Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 38 
Kölcsey Ferenc: Drégel.
  2018-03-11 07:02:53, vasárnap
 
  Kölcsey Ferenc:

Drégel.


Fellegi bérceiden, oh Drégel vára, kereslek.
Merre valál? Tornyod honnan emelte fejét ?
Szondi hol állt? repedő kebelén hol csorga le vére ?
Nyughelye hantjai közt hol nyögdel az estveli szél ?
Puszta vagy, oh kiomolt vér szent helye! néma homály leng
Vad komor árnyában szirteid orma felett.
Ah, de romod tetején az örök hir égi virága
Csillagi fényében századok óta virul !

Cseke, 1825. május

Esztergom és Vidéke, 1884. nov 9.

A ,,Magyar Salon“ novemberi füzetéből.
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Barátság 's szerelem.
  2018-01-07 12:37:03, vasárnap
 
  Kölcsey Ferenc:

Barátság 's szerelem.


Minden virágát életemnek ,
Mellyet még sorsom nyújtogat
Vidám vagy gyászló szín alatt
Örömimnek vagy keservemnek ,
Barátság 's szerelem !
Tinéktek szentelem.

Minden virágát életemnek
Vigan fűzöm hajam körül;
Az ég borong és földerül
'S tavasszal új rózsák teremnek ,
Barátság 's szerelem!
Míg tí laktok velem.

Minden virágát életemnek
Hervasztja sírom egykoron,
' S túl földi kényen 's bánaton
Ott szent nyugalmát enyhhelyemnek
Barátság 's szerelem,
Karjaitokban lelem.

Aurora : hazai almanach, 1833.
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: A' köny.
  2018-01-06 07:12:36, szombat
 
  Kölcsey Ferenc:

A' köny.


Csendes ifjú járdál andalogva,
Andalogva szent berek' homályán.
Száll föléje nyögdelő szelecske ,
'S bíbor ajkán végig elsuhanván,
Tiszta csöppet harmatoz-le hűsen.

Honnan , honnan , nyögdelő szelecske ?
Nem derűl most hajnal rózsaszínben ,
Esti fény sem bíboroz tetőket;
Lángfolyamban úszik a' nap ott fenn ,
De hevétől rekken a' meleg táj ,
'S szárnyad, íme, tiszta csöpp' ezüstjét
Harmatozva lebben-el körűlem.

És felelt a' nyögdelő szelecske:
" Mentem én keresni dél' hevében
Rózsabokrot balzam-ernyejével,
És alatta leltem gyönge lyánykát,
Gyönge lyánykát ülve könnyel áztan;
Szánakozva röpdezék föléje,
S megfürödtem könnye' tengerében. "

Szóla 's ment a' nyögdelő szelecske.
És az ifjú' szíve kezd dobogni
S bíbor ajkán a' csöpp égni kezdett ,
Égni kezdett bár leszálla hűsen.

Aurora : hazai almanach, 1833.
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Forrásnál.
  2017-12-06 07:52:16, szerda
 
  Kölcsey Ferenc:

Forrásnál.


Ültem én a' forrás mellett,
Téli szél fujt , ég borult:
Egy madárhang sem nyögdellett,
Egy rózsácska sem virult ;
'S e' kebelnek mozdultára
Néztem kunyhóm' ablakára;
Barna lyány , te laktad azt ,
'S véled éltem víg tavaszt.

Ülök én a' forrás mellett,
Lágy Zephyr száll, ég derül,
Száz madár zeng, bájlehellet
Száz rózsának keblén gyül.
*S e' kebelnek mozdultára
Nézek kunyhóm' ablakára:
Barna lyány, elhagytad azt ,
'S engemet bus tél hervaszt.

Aurora : hazai almanach, 1829.
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Elválás
  2017-12-04 09:25:57, hétfő
 
  Kölcsey Ferenc:

Elválás


Hervadsz , hervadsz
Szerelem' rózsája!
Isten hozzád
Keblem' hű lyánykája !
Omlik a' hab,
Omlik könyhullásom;
Kél a' szellő,
'S költi sóhajtásom'

" Partot a' hab ,
Bút mos könyhullásod
Enyh a' szellő ,
S enyhül sóhajtásod.
Hagyd hervadjon
Szerelem' rózsája,
Nyilt hajnalkor
Remény' violája. "

Hervadsz, hervadsz
Szerelem' rózsája!
Nem kell nékem
Remény' violája ;
Újaim csak
Nefelejtset szednek
Bús estvéjén
Bús emlékezetnek.

Aurora : hazai almanach, 1829.
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Rákos
  2017-09-04 06:25:08, hétfő
 
  Kölcsey Ferenc:

Rákos


Rákos, bolyongék partjaidon, s vized
Hullámit ittam s keblem emelkedett,
Könny forrt szememben, s érzeményim
Szívem alatt tüzesedve vívtak!

Körűlem érzém egykori hőseink
Árnyékainak gyönge fuvallatit,
Az égi szellem fürteim közt,
S arcom előtt suhogott csapongván.

Hajh, látom őket sátoraik közűl
A népesűlő térre tolongani,
Buzgó kebelt látok hazámért,
S lángszemeket dagadó könyekkel!

Fegyverre, jőn az ellen erős hada.
S ím villog a kard, s tárogató riad,
A büszke ló szökdell, nyihog, fúv,
A lovag űl diadalmi tűzzel.

És nem kerűlnek mély sebeket s halált,
Ki halni tud, nincs járom erős nyakán,
Néked, tenéked szent szabadság
Áldozik a nemesen kifolyt vér!

Magozz fel, ó vér, puszta mezőnk fölett,
S teremj magodból szép csemetét nékünk!
Ah, szélveszek közt nyert honunkat
Rút puhaság özönébe fojtjuk!

Habzik borunk a tág kehely öble közt,
Tolongva zúgunk táncpaloták felé,
S förtéztetett lyány karja közzé
Szórja vadúl erejét az ifjú.

Romlasz magyar nép, romladozol hazám,
És lassan őrlő féreg emészt belől,
Ha fog kigyúlni magzatidnak
Szűk kebelökben az égi szikra?

Cseke, 1821. október
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Bú kél velem. . .
  2017-07-26 07:54:54, szerda
 
  Kölcsey Ferenc:

Bú kél velem. . .


Bú kél velem, bú jár velem,
Ki ránt fel kebléből?
Adj egy rózsát, hű szerelem,
Hajad szép fürtjéből!
Egy rózsát adj, hű szerelem,
Bár tövises lészen,
Tán ha kínját elviselem
Majd öröm vár készen!

Mért nyög, miért az esti szél
Bokor ernyőjében?
Mért fürdik a rózsalevél
Harmat hűs cseppjében?
Azért nyög, hajh, az esti szél,
Mert én sohajtottam!
Harmatcsepped, rózsalevél,
Szememből ontottam!

Fészkén az árva fülmile
Ha párját siratja,
S búját énekben zengi le,
Lágyul-e bánatja?
Ó zengenék úgy éneket
Egyik éjről másra,
S bércet, völgyet, fát, köveket
Indítnék sirásra!

Szűn a zápor, s szivárvány ég
Fenn sötét felhőkön,
Vándorsorsom túlhalad még
Borongós időkön.
Adsz egy rózsát, hű szerelem,
Bár tövises lészen,
Tán ha kínját elviselem
Majd öröm vár készen.
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Tanács
  2015-07-19 07:12:36, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Bor-király
  2015-06-12 06:54:49, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
Kölcsey Ferenc: Vanitatum Vanitas
  2014-06-27 07:00:42, péntek
 
  Kölcsey Ferenc:

Vanitatum Vanitas


Itt az írás, forgassátok
Érett ésszel, józanon,
S benne feltalálhatjátok
Mit tanít bölcs Salamon:
Miképp széles e világon
Minden épül hitványságon,
Nyár és harmat, tél és hó
Mind csak hiábavaló!

Földünk egy kis hangyafészek,
Egy perchozta tünemény;
A villám és dörgő vészek
Csak méhdongás, s bolygó fény;
A történet röpülése
Csak egy sóhajtás lengése;
Pára minden pompa s ék:
Egy ezred egy buborék.

Sándor csillogó pályája,
Nyúlvadászat, őzfutás;
Etele dúló csordája
Patkánycsoport, foltdarázs;
Mátyás dicső csatázási,
Napoleon hódítási,
S waterlooi diadal:
Mind csak kakasviadal.

A virtus nagy tüneményi
Gőz, mit hagymáz lehele;
A kebel lángérzeményi
Vértolúlás kínjele;
A vég, melyet Sokrat ére,
Catonak kihulló vére,
S Zrínyi Miklós szent pora
Egy bohóság láncsora.

És ti bölcsek, mit hozátok
Ami volna szép s jeles?
Mámor bírta koponyátok,
Plato s Aristoteles.
Bölcselkedő oktalanság,
Rendbe fűzött tudatlanság,
Kártyavár s légállitvány
Mindenféle tudomány.

Demosthén dörgő nyelvével
Szitkozódó halkufár;
Xenofon mézbeszédével
Rokka közt mesére vár;
Pindár égi szárnyalása
Forró hideg dadogása;
S Phidias amit farag,
Berovátkolt kődarab.

Mi az élet tűzfolyása?
Hulló szikra melege.
A szenvedelmek zúgása?
Lepkeszárny fergetege.
Kezdet és vég egymást éri,
És az élet hű vezéri,
Hit s remény a szűk pályán,
Tarka párák s szivárvány.

Holdvilág csak boldogságunk;
Füst a balsors, mely elszáll;
Gyertyaláng egész világunk;
Egy fuvallat a halál.
Vársz hírt s halhatatlanságot?
Illat az, mely tölt virágot,
És a rózsát, ha elhull,
Még egy perccel éli túl.

Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet,
Sorssal, virtussal, nagysággal
Tudományt, hírt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen,
Tompa, nyugodt, érezetlen,
S kedv emel vagy bú temet,
Szépnek s rútnak hunyj szemet.

Mert mozogjon avagy álljon
E parányi föld veled,
Lengjen fényben, vagy homályon
Hold és nap fejünk felett,
Bárminő színben jelentse
Jöttét a vándor szerencse,
Sem nem rossz az, sem nem jó:
Mind csak hiábavaló!
 
 
0 komment , kategória:  Kölcsey Ferenc  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 38 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2470 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1111
  • e Hét: 7488
  • e Hónap: 26733
  • e Év: 1982150
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.