Belépés
yaskane.blog.xfree.hu
EZ AZ ÉV AZ ÉN ÉVEM. AMIRE VÁGYOM, AZT ELÉREM. SIKERES ÉS BOLDOG VAGYOK. A CSODÁK ÚTJÁN HALADOK. yaskane :)
2008.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/39 oldal   Bejegyzések száma: 384 
Az Isten nélküli univerzum...eltorzítja világunkat
  2018-07-11 14:58:53, szerda
 
  "Az Isten nélküli univerzum, amiből a legfelsőbb szabályozót kikapcsolták és emberrel, pénzzel, hatalommal helyettesítették, eltorzítja világunkat."
Bagdy Emőke 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Apokrif iratok, evangéliumok
  2018-07-11 14:19:35, szerda
 
  A katolikus szóhasználattal apokrifek, protestáns szóhasználattal pszeudoepigrafák a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között. Némelyikük azonban egyes korábbi bibliaváltozatokban benne volt, illetve egyes mai kisebb egyházak Bibliájában szerepel (például a kopt és az etióp keresztényekében).

Az apokrif (apokripha) görög kifejezés jelentése: "elrejtett". A rabbik szefarim hiconimnak, azaz különálló könyveknek nevezik azokat a szamaritánus vagy eretnek iratokat, amik nem voltak benne a kánonban, azaz az ortodox zsidó gyűjteményben. Először azokra a könyvekre használták ezt a szót, amelyeket eltitkoltak a nagyközönség előtt, csak a beavatottak olvashatták. A katolikusok a bibliai korban keletkezett kánonba fel nem vett iratokat nevezik apokrifeknek. Ami nem került be a kánonba, azt nem volt szabad nyilvánosan olvasni. Másolásukat megtiltották, ezért kevés maradt belőlük az utókornak.

Alexandria püspöke, Athanasius 39-es ünnepi körlevelében, 367-ben állapítja meg először egész egyházmegyéje területére a kanonikus írásokat abban a 27 darabban, amiből a mostani Újszövetség áll. Ennek ellenére igen sok apokrif irat fennmaradt az ókori vallási sokszínűség érdekes bizonyítékaként.
Link

AZ APOKRIF EVANGÉLIUMOK
A keresztény Biblia a szövegek hosszú ideig zajló szerkesztésének, váloga-
tásának az eredménye. Bár a kanonizáció folyamata az 5. században már eléggé
előrehaladott állapotban volt, igazából csak jóval később fejeződött be: a 16. szá-
zadnak kellett eljönnie ahhoz, hogy a katolikusok a Biblia könyveinek engedélye-
zett leltárával rendelkezzenek, és a 17. századnak, hogy az ortodoxok is lezártnak
tekinthessék a bibliai kánont; a protestáns Biblia tartalma pedig ténylegesen csak
a 19. században került rögzítésre. E válogatás során egyes szövegeket mellőztek
vagy sohasem vettek figyelembe. Ez utóbbi irodalmat nevezik apokrifnak.
Az apokrif szövegek rendkívül számosak, és tartalmilag, irodalmi-formai
szempontból, sőt még sorsukat tekintve is nagyon eltérnek egymástól. Jellemzőik
egyike, hogy szinte mind rossz állapotban maradtak fenn: gyakran vagy túl sok
vagy túl kevés kéziratban maradtak meg. Valamennyi esetben nehéz kérdésekkel
szembesítik a történészeket. ...
Link

apokrif iratok (gör. 'rejtett, titkos' iratok): 1. a mai katolikus nyelvhasználatban azok a zsidó és ókeresztény írások, amelyeket soha nem tekintettek, még átmenetileg sem kánoninak; a protestáns teológiában a katolikus kánon →deuterokanonikus könyvei.
Link

 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Ki is valójában Jézus Krisztus?
  2018-07-11 14:15:54, szerda
 
  Jézus Krisztus Link

Jézus azért is jött erre a földre, hogy példát adjon nekünk, jusson eszünkbe Luk. 18.27, ahol ezt mondta Jézus: A mi embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges Link

Jézus vitathatatlanul nagy hatással volt a történelemre. Az embereknek azonban rendkívül eltérő elképzeléseik vannak róla.Link

Kicsoda Jézus?Link

ISTEN-E JÉZUS?
A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELŐADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGALink

"Ki volt akkor Jézus, és hogyan tudhatunk meg róla többet?"
- teszi fel a kérdést Reynolds Price. Hagyományos értelemben vett történelemi forrás nem sok áll rendelkezésre róla a maroknyi korabeli zsidó és római utaláson kívül. Egy nemrégiben feltárt egyszer? kapernaumi ház maradványain arra utaló jeleket találtak, hogy az Péter apostol tartózkodási helye lehetett, ami pedig nyilvánvalóan Jézus galileai főhadiszállása volt. A Galileában folyó ásatások elénk tárják annak a kisvárosi világnak a képét is, ahol Jézus felnőtt és kitanulta a mesterségét, valamint az Írások mély ismeretére tett szert. Modern tanulmányok megerősítették annak lehetőségét, hogy a Szent Sír-templom takarja Jézus kivégzésének és temetésének helyét. Öt évvel ezelőtt pedig véletlenül felfedezték annak a Kajafás főpapnak a sírját és csontjait, aki a Jézus elleni vizsgálatot vezette. Kétségtelen, hogy az esetleges jövőbeli felfedezések tovább mélyítik majd e jelenség megértését, és állandóan fennáll annak a lehetősége, hogy valami szenzációs leletre bukkannak: például egy teljes első századi evangéliumi kéziratra, egy igazi tanítvány feljegyzéseire vagy a halott Mester egyik csüggedt tanítványának feljegyzéseire amelyek azalatt íródtak, míg a Mester a sírban feküdt - fejezi ki reményét Price.

Egyedüli meggyőző életrajzi forrásunkat máig az Újtestamentumban szereplő Evangéliumok jelentik. A Máté, Márk, Lukács és János által görög köznyelven írt dokumentumok a Jézust személyesen vagy hallomásból ismerők generációjának utolsó idejében keletkeztek. A második század végére ez a négy irat alkotta a római és közép-keleti kereszténység fő vonulatának kanonikus szövegeit. Price felhívja a figyelmet olyan apokrif töredékekre is, mint Péter evangéliuma és Márk titkos evangéliuma, amelyek véleménye szerint szintén tartalmazhatnak hiteles emlékezetfoszlányokat, ám a teljes eredeti iratok hiányában hitelességük igen bizonytalan alapon ítélhető meg. Hiteles forrásként való felhasználásukat illetően elbátortalanít az a tény is, hogy tanulmányozásuk révén leginkább azt az érzést hozzák létre olvasójukban, miszerint az Újszövetség végleges tartalmát eldöntő második és harmadik századbeli keresztény szerkesztők mindenekelőtt kiváló irodalomkritikusok voltak.
Van tehát a négy Evangélium. A huszadik század divatossá tette annak megkérdőjelezését, hogy ezek egyáltalán tekinthetők-e Jézus rövid életrajzának. Sok modern tudós hajlamos úgy vélekedni az Evangéliumokról, mint propagandáról és "kampányéletrajzról". Price szerint azonban már egy normális, elfogulatlan olvasó is, ha végigolvassa a négy Evangéliumot - ami nem tartana túl sokáig -, eljuthat arra a következtetésre, hogy az egyes személyek beszámolói azonos eseményekre épülnek. Szemléletbeli eltéréseik ellenére is világosan tükrözik Jézus korabeli tanítványainak azt az igényét, hogy megbízható feljegyzéseket őrizzenek meg a Mester életéről. Az alábbiakban részletek következnek abból a Reynolds Price által sajátos szemléletettel összeállított Jézus-életrajzból, amelyben az evangéliumok alapján, saját szavaival élve "fantáziadús, de felelősségteljes" módon rekonstruálja a Mester életének eseményeit.

A kezdet

Jakab apokrif evangéliuma azt állítja, hogy Gábriel arkangyal először egy hajnalban, a kútnál beszélt Máriával, hírül adva neki, hogy szülőanyja lesz a Megváltónak. A kérdés, amit a szomszédok feltettek az ifjú Jézussal kapcsolatban: "Nem Mária fia ez?", ki nem mondva is tartalmazza azt az előítéletet, amivel Jézusnak valószínűleg egész gyermekkorában szembe kellett néznie. Ha valakit az anyja fiaként említettek, és nem az apját nevezték meg, azzal nyilvánvalóan azt fejezték ki, hogy törvénytelen gyerek, de legalábbis nem lehet pontosan tudni, ki az apja - akár isteni személy, akár ember. Az apaság kérdése végig kellett, hogy kísérje gyermekkorát. Egy kicsiny település mindenre odafigyelő szemei előtt Miriam teherbe esése mindenképpen titokzatos dolognak számított. Ilyen környezetben nem nagyon dicsekedhetett el azzal, amiben szilárdan hitt: hogy gyermeke magától Istentől származik, és erről Gábriel arkangyal személyes látogatása tudósította őt azon a hajnalon, a kútnál.

Az angyal megjelenése tulajdonképpen emlékeztette régen meghalt bátyjára, akit a tüdőbaj vitt el kilenc- éves korában - fűzi tovább meséjét Price fantáziája. "Gábriel vagyok, Isten küldötte, és azt akarom tudni, hajlandó vagy-e egyetlen fia világra hozatalára" - jelentette ki az angyal. Miriam eleinte azt hitte, valamilyen gonosz tréfát űznek vele. "Nyugodtan visszautasíthatod, ha akarod; azonban ha elfogadod, meg kell mondanom, hogy az életed sokkal hoszszabb lesz, mint a legtöbb emberé, és évek hosszú során át olyan szenvedésben lesz részed, amilyet ember még nem ismert."
Még mielőtt az angyal befejezhette volna, Miriam elnézett a távolba, ahol a horizonton furcsa felhőalakzat jelent meg. Olyan volt, mintha valami baljóslatú, hatalmas madár közeledett volna sietve. Újra belenézett az angyal szemébe, bólintott, és azt mondta: "Miriam vagyok. Isten szolgája akarok lenni."

Jézus megdicsőülése

A tanítványok akkor már jó ideje együtt jártak Jézussal, és Péter is megvallotta, hogy őt tartja a Krisztusnak (a Messiásnak). Jézus magával hívta három kedvenc tanítványát, és felvezette őket - Price szerint - a Hermon hegyére. Amíg a három tanítvány a ritkás levegőtől szundított, egyszer csak egy rejtélyes hangot hallottak: "Ez az én fiam." Amikor felnéztek, ott állt Jézus hófehér öltözetben Mózes és Illés próféta között, és halkan beszélgettek. Jakab és János ismertek voltak önmérsékletükről, ám Péter inkább nyers indulatairól; első reakcióként azonban mindannyian összebújtak - erős, nagydarab emberek -, mintha démont látó gyerekek lennének. Amikor Mózes és Illés alakja halványulni kezdett, Jézus, bár arca és ruhája még mindig szinte elviselhetetlen fényben úszott, feléjük sétált. Még mindig nem az az ember volt, akit a tanítványok megismertek, de magukban ekkor már mindannyian hitték azt, amit csak később, Jézus halála után vallottak be egymásnak. Amikor a Mester odaért hozzájuk - meséli az író -, kinyújtotta feléjük a kezét, és még mindig sugárzó fénytől körülvéve azt mondta: "Soha nem leszünk ennél boldogabbak." Aztán csendben elmondta nekik, milyen halál vár rá, hogy elhordozza és kifizesse a váltságot mindazért a rosszért, amit az emberiség elkövetett azóta, hogy Noé korában Isten vízözön által megtisztította a Földet.

A kertben

"A Gecsemáné-kertben lejátszódott jelenet legizgalmasabb kérdése, hogy ha a tanítványok aludtak, vajon ki hallotta és jegyezte le Jézus imáját? Az én változatom csak egy a sok lehetséges megoldás közül" - vezeti be a történetet Reynolds Price.
Nem sokkal a közösen efogyasztott utolsó vacsora után Jézus visszavezette tanítványait a kertbe, ahhoz a barlanghoz, amiben aludtak. Nyolcuk egyenesen bement, és elnyúltak a földön, nem messze az olajsajtótól. De Jézus magához szólította Pétert, Jakabot és Jánost egy kicsit messzebb lévő, sötétebb ligetbe. Arra kérte őket, hogy várjanak rá, amíg imádkozik. A három ugyanolyan fáradt volt, mint a többiek, de beleegyezően bólintottak, mire Jézus egy kicsit messzebb vonult tőlük. Hallották, amint azt mondja, "abba", ami minden gyermek első szava volt az apjához. Ahogy Jézus folytatta, Péter és Jakab lassan elszenderedtek, de János, aki fiatalabb volt, félig ébren maradt az ima nagyobb részében. Alig látta Jézust, csak egy-egy villanást látott az arcából, amikor a felhők elvonultak a hold elől. Egy agóniától eltorzult arc tűnt fel, nagyobb szenvedés jeleit hordozó, mint amilyen örömöt átéltek a hegyen Mózes és Illés megjelenésekor.

János többször is fel akart állni, hogy odamenjen és segítsen Jézuson, akármilyen démon gyötörte is. Arra gondolt, legalább kipróbálhatná, amit a démonűzésről tanult - mondja Price. De ekkor újra megpillantotta azt az arcot, és ott maradt, ahol volt. Talán nem is démon volt ez, hanem a legkeser?bb lecke, amit Jézusnak meg kellett tanulnia, mielőtt eljut a kereszthez, amiről annyit beszélt, és ami ott várja az út végén? János fülét még egy dolog megütötte, amit Jézus többször is elmondott imája során: "Múljék el tőlem ez a pohár. Nem akarom ezt a poharat. De a Te akaratod legyen meg." A megdöbbentő élmények ellenére János is elaludhatott, mielőtt az ima véget ért. Júdás és a templomi rendőrség érkezése ébresztette fel.

Gyógyulás és vigasz

A négy evangélium mellett talán Pál apostol mondja ki leghatározottabban a legkeményebb igazságot, véli Price: "Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is." Ez az a szenvedélyes hit, amelyre a kereszténység léte és az európai civilizációban való sikere épülhetett, teszi hozzá a szerző. Enélkül az elszántság nélkül nem valószínű, hogy a megfélemlített, gyáva emberekből bátor, tanítójuk feltámadását hirdető harcosok váltak volna egy ellenséges világban. Annál is kevésbé, hiszen az ügyben nem volt sok pénz, hatalom vagy csillogás ígérete, sokkal inkább évszázadokig tartó üldöztetés.

Reynolds Price Jézus tanításai közül kiemeli az egyén iránti figyelmet, amellyel megszabadítja mind a külső, mind a benne levő gonosztól. Azt vallja, hogy maga is egyike azoknak a szerencséseknek, akik ezt közvetlenül megtapasztalták. Nem mindennapi élményét így írja le: "Tizenöt évvel ezelőtt egy öthetes sugárkezelés előtt álltam, gerincem mintegy 25 cm-es szakaszán daganattal. Egy alkalommal hirtelen térben és időben máshová kerültem: a galileai tó partján feküdtem, körülöttem Jézus alvó tanítványai. Akkor megjelent Jézus, és intett, hogy kövessem őt a vízbe. Derékig a vízben álltam, és Ő két kézzel öntötte rám a vizet, oda, ahol egy hónappal korábbi, sikertelen gerincműtétem nyoma még élesen látszott. Hirtelen azt mondta: »Megbocsátottam a bűneidet.« Szánalmas fizikai állapotomra gondolva felmerült bennem, hogy ez a legutolsó dolog, amire szükségem van abban a pillanatban, így megkérdeztem: »Meg is gyógyultam?« Jézus azt válaszolta: »Igen.« Aztán, bár igyekeztem visszatartani, elindult a part felé. Annak ellenére, hogy a következő években hoszszadalmas, nehéz műtéteken estem át, lebénult a lábam, és folytonosan fájdalmaim voltak, soha többet nem volt részem ebben a találkozásban. Számomra ez a tény igazolja, hogy objektív élményről van szó. Ha magamnak hoztam volna létre valamilyen mesterséges vigaszt, miért ne történhetett volna meg újra a következő évek sok szenvedése közepette? Mindenesetre az orvosaim nagy meglepetésére rákos betegségem nyilvánvalóan meggyógyult, és az életem azóta termékenyebb és jobb, mint azelőtt, hogy megmosakodtam a galileai tóban."
Link
 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Dicsőséged felragyog Uram
  2018-05-30 08:48:30, szerda
 
  Dicsőséged felragyog Uram, minden hajnalon,
áradó fénye csillan, a hajnali harmaton.
Ránk mosolyog felkelő nap arany sugarában,
átölel enyhe szellő, lágy simogatásában.
(Driszku Ili) 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Isten jóindulata vesz körül
  2018-03-21 11:40:23, szerda
 
  "Isten jóindulata veled van a viharban is. meg fogod látni, ahogy Isten a színfalak mögött munkálkodik. Meg fogod látni az áttörést, a győzelmet vagy a gyógyulást."
(Joel Osteen)

 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
A hálás ember a megtapasztalt jót Istennek tulajdonítja
  2018-03-20 13:06:31, kedd
 
  A hálás ember az életében megtapasztalt jót Istennek tulajdonítja, ezért azt nem kiérdemelt jónak, hanem áldásnak tekinti. 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Szólj hozzám reggel egy jó szót
  2018-03-20 10:38:25, kedd
 
  Szólj hozzám reggel egy jó szót,
mielőtt hazulról elmégy, s becsukod az ajtót,
napközben történhet oly sok minden,
ki tudja, viszontláthatjuk-e még egymást, kincsem.
Jó éjszakát is kívánj szépen,
Ki tudja, felébredünk-e reggel, vagy mégsem.
Az élet elillan sebesen,
Ezért nem mindegy, kedvesem,
mi volt hozzám utolsó kérdésed,
és milyen volt az utolsó nézésed.
Ezért mindig egy jó szó
legyen az utolsó,
ne feledd, az utolsó örökre szólhat.
(Kurt Tepperwein) 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Hálás vagyok
  2018-03-01 08:46:11, csütörtök
 
  Nincs meg mindenem, amit akarok, de minden nap hálás vagyok azért, amit kaptam. 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
Isten léte mellett szól minden
  2018-02-21 10:14:15, szerda
 
  Interjú Magyarország egyik legelismertebb orvosával, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával, Kásler Miklóssal. Szerinte a tudomány is Isten létezését bizonyítja.

Link
 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
A legkomolyabb természettudósok szinte mindegyike hívő.
  2018-02-21 10:10:15, szerda
 
  "Isten léte mellett szól minden" - vallja az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója

Magyarország egyik legelismertebb orvosa, Kásler Miklós szerint a tudomány is Isten létezését bizonyítja. Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával az Innotéka készített interjút, ebből szemlézzük a hittel kapcsolatos válaszát.

“A tudomány minden eredménye azt bizonyítja, hogy van valamilyen spirituális létező a világban, amire minden visszavezethető" - állítja Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. A nyolc (!) rendkívül rangos elismeréssel kitüntetett orvos részletesen tett tanúságot hitéről az Innotékának adott interjújában:

“Antoine Henri Becquerel francia Nobel-díjas fizikus 1896-ban fedezte fel az izotópokat, és leírta, hogy az izotóp fajtájának megfelelően adott idő alatt más és más, de rá jellemző idő alatt elveszíti tömegének a felét. Ám azt, hogy melyik felét, senki sem tudja előre megmondani, ma sem. Miért, ha a rációval minden megmagyarázható?

Tehát itt bukott meg először az Isten nélküliség teóriája.

Aztán jött az osztrák matematikusról, Kurt Gödelről elnevezett tétel, amely szerint nem lehet olyan matematikai képletet felírni, amit ne lehetne egy másik matematikai képlettel megcáfolni. Azaz a világ nem megismerhető, így nem is jöhetett létre ilyen alapokon.

A legkomolyabb természettudósok szinte mindegyike hívő, Einsteintől kezdve Szentágothai Jánosig tart a sor. Utóbbi azt mondta, addig nézte a macskák agysejtjeit, amíg megtalálta Istent. Isten léte mellett szól minden, és semmi sem szól ellene. Attól, hogy nem tudom érzékelni csökevényes érzékszerveimmel, még létezik."

Kásler Miklós magyar onkológus, egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, műkedvelő történész. Tudományos tevékenysége során 4 orvosi szakkönyvet, 65 könyvrészletet, több mint 250 Magyarországon és külföldön publikált közleményt jegyzett. Hazai és nemzetközi kongresszusok százain tartott előadást.

Elismerései:

Réthy emlékérem (1999)
Krompecher emlékérem (1999)
Mester emlékérem (2001)
Markusovszky Kórház jubileumi emlékplakett (2004)
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2007)
Prima díj (2008)
Budapest díszpolgára (2011)
Sárvár díszpolgára (2012)

Link
 
 
0 komment , kategória:  SZERETet - HIT - VALLÁS  
     1/39 oldal   Bejegyzések száma: 384 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 304 db bejegyzés
Összes: 8092 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 562
  • e Hét: 2906
  • e Hónap: 7782
  • e Év: 677234
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.