Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Nincs Cím
  2008-08-12 09:40:05, kedd
 
  IMÁDSÁGOM
Békefi Pál

Hogyha engem az Úr Jézus
az ölébe venne,
legjobb dolgom a világon
tudom, nekem lenne.

Szent szívének közelében
volna puha fészkem,
semmiféle veszedelem
nem árthatna nékem.

Nem félnék én, ha a sátán
reám törne hévvel,
mert megvédne az Úr Jézus
hatalmas kezével.

Meghajtom hát a fejemet
imádságra, csendbe',
kedves Jézus arra kérlek
vegyél az öledbe.

Az apostoli Hitvallás és a Dicsősség


Dicsőség

Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irglmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.

Az apostoli Hitvallás
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennyben és földnek Teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erjéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az atyát és a Fiút,
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Istenes versek. Imádságok  
Mire való a csönd?
  2008-08-12 09:36:46, kedd
 
  A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték tőle:
- Mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és magányban?
A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy vizet mert egy ciszternából, az esővíz összegyűjtésére szolgáló mély kútból. Fölfigyelt a kérdésre, s munka közben odaszólt a látogatóknak:
- Nézzetek bele a ciszternába! Mit láttok?
Az emberek kíváncsian körülvették a szerzetest, és próbáltak beletekinteni a mély kútba:
Nem látunk semmit - mondták kisvártatva.
A remete abbahagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem mertek:
- Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit láttok?
A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, s felkiáltottak:
- Saját arcunkat látjuk a kútban!
- Bizony, amíg zavartam a vizet - mondta a remete -, nem láttatok semmit. De a csöndben és a nyugalomban megismeritek önmagatokat.
A látogatók megértették a remete tanítását.

 
 
0 komment , kategória:  Istenes versek. Imádságok  
Álmomban
  2008-08-12 09:32:56, kedd
 
  "Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt:

- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi?


- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?


- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba.
- Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket.
- Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg.
- Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna.


- Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat jegyeznék meg?


- Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk.
- Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyünk elbírálhatóak.
- Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége.
- Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak.
- A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni.
- El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket.
- Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem.
- Két ember nézheti ugyanazt a dolgot és mégis két másféle dolgot látnak.
- Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret.
- Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.
Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:

Az emberek elfelejtik, mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük."


 
 
0 komment , kategória:  Istenes versek. Imádságok  
Igék és zsoltárok
  2008-08-12 09:28:39, kedd
 
  Gal 3,6-18
"Krisztus... átokká lett értünk" (13). Milyen mérhetetlen felfordulást és zűrzavart okozhatott a mennyben az a pillanat, amikor Jézus, Isten egyetlen Fia, dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, a testet öltött Ige, s akiben megteremtetett minden a mennyen és a földön, magára vette Isten átkát az emberért! Mekkora szeretet kellett ahhoz, hogy így felboruljon az isteni rend azért az engedetlen és bűnös emberért, aki mögött már évezredek bukásokkal terhelt üdvtörténete állott? Ezt megérteni nem tudjuk, de hihetjük, és életünk lehet általa.
RÉ 425 MRÉ 366


Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Ámen


Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon
titeket annakidején. I.Péter 5:6

Nehéz dolog magunkat Isten előtt megaláznunk. Ám az Úr Jézus példát adott számunkra.
Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megalázta magát. S
ahogyan Őt felmagasztalta Isten, minket is fel fog annak idején! (Horváth Géza,
nagyvarsányi református lelkipásztor)


130-as zsoltár


A mélységből kiáltok hozzád, Uram,

Uram, halld meg hangomat!

Ha a bűnöket számon tartod, Uram,

Uram, ki állhat meg előtted?

De nálad van a megbocsátás,

hogy féljenek téged.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak

és a Szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor

és mindörökkön-örökké. Ámen.

A mélységből kiáltok hozzád, Uram,

Uram, halld meg hangomat!


Legyetek valóban józanok és ne vétkezzetek. I.Korinthus 15:34


Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az ő erősségük a háborúság idején.
Zsoltárok 37:39


És monda Dávid az Úrnak: Igen vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most oh Uram
vedd el kérlek a Te szolgádnak álnokságát; mert felette esztelenül cselekedtem. II.
Sámuel 24:10

Kiálts hozzám és megfelelek és nagy dolgokat mondok néked, melyeket nem tudsz.
Jeremiás 33:3

 
 
0 komment , kategória:  Istenes versek. Imádságok  
Wass Albert:
  2008-08-12 09:25:42, kedd
 
  Wass Albert:
Darvak

... Fent ék alakban vonulnak a darvak...
Nem is tudom miért fáj úgy nekem
ez az éles, tragikus ék alak...
Érzem talán: ez lesz a végzetem.

Ha egyszer ősz lesz,
és értem küldenek a csillagok,
mint Lohengrinért: csoda-táltoson,
amikor meghalok:
daruvá változom.
És jönnek majd a többi darvak,
körüllebegnek, szárnyra kapnak,
s amíg lent elsirat az ének,
a végtelenbe elkísérnek.

Valaki akkor feltekint az égre,
Nem tudja mért, de könny szökik szemébe:
... fent ék alakba vonulnak a darvak
Darvak

... Fent ék alakban vonulnak a darvak...
Nem is tudom miért fáj úgy nekem
ez az éles, tragikus ék alak...
Érzem talán: ez lesz a végzetem.

Ha egyszer ősz lesz,
és értem küldenek a csillagok,
mint Lohengrinért: csoda-táltoson,
amikor meghalok:
daruvá változom.
És jönnek majd a többi darvak,
körüllebegnek, szárnyra kapnak,
s amíg lent elsirat az ének,
a végtelenbe elkísérnek.

Valaki akkor feltekint az égre,
Nem tudja mért, de könny szökik szemébe:
... fent ék alakba vonulnak a darvak

Wass Albert
Dal

Mikor az első csókot adtad:
már az ősz osont a fák alatt,
Kapirgáló szelek kutattak
avar-homályban árnyakat;

A fákra ráhajolt az este,
s az est meséje régi volt. . .
csókunkat fák közül kileste,
és kacagott a régi hold;

Felettünk fényes csillag égett,
s két csillag volt a két szemed. . .
beléje néztem: vissza-vissza nézett. . .
és bíztatott és kérdezett. . .

Szellőt üzent az esti távol,
és azt üzente: Csend legyen. . .
S a hervadás-erezte fákról
lekacagott a szerelem.

KÖSZÖNTÉS

Jó estét emlékek. Adj Isten, álmok!...
Kékszemű ködben tünedeznek, szállnak
Foszlányai a sugárteli délnek, --
Lengő, testetlen árnyak már, -- nem élnek.

Rég volt, -- hogy száraz szemmel, lázban égve,
Némán dobáltam a kályha tüzébe
-- Hogy zizegtek, hogy hullt a pernye rájok! --
Régi levelet, elszáradt virágot.

S ma -- ócska holmi közt, -- adj Isten álmok!
Egy ittfeledt írásra rátalálok...
Elrejtem gyorsan, senki meg ne lássa!...
Mégis -- csak nem küldhetem a padlásra?
 
 
0 komment , kategória:  Istenes versek. Imádságok  
Istenes versek. Imádságok
  2008-08-12 09:18:48, kedd
 
  Michelangelo Buonarroti (1475-1564):
ÉVEKKEL RAKVA...

Évekkel rakva, bűnnel teljesen,
rossz szokásokba gyökerezve mélyen,
itt vagyok mindkét halál közelében,
s szívem most is méreggel etetem.

Nincs erőm, hogy szokásom, életem,
vágyam, sorsom önként jobbra cseréljem,
ha égi oltalmad nem lesz vezérem,
s nem lesz zabola tévelygésemen.

Uram, nem elég, hogy hívsz, s hogy sietnék
hozzád, csak mert lelkem - nem mint elébb:
semmiből - újrateremted az égben.

Mielőtt halandó terhem levennéd,
rövidítsd meg utam meredekét,
s tedd tisztává, biztossá visszatértem.

(fordította: Rónay György)


Berzsenyi Dániel:

FOHÁSZKODÁS

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

A legmagasb menny s aether Uránjai,
Mellyek körülted rendre keringenek,
A láthatatlan férgek, a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.

Te hoztad e nagy minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldököd
Ronthat s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.

Téged dicsőít a zenith és nadir.
A szélvészek bus harca, az égi láng
Villáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.

Buzgón leomlom színed előtt, Dicső,
Majdan ha lelkem záraiból kikél,
S hozzád közelb járulhat, akkor
Ami után eped, ott eléri.

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb lelkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de óh, nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.


Wilhelm Busch:

CSÁBÍTÓ AJÁNLAT

Egy fiatalember gyakran kigúnyolta a Bibliát. Egyszer megint lekicsinylő megjegyzést tett rá.

- Olvasta maga már tulajdonképpen a Bibliát? - kérdeztem tőle.

- Ugyan mit gondol? Én és a Biblia! Nevetséges!

Elővettem egy vadonatúj, bőrkötésű Újtestamentumot:

- Nézze, ezt a szép kis Bibliát magának adom, ha megígéri, hogy elejétől végig elolvassa.

Az ajánlat nagyon csábító volt. Azután hetekig nem láttam a fiatalembert. Egyszer csak megint megjelent.

- Nos - kérdeztem -, hogy állunk a Bibliával?

Nagyon komolyan felelt:

- Tudja, különös dolog ez. Elkezdtem olvasni. Sok mondent nem értettem meg. Már abbahagytam volna - de hiszen megígértem, hogy végigolvasom! Azután sok mindent találtam benne, ami szíven talált és nyugtalanított úgy, hogy legszívesebben eldobtam volna a könyvet. De megígértem, és végig kellett olvasnom. Később annyi vigasztalást találtam benne, hogy egész boldog lettem. Amikor befejeztem, azt mondtam magamban: ha igaz az, amit ez a könyv mond, akkor elvesztem, ha nem változtatok az életemen. Hozzáfogtam, hogy nagytakarítást csináljak a szívemben. És most - a Biblia az élet könyve számomra.


Reggeli Imádság!!!!

Oda az éjszaka, meghasadt a hajnal, újra vár az élet munkával és zajjal. Többre bíztál engem a mával is, Atyám; köszönöm, hogy végezhetem munkám; törődéseimben légy a segítségem, ne­hézségeimben erőm, egészségem. Jóságoddal biztass, hogyha elcsüggednék; mutasd meg uta­mon mindig a célt. Add rá oltalmamra atyai áldá­sod, hogy épüljön étiztünk és bennünk a Te or­szágod.

Ámen.


Fáradt ember imádsága

Atyám! Kezemmel és eszemmel dolgoztam, el­fáradtam. Adj testemnek pihenést, lelkemnek-szí­vemnek derűt, hogy további munkámba örömet, lelket vihessek, önmagamnak és másoknak hasz­nára válhassak. Ámen.


ESTI IMÁDSÁG!!!

Te segítettél, Istenem, a nap folyamán, Téged kérlek, adj nyugodt pihenést az éjszakán. Add felejtenem a bántást, örvendenem mindannak, ami igaz emberséggel találkoztam és pihenésem­ben is érezzem atyai szereteted, gondviselésed, Ámen


B. Radó Lili:
BÉKÜLT SZÍVVEL.

Ajándékul, amit szántál nekem,
e néhány évet, Uram, köszönöm.
Tudom, a nyár van hátra még, s az ősz,
mert tánc s a dal s az ifjúi öröm
mögöttem immár messze elmaradt.

Bizony, tavaszom tarka mámora
tovaillant, míg gyöngyöző borához
tétova kézzel poharat kerestem.
De aranyszemű kalászok aratása
vár még reám és egy-egy nyári esten
a béke megcirógat engem is.

Ó, lesz még dús hegyoldal víg szüretje,
szelid verőfény szeptember délelőtt,
és hosszú séták még a tél előtt.

S ha hull a hó majd, köröttem csend, ha leng,
fűtött szobában duruzsol a kályha,
tán jó is lesz már ablakomban állva
nézni, hogy tarka tömegben odalent
ki mást sodor magával most az élet.

Dutka Ákos

Tokaji MártonLehet - e még...?!

Lehet - e még...?!
Fürdeni az ezüstös őszben,
Beszívni a virágok illatát.
Sétálva az erdei úton,
Hallgatni a madarak dalát.

Lehet -e még...?!
Értelme a létnek,
Ha elrohant az időszekér.
A boldogság pillanata,
Időnként úgyis visszatér.

Lehet -e még...?!
Virágot szedni a réten,
Hisz egy szál már úgyis elég.
Csokorba nem lehet kötni,
Az ezüstös ősz leheletét.

Lehet-e még...?!
Felhőt kergetni az égen,
Gondolatban repülni messze még.
Visszatérni az elmúlt ifjúsághoz,
Mely messzire tünt már rég.

Lehet -e még...?!
Élni sokáig, amíg az óra jár
Álmodozni jelenről, jövőről.
Ó lehet még, mert itt a nyár.


Túróczy Zoltán:
Tanács

Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedből minden földi kincs.

És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több mint összeomló kártyavár.

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.

Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.

De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...A régi ház
Nincs belőle már egy vén kilincs se,
ködként szétfoszlott harminc éve már
szivemben él mind a hét szobája,
és ég a lámpa, tárva nyitva, - vár
avult bútorok közt régi székem,
vén asztalunk, ó tegnap volt talán,
hogy itt vigasztalt múló kis kudarcért
az én mosolygó fiatal anyám.

Hová csatangolt százkalandú álmom,
hová jutottam száz tévedt úton?
Mily messze bújt a gesztenyés a fasorban
a régi ház, már magam sem tudom,
de álmaimban ott ül mind a háznép
valóbb valóság élőknél is ők,
emlékeimnek szüz tavában fagyva
élnek, akárcsak harminc év előtt.

Anyámmal szemben mindenki a helyén
s mind hogy megszépült, tisztaarcú szent
szemükben a béke, szeretet tüzével:
gyermekkorom vig ünnepe üzent;
és én megyek sok száz éjszakán át,
virágos úton fütyörészve már.
Egyszer elalszom - és ott ébredek fel
A régi házban - hol anyám széke vár

 
 
0 komment , kategória:  Istenes versek. Imádságok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 585
  • e Hét: 3797
  • e Hónap: 22879
  • e Év: 22879
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.