Belépés
johannanna.blog.xfree.hu
A régi tan szerint van négy elem: A tűz, a víz, a föld s az ég. Az ötödikről megfeledkezék - Az ötödik a - SZERELEM!!!!!! Czeto Mirjam-Vivien
1947.02.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 147 
Nagy Péntek!
  2017-04-14 12:48:46, péntek
 
 

Aranyosi Ervin:
Nagypénteki gondolat

Napok szállnak, s igen gyakran érzed,
hogy a világ megfeszíthet téged,
keresztedet hordod láthatatlan,
Krisztust játszol emberi alakban.
Itt a Húsvét, gondolkozz el, kérlek:
- A Teremtőd mért teremtett téged?
Hogy szenvedj? Más bűnét vedd magadra?
Golgotát járj magadra hagyatva?
És a többi, ki ugyanígy érez,
kit tövis szúr, s össze-vissza vérez,
áldozatnak jött csak a világra?
Csukott szemed nyisd hát nagyra, tágra!
E világra tapasztalni jöttél,
jó Uraddal szerződést kötöttél!
Lelj örömöt, gazdagítsd a létet,
meríts erőt, tanulj emberséget!
Szereteted szórjad a világra,
rügy kerüljön minden élő ágra!
Tegyél csak jót, tegyél igazságot,
emeld fel a meggyötört világot!
Régi éned meghalt, s ha feltámad,
boldog világ szülessen utánad!


Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Veronika kendője!
  2017-04-14 12:35:06, péntek
 
 Veronika kendője! Jézus képmása!

Tegnap este a História tv-ben a halotti lepelről beszéltek. Ami a Vatikánba van az valami másolat, ami igazán egy sötét alak. De Az úgynevezett "Veronika kendője" amivel Jézus arcát letakarták egy különleges selyem anyag, ami lényegében átlátszó és nagyon drága anyag. Egy hal semelyből szőték. Ez akkor nagyon különleges volt. Ezt tették Jézus arcára. Ez maradt fent, de nem Vatikánba őrzik, mert meg kellett menteni ezért az Olaszországi Manopelló Kapucinus kegytemplomba őrzik!

Lásd!

http://www.origo.hu/.../20160328-veronika-kendoje-szentfold-f...

 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Tényleg létezett Jézus?
  2016-08-03 09:24:51, szerda
 
  Tényleg létezett Jézus?

Jézus

NEM volt sem gazdag, sem befolyásos. Még saját otthona sem volt. Ám a tanításai milliókra hatással vannak. Tényleg létezett Jézus Krisztus? Mit mondanak erről a modern kori és az ókorban élt szaktekintélyek?

Michael Grant történész, az ókori görög-római társadalom szakértője ezt mondta: ,,Ha az Újszövetséget ugyanazon mértékkel mérnénk, mint más ősi, történelmi anyagot tartalmazó írásokat, akkor nem szabadna Jézus létezését jobban kétségbe vonnunk annál, mint amennyire egy sereg pogány személynek a létezését kétségbe vonhatjuk, akiknek mint történelmi alakoknak a valóságos voltát soha nem kérdőjelezték meg."

Rudolf Bultmann professzor, aki az Újszövetség kutatásával foglalkozott, így fogalmazott: ,,Jézus létezését megkérdőjelezni alaptalan, és cáfolni sem érdemes. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem vonhatja kétségbe, hogy Jézus indította el azt a történelmi jelentőségű mozgalmat, melynek eredményeként életre kelt az első palesztinai [keresztény] közösség."

Will Durant történész, író és filozófus ezt írta: ,,Az, hogy néhány egyszerű ember [az evangéliumírók] egy nemzedék alatt kitaláljon egy ilyen hatalmas és vonzó egyéniséget, aki ilyen magasztos, erkölcsös és ennyire az emberi faj testvériségének ábrándképét sugalmazza, az sokkal hihetetlenebb csoda lenne, mint az evangéliumokban leírt bármelyik csoda."

Albert Einstein zsidó fizikus, aki Németországban született, a következőket jelentette ki: ,,Zsidó vagyok, mégis teljesen magával ragad a názáreti ragyogó egyénisége." Amikor megkérdezték tőle, hogy történelmi személynek tartja-e Jézust, ezt válaszolta: ,,Ez vitathatatlan. Ha az ember az evangéliumokat olvassa, nem érezhet mást, csak azt, hogy Jézus ott van a történetekben. Személyisége ott lüktet minden szavában. Egyetlen mítosz sem pezseg így az élettől."

,,Ha az ember az evangéliumokat olvassa, nem érezhet mást, csak azt, hogy Jézus ott van a történetekben" (Albert Einstein)

MIT TÁRNAK FEL A TÖRTÉNELMI BESZÁMOLÓK?

Jézus életéről és szolgálatáról legrészletesebben a Biblia számol be, mégpedig az evangéliumokként ismert részben. Ezeket a könyveket az íróik után Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának nevezték el. Emellett számos korai, nem keresztény forrás is név szerint említi Jézust.

TACITUS

(Kb. i. sz. 56-120.) Tacitust tartják a római történetírás egyik legnagyobb alakjának. Az Évkönyvek című művében a Római Birodalom i. sz. 14-68-ig terjedő időszakáról ír (Jézus i. sz. 33-ban halt meg). Tacitus lejegyezte, hogy a Rómában pusztító, i. sz. 64-es tűzvészért Néró császárt tartották felelősnek. Ám arról is beszámolt, hogy ,,a híresztelés elhallgattatása végett" Néró a keresztényeket vádolta meg a tűz okozásával. Majd ezt is hozzátette: ,,Christust, akitől ez a név [a keresztény név] származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette" (Évkönyvek. XV. könyv, 44. rész).

SUETONIUS

(Kb. i. sz. 69 - i. sz. 122 után.) Római történészként A caesarok élete című művében az első 11 római császár uralkodásának az eseményeit jegyezte fel. A Claudiusról szóló részben megemlíti, hogy a zsidók közt Rómában felfordulás van, feltehetően vita támadt közöttük Jézus miatt (Cselekedetek 18:2). Suetonius ezt írta: ,,Mivel a zsidók, akiket Chrestus [Krisztus] felbujtott, állandóan zavargásokat keltettek, ő [Claudius] kikergette őket Rómából" (Az isteni Claudius. XXV. könyv, 4.). Noha Jézust helytelenül felbujtónak tartotta, tény, hogy a létezését nem tagadta.

IFJABB PLINIUS

(Kb. i. sz. 61-113.) Ifjabb Plinius, aki római író és Bitínia (ma Törökország) kormányzója volt, levélben beszámolt Traianus császárnak a keresztényekkel szembeni intézkedéseiről. Elmondta, hogy a hitük megtagadására próbálta kényszeríteni a keresztényeket, és akik ellenálltak, azokat kivégeztette. Így írta le a történteket: ,,Akik. . . [pogány] istenekhez fohászkodtak, és képmásod előtt. . . tömjén- és boráldozatot mutattak be, azonkívül káromolták Krisztust. . . azokat elbocsátottam" (Levelek. X. könyv, 96.).

JOSEPHUS FLAVIUS

(Kb. i. sz. 37-100.) A zsidó pap és történetíró Josephus leírta, hogy a zsidó Annás főpap, aki befolyással van a politikára, ,,a nagytanácsot törvényszéki ülésre hívta össze, és eléje állította Jakabot, aki testvére volt Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek" (A zsidók története. XX. könyv, 9. fej., 1.).

A TALMUD

A Talmud, a zsidó rabbinikus írások gyűjteménye, az i. sz. III-VI. századból való. Kiderül belőle, hogy Jézus létezését még az ellenségei sem vonták kétségbe. Az egyik részletében elmondja, hogy a názáreti Jézust a pászka napján végezték ki, ami összhangban van a történelmi beszámolókkal is (Babilóniai Talmud, Szanhedrin 43a, müncheni kódex; lásd a János 19:14-16-ot). Egy másik helyen annak a kívánalomnak ad hangot, hogy bárcsak sose születne olyan fiú vagy gyermek, aki akkora szégyent hozna nyilvánosan önmagára, mint a názáreti Jézus (Babilóniai Talmud, Berakhoth 17b, lábjegyzet, müncheni kódex; lásd a Lukács 18:37-et).

A BIBLIA BIZONYÍTÉKAI

Az evangéliumok átfogó képet adnak Jézus életéről és szolgálatáról. Pontos részletességgel határoznak meg helyeket, időpontokat és embereket. Ezek a fontos adatok az evangéliumok hitelességét erősítik. Jó példa erre a Lukács 3:1, 2, melyből megtudhatjuk, hogy pontosan mikor kezdte el a szolgálatát Keresztelő János, az a férfi, aki Jézus előfutára volt.
A Biblia

,,A teljes Írás Istentől ihletett" (2Timóteusz 3:16)

Lukács ezt írta: ,,Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdeának Poncius Pilátus volt a kormányzója, Galileának Heródes volt a területi uralkodója, Iturea és Trakónitisz vidékének pedig az ő testvére, Fülöp volt a területi uralkodója, és Abilénének Lizániász volt a területi uralkodója, Annás papi elöljáró és Kajafás napjaiban Isten kijelentése eljutott Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában." Ebből a részletes és pontos leírásból kiderül, hogy ,,Isten kijelentése" i. sz. 29-ben jutott János tudomására.

Az a hét személy, akiket Lukács megnevez, jól ismert a történészek számára. Ám egy időben a kritikusok kétségbe vonták Poncius Pilátus és Lizániász létezését. A kritika azonban korai volt, ugyanis olyan ókori feliratokat tártak fel, melyeken ennek a két kormányzónak a neve szerepel. Lukács beszámolója így megerősítést nyert. *
MIÉRT FONTOS EZ?

A föld

Jézus sok mindent tanított Isten világ feletti kormányzatáról, a királyságról

Azt, hogy Jézus létezett-e vagy sem, azért fontos tudni, mert nagyon is számít, amit tanított. Jézus elmondta például, hogyan élhetünk boldog és teljes életet. * Sőt megígérte, hogy eljön az az idő, amikor az emberiség békében és biztonságban él majd egy egységes világkormányzat alatt, melyet ,,Isten királyságának" nevezett (Lukács 4:43).

Találó ,,Isten királyságának" nevezni, mert ez által a világkormányzat által fog Isten uralkodni a föld felett (Jelenések 11:15). Jézus erre egyértelműen rávilágított a mintaimában: ,,Égi Atyánk. . . Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod. . . a földön" (Máté 6:9, 10). Milyen hatása lesz ennek a királyságnak az emberiségre? Nézzük meg!

Megszűnnek a háborúk, és nem lesz viszály az emberek közt (Zsoltárok 46:8-11).

A gonoszság, ideértve a kapzsiságot és a korrupciót, örökre a múlté lesz, a gonosz emberekkel együtt (Zsoltárok 37:10, 11).

A királyság uralma alatt élők értelmes és hasznos munkát fognak végezni (Ézsaiás 65:21, 22).

A föld bőségesen hoz majd termést, a ,,sebei" teljesen begyógyulnak (Zsoltárok 72:16; Ézsaiás 11:9).

Néhányan talán úgy vélik, hogy ez csupán álom. De vajon abban bízni nem álom, hogy mindezt emberek valósítják majd meg? Hiszen gondoljunk csak bele, hogy az oktatás, a tudomány és a technika lenyűgöző fejlődése ellenére sok millió ember nem érzi magát biztonságban, és nem tudja, mit hoz a jövő. Nap mint nap gazdasági, politikai és vallási elnyomással szembesülünk, mint ahogy kapzsisággal és korrupcióval is. Tagadhatatlan, hogy az emberi uralom kudarcot vallott (Prédikátor 8:9).

Mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy Jézus létezett-e vagy sem, * ugyanis a 2Korintusz 1:19, 20 ezt írja: ,,bármennyi ígérete van is Istennek, ezek [Krisztus által] lettek »igenné«."


 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
A házasság eredete és célja
  2016-08-03 09:16:24, szerda
 
 Ádám és Éva az Éden-kertben
A házasság eredete és célja


,,Jehova Isten így folytatta: »Nem jó az embernek egyedül, alkotok neki segítőt«" (1MÓZ 2:18)


HOGYAN VÁLASZOLNÁL?

Miért nevezhető a házasság Isten ajándékának?

Hogyan foglalnád össze a házasság történetét Ádám napjaitól Jézus földi szolgálatáig?

Mi alapján döntse el egy keresztény, hogy házasságot kössön-e?

1-2. a) Hogyan köttetett az első házasság? b) Mit érthetett meg az első férfi és nő a házassági kötelékkel kapcsolatban?

A HÁZASSÁG
a mindennapi élet része. Ha áttekintjük a történetét, és megvizsgáljuk a célját, megfelelően fogunk gondolkodni erről a kapcsolatról, és még inkább értékelni tudjuk az előnyeit. Miután Isten megteremtette az első férfit, Ádámot, odavitte hozzá az állatokat, hogy nevet adhasson nekik. ,,De az ember nem talált magának segítőt, mintegy kiegészítőt." Ezért Isten mély álmot bocsátott Ádámra, kivette egy bordáját, nőt formált belőle, és odavitte a férfihoz. (Olvassátok fel: 1Mózes 2:20-24.) Ezért elmondhatjuk, hogy a házasság Istentől származik.

2 Jézus megerősítette, hogy Jehova mondta a következőket: ,,a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő e g y test lesz" (Máté 19:4, 5). Az, hogy Isten Ádám egyik bordájából alkotta meg a nőt, segíthetett az első házaspárnak megérteni, hogy mennyire szoros az egységük. Nem volt semmilyen lehetőség arra, hogy elváljanak vagy egyszerre több házastársuk legyen.

A HÁZASSÁG SZEREPE JEHOVA SZÁNDÉKÁBAN

Milyen fontos célja volt a házasságnak?

3 Ádám nagyon örült bájos feleségének, akit később Évának nevezett el. Éva a kiegészítője és a segítője volt, és boldoggá tették egymást, miközben betöltötték a szerepüket mint férj és feleség (1Móz 2:18). A házasságnak az volt az egyik fontos célja, hogy az emberek benépesítsék a földet (1Móz 1:28). Ehhez arra volt szükség, hogy a gyermekek idővel elhagyják szeretett szüleiket, házastársat válasszanak, és saját családot alapítsanak. Az embereknek észszerű mértékben be kellett tölteniük a földet, és ki kellett terjeszteniük a lakóhelyüket, hogy az egész föld paradicsommá váljon.

Mi történt az első házassággal?

4 Az első házasság sajnos kudarcba fulladt, mivel Ádám és Éva visszaélt a szabad akaratával, és nem engedelmeskedtek Jehovának. Az ,,őskígyó", Sátán, az Ördög becsapta Évát. Elhitette vele, hogy ha eszik ,,a jó és rossz tudásának" a fájáról, akkor olyan ismeretre tesz szert, amely képessé teszi őt arra, hogy eldöntse, mi számít jónak, és mi rossznak. Nem tisztelte a férje főségét, hiszen nem kérte ki a véleményét ebben a helyzetben. Ádám pedig ahelyett, hogy engedelmeskedett volna Istennek, elfogadta a gyümölcsöt, amelyet Éva adott neki (Jel 12:9; 1Móz 2:9, 16, 17; 3:1-6).

Mit tanulhatunk abból, ahogyan Ádám és Éva válaszolt Jehovának?

5 Amikor Isten felelősségre vonta Ádámot, ő a feleségét hibáztatta: ,,Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, ezért ettem." Éva pedig a kígyót okolta a történtekért (1Móz 3:12, 13). Micsoda gyenge kifogások! Mivel az első emberpár nem engedelmeskedett Jehovának, elítélt lázadókká váltak a szemében. A példájuk arra figyelmeztet minket, hogy a házasság sikeréhez elengedhetetlen, hogy mindkét fél engedelmeskedjen Jehovának, és vállalja a felelősséget a tetteiért.

Hogyan magyaráznád el az 1Mózes 3:15 jelentését?

6 Annak ellenére, amit Sátán az Édenben tett, Jehova reményt adott az emberiségnek az első bibliai prófécia által. (Olvassátok fel: 1Mózes 3:15.) Eszerint ,,az asszony" magva, vagyis utódja össze fogja zúzni az első lázadó szellemteremtményt. Jehova így betekintést engedett az embereknek abba a különleges kapcsolatba, amely közte és a több millió igazságos angyal közt van, akik az égben szolgálják őt egy feleséghez hasonló szervezetként. A Szentírás később feltárta, hogy Isten el fog küldeni valakit közülük, hogy ,,összezúzza" az Ördögöt, és ezzel visszaadja az engedelmes embereknek azt a reménységet, amelyet az első emberpár elveszített. Így örökké élhetnek a földön, Jehova eredeti szándékával összhangban (Ján 3:16).

a) Milyenek a házasságok Ádám és Éva lázadása óta?
b) Mit vár el Isten a férjektől és a feleségektől?

7 Ádám és Éva lázadása nemcsak a saját kapcsolatukra nyomta rá a bélyegét, hanem az összes többi házasságra is. Például Évának nagy fájdalmat jelentett a terhesség és a gyermekszülés, és ez az anyáknak azóta is szenvedéssel jár. A nők sóvárognak a férjük után, a férfiak pedig uralkodnak a feleségük felett, olykor zsarnoki módon (1Móz 3:16). A Biblia szerint Isten elvárja a férjektől, hogy szeretettel lássák el a családfői szerepüket, a feleségektől pedig azt, hogy rendeljék alá magukat a férjüknek (Ef 5:33). Ha az istenfélő házastársak jól együttműködnek, képesek lesznek kiküszöbölni a feszültséget okozó helyzetek többségét.

A HÁZASSÁG TÖRTÉNETE ÁDÁMTÓL AZ ÖZÖNVÍZIG

8 Ádámnak és Évának születtek gyermekeik, még mielőtt a bűn és a tökéletlenség miatt meghaltak volna (1Móz 5:4). Az első fiuk, Káin feleségül vette az egyik rokonát. A bibliai beszámoló szerint az ő leszármazottja, Lámek volt az első férfi, akinek két felesége volt (1Móz 4:17, 19). Ádám napjaitól az özönvízig csak néhány személy imádta Jehovát. Köztük volt Ábel, Énók, Noé és a családja. A Szentírásból megtudjuk, hogy Noé napjaiban ,,az igaz Isten fiai felfigyeltek rá, hogy az emberek lányai szépek; és feleségeket vettek maguknak, mégpedig mindazokat, akiket kiválasztottak". A testet öltött angyalok és a földi nők természetellenes kapcsolatából erőszakos, hibrid utódok születtek, akik nefilekként váltak ismertté. Mi több, ,,rendkívül nagy [volt] az ember gonoszsága a földön, és. . . szíve gondolatának minden hajlama szüntelen csak rossz [volt]" (1Móz 6:1-5).

Mit tett Jehova a gonosz emberekkel Noé idejében, és milyen fontos tanulsága van ennek a történetnek?

9 Jehova az özönvíz által eltörölte a gonoszságot a földről Noé napjaiban. Akkoriban az emberek annyira el voltak foglalva az élet mindennapos dolgaival, például a házassággal, hogy nem vették komolyan, amit Noé, az igazságosság prédikálója a közelgő katasztrófáról mondott (2Pét 2:5). Jézus kijelentette, hogy napjainkban hasonló állapotok lesznek, mint amilyenek akkor voltak. (Olvassátok fel: Máté 24:37-39.) A legtöbb ember nem figyel oda az Isten királyságáról szóló jó hírre, melyet az egész világon, minden nemzetnek prédikálnak, mielőtt ez a gonosz rendszer véget ér. Szívleljük hát meg az özönvíz tanulságát, vagyis sose engedjük, hogy a házasság vagy a gyereknevelés elterelje a figyelmünket Jehova nagy napjáról, mely már nagyon közel van.

A HÁZASSÁG TÖRTÉNETE AZ ÖZÖNVÍZTŐL JÉZUSIG

a) Hogyan gondolkodtak sok kultúrában a szexuális erkölcstelenségről?
b) Miért mondhatjuk, hogy Ábrahám és Sára jó példát állított elénk a házasságával?

10 Bár Noénak és a fiainak csak egy házastársuk volt, a patriarchák idejében jellemző volt a többnejűség. Számos kultúrában mindennapossá vált a szexuális erkölcstelenség, sőt, a vallásos rítusokhoz is hozzátartozott. Amikor Ábrám (Ábrahám) és a felesége, Szárai (Sára) Kánaánba költöztek Isten parancsára, az őket körülvevő emberek a szokásaikkal meggyalázták a házasság intézményét. Mivel Szodoma és Gomorra lakói közt elterjedt és elfogadott volt a durva szexuális erkölcstelenség, Jehova pusztulásra ítélte ezt a két várost. De Ábrahám és Sára egészen másak voltak: Ábrahám megfelelő vezetést biztosított a családjának, Sára pedig példásan alárendelte magát a férjének. (Olvassátok fel: 1Péter 3:3-6.) Ábrahám gondoskodott róla, hogy a fia, Izsák Jehova imádói közül kapjon feleséget. Hasonlóan járt el az igaz imádat érdekében Izsák fia, Jákob is, akinek a fiai Izrael tizenkét törzsének az ősatyái lettek.

Hogyan védte meg a mózesi törvény az izraelitákat?

11 Később Jehova szövetséget kötött Jákob (Izrael) leszármazottaival. A mózesi törvény szabályozta a patriarchák idejében elterjedt, házassággal kapcsolatos szokásokat, beleértve a többnejűséget is. Megtiltotta az izraelitáknak, hogy más istenek imádóival kössenek házasságot, és így megvédte a tiszta imádatot. (Olvassátok fel: 5Mózes 7:3, 4.) A vének segítséget nyújtottak, ha komoly gondok adódtak valakinek a házasságában. Foglalkoztak az olyan ügyekkel, amikor hűtlenség, féltékenység vagy gyanúsítás vetett árnyékot egy kapcsolatra. A válás csak bizonyos feltételekkel volt megengedett. Egy férj akkor válhatott el a feleségétől, ha ,,valami illetlenséget" talált benne (5Móz 24:1). Az nincs kifejtve, hogy mi számított illetlenségnek, de észszerű azt feltételezni, hogy nem valami apróságra utal (3Móz 19:18).

SOSE VÁLJ HŰTLENNÉ A HÁZASTÁRSADHOZ

. a) Hogyan bánt néhány férj a feleségével Malakiás napjaiban?
b) Mi a következménye annak, ha egy megkeresztelt személy házasságtörést követ el valaki másnak a házastársával?

12 Malakiás próféta napjaiban sok zsidó férj hűtlen volt, és mindenféle ürüggyel elvált a feleségétől. Ezek a férfiak egy fiatalabb vagy egy pogány nőre cserélték a feleségüket, akit fiatalon elvettek. Jézus idejében is gyakori volt, hogy a zsidó férfiak mindenféle okból elváltak a feleségüktől (Máté 19:3). Jehova Isten gyűlöli az ilyen válást. (Olvassátok fel: Malakiás 2:13-16.)

13 Ma Jehova népében nem szabad megtűrni a házasságtörést. Időnként előfordul, hogy egy megkeresztelt férj vagy feleség félrelép másvalakinek a házastársával, és összeházasodik vele a válás után. Ha nem bánja meg a tettét, kiközösítik, hogy a gyülekezet tiszta maradjon (1Kor 5:11-13). Ha szeretne visszatérni a gyülekezetbe, ,,megbánáshoz illő gyümölcsöket" kell teremnie (Luk 3:8; 2Kor 2:5-10). Bár nincs egy meghatározott idő, amelynek el kell telnie a visszafogadásáig, az ilyen eseteket nem lehet könnyelműen kezelni. Szükség van bizonyos időre - legalább egy évre -, hogy a vétkes személy bebizonyítsa, hogy valóban megbánta a bűnét. És még ha visszafogadja is a gyülekezet, számot kell adnia ,,Isten bírói széke előtt" (Róma 14:10-12).

HÁZASSÁG A KERESZTÉNY GYÜLEKEZETBEN

Milyen célja volt a törvénynek?

14 Az izraeliták több mint 1500 évig voltak a mózesi törvény alatt. A törvény segített nekik észben tartani azokat az igazságos alapelveket, amelyekkel megoldhatták a családi és egyéb gondokat, illetve mint egy nevelő, elvezette őket a Messiáshoz (Gal 3:23, 24). Jézus halála eltörölte a törvényt, és Isten új elvárásokat támasztott a népe felé (Héb 8:6). Többé már nem volt érvényes a törvényben megfogalmazott néhány engedmény.

a) Milyen irányadó mérték vonatkozik a házasságra a keresztény gyülekezetben?
b) Mi alapján döntsön egy keresztény arról, hogy elválik-e?

15 Amikor néhány farizeus megkérdezte Jézust arról az engedményről, melyet Mózes tett a válással kapcsolatban, ő így válaszolt: ,,ez kezdettől fogva nem így volt" (Máté 19:6-8). Jézus ezzel rámutatott, hogy az Édenben lefektetett, házasságra vonatkozó irányadó mérték a keresztény gyülekezetben újra érvényes lesz (1Tim 3:2, 12). A házastársak egy testet alkotnak, ezért ragaszkodniuk kell egymáshoz. Az Isten és az egymás iránt érzett szeretetükkel válhat egyre erősebbé a kapcsolatuk. Ha valaki törvényesen elválik, de nem szexuális erkölcstelenség miatt, akkor nem szabad az újraházasodásra (Máté 19:9). Természetesen a vétlen fél megbocsáthat a házasságtörő, ám bűnbánó házastársának, mint ahogy Hóseás próféta is megbocsátott a hűtlen feleségének, Gómernek. Jehova ugyanilyen irgalommal bánt a megtért izraelitákkal, miután a nemzet szellemi házasságtörést követett el (Hós 3:1-5). Megjegyzendő, hogy ha egy személy szexuális kapcsolatot létesít a házastársával, miután tudomására jutott, hogy megcsalta őt, ezzel a megbocsátása jelét adja, és többé nincs szentírási alap a válásra.

Mit mondott Jézus az egyedülálló keresztényekről?

16 Miután Jézus leszögezte, hogy az igaz keresztények között egyedül a szexuális erkölcstelenség lehet alap a válásra, beszélt azokról, ,,akiknek megadatott", hogy egyedülállóként éljenek. Hozzátette még: ,,Aki helyt tud adni ennek, adjon helyt neki" (Máté 19:10-12). Sokan úgy döntenek, hogy egyedül maradnak, hogy figyelemelterelődés nélkül tudják szolgálni Jehovát. Ezért mindenképpen dicséretet érdemelnek.

. Mi segíthet egy kereszténynek eldönteni, hogy házasságot kössön-e?

17 Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy házasságot köt, vagy ajándéknak tudja tekinteni azt, hogy egyedülálló. Pál apostol az egyedülállóságot ajánlotta, de megjegyezte: ,,a paráznaság elterjedtsége miatt mindenkinek legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak legyen meg a maga férje." Ezt is írta: ,,ha nincs önuralmuk, kössenek házasságot, mert jobb házasságot kötni, mint szenvedélytől lángolni." Ha valaki a házasságkötés mellett dönt, az segíthet neki elkerülni, hogy az erős testi vágyai miatt önkielégítést gyakoroljon, vagy szexuális erkölcstelenséget kövessen el. Ugyanakkor az életkort is figyelembe kell venni, mivel az apostol ezt tanácsolta: ,,ha valaki úgy gondolja, hogy helytelenül jár el a szüzességével szemben - ha az túl van már a fiatalkor virágzásán, és így kell történnie -, tegye meg, amit akar, nem vétkezik. Kössenek házasságot" (1Kor 7:2, 9, 36; 1Tim 4:1-3). Egyetlen fiatalt sem kell házasságkötésre buzdítani amiatt, hogy ilyenkor fokozottan jelentkeznek a testi vágyak. Lehet, hogy még nem elég érett arra, hogy vállalja a házassággal járó kötelezettségeket.

a) Mi az alapja a keresztény házasságnak?
b) Miről szól a következő cikk?

18 A keresztény házasságnak az az alapja, hogy mindkét fél átadta magát Jehovának, és teljes szívből szeretik őt. Egymást is annyira kell szeretniük, hogy arra érezzenek késztetést, hogy összekössék az életüket. Biztosak lehetnek benne, hogy áldás lesz azon, ha megfogadják azt a tanácsot, hogy ,,csak az Úrban" kössenek házasságot (1Kor 7:39). Abban pedig kétségtelenül egyetértenek, hogy a Bibliában találják a legjobb tanácsokat, amelyek boldoggá tehetik a házasságukat.

19 A következő cikk olyan bibliai gondolatokat fejteget, amelyek segítenek a keresztény házaspároknak megbirkózni a nehézségekkel. Az utolsó napok vége felé ugyanis sokan olyan jellemvonásokat mutatnak fel, melyek kikezdhetik a házasságot (2Tim 3:1-5). Jehova az ő értékes Szavában megadja nekünk a szükséges útmutatást, hogy sikeressé és boldoggá tehessük a házasságunkat, miközben együtt haladunk a népével az örök élethez vezető úton (Máté 7:13, 14).

 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Semmelweis Ignác
  2016-06-24 14:40:47, péntek
 
  PILLANTÁS A MÚLTBA

Semmelweis Ignác
SEMMELWEIS IGNÁCOT talán nem ismerik világszerte, ám a legtöbb mai család sokat köszönhet neki. Magyarországon, Budán született, és 1844-ben orvosdoktori diplomát szerzett a Bécsi Egyetemen. Amikor 1846-ban tanársegédként elhelyezkedett a bécsi szülészeti klinikán, megdöbbentette a szörnyű valóság: az anyák több mint 13 százaléka meghalt egy fertőzésben, a gyermekágyi lázban.

Számos elképzelés született arról, hogy mi okozhatja a fertőzést, de a rejtélyt nem tudták megfejteni. A halálozási arány csökkentésére tett kísérletek hiábavalónak bizonyultak. Semmelweiset nagyon felkavarta a lassú, gyötrelmes halált szenvedő édesanyák látványa, ezért elhatározta, hogy kideríti, mi okozza a fertőzést, és hogy hogyan lehet megelőzni.

A kórháznak, amelyben dolgozott, két szülészeti osztálya volt, és az egyiken furcsa módon jóval több édesanya halt meg, mint a másikon. A két osztály között az egyetlen különbség az volt, hogy az egyiken orvostanhallgatókat oktattak, a másikon szülésznőket. Miért tért el ennyire a halálozási arány? Hogy Semmelweis megoldja a rejtélyt, módszeresen kizárta a fertőzés lehetséges okait, mégsem jutott eredményre.

Ám 1847 elején kezdett valamit sejteni. Jakob Kolletschka, a kollégája és barátja meghalt vérmérgezésben, miután egy boncolás során megsérült. Miközben Semmelweis olvasta Kolletschka boncolási jegyzőkönyvét, észrevette, hogy a kórbonctani lelete bizonyos mértékben azonos a gyermekágyi lázban elhalt anyák kórbonctani elváltozásaival. Semmelweis úgy gondolta, hogy amit ő a boncolt testről származó mérgező anyagnak nevezett, az fertőzhette meg a várandós asszonyokat, és okozhatta a gyermekágyi lázat. Az orvosok és az orvostanhallgatók gyakran boncoltak, mielőtt a szülészeti osztályra mentek, és akaratlanul is átvitték a fertőzést az anyákra, miközben vizsgálták őket, vagy éppen világra segítették a gyermekeiket. A másik osztályon alacsonyabb volt a halálozási arány, mert azok, akik szülésznőnek tanultak, nem végeztek boncolást.

Semmelweis azonnal bevezette az alapos kézmosást, ami magában foglalta, hogy az orvosoknak klórmeszes oldattal is fertőtleníteniük kellett a kezüket, mielőtt a várandós asszonyokat megvizsgálták. Az eredmény rendkívüli volt: a halálozási arány az áprilisi 18,27 százalékról 0,19 százalékra csökkent az év végére.

,,Módszereimmel száműzöm a rettegést a szülőotthonokból, és megóvom a nőket, hogy a férj ne veszítse el a feleségét, a gyermek pedig az édesanyját" (Semmelweis Ignác)

Nem mindenki örült Semmelweis sikerének. Az eredményei aláásták a felettese elméleteit a gyermekágyi láz kiváltó okáról. Ezenkívül a felettesét Semmelweis hajthatatlan magatartása is bosszantotta. Semmelweis végül elvesztette a bécsi állását, és visszatért Magyarországra. A Rókus-kórház szülészeti osztályán kezdett dolgozni, ahol a módszerének köszönhetően 1 százalék alá csökkent a gyermekágyi láz miatti elhalálozási arány.

1861-ben Semmelweis kiadta A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése című művét. Sajnos még évekig nem ismerték el a felfedezésének jelentőségét, és addig nagyon sokan szenvedtek gyötrelmes halált értelmetlenül.
Az orvosok megmossák a kezüket

Semmelweis Ignác betartatja a higiéniai szabályokat a felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben (Robert Thom festménye)

Semmelweisre idővel már úgy tekintettek, mint aki a fertőtlenítő eljárás egyik szellemi atyja. A munkássága megerősítette azt a tényt, hogy a mikroszkopikus anyagok fertőzést okozhatnak. Semmelweisnek fontos szerepe volt a csíraelmélet felállításában, amelyről azt mondják, hogy ,,a legjelentősebb mértékben mozdította előre az orvostudományt és az orvoslást". Érdekes, hogy a mózesi törvény, amely része lett a Bibliának, már több mint 3000 évvel korábban egyértelmű útmutatást adott arra, hogyan kell bánni a holttestekkel.
TUDTAD?

A XIX. századi Európában sok nő halt meg gyermekágyi lázban; a halálozási arány a 30 százalékot is elérte.

Mikrobákat már 1674 elején megfigyeltek mikroszkóp alatt, de még nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy milyen veszélyesek. Bevett szokás volt, hogy az orvosok közvetlenül boncolás után segítettek világra gyermekeket, anélkül hogy előtte fertőtlenítették volna a kezüket.

Semmelweis az orvosi gyakorlat részévé tette a kézmosást, és ezzel számtalan életet megmentett.

Mit mond a Biblia?

Az i. e. XVI. századból származó mózesi törvény hét napra tisztátalannak minősítette azt, aki holttestet érintett. Az ilyen embernek a törvény előírt egy megtisztulási folyamatot, mely szerint meg kellett fürödnie, és a ruháit is ki kellett mosnia. Ez idő alatt senkivel sem érintkezhetett (4Mózes 19:11-22). 
 
1 komment , kategória:  Vallás  
Miért maradt fenn a Biblia?
  2016-06-21 09:21:22, kedd
 
 
A BIBLIA FENNMARADÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Miért maradt fenn a Biblia?


Mivel a Biblia fennmaradt, mégpedig gyakran csodával határos módon, lehet belőle saját példányod, és olvashatod. Ha pedig jó fordítást választasz, biztos lehetsz benne, hogy az eredeti iratoknak a megbízható másolatát tartod a kezedben. * De miért maradt fenn a Biblia az idő romboló hatása ellenére, a támadások kereszttüzében, és annak ellenére, hogy meg akarták változtatni az üzenetét? Miért olyan különleges ez a könyv?

,,Meg vagyok győződve róla, hogy a Biblia Isten ajándéka"

A Bibliának számos tanulmányozója ugyanarra a következtetésre jutott, mint Pál apostol, aki ezt írta: ,,A teljes Írás Istentől ihletett" (2Timóteusz 3:16). Hisznek abban, hogy a Biblia azért maradt fenn, mert ez a könyv Isten Szava, és mert Isten megőrizte napjainkig. A cikksorozat elején említett Faizal végül úgy döntött, hogy a Biblia tanulmányozása által utánajár a tényeknek. Meglepte az eredmény. Hamar rájött, hogy a kereszténység számos közismert tanítása nincs benne a Bibliában. Ezenkívül nagy hatással volt rá Istennek a földre vonatkozó szándéka, amit szintén a Bibliából tudott meg.

,,Meg vagyok győződve róla, hogy a Biblia Isten ajándéka - mondja. - Végtére is, ha Isten létre tudta hozni a világegyetemet, akkor ne lenne hatalma megőrizni nekünk egy könyvet? Ha valaki ezt nem ismerné el, azzal azt mondaná: a mindenható Isten hatalmának korlátai vannak. És ki vagyok én, hogy ilyet merjek mondani?" (Ézsaiás 40:8).
Mi bizonyítja, hogy a Biblia igazat ír?

Ez a cikksorozat a Biblia fennmaradásáról szól. De miért lehetsz biztos abban, hogy a Biblia valóban Isten Szava, és nem pusztán mítoszok és legendák gyűjteménye? (1Tesszalonika 2:13). Nézd meg a Mi bizonyítja, hogy a Biblia igazat ír? című kisfilmet a www.jw.org honlapon. (Lásd: KIADVÁNYOK > FILMEK)


 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Egy embriológus beszél a hitéről
  2016-06-20 09:41:00, hétfő
 
 Egy embriológus beszél a hitéről


HSZÜ JEN-TÖ professzor az embriókutatást vezeti Tajvanon a Pingdongi Állami Tudományos és Műszaki Egyetemen. Korábban az evolúcióban hitt, de miután kutató lett, megváltozott az álláspontja. Az Ébredjetek! arról kérdezte, miért.

Mondana valamit a neveltetéséről?
Hszü Jen-tö

Tajvanon születtem 1966-ban. A szüleim taoista és buddhista tanokat is vallottak. Az őseinket imádtuk és szobrok előtt imádkoztunk, de soha nem gondolkoztunk azon, hogy van-e egy olyan isten, aki mindent megalkotott.

Miért kezdett komolyabban foglalkozni a biológiával?

Gyerekként szívesen gondoskodtam állatokról. Szerettem volna megtanulni, hogyan enyhíthetek az állatok és az emberek szenvedésén. Egy ideig állatorvosnak tanultam, majd embriológiával kezdtem foglalkozni. Azt reméltem, ez utóbbi segít megértenem, hogyan jött létre az élet.

Akkoriban az evolúcióban hitt. Elmondaná, miért?

Az egyetemen a professzorok az evolúciót tanították, és azt állították, hogy a bizonyítékok alátámasztják. Hittem nekik.

Miért kezdte el olvasni a Bibliát?

Két okból. Egyrészt arra jutottam, hogy a sok isten közül, akiket az emberek imádnak, az egyiknek hatalmasabbnak kell lennie a többinél, de nem tudtam, melyik lehet az. Másrészt tudtam, hogy a Bibliát sokan nagyon értékesnek tartják. Ezért hát bibliaórákra jártam.

Amikor 1992-ben elkezdtem a Leuveni Katolikus Egyetemre járni Belgiumban, elmentem egy katolikus templomba, és megkértem a papot, hogy segítsen megérteni a Bibliát. Ő erre nem volt hajlandó.

Végül hogyan talált választ a kérdéseire?

Két évvel később még Belgiumban voltam, és tudományos kutatást végeztem. Akkoriban találkoztam egy lengyel hölggyel, Ruthtal, aki Jehova Tanúja volt. Ő megtanult kínaiul, hogy segíteni tudjon azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik szerették volna megismerni Istent. Nagyon örültem, hogy találkoztunk, mert már imádkoztam ilyen segítségért.

Ruth rámutatott, hogy noha a Biblia nem tudományos könyv, összhangban van a tudománnyal. Például az egyik bibliaíró, Dávid ezt mondta imában: ,,Szemeid már mint embriót is láttak engem, és annak minden része be volt írva könyvedbe a napokat illetően, melyeken formáltattak, holott még egy sem volt meg közülük" (Zsoltárok 139:16). Dávid költőien fogalmazott, de teljesen igaz, amit mondott. Még mielőtt a testrészek megformálódnának, a kifejlődésükhöz szükséges utasítások már mind megvannak. A Biblia megbízhatósága meggyőzött arról, hogy Istentől származik. Azt is megértettem, hogy csak egy igaz Isten van, Jehova. 1

Mi győzte meg arról, hogy mindent Isten teremtett?

A tudományos kutatásnak az a célja, hogy kiderítse a tényeket, nem pedig az, hogy alátámassza a feltételezéseket. Ahogy tanulmányoztam az embriók fejlődését, arra jutottam, hogy Isten hozta létre az életet. Vegyük például a mérnököket, akik gyártósorokat terveznek, hogy a megfelelő alkatrészeket a megfelelő sorrendben és módon lehessen összeállítani. Az embriófejlődés ehhez hasonló, csak lényegesen bonyolultabb.

A folyamat egyetlen megtermékenyített petesejttel kezdődik, igaz?

Igen. Amikor ez a mikroszkopikus sejt kettéosztódik, megkezdődik a sejtosztódás folyamata. Egy ideig a sejtek száma 12-24 óránként megduplázódik. Ezek a folyamat korai szakaszában képződő sejtek az úgynevezett őssejtek. 2 Az őssejtek képesek létrehozni a mintegy 200-féle sejt legtöbbjét, melyre a kisbabának szüksége lesz, például a vérsejteket, csontsejteket, idegsejteket és így tovább.

Ahogy tanulmányoztam az embriók fejlődését, arra jutottam, hogy Isten hozta létre az életet

A megfelelő sejteket megfelelő sorrendben, és megfelelő helyen kell előállítani. Először ezek szöveteket alkotnak, majd a szövetekből szervek és végtagok formálódnak. Melyik mérnök álmodhatna arról, hogy ilyen folyamatot tervez? Ám a magzatfejlődés folyamatához nagyszerű leírás található a DNS-ben. Amikor az egész folyamat szépségére gondolok, biztos vagyok benne, hogy Isten hozta létre az életet.

Miért lett Jehova Tanúja?

Röviden, a szeretet miatt. Jézus Krisztus ezt mondta: ,,Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek" (János 13:35). Ez a szeretet nem részrehajló. Nem függ az ember nemzetiségétől, kultúrájától vagy bőrszínétől. Amikor megismertem a Tanúkat, azt láttam, hogy szeretettel bánnak egymással, és velem is.

 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Miért kellett Jézusnak meghalnia?
  2016-06-19 10:59:22, vasárnap
 
 
A tanítványok figyelik, amint Jézus holttestét leveszik a kínoszlopról

MIÉRT KELLETT JÉZUSNAK MEGHALNIA?
Tényleg megtörtént?


A názáreti Jézust i. sz. 33 tavaszán kivégezték. Alaptalanul lázadással vádolták, kegyetlenül megverték, és oszlopra feszítették. Gyötrelmes halált halt. De Isten életre keltette, és 40 nappal később felment az égbe.

Erről a rendkívüli eseményről az evangéliumokban olvashatunk, melyek a gyakran Újszövetségnek nevezett, Keresztény Görög Iratokban találhatók. Tényleg megtörtént mindez? A kérdés jogos és lényeges. Ha a válasz nem, akkor a keresztények hite hiábavaló, és a paradicsomban való örök élet nem más, mint vágyálom (1Korintusz 15:14). Ha viszont a válasz igen, akkor ragyogó jövő vár az emberiségre, és te is részese lehetsz. Nos, nézzük, megtörtént-e.

MIT MUTATNAK A TÉNYEK?

A képzelet szülte legendákkal szemben az evangéliumokban található feljegyzések részletekbe menően pontosak. Például nagyon sok valós hely neve szerepel bennük, és ezek közül több még ma is létezik. Ezenkívül megemlítenek valóságos embereket, akikről történetírók is írtak (Lukács 3:1, 2, 23).

Az i. sz. I. és II. században élt írók magát Jézust is megemlítik. * Az evangéliumokban a haláláról készült leírás megegyezik azzal, amit az akkori római kivégzési szokásokról tudunk. Az evangéliumírók az eseményeket tényszerűen és őszintén írták le, sőt olyan feljegyzések is vannak az evangéliumokban, melyek Jézus tanítványainak a hiányosságaira utalnak (Máté 26:56; Lukács 22:24-26; János 18:10, 11). Mindez arra enged következtetni, hogy Jézusról is őszintén és megbízhatóan írtak.

MIT MONDHATUNK JÉZUS FELTÁMADÁSÁRÓL?

Míg a legtöbben elfogadják, hogy Jézus élt, majd meghalt, a feltámadását sokan kétségbe vonják. Első hallásra még az apostolainak is nehéz volt elhinniük, hogy feltámadt (Lukács 24:11). Ám minden kétségük tovaszállt, amikor ők és más tanítványok több alkalommal is látták a feltámasztott Jézust. Sőt, Jézus egyszer több mint 500 szemtanúnak jelent meg egyszerre (1Korintusz 15:6).

A tanítványok bátran beszéltek Jézus feltámadásáról, noha ezért bármikor bebörtönözhették, sőt meg is ölhették őket. Még azoknak is tanúskodtak, akik kivégezték Jézust (Cselekedetek 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32). Vajon akkor is ilyen sokan és bátran kiálltak volna Jézus mellett, ha nem biztosak a feltámadásában? Valójában a kereszténységnek pont azért lehetett és lehet még ma is ekkora hatása a világra, mert Jézus feltámadt.

A Jézus haláláról és feltámadásáról szóló evangéliumi beszámolókban minden megvan, ami ahhoz szükséges, hogy hiteles történelmi feljegyzésnek tartsuk. Ha figyelmesen olvasod, te is meggyőződhetsz róla, hogy ezek az események tényleg megtörténtek. Az is megerősítheti a meggyőződésedet, ha megérted, miért halt meg és támadt fel Jézus. A következő cikk erről ír.


Miért nem készült több történelmi feljegyzés?

Ha az egész világra ilyen óriási hatással volt Jézus, vajon nem kellene, hogy több kortárs író is alátámassza, hogy Jézus élt és feltámadt? Nem feltétlenül, hiszen az evangéliumokat közel 2000 évvel ezelőtt írták meg, és abból az időből nem túl sok feljegyzés maradt fenn (1Péter 1:24, 25). És az sem valószínű, hogy Jézusról az ellenségei bármi olyasmit feljegyeztek volna, amivel alátámasztják a róla szóló beszámolókat.

Jézus feltámadásáról Péter, az egyik apostola ezt mondta: ,,Isten feltámasztotta a harmadik napon, és megadta neki, hogy nyilvánvalóvá legyen, nem az egész népnek, hanem az Isten által előre kinevezett tanúknak, nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halottak közül" (Cselekedetek 10:40, 41). De miért nem tudott erről mindenki? Máté evangéliumából kiderül, hogy amint Jézusról a vallásos ellenségei megtudták, hogy feltámadt, próbálták megakadályozni, hogy ez a hír elterjedjen (Máté 28:11-15).

Eszerint Jézus azt akarta, hogy titokban maradjon a feltámadása? Egyáltalán nem. Péter így folytatta: ,,Meg is parancsolta nekünk, hogy prédikáljuk a népnek, és tanúskodjunk alaposan arról, hogy ő az, akit az Isten az élők és a halottak bírájául rendelt." Az igaz keresztények pontosan ezt tették, és teszik napjainkban is (Cselekedetek 10:42).

 
 
1 komment , kategória:  Vallás  
A 2000 éves rejtély: 8 tény Jézus feltámadásáról
  2015-04-06 08:10:53, hétfő
 
  Ezen áll vagy bukik a kereszténység

A kereszténység alapvető állítása Jézus Krisztus feltámadása. Ha ez csupán fikció, metafora vagy “wishful thinking", akkor borul az egész rendszer. A tényt, miszerint erre a kérdésre nem opcionális a válasz, maga Szent Pál is elismerte, amikor ezt írta: “Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is". De vajon igazolható-e a feltámadás megtörténte? A vita közel kétezer éve tart. Következzen 8 érv amellett, hogy az állítás igaz.

1. A sírt lezáró kőtömböt elmozdították
,,És a követ a sírról elhengerítve találták." - írja Lukács evangéliuma. A leírás szerint a rómaiak három módon is biztosították a názáreti Jézus sírját. Először is, a kor szokásának megfelelően egy hatalmas kőtömböt helyeztek a sír bejárata elé, amelynek súlya a korabeli szokások szerint akár egy tonna is lehetett. Az ilyen köveket néhány férfi képtelen lett volna elmozdítani, a mozgatásához emelőrudakra is szükség volt. Másodszor, egy négy főből álló katonai őrség vigyázott a sírra. A római őrök a kor legmagasabb szintű katonai kiképzésében részesültek, a kudarcot a feletteseik általában kínhalállal büntették. Ilyen súlyos következmény tudatában az őrök minden bizonnyal nem aludhattak el mindannyian. De ha még el is aludtak volna, nem reális feltételezni azt, hogy tolvajok el tudták volna mozgatni a súlyos követ az őrök felébresztése nélkül. A rómaiak harmadik biztosítéka pedig, egy, a birodalom fennhatóságát jelző pecsét volt, amely lezárta a sírt. Egy ilyen pecsét feltöréséért a vétkest azonnali, fejjel lefele való keresztre feszítéssel büntették meg. Mindezek ellenére a kőtömböt valaki/valakik elmozdították a sírról.

2. Jézus teste a harmadik naptól fogva nem volt a sírjában
,,És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét." (Lukács 24:3) A sír Jeruzsálemhez nagyon közel volt (János 19:42), a Názáreti tanítványai pedig Jeruzsálemben kezdtek el beszélni arról, hogy Jézus feltámadt. Amennyiben a sír nem lett volna üres, akkor a tanítványok állítását a jeruzsálemiek hamar megcáfolták volna. Ráadásul Jézusnak és követőinek számos ellensége is volt. A zsidó főpapok és a római hatóságok minden bizonnyal közszemlére tették volna Jézus testét, hogy eloszlassák a 'babonaságot', miszerint Jézus feltámadt. Jézus tanítványai nagyon is pragmatikus zsidó emberek voltak, akik nem hittek volna a Mesterük feltámadásában, ha megtalálták volna a testét. További bizonyíték az üres sír mellett, hogy a kereszténység ellenségei is elismerték ezt. Máté evangéliumának a beszámolója szerint a zsidó főpapok lefizették a római katonákat, hogy terjesszék azt, hogy a tanítványok lopták el Jézus testét (lásd Máté 28:12-13). Josephus Flavius, Tertullianusz, Jusztinusz mind beszámolnak az üres sírról.

3. Többen is beszámoltak arról, hogy találkoztak a feltámadott Jézussal.
A tarzusi Pál a következőképpen ír Jézus megjelenéseiről: ,,...megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek, azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek... azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutoljára pedig... nekem is megjelent." (I. Korinthus 15:5-8) Jézus megjelent továbbá a sírhoz elsőként megérkező Mária Magdalénának és ,,a másik Máriának" (Máté 28:10), az emmauszi tanítványoknak (Lukács 24:13-32), az éppen halászó hét tanítványának (János 21:1-14), István vértanúnak (Apostolok cselekedetei 7:55), illetve János apostolnak (Jelenések 1:12-17).

4. Jézus tanítványai teljes meggyőződéssel hittek a feltámadásban
A beszámolók szerint a tanítványok mindnyájan elmenekültek, amikor Jézust letartóztatták. Nyilvánvalóan féltek, az életüket mentették - Jézus kivégzését követően azt olvassuk, hogy bezárkóztak, rejtőzködtek. A feltámadásról szóló beszámolókat követően először Jeruzsálemben, majd városról városra haladva mindenfelé hirdetni kezdték, hogy Jézus feltámadt. Miért tették ezt? Hiszen látszólag semmi érdekük nem fűződött ehhez, se anyagi hasznot, se társadalmi megbecsülést nem nyertek ezen keresztül. Sőt, a legtöbbjüket súlyos károk érték, például bebörtönözték, oroszlánok elé vetették, megkínozták, megkövezték vagy keresztre feszítették emiatt. Mi más, ha nem a legmélyebb belső meggyőződés késztet embereket ilyen önfeláldozó cselekedetekre.

5. A feltámadás első tanúi nôk voltak
,,Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az Ő tanítványainak, íme szembe jöve ővelük Jézus, mondván, Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az Ő lábait, és leborulának előtte." (Máté 28:9) Az a tény, hogy a feltámadás koronatanúi nők voltak, nagy hitelességet kölcsönöz a beszámolóknak. Hogy miért? Abban a kultúrában a nők jóval alacsonyabb társadalmi rangon voltak, mint a férfiak. A nők tanúságtételét gyakran el sem fogadták. ,,A nők tanúságtétele ne legyen elfogadva" - mondja Josephus Flavius. ,,Bármely bizonyíték, amelyet egy nő ad, az nem hiteles" - állította a Talmud. Ha a tanítványok hazudni próbáltak volna Jézus feltámadásával kapcsolatban, akkor kizárt, hogy első tanúként nőket neveztek volna meg.

6. Pál fordulata
A tarzusi Saul (Pál apostol) nem volt Jézus követője, sőt, kifejezetten ellenezte a Názáreti tanításait. Pál gazdag családból származó, római polgársággal is rendelkező zsidó ember volt, aki a júdaizmusban nevelkedett a nagy nevű Gamáliel rabbi iskolájában. A farizeusok vallási szektájához tartozott, amely egy rendkívül szigorú és zárt rendszerként működött. Pál aktív részt vállalt az első keresztény vértanú, István megkövezésében. Saját bevallása szerint ,,felette igen háborgatta" és ,,pusztította" a kereszténységet, mivel ,,rajongott atyai hagyományaiért" (Galata 1:13-14), amelyeket érzése szerint az új hit fenyegetett. És ekkor, teljesen váratlanul, Pált egy olyan élmény éri a Damaszkuszba vezető úton, amitől gyökeresen megváltozik, és ellenségből a keresztény egyház legfőbb védelmezője lesz belőle. A beszámoló szerint ,,...nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a Mennyből: És ő leesvén a földre, hallott szózatot, mely ezt mondja vala neki, Saul, Saul, mit kergetsz engem?" (Apostolok Cselekedetei 9:3-4) Pál ezután az apostolok korának talán legnagyobb hatású személyiségeként az Újszövetség 27 könyvéből 14-et szerzett, elvitte a mai Törökország és Európa területeire az evangéliumot, majd Rómában mártírhalált halt Jézusba vetett hitéért.

7. Jakab pálfordulata
Jakab Máriának és Józsefnek a fia, Jézusnak a féltestvére volt. János evangélista beszámol arról, hogy Jézus egyik testvére se hitt Őbenne a földi élete során (János 7:5). Röviddel Jézus feltámadása után azonban már Jakab a tanítványokkal együtt van megemlítve (Apostolok Cselekedetei 1:14), később pedig a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezetőjeként olvashatunk róla. A hagyomány szerint Jakab végül az életét is odaadta a hitéért. Mi más hozhatta létre Jakabban ezt a rendkívüli változást, mint a Bibliában is említett találkozása feltámadott féltestvérével? (1Korinthus 15:7)

8. A názáreti felirat
1878-ban Wilhelm Fröhner régész, a Louvre kurátora bukkant rá Názáretben egy, az első századból származó márvány táblára, amelyen a következő felirat olvasható (részletek): ,,Császári rendelet... Ha bárki tudomásunkra hozza, hogy valaki megrongálta (a sírokat és kriptákat), vagy bármi más módon kidobta a testeket, vagy gonosz cselvetéssel más helyre vitte azokat... vagy pedig elmozdította a záróköveket vagy egyéb köveket... halállal bűnhődjék." Számos ismert bibliakutató és ókortörténész, köztük a 20. század egyik szaktekintélyének tartott Gaetano de Sanctis szerint ez a rendelet reakcióként jött létre Jézus testének az eltűnése miatt. 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Egy férfi a hegyvonulatokat és a gyönyörű égboltot nézi
  2015-03-01 11:33:37, vasárnap
 
 Létezik Isten? Miért számít ez?

Arra a kérdésre, hogy van-e Isten, sokak szerint nincs válasz, mások pedig nem kíváncsiak a válaszra. Hervé, aki Franciaországban nőtt fel, ezt mondja: ,,Nem tartom magam ateistának vagy agnosztikusnak, de hívő sem vagyok. Szerintem az a legjobb, ha a józan eszünkre hagyatkozunk. Ehhez nincs szükségünk Istenre."

Sokan pedig úgy vannak vele, mint John, aki az Egyesült Államokban él. Ő így mesél magáról: ,,A szüleim nem hittek Istenben, és gyerekként nem foglalkoztatott, hogy van-e Isten. De azért néha felmerül bennem ez a kérdés."

Gondolkoztál már azon, hogy létezik-e Isten? És ha létezik, akkor vajon ez adhat egy magasztosabb célt az életünknek? Talán ismersz olyan tényeket, melyeket nehéz megmagyarázni egy Teremtő létezése nélkül. Például azt, hogy a természetben olyan precíz beállítások figyelhetők meg, amelyek lehetővé teszik az életet a bolygónkon, vagy hogy élet nem jöhet létre élettelen anyagból. (Lásd a ,, Vizsgáld meg a bizonyítékokat" című kiemelt részt.)

Ezek a tények nagy jelentőséggel bírnak. Ha figyelembe veszed őket, elvezethetnek egy kincshez. Ha meggyőző bizonyítékokat találsz Isten létezésére, és megbízható forrásból megismered őt, akkor tényleg valami értékesre lelsz. Miért mondhatjuk ezt?

1. AZ ÉLET ÉRTELME

Egy férfi gondterhelt arccal egy nagy könyvet olvas

Ha az életnek tényleg van egy magasztosabb célja, akkor nyilván szeretnénk tudni, hogy mi az, és hogyan érhetjük el. De ha Isten létezik, csak nem tudunk róla, akkor a legfontosabb ténnyel nem vagyunk tisztában.

A Biblia azt írja, hogy Isten az élet forrása (Jelenések 4:11). Hogyan adhat ez értelmet az életünknek? Nézzük meg, mit tanít erről a Biblia.

Az ember az összes teremtmény közül kiemelkedik. A Biblia szerint Isten úgy alkotott meg minket, hogy vissza tudjuk tükrözni a tulajdonságait (1Mózes 1:27). Azt is megtudjuk belőle, hogy Isten barátai lehetünk (Jakab 2:23). Semmi sem adhat több értelmet az életünknek, mint az, hogy ilyen kapcsolatunk van a Teremtővel.

Mit jelent Isten barátjának lenni? Istenhez bátran szólhatnak a barátai, és ő azt ígéri, hogy meg is hallgatja őket, és cselekszik az érdekükben (Zsoltárok 91:15). Megtudhatjuk, hogyan gondolkodik, és így megbízható választ kaphatunk az életünket érintő legfontosabb kérdésekre.

Ha Isten létezik, csak nem tudunk róla, akkor a legfontosabb ténnyel nem vagyunk tisztában

2. BELSŐ BÉKE

Egy békés tekintetű férfi

Sokaknak azért nehéz hinniük Istenben, mert látják, hogy mennyi baj van a világon. ,,Miért engedi meg a szenvedést és a gonoszságot a mindenható Teremtő?" - tűnődnek.

A Biblia megnyugtató válasza az, hogy Isten sohasem akarta, hogy szenvedjünk. Amikor megteremtette az embereket, gondtalan volt az életük. Még a halál sem szerepelt Isten eredeti szándékában (1Mózes 2:7-9, 15-17). Nehéz ezt elhinned? Csupán kitaláció lenne? Nem. Ha létezik egy teremtő, aki mindenható, és akinek a legjellemzőbb tulajdonsága a szeretet, akkor logikus, hogy az volt a szándéka, hogy az emberek boldogan éljenek.

De akkor miért került ilyen helyzetbe az emberiség? A Biblia kifejti, hogy Isten szabad akarattal teremtette meg az embereket. Nem robotok vagyunk, akikbe bele van programozva az engedelmesség. Ádám és Éva, akiktől mindannyian származunk, úgy döntöttek, hogy szembeszegülnek Istennel. Önző módon a saját fejük után mentek (1Mózes 3:1-6, 22-24). Mi is ennek a szomorú következményeitől szenvedünk.

Belső békére lelhetünk, ha arra gondolunk, hogy Isten nem akarja, hogy szenvedjünk. De természetesen szeretnénk megszabadulni a gondjainktól. Reménykednünk kell abban, hogy ez egyszer így lesz.

3. REMÉNY

A földgolyó

Rögtön azután, hogy az első emberpár fellázadt, Isten megígérte, hogy megvalósítja az eredeti szándékát a földdel kapcsolatban. Mivel mindenható, semmi sem akadályozhatja meg ebben (Ézsaiás 55:11). Hamarosan a lázadás összes következményét el fogja törölni, és valóra válik az eredeti szándéka az emberekkel és a földdel kapcsolatban.

Hogyan érint ez téged? Nézzünk meg kettőt Isten ígéretei közül, amelyek hatással vannak a jövőnkre.

AZ EGÉSZ FÖLDÖN BÉKE LESZ, ÉS MEGSZŰNIK A GONOSZSÁG. ,,Egy kis idő még, és nincs többé gonosz, nézed a helyét, és nincsen sehol. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében" (Zsoltárok 37:10, 11).

NEM LESZ BETEGSÉG ÉS HALÁL. ,,Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«" (Ézsaiás 33:24). ,,Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról" (Ézsaiás 25:8).

Miért bízhatunk meg Isten ígéreteiben, melyekről a Bibliában olvasunk? Mert bizonyítékok vannak rá, hogy már számos bibliai prófécia beteljesedett. Ám attól, hogy van reményünk a jövőre, most még nem fogunk megszabadulni a gondjainktól. Milyen támogatást nyújt még nekünk Isten?

4. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ÉS DÖNTÉSEK

Egy kéz egy másik kéz felé nyúl

Istentől olyan tanácsokat kaphatunk, melyek segítenek jó döntéseket hozni, és megoldani a problémáinkat. Vannak kisebb jelentőségű döntések, de olyanok is, melyek az egész életünkre hatással lehetnek. Egyetlen embertől sem kaphatunk olyan bölcs útmutatást, mint amit a Teremtő nyújthat nekünk. Ő egyaránt belelát a múltba és a jövőbe, és neki köszönhetjük az életünket. Ezért pontosan tudja, hogy mire van szükségünk.

A Biblia Jehova Isten gondolatait tartalmazza, mivel ő adott ihletést a megírására. Ezt olvashatjuk benne: ,,Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell" (Ézsaiás 48:17, 18).

Istennek korlátlan hatalma van, és szívesen használja az érdekünkben. A Biblia úgy ír róla, mint egy törődő apáról, aki segíteni akar nekünk. Kijelenti: ,,az égi Atya. . . ad szent szellemet azoknak, akik kérik őt" (Lukács 11:13). Isten a szent szelleme, vagyis ereje által vezethet és erősíthet bennünket.

Hogyan részesülhetünk ebben? A Bibliában ezt olvassuk: ,,aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt" (Héberek 11:6). Ahhoz, hogy meg tudj győződni Isten létezéséről, meg kell vizsgálnod a bizonyítékokat.
ÉRDEMES UTÁNAJÁRNI

Időbe telik, mire megismered az igazságot Istenről, de mindenképpen megéri. Hsziao Hsziu-csin, aki Kínában született, és most az Egyesült Államokban él, ezt mondja: ,,Bár az evolúcióban hittem, kíváncsi voltam a Bibliára. Ezért elkezdtem tanulmányozni Jehova Tanúival. Az egyetem utolsó évében már nagyon kevés időm maradt erre. De mivel éreztem, hogy nem vagyok boldog, újra kezdtem komolyan venni a tanulmányozást, és így visszanyertem az örömömet."

Szeretnél te is többet megtudni a Teremtőnkről, Jehova Istenről? Ha igen, szánj időt rá, hogy megismerd.

Mit mond a Biblia Istenről?

Az, amit a Biblia feltár Istenről, könnyen érthető, mégis nagyon elgondolkodtató. Sokan meg is lepődnek azon, amit megtudnak róla.

A Teremtőnk nem egy személytelen erő. Van személyisége, és neve is. Jehovának * hívják (Ézsaiás 42:8).

Jehova Istennek nem volt kezdete, és örökké létezni fog (Zsoltárok 93:2; Ézsaiás 40:28).

Isten nem egy szigorú bíró, ahogy sok vallás beállítja. A legjellemzőbb tulajdonsága a szeretet (1János 4:8).

Istent érdeklik az emberek, és tudatja velünk, hogy mi az élet célja (Prédikátor 12:13; Mikeás 6:8).

A Biblia természetesen nem ír le mindent Istenről. Úgy fogalmaz, hogy a jelenlegi ismereteink csak ,,szegélyei" az útjainak (Jób 26:14).
Vizsgáld meg a bizonyítékokat

A következő kiadványokban olyan bizonyítékokról olvashatsz, melyek egy intelligens teremtő létezésére mutatnak.

Az élet eredete - Öt kérdés, melynek érdemes utánajárni című füzet címlapja

Az élet eredete - Öt kérdés, melynek érdemes utánajárni

47 nyelven jelent meg.

A 12. oldalról: ,,Az evolúció elmélete úgy próbál magyarázatot adni az élet eredetére, hogy kihagyja belőle Istent. Ám minél több mindent fedeznek fel a tudósok az életről, annál kevesebb esélyét látják annak, hogy magától jött létre."
Az Egy Teremtő keze műve az élet? című füzet címlapja

Egy Teremtő keze műve az élet?

80 nyelven jelent meg.

A 24. oldalról: ,,Sokan azt állítják, hogy a tudomány nem igazolja a Biblia teremtési beszámolóját. A valódi ellentmondás azonban nem a tudomány és a Biblia, hanem a tudomány és az úgynevezett keresztény fundamentalisták véleménye között van."


 
 
1 komment , kategória:  Vallás  
     1/15 oldal   Bejegyzések száma: 147 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 23072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 199
  • e Hét: 1157
  • e Hónap: 3468
  • e Év: 10750
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.