Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/14 oldal   Bejegyzések száma: 131 
Pál apostol
  2012-09-11 21:21:28, kedd
 
  Szeptember 9.

DÉMÁS

"Démás engem elhagyott, e jelenlevő világhoz ragaszkodván." 2Timótheus 4,10

Pál apostolnak az utolsó levele ez, amit szolgatársának, Timóteusnak ír. Pál tudta, hogy végére ért annak a munkának, szolgálatnak, amit az Úr rábízott. Ebben a levélben van egy szomorú mondat: "Démás engem elhagyott, e jelenlevő világhoz ragaszkodván." Jó volna megnézni, nem vagyok-e az a Démás, aki valahol elhagytam az Urat? Mert vagy az Úrhoz ragaszkodom teljes szívvel, vagy a jelenlevő világhoz. Ez két dolog! Itt nincs is-is, mint a legtöbb ember gondolja. Ez kizárt dolog. Nem lehet két úrnak szolgálni! Aki a jelenlevő világhoz ragaszkodik, előbb-utóbb elhagyja az Urat. János hihetetlen komolysággal írja: "Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete" (1Jn 2,15). Isten nem azért mondja, hogy ne szeressétek a világot, mert valami jót akar tőlünk elvenni. Ha egy kicsit nyitott szemmel járunk, látjuk, milyen fejlődés van a technika, tudomány, művészet területén. De gondoljunk arra, hogy lelki és erkölcsi vonalon milyen iszonyú a romlás. Látjuk a széthullott családokat. Pedagógusok kétségbeesve mondják, hogy nem bírnak a gyerekekkel. Lehet, azt mondod, hogy az Úr Jézushoz tartozol. Mégis, nem vagy-e az a Démás, aki mind a kettőt akarja? A világ fejedelme a bűneset óta a Sátán. Tudjuk, hogy Istené a föld és annak teljessége. Az ember árulása folytán került az Ördög kezébe. Azt mondja az 1Jn 2,17b: "Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." Döntsd el, kinek az oldalán állsz! Azok, akik középen akarnak maradni, kettévágatnak.
Isten áldása legyen az áhítatok olvasóin!
________________________________________
Részlet Trausch Liza "... Beszéded megelevenít..." - Áhítatok minden napra című könyvéből


 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Ne zörgessen hiába az átszögez
  2011-12-11 16:50:57, vasárnap
 
 
Ne zörgessen hiába az átszögezett kéz!

"Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod." Zakariás 9,9

Sokszor csukva a Szentlélek előtt a legbelső ajtónk. Adventnek ez az Ige az örömüzenete, a vezérigéje. Így mondja a Zsoltárok 40,8: ,,íme, jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem." Evangéliumként olvasd, hogy jön Jézus. Hangzik az ígéretek sokasága: ,,Gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk" (Ézs 9,6). ,,De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen" (Mik 2,5). Szinte hallani lehet az Ószövetség végén a lépéseket - jön! Angyalok hirdetik, ég és föld ujjong, betlehemi pásztorok, napkeleti bölcsek, mind-mind mondják: jön! Jön a betlehemi gyermek! Kinyitottad-e már Előtte a szíved ajtaját? Jézus, hívő gyülekezetnek mondja a Jelenések könyvében: ,,Az ajtó előtt állok és zörgetek." Talán vannak még csukott ajtók az életedben. Kérdezd meg: Uram, hol nyithatnék még újabb ajtót Neked? - hogy ne kelljen tovább búsan várnod. Lehet, hogy régen ott áll már az anyagi életed vagy a gondolatvilágod ajtaja előtt. Mennyire csukott sokszor a Szentlélek előtt a legbelső ajtó. Belenéztél-e már abba, hogy mennyi mindent megteszel - de miért? Igazán az Úrért, igazán az iránta való szeretetből? Igazán azért, hogy ő legyen a Király az életedben? Csak akkor oldódik meg minden nálatok, ha Ő lesz a Messiás, a Felkent, a Király! Ha alárendelitek magatokat uralmának, elkezdődik nálatok is a békeuralom. Bár lehetnél az a valaki, aki teljes szívből és egészen megnyitja az ajtót, hogy az a kereszten átszögezett kéz ne zörgessen hiába.


Trausch Liza forrás: Örömüzenet
 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Kelj föl és járj
  2011-02-19 18:15:16, szombat
 
  április 30. KELJ FÖL ÉS JÁRJ “Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza." Máté 9,6 Szeretném, ha szívetekbe zárnátok, hogy “az Emberfiának van hatalma". Ezt megtudhatod abból, hogy Jézus nem csak beszél, hanem cselekszik is. Cselekedetei igazolják a szavait. Még az Ördögök is engednek Néki, a tisztátalan lelkek, a betegség, a természeti világ, a szelek, a tenger. A tanítványok is azt kérdezik: “Kicsoda ez?!" (Mt 8,27). Gondolj arra, hogy együtt élhetsz Valakivel, Akinek van hatalma. Van hatalma a gutaütött életed fölött, a tieid élete fölött, a munkatársaid, a pénzed, az anyagiak fölött. Ő mondja most neked és nekem: Vedd fel a te ágyadat, és járj. Ami eddig soha nem ment, nem sikerült, most kezdd el hittel. A gutaütött ember felkelt és hazament. Tudott menni! Te is tudsz majd engedelmeskedni, szeretni, szolgálni, megalázkodni. Akarod-e? Minden ezen múlik, mert Jézusnak nincs hatalma a te nem akarásod fölött. Mert ezt a szabadságot Isten adta az embernek. “A sokaság pedig, ezt látván, el álmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek." Csak ennyit értettek? Ez az ember nem ember, hanem Isten Fia. Neki nem volt könnyű kimondani, megbocsáttattak a te bűneid, mert Neki ez az életébe került. Ma hajtsuk meg fejünket Előtte, Aki az Ő keresztjének vére által eltörölte a múltat, aki feloldozott kötelékeinkből, és aki tud és akar segíteni mindazokon, akik akarják, és akik segítségül hívják az Ő nevét. Kiálts Hozzá bizalommal, hogy meggyógyult ember lehess.

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Jöttél vagy hoztak?
  2011-02-19 18:14:36, szombat
 
  április 29. JÖTTÉL VAGY HOZTAK? “Ímé hoznak hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál, Fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid." Máté 9,2 Ebben a történetben voltak olyanok, akik jöttek, és volt egy ember, akit hoztak. Figyeljük meg Jézust, aki a legkisebb hitet is meglátja, ami bennünk van. Jézusnak szakértő szeme van, másképp lát és másképp hall, mint mi. Ő lélekszakértő, engedjük azért, hogy megvizsgáljon bennünket. Így mondja az Ige: “...látva azoknak hitét". Jézus nem csak a bajt látja, hanem a jót is. A Jelenések könyvében olvashatjuk a gyülekezetekhez írott levelekben, hogy látja a jót is. Nem kritikus szemmel néz. Ő látja azok hitét, akik cselekszenek, akik hozzák a gutaütöttet. Imádságban vittél-e már gutaütött embert Jézus elé? Vagy valahol letetted útközben? Abbahagytad az érte való imádkozást, mert nem volt hited hozzá? Jézus látja, hogy ez a gutaütött ember semmire nem képes. Sokszor vagyunk olyanok, mintha gutaütöttek lennénk. Nem tudjuk megtenni, amit kellene. Jézus előtt nem lehet szimulálni. Ő tudja, mi az, amit nem akarok, de azt is, amit igazán nem tudok. Jézus nem kísérletezik velünk, nem küld tovább szakvizsgálatokra, csak ránk néz, és tudja, hol a baj. Azon a ponton, ahol tehetetlen vagy, neked is azt mondja Jézus: Bízzál, megbocsáttattak a bűneid! Jézus pontosan tudja, hogy a bűn tesz tehetetlenné. Valld be tisztátalan kívánságaidat, anyagiasságodat, hiúságodat, dicsvágyadat, hogy elhangozhassanak fölötted is Jézus bűnbocsátó szavai. Gyógyulj meg tehetetlenségedből. Engedd, hogy megáldjon a bűnbocsánat ajándékával, hogy azután látszódjon életeden Jézus Krisztus hatalma, dicsősége, szeretete.

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Meglátta őt az Atya
  2011-02-19 18:13:52, szombat
 
  április 28. MEGLÁTTA ŐT AZ ATYA “Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atyja, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék és megcsókolgatta őt" Lukács 15,20-21 Isten mindenkit lát, de más az, amikor valakit meglát. A legkisebb vágyat, ami benned Felé mozdul, meglátja, és elindul eléd. Ha én egyet lépek, Ő százat. Ha mozdulok, Ő még inkább. Micsoda, mozdulás volt a mennyben, amikor Isten elém futott Jézusban, a betlehemi jászolbölcsőn keresztül egészen a keresztig. A fiú nem tudja elmondani: “Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy." Belefojtja az Atya a mondatot. Már hozzák a ruhát, a gyűrűt, a sarut, vágják a hízott tulkot. Voltál-e már úgy, hogy olyan valóságosan körülvett Isten szeretete, hogy nem tudtál semmit mondani? Már csak egy mondat van a végén: “Kezdének azért vigadni." A kisebbik fiúnál nincs a végén semmi befejezetlen történet, itt a végén egy csodálatos új kezdet van. “Kezdének azért vigadni." Nem tudom, hogyan ismered az Atyát? Vajon még az Ő mozdulatlan arca tekint rád? Vajon nem azt várja-e még tőled, hogy kimond: “Atyám, vétkeztem!" Ez a mondat mindig nagyon rövid. Talán így hangzik: Atyám, hazudtam. Nem szerettem azt, akivel esküdtem. Atyám, öltem. Azt a harmadik gyermeket már nem akartam. Ha kimondanád, megváltozna a belső és külső életed. Szeretném az ének szavát mondani: “Vár Atyád szerelme." A Golgota keresztjén kitárva van a két karja. Az első tékozló fiú a jobb lator. Ő kimondta: “Mi ugyan méltán" (Lk 23, 41). Annyit jelent: “Vétkeztem!" Jézusnak ezzel a mondatával öleli magához őt az Atya: “Ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23, 42). Akarod-e, hogy neked is mondja?!

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Magába szállt
  2011-02-19 18:13:13, szombat
 
  április 27. MAGÁBA SZÁLLT “Mikor aztán magába szállt, monda: az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened." Lukács 15,17-18 Magunkba szállás helyett mit szoktunk csinálni? Kifelé nézünk, másokat okolunk és vádolunk. A fiúnak is lett volna oka azt mondani, hogy a körülményeim, a barátok, a kegyetlen gazda az oka. Mi is mondjuk: a vejem, az anyósom, a gyerekem, a szomszédom! Mindennek másvalaki az oka. Milyen jó, hogy a tékozló fiú nem kifelé nézett, hanem befelé, magába szállt. A Biblia leírja a magával való beszélgetését. Ha most magadba szállnál, és kezdenél lefelé menni a szíved mélyéig, eljutnál-e oda, ahova ez a fiú? “Atyám, vétkeztem!" Látjátok, ez a fordulópont: én vétkeztem. Kettős a bűnnek a következménye: “az ég ellen és te ellened." Isten ellen és ember ellen. A bűn mindig ilyen. Minden bűnnel Isten és parancsolata ellen vétkezünk. A fiú eldönti: “Fölkelvén, elmegyek az én Atyámhoz." Mit jelent a mi életünkben: fölkelek? Hogyan kell fölkelni és elindulni? Imádságban! Fölkelni nagyon sokszor annyit jelent, hogy letérdelni. Odaborulni Isten elé, elmondani Neki mindent. Kezdeni Vele beszélni. Nem kell messze menni, Ő ott van velünk a szobánkban. A fiúnál ez nem csak döntés volt, meg is tette. Nagyon sokszor elhatározzuk, hogy így nem mehet tovább az életem. Másképp lesz minden. Csak nem lesz másképp, marad minden a régiben. Hagyj fel az önálló élettel! Lásd be, nem mehet tovább az életed Nélküle. Indulj el Felé, hogy minden megváltozzon.  
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Kezdet szükséget látni
  2011-02-19 18:12:29, szombat
 
  április 26. KEZDETT SZÜKSÉGET LÁTNI “És az megosztá köztük a vagyont. Minekutána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni." Lukács 15, 12b, 14 Érthetetlen dolog, hogy miért adta ki az Atya a fiára eső részt? Miért választotta ezt a megoldást? Olyan egyszerű ez a mondat: “És az megosztá köztük a vagyont." Nem sírt, nem csinált jelenetet, nem mondta, hogy maradj itthon. Mintha nem is fájt volna neki. Miért csinálta ezt ilyen tárgyilagos rövidséggel? Isten azt a szabadságot, amit az embernek adott, még lelki kényszerrel sem sérti meg. Nyugodt, mozdulatlan arccal elengedte a fiút. Nem csak elengedte, hanem tudott is róla. Biztosan érkeztek hozzá hírek arról, hogy a fiú szórja a pénzt, iszik, szórakozik. Jöttek a hírek: a fiad éhezik, a fiadnak moslékot sem adnak. Mennyire nehéz lehetett az Atyának nem mozdulni. A másiknak utánament. Az Atya halálos komolyan veszi az elment fiát, de mozdulatlan. Voltatok már úgy, hogy sírtatok, könyörögtetek, és mintha be lett volna zárva az ég? Istenem, látod, mit csinálnak velem, nem bírom tovább, Atyám, éhezek! Se szó, se felelet. Nem tudom, hogy a fiú írt-e leveleket. De hogy nem kapott választ, az bizonyos. És az Atya az Ő szolgáin keresztül mégis cselekszik. Szenvedés, baj, nyomorúság, éhség - az Ő szolgái. Minden az Atya tudtával történik. Elkerült a fiú a disznók vályújáig. Szeretném, ha megnéznéd, nem vagy-e már ott? Valaki elmondta, csak a krimik érdekelnek. Azt mondotta más, hogy disznó vicceken nevettem. Hogy jutottam én ehhez a disznóvályúhoz?! A fiú oda jutott, hogy azzal a moslékkal kívánta megtölteni a gyomrát, amit a disznók ettek. De azt sem adták neki. Milyen jó, hogy nem adták! Eljött a döntő pillanat. Oda jutott: ha így megy tovább, éhen halok! A lelkedről beszélek!

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
A kisebbik fiú
  2011-02-19 18:11:41, szombat
 
  április 25. A KISEBBIK FIÚ “Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztük a vagyont." Lukács 15,12 A Biblia minden egyes lapja Istenről és a lelkünkről beszél. A példázat akkor érthető számunkra, ha a fiú helyébe magunkat helyettesítjük be. A fiúnak az Atyához ez volt a mondanivalója: Atyám! Add ki! Vajon az imaéletetek nem ebből áll? Nem ez a fő mondanivaló, hogy Atyám, add ki az egészséget, az anyagiakat? Add ki, amire a családomnak szüksége van: szeretetet, békességet, megértést. Amikor az Atya kiadta a vagyont, a fiú messze vidékre költözött. Miért? Hogy a dolgaiba ne szóljon bele az Atya. Önálló és független akart lenni. Neki nem kellett az Atya, sem a szava, sem a véleménye. Nem gondoljuk, hogy hasonlít hozzánk ez a fiú? Mi is a magunk feje szerint csinálunk mindent, ahogy mi szoktuk. Az ízlésem, az elképzelésem, az akaratom messze vidék. Csak az Atya látja igazán, hogy melyikünk milyen messze van a tanácsától, a beleszólásától. Beleszólhat Jézus a dolgaidba? Vagy önálló vagy, mint a tékozló fiú? Annyira messze volt, hogy nem is hallotta Isten szavát. És elkezdődött a tékozlás. Ha valamit nem arra használok, amire Isten adta, tékozlom. A fiú “mindent elköltött". Ezen a földön csupa olyan ember él, aki messze vidékre költözött, és akinek a szeretet hiányzik. A szeretet és az öröm együtt a boldogság. Az ember mindenütt ezt keresi, barátoknál, szülőnél, gyermeknél. Sokszor elkölti az ember az igazságot, elkezd hazudozni. Azért próbál szebb lenni, azért nagyzol, hogy szeressék. Te mit költöttél már el? A nyugalmadat, a békességedet? Nagyon drága dolog, ha valaki meg akarja venni. Látjátok, a tékozló fiú mindent ráköltött, mégis oda jutott, hogy éhen halok. Vajon te is itt tartasz már?

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Mindenem a tiéd
  2011-02-19 18:11:03, szombat
 
  április 24. MINDENEM A TIÉD “Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát." Lukács 15,31-32 Az otthon maradt fiúnak minden kell, csak az Atya nem. Nem számít, hogy mindig az Atyával lehet. Most kiderül, hogy neki egy kecskegida kellett volna. Mondhatja-e most neked az Úr: Mindig velem lehetnél, nem csak a csendességben - mindig. Jézus Krisztus a szívedben él. Mindenkor Vele lehetsz. Isten neked mindent odaadhat az Ő Egyszülött Fiában, akiben mindennel megajándékozott bennünket. Érzed-e az Atya szívének fájdalmát, hogy minden kell neked, csak én nem? Az Ő szerelmes Fiának sem kedvezett, mit kellett volna még, hogy neked adjon? Még egy mondat: “örülnöd kellene". Hát nem tud örülni. A nagyobbiknak a rettenetes öröksége: nem tud örülni. Az Atyának nem a munkád kell, nem a szolgálatod: a szíved. “Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred", a másik, aki elbukott, aki nyomorúságban van, hazaérkezett. Nincs szíved a testvéred számára? Bárminek, amit az Úr neki ad, neked is örülnöd kellene. Egy történet, amelyiknek nincs vége. A tékozló fiú történetének a vége: “Kezdenek azért vigadni." Nem tudjuk, hogy mi történt a nagyobbik fiúval. Nem tudjuk, továbbment-e dacosan, makacson. Nem tudjuk, meg tudott-e még fordulni. Nem tudjuk, sikerült-e az Atyának a szívére beszélni. Ennek a történetnek nincs megnyugtató vége. És a tiednek?! Azt tudjuk, hogy a tékozló fiú megtért, de hogy a bátyja megtért-e? Ha magadra ismertél, menj vissza az Atyához. Lásd meg, hogy tékozlóbb vagy a tékozlónál. Még megfordulhatsz, hogy lehessen ma öröm a mennyben egy igaz ember megtérésén.  
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
Számon tartott szolgálat
  2011-02-19 18:10:22, szombat
 
  április 23. SZÁMON TARTOTT SZOLGÁLAT “Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak." Lukács 15,29 “Az ő atyja kimenvén, kérlelé őt." Milyen csodálatos az Atya, aki utána megy a fiúnak. A kisebbiknek nem ment utána, nem kérlelte. Melyik volt messzebb a kettő közül? A nagyobbik! Nem fizikailag - lelkileg! Utána ki kellett menni, és kérlelni. A kisebbik vissza tudott jönni, bocsánatot kért. Itt pedig majdnem az Atya kér bocsánatot. Isten úgy szereti az embert, hogy ezt is megteszi. A fiú számon tartotta szolgálatát. “Ennyi esztendőtől fogva..." Lehet, te is számon tartod, mennyit mentem, mennyit áldoztam. Szemére hányja az Atyának azt, ami a legnagyobb kegyelem és a legnagyobb ajándék, hogy szabad, hogy lehet szolgálnom Neki, hogy egyáltalán megtűr. Ez a fiú veri a mellét, amikor az Atyával beszél: Te nem tudod, hogy én mennyit, nem tartod számon, hogy én mit tettem?! Soha ne hánytorgasd fel, amit embereknek tettél, még sokkal kevésbé, amit az Úrnak tettél. Csak azok vannak feljegyezve a mennyben, amiket mi nem könyveltünk magunknak. Amit könyveltél, az a mennybe sohasem kerül be. Bár soha hasonló mondat ne hagyná el a szádat! Persze rafináltak vagyunk mi, nem mondjuk ki, csak gondoljuk. Isten olvas a gondolatainkban. A még rettenetesebb mondat: “És soha parancsolatodat át nem hágtam." Hogy képes ezt kimondani? Kérkedik az engedelmességével. A még súlyosabb mondat: “Nékem soha nem adtál..." Kiderül az elégedetlensége. Így lesz az önigaz ember Istent káromlóvá. Gondoltad-e már, hogy neked mit nem adott Isten testiekben, lelkiekben? “Nekem nem adtál örömöt, békességet."

 
 
0 komment , kategória:  Trausch Liza igehirdetés  
     1/14 oldal   Bejegyzések száma: 131 
2018.07 2018. Augusztus 2018.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 94 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.