Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Ateista idézetek
  2008-10-19 20:13:02, vasárnap
 
  Ateista idézetek


Ha kiderülne, hogy van Isten, nem hinném, hogy gonosz. De a legrosszabb, amit mondhatsz róla, hogy ügyefogyott.
Woody Allen


Időnként irigylem azokat, akik természetes módon vallásosak, anélkül, hogy agymosással húzta volna bele a szervezett sürgölődés.
Woody Allen


Az Egyesült Államok semmilyen értelemben nem alapszik a keresztény hiten; ahogyan nincs benne semmilyen ellenségeskedés a muzulmánok törvényei, hite vagy békessége ellen. (...) Ki van mondva, (...) hogy semmilyen vallási okokból fakadó kifogás nem okozhat a két ország közötti harmóniában szakadást.
John Adams


A kérdés, amely az emberi faj előtt áll, hogy a természetes Isten saját törvényei szerint kell-e kormányoznia a világot, vagy a papok és királyok fogják uralni kitalált csodák alapján?
John Adams


A lehangoltak gyógyszere. - Már Pál is úgy vélekedett, hogy áldozatra van szükség annak érdekében, hogy Istennek a bűn miatti mélységes lehangoltsága megszűnjön: és a keresztények azóta nem szűntek önmaguk fölötti rosszkedvüket egy áldozaton kitölteni -, legyen ez a "világ", a "történelem", az érzelem, mások öröme vagy békés nyugalma, valami jónak mindenképpen meg kell halnia az ő bűneikért (ha csupán in effigie is)!
Friedrich Nietzsche


A kereszténység teljes tagadása a józan észnek és az értelem "hangjának".
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


A teológia az isteni hazugság tudománya.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


Materialisták és ateisták vagyunk, és a tényekben dicsőülünk.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


Isten eszméje lemondást jelent az emberi értelemről és igazságról; az emberi szabadság döntő tagadása szükségképpen az emberiség rabszolgává válását jelenti elméleti és gyakorlati értelemben is.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


Isten, vagyis inkább Isten képzete a beletörődése és az intellektuális és erkölcsi oka a földi rabszolgaságnak, és az ember szabadsága soha nem lesz teljes addig, amíg az égi mester eszméjét teljesen ki nem irtották.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


Amíg van egy mesterünk a mennyországban, addig rabszolgák leszünk a földön.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


A szabadság, az erkölcsösség, és az emberi méltóság pontosan abban áll, hogy nem azért cselekszik jól, mert kényszerítve van rá, hanem azért, mert magától belátja, akarja, és azt szereti.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


Ha Isten létezne, mindenképp szükséges volna eltörölni őt.
Mikhail Aleksandrovich Bakunin


Ha megfelelően olvassuk, a Biblia a legerősebb ateista erő, amelyet valaha kitaláltak.
Isaac Asimov


Az imák és az áldozatok hiábavalók.
Arisztotelész


Nem hiszek azoknak az embereknek, akik mindig tudják, hogy Isten mit akar, hogy tegyenek, mivel az mindig egyezik saját vágyaikkal.
Susan Brownell Anthony


Istennel az a baj, hogy soha nem lehet tudni, hogy nem az ördög egy fortélya.
Jean Anouilh


Ez az egész keresztény teológia abból áll, hogy Isten lejött, hogy a fia által tanulmányozza az életet. Nos, hogy tanulmányozhatja, ha nem naiv? És hogy lehetne naiv, ha az egész szerkezetet önkezűleg alkotta?
Tori Amos


NEKED ateista vagyok; Istennek viszont a Kitartó Ellenzék.
Woody Allen


Az a tény, hogy Biblia szinte semmit sem előlegez meg a modern tudományból, engem megerősít abban, hogy nem lehet isteni eredetű.
Carl Sagan


A felismerés, hogy atomokból álló, hallatlanul komplex struktúra vagyunk, nem pedig valamilyen istenség kiáramlása, megtanít az atomok tiszteletére.
Carl Sagan


Sajnálatosnak tartom a vallásos oktatás ilyen fokú elterjedtségét. (...) Mivel a legtöbb művelt ember szemszögéből nézve ez a tananyag nagyrészt teljes képtelenség, számomra különösen aggasztó, hogy a brit oktatásnak kötelező tantárgya.
Francis Crick


Oktatás

Tehát mélységesen vallásos voltam, de 12 éves koromban ennek hirtelen vége szakadt. Azáltal, hogy sok közismert tudományos könyvet olvastam, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Ez a felismerés tett gyanakvóvá minden hatalommal szemben, és ez a hozzáállás egész életemet végigkíséri.
Albert Einstein


Nem hiszek az emberarcú Istenben, ezt soha nem tagadtam, hanem nyíltan kimondtam. Ha van bennem valami, ami vallásosnak mondható, az a világ szerkezetének határtalan csodálata, már amennyit a tudomány ebből felfedhet.
Albert Einstein


Én egy mélységesen vallásos hitetlen vagyok; ez egy új vallásféle.
Albert Einstein


Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus. Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek elsődleges fontosságának biztos tudata, ami által az élet jobb és nemesebb, nem igényel egy törvényhozót, főleg nem olyat, aki jutalmazásra vagy büntetésre alapozza törvényeit.
Albert Einstein


Az emberarcú Isten-elmélet idegen számomra, és még naivnak is tartható.
Albert Einstein


Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom.
Albert Einstein


Minél inkább fejlődik az emberiség vallásos világképe, annál inkább úgy tűnik, hogy az őszinte vallásosság nem az élettől, haláltól való félelemben, a vak hitben rejlik, hanem abban a törekvésben, hogy racionális ismereteket szerezzünk.
Albert Einstein


A vallásos ember őszinte abban az értelemben, hogy nem kételkedik az olyan emberfeletti tárgyak és célok létében és jelentőségében, amelyek nem feltételeznek ésszerű alapokat, de nem is alkalmasak rá.
Albert Einstein


A kutatót az egyetemes érvelés érzése tartja hatalmában. Vallásos érzülete a természeti törvények harmóniájának elbűvölő csodálatában ölt formát, ami egy olyan felsőbbrendű intelligenciát tükröz, melyhez képest az emberiség módszeres gondolkodása és tettei teljesen jelentéktelenek. Ez kétségtelenül hasonlít ahhoz, ami minden érában a vallásos lángelméket hatalmában tartotta.
Albert Einstein


Nem tudok elképzelni egy olyan Istent, aki jutalmazza és bünteti teremtményeit, vagy olyan akarata van, amilyent mi tapasztalunk magunkban. Nem tudok, és nem is akarok elfogadni egy személyt, aki túléli fizikai halálát; vagy hagyni, hogy a félelemtől, vagy abszurd egoizmustól gyenge lelkek dédelgessenek ilyen gondolatokat.
Albert Einstein


Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez. (...) Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen, szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell, hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges.
Albert Einstein


Az "igazságért"! - "A kereszténység igazsága mellett szól a keresztények erényes életmódja, állhatatosságuk a szenvedésben, a szilárd hit, és mindenek előtt a sokasodás és a fejlődés minden baj ellenére" -, így beszéltek ti még ma is! Szánalmas ez! Tanuljátok hát meg, hogy mindez nem szól az igazság mellett, és az igazság ellen sem, hogy az igazságot másként bizonyítják, mint a szavahihetőséget, és az utóbbi egyáltalán nem érv az előbbi mellett!
Friedrich Nietzsche


Körül vagyok véve lelkészekkel és metodistákkal, de mint látni fogod, nem árasztottak el mániájukkal.
George Gordon Noel Byron


Minden szektában vannak bolondok, és szélhámosok; miért higgyek rejtélyekben, amit senki nem ért, csak azért, mert olyan emberek írták, akik az őrületet választották inspirációként, és Evangélistáknak mondták magukat?
George Gordon Noel Byron


Nem hiszek semelyik vallásban sem. Semmi közöm nem lesz az erkölcstelenségetekhez: elég nyomorultak vagyunk ebben az életben is, mindenféle más életen való abszurd spekuláció nélkül is.
George Gordon Noel Byron


Az a gondolat, hogy egy jó Isten elküldi az embereket égni a pokolba, teljesen elfogadhatatlan számomra. Elmebajos beszéd. Nincs semmi közöm egy ilyen Istenhez.
Luther Burbank


Eljött az ideje, hogy az őszinte emberek elítéljék a rossz tanítókat, és megtámadják a hamis Isteneket.
Luther Burbank


Olvassuk csak el a Bibliát a teológia beteges színjátéka nélkül, csak úgy, mint más könyveket, saját értelmünk ítéletére hagyatkozva, a belső hangunkra hallgatva, nem a zajos Bábelre odakint! Legtöbbünknek megvan a megfelelő ítélőképessége. Használni tudjuk, vagy mások kell, hogy etessenek minket, mint a csecsemőket?
Luther Burbank


Ha valaki bebizonyítaná nekem - itt helyben -, hogy Isten teljes fényességében létezik, az nem változtatna egy cseppet sem a viselkedésemen.
Luis Bunuel


Azoknak, akik hisznek Istenben, a nagy kérdések meg vannak válaszolva. Azonban nekünk, akik nem fogadják el rögtön Isten formuláját, a nagy válaszok nem maradnak kőbe vésve. Mi alkalmazkodunk az új helyzetekhez és felfedezésekhez. Mi alakíthatóak vagyunk. A szeretetnek nem kell parancsnak vagy a meggyőzés eszközének lennie. Én a magam Istene vagyok. Azért vagyunk, hogy elfelejtsük az egyház, az állam és az oktatási rendszerünk tanítását. Azért vagyunk, hogy sört igyunk. Azért vagyunk, hogy háborúzzunk. Azért vagyunk, hogy nevessünk, és olyan jól éljük az életünket, hogy a Halál féljen elvinni minket.
Charles Bukowski


Az eretnek, uram, egy olyan ember, aki nem ért egyet azzal, hogy ön elismer valamit, amiről senki nem tud semmit.
William Cowper Brann


Minden tudós tudja, hogy az Újtestamentum erkölcsi rendszere nem tartalmaz olyan elvet, amelyet előzőleg ne fejtettek volna már ki, és hogy az apostoli írások néhány legszebb bekezdései idézetek pogány íróktól. Azt állítani, hogy a Kereszténység olyan emberi erkölcsi igazságokat közvetített, az előbb kifejtettekről való goromba tájékozatlanságot vagy szándékos elhallgatását jelenti.
Henry Thomas Buckle


Ha valami különleges tiszteletet érdemel, akkor az eretnekség az, mivel legigazabb módon szolgálta az emberiséget.
Charles Bradlaugh


A keresztény vezetés évszázadokon át arról beszélt, hogy az asszony eredendően gonosz, és az egyház legnagyobb szentjei azok, akik leginkább megvetik a nőket.
Annie Wood Besant


A fattyú! Nem létezik!
Samuel Beckett


A dogmatikus teológia szelleme mindent megfertőz, amit megérint.
Jeremy Bentham


Eddig soha nem definiáltak egy olyan Istent, amely ne lett volna nyilvánvalóan önellentmondásos és képtelen, soha nem írták le Istent olyannak, hogy a fogalom róla az emberi gondolkodás számára lehetséges lenne. Semmilyen filozófia, semelyik vallás nem hozott ilyen jó hírt a világnak, mint az ateizmus hírei.
Annie Wood Besant


Ha csak az elvesztegetett szellemi erőfeszítéseket lehetne a teológia kárára írni, annak is elégnek kellene lennie, hogy száműzzük a földről, mint az emberiség egyik legnagyobb ellenségét.
Lydia Maria Child


Bár vannak tudósok, akik hisznek istenben, mégsem hiszem, hogy ők úgy gondolkodnak istenről, ahogy azt a vallásos emberek teszik.
Richard Feynman


Ha az Úr az én pásztorom, akkor én az Ő birkája vagyok?
Benjamin Frogman


A tegnapi szentbeszédben volt egy ósdi kitétel - egyike azoknak az ostobaságoknak, melyektől a szószék oly gyakran válik ékesszólóvá: Krisztus életét adta az emberiségért. Van ember a földön, aki ezt megtenné? - Férfiak és nők milliói többet tettek; bátran életüket adták azért, hogy egyetlen egyént megmentsenek a veszélytől - és ezzel az örök kárhozatot kockáztatták, mert úgy siettek mások megmentésére, hogy nem rendezték előbb bűneik számláját Istennel.
Mark Twain


Ha Krisztus isten volt, akkor a keresztre feszítésben nincs méltóság. Egyszerűen nevetséges, mert abban, hogy az Isten elvisel néhány órás szenvedést, nincs semmi hősiesség.
Mark Twain


Az erkölcs alapjához tartozik, hogy... senkitől se követeljük meg, hogy olyasmiben higgyen, amit nem lehet bebizonyítani, és ne hangoztassunk érthetetlen, a lehetséges tudás határain kívül eső állításokat.
Thomas Henry Huxley


Amikor azt látjuk, hogy a tudósok újra meg újra változtatnak véleményükön a kísérletezés és a matematikai elemzés számára megközelíthető kérdésekben, ez arra is figyelmeztet bennünket, hogy soha ne adjuk a büntetőbíráskodás hatalmát semmiféle vallási intézmény kezébe, amely kérdőjelek nélkül nyilatkozik az emberi tapasztalatokon túli dolgokról.
Steven Weinberg


Tételezzük föl, hogy Galilei valóban eretnek volt - hogy nemcsak az égitestek mozgásáról volt véleménye, hanem a mennybemenetelről is eretnek nézeteket vallott. Sőt tegyük fel, hogy istenkáromló volt, és ateista tanokat hirdetett. Ha ezek közül bármelyik vagy mindez együtt igaz lett volna, akkor az egyház teljes joggal szállhatott volna szembe a tanításaival, de még ekkor is hiba lett volna kínzással fenyegetni vagy bebörtönözni őt.
Steven Weinberg


A kereszténység két évezreden keresztül félremagyarázta ezt a kérdést, más vallások teológusai még hosszabb ideig. Az isten, szinte lényegénél fogva tagadja a szabad akaratot, különben nem lenne mindenható. A kereszténység mégis törekszik a szabad akarat koncepciójának megőrzésére, mert nélküle az emberi lények nem lennének felelősségre vonhatóak cselekedeteikért. Felelősségre vonhatóság nélkül a bűn csak szemfényvesztés és a pokol szégyenletes igaztalanság, éppen az isten részéről.
Matt Ridley


A kereszténység mindent megtett a kör bezárása érdekében, és már a kételyt is bűnnek nyilvánította. Ész nélkül, mintegy a csoda erejével kell a hitbe vettetnünk és úgy úsznunk benne, mintha a legtisztább és legvilágosabb, legegyértelműbb elemben lubickolnánk: ha a szárazföldet kutatnánk tekintetünkkel, már a gondolat is, hogy esetleg nem csak úsznunk kellene, kétéltű természetünk legfinomabb jelentkezése - már önmagában is bűnnek számítana! Jegyezzük meg, hogy ekképp ki van zárva a hit megindoklása és az eredetén való minden gondolkodás, mert ez bűnös dolog. Vakságot akarnak, mámort és örök énekszót ama habok fölött, amelyekben az ész megfulladt!
Friedrich Nietzsche


A vallások elméleteket dolgoznak ki a világról, és aztán megakadályozzák, hogy ezeket bárki ellenőrizze.
Susan Blackmore


Én viszont úgy látom, hogy a vallásháborúk és vallásüldözések a vallási élet középpontjában álltak egész történelmünk során. Vajon mi változott meg, ami miatt a világ egyes részein, egyes emberek szemében ezek ma már csupán az igazi vallásos hit szélsőséges megnyilvánulásainak látszanak? Volt valami természetfölötti jelenés, vagy elveszettnek hitt szent könyveket fedeztek föl, amelyek új megvilágításba helyezték a vallási tanokat? Nem. A racionális és humanitárius gondolkodás indult terjedésnek a felvilágosodás kora óta, s ez visszahatott a vallásos hitre is: a vallási tolerancia terjedésének kedvezett.
Steven Weinberg


A láthatatlan dolgoktól való félelem a valódi gyökere annak, amit mindenki magában vallásnak nevez.
Thomas Hobbes


Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is véghez tudunk vinni, mert a Bibliában róla írottak költőien kiszínezettek.
Albert Einstein


Szándékosan kerülöm Istent. Hihetetlen szadista volt.
John Collier


Gyermekkoromban elszántam magam,
Hogy szólok istennek, ha van.

De nékem ő égő csipkefenyérben
Meg nem jelent, se borban és kenyérben,

Hiába vártam sóvár-irigyen,
Nem méltatott reá, hogy őt higgyem.
Karinthy Frigyes


Isten ma már nem magyarázat semmire, hanem inkább olyasvalamivé vált, aminek önmagában van szüksége elképesztő mennyiségű magyarázatra.
Douglas Adams


A vallást történelmi szempontból nézni annyit tesz, mint szétrombolni.
Lev Tolsztoj


A világon minden hit koholmányokon alapul. Ez a hit meghatározása: elfogadni azt, amit igaznak gondolunk, de nem lehet bizonyítani.
Dan Brown


A kereszténység biztosan túlél még egy évezredet a földön - múzeumban, kitömve.
Mark Twain


Amikor gyerekként az Ószövetség Gustav Doré metszeteivel díszített ifjúsági változatát lapozgattam, megpillantottam benne a Jóistent, amint egy felhőn ül. Öreg férfi volt, láttam a szemét, orrát, hosszú szakállát, és arra gondoltam, hogy ha szája van, akkor ennie is kell. És ha eszik, akkor nyilván belei is vannak. E gondolattól azonban nyomban megrémültem, mert - bár családom nem volt vallásos - éreztem, hogy Isten beleiről képzelődni szentségtörés. A legcsekélyebb teológiai felkészültség nélkül tehát már gyerekként ösztönösen éreztem a szar és az Isten összeegyeztethetetlenségét, s innen a kétségem a keresztény antropológia alaptézise iránt, mely szerint Isten saját képére teremtette az embert.
Milan Kundera


Hogyan lehet, hogy alig akad olyan nagy vallás, amelyik a tudományra tekintve így szólt volna: "Hiszen ez jobb, mint gondoltuk! Az Univerzum sokkal nagyobb, mint ahogy a prófétáink mondták, nagyszerűbb, kifinomultabb, elegánsabb"? Ehelyett kijelentik: "Nem, nem, nem! Az én istenem egy kis istenke, és azt akarom, hogy az is maradjon." Az a vallás, legyen akár régi, akár új, amelyik olyannak hangsúlyozza az Univerzum fenségességét, amilyennek a modem tudomány feltárja, a tisztelet és áhítat olyan tartalékjait mozgatná meg, amilyenről a hagyományos vallások nem is álmodozhatnak.
Carl Sagan


A vallás véleményem szerint elsősorban és főképpen a félelmen alapul. Részben az ismeretlentől való rettegésről van szó, részben pedig, mint mondtam, arról a vágyról, hogy valami "idősebb testvér"-félét érezzünk magunk mellett, aki minden gondunkban, konfliktusunkban velünk van.
Bertrand Russell


A kereszténység furcsa egy vallás. Örökké tartó szenvedés vár mindenkire, aki megkérdőjelezi Isten végtelen szeretetét. "Köszönjük, irgalmas Isten, ezeket a lehetőségeket!"
Bill Hicks


Hány és hány vallás próbálkozik azzal, hogy próféciával alapozza meg helyét a világban! Mennyien hisznek az ilyen próféciákban, akárhányszor bizonyultak is tévesnek, csupán azért, hogy támogatást és erőt meríthessenek belőle. De létezett valaha is vallás, amelyik olyan sikeres és pontos "próféciákra" lett volna képes, mint a tudomány?
Carl Sagan


Akit nem fertőztek meg a kereszténység mémjei, annak végső soron bizarrnak tűnnek ezek az eszmék.
Susan Blackmore


Egyetlen nemzet egyetlen geológusa, akit mások komolyan vettek, sem tarthatott helyesnek egy megállapítást, ami a Teremtés könyve szó szerinti értelmezésén alapul.
Martin J. S. Rudwick


Hit: nem akarni tudni, mi az igazság.
Friedrich Nietzsche


Képzeljük el azokat az embereket, akik elhiszik ezeket a dolgokat, és akik nem szégyellik figyelembe se venni a gondolkodó elmék mindazon felfedezéseit, amelyek a Biblia írása óta születtek. És ezek a tudatlan emberek, a legképzetlenebbek, a legkisebb fantáziájúak, a legkevésbé gondolkodók közöttünk azok, akik minket vezetni akarnak, akik gyenge és gyermeteg hiedelmeiket ránk akarják erőltetni, akik el akarják foglalni iskoláinkat, könyvtárainkat és otthonunkat. Én személy szerint szörnyen zokon veszem.
Isaac Asimov


Egy olyan isten, aki kontárkodik a világegyetemmel, abszurd, egy Isten, aki beavatkozott az emberi szabadságba zsarnok. Ha Istent egyedülállónak tekintjük a világban, egy személy, aki egy gondolathoz kapcsolódik, egy ok, amely el van választva az eredményétől, akkor olyan valakivé válik, aki nem önmaga. Egy mindenható, mindentudó zsarnok nem sokban különbözik a földi diktátoroktól, akik mindent, és mindenkit egyszerű fogaskerékké változtatnak egy gépezetben, melyet ők irányítanak. Egy olyan ateizmus, amely visszautasít egy ilyen Istent bőven jogos.
Karen Armstrong


Teleszkópommal átkutattam az ég minden zugát, de Istennek semmi nyomára nem leltem.
Pierre-Simon Laplace


Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint Te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világ teremtőjeként létedet feltételezni: blaszfémia.
Nemes Nagy Ágnes


Éppen azért, mert mindenféle vallásos eszme, mindenféle isteneszme vagy akárcsak az istennel való kacérkodás is kimondhatatlan hitványság, amelyet a demokratikus polgárság különös türelemmel (sőt gyakorta még jóindulattal is) fogad, - éppen ezért ez a legveszélyesebb hitványság, a legundorítóbb "métely". Millió bűnt, szennyet, erőszakot és fizikai ragályt sokkal könnyebben ismer fel a tömeg, és ezért ezek sokkal kevésbé veszélyesek, mint a legdivatosabb "eszmei" köntösbe bújtatott, kifinomult, szellemi isteneszme.
Vlagyimir Iljics Lenin


Miután minden újabb generációnak megtanítják, hogy a vallásos kijelentéseket nem kell úgy igazolni, ahogy mindegyik másikat, a civilizációban még ma is hemzsegnek a bolondok seregei. Még ma is képesek vagyunk halálba menni ősi írások miatt.
Sam Harris


Egyszer egy dublini előadás után, amikor a kérdésekre került sor, valaki megkérdezett, mit gondolok az írországi katolikus papok nagy nyilvánosságot kapott bántalmazási ügyeiről. Azt feleltem, akármilyen rettenetes dolog is a szexuális visszaélés, vélhetőleg kevesebb ártalmat jelent, mint az a hosszú távú lelki sérülés, amit a gyerek katolikus neveltetése eleve okozott.
Richard Dawkins


Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt őrültségnek mondjuk. Ha sokan, azt vallásnak.
Robert M. Pirsig


A világ megdöbbenne, ha tudná, hogy tündöklő büszkeségeinek, akár a bölcsesség és erény tekintetében legkiválóbbaknak is milyen nagy hányada teljességgel szkeptikus a vallás tekintetében.
John Stuart Mill


Minden faluban van egy fáklya - a tanító, és aki azt kioltja - a pap.
Victor Hugo


Az igazság vallási kérdésekben egyszerűen az a vélemény, amely fennmaradt.
Oscar Wilde


A vallást, mint a nép illuzórikus boldogságát megszüntetni annyi, mint a nép valóságos boldogságát követelni.
Karl Marx


A kereszténység a pogányság elűzésével spirituális űrt teremtett - és ami maradt, az csak a materializmus és egy jelentékeny tartalmat nélkülöző vallás.
Varg Vikernes


Én nem úgy tekintem magát, mint egy bizonyos személyt, hanem mint korának szimbólumát. Maga a gondolkodás korának terméke, nem pedig a hit koráé. Ezt az egyházat réges-régen, a hit korában építették. Azóta beléptünk az intellektuális haladás korába, és már nem hisznek semmiben, ami túl van az értelem határán.
Eric Knight


Aki tudományosan vagy művészileg képzett, annak nincs szüksége vallásra.
Johann Wolfgang von Goethe


Ha én keresztet vetnék, ezt mondanám: a természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében.
Bartók Béla


Ha az embereknek dolgait vizsgálom,
Azt a jó, bölcs, igaz Istent nem találom...
Csokonai Vitéz Mihály

 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
Percy H. Whiting
  2008-09-15 17:17:26, hétfő
 
  "A fejlett humorérzék - megfizethetetlen kincs. Nemcsak attól óv meg, veszélyesen komolyan végy ügyeket és embereket - beleértve önmagadat is -, de jelentősen hozzájárul, hogy tárgyilagosan ítélj meg dolgokat. Segít abban is, hogy higgadtan fogadj csapásokat,
amelyek egyébként a kétségbeesésbe kergetnének."

(Percy H. Whiting)

"Oda kell figyelnünk ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik hibáinkat."

(Antiszthenész)

"Van egy szabály, amit mindig betartok. Nem vagyok hajlandó olyan döntést hozni, amit más is meghozhat."

(Richard Nixon)

"Jól válaszd meg az útitársaidat, lehet hogy meg kell enned őket."

(W.C. Sellar)

"A boldogság igazi titka az, hogy az ember elfogadja magát annak, aki."

(Erasmus)

"Egy arányosan mérlegelni tudó értelem nagyon ritka kincs. A bölcsesség valódi megnyilatkozása az, hogy a megfelelő dolgoknak adunk nyomatékot."

(Herbert N. Casson)

"Az üzleti világban általánosan tapasztalható hiba, hogy az emberek túlbonyolítanak dolgokat, és elfelejtik, hogy a siker két legfontosabb titka a józan ész és az egyszerűség. Én igyekszem minél ritkábban igénybe venni ügyvédek és könyvelők szolgáltatásait."

(Peter De Savary)

"Attól a versenytárstól kell félned, amelyik egyáltalán nem foglalkozik veled - csinálja a dolgát, méghozzá egyre jobban és jobban."


(Henry Ford)

"Az embernek úgy kell megtanulnia egy dolgot, hogy csinálja - mert bár hiheti, hogy képes rá, nem lehet addig biztos, amíg nem próbálkozott vele."

(Szophoklész)

"Érthető, ha az intelligencia és a siker közötti korreláció olyan laza. Minél okosabb valaki, annál hajlamosabb csak önmagára támaszkodni. Mindent tud, ezért csak magára épít az előmenetelben. Vagyis rossz lóra tesz. Olyanra, melynek kicsi a nyerési esélye. A kevésbé okos személyek tudják, hogy nem olyan okosak. Ezért aztán körülnéznek, ki segíthetné őket a felfelé vezető úton."

(Ries, Al és Trout, Jack)

"Ha egyszer már döntöttél és a végrehajtáson a sor, ne foglalkozz többé a döntés felelősségével - a megvalósításra összpontosíts!"


(William James)

"Az emberi dolgokban minden megoldás csupán világosabbá teszi a problémát. Lehetővé teszi, hogy jobban lássuk, mivel van dolgunk. Nem létezik végső megoldás!"

(Eric Hoffer)


"Könnyebb az elveinkért harcolni, mint azokkal összhangban élni."

(Alfred Adler)

 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
(Károlyi Mihály)
  2008-09-09 16:16:11, kedd
 
  Jobb egy kis gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget.

Semmiféle gondos és alapos tervezéssel nem lehet felülmúni a vakszerencsét.

A régi barátokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb áldás,
hogy az ember megengedheti magának, hogy hülyét csináljon magából előttük.
(Ralph Waldo Emerson)

Az ellenkező nem társasága nélkül az ember félkarú József Attila.

Nem tudom, mi voltam eddig, ámde azt sem, mi leszek.
Tőled függ, hogy sötét árnyék vagy fényes sugár legyek.
(Petőfi Sándor)

,,Akkor azonban már tudtam, hogy ha vége szakad valaminek, akár rossz volt az, akár jó, mindenképpen űr marad a helyén. Ha rossz volt, az űr magától is megtelik. Ha jó, akkor csak úgy lehet megszüntetni, ha a helyébe az ember valami jobbat talál."
(Hemingway)

"Idegeskedni annyi, mint magunkat büntetni mások hülyesége miatt"

"Jól tudom, hogy sohasem az valósul meg, amire az ember törekedik, hogy legtöbbször kudarcot vallunk tökéletességről szőtt ábrándjaink valóra váltásában, de az ember tévedésekből, vesztett csatákból tanul, és csak így tudja mindig újrakezdeni a harcot."

(Károlyi Mihály)

,,Egyedül. Igen, ez a kulcsszó, nincs is még ilyen szörnyű szó. A gyilkosság meg sem közelíti; a pokol pedig csak szegényes szinonímája..."

,,Nem könnyebb a nehéz helyzeteket elkerülni, mint szembenézni velük."

,,Akkor becsületes, önfeláldozó ifjú volt, kész lelkesedni minden igaz ügyért: most pedig romlott, rafinált és önző világfivá lett, aki csupán élvezeteit hajszolja... Ennek a szörnyű változásnak pedig az volt az oka, hogy már nem önmagának hitt, hanem a többieknek, környezetének. Azért nem hitt már önmagának, s azért kezdett a többieknek hinni, mert a maga meggyőződése szerint élni túlságosan nehéznek bizonyult... amióta másoknak hitt, azóta nem is volt mit eldöntenie, minden már eleve el volt döntve... Mi több: amíg a maga meggyőződése szerint élt, a többiek mindig elítélték, amióta pedig másoknak hitt, minden tette környezetének helyeslését vívta ki."
(Lev Tolsztoj) 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
Az igaz boldogság
  2008-07-30 10:28:30, szerda
 
  - Így érvel az ostoba: ez a föld az enyém, ezek itt az én gyermekeim. Ime minden együtt van, hogy teljes legyen a boldogságom - mondta Buddha a tanítványainak.
Hallgatói megkerdezték:
- Miért ostoba az efféle gondolkodás?
- Mert aki ezt mondja, az azt sem érti, hogy még ő maga sem a saját tulajdona. Valójában semmit sem birtoklunk, csak őrizzük egy ideig.

Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják.
Bármi legyen a kincsed, úgy tartsd a kezedben, mintha vizet markolnál.
Ha a tenyeredbe zárod, összenyomod; ha magadhoz láncolod, a lényegétől fosztod meg.
Tartsd szabadon, es örökre a tied marad.
Ez az igazi boldogság!


 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
Beethoven
  2008-07-30 09:58:51, szerda
 
  ,,Nem ismerem a felsőbbrendűségnek
más jelét,
mint a jóságot."

 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
Bölcsességek
  2008-07-28 18:53:06, hétfő
 
  Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is... Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet... Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről. / Paracelsus /
Küzdj, de ne esztelenül! Mindig egy métert menj előre, a társadalom azt elviseli, hogy egy méterrel megelőzöd a korod, de egyszerre két métert ne ugorj előre, mert kitöröd a nyakadat, és akkor belekeveredsz depresszióba, csalódásba és szembefordulsz a dolgokkal. Küzdj! A többiek be fognak érni, és öt év múlva igazad lesz. Persze az igazság gyümölcsét nem te fogod leszedni, és nem te takarítod be a termést. Ez ne zavarjon! Azok fogják betakarítani, akik téged támadtak. De vagy úgy gondolkozol, hogy ,,én,, , vagy úgy gondolkozol, hogy ,,mi". És ez a hazafiság, hogy mindig abban gondolkozol: ,,mi". Ha neked a saját személyed a fontos, akkor csalódni fogsz és dühös leszel. De ha neked az ország a fontos, meg ez a nép, ez a nemzet, akkor azt mondod: igazam van, az pedig mindegy, hogy ők aratják le a termést, de a dolog sikerült. /Ismeretlen forrásból/
Nem szabad sietni! Aki siet, a lelkét maga mögött hagyja. /Pápua mondás/
Veszedelmes dolog ráerőltetni másokra a világlátásunkat. /I.f/
Aki holtbiztos a dolgában, az iszonyú tettekre képes. /I.f/
Akinek vannak dolgai, az ráér álmodozni, akinek nincsenek, az harcol. /I.f/
Edény a gyermek, amelybe a felnőttek a mérgüket öntik, és a felnőttek mérge volt az, ami betett nekünk. /I.f/
A gyerekség meghal, pontosabban meggyilkolják. /I.f/
A tánc megszabadítja a lelket minden gyötrelmétől. /Tibeti szólás/
Ha tudom, hogy a táncban mely lépések következnek egymás után, akkor tudom a szerzetesi élet következő lépését is. /I.f/
Tiszta és szent életet élni nehéz, nem a mágia. /I.f/
A butaság szánni való betegség, s a gonoszság csak a vak ostobaság ragálytünete. Az elveszettnek látszó ember belsejében is felszabadulásra várakozik az Isteni lényeg, s az egész világot nehéz álomban botorkáló szerencsétlenek népesítik be. /I.f/
A titkos tudományok /ezotéria/ útjára senki se lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett. Ezen az úton kételkedni annyi, mint elbukni, visszahőkölni annyi, mint feneketlen mélységbe zuhanni. Te, aki e könyv olvasásába kezdtél, ha végigolvasod és megérted, uralkodóvá vagy őrültté leszel. Ám tégy vele, amit akarsz - se megvetni, se elfelejteni nem fogod. Ha tiszta vagy, fáklya lesz előtted, ha erős vagy, fegyverré válik a kezedben, ha bölcs vagy, bölcsebbé leszel. Ha azonban romlott vagy, akkor ez a könyv a pokol tűzévé lesz benned; éles tőrként hatol át lelkeden, s lelkiismeretedet a megbánás és örök nyugtalanság súlyával terheli meg. /Eiphas Levy: Rituel de la Haute Magie/
A természet rendje az, hogy a testépítés ideje alatt homályos tükör legyen a lélek, amelyen elmúlt árnyak visszfénye vonul át. /I.f/
Élnek közöttünk olyan teremtmények, akik kiléptek a természetes rendből azért, mert nagyon fölötte vagy nagyon alatta állnak; a látás tiszta fényével áldottak vagy a sötét tudás terhével átkozottak. /I.f/
A kegyelem egyetlen értelme; a törvény, amely a rosszat gyógyszerré változtatja, amely a bűn, a halál, a fájdalom mélypontját kiindulássá teszi a megvilágosodás felé. Egyetlen lépést nem tehet, egyetlen tartozást nem takaríthat meg, egyetlen terhet nem vehet le az ember válláról még Isten sem a többi közül való szeszélyes kivételezéssel, mert akkor a meg nem járt út szakasza fehér folt marad a lélek térképén, átéléssel ki nem töltött veszedelmes rés, amelyen bármikor újra benyomulhat a sötétség. /I.f/
Félni valamitől annyit jelent, mint mágnessé válni a félelem tárgya számára. Ha megszűnt a félelem, megszűnt a vonzás. /I.f/
,,Ó, vak lélek! Fegyverkezz fel a Misztériumok fáklyájával, s a föld éjszakájában megtalálod fénylő másod-testedet, isteni lelkedet! Kövesd az égi vezetőt! Legyen Géniuszod! Ő az, aki elmúlt és eljövendő testesülésed kulcsát őrzi". /Az Egyiptomi Halottak Könyvének felhívása a beavatottakhoz/
Figyeljetek önmagatokba. Pillantsatok a tér és idő végtelenségébe! Onnan zeng elő a csillagok éneke, a számok beszéde és a szférák harmóniája. Minden napkorong Isten gondolata és minden bolygó egy-egy kifejezése a gondolatnak. Az isteni gondolatok megismeréséhez ,ó lelkek, szálljatok fel és alá a hét bolygó útján és a hét bolygó hét egén. Mit zengenek a csillagok? Mit mondanak a számok? Mit nyilvánítanak ki a szférák? - Ó, ti elveszett vagy megmentett lelkek, a csillagok, számok és szférák a ti sorsotokat beszélik, éneklik, nyilatkoztatják ki! /Fragmentum Hermes után/
Mint ahogyan lomb váltja a lombot, olyan csak az ember. Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt újból, mikor eljön a szép tavasz újra: így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg aláhull. /Homérosz/
Nincs semmi, megnevezhető vad szörnyűség, se kín, se téboly, mit reánk zúdít az ég, ember-természetünk hogy el ne bírja még. /Euripidész/
Természet, az embereknek mily nagy átka vagy, de kiben szépen élsz, azoknak üdve is. /Euripidész/
Az élővel tégy jót! Mert aki meghalt, semmi, csak por és árny. Semmivé lesz, ami semmi volt. /Euripidész/
Kedves hazugságot kívánsz vagy keserű igazságot? Szólj! A választás rajtad áll. /Euripidész/
Szíveteknek nap mint nap szánjatok gyönyört, mert mit használ a holtnak bármi földi kincs! /Aiszkhülosz/
Ifjúkorodtól kezdve öregkorodig a bölcsességet válaszd útravalóul, ez ugyanis biztosabb minden más vagyonnál. /Biasz/
A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek. /Seneca/
Amíg nem tudjuk, melyik a leghelyesebb filozófiai módszer, ne válasszuk egyiket sem, mert jogtalanságot követünk el az összes többivel szemben. /Lukianosz/
Sokan, noha bölcsességet nem tanultak, mégis bölcsen élnek. /I.f/
Azért nem írok verset, mert amilyet szeretnék, nem tudok, amilyet tudok, nem akarok. /Rhetorica ad Herennium/
Ha nem jöttek volna létre az emberek, tanú nélkül maradt volna a mindenség szépsége. /Lukianosz/
Az igazság nem tűr meg semmi álnokságot, nyíltan szól az emberekhez, és épp ezért népszerűtlen. /Lukianosz/
Ha tudni kívánsz, tenni kell. Mert mind, amit még próba helyben nem hagyott, csak föltevés. /Szophoklész/
Tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni, nem függeni a példától és nem sandítani vissza a mesterre. /Seneca/
A műveltség az ifjaknak fegyelmező erő, az öregeknek vigasz, a szegényeknek gazdagság, a gazdagoknak ékesség. /Szinópéi Diogenész/
Sokan, akik a leggyalázatosabb dolgokat művelik, a legerényesebb beszédeket tartják. /Démokritosz/
Ha szakálluk hosszáról akarjuk megítélni a filozófusokat, igazságosabbak vagyunk, ha a bakkecskének adjuk az elsőséget. /Lukianosz/
A római Cato, mikor megkérdezték tőle öregkorában, neki miért nincs még szobra, holott sok más, mégpedig jelentéktelen embernek már van, így válaszolt: ,,Jobb szeretem, ha azt kérdezik, miért nincs szobrom, mint ha azt kérdeznék, miért van." /Plutarkhosz/
,,...a hatalmas éppen azt veszi zokon, ha kisebbek szemébe mondják a valót..." /Euripidész/
A szabadságot ingyen nem lehet megkapni. Ha sokra tartod, minden mást kevésre tarts. /Seneca/
A hatalom akkor is kényszerít, ha kér, nemcsak akkor, ha parancsol. /Macrobius/
,,... nem a város érdemel gáncsot, ha bajba dönti rosz kormányosa." /Euripidész/
Ahogy a fecskék nyáron velünk vannak, a hidegtől űzve viszont eltávoznak, ugyanúgy velünk vannak a hamis barátok életünk derűs szakaszában, de mihelyt észreveszik szerencsénk telét, valamennyien elrepülnek. /Rhetorica ad Herennium/
Tűzz magad elé egy jellemet mintaképül, és ahhoz igazodj, akár egyedül vagy, akár az emberek között. /Epiktétosz/
A gyermeknevelés veszélyes dolog: ha sikerül, rengeteg küzdelem és gond az ára; ha nem sikerül, felülmúlhatatlan a fájdalom. /Démokritosz/
Míg eszed épségben, ne nevesd ki hibáit a vénnek: bárki, ha elvénül, másodszori gyermekidőt él. /Cato/
Ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre; ha ellenben baj van a nevelés körül, - arról jobb nem is beszélni. /Platon/
Amikor szerelmes vagy, nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy, nem vagy szerelmes. /Publilius Syrus/
Az anyaszív csügg mindig jobban gyermekén; mert tudja, hogy övé, az apa csak hiszi./Euripidész/
Mit mondjak, ó Zeusz? Nézel ránk egyáltalán? Vagy minden ember puszta káprázatban él? Az isteneknek létezése is csalás, s az életük a Véletlen játéka csak? / Euripidész /
Minden dolognak sajátos szépsége van; ha ezt megváltoztatod, hatását tekintve rúttá válik. /Lukianosz/
A Paradicsomban angolok lesznek a rendőrök, olaszok a szakácsok, németek a szerelők, franciák a szeretők - és mindent a svájciak rendeznek el. Ezzel szemben a Pokolban angolok a szakácsok, németek a rendőrök, franciák a szerelők, svájciak a szeretők - és az egészet az olaszok szervezik meg. / Szereposztás /
Úgy élj, mintha már csak egy napod volna hátra az életből, és úgy dolgozzál, mintha örökké akarnál élni. /Fr.Mauriac/
Kétféle tragikum van: az erős rosszaké és a gyenge jóké. /Shakespeare/
Az ember élvezze az apró örömöket és ne várjon túl sokat. Én nem keresem a töviseket, minden csekélységnek örülük. Ha alacsony az ajtó, lehajolok, ha el lehet hengeríteni a követ az utamból, megpróbálom elhengeríteni, ha nagyon nehéz a kő, megkerülöm, és így mindennap akad valami, ami megelégedéssel tölt el. /Goethe édesanyja/
Miért élünk, ha nem azért, hogy a testet lélekké formáljuk? /Hugh Walpole/

 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
,,És te is tiszta jó vagy."
  2008-07-27 09:56:05, vasárnap
 
  Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek
csupán tiszta szív és sok, sok szeretet."
/Pázmány Péter/

"Néhány ember megérzi az esőt; mások pedig egyszerűen megáznak"
/ Roger Miller /

"Barátom, gondolkodj el azon, hogy mi az ami igazán fontos, és mi az, ami csak annak látszik!" /X/

"Azt tudjuk, hogy mi lesz, de addig mi lesz?" /X/
"Napról-napra, óráról órára cselekedni kell, személyesen. Adni, segíteni, erősíteni, tanítani, rejteni, vigyázni éjjel és nappal."
/Márai Sándor /

"Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó ügyet védesz. Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben. De nincs alku sem. Ezért soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz."
/Márai Sándor /

"Minden ember valami nagy, nagy titok. És a legszimplább is megfejthetetlen. Emberésszel elérhetetlen."
/Móricz Zsigmond /

"Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni." /Vincent Van Gogh/

"Segíts hogy az emberárulók szutykát
erővel győzze a szív,
szép szóval a száj!" /Nagy László/

"És érezzék egy kézfogásból Rólad,
Hogy jót akarsz
És te is tiszta jó vagy." /Váci Mihály"
 
 
0 komment , kategória:  Hirességek bölcs mondásaiból  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 3212
  • e Hónap: 22294
  • e Év: 22294
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.