
És lehajtom némán fejem.
Tehozzád jöttem, mintha várnál,
Én Megváltóm, egyetlenem.
Te, aki értem is szenvedtél,
S a Golgotán megfeszíttettél,
Könyörülj rajtam!

Átkarolva szent keresztfádat
Bánat tölti el szívemet. Ó,
mert tudom, ha lelkem fáradt,
Nyugalmat csak nálad lelek.
Te vagy az irgalom egyedül,
Ki a bűnbánón megkönyörül,
Én Uram Jézus.

Tudom, meghallod esdeklésem,
Ha bűnöm el nem hallgatom.
Te könnyíted meg szenvedésem,
Üdvöm mástól nem várhatom.
Védő karod felém kitárod,
És csüggedt életem megáldod
A keresztfáról.


 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Adj nekem együttérző szívet,olyat,aki szeretni tud mindenkit
  2014-02-19 10:26:52, szerda
 
 


Uram, maradj velem a mai napon. Irányítsd gondolataimat és kívánságaimat, a cselekedeteimet és a terveimet, irányítsd lépteimet, hogy gyorsan menjek azokhoz, akik elfáradtak és elvesztették hitüket. Irányítsd a kezeimet, hogy vezessék azokat, akik elvesztették a helyes utat. Tárd ki karjaimat, hogy meg tudjam ölelni azokat, akik egyedül vannak és elvesztették a reményt. Nyisd ki szemeimet, hogy meglássam, füleimet, hogy meghalljam testvéreim fájdalmait. Adj nekem együttérző szívet, olyat, aki szeretni tud mindenkit megkülönböztetés nélkül.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, a Te védelmed alá helyezem a családomat, a barátaimat, a jótevőimet és az ellenségeimet. A Te kezedbe helyezem hazánkat, az erőszaktól szenvedő világunkat, a háborúk és az igazságtalanságok megoldását.

Uram, világosítsd meg a világ vezetőinek szívét a jóra, add, hogy mindig a szeretet törvénye szerint cselekedjenek. Nekem pedig add meg a szívet, hogy meg tudjam osztani azt amim van, és a Te segítségeddel részese lehessek egy jobb világ építésének. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Fohászkodom, hogy a családom minden tagja testvéri
  2014-02-19 10:12:48, szerda
 
 

Fohászkodom, hogy a családom minden tagja testvéri egyetértésben legyen.

Atyám Jézus nevében fohászkodom a családom minden tagjáért, a szülő, és gyermek kapcsolatért, a családi kapcsolatok helyreállításáért, és megerősödéséért.

A reménység meg nem szégyenít, mert tudom, hogy kinek hiszek, a Te gondviselésed, és szereteted őrizze őket minden időben.

Védd és oltalmazd őket, a nehezteléstől, a gonosz minden tervétől, töltsd meg a szívüket az önzetlen szereteteddel, adj Uram nekik megbocsátó szívet, megértést és megelégedettséget egymás irányába.
Segítségül hívlak Uram a nyomorúságuk idején, a szegénységből, a betegségből, függőségből szabadulást kérek számukra, soha ne szakadjon meg közöttük a családi kötelék,szeressék és értékeljék egymást!

Fohászkodom, hogy a családom minden tagja testvéri egyetértésben legyen, mert oda küld áldást az Úr és életet örökre. Tanítsd meg őket Uram, az egymás iránti tiszteletre és szeretetre.


Indíts a szíveket, a megbékélésre, kibékülésre, nem haragra lettünk teremtve, hanem szeretetre és egymás iránti gondoskodásra. Ki-ki családját segítse, és mondja légy erős! Ha valaki az övéiről és főképpen az Ő háza népéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a pogányoknál. (1Timótheus 5,8.) Ámen 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Felajánló ima Jézus Szent Szívének..
  2014-02-18 14:58:58, kedd
 
 

Felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.

Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.

Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen. 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
  2014-02-18 14:32:34, kedd
 
 

Máriát isteni Fia, Jézus földiéletében is úgy tisztelte és szerette, hogy kéréseit soha nem utasította vissza - gondoljunk csak első csodájára a kánai menyegzőn.
A legcsodálatosabb, Máriának is igen kedves ima, mert ismételten kéri, hogy mondjuk, a rózsafüzért.

Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint te,
Senki sem imádta Jézust úgy, mint te,
Senki sem dicsőítette meg Jézust úgy, mint te,
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint te.

Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk, földi zarándokokról, segíts minket, oltalmazz és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól, amelyek körülvesznek minket.
Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk a gonosz ellenség minden cselvetésekor, adj nekünk állhatatosságot, és vezess át minket biztosan az élet nehézségein. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Nemezeti imádság a magyarok nagyasszonyához
  2014-02-18 11:57:28, kedd
 
 

Ez országnak te vagy főgondviselője,
Mindenekben legserényebb segítője,
Ellenségtől megmentője,
Híveid reménységének felébresztője.

Szent István első királyunk, hogy meghala,
Ez országot akkor néked hagyta vala,
Hogy lennél gyámolítója,
Mindenféle ellenségtül oltalmazója.

Szentséges Szűz, azért mostan kérünk,
Esedezzél Szent Fiadnál miérettünk,
Szánja meg mi veszedelmünk,
Adjon, esedezz, békességes életet nekünk!Ámen

 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Szentséges Szűzanyám, hozzád folyamodunk.
  2014-02-18 11:54:05, kedd
 
 

Szentséges Szűzanyám, hozzád folyamodunk.
Drága szent képednél a földre borulunk.
Mert bűnösök vagyunk, egek Nagyasszonya,
Hallgasd meg kérésünk, drága Szűz Mária.

Mária, Mária, messze földről jöttünk!
Arany oltárodra bús könnyeket öntünk, jaj,
mert itt megláttuk drága szent képedet,
Égi Anyánk, szent Szűz, hallgass meg bennünket.

Kedves vendégeid tehozzád eljöttek,
Sírva és zokogva téged köszöntenek,
Nincs más reménységünk egyedül Mária!
Ki a bűnösöket el nem hagyja soha.

A szomorú szívek, kik itt megenyhülnek,
Kik a Szűz Mária kegyhelyére eljöttek,
Mária, Mária, jaj csak el ne hagyj,
Utolsó órámban, kérlek, velem maradj.

Jertek ide árvák, szomorú özvegyek,
Mert nagyon jól tudom, hogy fáj a szívetek.
Kérjétek örömmel a szép Szűz Máriát,
Teljes Szentháromság fehér liliomát.

Hiszen azt mondotta az Úr Jézus Anyja:
Hogy az árvát bús özvegyet le nem hagyja.
Mária, Mária, kedves édesanyánk!
Arany oltárodról tekint le mireánk.

Tekint le mireánk e siralomvölgyben.
Hogy a bűnös lelkünk juthasson a mennybe.
Ez legyen énekem utolsó betűje:
Dicsértessél szent Szűz, mennyország tüköre.
 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
Reggeli ima, amelyet a Szűzanya diktált Padre Pionak
  2014-02-18 11:46:36, kedd
 
 

Ó Mária, a megtestesült igének
Szülője és a mi legédesebb Anyánk!
Itt vagyunk lábaid előtt mialatt felvirrad
egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat,
bennünk minden a tiéd legyen:
értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet,
a te Jézusod életét. Mennyek Királynője,
a legkisebb értékű cselekedeteinket is
támogasd a te anyai sugallataiddal.
Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál
minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen.
Jóságos Anyánk, tégy minket szentekké,
amint ezt tőlünk Jézus elvárja és a te
Szíved vágyakozva kéri. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  IMÁIM  
     1/61 oldal   Bejegyzések száma: 600 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1 db bejegyzés
Összes: 192754 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1413
  • e Hét: 4230
  • e Hónap: 10524
  • e Év: 1071868
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.