Regisztráció  Belépés
majamaria.blog.xfree.hu
Ma kezdődik az életed hátralévő része. " / Charles Dederich / Barát Mária
1960.10.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 43 
A szeretet keresztútja
  2018-03-02 16:10:06, péntek
 
  RÖVID KERESZTÚT


1. Pilátus halálra ítéli Jézust
- A szeretet mindig megegyezik az Atya akaratával.

2. Jézus vállára veszi a keresztet
- A szeretetnek semmilyen áldozat nem elfogadhatatlan.

3. Jézus először esik el a kereszttel
- A szeretet nem adja fel.

4. Jézus Édesanyjával találkozik
- A szeretet módot talál arra, hogy örömet szerezzen.

5. Cirenei Simon segít Jézusnak
- A szeretet mindenkit maga mellé fogad.

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
- A szeretet a kis szolgálatot egy nagyobb ajándékkal viszonozza.

7. Jézus másodszor esik el
- A szeretet nem ismeri a méltatlankodást.

8. Jézus és a síró asszonyok
- A szeretet vigasztalni is tud a szenvedésben.

9. Jézus harmadszor esik el
- A szeretet minden fájdalommal csak gazdagabbá válik.

10. Jézust megfosztják ruháitól
- A szeretet nem szégyenli mindenét odaadni.

11. Jézust keresztre feszítik
- A szeretet csöndben marad, ha szenvednie kell.

12. Jézus meghal a kereszten
- A szeretet erősebb, mint a halálfélelem.

13. A Fájdalmas Anya
- A szeretet akkor is hisz és remél, ha mindenki elcsüggedt már.

14. Jézust eltemetik
- A szeretet csak azért hal meg, hogy föltámadjon újabb szeretetre.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Szűz Mária keresztútja
  2018-02-16 15:14:53, péntek
 
  1. Jézust halálra ítélik

Péntek kora reggel láttam a fiamat. Most pillantottam meg először, mióta elvitték. Kékre vert, vérző testének láttán fájdalom hasított szívembe és könnyek szöktek szemembe.
Aztán Pilátus, ítélkező székében ülve megkérdezte a tömeget, miért akarják fiamat kivégeztetni. Körülöttem mind azt ordította: ,,Feszítsd meg őt!"
Könyörögni akartam nekik, hogy hagyják abba, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így csak álltam ott, némán, sírva.

Uram Jézus, nehéz elképzelnem a kínt, amit anyád érzett, mikor halálra ítéltek.
De hát hogy állunk ma, amikor haragot tartok? ,,Feszítsd meg!"
Amikor ítélkezek valaki fölött? ,,Feszítsd meg!"
Nem könnyeztet-e meg ez Téged és anyádat?
Bocsáss meg, Jézus!

2. Jézus vállára veszi keresztjét

Egy kicsit erőre kaptam, s a tömeggel odamentem a térre. Kivágódott egy ajtó, s kibotladozott a fiam, mögötte a röhögő őrök. Ketten odacipeltek egy nehéz keresztet, és a vállára dobták. Aztán elkezdték lökdösni, le az úton.
Kibírhatatlan volt érte a fájdalmam. El akartam venni tőle a keresztet, hogy magam vigyem.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így mentem, némán.

Uram Jézus, kérlek, bocsáss meg, amiért olyan sokszor nehezebbé tettem keresztedet, mert szemet hunytam szomszédom fájdalma és magányossága fölött. Bocsáss meg, hogy pletykáltam másokról, hogy mindig találtam kifogásokat, hogy bizonyos emberekkel ne kelljen együtt lennem, főleg, amikor beszélni akartak velem.

Segíts, hogy Máriához legyek hasonló, aki mindig igyekezett mások keresztjén könnyíteni.
Bocsáss meg, Jézus!

3. Jézus először esik el

Közelről követtem fiamat, amint a Kálvária felé botladozott. Soha semmi sem fájt annyira, mint most őt ennyire kínlódva látni. Láttam, a kereszt mint vág a válla húsába. Megállt a szívverésem, amikor elesni láttam, arcra borulva a földön, s a súlyos kereszt a hátára zuhant. Egy pillanatra azt hittem, imádott fiam meghalt. Egész testem remegni kezdett. Az őrök elkezdték rugdosni. Lassan feltápászkodott és újra elindult, de még mindig korbácsolták.

Saját testemmel akartam megvédeni, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így továbbmentem, némán, sírva.

Uram, hányszor láttalak elesve, s Máriától eltérően otthagytalak, nem törődve veled?
Hányszor nevettem, amikor mások hibáit láttam?
Hányszor mérgelődöm, amikor valaki másképp viselkedik, mint én?
Mária melletted állt, támogatott szenvedésed egész ideje alatt. Segíts, hogy én is ezt tegyem érted azáltal, hogy másokat támogatok.
Uram, irgalmazz nekem!

4. Jézus találkozik Anyjával

Sikerült áttörnöm a tömegen, és fiam oldalán mentem. Az ordítozáson keresztül megszólítottam. Megállt. Szemünk találkozott, az enyém a fájdalom könnyeiben úszva, az övé kínnal és döbbenettel telve. Tehetetlennek éreztem magam; és akkor azt mondta nekem a szeme: ,,Bátorság. Mindennek van értelme."
Ahogy tovább botladozott, tudtam, igaza van. S így utána mentem, némán, imádkozva.

Uram Jézus. Bocsáss meg, amiért annyiszor találkozott a szemünk és én elfordultam.
Bocsáss meg, amikor mindenkivel éreztettem, hogy ha nem úgy mentek a dolgok, ahogyan azt szerettem volna.
Bocsáss meg, amikor apróságokon keseregtem, elkedvetlenedtem, és nem hallottam bátorító szavadat. Igen, Uram, sokszor találkozott szemünk hasztalanul.

5. Simon segít Jézusnak a keresztet vinni

Fiam arcán majdnem teljes kimerültséget láttam, ahogy nehéz terhét vinni próbálta. Úgy tűnt, minden lépés az utolsó. Szívemben éreztem minden kínját, és úgy szerettem volna, ha már vége lenne. Aztán észrevettem, ahogy az őrök egy tiltakozó embert a tömegből kiráncigálnak. Kényszerítették, fogja meg a kereszt végét, s könnyítse meg fiam terhét. Kérdezte az őröket, miért van ez így.
Én tudtam, s így némán továbbmentem.

Uram, Jézus, sokszor megtagadtam neked a segítséget. Önző ember voltam, aki sokszor kérdőbe vontam szavadat.
Ne hagyj Simonhoz hasonlónak maradnom, hanem segíts, hogy anyádhoz, Máriához hasonlítsak, aki mindig csendben ment és engedelmeskedett.

6. Veronika letörli Jézus arcát

Ahogy továbbmentem, közel Jézushoz, egy asszony tolakodott át az őrök során, s elkezdte fiam izzadt, véres arcát törölgetni. Az őrök rögtön elráncigálták.
Az arcáról lesírt a kérdés: ,,Miért teszitek ezt vele?"
Én tudtam, és így továbbmentem némán, hívőn.

Uram, ez az asszony a legjobbat tette neked, amit csak tudott.
Én azonban, én többet akarok kapni, mint adni. Annyi alkalom van mindennap neked adni valamit azáltal, hogy másoknak adnék, de én elmegyek mellettük.
Megváltóm, segíts, hogy soha többé ne kérdezzem, miért, hanem mindenemet odaadjam neked.

7. Jézus másodszor esik el

Megint. A fiam megint elesett; a fájdalom megint elárasztott arra a gondolatra, hogy meghalhat. Feléje indultam, de a katonák nem engedtek. Felemelkedett, és lassan tovább bukdácsolt. Keserű kín töltött el, amint néztem a fiamat elesni, újból felkelni, és folytatni útját.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, némán továbbmentem.

Uram, Mária volt a leghűbb követőd. Sohasem állt meg, akármennyit is szenvedett érted.
Bűneim által sokszor elfordultam tőled, és elfordítottam másokat tőled.
Kérlek, irgalmazz nekem!

8. Jézus beszél az asszonyokhoz

Pár lépéssel Jézus mögött mentem, mikor megállt. Egy pár asszony állt ott, sírva, sopánkodva fölötte. Azt mondta nekik, hogy ne sírjanak érte. Alkalmuk volt, hogy elfogadják, mint Messiásukat, ehelyett, mint olyan sokan mások, elutasították. Azt mondta nekik, hogy magukért sírjanak, hogy könnyeik megtérést hozzanak.
Nem értették, mi a kapcsolat a mondottak és a halálba vezető útja között.
Én értettem, és amint továbbment, én némán követtem.

Megváltóm, sokszor én is olyan voltam, mint ezek az asszonyok, meglátva a hibát másban, sajnálkozva fölöttük, de ritkán láttam meg saját bűnösségemet, és ritkán kértem bocsánatodat. Uram, ezeken az asszonyokon keresztül neveltél engem.
Bocsáss meg, Uram, vakságomért.

9. Jézus harmadszor esik el

Gyötrelem volt számomra Jézusnak ez az esése. Nemcsak, hogy megint sziklás földre esett, de most már majdnem a domb tetején volt, a keresztrefeszítés dombján. A katonák üvöltöttek vele, szidták, s jóformán felráncigálták az utolsó pár lépésnyin.
Vert a szívem, ahogy elképzeltem, mit fognak vele ezután tenni.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így némán kapaszkodtam utána a dombra.

Szerető Jézusom! Tudom, hogy sokszor felajánlottam segítő jobbomat az embereknek, de amikor alkalmatlan lett a dolog, vagy fájdalmas, kifogásokat találtam, és otthagytam őket.

Segíts, Uram, hogy anyádhoz hasonlóvá válva sohase vonjam vissza segítségre nyújtott kezemet azoktól, akiknek szükségük van rá.

10. Jézust megfosztják ruháitól

Mikor fiam végre megszabadult a kereszt súlyától, azt reméltem, egy kicsit megpihenhet. De az őrök rögtön elkezdték véráztatta bőréről letépni a ruháit. Kibírhatatlan volt látni fiamat ekkora kínban.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, sírva.

Uram, a magam módján én is lemeztelenítettelek. Buta beszédemmel megfosztottam másokat jó hírnevüktől, egyeseket előítéleteimmel fosztottam meg emberi méltóságuktól;
Jézus, olyan sok módon megsértettelek mások megbántásával.
Segíts, hogy mindenkiben meglássalak.

11. Jézust a keresztre szögezik

Ahogy rálökték Jézust a keresztre, készségesen engedte, hogy odaszögezzék. Szívemben éreztem a fájdalmat, ahogy kezét és lábát átszúrták. Aztán felemelték a keresztet.
Ott volt, az én fiam, akit annyira szeretek, kigúnyolva, amint kínlódott, földi életének utolsó pár pillanatáért küszködve.
De én tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, imádkozva.

Uram, micsoda fájdalmakat szenvedtél el értem. S micsoda fájdalmakat szenvedett el anyád, amit látta fiát irántam való szeretetből meghalni.
Mégis, mindketten készek vagytok megbocsátani nekem, csak bűneimtől térjek meg.
Segíts, Uram, bűnösségemtől elfordulni.

12. Jézus meghal a kereszten

Mi nagyobb fájdalom érhet egy anyát, mint fia halálát látni! Én, aki ezt a Megváltót a világra hoztam, láttam felnőni, tehetetlenül álltam keresztje alatt, amint lehajtotta fejét és meghalt.
Földi kínjainak vége volt, de az enyémek megsokszorozódtak.
De ennek így kellett lennie, és nekem el kellett így fogadnom, így hát csak álltam, és némán gyászoltam.

Én Jézusom, irgalmazz nekem azért, amit bűneim okoztak neked és másoknak.
Köszönöm szereteted nagy tettét. Azt mondtad, hogy az az igazi szeretet, ha életünket adjuk barátunkért. Add, hogy mindig a barátod legyek.
Taníts meg, hogyan éljek másokért, és sohase hagyjalak cserben

13. Jézust leveszik a keresztről

A tömeg hazament; nem volt többé zaj. Csendesen álltam Jézus egyik barátjával, és felnéztem Megváltónk, a fiam holttestére. Később két férfi leemelte a testet a keresztről, és karjaimba tette. Mély gyász borított el. De mély örömet is éreztem. Fiam élete kegyetlen véget ért, de mindnyájunk részére életet is hozott.
Tudtam, hogy így kell lennie, és némán imádkoztam.
Uram, szenvedésed véget ért. De egyre tovább is folyik, valahányszor helyetted a bűnt választom. Kivettem részemet keresztrefeszítésedből, és most, Megváltóm, szívem mélyéből kérem bocsánatodat.

Segíts, hogy hozzád és anyádhoz méltó életet éljek.

14. Jézust a sírba helyezik

Elvittük Jézus testét a sírhoz, magam igazítottam el, csendesen sírva, csendesen örvendezve. Még egyszer visszanéztem szerető fiamra, aztán kimentem. Lezárták a sírt, és mielőtt elmentem, arra gondoltam, hogy ennek így kellett lennie...
Így kellett lennie érted! Hittel fogok várni némán.

Igen, Uram, így kellett lennie azért, mert szerettél engem, és semmi másért. Csak azt kéred tőlem, hogy jó életet éljek, és sohasem ígérted, hogy ez könnyű lesz.
Akarom a bűnt magam mögött hagyni, és csak érted élni testvéreimben.

15. Jézus feltámad

Csak hálás tudtam lenni fiam értünk való áldozatáért. És mégis, micsoda üres volt az élet nélküle, akit annyira szerettem! De csak két nappal később ez az űr túlcsordulásig, minden elképzelésen felül telt: feltámadt!
Megváltónk megnyitotta a kaput egy új élet felé.
Így kellett lennie, érted való múlhatatlan szeretete nem elégedett meg kevesebbel.
Mindörökre örülhetek, de sohasem némán.

Megváltóm, köszönöm. Köszönöm vég nélküli szeretetedet, mely engedi, hogy feltámadjak saját bűnösségemből.
Újból megpróbálok jobb életet élni. Segíts, hogy mindig emlékezzem erre a szeretetre.
Mária, feltámadt Üdvözítőnk anyja, taníts meg, hogyan kell hozzád hasonlóvá válnom, s mások iránti szeretetben Őt szeretnem.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Keresztút -- Mel Gibson "A Passió" c. filmjének képsoraival
  2016-03-26 18:35:24, szombat
 
  Kovács Gábor - Sillye Jenő:
Keresztút -- Mel Gibson "A Passió" c. filmjének képsoraival illusztrálva

Állomások :

1. https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk6-daEgs
2. https://www.youtube.com/watch?v=IbEL3y7FiZg
3. https://www.youtube.com/watch?v=qr7jCwD8PsE
4. https://www.youtube.com/watch?v=GXeBXrbqsfg
5. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TZU0bD8Hk44
6. https://www.youtube.com/watch?v=UJS9rYpfH1U
7. https://www.youtube.com/watch?v=I8uhEedpAUA
8. https://www.youtube.com/watch?v=ljq4FmNbCdk
9. https://www.youtube.com/watch?v=kGmd4NNzTBU
10. https://www.youtube.com/watch?v=7esXHb8IzG8
11. https://www.youtube.com/watch?v=WBZaRO2JEI0
12. https://www.youtube.com/watch?v=PztR6VR9DPY
13. https://www.youtube.com/watch?v=HyK3-w00YIk
14. https://www.youtube.com/watch?v=XYea3lYrrj4
 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Nagyböjtben végezzünk keresztúti ájtatosságot ! Imádkozzunk
  2012-02-22 09:29:50, szerda
 
 

1. Jézust halálra ítélik

Hányféle módon védekezünk a szenvedés ellen! Mennyi tudatos és öntudattalan trükkünk van, hogy kibújjunk a nehézségek alól! Hogy védjük magunkat és kis dolgainkat!

Most látjuk Őt, aki kiszolgáltatja Önmagát. S így tanítván tanítja, hogy az igazságtalanság, a visszautasítás nem büntetés, hogy a gyűlölethez nem kell ok, s hogy mind ezt el lehet méltósággal viselni úgy, hogy a belső békénk megmarad.

A gyakori kiáltozásunkra, hogy: Miért én? Miért így? Miért most? - az igazságtalanul elítélt Jézus az Isten válasza: "Nézd én veled együtt szenvedek"

Könyörülj rajtunk Urunk!


2. Jézus vállára veszi a keresztet
A Szentírás úgy beszél Jézusról, hogy ,,amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra" (1Pét 2,23). Evangélium ez, örömhír!

Nem az a jó hír, hogy Általa külön elbánásban lesz részünk, hogy Miatta kivételezni fognak velünk, hanem az, hogy osztozhatunk, osztozni fogunk az Ő sorsában, hiszen a szeretet mindig hasonulni akar.

Örömhír az, hogy van Akire úgy mint Ő, rábízhatjuk ügyünket, mert az Isten Igazságos Bíró, aki mindent ismer.

Ismeri a mi szenvedéseinket, és ismeri kínzóink mentségeit is, amiről mi nem akarunk tudni.

Könyörülj rajtunk Urunk!


3. Jézus először esik el a keresztjével
Az első esés döbbenete, megrendít mindenkit, Őt is és minket is. Nem vártuk volna Tőle, hogy ennyire gyönge, s magunktól sem, hogy ennyire esendőek vagyunk.

Nem csak az a kinyilatkoztatás, amit Jézus mond, hanem mind az is, ami történik Vele. ,,Halandó csak halandót szerethet halhatatlanul" esendő, csak esendőt szerethet erősen, aki hozzánk lett hasonlóvá és nem az angyalokhoz.

Most amikor Rá tekintünk, aki porba hullott, az emberré lett Istent látjuk, aki együtt érez az Ő testvéreivel, s azzal vigasztalja azokat, akik hagyják magukat vigasztalni: Nézd ,,az erő a gyöngeségben lesz nyilvánvalóvá!"

Könyörülj rajtunk Urunk!


4. Jézus Édesanyjával találkozik
Ez a találkozás számunkra némaságában beszédes. Anya és Fia nem szólhatnak egymáshoz, és nincs is mit mondaniuk.

Végérvényesen kinyilvánult a Megváltás titka: Nem csak az Isten osztozik az ember sorsában, hanem az Istenszülő Szent Szűz, a Fájdalmas Anya révén az ember is részt vehet az Isten fájdalmában.

Ez a konpassió, együttszenvedés. Mária társa, s általa mi is társai lehetünk a Megváltónak, ,,testünkben kiegészíthetjük azt a szenvedést, ami még hiányzik az Ő szenvedéséből."

Könyörülj rajtunk Urunk!


5. Cirenei Simont kényszerítik, hogy vigye Jézus keresztjét
Tudjuk, s már ez is nagy bölcsesség a részünkről, hogy a kikényszerített jó nem érdem, s nem is tesz boldoggá.

De itt van az Evangélium, az Isten bölcsessége: lehet, hogy nem elégít ki, de javamra válhat, hiszen Isten tud a kövekből is fiakat teremteni, mint ahogy tette ezt ,,Cirenei Simonnal, Sándor és Rúfusz apjával" (Mk 15,21), aki épp a mezőről jött.

Mi is megjöttünk, s talán fiakká tesz minket is.

Könyörülj rajtunk Urunk!


6. Jézus arca Veronika kendőjén
Ez a "vaera ikon", az igazi kép a mi Istenünkről.

A könyörülő Isten az, Aki Jézusban megnyilatkozott, Aki nem a teljesítményt nézi, hanem az ember szívét, s aki önmagát adja nekünk, a mi szívünkért.

Isten igaz képe az ,,értünk való", aki a Fájdalmas Krisztus arcában mutatkozott meg. Veronika története jelzi, hogy Isten felé közeledni csak a részvéten keresztül lehet, s hogy valóban igaz, amit Jézus mond: "bármit tesztek egynek a legkisebbek közül velem teszitek". Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni!

Könyörülj rajtunk Urunk!


7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
A pokolba vezető út minden más vallásban a jószándékkal van kikövezve, de a kereszténység örömhíre, hogy a jószándékhoz meglesz az erő is. Lehet, hogy csak a következő esésig, de soha nem pusztán a tetteink tesznek igazzá minket, hanem a szándék, a szív, amiből fakadnak.

Csak a szolga nem hibázhat. Az istengyermekség jóhíre, hogy akármilyen ügyetlenek, gyöngék vagyunk, ha el is vétjük a lépést, mindig lehet újra kezdeni.

Az Atya mindent ismer. Ő nagyobb az eséseinknél is, így újból föl lehet állni, s elkezdeni előrlől önmagunk vonszolását.

Könyörülj rajtunk Urunk!


8. Jézus síró asszonyokkal találkozik
"Ha így tesznek a zöldellő fával, mi lesz a sorsa a száraznak?"

Valóban mi lesz a sorsunk nekünk száraz szőlővesszőknek, terméketlen fügefáknak, akik olyan sokszor menekülünk érzelgésbe a cselekvés helyett. Mi lesz a sorsunk, a bűnösöknek, a közömbösöknek, a gyöngéknek és a gyáváknak, mi lesz a sorsa?!

Isten válasza Jézus útja, ahogy körüljár s keres bennünket. Utánunk jön, mint az elveszettnek, elébünk jön, mint a tékozlónak, és egyértelművé teszi, hogy ez az út miértünk van.

"Jeruzsálem leányai ne miattam sírjatok, hanem magatok és fiaitok miatt. Ha így tesznek a zöldellő fával, mi lesz a sorsa a száraznak!"

Könyörülj rajtunk Urunk!


9. Jézus harmadszor bukik el a kereszttel
Az embert az illúziói nehezen hagyják magára, de a harmadszori elesés után biztosan elhagyják, s hányszor érezzük, hogy milyen szomorú, ha már illúzióink sincsenek, de mégis csináljuk, mert csinálni kell.

Hányszor vétkezünk a remény ellen. Ilyenkor vigasztal a 9. Stáció, hogy nem vagyok egyedül aki fölsült, fölbukott, mert nézd Ő ugyan úgy elesett immár sokadjára.

Örömhír, hogy nincs teljesítménykényszer, részidő, hogy Isten egyes egyedül az erőfeszítést jutalmazza, s nem azt, hogy hogyan sikerült.

Isten nem a hibátlanság tökéletességére hívott meg minket, hanem a használhatóságára.

Könyörülj rajtunk Urunk!


10. Jézust megfosztják ruháitól

Az emberi méltóság a legnagyobb kiszolgáltatottság közepette is ragyog. Lágerek, börtönök, kisemmizettek és üldözöttek bizonyítják ezt.

Ő sem kereste a kiszolgáltatottságot, de nem is akart menekülni előle, hiszen Jézusról írja a Szentírás: "Istennel való egyenlőségét nem tekintette zsákmánynak, hogy minden áron ragaszkodjék hozzá, hanem kiüresítette önmagát", azaz föltárta isteni mivoltát. Az önkiüresítés Isten bemutatkozása. Így hát nem emberi bölcsesség az, hogy amit el lehet venni tőlem, méltóság, boldogság, élet, haza, vagy bármilyen fontos dolog az nem is az enyém, Mind ezt Jézus sorsa bizonyítja.

Könyörülj rajtunk Urunk!


11. Jézus testét a keresztre szögezik
Hányszor erőszakoskodunk, hányszor zsaroljuk egymást, s akarjuk erőszakkal elvenni azt, ami a miénk.

Jézus már oda adta nekünk magát, de mi a bizonyíték kedvéért meg is feszítjük Őt. Bizonyosság helyett bizonyítékot akarunk, de a bizonyíték soha nem tehet boldoggá egyikünket sem. Erőszakosak vagyunk egymással, Istennel szemben, de Jézus így imádkozik értünk: "Atyám bocsáss meg nekik, nem tudják mit cselekednek!"

A szelídek nem csak a földet öröklik, hanem a boldogságot is.

Könyörülj rajtunk Urunk!


12. Jézus meghal a kereszten

"Nem bírta hát a roncsolt szív s tüdő", meghalt az Istenember.

Milyen gyönge ember volt ez a Jézus. Nehezen bírta a fájdalmakat. Pilátus maga is csodálkozott, hogy milyen hamar meghalt. Isten megismerte, megtapasztalta emberségünket.

Nagypéntek evangéliuma: nem csak mi ismerjük meg Őt, hanem Ő is meg akarta ismerni a mi életünket egészen a legvégsőkig, a kínhalálig.

Nagypéntek evangéliuma: "Legyőzte halállal a halált."

Ami miatt az ember megharagudott az Istenre, ami elől menekülünk: a halál, az lett megváltásunkká.

Most már joggal mondhatja a vigasztalást Ő, akit keresztül szúrtak: "Nem is olyan nagy dolog a halál."

Könyörülj rajtunk Urunk!


13. Jézus testét leveszik a keresztről és édesanyja ölébe fektetik

Ahogy a költő mondja: ,,a fiúk mindig megjönnek, a lányok soha sem". Haza tért tehát a Fiú, s mi magyarok tudjuk, hogy már az is boldogság, ha majd visszafogad minket az anyaöl. De emeljük föl tekintetünk ,,hitünk szerzőjére és bevégzőjére" Jézusra és az Ő anyjára, hiszen valódi konpassió ez, együtt szenvedés. ,,Imitáció Christi", amikor mindenki a maga módján viseli szenvedését, amikor nem a külső hasonul, hanem az Isten akaratában való megnyugvásban találkozik Anya és Fiú.

Könyörülj rajtunk Urunk!


14. Jézus holttestét a sírba teszik

Követ is hengerítenek eléje. Emberileg véget ért a Názáreti Jézus ügye és esete. Már csak a balzsamozás van hátra, s átadják Őt a felejtésnek. Így szoktuk mi emberek, de nem így akarja az Isten.

A sírbatétellel elkezdődik a végidő. Ki kell nyilvánulnia annak, ami történt. Ki kell nyilvánulnia a Megváltásnak.

Krisztus nem pihen mint a holtak, Ő alászáll az alvilágba. Ahol mi csak holttestet látunk, s már azt se, mert kő zárja el, ott tovább munkálkodik az Üdvözítő: az Atyához vezeti az ószövetségi igazakat. Az Evangéliumnak nem szabhat határt a tér és az idő. Az Ő erejével mi is el tudunk hengeríteni olyan köveket, amelyek még elzárják az igazi örömhírt az emberek elől.

Könyörülj rajtunk Urunk!


15. Jézus feltámad a halálból

Istentől megvetettnek néztük, akit elhagyott az Isten. Ügye is elveszettnek tűnt, pedig kapaszkodtunk Belé, mint ahogy az Emmauszi tanítványok mondják, de a bölcsességet tettei igazolták, így mondta, Jézus, és így is tette.

A Föltámadás az Ő tette miérettünk, hogy mindenki megértse, bízzon - higgyen abban, hogy ahol a kereszted áll, onnan lesz a feltámadásod is!

Isten nem a lelkedet szereti és akarja megmenteni, hanem téged magadat.

képek forrása: hittansuli.hu

 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Keresztút - ima
  2012-02-22 09:12:41, szerda
 
 
I. Jézust elítélik


Ének:
Áll a gyilkos, nagy ítélet,
rajtunk immár igaz véred.
Valahányszor szavam vétett,
Pilátusod lettem néked.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot!

Elítélt a düh, a gonoszság, a főpapok, és most elítélt a gyenge, gyávaságában tehetetlen Pilátus is. Nem ismertek föl és meg Téged, de valójában nem is akartak megismerni. Egy volt a fontos: akkor is, de az óta is mindig, elítélni, bűnbakot keresni a gonoszok helyett, félelemből, gyávaságból kimondani az ítéletet az ártatlan fölött.

Elítélt Jézus, irgalmazz nekünk megkérgesedett szívűeknek!
Elítélt Jézus, kegyelmezz nekünk előítéleteink rabjainak!
Elítélt Jézus, hallgass meg minket bűneinkben ítélkezőket!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


II. Jézus magára veszi a keresztet.

Ének:
Itt van már a kereszt fája,
hurcolnod kell Golgotára,
Uram, én meg, puhán restül
vonakodom a kereszttül.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Úgy szerette a Mennyei Atya a világot, hogy fogollyá, börtönviseltté tette az Ô Fiát. Megverték, leköpdösték, megvetett volt, mint minden rab. Rákötözték a gerendát, s mint rabszolgát hajtották a vesztőhelyre; kiűzték a városból, mint a bűnbakot, nem is sejtve, hogy Ô az ártatlan Bárány.

Keresztet vállaló Jézus, irgalmazz nekünk bűneink rabszolgáinak!
Keresztet vállaló Jézus, kegyelmezz nekünk a szenvedéstől ódzkodóknak!
Keresztet vállaló Jézus, hallgass meg minket a gyötrelmektől iszonyattal elfordulókat!

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


III. Jézus először esik el a kereszttel.

Ének:
Botlik, roskad szegény tested,
nem bírja a nagy keresztet.
Földre sújtód, jaj! én voltam,
ki oly sokszor elbotoltam.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Botladozva és bukdácsolva, a katonák ostorcsapásai, a vérre szomjas csőcselék üvöltözése közepette indultál el. De az ütlegek fokozódtak és egyre jobban fájtak, a Téged halálra taszító tömeg kiabáló türelmetlensége egyre nagyobb lett, s gyötörte lelkedet és elestél. A Mennyei Atya odaadott a világnak, a verésnek, az ócsárlásnak, engedte és hagyta, hogy elessél értünk.

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus, irgalmazz nekünk a kísértéseket lekicsinylőknek!
Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus, kegyelmezz nekünk mások elesettségét kigúnyolóknak!
Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus, hallgass meg minket a kísértésben elbukottakat!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


IV. Jézus Édesanyjával találkozik.

Ének:
Ó, jaj, látod jönni szemben
Édesanyád, gyötrelemben.
Ó, csak én is véle járnék
Krisztus után, mint az árnyék.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az az én anyám, aki teljesíti a Mennyei Atyám akaratát - mondtad egyszer. Édesanyád, Mária megértette ezt a kifürkészhetetlen, végtelenül irgalmas és emberszerető akaratot, mely Téged szenvedéssel és kínhalállal sújtott, hogy nekünk békességünk legyen.

Édesanyádat nagyon szerető Jézus, irgalmazz nekünk Édesanyánk jóságát elfelejtőknek!
Édesanyádat nagyon szerető Jézus, kegyelmezz nekünk az anyai szív megértését kritizálóknak!
Édesanyádat nagyon szerető Jézus, hallgass meg minket a szenvedés előtt értetlenül állóknak!

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


V. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban.

Ének:
Vinni terhed segítségül,
itt van Simon Cirenébül.
Bárcsak én is, bűnös lélek,
keresztemmel követnélek!


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Egy munkától elfáradt ember a kényszerítésre segít Rajtad, mert magad is elfáradtál. A földre esések gyöngeségét elfogadni nagyon nehéz, de még nehezebb tudomásul venni, elismerni azt a gyöngeséget, amin segíteni kell, ami támaszt igényel. Te azt a gyöngeséget is elfogadtad, mely segítőtársra szorul.

Segítséget elfogadó Jézus, irgalmazz nekünk képmutatóan segítséget nyújtóknak!
Segítséget elfogadó Jézus, kegyelmezz nekünk a segítségnyújtásban válogatóknak!
Segítséget elfogadó Jézus, hallgass meg minket a segítséget elutasítókat!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.

Ének:
Jámbor asszony siet hozzád,
kendőjével törli orcád.
Vajon hát én, kőszívemmel,
mennyi könnyet törültem fel.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Egy asszony kendővel törli le verejtékes arcodat. Kínjaid, erőtlenséged, szenvedésed bátorrá tette, így nem félt a kiabáló, Téged káromló csőcseléktől, és nem ijedt meg a Téged korbáccsal hajtó katonáktól. Törődni akart Veled, melléd állni, - ha csak egy kicsit is - a szenvedésben.

Törődést megbecsülő Jézus, irgalmazz nekünk keményszívűségünkben magányosaknak!
Törődést megbecsülő Jézus, kegyelmezz nekünk az apró figyelmességet lenézőknek!
Törődést megbecsülő Jézus, hallgass meg minket félelmeinkben visszahúzódókat!

Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk!


VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel.

Ének:
Földre roskadsz másodízben,
értem tűrő kegyes Isten.
Hát én hányszor tántorultam!
Bűneimbe visszahulltam!


Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot.

Az egyre növekvő kimerültség, a gúnyolódó, káromló szavak miatt újra a földre estél, pedig talán az első esés után azt hitted menni fog, de az erőtlenség miatt visszazuhantál. Megtapasztaltad a gyengeség tudatát, a fáradtság érzését, az erőtlenség akarattehetetlenségét, az emberi test törékeny mivoltát.

Gyengeségeinkkel együtt érző Jézus, irgalmazz nekünk önhittségünkben elbukóknak!
Gyengeségeinkkel együtt érző Jézus, kegyelmezz nekünk, erőtlenségünk tagadóinak!
Gyengeségeinkkel együtt érző Jézus, hallgass meg minket tehetetlenségünkben elfáradtakat!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


VIII. Jézus vigasztalja siránkozó asszonyokat

Ének:
Sírva jöttök ki elébe,
Jeruzsálem asszonynépe.
Jaj, rám is szól, ami rátok:
"Magatokat sirassátok!"


Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Talán mindenki kinevette őket jószívűségükért, részvétükért. Lehet, hogy meggyógyítottad férjüket, fiúkat, lányukat, unokájukat, vagy egyszerűen csak sajnáltak, szánakoztak gyötrelmes sorsodon. S Te elfogadod ezt a részvétet, bár első pillanatra úgy tűnik, nem érdekel, sőt mintha fenyegetnéd őket. Pedig Te nem akartál mást, mint vigasztalva tanítani. Tanítani a bűn szörnyűségéről, az Istentől elfordult élet nyomorúságáról.

Fájdalmaidban is vigaszt nyújtó Jézus, irgalmazz nekünk alakoskodva szenvedőknek!
Fájdalmaidban is vigaszt nyújtó Jézus, kegyelmezz nekünk fájdalmaink kikiabálóinak!
Fájdalmaidban is vigaszt nyújtó Jézus, hallgass meg minket vigasztalásodra rászorulókat!

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Ének:
A keresztnek szörnyű terhe
harmadszor is földre ver le.
Ested adjon szent kegyelmet,
hogy a bűnből talpra keljek.


Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent Kereszted által megváltottad a világot.

Talán már a félelemtől is, hogy közel van " az a hely", újból összerogytál. Az ütlegeket nem is nagyon érzed, alig jut el füledhez a szitkozódó, dühös csúfolódás. Összerogytál, elcsüggedtél, mert meg kellett érezned az elbukottság nyomorúságos világát, a többszöri elesés fájdalmát, a sokszori visszazuhanás dühös tehetetlenségét.

Mindent megbocsátó Jézus, irgalmazz nekünk gyöngeségeinkben megátalkodottaknak!
Mindent megbocsátó Jézus, kegyelmezz nekünk vétkeinkben megmaradóknak!
Mindent megbocsátó Jézus, hallgass meg minket tehetetlenségünk foglyait!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


X. Jézust megfosztják ruháitól.

Ének:
Megcsúfoltak ruha nélkül,
borzad szájad vad epétől.
Tisztes mérték, szent szemérem,
Mindig, mindig maradj vélem!


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Visszhangoznak bennünk a Getszemáni kertben mondott szavaid: "Atyám, ha lehetséges múljék el ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a Tied." És most, hogy enyhítsék fájdalmaidat, hogy ne legyenek iszonyúak a kínok, mirhával kevert bort adnak Neked: "az enyhítés kelyhét". Nem fogadod el, nem akarod a szenvedés italát másban elvegyíteni, át akarod érezni a fájdalmakat, mert szeretsz minket. Pedig féltél, rettegtél Te is a szenvedéstől. Megfosztottak ruháidtól, ez az utolsó amit elvehettek tőled. Vádlóid erre most még jobban gúnyolnak, leköpdösnek, ujjal mutogatnak Rád. Nincs Rajtad semmi épség,... kék foltok, vér és por,... letört virág a test.

Ruhátlan Jézus, irgalmazz nekünk, szenvedélyeinkbe öltözötteknek!
Ruhátlan Jézus, kegyelmezz nekünk gyengeségeink takargatóinak!
Ruhátlan Jézus, hallgass meg minket szégyeneinkben szemérmetleneket!

Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!


XI. Jézus testét a keresztre szögezik.

Ének:
Édes Jézus drága testét
véres fára fölszögezték.
Mi egyetlen boldogságunk,
szent Keresztfa sírva áldunk.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Mialatt levették köntösödet, letépték Rólad minden ruhádat, egy kicsit megpihenhettél, de tudtad már azt is, vége az útnak, nincs menekvés. Át kell élned a halálra ítéltek reménytelen menekülés vágyát, a káromkodva keresztre feszítő hóhérok gyilkos embertelenségét, a halálodat követelők hátborzongató ujjongását. Tudnod kellett a gyilkos vágyakról, az öldöklés pusztító erejéről, a dühös harag kegyetlen vérontásáról.

Keresztre fölfeszített Jézus, irgalmazz nekünk mások hibáit, gyengeségeit kárörvendően terjesztőknek!
Keresztre fölfeszített Jézus, kegyelmezz nekünk megszokásaink bilincseiben vergődőknek!
Keresztre fölfeszített Jézus, hallgass meg minket a reménytelenségben kétségbeesőket!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


XII. Jézus meghal a kereszten.

Ének:
Megváltásunk már betelve:
Jézus lelkét kilehelte.
Újra élek kegyelméből!
Ki szakaszt el szerelmétől


Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Az Atya ,,irgalmas akaratából meg kellett érezned" a halál rémült gyötrelmét, az utolsó óra keserves magányát, a vérszagra összecsődült tömeg cinikus röhögését megalázott és kiszolgáltatott szereteteden... Meg kellett ízlelned a halált, meg kellett ismerned az élet elvesztését, meg kellett tapasztalnod a másokért odaadott élet - első pillanatra - hiábavalóságnak tűnő voltát. Meg kellett élned az egyedüllét kétségbeesését, mely kimondatta Veled: ,,Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"

Kínhalált elszenvedő Jézus, irgalmazz nekünk érdemtelenül megváltottaknak!
Kínhalált elszenvedő Jézus, kegyelmezz nekünk szenvedő szeretetedre méltatlanoknak!
Kínhalált elszenvedő Jézus, hallgass meg minket, akik megfeszítettünk Téged!

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!


XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas anyja ölébe fektetik.

Ének:
Keresztfádról már levesznek,
szent Szűz szívén pihen tested.
Bár pihennél mindig nálam,
tiszta szívem templomában.


Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Kifáradt testedet leveszik a keresztről. Csak Édesanyád és pár ember van melletted, nincs senki azok közül akiken segítettél, akiket megszántál, meggyógyítottál, jóllakattál, tanítottál. Mintha a közel három éves működésed totális csődtömeg lenne. Mintha nem érne semmit sem. A hálátlanság nem ismer határokat.

Megváltó Krisztus, irgalmazz nekünk ajándékaidért hálátlanoknak!
Megváltó Krisztus, kegyelmezz nekünk tanító szavaidat elfelejtőknek!
Megváltó Krisztus, hallgass meg minket a haláltól való félelemben sínylődőknek!

Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj rajtunk!


XIV. Jézus holttestét sírba teszik.

Ének:
Már a szent test sírba téve,
újon metszett szirt ölébe.
Onnan kél fel harmadnapra,
Halált, poklot letiporja.


Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Elfelejtve minden szavad, melyekkel feltámadásodat megígérted, megfeledkezve még saját szavaikról is, amikor Isten Fiának, az Úr Felkentjének, Mesternek szólítottak vagy gondoltak: siránkozva, szánakozva, letagadva a jövőt eltemetnek Téged, de Veled együtt minden tettedet és saját reményüket is.

Húsvét hajnalán föltámadt Jézus, irgalmazz nekünk követésedben elcsüggedőknek!
Húsvét hajnalán föltámadt Jézus, kegyelmezz nekünk a kilátástalanságban lelkünkben Téged eltemetőknek!
Húsvét hajnalán föltámadt Jézus, hallgass meg minket hamis ábrándokért lelkesedőket!

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

Elkísértünk Urunk Szenvedésed útján, ami a Föltámadáshoz vezet. Kísérj Te is minket életünk útjain, hogy a Golgota után a Föltámadás örömében is részünk lehessen.

Irgalmas és jóságos Mennyei Atyánk szeretetlenségeinket oldd fel Üdvözítő Krisztusunk szenvedő szeretete által. Hálátlanságainkat szakítsd szét Üdvözítő Krisztusunk kereszthordozása által.

Félelmeinkből ragadj ki Üdvözítő Krisztusunk félelme és gyötrődése által.

Vétkeinktől szabadíts meg Üdvözítő Krisztusunk fájdalmas halála által.

Bűneinket bocsásd meg Üdvözítő Krisztusunk Szent Keresztútja által, melyért életreszóló, kimondhatatlan hála illesse Őt, hogy üdvösségünk ily sokat ért. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Keresztúti ájtatosság
  2012-02-22 08:45:49, szerda
 
 
Elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit.


Végzéséhez hozzátartozik a mozgás, azaz végig kell járni a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Betegség vagy más súlyos akadály esetén ez elhagyható, s egy-egy szentképet vagy ún. stációs feszületet szemlélve is végezhető. A megfelelő fölkészültséggel végzett keresztút teljes búcsúval jár.


A közösen végzett ájtatosságot vezetheti pap, de laikus is. VI. Pál pápa (1963-78) óta Rómában, a Colosseumban a nagypéntek esti keresztutat a pápa vezeti.


Végezhető imakönyvből, keresztút-gyűjteményekből, vagy kötött szöveg nélkül, saját szavakkal. Az elmélkedő szövegek összeállíthatók teljes egészében a Szentírásból is, a 6. stáció kivételével valamennyi stáció közvetlenül vagy közvetve az evangéliumra épül.


Az ájtatosság sajátos napja a péntek (bármely más napon is végezhető, főként magánáhítatból). Nagyböjt péntekjein az egyház közösségben végzi, különleges jelentőségű a nagypénteken délelőtt 9 vagy délután 3 órakor végzett ájtatosság.


A keresztúti ájtatosságra lelkiismeretvizsgálattal és a tökéletes bánat felindításával jó készülni.

Az ájtatosságot keresztúti ének vezeti be.
A stációk előtt a keresztúti ének egy-egy versét éneklik (a stáció történését tartalmazza), majd térdet hajtunk, és az
,,Imádunk téged Krisztus és áldunk téged"
verzikulusra mindenki válasza:
,,Mert szent kereszted által megváltottad a világot".

Ezután következik az elmélkedő szöveg (szenvedéstörténet részletei stb.) olvasása, majd rövid, csöndes, belső elmélkedés.
A stációt a Miatyánk, Üdvözlégy, Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb verse elvezet a következő stációhoz.


A keresztúton nem egy halott emléke előtt tiszteleg a lélek.

Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének természetfölötti hatásai, kegyelmei adatnak a megfelelő módon közeledő léleknek.
Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek a saját életének keresztútján.
Ugyanis Krisztus követése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá, hasonlóvá formáló benső tevékenység (vö. Fil 2,58).
A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet (ki-ki a hite, ill. hitbeli fölkészültsége szerint), hogy megismerje, megszeresse és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára.

 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Aki értelmet ad a szenvedésnek
  2011-04-17 19:19:51, vasárnap
 
  A szenvedésnek nyilvánvalóan kell, hogy legyen értelme, különben az élet elviselhetetlen lenne, szükség van tehát arra, hogy létezzen, aki megadja a dolgok értemét.

Van egy ötezer méter feletti, mindig hófedte csúcs Törökország és Örményország határán. Ez az Ararát, ahol a néphagyomány szerint Noé bárkája elakadt (a teremtés könyve valójában az Ararát hegyeiről beszél, Urartu ősi vidékén). Egy ismert holland író, Frank Westerman mégis erről a hegyről nevezi el dokumentum-regényét, a tudomány és a hit közötti kapcsolat jelképévé teszi. Ezen az izzó találkozási ponton megjelenik a szenvedés rémképe is, amely gyakran filozófiai kategóriák, tudományos elméletek, teológiai tételek szülője.

Nagyon fontos, sőt, csupa nagybetűvel kellene írni: szükség van arra, Aki a Dolgok Értelmét Megadja. Igen, ahogy Jóbbal is történt: nem elég a teológus barátok körültekintő érvelése. Neki, a Teremtőnek kell válaszolnia.

Ezért a rettenetes szenvedések előtt a kérdést a Bibliában az ég felé intézik. Amikor egy szülő halott vagy súlyosan sérült gyermekét tartja karjában, akkor a torkából felszálló kiáltás már nem az orvoshoz, a baráthoz szól, hanem csakis Őhozzá.

Sokat lehetne beszélni erről a témáról - csekély eredménnyel -, de most inkább egy másik írót idéznék, aki jó barátom volt: Giuseppe Pontiggia (1934-2003) Aki kétszer született című önéletrajzi regényét. A szenvedés idején mondott imádság értelméről beszél: az elkeseredés közepette ,,kapcsolatba lépek egy Hanggal, amely válaszol. Nem tudom, milyen hang. De kitartóbb és mélyebbről jön, mint az a hang, amely tagadja őt. Sokszor tagadtam én is, hogy aztán a nehéz pillanatokban ismét felfedezzem. És nem visszhang volt."

( Gianfranco Ravasi )

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Töviskoronás-kép
  2011-04-15 11:07:35, péntek
 
 

/szentkoronaradio.com/
 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Ezüst rózsa
  2011-04-14 10:25:47, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
Keresztút sorozat befejezésér
  2011-04-14 10:24:17, csütörtök
 
  Atyám, köszönöm neked ezt a keresztutat!

Felismertem keresztjeimet, amelyeket naponta magamra kell vennem, és követnem Fiadat.
Most már tudom, hogyan kell őket elfogadni, hogyan kell lemondani, megbocsátani és szeretni mindenek ellenére.
Most már tudom, hogyan kell a halál előtt meghalni és elébe menni az -- Életnek.

Köszönöm, hogy most már úton vagyok az országod felé.

Kilépek lázadó akaratom bűvköréből, és belépek a tiédbe.
Természeted részévé válok, a Te gyermekeddé leszek és a Te örömöddé.

Atyám, add, hogy már ma megvalósuljon az én húsvétom. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Keresztút  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 43 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 4 db bejegyzés
Összes: 4390 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 155
  • e Hét: 3156
  • e Hónap: 13473
  • e Év: 63227
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.