Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Nincs Cím
  2008-09-19 10:52:39, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - LEE ANNÁCSKA

Sok-sok hosszú esztendeje már
Tengerpart bús mezején
Élt egy kis lány - ismerhetitek
Lee Annácska nevén
S csak azzal a gondolattal élt,
Hogy szeret s szeretem én.

Gyermek volt s gyermek voltam én
Lee Annácska meg én.
De szerelmünk több volt mint szerelem
Tengerpart bús mezején -
Irigyeltek az angyalok is
Fenn a felhők tetején.

S ez lett oka, hogy sok éve már,
Tengerpart bús mezején
Felhők közül jött egy csúnya szél
S meghült Annácska szegény;
S elvitték úri rokonai
S egyedül maradtam én;
Koporsóba csukták el őt
Tengerpart bús mezején.

Irigyelték az égi angyalok,
Hogy boldogabb ő meg én,
Az lett oka (mint jól tudjuk ezt
Tengerpart bús mezején),
Hogy jött felhőből éjjel a szél
S meghült s meghalt szegény.

De szerelmünk több volt, mint soké,
Ki nagyobb, mint ő meg én,
Okosabb, mint ő meg én,
S sem az angyalok a felhők felett,
Sem az ördögök tenger fenekén
Nem tehetik, hogy szívtől a szív,
Elváljunk, ő meg én.

Mert ha kel a hold, nekem álmokat hord,
Annácska küldi felém;
S csillag ha ragyog, már véle vagyok.
Annácska szemét lesem én;
S így az éj idején veled éldelek én,
Jegyesem, szivem élete, szép kicsikém,
Melletted a sír fenekén,
Tengerpart bús mezején.

 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:51:58, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - ELDORÁDO


Valaha rég

egy drága-szép

lovag nagy útra szállott.

Ment, mendegélt,

száz útra tért,

kereste Eldorádot.


Azóta agg

a szép lovag,

szívében átok, átok.

Bármerre ment,

se fönt se lent,

nem lelte Eldorádot.


És végtire

lankadt szive,

egy árny eléje állott.

Szólt: "Áldalak,

bús árny-alak,

mutasd meg Eldorádot."


"Ott messzi túl,

a Hold kigyúl,

az Árnyak Völgye vár ott.

Vágtass el, el -

az árny felel -,

s eléred Eldorádot."


(Kosztolányi Dezső fordítása)


 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:50:30, péntek
 
  POE - A CSEND SZONETTJE

Egynémely létező, testetlenül kisértve,

Kettős életet él: el- s visszatáncol

Iker-valójába és -semmijébe,

Anyagból s fényből, alakból meg árnyból.

Van ilyen csend is: tenger s partszegély,

Test s lélek. Holt vidéket jár az egyik,

Hol fennkölt bánattal friss fű vetekszik,

Hol az emlékező, könnytelen szenvedély

Már-már megnyugtatás: Ember, ne félj!

E testet-öltött csend csak a "Soha!"

Csend, mely minden gonoszra képtelen.

De ha szerencséd iker-fátuma

E csend árnyát veti rád (névtelen

Lidérc! lápján nincs ember lábnyoma):

Az Isten könyörüljön lelkeden!(Tandori Dezső fordítása)


 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:49:45, péntek
 
  POE - KÜLÖN

Gyermekkoromtól fogva nem

Olyan vagyok, mint más. Szemem

Nem úgy lát, nem közös kutak

Habja bennem az indulat.

Nem közös forrásból ered

Bánatom. Gyújtva szívemet

Más fokra izzik örömöm.

S ha szeretek: azt is külön.

Ott -- gyermekkoromban -- a vad

Élet hajnalán: ott fakadt

Ez a varázs -- a jó s hamis

Mélyekből --, mely kötöz ma is:

Forrásból lett, gyors patakból,

Sziklahegyen rőt falakból,

Napból, mely lekörözött

Őszi aranyfény között,

Villámból az ég alatt,

Amint elszállt, elszaladt,

Dörejből, vihar ha forrt,

S fellegből, mely olyan volt

(Bár kéklettek az egek)

Szemre, mint egy szörnyeteg.


(Tellér Gyula fordítása)

 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:49:11, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - A HOLTAK LELKE

Lelked majd egymaga marad
A sír sötét gondjainak
Óráján és senkise lesz,
Ki titkaidba beleles.

Viseld csendesen e magányt,
Mely nem egyedüllét - hiszen
Az életben melletted állt
Holtak lelke veled leszen
Holtodban, s akaratuk ott
Ismét árnyba von; légy nyugodt.

A tiszta éjszaka
Kihuny s sok csillaga
Magasló trónusáról
Nem reménysugárral világol,
De a sok fénytelen,
Rőt gömb mint gyötrelem
S láz hullik csömörödre,
S rád ég majd mindörökre.

E gondolatot el ne vesd,
E látomást ne hessegesd;
Soha el nem hagyhatod
Tűnni: mint fű a harmatot!

Isten lehe: a szél elállt,
S a köd - amely a dombra szállt,
S az árnyak, az árnyak szét nem osztják -
A tanújel és a bizonyság.
A fák közt is mily lebegő:
A rejtélyek rejtélye ő!


 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:46:13, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - A GYŐZTES FÉREG

Imitt egy gála éj
A vég-évek magányaiban!
Angyalnép, könnyben ázva mély
Fátyol közt, szárnyasan
Színházban ül, drámát akar,
Reményt és rémeket,
Míg szférák zengnek, büszke kar,
Szeszélyes éneket.


Ezer isten-formáju báb
Súg-búg a szinpadon,
S ling-leng idébb-odább,
Jő, s puszta bábként megy vakon,
Amint formátlan odafönt
Nagy erők mozgatják a színt;
Kesely-szárnyuk csapkodva önt
Láthatatlan kínt!


Óh bolond dráma! nem feled
Örökre aki lát!
Hogy űzi folyton a tömeg
S nem éri fantomát(1),
És körben űzi, s visszatér,
Nem éri sohase;
Bűn, őrület és szenvedély:
Ebből áll a mese!


De ím, egy csúszó rémalak,
Mint vérpiros gomoly,
Előgyűrűz a szinfalak
Magányaiból.
Jön! - jön!- és a bábok soka
A Csúszók étke lesz.
Sír a szeráf: férgek foga
Emberek vérével veres.


A lámpa - a lámpa mind kihal
S lehull a remegő
Formákra, zúgva, mint vihar,
A függöny, a szemfedő.
Az angyalnép sápadva föláll
S szól, míg fátylával időz:
"Ez az >>Ember<< című dráma volt,
S a Győztes Féreg a hős."


(Babits Mihály fordítása)

 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:45:16, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - ÁLOM AZ ÁLOMBAN

Vedd még e csókot, édesem!
Mostan elmegyek, elbúcsúzom,
És ez legyen a búcsúszóm:
Igazat mondtál énnekem,
Bús álom az én életem:
Eltűnt reményem csillaga,
Mindegy, nappal vagy éjszaka,
Való volt-e, vagy látomány,
Ma más mi sem maradt nyomán.
Minden, mi van e bús világon,
Álomba ködlő furcsa álom.

Állok viharzó part előtt,
A tengerár lihegve bőg.
Kezemben emlékek, romok,
Arany fövény, arany homok. -
Nézem, hogy hullanak ezek
A könnyű, semmi porszemek
És könnyezek -és könnyezek!
Ó Istenem! bárhogy fogom,
A porba hull lágy homlokom!
Ó Istenem! nem menekül
Egy szem se a vizek elül?
Hát minden-minden e vilgáon
Álomba ködlő furcsa álom?

( Kosztolányi Dezső fordítása )


 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:44:07, péntek
 
  POE - TAMERLÁN

Haldoklót enyhitő vigasz?

Nem erről van szó (most), atyám

Őrültség volna kérnem az

E földi mértéknél nagyobb

Dölyfömre itt bocsánatot -

Vénség, nyugvás nem vár reám.

Remény az, hol tűz tűze forr?

Ó nem, csak vágyam haldokol.

Ha van remény - s van, ó igen! -

Úgy magva szentebb, istenibb!

Nem mondom rád: ,,vén esztelen" -

De hogy reményt adhatsz, ne hidd!Mondd, ismered a szörnyü dölyfben

Szégyent vallt lélek titkait?

Sóvár szív! véle örököltem

E hervadást is, mint a hírt,

A tűző fényt, mely rám sütött

A trónon, ékkövek között.

Pokol-dicsfény! azóta sem

Szorítja el szomjas szivem

Pokolként égő fájdalom

Virágodért, nyaram, napom!

A holt időnek élő hangját,

Szünetlenül kongó harangját

Egy árnyvilág üres ölén

Lélekharangnak hallom én.

Nem voltam én mindig ilyen!

Bitor vágyból került fejem

Köré e lázas diadém -

Nem épp olyan jusson szerezte

Caesar Rómát, mint ezt meg én?

Királyi ész örökjogán

S egy felsőbb szellemén, mely büszke

Győzelmet ült emberfaján.

Hegyormon sarjadt életem.

Éjente Tagláj zord köde

Harmatjával hintett tele,

S úgy érzem, a szárnyas elem,

A vad szél, mely harcolva szállt,

Nyugalmat fürtömben talált.

Az ég harmatja késve hullt

(Álmokkal terhes éj volt már!) -

Hozzám mint poklok ujja nyúlt;

S egy-egy vörös villámsugár

Zászlószerű felhők alatt

Félig lehunyt szememnek ott

Királyi pompát mutatott,

S az égzengésben kürt riadt:

Rámtört e hang s oly harcba vont,

Mit emberek vívnak s szavam,

Az én szavam száll - kis bolond! -

(Ó, táncolt volna boldogan

A lelkem ily hang hallatán) -

Kiáltottam győztes csatán!Eső vert és fejem felett

Nem volt fedél - bősz szél alatt

Süket lettem, meg béna, vak.

Azt hittem: emberkéz vetett

Reám babért; s amint vadul

Hideg lég zúgott, rám ömölt,

Hallottam, amint romba hull

Sok ország - rabnép jajt üvölt -,

Hadam morajlik és a trón

Körül nyüzsög sok talpnyalóm.

Zord óra! akkor lett szivem

Vad szenvedéllyel zsarnoki,

S a trón uráról senkisem

Hinné, hogy másra született.

Higgyék! de volt egy lény, aki

Már tudta akkor is, mikor

Tüzem még ifjan égetett

(Mert húny a vágy, ha nő a kor) -

E vas-szívben volt némi kis

 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:42:54, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - NAK

Nem az fáj, hogy alig jutott
E földön föld nekem,
S egy ádáz perc győzni tudott
Szerelmes éveken;

S hogy nálam minden elhagyott
Árva is boldogabb,
Az fáj, szivem, hogy siratod
Csavargó-sorsomat.


 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
Nincs Cím
  2008-09-19 10:41:51, péntek
 
  EDGAR ALLAN POE - ESTI CSILLAG

A nyár delelőn járt,

Az éj fele volt:

Csillag köre ködlőn

Tört át, hol a hold

Fagyban ragyogott és

Planéta-rabok

Közt járta a mennyet -

Holdfény a habot.

Néztem, hogy oly

Hideg mosoly:

Oly dermesztő hideg;

Mint felhő-fürt-

Palást röpült,

S már téged néztelek,

Est Csillaga,

Kinek sugara

Dicső s mind kedvesebb:

Boldog vagyok,

Hogy ott ragyog

Az éji égkupolán,

S e messzi tűz

A lenti hűs

Fénynél különb csodám.


 
 
0 komment , kategória:  Edgar Allen Poe:A holló  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1074
  • e Hét: 6277
  • e Hónap: 16628
  • e Év: 16628
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.